Starter ut Formler

April 9  by Eliza

Når du taster inn informasjon i en celle, gjenkjenner Excel informasjonen som en formel hvis du starter det med likhetstegnet. Hvis du går inn massevis av numerisk informasjon, kan du finne det en plage å stadig flytte hånden bort fra det numeriske tastaturet til å oppgi den nødvendige likhetstegnet for hver celle.

En måte å håndtere dette på er å starte hver celle med et plusstegn i stedet for likhetstegnet. Når du trykker på Enter på slutten av formelen du skriver inn, konverterer Excel automatisk den ledende plusstegnet til et likhetstegn.

For de som bruker det numeriske tastaturet til å angi sine formler, kan dette være en ekte pluss (no pun intended) siden du ikke trenger å flytte hånden for å angi en ledende plusstegn, som du ville gjort for en ledende likhetstegnet.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2351) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Starting Out formler.