Starte et nytt søk

April 30  by Eliza

Det er tider når det er mulig å virkelig muck ting opp når du søker etter informasjon. Dette skjer vanligvis når du har vært på leting etter tekst og formatering, og nå ønsker å søke etter noe nytt. Hvis du ikke husker å tilbakestille alle søke variabler, kan du aldri finne det du søker etter. For å løse dette problemet, må du sjekke følgende:

  • Visste du fjerne formatering? Hvis knappen Ingen formatering er tilgjengelig på Finn-fanen i Finn og erstatt dialogboksen, så bør du klikker på den.
  • Visste du slette teksten i boksen Finn? Hvis ikke, gjør det, eller i det minste erstatte den med tekst som du ønsker å søke. Husk at det kan være et mellomrom eller andre ikke-utskrift tegn i feltet. Det er best å markere feltet og trykker på Del-tasten.

Hvis du fortsatt har problemer med å finne det du ønsker, er den raskeste løsningen for å avslutte Word, starte programmet på nytt, legg i dokumentet, og søke på nytt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (20) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Starte et nytt søk.