Slik installerer RAM i den bærbare

August 30  by Eliza

Den generelle prosessen med å installere minnemoduler, eller RAM, i en bærbar PC er svært lik fra ett merke til et annet; i dag, legger nesten alle bærbare utformingen et tilgangspanel på bunnen av den bærbare datamaskinen og bruker tilsvarende sperre stikkontakter. Beskrivelsen er brukt her er for Toshiba Satellite P205 laptop.

Du først vil være sikker på at den bærbare har ingen elektrisk kraft og er kjølig og stabil. Ta disse trinnene:

 1. Slå av datamaskinen ved hjelp av Windows nedstenging prosessen.

  Husk at du mister lagrede data hvis du bruker hvilemodus eller dvalemodus.

 2. Koble fra strømadapteren kabelen som går til den bærbare datamaskinen.

  Hvorfor fjerner du strømadapteren og batteriet før du installerer minnemoduler? Først av alt, plugge dem inn mens strømmen er på, kan det føre til skade på RAM. Dernest gjør noe arbeid på en bærbar PC mens strømmen blir brukt kan føre til en ødeleggende gnist.

 3. Ta ut batteriet.
 4. Koble fra alle andre kabler til den bærbare datamaskinen, inkludert en Ethernet-kabel eller en telefon modem wire.

  Hvis den bærbare datamaskinen har kjørt nylig, la den avkjøles i ca 15 minutter; minnemoduler kan bli ganske varme når de er i bruk.

 5. Finn en liten Phillips-skrutrekker.

  Dette er skrutrekkeren med en X-formet hode.

 6. Legg en myk klut eller andre beskyttende matte på en stasjonær.
 7. Snu den bærbare over slik at bunnen vender opp.
 8. Finn dekselet til minnemodulen.

  Slik installerer RAM i den bærbare

  Illustrasjonen over viser riktig teknikk for å fjerne dekselet til minnemodulen på bunnen av en laptop.

 9. Ta forsiktig ut skruen som holder dekselet over minnerommet.

  Hold skrutrekkeren i en rett vinkel til bunnen av den bærbare datamaskinen og skru skruen forsiktig; det shouldnâ € ™ t krever mye kraft for å fjerne. Når skruen er fjernet, legg den på et trygt sted. Bruk et stykke klar tape til å feste den til skrivebordet eller på siden av maskinen.

 10. Jord deg selv før du tar på minnemodulen.

  Berøre noen jordet metallflate, som en lett stativ, eller berøre senterskruen på en stikkontakt.

 11. Fjern forsiktig en ny minnemodul fra emballasjen.

  Unngå å berøre kontaktene; gjør det kan redusere ledningsevnen på grunn av oljer på fingeren.

 12. Finn et tomt modulsporet.

  Hvis to stikkontakter er i kupé og den øverste er fylt og bunnen er tom, fjerne det øverste modulen først.

 13. Plukk opp minnemodulen i sidene og tar sikte sine kontakter mot sokkelen.

  Sørg for å justere hakket i kontakten med den matchende nøkkel i kontakten. Se figuren nedenfor.

 14. Skyv modulen på plass.

  Slik installerer RAM i den bærbare


  Juster hakket i kontakten på minnemodulen med den tilsvarende tasten i stikkontakten.

  De fleste stikkontakter justere på om en 30-graders vinkel.

 15. Når modulen er satt helt inn i kontakten, trykk ned på øvre kant av enheten for å låse den på plass.

  Denne måten ita € ™ s flatt mot LAPTOPA € ™ s bunnen. Transportøren skal klikke på plass med låsene. Se figuren.

 16. Sett dekselet minnet og låse det ned med skruen.

  Slik installerer RAM i den bærbare

  Skyv-modulen, i sin bærer, tilbake til en flat stilling på undersiden av den bærbare datamaskinen. Det bør forsiktig låsen på plass.

  Dona € ™ t stram skruen.

Hereâ € ™ s hva du gjør etter installere minne:

 1. Installere hovedbatteriet.
 2. Snu laptop med riktig side opp.
 3. Fest strømadapterkabelen og andre tilkoblinger.
 4. Start datamaskinen på nytt.