Slik konverterer Brøk til Desimaler

December 10  by Eliza

Du kan konvertere alle fraksjoner til desimaler. De desimaler former for rasjonale tall enten ende eller gjenta et mønster. Å konvertere fraksjoner til desimaler du bare dele toppen av bunnen - dele telleren av nevneren - og hvis divisjonen ikke kommer ut jevnt, kan du stoppe etter et visst antall desimaler og avrunde.

Å konvertere brøker til desimaltall:

  1. Hvis brøken er et blandet tall, endre den til en uekte brøk.
  2. Dele teller med nevner.
  3. Hvis divisjonen ikke kommer ut jevnt, rundt desimal av.

Her er noen eksempler:

Fraksjonen 3/4: Divide 3 av 4, og du ender opp med desimal 0,75.

Slik konverterer Brøk til Desimaler


Fraksjonen 15/8: Del 15 med 8, og du ender opp med desimal 1,875.

Slik konverterer Brøk til Desimaler


Selvfølgelig har disse eksemplene fordelt jevnt så langt, men hvis divisjonen ikke kommer ut jevnt, kan du stoppe etter et visst antall desimaler og avrunde.

Fraksjonen 5/9:. Divide 5/9 for å få desimal 555 .... Hvis du velger å runde tre desimaler, som i dette eksempelet, får du en omtrentlig svar, 0,556.

Slik konverterer Brøk til Desimaler