Snarveier for grunnleggende stil Formatering

April 1  by Eliza

Altfor ofte folk lære å bruke stiler glemme seg selv og begynne å bruke eksplisitt formatering over toppen av stil-formatert tekst. Hvis du har gjort dette eller arvet noen andres dokument av blandet herkomst, får formater tilbake til rene stiler kan være treg arbeid med mindre du kjenner noen snarveier. De som presenteres i dette tipset arbeidet i alle versjoner av Word.

Først kan du velge tekst og bruke hurtigtasten Ctrl + Shift + Z for å fjerne all eksplisitt tegnformatering. Resultatet vil være rene stiler, uten noen eksplisitt tegnformatering. (Ved å trykke Ctrl + Shift + Z initierer ResetChar kommandoen i Word, det er det samme som å trykke Ctrl + Mellomrom.)

Du kan også bruke Ctrl + Q for å fjerne noe eksplisitt avsnittsformatering og returnere et avsnitt til sin stil definerte mislighold. For eksempel vil Ctrl + Q fjerne noe eksplisitt innrykk, faner, og linjeavstand.

Til slutt, hvis du ønsker å raskt bruke Normal-stilen til et utvalg av tekst, kan du trykke Ctrl + Shift + N.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (861) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Snarveier for grunnleggende stil formatering.