Sortering en tekstmerking

February 29  by Eliza

Når du bruker Word, vil det være mange ganger når du trenger å omorganisere en liste over elementer. Ordet gir en sortering verktøy som gjør omorganisere lister lett. Å sortere et utvalg av tekst, gjør du følgende:

  1. Velg teksten inneholder listen skal sorteres. Sørg for at bare listen er valgt.
  2. Velg sorteringsalternativ fra Tabell-menyen. Word viser Sorter dialogboksen Tekstboks. (Se figur 1)

    Sortering en tekstmerking

    Figur 1. Sorter dialogboksen Tekstboks.

  3. I Sort rullegardinlisten velger du hvilken type sortering du ønsker Word til å utføre. For eksempel, hvis den første informasjonen i teksten din liste representerer en dato, ville du velge dato som sorteringstype.
  4. Med radioknappene, angi om den typen bør være stigende eller synkende.
  5. Klikk på OK.

Den Sortering funksjon i Word er ganske grunnleggende. Hvis du trenger å gjøre mer avansert sortering vurdere å kopiere data til Excel eller lime et Excel-regneark objekt inn i Word-dokumentet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1098) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sortering en tekstmerking.