Snarveier for tegngrupper i Perl

December 13  by Eliza

Du programmerer sammen i Perl og ønsker å bruke en kode snarvei til å representere alt fra et nummer til en ikke-nummer til nummer en bokstav eller. Du er på hell, fordi følgende tabell gir deg koden, viser deg hva ita € ™ s snarvei for, og beskriver det.

Kode Erstatter Beskrivelse
\ D [0..9] Enhver sifret
\ W [A-zA-Z_0-9] Alfanumeriske tegn
\ s [Tnrf] En mellomrom tegn
\ D ^ [0..9] Enhver ikke-sifret
\ W ^ [A-zA-Z_0-9] Enhver ikke-alfanumerisk tegn
\ S ^ [Tnrf] En ikke-mellomrom tegn