Spesifisere Behavior av Enter-tasten

December 14  by Eliza

Når du skriver informasjon til en celle, er det vanlig å trykke på Enter-tasten på slutten av oppføringen. Excel lar deg spesifisere nøyaktig hva som skal skje når du trykker Enter. I utgangspunktet kan du spesifisere at ingenting skjer (cellen der du skrev inn informasjon forblir den valgte cellen) eller at en annen, tilstøtende celle velges automatisk.

Å gjøre spesifikasjonen, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Excel viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at fanen Rediger er valgt. (Se figur 1)

    Spesifisere Behavior av Enter-tasten

    Figur 1. Rediger-fanen i dialogboksen Alternativer.

  3. Enten velge eller fjerne Flytt Selection Etter Enter sjekke alternativet, avhengig av om du vil at utvalget å flytte eller ikke når du trykker på Enter.
  4. Hvis du velger Flytt Selection Etter Skriv inn i boksen, bruker Direction rullegardinlisten til å angi retning av cellen som bør velges.
  5. Klikk på OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2975) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Angi Opptreden av Enter-tasten.