Splitte Verdier

May 22  by Eliza

Det er ikke uvanlig å trenge å justere verdier importert fra et annet program, når de er i Excel. For eksempel kan du trenger å dele alle importerte verdier med 100, eller 1000, eller av noen andre tall.

Det er en enkel måte å utføre en slik operasjon i Excel. Bare følg disse trinnene:

 1. Velg en tom celle, et sted utenfor området som brukes av de importerte dataene.
 2. Angi verdien 100 eller 1000 i den tomme cellen. (Bruk en verdi lik hva du ønsker å dele med.)
 3. Med cellen valgt, trykker Ctrl + C for å kopiere innholdet til utklippstavlen.
 4. Marker det importerte dataområdet. Du bør ikke velge noen overskrifter eller ikke-numerisk informasjon.
 5. Velg Lim inn alternativ fra Rediger-menyen. Excel viser dialogboksen Lim inn. (Se figur 1)

  Splitte Verdier

  Figur 1. dialogboksen Lim inn.

 6. I operasjonsområdet i dialogboksen, sørg for at du velger du Skille alternativet.
 7. Klikk på OK.
 8. Merk cellen der du skrev inn verdien i trinn 2.
 9. Trykke på slettetasten.

Det er det! Alle verdiene i dataområdet har blitt delt på det aktuelle beløpet.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2658) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Dele verdier.