Snarvei til Slå sammen celler

June 30  by Eliza

Excel lar deg slå sammen celler sammen på to måter: ved hjelp av Merge og Senter verktøy på båndet eller på verktøylinjen, eller ved hjelp av kontrollene i kategorien Justering av dialogboksen Formater celler. Hvis du slår sammen celler ganske mye, kan du lang for en snarvei som vil fusjonere uansett cellene du har valgt.

Dessverre, Excel inkluderer ikke en slik snarvei. Du kan imidlertid opprette en ved hjelp av en makro. Følgende er en enkel makro å fusjonere hva cellene du har valgt:

Sub MergeCells1 ()
Selection.Merge
End Sub

Når du har opprettet makro, kan du tilordne den til en hurtigtast, og du er klar til start. Hvis du i stedet ønsker en makro som er en snarvei for Merge og Senter verktøy, så kan du bruke følgende:

Sub MergeCells2 ()
Med markering
.HorizontalAlignment = XlCenter
.Merge
Avslutt med
End Sub

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3095) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Snarvei til Slå sammen celler.