Sortering Bokstaver og tall

June 19  by Eliza

La oss si at du har et regneark der en bestemt kolonne inneholder oppføringer som F1, F2, F3, etc., hele veien opp til F149. Hvis du trenger å sortere dataene i regnearket basert på innholdet i denne kolonnen, kan resultatene skuffe deg. Fordi det første tegnet i hver celle er et brev, sorterer Excel kolonnen som tekst.

Det endelige utfallet er at cellene er sortert i den rekkefølgen F1, F10, F100, F101, F102, etc. I denne ordningen, F2 viser ikke frem til sekstiandre oppføring i den sorterte listen. Grunnen til at dette skjer er at cellene blir behandlet som tekst. Som tekst, alle cellene som starter med F1 (det er 61 av dem) kommer før cellene som starter med F2.

Den eneste måten rundt denne situasjonen er å sørge for at tallene i cellene er front-polstret med nuller. Med andre ord, bør du ikke bruke F1, men F001. Du kan bruke følgende formel for å konvertere de gamle formatere tall til det nye formatet:

= VENSTRE (C1,1) og HØYRE ("000" & HØYRE (C1, LEN (C1) -1), 3)

Nå, når du sortere etter de nylig formaterte oppføringer, får du de ønskede resultater: F001, F002, F003, etc.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2609) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Sortering Bokstaver og tall.