advokat interessekonflikt oppdaget

Plikter en prenuptial advokat generelt innebære forhandle kontrakter mellom to mennesker før ekteskapet deres. Disse avtalene skissere betingelser for ekteskap og skilsmisse. Generelt, hensikten med en prenuptial avtalen er å beskytte verdiene i begge parter mot divisjoner av eiendom eller bosetninger som kan oppstå i tilfelle av en skilsmisse eller separasjon. Ekteskaps kontrakter har blitt brukt i århundrer for å beskytte eiendeler og rikdom.

Selv om det er mulig å trekke opp en ekteskapskontrakt uten bruk av en prenuptial advokat, få mennesker har en grundig nok forståelse av ekteskaps lov. Hvor lang tid det ville ta å bli kjent med disse lovene generelt gjør det upraktisk for folk flest å forsøke prosessen på egen hånd. En prenuptial advokat er vanligvis godt utstyrt for å tilby ekspertråd om disse sakene.

Det anbefales generelt at hvis en prenuptial avtalen er foreslått, bør begge brudefolkene beholde sine egne advokater. Noen mennesker gjør feil i å tro at en advokat på vegne av begge parter, men de fleste etiske lovene gjør det umulig. Advokater generelt vil være i en posisjon av interessekonflikt hvis de forsøkte å representere begge parter. I tillegg, i enkelte jurisdiksjoner, prenuptial avtaler anses ikke juridisk bindende, med mindre hver part hadde sin egen prenuptial advokat.

Før ansette en prenuptial advokat, bør begge parter først diskutere hva de anser viktige hensyn. Dette vil vanligvis gjøre forhandlingene gå videre raskere, og siden de fleste advokater belaste en timesats, partier som allerede har en klart definert plan vil trolig spare penger i saksomkostninger. Selv om det kan være ubehagelig, er det trolig viktig at en åpen og ærlig diskusjon finner sted i forkant av å ansette advokater.

De fleste eksperter er enige om at en av de viktigste ingrediensene til en juridisk bindende prenuptial avtalen er ærlig avsløring av eiendeler. Hvis slutt blir utfordret en ekteskaps kontrakt i retten, til svikt avsløre eiendeler av en av partene kan ofte oppheve hele avtalen. I tillegg er det trolig best hvis avtalen er undertegnet i god tid før bryllupet. Noen dommere kan se i siste liten avtaler som blir inngått under tvang, en annen grunn for muligens ugyldig kontrakt.

Før ansette en prenuptial advokat, er det en god idé å være sikker på at han eller hun har erfaring på området ekteskaps lov. Selv om de fleste enhver advokat ville være kvalifisert i en juridisk forstand, vil en erfaren prenuptial advokat sannsynligvis være i stand til å tilby bedre råd enn en advokat som spesialiserer seg på et annet område. Mesteparten av tiden, advokater som er spesialister på skilsmisse har også erfaring med å håndtere prenuptial avtaler.

 • Prenuptial advokater skrive kontrakter som er utformet for å beskytte eiendomsretten til folk som går inn i et ekteskap.
 • Noen ektepar inngå prenuptial avtaler for å hjelpe sortere ut eventuelle fremtidige utgaver av rettferdig fordeling.
 • En prenuptial avtale kan hjelpe noen par med en ubalanse av eiendeler for å unngå økonomiske uenigheter.

Hva er en Innbytte av advokat?

September 24 by Eliza

En substitusjon av advokat oppstår når advokat av posten er endret på en gitt sak etter at saken har startet. En slik substitusjon kan skje enten i en sivil eller straffedomstolen. Det forekommer oftest på anmodning fra klienten, men noen ganger advokat selv kan be om å bli fritatt fra saken og erstattes.

Når en person filer en rettssak, vanligvis ansetter han en advokat til å representere ham. At advokat er opptjent med rettighetene til å snakke for saksøker i retten i henhold til vilkårene i advokat / klientforhold. Dette betyr at han har et tillitsforhold plikt til å representere sin klients interesser, og han har rett til å sende inn forslag, prosesskrift og andre rettsdokumenter på saksøkers vegne.

Det samme gjelder når en tiltalte er stevnet. Normalt han også vil ansette en advokat som blir hans representant i retten. At advokat er navngitt i rettsdokumenter og enhver handling som han tar i retten på vegne av tiltalte anses å effektivt være et verk av den tiltalte.

Til slutt, i kriminelle rettssaker, har saksøkt sin egen advokat også. Advokaten kan enten leies privat av tiltalte eller oppnevnt av retten som en offentlig forsvarer. I begge tilfeller er det advokat referert til av retten og i rettsdokumenter som advokat i posten.

Hvis en saksøker eller saksøkt i en straffesak eller sivil sak ønsker å endre sin advokat etter rettssaken begynner, vil han trenge å be om et bytte av advokat. I en sivil sak, er dette normalt relativt grei. Saksøker eller saksøkt ansetter en ny advokat, som flytter til et bytte av advokat, og den gamle advokaten er unnskyldt og den nye advokaten har nå rett til å representere klienten.

I en kriminell rettssak, kan dette være mer vanskelig, spesielt hvis advokat av posten var en offentlig forsvarer. Tiltalte kan ikke bare være i stand til å be om et bytte av advokat eller en ny offentlig forsvarer. Avhengig av jurisdiksjon, kan han ha å gjøre retten oppmerksom på årsakene til forespørselen for et bytte, og retten kan vurdere disse grunnene for å avgjøre om å utnevne en ny offentlig forsvarer er riktig løpet av handlingen.

Selv om det er sjelden, kan en advokat også be retten med et bytte av advokat. Med andre ord, kan offentlig forsvarer som representerer en klient be retten om å avlaste ham av hans plikter og utnevne en ny offentlig forsvarer. Dette normalt oppstår bare når en alvorlig interessekonflikt eller uenighet om saken oppstår, og er ikke vanlig.

 • Når en person filer en rettssak, vanligvis ansetter han en advokat til å representere ham.

Hver stat har et lovverk som beskytter de eldre og skisserer visse standarder for deres omsorg. Denne lovverk kalles vanligvis eldre misbruk lov. Et sykehjem misbruk advokat er en jurist som har spesialisert seg på eldre misbruk lov eller et bestemt område av denne loven. Han har vanligvis inngående kjennskap til regelverket er utformet for å beskytte de eldre. Han vanligvis også har inngående kjennskap til regelverket og standarder skissert for helsepersonell.

Eldre misbruk lov anerkjenner at de eldre er ofte i utsatte posisjoner. I noen tilfeller har folk i sykepleie anlegg ikke har noen familie eller venner for å sikre at de er riktig omsorg for. De vanligste oppgavene til et sykehjem misbruk advokat er å forsøke å sikre rettferdighet og erstatning for eldre mennesker når det synes de har lidt urett av helsepersonell.

Det er mange måter en eldre person kan bli misbrukt. Fysiske og seksuelle overgrep er to eksempler. Financial misbruk er et annet eksempel. Det finnes tilfeller av følelsesmessige og psykiske overgrep. En av de mest vanlige typer av eldre misbruk, er imidlertid forsømmelse.

Folk som kan være skyldig i å misbruke de eldre også variere sterkt. Disse kan omfatte leger eller sykepleiere. Ikke-medisinske relaterte tjenesteleverandører, for eksempel vedlikeholds eller sikkerhetspersonell, kan skade de eldre. I noen tilfeller, selv en persons € ™ s familiemedlemmer er gjerningsmennene av misbruk.

Et sykehjem misbruk advokat kan ta saker som involverer noen av disse omstendigheter eller gjerningsmennene. Det er også mulig for et sykehjem misbruk advokat til å ta saker som involverer eldre mennesker som blir skadet i andre enn sykehjem forhold. Disse inkluderer overgrep som skjer mot voksne barnehager og under mottak i hjemmet omsorg. Noen advokater, men ikke godta alle typer saker. De kan velge å spesialisere seg i ett område, for eksempel eldre økonomisk misbruk.

Den eldre person som er forurettet er ikke alltid den som verver tjenestene til et sykehjem misbruk advokat. Noen ganger en så profesjonell er innleid av familiemedlemmer som har oppdaget et problem. I andre tilfeller kan en sosial tjeneste eller samfunnet gruppe mener at en eldre person har blitt misbrukt og verve juridisk representasjon på hennes vegne.

Et sykehjem misbruk advokat ikke alltid representere en eldre person. I noen tilfeller kan en slik advokat leies til å representere et anlegg. Et sykehjem misbruk advokat kan også leies på vegne av en tiltalt omsorgsperson.

 • Folk som kan være skyldig i å misbruke eldre omfatte leger og sykepleiere.

En interessekonflikt waiver er et juridisk dokument som sier at en interessekonflikt kan være tilstede i en situasjon, alle parter er klar over, og tiltak blir tatt for å holde ting rettferdig og rimelig. Slike fritak er nødvendig for noen juridiske situasjoner og sterkt tilrådelig i andre. Klienter bedt om å signere en interessekonflikt waiver bør sørge for å gjennomgå det nøye og stille spørsmål hvis det er noe de ikke forstår. Dette dokumentet går på fil og blir en del av støttemateriell for en sak.

I et enkelt eksempel kan to advokater på Law Firm Xyz representerer motsatte sider av en sak. Dette kan skape en interessekonflikt fordi de begge arbeidet for samme firma, og har interesser i firmaet i tankene, samt å ha en plikt til omsorg for sine kunder. Advokatene kan utarbeide en interessekonflikt fraskrivelse å sørge for at de ikke deler uautorisert informasjon, gjennomføre backroom handel, eller delta i andre aktiviteter som kan være urettferdig til sine kunder, eller kan kompromittere saken.

Advokater og andre fagfolk som leger, dommere, og så videre som har en interessekonflikt i en sak må kanskje recuse seg i enkelte situasjoner, eller be om en fraskrivelse i andre. En viktig del av denne prosessen er en full åpenhet, forklarer innholdet i interessekonflikt, de potensielle problemer som kan oppstå, og hva folk gjør for å avhjelpe situasjonen. Klienter kan beslutte å søke annen representasjon etter avsløringen, eller kan enige om å fortsette med waiver som et forpliktende dokument for å veilede alles oppførsel.

Uten en interessekonflikt påtaleunnlatelse, er det en risiko for dress og juridisk ansvar. En klient misfornøyd med utfallet av en sak kan bestemme det var et resultat av en urettferdig situasjon og kunne saksøke for skader og be om en ny rettssak for å få saken avgjort i en nøytral setting. Hvis klienten sak er vellykket, kan folk være i trøbbel etter faglige etiske retningslinjer og kunne møte en suspensjon eller tilbakekall av sine lisenser til praksis, avhengig av standarder for profesjonelle organisasjoner de arbeider med.

Når folk får en interessekonflikt waiver for gjennomgang og underskrift, har de rett til å gjennomgå dokumentet med forsiktighet. De kan oppsøke en annen advokat for å få råd og kan også be om å se de etiske retningslinjene for tilfeller der slike konflikter oppstår for å se om frafallelse dekker alle mulige eventualiteter. De kan også be om å møte med veiledere og andre personer involvert i situasjonen for å lære mer om hvordan de har tenkt å håndtere problemet.

 • En interessekonflikt fraskrivelse sier at en interessekonflikt kan være tilstede i en situasjon, alle parter er klar over og tiltak blir tatt for å håndtere det.

En skifterett advokat forvalter testamentet skrevet av en klient. En skifterett advokat guider også arvinger gjennom skifteretten prosessen i retten. Endelig kan skifterett advokater opptre som utøver av viljen, men dette er ikke alltid nødvendig.

Skifte prosessen er prosessen der eiendeler er fordelt i USA når en person dør med en vilje. Hvis en person dør med en vilje, han eller hun navngir stønadsmottakere som vil motta sine eiendeler. Personen skriver vilje også navnene en fullbyrder å håndtere fordeling av eiendeler.

Når noen med en vilje dør, begynner Skifte prosessen. Dette er prosessen der eiendeler er fordelt i henhold til leietakerne i viljen. En domstol har oppsyn skifteretten prosessen for å sikre at ønskene til den avdøde partiet, også kalt den avdødes, blir utført.

En skifterett advokat representerer byrder av vilje og / eller arvinger i retten. Skifte advokat vil lette den rettslige prosessen, filing eventuelle nødvendige bevegelser og prosesskrift. Skifte advokat vil også gjøre argumentene til en domstol i tilfelle at en vilje er omstridt, eller i tilfelle at retten har spørsmål om gyldigheten av viljen.

Ofte vil en avdøde navnet hans skifterett advokat som utøver av boet. Hvis dette er tilfelle, skifte advokat forvalter også den fysiske fordeling av eiendeler. Dette kan innebære å bidra til å endre tittelen på eiendommen, eller bidra til å flytte eiendeler inn navnet på personen som arvet dem.

Hvis en skifterett advokat er navngitt som utøver av viljen, er han eller hun vanligvis betalt en symbolsk sum for å overvåke fordelingen av eiendeler. Denne avgiften kan være en flat avgift, eller kan være basert på en prosentandel av boet. Gebyret for å tjene som utøver av en vilje er atskilt fra gebyr for å utarbeide en vilje.

Skifterett advokater, som testamenter og klareringer advokater, ikke har lov til å være stønadsmottakere i viljen. Dette betyr en tinglysing advokat kan ikke bli navngitt i viljen, og kan ikke arve noen eiendeler. Etiske regler tilsier dette for å sikre at det ikke er noen interessekonflikter.

En tinglysing advokat har en etisk plikt til å representere ønskene til hans klient. Hvis hans klient er avdødes, må han representerer ønskene til avdødes. Han kan også leies av folk som arver penger for å lette skifteretten prosessen.

 • En skifterett advokat utfører en persons siste vilje.
 • Skifterett består av lovlig å etablere gyldigheten av en vilje og gjøres typisk før en oppnevnt dømmende myndighet.

En musikk advokat bør være en av de første forretningsforbindelser du legger til låtskriving team. En musikk advokat kan være din beste venn og alliert, så ansette advokat i begynnelsen vil starte ditt lag av med den rette angrep og forsvar. Gode ​​advokater kommer ikke billig, men en god en er verdt sin vekt i gull, fordi han kan hjelpe deg å unngå fallgruvene så mange låtskrivere faller inn og veilede dere til rettferdige kontrakter med anerkjente folk. På grunn av viktigheten av denne personens rolle, noen sier, hvis du velger å håndtere din egen juridisk representasjon, kan du ende opp med en dåre for en klient.

Oppdage hva en god musikk advokat kan gjøre for deg

En god musikk advokat vil ha kontakter med kunstner ledere, forleggere, sangHamre, plateselskap artist og repertoar (A & R) mennesker, og kunstneren selv. Med en god advokat, trenger du ikke å bekymre deg for ikke å ha 35 års erfaring i bransjen. En ønskelig musikk advokat gjør alt det følgende:

 • Sørger for at hvert stykke papir som du blir bedt om å signere er ferdigforhandlet i din beste interesse, og sørger for at du fullt ut forstår hva du signerer.
 • Setter deg i kontakt med andre potensielle lagspillere, som forlag, ledere, agenter, regnskapsførere og andre låtskrivere.
 • Fremmer du blant hennes venner og bekjente, og øker din synlighet i musikk verden.
 • Legger troverdighet og prestisje til deg som låtskriver - hvis hun tilfeldigvis garner respekt av hennes kolleger i bransjen.
 • Gets A & R folk, plateselskaper, utgivere og kunstnere til å lytte til ditt arbeid.
 • Analyserer kontrakter tidligere inngåtte etter måter å tillate henne å reforhandle, utvide på, eller til og med ugyldig en urettferdig kontrakt.
 • Opprettholder og forsvarer dine rettigheter i tilfelle av en tvist og avtaler med noen "kontraktsbrudd" (når noen ikke klarer å leve opp til sin del av avtalen).

Hvis du starter ditt lag av med en advokat, vil resten av spillerne setter pris på det. Mange fagfolk foretrekker ikke å høre fra deg direkte - de ville heller snakke med en erfaren musikk advokat.

Ansette en musikk advokat

For det første, lage en liste over potensielle kandidatens henvisninger du får gjennom andre musikere. Du kan også ringe et av ytelsesorganisasjoner, slik som ASCAP eller BMI, som de kan være nyttig å lage en anbefaling på en musikk advokat for å håndtere dine behov. Det er også oversikten over musikk advokater i publikasjoner. Forresten, trenger en advokat ikke være i hjembyen for å være effektive. Selv ansikt-til-ansikt kontakt er alltid å foretrekke, med telefoner, faks og e-post, lang avstand kommunikasjon har aldri vært enklere. Skriv bokstavene introduksjon til de som er på listen din, og følger opp med en vennlig telefonsamtale. Hvis de ikke klarer å ringe deg tilbake etter et par forsøk, enten de er for opptatt for deg likevel, eller de mangler i høflighet du leter etter. Fortsette å søke og snart vil du være sikker på å finne den med den kompetansen du trenger som også skjer for å matche din personlige bølgelengde.

Selv om det er mange topp-flight, omsorg advokater som når ut til band, artister og låtskrivere de har sett opptre på ulike utstillingsvinduer for å tilby en hjelpende hånd (noen ganger gratis), vil de alltid be personen om han allerede har juridisk representasjon. Vokt dere for de som prøver å overtale deg vekk fra din nåværende advokat.

Når du gjør en solid forbindelse med en advokat på telefon, er neste trinn, hvis det er mulig, er å sette opp et intervju på advokatkontorer. Du må være i harmoni med den personen som kommer til å hjelpe deg å gjøre tonnevis med penger med musikken din, så være bevæpnet med konkrete spørsmål når du har intervjuet. La advokat svar på hvert av følgende spørsmål hjelpe deg å avgjøre om du vil at denne personen på din bedrift laget:

 • Er din praksis begrenset til musikk? En jack-of-all handel advokat kan ikke være herre over noen. (Din fars eiendomsmegling advokat som "spiller en liten banjo," er ikke skal klippe det.) Se etter en advokat som spesialiserer seg på musikk lov. Deretter finne ut hva hans spesialitet er innenfor det bred kategori. For eksempel, hvis hans forte er i forhandlinger opptak og publisering avtaler, gjør at han føler seg også komfortabel håndtering rettighetsproblematikk og royalty spørsmål, eller har andre på hans stab at han kan sende stafettpinnen til når behovet oppstår.
 • Hvem representerer du? Se om, på sin liste over klienter, gjenkjenne deg navnene på noen store suksesshistorier som har inspirert deg. Sjekk også for eventuelle interessekonflikter. For eksempel, gjør han representerer noen forlag som kan være lurt å registrere deg til en fremtidig avtale? Det er noe du kan være lurt å unngå.
 • Hvor mye erfaring har du? Dette kan fortelle deg hvor mye tid han nødt til å tilbringe med deg. Finne en advokat som har nok erfaring i bransjen for å føle deg fortrolige i hans tjenester, men også hvis arbeidsmengden vil ikke at du skal føle at du er på bunnen av hans totem pole.
 • Hvor sterke er kontaktene dine? La oss innse det. Nettverk og tilgang er viktige aspekter å vurdere så langt som hva dette laget spiller kan tilby deg. En advokat kunder, kontakter og relasjoner er viktige aspekter å vurdere i å gjøre ditt valg.
 • ? Hvor mye vil tjenestene koste Du kan forvente en rekke alternativer, og det er fordeler og ulemper for noen av de følgende gebyrordninger:
 • Retainer: Enkelt sagt, er dette når du betaler din advokat en fast forhånd, vanligvis månedlig, hvorfra hans avgifter og utgifter er trukket fra.

  Timepris: Advokaten holder styr på tid brukt på dine vegne, og du faktureres på månedlig basis. Du kan forvente timelønn å være $ 100 til $ 500 per time, fakturert i 15-minutters intervaller. I tillegg til den fakturert tid, vil alle utgifter til telefon, porto, fotokopier, og så videre bli lagt til regningen.

  Fast flat avgift: Vanligvis er dette et fast beløp som er foreslått av advokat når en avtale blir forhandlet for prosjektet - som når du blir tilbudt en stor sum penger, og du vet ikke hvor mye av din advokat tid du trenger, og du ønsker å ringe ham på alle timer i natt! Gebyret kan være $ 5000 eller enda $ 100 000, avhengig av avtale.

  Fornuftig Avgift: Denne ordningen er lik den fast flat avgift; men mengden ikke er kommet til før etter at avtale er ferdig - noe som kan være klissete og føre til ubehagelige overraskelser. Hvis du noensinne tilbudt en rimelig-fee avtale, være veldig forsiktig!

  Prosent: Nå snakker vi populært! Her er en ordning de fleste ville nyte å ha. Vanligvis går 5 til 10 prosent til den advokat som forhandler frem avtalen. Dette er basert på hva du får, enten det er fra et forskudd eller fra royalties nedover veien. Med denne type arrangement, får du all den faglige råd du trenger når du trenger det, og hvis det er ingen avtale, er det ingen lønn unntatt for utgifter - det er typen som overskuddsdeling med denne type arrangement. Advokaten vil være svært motivert for å fortsette å jobbe med deg når han ser store penger lagt til sin bankkonto.

Det viktigste er å etablere et gebyr ordning som du føler deg komfortabel med før arbeidet begynner. Tenk på det - overraskelser er mye mer moro på bursdagsfeiring!

Etter å ha fullført intervjuer, stille dine spørsmål, og sjekke opp på referanser, er det på tide å bestemme seg. Se på notatene og organisere dem i en pros-og-imot liste for hver advokat. Hvorfor skulle dette advokat være bra for deg? Hva er hans styrker og svakheter? Ta en titt på listene og se hvilken advokat som passer best til dine behov. Kanskje det kan være lurt på dette tidspunkt å spikke ned dine valg til bare to eller tre advokater, og deretter ta litt tid å fordøye hver av deres svar og reflektere over deres personligheter og kontakter, før du tar en endelig beslutning. Med alt dette i bakhodet, kan du gå videre og prøve å gjøre et valg.

Hva er Advokat Oppførsel?

November 4 by Eliza

Advokat uredelighet menes handlinger av en lisensiert advokat som brudd lover eller yrkesutøvelsen koder. Hva som er advokat uredelighet kan variere avhengig av gjeldende standarder for profesjonalitet og omstendighetene rundt handlingen. I tillegg til kriminelle eller sivile kostnader knyttet til tjenesteforsømmelse, kan en advokat står overfor alvorlige disiplinære straffer fra hans eller hennes lisensiering kroppen, inkludert en suspensjon av lisens eller disbarment.

Den yrkesutøvelsen av advokater er ofte høyt verdsatt fordi de holder så mye ansvar for fremtiden til sine kunder. En stor del av offentlig og privat tillit gis til advokater, basert på ideen om at de vil opptre på en lovlig og forsvarlig måte på sin klients vegne. Brudd gjennomføre lover utgjør en trussel mot hele yrke ved å skade den troverdig rykte av yrket som helhet. Sterk disiplinære tiltak møter advokat uredelighet spesielt for å avskrekke etikk brudd og bevise for publikum at atferds saker blir behandlet seriøst.

Kriminelle handlinger er ofte en kilde til uredelighet påstander for advokater. Begå bedrageri eller bestikkelser, ulovlig innhenting av bevis, og tvinge vitnesbyrd er alle vanlige måter en advokat bryter atferdsreglene mens du er på jobb. I tillegg, noen kriminell handling, enten knyttet til yrket eller ikke, kan slipes for uredelighet beskyldninger. Siden kriminell aktivitet kan reflektere dårlig på en persons egnethet til å fungere som en advokat, og med helt urelaterte forbrytelser som vold i hjemmet eller kjøring under påvirkning, kan føre til disiplinærtiltak.

Brudd på klient / advokat etikk kan også være en kilde til advokat uredelighet problemer. Interessekonflikt tilfeller resultere når advokaten har en personlig interesse i forbindelse med en sak som kan trumfe en profesjonell plikt; for eksempel, interessekonflikt barer vanligvis advokater fra å representere familiemedlemmer. Krenke taushetsplikt, for eksempel ved å fortelle en reporter om en kjendis klientens ekteskap woes, kan også utgjøre en betydelig krenkelse av faglige standarder og kan også resultere i juridiske kostnader i noen tilfeller. Seksuelle eller romantiske forhold mellom advokater og klienter er nesten alltid ansett advokat forsømmelse, og kan føre til alvorlige disiplinærtiltak.

Det finnes en rekke sanksjoner som kan ilegges for advokat forsømmelse, i tillegg til juridiske straffer for å bryte noen lover. Disse straffene kan avhenge av omstendighetene, og i noen tilfeller kan bare tjene som en advarsel, snarere enn en virkelig straffe tiltak. Den mest mindre disiplinære tiltak er vanligvis et privat brev til bekymring eller reprimande sendt av lisensiering eller etikk kortet til advokat. Andre straffer inkluderer offentlig sensur, inndragning av førerkort, og permanent disbarment. Disbarring en advokat kan gjøre ham eller henne permanent ute av stand til å praktisere i jurisdiksjon, og er en svært alvorlig og sjelden påberopes straffe som kan effektivt avslutte en advokat karriere.

 • En advokat kan bryte atferdsreglene mens du er på jobb ved å begå bestikkelser.

Finne en konkurs advokat

November 10 by Eliza

Hvis du har planer om innlevering av konkurs, vil du sannsynligvis trenger en konkurs advokat for å hjelpe deg å navigere i farvann. Ikke bare kan de hjelpe deg å avgjøre om konkurs er riktig for deg-vanligvis i løpet av en gratis innledende intervju, de er uunnværlig for å komme gjennom innlevering prosessen med forstanden i behold.

Internet søkemotorer kan være nyttige verktøy for å finne en advokat som kan hjelpe deg, men se opp. Internett er ikke alltid pålitelig, og det er mange falske selskaper der ute, og mange av dem vil prøve å ta pengene dine og forsvinne. Imidlertid vil noen lokale telefonboken har lister og lister over advokater og deres spesialiteter, samt din lokale advokatforeninger, og disse advokater er vanligvis (men ikke alltid) mer troverdig. Også, mens en genera advokat kan være les dyrere enn en spesialist, sjansene er at du vil ha en sertifisert konkurs advokat for sin intense og fokusert kunnskap om feltet.

Uansett hvilken metode du velger å finne advokater navn, bør du ikke ta en beslutning uten sammenligning shopping; gå snakke med noen advokater før settling på en til å representere deg. De fleste advokater tilbyr gratis konsultasjon intervjuer, men sjekk med sine kontorer når du gjør din avtale. Husk, bare fordi du intervjuer med en advokat betyr ikke at du skylder dem din virksomhet. Ikke føl guilted inn ditt valg, og selv om du liker ditt første forsøk, ikke slutte å se før du har sett flere ulike alternativer. Hvis mulig, ta kontakt med tidligere klienter. De vil være i stand til å fortelle deg hva du vil, men vær klar over her også; firmaet i seg selv vil ikke henvise deg til noen som hadde en dårlig erfaring med dem, men det betyr ikke at slike mennesker ikke eksisterer.

Fremfor alt, må du føle deg komfortabel med din advokat. Sørge for at deres stil av virksomheten passer deg og dine behov, og deres kompetanse er tilstrekkelig for din unikt tilfelle. Til slutt, før du signerer noen form for kontrakt, sørg for at du forstår og aksepterer hva du godta.

Går gjennom konkurs prosessen er en ganske stressende en, og en som ingen bør virkelig gå gjennom på egenhånd. Av denne grunn, ansette en konkurs advokat er en fantastisk idé. I denne situasjonen selv, akkurat som når du ansette noen advokat, er det noen spørsmål som du bør stille for å sikre at du får best mulig advokat. Her er en liste over spørsmål å spørre en konkurs advokat når du møter med dem.

 • Er dette din spesialitet? Det er vanligvis best å ansette en advokat som spesialiserer seg på feltet at du har problemer med. For eksempel, hvis du står overfor kriminelle problemer, bør du få en kriminell advokat, hvis du står overfor problemer i familien, er en familie lov advokat som du gå og få. En konkurs advokat er den personen som har fått opplæring og spesialiserer seg på de problemene som du står overfor. Sammen med at spesialiseringen kommer erfaring som du trenger.
 • Er dette et godt alternativ for meg? En av de første spørsmålene du bør stille en potensiell konkurs advokat er om ikke konkurs er et levedyktig alternativ for deg. Tro det eller ei, konkurs vil ikke fungere for alle, og faktisk er egentlig ikke tilgjengelig for alle. Være helt ærlig med advokat, og stave ut den situasjonen som nå eksisterer, slik at de får en god ide om hva du står overfor.
 • Hva er det effekter konkurs vil ha på meg? Det vil være både positive og negative effekter som kommer sammen med en konkurs, så pass på at du er klar over dem. Din advokat bør vite hva de fleste (om ikke alle) av disse er hvis du allerede ikke. Dette er også et stort spørsmål å spørre bare for å teste det generelle kunnskapsnivået av din advokat.
 • Hva må jeg gjøre for å komme i gang? Alle advokater samle inn informasjon og forberede sine saker på en annen måte. Ved å spørre din advokat hva du trenger å gjøre, hva slags informasjon du trenger for å komme sammen, vil gå en lang vei i å hjelpe til å flytte saken sammen og tillater deg å bli kjent med din advokat bedre. I tillegg, jo mer arbeid du gjør selv, jo lavere regningen vil bli når du er ferdig.
 • Når jeg trenger å gå til retten, som vil gå med meg? For de fleste konkurs tilfeller vil det bare være en eneste gang når du trenger å gå til retten. Som blir sagt, det skader aldri å vite hvem som egentlig skal gå med deg. Ved å vite svaret på dette spørsmålet, vil du ha en bedre ide om hva du kan forvente i tillegg.
 • Hvor mye er avgiften? Det er et gammelt ordtak som går "Deres er ikke noe slikt som en gratis lunsj", og som gjelder for advokater i tillegg. Pass på at du spør om hvem mye konkursen vil koste deg.
 • Hva er inkludert i avgiften? Mens du snakker om penger, sørg for at du også spørre, hva er dekket av de pengene som du skal betale. Mens de fleste advokater vil si at avgiften vil dekke grunnleggende filing, det er tider når rare ting dukker opp. Betyr denne avgiften dekker de rare tilfeller, eller vil det være mer penger som må betales?
 • Bruker du en skriftlig gebyr avtalen? Uten tvil advokater er dyre, og konkurs advokater er dyre også. Gode ​​ting om konkurs advokater er at de vil ofte ta betaling planer (siden du er filing for konkurs tross alt). Men du bør alltid få en avtale som dette skriftlig. På den måten hvis det oppstår tvist eller spørsmål om hva som er dekket, og hvordan utbetalingene skulle skje du har noe å referere til.

En gjeld samling advokat er en individuell lisens til å praktisere loven i en bestemt jurisdiksjon som først og fremst fokuserer på å hjelpe andre samle inn gjeld. Denne typen advokat må følge alle lover og regler som gjelder for alle andre inkasso. Fordelen med å bruke en gjeld samling advokat er at hvis en sak blir nødvendig, er advokaten allerede er kjent med saken og har et samarbeid med kunden.

Ofte, det første skrittet til å samle en gjeld innebærer et inkassobyrå eller selskapets interne samlinger avdeling. Hvis disse personene er mislykket på å samle inn gjelden, kan kontoen bli sendt til et inkasso advokat. Advokaten kan fungere for den opprinnelige långiver, eller kan jobbe for et selskap som kjøpte dårlig gjeld fra den opprinnelige utlåner. I begge tilfeller må inkasso advokat først etablere at en gjeld skyldte til klienten og at personen navngitt på lånet er den ansvarlige part.

Når inkasso advokat gjør fastsettelse av den ansvarlige part, som ofte er ganske enkel, er neste skritt ofte å kontakte den enkelte. Dette kan skje via personlig brev, e-post, eller til og med en telefonsamtale. Advokaten vil introdusere seg selv, forklare hva situasjonen er og hvordan det kan løses. Målet på dette punktet er å inngå private forhandlinger for å gjøre opp gjeld.

Dersom den ansvarlige ikke reagerer på forsøk på kommunikasjon eller er villige til å bosette seg, er neste skritt å gå til sak, typisk i et lite krav domstol. På dette punktet, filer inkasso advokat en begjæring søker erstatning, og kan også be retten om å gjøre personen på grunn av gjeld betale saks og advokathonorarer. Advokaten kan fortsatt gi mulighet for et forlik.

Når begjæringen er innlevert, er neste skritt å holde en varetekts konferanse. I dette tilfellet, forsøker en dommer vanligvis å jobbe med begge sider for å komme til en gjensidig behagelig oppgjør. Dette kan inkludere viser partene hva tvisten er, forklarer loven, og skisserte hvordan saken kan håndteres. Vanligvis, fakta er ikke i tvist på en inkassosak.

Hvis fakta er i tvist, eller partene ikke klarer å komme til enighet, vil saken bli prosedert mye som alle andre tilfelle. Inkasso advokat vil presentere bevis, ringe noen aktuelle vitner, og legge ut saken. Tiltalte vil da få muligheten til å krysse avhøre vitner og nåværende innsigelsen bevis. En dommer vil deretter ta den endelige avgjørelsen om betaling av gjeld.

 • Personer med høy kredittkort gjeld kan være nødvendig å konsultere en inkasso advokat.
 • Flere land har lover på plass for å beskytte skyldnere rettigheter.

En eiendom skatt advokat hjelper folk som utvikler deres eiendom planen. Eiendom planer må skapes for alle som har noen eiendom av materiale verdt eller for alle som har barn, spesielt barn under 18 år En eiendom skatt advokat må være aktuelle innen eiendom skatterett på både føderale og statlige nivå og i spesialiserte klareringer. Hvert år blir boet skatteklasse oppdatert - og selv små endringer kan gjøre en stor forskjell i utfallet av en klients eiendom.

Eiendom skatt advokat må forstå detaljene i føderal eiendom skatterett. I tillegg må han være up-to-date på den føderale skatterettslige unntak og fradrag, slik som personfradrag, ekteskapelig fradrag, og veldedig fradrag. Generelt, de tillater en klient å la store mengder eiendom gratis fra en eiendom skatt.

En eiendom skatt advokat vil ikke tillate hans klient til å falle inn i visse «skatte feller." For eksempel, for ekteskapelig fradrag, hvis det er sant at det er ikke en føderal eiendom skatt på eiendom som er overlatt til den levende ektefelle, folk kanskje feilaktig tror at å forlate all eiendom til levende ektefelle er den beste metoden for å unngå skatt. En god eiendom skatt advokat vil vite at en slik handling er ikke alltid den beste, fra en eiendom skattemessig perspektiv. I noen tilfeller kan han oppfordrer sine kunder til å skape en tillit. Ved å bruke en stiftelse, kan den levende ektefelle bruke inntekt i tillit, men han vil aldri bli den juridiske eieren av eiendommen i tillit.

Det beste er om eiendom skatt advokat er kjent og oppdatert med de statlige eiendoms lover og arveavgift, så vel. Vanligvis statlige eiendom skatter er små mengder av penger og arveavgift er bare pålagt i noen få stater. Siden lovene varierer fra stat til stat, bør en advokat kunne informere sin klient på de ulike alternativene på sin bostedsstaten.

Foreløpig har USA en gave skatt på store gaver laget i løpet av en persons liv. De holder samme priser som eiendom skattesats og er pålagt giver av bare gaven. En eiendom skatt advokat vil være i stand til å forklare til sin klient unntakene fra reglene i gave skatt, som for eksempel den årlige fritak, ekteskapelig fritak, og unntaket for medisinske regninger og utdanning utgifter.

Selv om noen mennesker vil føle at de kan gjennomføre alle aspekter av eiendom planlegging uten hjelp av en advokat, vil mange mennesker ønsker å ha mest mulig informert informasjon til basis deres plan på. I noen tilfeller vil en eiendom planlegging spesialist være bedre egnet til å håndtere behov involverer eiendom skatteplanlegging og spesialiserte klareringer. Noen foretrekker en eiendom planlegging spesialist for mer komplekse eiendom planlegging behov.

Finne en advokat eller spesialist som kan danne et godt samarbeid med sine kunder er nøkkelen. Word-of-munn er den beste måten å finne en hederlig eiendom skatt advokat - fra familie, venner, nettverk sirkler, og selv fra jurister i andre felt. I tillegg være sikker på at noen avgift ordningen fastsettes før arbeidet er påbegynt, skriftlig, for å unngå ublu gebyrer. Til slutt, er det alltid anbefalt at en person gjør litt bakgrunnsinformasjon forskning på både advokat og saksforholdet før levere boet over til ham.

 • Folk som eier eiendommer av høy material verdt bør nøye planlegge hvordan du skal gi dem videre til arvingene.

Den lyseste flash noensinne oppdaget ble observert den 27. desember 2004. Dens kilde var en magnetar, en form for nøytronstjerne med et kraftig magnetfelt og masse større enn solen kondenseres til et område på størrelse med en liten by. Med utslipp primært i gammastråledelen av spekteret, denne eksplosjonen utgitt mer energi i en tidel av et sekund enn Solen frembringer i 100000 år.

Den magnetar ligger 50.000 lysår unna, omtrent halve distansen over hele galaksen. Hvis eksplosjonen, ikke bare den lyseste flash av århundret, men muligens de siste tusen årene av galaktisk historie - skjedde innenfor 10 lysår fra Jorden, kunne det ha strippet av atmosfæren og forårsaket en masseutryddelse.

Den nøyaktige årsaken til eksplosjonen er fortsatt ukjent. Tenk deg en sfære 20 km (12 km) på tvers, så massiv at hver teskje av materialet sitt veier to millioner tonn, roterende gang hvert 7,5 sekunder, med et magnetisk felt så sterk den kan tørke et kredittkort på avstand på Venus bane. Disse typer objekt skyver ekstreme fysikk så tett at vi bare har begrenset kunnskap om dem.

A "starquake" - en intern omorganisering av saken - kanskje har produsert eksplosjonen, eller en magnetisk omkobling, et scenario der et magnetfelt brått realigns, slippe den lyseste flash galaksen har sett i år. Den lyseste flash kunne ha selv kommer fra nøytronstjernen kollapset i en enda mindre, tettere hypotetisk kroppen, den såkalte kvark star.

Selv om denne eksplosjonen ble det lyseste flash noensinne observert, ville du ikke være i stand til å se det med det blotte øye, som det stammer primært i gammastrålespekteret. Dette er å forvente fordi gammastråler er de distinkt type stråling skapt av partikler på omfanget av atomkjernen, som nøytronene som en neutronstjerne er laget. Synlig lys slippes på omfanget av molekyler, utgikk fremtredende i kjente kjemiske reaksjoner. Hvor ironisk at universet lyseste blitsen ikke ville føle så sterkt for oss, med mindre det var så nær at den strømførende vår atmosfære.

De første ekstrasolare planeter oppdaget var et par av steinete objekter i bane PSR B1257 + 12, en pulsar i stjernebildet Jomfruen, 980 lysår fra Jorden. Radioastronomer Aleksander Wolszczan (polsk) og Dale Frail (Canada) ble kreditert med funn, som ble annonsert i 1992 og raskt bekreftet.

Fra 2007, er 242 ekstrasolare planeter kjent. Det er mistanke om at minst 10% av sollignende stjerner har planeter, selv om den faktiske verdien kan være mye høyere. Oppdagelsen av planeter i bane PSR B1257 + 12 var en overraskelse til astronomer på den tiden, fordi disse var pulsar planeter, og det ble generelt antatt at planeter bare dannet rundt hovedsekvens stjerner.

De to ekstrasolare planetene er nå kjent som PSR B1257 + 12B og PSR B1257 + 12C. En tredje planet, PSR B1257 + 12A, som går i bane nærmest stjernen, ble oppdaget et par år etter de andre. De to store planeter er rundt fire ganger massen til jorda. Pulsaren de bane er det som er igjen av en supernova. Det er ukjent om disse ekstrasolare planetene ble dannet før supernova, muligens blir de steinete kjerner av tidligere gasskjemper fratatt mest deres masse under nova, eller i løpet av en post-nova runde av planetdannelse. De ekstrasolare planeter i bane rundt 0,36 AU (astronomiske enheter, er en AU lik avstanden mellom Jorden og Solen) og 0.46 AU fra sin stjerne, henholdsvis.

PSR B1257 + 12 er et millisekund pulsar, en type nøytronstjerne, og ble oppdaget i 1990 av Wolszczan hjelp av Arecibo romteleskopet. Uregelmessigheter i sin puls periode ledet Wolszczan og Frail å nøye undersøke systemet for mulige ekstrasolare planeter. Selvfølgelig, de var vellykket. Pulsarer avgir store mengder stråling, mer enn nok til å steke noe liv på overflaten av bane rundt planeter, så PSR B1257 + 12B og PSR B1257 + 12C er de siste stedene vi ville være på jakt etter utenomjordisk liv. Pulsaren er har en rotasjonsperiode på 6,22 millisekunder og er 800 millioner år gammel.

Selv om det ikke var den første til å bli oppdaget, er den mest berømte ekstrasolare planeten trolig Gliese 581c, på grunn av sin relative nærhet (20 lysår), jordlignende masse, og dens plassering i "beboelige sonen" av sin stjerne, en sonen som teoretisk kunne opprettholde liv.

 • Astronomene bruker plass teleskoper for å oppdage eksoplaneter.
 • Radioastronomer bekreftet eksistensen av ekstrasolare planeter i 1992.

Tro det eller ei, de fleste advokater er hyggelige mennesker, og en advokat kan hjelpe deg med å starte og opprettholde en liten bedrift. Enhver virksomhet - selv en hjemme-basert bedrift - trenger en advokat på sin support team.

Målet ditt er å finne noen som ikke bare talentfull og rimelig, men som også kan vokse med deg og din bedrift og bli en langsiktig partner og klarert førsteamanuensis. Vurdere følgende egenskaper når du intervjue advokater:

 • Kvalifikasjoner: Lei en advokat som er like kvalifiserte og erfarne som mulig.
 • Tilgjengelighet: Sørg for at din advokat kan møte dine behov raskt, når du trenger dem mest.
 • Pris: Ikke vær redd for å shoppe rundt etter den beste kombinasjonen av ferdigheter, erfaring og pris.
 • Etikk: Din advokat bør ha etiske standarder som er like høy som standardene du opprettholde.
 • Kompatibilitet: Den ideelle situasjonen er å finne noen som oppfyller alle kriteriene og med hvem du får også godt overens.

Hva kan advokater gjøre for din bedrift? Her er noen av de vanligste oppgavene advokater tar på for sine små forretningskunder:

 • Velge en form (juridisk struktur) for din bedrift
 • Skriving, gjennomgå, og forhandle virksomhet kontrakter
 • Håndtere ansattes problemer
 • Hjelpe med kreditt problemer og konkurs
 • Adressering forbrukerspørsmål og klager
 • Arbeide med leie- eller leasingavtaler
 • Skisserte arbeidstakere kompensasjon og trygdeytelser
 • Rådgir deg om dine rettigheter og plikter
 • Representerer deg i retten

Sørg for å oppsøke en advokat som spesialiserer seg i å arbeide med små bedrifter og nyetableringer. Enhver annen advokat kan ikke ha nøyaktig dyktighet settet du trenger.

Gjør et poeng av å spørre din advokat hvor mye en bestemt oppgave kommer til å koste - før du engasjere hans eller hennes tjenester. Du ønsker ikke å få en regning som er i tusenvis av dollar når du forventet å betale langt mindre.

En person som søker den beste pro bono konkurs advokat bør først utføre noen generell forskning på konkursrett. Dette vil tillate ham å få en bedre forståelse av konkurs prosessen og hjelpe ham spørre informerte spørsmål under det første møtet med en potensiell advokat. For det andre bør han få henvisninger til flere konkurs lov advokater og planlegge et møte med minst tre av dem. Til slutt, forberede møtet ved å kompilere papirene som skatteskjemaer og regninger og ved å skrive ned viktige spørsmål å spørre advokat for å bedre vurdere advokaten.

Advokater oppfordres til å gi noen pro bono juridiske tjenester, og noen statlige bar foreninger krever et visst antall pro bono timer årlig, men disse timene - om nødvendig - er begrenset. Advokater vanligvis utfører pro bono arbeid når de tror på en bestemt sak, ønsker å hjelpe en non-profit organisasjon eller noen av lav inntekt, eller fordi de liker en bestemt klient. I konkurssaker, er en persons mangel på inntekt vanligvis irrelevant fordi en konkurs advokat er å hjelpe en person eliminere gjeld, noe som vil frigjøre noen inntekt for andre formål, inkludert advokathonorarer. En konkurs advokat kanskje enige om å ta en pro bono tilfelle hvis en person har absolutt ingen inntekt. De som gjør vil sannsynligvis måtte betale for konkurs tjenester, med mindre han kan overbevise en konkurs advokat for å gjøre jobben gratis.

Utføre generell forskning på området konkurs lov før du velger en pro bono konkurs advokat er et viktig skritt. Det tillater en person å spørre en advokat bedre spørsmål under det første møtet. Dette gjør møtet mer produktiv for kunden enn bare springende til advokaten om en knipe. Forberedelse til møtet viser også advokaten at en person ikke kommer til å kaste bort sin tid. Dette kan også bidra til å overtale advokaten til å akseptere en pro bono sak.

Da søker henvisninger for en pro bono konkurs advokat, kan en person starte med å spørre betrodde familiemedlemmer og venner for henvisninger. Staten Advokatforening er en annen kilde til mulige henvisninger og kan være i stand til å fortelle en person om en bestemt advokatfirma tilbyr gratis konkurs juridiske tjenester. En stat bar kan ikke fortelle en person om en bestemt advokat er den beste pro bono konkurs advokat, fordi dens henvisninger er nøytral. Det kan imidlertid fortelle deg om klager har blitt arkivert om en bestemt advokat. Enkelte lokalsamfunn har også organisasjoner som gir behov baserte pro bono juridiske tjenester for de som kvalifiserer.

Etter å ha samlet flere navn, bør en person planlegge møter med minst tre advokater; de fleste gir en gratis første konsultasjon. En person kan spørre når arrangere et intervju om pro bono representasjon er en mulighet. Spør opp foran unngår å kaste bort tid med et intervju, hvis advokaten er uvillig. Alternativt kan en person vente med å heve den pro bono spørsmål under intervjuet. Det gjør ham til et møte med advokat, stille spørsmål om sin sak og om konkurs, og prøver å overbevise advokaten til å akseptere saken på en pro bono basis.

 • En konkurs advokat kanskje enige om å ta en pro bono tilfelle hvis en person har ingen inntekt.
 • Spør advokat nøkkelspørsmål er en viktig del av advokat-velge prosessen.

Militære skilsmisse er en meget komplisert juridisk sak som krever kunnskap og bistand fra en militær skilsmisse advokat. En militær skilsmisse er oppløsningen av et ekteskap når en eller begge parter i et ekteskap er i de væpnede styrker, og mens skilsmisse følger fortsatt de samme saksbehandlingsregler som en sivil skilsmisse, er det vanskelighetene involvert med militære fordeler, pensjonering, service av papirer og boformer som må håndteres med separat. En militær skilsmisse advokat må være kompetent på alle disse områdene, og ikke alle andre skilsmisse advokater forstå lovene rundt militære skilsmisse.

Det er hele advokatfirmaer som håndterer militære skilsmisse søksmål. Det er ingen militære skilsmisse domstoler eller militære skilsmisse dommerne siden de væpnede styrker bruker samme juridiske system som alle andre borgere i USA bruker. Militære skilsmisser har en regel som er annerledes enn fra de som brukes i sivile skilsmisse. I de fleste jurisdiksjoner over hele USA, må tjenesten utføres innenfor en tildelt mengde tid og i person. I en militær skilsmisse, det finnes lover som beskytter den væpnede styrker medlem hvis det er en uvanlig forsinkelse i saksbehandlingen på grunn av manglende evne til å delta på forhandlingene eller bli servert på grunn av aktiv tjeneste.

En militær skilsmisse advokat må vite opplysningene i alle gjeldende statlige og føderale lover som kan gjelde for en skilsmisse. Selv om de fleste skilsmisser er styrt av statlige lover, dette er ikke helt sant når du arbeider med militære skilsmisse. Det er noen føderale lover som trumf de statlige lover angående militære fordeler, pensjon, pensjonering, varetekt og underholdsbidrag eller barnebidrag. I sjeldne tilfeller kan enkelte deler av skilsmisse hørselen trenger å bli hørt av en føderal dommer.

Tilleggsproblemer oppstår hvis en eller begge av medlemmene er stasjonert utenlands.

En militær skilsmisse advokat er ikke det samme som en militær advokat. Den militære skilsmisse advokat er ikke nødvendigvis et medlem av de væpnede styrker, selv om militære advokater kan noen ganger gi juridisk rådgivning i saker som angår militære skilsmisse. Militære skilsmisse advokater kan ta på seg andre typer saker, men ofte har et hovedfokus på militære familiesaker eller skilsmisse.

 • Det er viktig å beholde en advokat som er ekstremt kjent med lover som gjelder for militære skilsmisse.

Agent Orange tilfeller medføre helseproblemer forårsaket av et ugressmiddel kalt agent orange, så velger den beste agenten oransje advokater innebærer å sørge for at advokatene du vurderer er kjent med denne type saker, og har en god track record for å vinne dem. Du vil mest sannsynlig også vil være sikker på at advokat du velger er kjent med den type helseproblemer agent orange eksponering kan forårsake så vel som de unike problemene som du har å gjøre. I tillegg kan du gjøre det bra å velge en advokat som vil tillate deg å betale på en beredskap basis, slik at du ikke vil skylde penger for juridisk representasjon i tilfelle at du ikke vinner ditt tilfelle.

Det første trinnet i å velge de beste Agent Orange advokater er å søke etter advokater med lang erfaring med å hjelpe folk med denne typen saker. Disse sakene involverer typisk et ugressmiddel omtalt som agent orange som ble brukt under Vietnamkrigen. I løpet av denne krigen, militære styrker brukt dette stoffet i et forsøk på å drepe den tette løvverk i Vietnam for å gjøre det lettere å se fienden. Noen soldater og deres familiemedlemmer har lidd varige effekter fra den kjemiske. Som sådan, de beste Agent Orange advokater er som regel de som har opplevd suksess i å argumentere disse tilfellene.

Du kan også sammenligne Agent Orange advokater basert på hvor kjent de er med de typer tilstander forbundet med dette kjemikaliet. Kjennskap til disse forholdene kan hjelpe en advokat bevise mer effektiv på å argumentere din sak, og kanskje også at han forstår de unike implikasjonene av en tilstand som blir bedt om en juridisk sak. Blant de tilstander som ofte er forbundet med denne kjemikalie er kreft, nerveforstyrrelser, sjeldne tilstander som involverer unormal proteiner, og kroniske hudsykdommer. Diabetes, enkelte leverforstyrrelser, og fødselsskader har vært forbundet med dette kjemikaliet også.

Siden vinne denne type søksmål ikke er garantert, kanskje du også har bekymringer når det gjelder å betale for juridisk representasjon. Avgifter advokater kan være dyrt, og noen søksmål dra på i en overraskende lang tid. Med mindre du har en betydelig mengde penger å bruke på advokathonorarer, kan du bestemme deg de beste Agent Orange advokater er de som tilbyr beredskapsbetalingsplaner. I et slikt tilfelle, vil du bare skylder betaling for representasjon i tilfelle at din advokat vinner søksmålet. Hvis saken går i din favør, vil en advokat vanligvis tar sin betaling i prosent av oppgjøret du mottar. Den nøyaktige beredskaps beløp, men vil avhenge av kontrakten du signerer med advokat.

 • Advokaten må være kjent med helsemessige forhold som er forbundet med agent orange.

Hva er en Selskapet advokat?

February 15 by Eliza

En bedrift råd er en advokat som fungerer som juridisk direktør for en kommune. Mens de fleste kommuner beholde advokater for å gi råd og representasjon, er jobben tittel for den ledende juridiske offiser ikke nødvendigvis "aksjeselskap råd," avhengig av hvordan den juridiske avdelingen er strukturert. Å gå inn i denne jobben, folk trenger å være fullt kvalifiserte advokater i god stand med bar og de vanligvis trenger juridisk erfaring, herunder erfaring i et aksjeselskap råd kontor tilby juridiske tjenester til en kommune. Denne jobben kommer vanligvis med fordeler, som med andre jobber for kommunalt ansatte.

Corporation råder komplett en rekke forskjellige typer oppgaver som en del av sitt arbeid. Den ene er som en representant for byen i sivile saker. Når en by trenger å saksøke noen for sivile brudd eller svarer på en dress, fører tilsyn med selskapet råd juridisk dress. Disse byens embetsmenn kan også være involvert i å arbeide ut lovlige bosetninger i de tilfeller hvor det er mulig å forhandle fram en avtale før du tar en sak til retten.

Juridisk rådgivning til byen ansatte er også levert av et aksjeselskap råd. Personer med spørsmål om forordninger, ansvarsfraskrivelser, juridiske ansvar, og andre forhold knyttet til loven kan rådføre kontoret til aksjeselskap råd for å få hjelp. Juridisk rådgivning dispenseres mye på forespørsel, som disse byen ansatte vil heller ta opp spørsmål før de blir problemer ved å gi råd og bistand enn finne ut i ettertid om et juridisk problem.

Aksjeselskap råd kan også være involvert i å utforme nye lover og uttalelses- på forordninger, samt studere forordninger er foreslått i andre byer for å se om de er egnet for adopsjon. Aksjeselskap råd har en støttepersonell fra andre advokater, sammen med funksjonærer og medhjelpere for å bistå med utarbeidelse av dokumenter, juridisk forskning, forfølgelse av saker i retten, og så videre. Intern forfremmelse er vanlig i slike kontorer og folk kan stige til stillingen som aksjeselskap råd fra rekkene av de kontoransatte.

Denne jobben vanligvis ikke krever reise, selv om aksjeselskap råd kan delta på faglige konferanser med advokater fra andre byer, og kan også reise for enkelte typer forskning. Timene har en tendens til å være svært vanlig, selv om råd kan kalles etter timer i juridiske kriser, og arbeidsmiljøet er lik som andre kontor innstillinger. I tillegg til rimelig lønn, de fleste aksjeselskap råd er berettiget til byens fordeler, blant annet helsetjenester planer, pensjoner, og betalt ferie tid.

 • De fleste aksjeselskap råd har rett til byens fordeler, blant annet betalt ferie tid.
 • En bedrift råd er en advokat som fungerer som juridisk direktør for en kommune.

Velge den beste Ekspropriasjon advokat er et spørsmål om å forstå dine egne omstendigheter, og deretter finne en advokat som har ekspertise på linje med de spesifikke problemene du står overfor. Finne advokater som praktiserer Ekspropriasjon loven er vanligvis ikke vanskelig. Bestemme hvilke som er best for deg er vanligvis vanskeligere henvendelse. Med litt forskning, spør rundt, og intervjue, men vil du være i stand til å identifisere advokaten som best vil være i stand til å representere deg.

Det viktigste med å velge en Ekspropriasjon advokat er plassering. Ekspropriasjon er en fasett av USAs føderale lover, noe som betyr at det gjelder hele landet. Likevel har hver enkelt stat også sin egen eminente domenereglene, noe som betyr at akseptable Ekspropriasjon praksis kan og vil variere betydelig fra sted til sted. For å få det beste resultatet, trenger din advokat å være svært oppleves i Ekspropriasjon lovene i staten.

Du må også være sikker på at din Ekspropriasjon advokat oppleves i form av eminente domene handling du står overfor. Ekspropriasjon handlinger kan bringes i en rekke situasjoner. Noen ganger, regjeringer søker å eie ledige land og ubebygde tomter. Andre ganger, er målet en business park eller kontorbygg, eller til og med en familie hjemme. Regjeringen har som regel rett til å konvertere nesten enhver eiendom i statseide landområder.

Det er vanligvis ikke mulig å overvinne en regjeringens påstand om eminente domene. Ekspropriasjon lover gi regjeringer gripe nesten enhver eiendom, forutsatt at de følger visse vilkår og tilby tilstrekkelig buy-out beløp. Rollen til Ekspropriasjon advokat er å holde regjeringen i sjakk og for å sikre at du som boligeier får en rettferdig oppgjør. For å gjøre dette effektivt, må advokaten vet det juridiske terreng og må ha erfaring forhandle med regjeringen.

Du bør begynne å se etter en Ekspropriasjon advokat kort tid etter at du mottar en Ekspropriasjon varsel. Hvis Kjenner du noen som har opplevd en lignende handling, be om anbefalinger. Du bør huske på, men at ikke alle resultatene er uniform - en flott oppgjør i ett tilfelle garanterer ikke nødvendigvis et lignende resultat for deg.

Det er ofte mulig å finne et advokatfirma som omhandler utelukkende med eminente domene, men slike bedrifter ikke eksisterer i alle samfunn. Du må kanskje se for bredere eiendom advokatfirmaer først, deretter spørre om hvilke av deres advokater har erfaring i Ekspropriasjon lov. Relevante bedrifter kan ofte bli identifisert ved å gjøre en online søk eller kontakte statens Advokatforening. Prøver å planlegge en informativ intervju hvor du kan møte med advokater, forklare saken, og ber om deres erfaring håndtere enten bedrifts- eller boligeiendom salg til regjeringen.

Avhengig av sosioøkonomiske situasjon, kan en rettshjelpsklinikk også være i stand til å hjelpe deg å finne representasjon. Rettshjelpsklinikker ofte hjelpe forsvare lavinntektsfamilier fra statlig initiert eiendom fordømmelse og andre krav om privat eiendomsrett. Selv om en klinikk ikke har en Ekspropriasjon advokat i staben, kan det være i stand til å gi henvisninger.

Noen ganger er Ekspropriasjon handlinger tatt mot hele samfunn på en gang. Hvis dette er tilfelle i din situasjon, kan det være fornuftig for deg og dine naboer til å søke felles representasjon fra samme Ekspropriasjon advokat. Dette sikrer konsistente resultater, og kan også gi advokaten mer styrke og støtte i oppgjøret.

 • For å få det beste resultatet, trenger din advokat å være svært oppleves i Ekspropriasjon lovene i staten.

Hva er Advokat etikk?

March 28 by Eliza

Advokat etikk er de moralske regler som advokater bruker for å ta beslutninger. De er forskjellig fra personlige etikk og er en spesialisert form for forretningsetikk. I USA er de etiske regler som advokater må følge skissert i Code of Professional Responsibility. Andre land har sine egne spesifikke koder; International Bar Association har også en internasjonal etiske retningslinjer.

Etikk, generelt, refererer til et sett av prinsipper som dikterer definisjonen av riktig moralsk oppførsel eller en teori om moralske verdier. Advokat etikk er forskjellig fra hverdagens etikk som folk kan gjelde i sine egne liv. Advokater har en spesiell funksjon i samfunnet, noe som kan tilsi at de holder seg til ulike etiske prinsipper. Selv om de etiske prinsippene som kreves av advokater kan avvike fra hva den enkelte advokat mener å være moralsk riktig, advokat fortsatt må følge at etisk regel på grunn av den spesielle rolle at han eller hun spiller i samfunnet.

Advokater opptrer som offiserer i retten og er holdt til en høy standard for oppførsel. I hvert jusstudiet godkjent av American Bar Association (ABA), for eksempel, er advokater pålagt å ta en juridisk etikk-kurs for å lære Code of Professional Responsibility. Etter å ha tatt kurset, må alle potensielle advokat bestå en eksamen kalt Multi-State Professional Responsibility eksamen som tester advokat kunnskap om denne etiske retningslinjer.

Når en advokat nyutdannede fra jusstudiet i USA, er han pålagt å gjennomgå en bakgrunn sjekk eller en "moralsk karakter" evaluering før han er i stand til å ta baren i hans tilstand. Denne bakgrunn sjekk vurderinger en advokat fortid historie for å finne ut om det er noen grunn til å tro en advokat vil ikke oppføre seg etisk. For eksempel kan en historie med forbrytelse overbevisning diskvalifisere en person fra å bli en advokat, fordi en slik historie ville så tvil om advokat moralske karakter.

Ved bestått baren, må advokat etikk alltid være underlagt reglene han lærte på jusstudiet som finnes i de etiske Professional Responsibility. Denne koden er utformet for å sikre at advokat setter behovene til sin klient først. Det er også designet for å sikre at ingen advokater misbruker sin makt som offiserer av retten.

Code of Professional Responsibility kan fastsatt etiske regler som avviker fra hva en standard person ville tro er etisk. For eksempel, hvis en klient innrømmer sin skyld i et mord til sin advokat, advokat etikk fastsette at advokat ikke lovlig kan avsløre denne informasjonen. Det etiske regelen er på plass for å sikre at rettssystemet går greit, effektivt og effektivt, og at hver enkelt har en rettferdig rettssak.

 • Juridisk bibliotek.