Sparer alle åpne dokumenter

May 10  by Eliza

Word lar deg åpne flere dokumenter samtidig. Man kan til og med vise alle disse dokumentene samtidig. Dette gjør det svært enkelt å arbeide med flere filer samtidig. Etter en lang redigering økt, er det vanskelig å huske hvilke filer du har endret og som du ikke har.

En løsning på dette problemet er å legge til en "redde alle" kommando til Quick Access Toolbar. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Vise dialogboksen Alternativer for Word. (I Word 2007 klikker du på Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word. I Word 2010 og Word 2013 skjerm Fil-kategorien på båndet, og klikk deretter Alternativer.)
  2. Til venstre i dialogboksen klikker du på Tilpass (Word 2007) eller Quick Access Toolbar (senere versjoner av Word). (Se figur 1)

    Sparer alle åpne dokumenter

    Figur 1. Quick Access Toolbar delen av dialogboksen Alternativer for Word.

  3. Bruke Velg kommandoer fra rullegardinlisten, velg Alle kommandoer.
  4. I listen over kommandoer finne og velge Lagre alt.
  5. Klikk på knappen Legg til. Kommandoen beveger seg mot høyre side av skjermen.
  6. Klikk på OK.

Nå, når du vil lagre alle åpne dokumenter, klikker du Lagre alt verktøyet og den jobben er gjort, rask og enkel.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (2561) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013.