Snarvei for å velge et dataområde

August 5  by Eliza

Den raskeste måten å velge et utvalg av data i regnearket er å bruke Ctrl + Shift + 8. (Dette er det samme som Ctrl + *.) Dette velger, ved hjelp av den valgte cellen som utgangspunkt, de sammenhengende celler som inneholder data. Utvelgelsen stopper når en tom rad eller en blank kolonne er nådd. Snarveien resulterer også i øverste venstre cellen i området å være den aktive cellen.

For å se hvordan snarveien fungerer anta at du har data i området A1: A325, og mer data i området C1: E190. Hvis du starter med celle A7 valgt og deretter trykke Ctrl + Shift + 8, deretter A1: A325 er valgt. (Den andre dataområde ikke er valgt fordi kolonne B er blank.) Hvis du starter med celle D12 valgt, og trykk Ctrl + Shift + 8, og deretter området C1: E190 er valgt. Igjen, ikke utvalget ikke utvide til kolonne A fordi kolonne B er blank.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2531) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Snarvei for å velge et dataområde.