Sortering mens Ignorerer Ledende tegn

August 9  by Eliza

Ritesh har en enorm mengde data som han trenger for å behandle i Excel. Hver linje i et regneark inneholder et delenummer, i kolonne A, der han trenger å sortere postene. Problemet er at Ritesh ikke kan gjøre en rett sort; de fire første tegnene i varenumrene trenger å bli ignorert. Dermed sortering faktisk trenger for å starte med det femte tegnet av delenummeret.

Den enkleste måten å håndtere denne situasjonen er å opprette en ny kolonne i Excel som består utelukkende av den informasjonen du ønsker å bruke i sort. I dette tilfellet, kan du legge til en ny, blank kolonne til høyre for kolonne A, og deretter gå inn i denne formelen i den første cellen i kolonnen (antatt å være celle B2):

= HØYRE (A2, LEN (A2 -4))

Du vil merke at celle B2 inneholder nå delenummeret, som begynner med den femte tegn. Kopier denne formelen nedover så mange celler som er nødvendig, og deretter utføre en standard sort basert på innholdet i kolonne B. Du ender opp med postene i ønsket rekkefølge. Du kan da enten slette kolonne B, eller du kan skjule det hvis du kan trenge det senere, men ikke vil at det skal dukke opp.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3132) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Sortering mens Ignorerer Ledende tegn.