Starte en diskusjon

April 21  by Eliza

Word 2000 og senere versjoner inkluderer en elektronisk samarbeid funksjon kalt diskusjoner. Etter at du har koblet til en diskusjon server (som beskrevet i forrige WordTips), kan du laste inn et dokument og starte enten en inline eller generell diskusjon. Du bruker en inline diskusjonen til å handle kommentarer på en bestemt del av et dokument, for eksempel et avsnitt, tabell, grafisk, eller annet element. Slik starter du en inline diskusjon, gjør du følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet hvor som helst i avsnittet eller tabell som vil være gjenstand for diskusjon.
  2. På Diskusjoner verktøylinjen, klikk på Insert diskusjon I Dokument verktøyet. Enter diskusjon dialog tekstboks vises.
  3. I diskusjonen Fagområde skriver du inn emnet for diskusjonen.
  4. I diskusjonen Tekst området, inn dine kommentarer.
  5. Klikk på OK.

Din kommentar er lagt ut på serveren, og Word plasserer diskusjonen ikonet på slutten av avsnittet, tabell eller grafisk. I tillegg viser Word diskusjons ruten nederst på skjermen.

Du kan bruke en generell diskusjon for å diskutere globale spørsmål vedrørende et dokument. Å starte en generell diskusjon, gjør du følgende:

  1. Åpne dokumentet du ønsker å diskutere.
  2. På Diskusjoner verktøylinjen, klikk på Insert diskusjon om dokumentet verktøyet. Enter diskusjon dialog tekstboks vises.
  3. I diskusjonen Fagområde skriver du inn emnet for diskusjonen.
  4. I diskusjonen Tekst området, inn dine kommentarer.
  5. Klikk på OK.

Din kommentar er lagt ut på serveren, og diskusjonen ikonet vises på slutten av avsnittet, tabell eller grafisk. I tillegg viser Word diskusjons ruten nederst på skjermen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (772) gjelder for Microsoft Word 2000, 2002, og 2003.