Slik konverterer en uekte brøk til et blandet tall

January 9  by Eliza

Selv om uekte brøk er stor for å løse matematiske problemer, kan resultatene være lettere for folk å forstå hvis du først konvertere dem til blandede tall. Å konvertere en uekte brøk til et blandet tall, følger du to enkle trinn:

 1. Dele teller med nevner.

  For eksempel si at du ønsker å skrive den uekte brøk 19/5 som et blandet tall. Først dele 19 med 5:

  19 ÷ 5 = 3 r 4

 2. Skriv blandet tall på denne måten:

  • Kvotienten (svar) er hele tall-delen (3).
  • Resten av uekte brøk er telleren (4).
  • Nevneren i uekte brøk er nevneren (5).

   Så i dette eksempel, ville man skrive blandet tall som følger:

   Slik konverterer en uekte brøk til et blandet tall

Denne metoden fungerer for alle uekte brøk. Og hvis du starter med en redusert brøk, trenger du ikke å redusere svaret.