Spesifisere plassering for en Message Box

April 9  by Eliza

Leonard lurer på om, når du viser en meldingsboks i en makro, er det en måte å tvinge boksen skal vises på et bestemt sted på skjermen.

Det er ingen måte å gjøre dette på, som MsgBox funksjonen ikke inkluderer noen måte å angi en plassering. I stedet viser Excel meldingsboksen sentrert på skjermen. Hvis du trenger evnen til å plassere boksen, så den enkleste løsningen er å stole på InputBox funksjon:

sName = InputBox (Tekst: = "Skriv inn navnet ditt", XPOS: = 2880, YPos: = 1440)

Merk at du kan spesifisere både en X posisjon og en Y posisjon for øverste venstre hjørne av boksen. Verdiene tilordnet disse parametrene måles fra øverste venstre hjørne av skjermen, og er spesifisert i twips. (Det er 1440 twips til en tomme.)

En tekstboks gjør, selvfølgelig, forventer brukeren å gi innspill, mens en meldingsboks ikke. Hvis du ikke ønsker å potensielt forvirre brukerne ved pengeinnsamling innspill når ingen er virkelig nødvendig, så du må opprette en Userform for å simulere en meldingsboks.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (10028) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Angi plassering for en meldingsboks.