Søke etter Fotnote og sluttnote Marks

April 21  by Eliza

Hvis du ikke vet hvor en fotnote eller sluttnote referansen ligger i dokumentet, kan du bruke Word kraftige søker evner å finne automatiske fotnotereferanser. For å søke etter en fotnote, følger du disse trinnene hvis du bruker Word 2007:

  1. Trykk Ctrl + F for å vise Finn-fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Søke etter Fotnote og sluttnote Marks

    Figur 1. Finn-fanen i Finn og erstatt dialogboksen.

  2. I boksen Finn, skriv inn teksten du ønsker å søke. For å søke etter en fotnote mark, skriv ^ f. For å søke etter en sluttnote mark, i stedet inn ^ e.
  3. Angi andre søker parametere, som ønsket.
  4. Klikk på Søk etter neste.

Hvis du bruker Word 2010, deretter Søk og erstatt dialogboksen vises ikke når du trykker Ctrl + F. I stedet er navigasjonsruten vises til venstre i dokumentet. Du kan fortsatt bruke ^ f i boksen på toppen av ruten, og Word viser alle forekomster av fotnote og sluttnote tegn i dokumentet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (11162) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Searching for fotnote og sluttnote merkene.