Summere Kun positive verdier

September 20  by Eliza

Alma har et regneark som har en kolonne med data som inneholder både positive og negative verdier. Hun ønsker å oppsummere bare de positive verdiene i kolonnen og lurer på om det er en måte å gjøre det.

Heldigvis Excel gir en praktisk regnearkfunksjon du kan bruke for nettopp dette formålet. Tenk deg for eksempel at alle verdiene var i kolonne A. I en annen kolonne du kunne gå inn i følgende formel:

= SUMIF (A: A, "> 0")

Den SUMIF funksjonen returnerer summen av alle verdier i området (A: A) som oppfyller kriteriene som er angitt (> 0). Eventuelle andre verdier-de mindre enn eller lik 0-er ikke inkludert i summen.

Hvis du ikke ønsker å bruke SUMIF på en hel kolonne, kan en enkel endring i området blir vurdert gjøres:

= SUMIF (A1: A100, "> 0")

Her bare området A1: A100 blir vurdert og inkludert i summen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3349) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Oppsummering Kun positive verdier.