Superpartners i String Theory

June 14  by Eliza

Strengteori begrep om supersymmetri er en fancy måte å si at hver partikkel har et beslektet partikkel som kalles en superpartner. Holde styr på navnene på disse superpartners kan være vanskelig, så her er reglene i et nøtteskall.

  • Den superpartner av en fermion begynner med en "s", så den superpartner av en "elektron" er "Selectron" og superpartner av "kvark" er "squark."
  • Den superpartner av et boson ender i "-ino", så den superpartner av en "foton" er "photino" og av "graviton" er "gravitino."

Bruk tabellen nedenfor for å se noen eksempler på superpartner navn.

Noen superpartner Names
Standard Particle Superpartner
Higgs boson Higgsino
Nøytrino Sneutrino
Lepton Slepton
Z bosonet Zino
W-bosonet Wino
Gluon Gluino
Myon Smuon
Topp kvark Stopp squark