Summere en tabellkolonne

December 9  by Eliza

Word lar deg gjøre enkle beregninger regneark-stil på tabelldata. Du gjør dette ved hjelp av ligningen felt. For eksempel, la oss anta at du hadde en 20-rad tabell der du ønsket å total verdiene i den tredje kolonnen. Alt du trenger å gjøre er følgende:

  1. Plasser innsettingspunktet i cellen du ønsker å inneholde totalt. (I dette eksempel vil man plassere innsettingspunktet i den nederste celle av den tredje kolonne).
  2. Velg Formula fra Tabell-menyen. Word viser dialogboksen Formula boksen. (Se figur 1.) Legg merke til at en foreslått formel er allerede fylt i Formel-boksen.

    Summere en tabellkolonne

    Figur 1. Formula dialogboksen.

  3. Bruke Nummer-formatet rullegardinlisten velger du hvordan du vil at tallet skal formateres. (Dette trinnet er valgfritt.)
  4. Klikk på OK.

På dette punkt Word plasserer summen av kolonnen inn i cellen. Hvis du har de Tabeller og Borders verktøylinje synlig på skjermen er det en enklere måte å oppsummere en tabellkolonne. Følg disse to trinn:

  1. Plasser innsettingspunktet i cellen du ønsker å inneholde totalt. Dette er vanligvis den nederste celle i en kolonne med tall.
  2. Klikk på Autosummer verktøyet på tabellene og Borders verktøylinjen.

Når summen er plassert i cellen (uansett hvilken metode du følge for å plassere det der), og du senere endre tallene kolonne fjerne rader, eller legge til nye rader, må du oppdatere den summen. Du gjør dette ved å velge det feltet du satt og så trykke F9.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (58) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Oppsummering en tabellkolonne.