Stille Venstre innrykk av et avsnitt i en Macro

June 6  by Eliza

Makroer brukes ofte til å behandle store mengder tekst på en eller annen måte. Hvis du bruker en makro til å gjøre behandlingen, kan det være lurt en del av denne behandlingen for å inkludere sette venstre innrykk brukes på et avsnitt. Hvis du programmerer i VBA, kan du bruke LeftIndent eiendom å sette denne verdien, som vist her:

Selection.Paragraphs.LeftIndent = 72

Den LeftIndent eiendommen er alltid brukes på et avsnitt objekt. Dette betyr at du kan bruke den til enten en enkelt avsnitt eller en rekke paragrafer. I eksemplet ovenfor eiendommen blir satt tilhører alle paragrafer som er valgt i dokumentet.

Du må også alltid angi innrykk i poeng. I eksempelet ovenfor, er venstre innrykk satt til 72 poeng, noe som tilsvarer en tomme.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1468) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Innstilling Venstre innrykk av et avsnitt i en makro.