Søker en arbeidsbok som standard, Take Two

May 13  by Eliza

Et par spørsmål siden et tips dukket om hvordan du viser Søk og erstatt boksen og sette Innenfor nedtrekkslisten til skjema. På den tiden rapporterte jeg at jeg ikke hadde kommet over en måte å faktisk oppnå dette, som VBA ikke gi en måte å vise det samme Finn og erstatt dialogboksen som vises når du trykker Ctrl + F.

Denne siste uken jeg funnet ut at måten å gjøre dette, takket være bidrag fra en sjenerøs ExcelTips abonnent. Følgende makro viser hvordan å utføre oppgaven:

Sub DoBox ()
ActiveSheet.Cells.Find Hva: = "", lookat: = xlWhole
Application.CommandBars ("Regnearkmenylinjen"). FindControl (_
ID: = 1849, rekursiv: = True) .Execute
End Sub

Finn-metoden gjør det mulig å sette de ulike parametrene i Finn og erstatt dialogboksen, og deretter den Commandbars objektet er vist å faktisk vise dialogboksen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2486) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.