brudd i hæl komplisert

Tillitsforhold plikt krever at rektor beste interesse plasseres over at av tillitsforhold. Forvaltningsansvar eksisterer i mange formelle eller profesjonelle relasjoner som involverer tillit om forvaltning av eiendom eller penger, for eksempel banker-klient eller advokat-klient, hvor den parten som leverer tjenestene anses tillitsforhold og klienten anses rektor. I noen tilfeller er det forvaltningsansvar opprettet ved lov, og i andre det er stavet ut i dokumentene som etablerer forholdet. Et brudd på tillitsforhold plikt oppstår når oppdragsgivers interesser ikke er gitt høyeste prioritet, uavhengig av om rektor opplevd noe økonomisk tap.

Brudd på forvaltningsansvar kan oppstå i noen av en rekke måter, alle relatert til kravene i et tillitsforhold. For eksempel kan et tillitsforhold ikke tjene på forholdet eller det faktum at forholdet eksisterer uten uttrykkelig kjennskap og samtykke fra oppdragsgiver. For eksempel, hvis en eiendomsmegler er en godkjent IRA vaktmester for en kunde som ønsker å kjøpe et stykke av fast eiendom for IRA, eiendomsmegler kan ikke delta i salg eller på annen måte tjene på det; han kan bare ta varetekt av fast eiendom til fordel for IRA eieren. Dette utelukker ikke at tillitsforhold fra lading for utførte tjenester.

Forvaltere må ofte forholde seg til potensielle interessekonflikter. Disse kan oppstå når en tillits har kunder hvis interesser er på kant med hverandre. Når slike årsaker oppstår må tillits gjøre et valg mellom to eller flere kunder, men kan ikke forsøke å gi tjenester til kunder med motstridende behov, slik at å oppfylle plikten til å ville skade interessen til en annen, og dermed brudd på forvaltningsansvar. Forsøk på å opprettholde tillitsforhold med kunder som har konflikter er i konflikt er et brudd på forvaltningsansvar.

Plassere noens interesser over de av en rektor er også et brudd på forvaltningsansvar. En finansiell rådgiver med et forvaltningsansvar for kunder, for eksempel, kan investere klientens midler i en sikkerhet fordi det vil generere en kommisjon for en venn. Om investeringen viser seg å være gunstig for rektor er uvesentlig; faktum er at forvaltningsansvar ble brutt fordi rektor interesse ble gjort underordnet en annen interesse.

Et interessant faktum som investorer bør være klar over er at i USA, forvaltningsansvar vanligvis ikke gjelder forholdet mellom aksjemegler og klient. Amerikanske aksjemeglere er pålagt å varsle sine kunder at deres interesser kan ikke alltid være konsekvent. Utallige tilfeller eksisterer i amerikansk lov opprettholde lov som fritar aksjemeglere fra dette ansvaret.

Når det er et brudd på forvaltningsansvar som resulterer i overskudd til tillitsforhold, er det ansett som skandaløst å la overskuddet forbli med tillitsforhold, selv om ingen spesifikk lov ble brutt, og den vanlige rette kalles en konstruktiv tillit. I dette eksemplet konstruktiv tillit vil bestå av ivaretakelse av overskuddet før de kan overføres til rektor.

Forvaltningsansvar relasjoner kan være mer komplisert. Samarbeidspartnere anses å ha et tillitsforhold plikt til hverandre, for eksempel. Hvis enten partner tjener penger utenfor partnerskapet i kraft av å være medlem av partnerskapet, som er å anses som et brudd på tillitsforhold plikt, men den rette i dette tilfellet ville bestå av å bruke konstruktiv tillit til å dele overskuddet likt innenfor partnerskapet. Høytstående ledere og corporate offiserer kan også anses å ha et tillitsforhold ansvar til hverandre og til selskapet.

Lover og rettslige standarder som regulerer forvaltningsansvar og brudd på tillitsforhold plikt variere fra land til land. Begrepet forvaltningsansvar er en av de viktigste i britisk sedvanerett, og det er gitt høy prioritet i Australia også. USA gir forvaltere mer spillerom til å tolke sin plikt, og selvfølgelig fritar aksjemeglere fra plikten. Canadas standard faller et sted mellom de etablert av USA og Australia. Til tross for forskjeller, skjønt, er begrepet forvaltningsansvar en viktig standard for loven over hele verden, og forskjellene utvide mer til styrken av sanksjoner når brutt.

Hva er et åpent brudd?

December 11 by Eliza

En åpen fraktur, også kjent som en forbindelse brudd, betyr at et brukket ben eller brusk har brutt gjennom huden eller at huden er blitt skadet under skade. Utstikket av bein til elementer i luften, smuss eller andre materialer i stor grad øker sjansen for infeksjon eller sykdom i beinet. Et åpent brudd må behandles av en medisinsk faglig umiddelbart.

Åpne brudd oppstår når for mye press er plassert på bein, vanligvis i løpet av et fall, en bilulykke, under sportslige aktiviteter, eller på grunn av et skuddsår. Kompliserte brudd kan oppstå lettere hvis en person har osteoporose på grunn av benskjørhet, og barn er mer sannsynlig å opprettholde et brudd fordi deres ben er mykere i løpet av de utviklingsmessige år. Et brudd er kategorisert som åpner hvis huden er skadet eller benet trenger gjennom huden, mens lukkede frakturer som finnes i huden, og det er ingen risiko for smitte fra omgivelseselementer. Brukne ben er klassifisert av hvilke ben ble brukket, slik som tibia eller femur, og hvor fragmenter av ben er på linje. Typer av brudd klassifikasjoner inkluderer deprimert, lineær, spiral, eller påvirket.

Avhengig av hvordan skaden skjedde, og hvis ulykken forårsaket skitt, grus, skittent vann, eller andre stoffer for å forurense bruddet, bein og omkringliggende vev må rengjøres under en prosedyre som kalles debridement. Kirurgi er nesten alltid nødvendig for en pasient med en åpen fraktur. Pasienten vil bli satt under anestesi å rengjøre bein, og beinrester og strimlet vev vil bli fjernet i løpet av prosedyren. Antibiotika væsker vil bli brukt til å rense området. En stivkrampe skudd kan også administreres for å forebygge sykdom.

For å tillate at bein å helbrede sammen igjen, vil benet settes tilbake på plass, og til med skruer, spiker eller plater, og en støpt eller splint skal bæres av pasienten for å tilveiebringe stabilitet og til å immobilisere benet under tilhelingsprosessen . Innvendige spiker vil noen ganger være festet til en ytre ramme for å hindre bevegelse. Et brudd vil vanligvis leges i løpet av seks uker, men hvis det er komplikasjoner eller hvis personen er eldre, kan healing ta 12 uker.

Dersom en åpen fraktur ikke er riktig behandlet, en infeksjon i benet, også kjent som osteomyelitt, kan forekomme. Flere operasjoner kan være nødvendig for å fjerne den infiserte vev og ben, samt dreneringsfluid. Avhengig av alvorligheten av infeksjonen, kan bentransplantering være ferdig til å understøtte helbredelsesprosessen. Hvis disse trinnene ikke er tatt, kan bein helbrede deformert eller endene av brukket bein vil ikke delta under healing prosessen.

 • Et åpent brudd krever ofte kirurgi, hvorpå beinet er satt i en støpt.

Hva er en mindre trafikk brudd?

December 15 by Eliza

I de fleste områder, trafikk brudd faller inn under en av to kategorier: dur eller moll. Alvorlige, eller store, lovbrudd kan omfatte kjøring under påvirkning av alkohol (DUI), kjøring i beruset tilstand (DWI), og hensynsløs kjøring. Store brudd ofte innebære en risiko for personskade eller skade på eiendom. På den annen side, vanlige eksempler på en mindre trafikk brudd inkluderer fartsovertredelser og unnlatelse av å gi eller stoppe. Generelt vil en mindre trafikkforseelse ikke føre til at gjerningsmannen blir pågrepet eller sendt i fengsel. Han eller hun mottar vanligvis et sitat som krever betaling av en bot, en opptreden i retten, eller begge deler. Noen konsekvenser av å bli funnet skyldig i en liten trafikk brudd kan inkludere negative merker på oneâ € ™ s kjøring posten, samt potensielt høyere auto forsikringspremier.

Siteringer, eller billetter, er vanligvis utstedes for enten et brudd bevegelse eller en ikke-bevegelige brudd. Som uttrykket antyder, oppstår et bevegelig brudd når bilen er i bevegelse. Fart og andre overtredelser av kjøreregler er vanligvis blant disse. Ikke-bevegelige brudd ofte referere til situasjoner som parkering i et forbudt område. Andre eksempler på ikke-bevegelige lovbrudd kan inkludere å ha defekt utstyr, som ødelagte frontlykter, på eller i bilen, eller krenke en barnesikring beherskelse eller bilbelte kravet.

Mens lover varierer etter jurisdiksjon, er en person vanligvis ikke arrestert for en mindre trafikk brudd. Tollerne vil utstede et sitat som innebærer å betale en bot og noen ganger gjør en domstol utseende. Man kan betale boten, i utgangspunktet innrømme ansvar, og noen ganger som vil være slutten på hans eller hennes rettslig forpliktelse. Ellers, for å bestride sitat, må personen vises i trafikken domstol. Noen mennesker velger å representere seg selv, mens de med kompliserte tilfeller kan ansette en advokat til å følge dem til retten.

Man kan stå overfor flere mulige konsekvenser for å bli funnet skyldig i en mindre trafikk brudd. USA lover variere fra stat til stat. I noen tilfeller kan retten kreve at lovbryteren å delta trafikk skolen og ta en trygg kjøring kurset. Oppfylle denne forpliktelsen kan hjelpe føreren med å unngå å betale bøter, og vil påføre straffer på hans eller hennes lisens, eller står overfor en økning i forsikring priser.

I noen situasjoner vil betale de angitte bøter expunge brudd fra personligheten € ™ s rekord. Vanligvis vil utfallet også avhenge av om hendelsen er det førerens € ™ s første lovbrudd. Etter å ha begått en mindre trafikk brudd, er det vanligvis i personligheten € ™ s beste interesse å konsultere trafikkregler for hans eller hennes bosted, for å finne det beste løpet av handlingen.

 • Sjåfører som ikke klarer å plassere riktig babyer i bilseter kan bli bøtelagt av politiet.
 • Fart er en felles mindre trafikk brudd.
 • Å kjøre på rødt lys er en mindre taffic brudd.
 • Billetter er vanligvis utstedes for enten et brudd i bevegelse eller en ikke-bevegelige brudd.
 • En person vil vanligvis ikke bli arrestert for en bevegelig brudd.

Hva er komplisert sorg?

May 19 by Eliza

Komplisert sorg er en form for sorg der etterlatte blir, på en måte, fast, ikke behandle dødsfallet til en kjær. Mens sorg er en helt naturlig og normal reaksjon på død og det tar mange ulike former, er komplisert sorg en grunn til bekymring fordi det fanger de etterlatte i en syklus som hun eller han kan ikke bryte fri fra. Studier på denne formen for ekstrem sorg tyder på at så mange som 10% av mennesker kan oppleve komplisert sorg etter dødsfallet til en kjær, og omstendighetene rundt dødsfallet kan ha en innvirkning på hvorvidt komplisert sorg vil oppstå. Historien til de etterlatte kan også gjøre en forskjell.

Noen som opplever komplisert sorg kastes inn i en svært intens form for sorg som er ledsaget av hyppige og påtrengende tanker om de døde. Dette kan inkludere hallusinasjoner der de etterlatte mener at avdøde er fortsatt i live. Denne formen for sorg kan være ledsaget av alvorlig depresjon, inkludert selvmordstanker, og de etterlatte kan føle intenst ensom, uinteressert i livet, og ute av stand til å delta i daglige aktiviteter.

En følelse av lengsel etter den døde er ofte til stede også. Mens folk i komplisert sorg er klar på noen nivå at deres kjære har dødd, er død vanskelig å behandle, og de etterlatte kan klamre seg nøye til påminnelser om de døde. Faktisk, i hjernen imaging studier av mennesker som opplevde komplisert sorg sammenlignet med folk som opplevde mer sunn sorg, forskere bemerket at belønningssentrene i hjernen ble aktivert når folk opplever denne formen for sorg tenkte på de døde, noe som tyder på at hjernen er delvis oppmuntre de etterlatte å klamre seg til de døde.

Noen opplever denne formen for sorg kan gjennomgå personlighetsendringer, kan ikke være i stand til å vende tilbake til arbeid, skole, og et sosialt liv etter døden, og kan være i fare for mistilpasset atferd. Psykoterapi kan hjelpe de etterlatte utforske og behandle død, arbeider gjennom det i stedet for å bli sittende fast i et holdingselskap mønster av sorg. En annen ting som kan hjelpe med komplisert sorg er en sorg gruppe.

Det er viktig å erkjenne at mennesker sørger på forskjellige måter, og at følelser av en person i dagene umiddelbart etter nyheten om en død ikke nødvendigvis forutsi komplisert sorg. Mennesker opplever også dvelende sorg som de behandler en død over uker, måneder og år, og dette er helt normalt og sunt. I komplisert sorg, synes imidlertid noen til å bli strandet i staten hun eller han var i umiddelbart etter nyheten om dødsfallet, opplever uvanlig intense følelser og stemninger.

 • En sorg sentrum kan tilby rådgivning til de som har opplevd dødsfallet til en kjær.
 • Folk som arbeider med komplisert sorg kanskje ikke føler seg i stand til å uttrykke seg til sine kjære.
 • Med komplisert sorg, kan de etterlatte føler intenst ensom og uinteressert i livet.
 • En person opplever komplisert sorg kan gjennomgå personlighetsforandringer.
 • Soldater involvert i kampsituasjoner ofte håndtere komplisert sorg.
 • Komplisert sorg er en svært intens form for sorg ofte ledsaget av hyppige og påtrengende tanker om de døde.
 • Sorgprosessen varierer mye og er forskjellig for hver enkelt.
 • En person opplever komplisert sorg kan ikke være i stand til å vende tilbake til arbeid.
 • I noen tilfeller er sorgarbeid en del av en bredere behandling plan.

Stress brudd symptomene er noe som alle som er i risikosonen for å utvikle en stress brudd bør være klar over. Felles stress brudd symptomer er smerter som blir verre med økt aktivitet, og letter med hvile, og smerte som oppstår tidlig i en treningsøkt, og vises gradvis tidligere med påfølgende treningsøkter. Smerter fra stress brudd vil bli verre over tid, og til slutt smertene vil fortsette selv i ro.

Hevelse på stedet av skaden er en av de vanligste stress brudd symptomer. Det kan være mulig å finne den nøyaktige punktet for brudd ved å trykke med fingrene. Området med stress brudd vil være svært øm å ta på.

Stress brudd symptomene er svært mild til å begynne med, men blir mer uttalt som bruddet fortsetter å utvikle seg. En stress brudd er en serie med små sprekker i ett område av benet. Stress frakturer er mest vanlig på grunn av overforbruk, men kan også utvikle med regelmessig bruk hos personer som har osteoporose eller lav bentetthet.

Stress brudd symptomer er mest vanlig i vektbærende bein, for eksempel bein av leggene og føttene. Smerter i disse områdene som ikke går bort etter en oppvarmingsperiode er ofte relatert til beinproblemer, og kan tyde på en stress brudd. Smerte som går bort under oppvarmingen er vanligvis relatert til muskelproblemer.

Noen mennesker er mer sannsynlig enn andre for å utvikle stress frakturer. De omfatter utøvere som deltar i high impact aktivitet som gymnastikk og løping, alle som dramatisk øker treningsopplegget sitt, alle som lider av osteoporose, og de med flate føtter eller høye buer. Kvinnelige idrettsutøvere som har uregelmessig eller fraværende menstruasjon er også mer sannsynlig å utvikle stress frakturer. Dette er fordi uregelmessig eller fraværende perioder ofte sammenfaller med lav beintetthet.

Selv om resten er ofte nok til å helbrede en mindre stress brudd, er skikkelig medisinsk råd viktig. Et brudd som ikke gror godt kan føre til kroniske smerter på bruddstedet. Alle som opplever stress brudd symptomer bør besøke deres helsepersonell. En stress brudd er diagnostisert med en magnetisk resonans undersøkelse (MRI) eller et bein skanning. En stress brudd vil ikke være synlig på en tradisjonell røntgen før opptil en måned etter at stress brudd utvikler seg.

 • Behandling av en hip stress brudd kan kreve fysioterapi.
 • Tretthetsbrudd som vanligvis forekommer i føttene.
 • En stress brudd er ikke umiddelbart synlig på en x-ray.
 • Stress frakturer kan utvikle seg i mennesker som har osteoporose.
 • Asiatisk-amerikanske kvinner har høy risiko for å utvikle osteoporose.

En patologisk brudd er et brudd i et bein som oppstår som et resultat av en underliggende sykdom, i motsetning til direkte fysisk traume eller støt. Faktisk er de fleste patologiske frakturer oppstår spontant under normal aktivitet, eller etter en mild skade som wouldnâ € ™ t vanligvis medføre et brukket bein i de fleste. En vesentlig tap av beintetthet på grunn av utvikling av osteoporose er oftest skyld. Men det er mange andre forhold som kan føre til en patologisk fraktur, inkludert metabolske forstyrrelser, genetisk beindeformiteter, infeksjon, godartede svulster og cyster, og kreft som har spredning til beinet.

Forebygging er viktig for en rekke grunner, ikke minst som er unngåelse av smerte og redusert bevegelighet. Men for de som kan ha økt risiko, ta en proaktiv tilnærming for å redusere sannsynligheten for en patologisk brudd oppstår betyr også færre kirurgiske inngrep og lange sykehusopphold. Regelmessig screening for pasienter som presenterer en av de tidligere nevnte risikofaktorer anbefales, spesielt hvis det er grunn til å mistenke skjelettlesjoner.

Ofte er det eneste symptomet å skje lokalisert smerte som ikke svare på anti-inflammatoriske medisiner eller smerteblokkere. I tillegg bør det bemerkes at smerten fra skjelett lesjoner kan i utgangspunktet være knyttet til andre forhold og oversett. For eksempel, er metastaser påvirker ryggmargen eller bekken regionen ofte feilaktig tilskrives isjias.

Diagnostiske tiltak som brukes til å påvise patologiske frakturer vanligvis begynner med blodprøver. Forhøyede nivåer av c-reaktivt protein og erytrocytt-sedimentering, for eksempel indikere nærværet av en kronisk inflammatorisk tilstand. Urin analyse kan også utføres for å vurdere nivåer av n-telopeptices, som fungerer som et mål til frekvensen av kollagen forverring i beinet.

Magnetic resonance imaging (MRI) og computertomografi (CT) skanner vanligvis følger, som avslører frekvensen av marg erstatning og detaljene i beinstrukturen, henholdsvis. Når det er mistanke om svulst formasjonen fra disse testene, kan en radionuklide scan av hele kroppen bli utført for å finne bestemte steder der en patologisk brudd er mest sannsynlig å bli funnet eller å skje på et senere tidspunkt.

Behandling varierer med hver enkelt. I noen tilfeller kan kjemoterapi eller stråling være nødvendig å redusere tumorer. Pasienter som opplever en patologisk brudd grunnet benmetastaser assosiert med brystkreft er ofte behandlet med bisfosfonater. Kirurgi kan også være indikert. For eksempel kan noen pasienter ha nytte av profylaktisk fiksering av bruddstedet med beinsement og stenger, mens andre kan få en kunstig protese å erstatte defekte bein.

 • En vesentlig tap av beintetthet på grunn av utvikling av osteoporose kan føre til en patologisk brudd.
 • Asiatisk-amerikanske kvinner har høy risiko for å utvikle osteoporose.
 • De fleste patologiske frakturer oppstår spontant under normale aktiviteter.

Tibial stress brudd, noe som skjer i leggen bein langs fronten av leggmuskelen, er en beinskade fra overforbruk som er vanlig i løpere. Det viktigste symptomet er shin smerte, vanligvis oppleves som et crescendo smerte, som blir verre med aktivitet. Andre symptomer inkluderer hevelse langs leggen og ømhet i leggen. Smerten vanligvis ikke forekommer samtidig ved hvile, men. Det er mange faktorer som kan føre til en tibial stress brudd, for eksempel overtrening, feil ernæring, og lave nivåer av testosteron eller østrogen.

Repeterende overbelastning og stress av tibia bein hindre den fra å være i stand til å naturlig helbrede seg selv og føre til en tibial stress brudd. Benet er ute av stand til å absorbere støt på grunn av gjentatt trauma, som svekker benet. En diagnose innebærer en grundig medisinsk historie, fysisk eksamen, og muligens et bein skanning. X-stråler vanligvis ikke viser et bein stress brudd, selv om påfølgende røntgen kan avsløre hvor beinet prøver å helbrede.

Det vanligste symptomet på en tibial stress brudd er lokalisert shin smerte langs nedre halvdel av tibia, og det er lik den smerten oppleves med shin splinter. Det vil vanligvis starter som en kjedelig verke eller lett irritasjon og bygge opp til et bankende, skarp smerte med fortsatt bruk av benet. Smerten gradvis forverres med aktivitet som gåing, løping, eller trening. Vanligvis forsvinner leggen smerte mens i ro, selv i alvorlige tilfeller kan det fortsette selv når benet ikke er i bruk. I slike tilfeller kan smertene være ille nok til å hindre en person fra å være i stand til å gå.

Et annet symptom på en tibial stress brudd er hevelse langs leggen på grunn av betennelse i muskler, sener og vev rundt benet. Tibia bein kan skade eller det kan være muskel ømhet i området av sprekken når den trykkes på. I noen tilfeller kan kalv smerte eller knesmerter også forekomme med en tibial stress brudd.

Det er flere faktorer som kan føre til smerter og andre symptomer på en tibial stress brudd. Overtrening, som gjør en trening som er for intens eller for høyt volum, kan resultere i en tibial bein skade fra repetitive stress. Feil ernæring og mangel på kalsium og magnesium kan føre til dårlig benhelse og øker risikoen for tretthetsbrudd. Lave nivåer av testosteron eller østrogen er også risikofaktorer, samt kronisk bruk av visse medisiner som steroider.

 • En tibial stress brudd er vanlig blant løpere.
 • X-stråler vanligvis ikke vil vise en tibial stress brudd.
 • Shin smerte er det vanligste symptomet på en tibial stress brudd.

En datamaskin sikkerhetsbrudd er et inngrep i en datamaskin eller et nettverk av datamaskiner, vanligvis av hackere eller skadelig programvare som kompromitterer sensitive data eller forårsaker skade på datamaskiner eller nettverksfunksjonen. Hackere og kriminelle bruker en rekke taktikker og teknikker for å omgå datamaskin sikkerhetstiltak for å stjele data, for eksempel kredittkortinformasjon, bankinformasjon, personnummer, og annen personlig informasjon til bruk i ulovlige kriminelle handlinger. I noen tilfeller er hensikten med en datamaskin sikkerhetsbrudd bare for å forårsake skade. Skadelige programvare, virus eller andre programmer er satt inn i et system med det formål å ødelegge data eller ødelegger evnen til en datamaskin eller et nettverk for å operere.

Hackere ofte bryte seg inn i systemer for å stjele personlig informasjon til bruk i kriminelle foretak, som wire svindel eller identitetstyveri, ofte med ikke mer innsats enn å gjette et passord. Kredittkortnummer, bankkontonummer, personnummer og andre personlige data er ofte målene for en datamaskin sikkerhetsbrudd. Angrep kan utføres av mennesker som arbeider alene eller ved innsetting av ondsinnet programvare designet for å stjele data, få tilgang til data, eller forårsake skade på datasystemer.

Tastetrykkloggere er programmer som, en gang satt inn, kan ta opp hvilke taster brukerne trykk, noe som gir kriminelle med informasjon om passord eller andre data. Andre programmer kan henvise brukerne til forfalskede nettsider hvor de blir lurt til å sende inn personlig informasjon. Virus programmer er laget for å være destruktiv, forårsaker skade på operativsystemer, datafiler, eller på annen måte redusere datamaskin funksjon. Andre typer skadelig programvare kan kopiere og overføre store mengder data.

Hackere kan være meget sofistikerte eller relativt ufaglærte amatører, men selv high school-elever som arbeider fra en typisk hjemme-PC kan bryte inn svært sensitive datanettverk. Dokumenterte tilfeller av mindreårige bryte inn i skolenettverk for å stjele informasjon og endre karakterer finnes, blant hundrevis av andre lignende brudd fra enkeltpersoner og svært organiserte ringer av kriminelle i banker, finansinstitusjoner, offentlige etater og private nettverk. I noen tilfeller kan en datamaskin sikkerhetsbrudd være internt. For eksempel kan en ansatt i et firma bruke hans eller hennes posisjon og tilgang på uautorisert bruk av systemer og data.

Datasikkerhet er en pågående bekymring som hackere blitt mer sofistikerte og dyktige. En primær problem med datamaskinen sikkerhetssystemer er at ofte, det eneste hinderet til en hacker eller annen uautorisert bruker er et passord, som kan være sprukket, gjettet, eller på annen måte forbigått av dyktige angripere. Datasikkerhet teknologi er i stadig utvikling i et forsøk på å motarbeide disse angrepene. Kryptering systemer for overføring av data blir stadig mer sofistikerte. Brannmurer og anti-virus programmer er laget for å stoppe angrep av mange typer skadelig programvare. Mange systemer har passord forvaltningstiltak som låser ut spesifikke IP-adresser eller fryse tilgang til en konto hvis feil passord for mange ganger.

 • Noen datasikkerhet brudd har involvert tyveri av kundenes finansielle informasjon, inkludert kredittkortnumre.
 • Personnumre kan være målet for en datamaskin sikkerhetsbrudd.
 • En datamaskin sikkerhetsbrudd kan oppstå hvis uautoriserte brukere får tilgang til passord og andre konfidensielle data.
 • Datasikkerhet brudd kan koste millioner av dollar i skade og kan føre til strenge straffer for lovbryteren.
 • En datamaskin sikkerhetsbrudd kan omfatte noen få uautorisert tilgang til et webkamera.
 • Hackere fokusere på å bryte seg inn sensitive datasystemer.

Grovt sett er et sikkerhetsbrudd et brudd på retningslinjer eller lov som er utformet for å sikre noe. Når folk eller kjøretøy omgå screening sjekkpunkter, eller skriv sikre bygninger uten å presentere de riktige legitimasjon, sikkerhetsbrudd er vanligvis åpenbare. Mindre opplagt er sikkerhetsbrudd som involverer data eller informasjon. I en datasammenheng, er et sikkerhetsbrudd enhver aktivitet som kompromitterer konfidensielle natur av visse opplysninger.

Mesteparten av tiden, hva er eller ikke er et sikkerhetsbrudd er definert ved lov. Lover i mange land satt ut sikkerhetstiltak for en rekke ting, fra grenseoverganger til datadeling og elektroniske handelstransaksjoner. Et brudd er vanligvis definert som en hvilken som helst handling, tilsiktet eller annet, som svekker en viss definert sikkerhetsinteresse.

De mest kjente sikkerhetsbrudd vanligvis føre til noen merkbar skade. En flyplass sikkerhetsbrudd som gjør at en passasjer å borde et fly med et våpen, eller et tap av data som fører til identitetstyveri er klare eksempler. Under de fleste sikkerhets brudd lover, er imidlertid skade ikke alltid et krav. Trusselen om skade, eller sannsynligheten for skade, er vanligvis nok.

Sikkerhetsbrudd lover i de fleste land opererer på en sannsynlighet for skade grunnlag både for å skape incentiver for sterke sikkerhetsrutiner og å straffe dårlige handlinger uten å vente å se om noen eller noe blir skadet først. Selv om straffene for brudd kan være streng i henhold til lov, er det overordnede målet vanligvis sikkerhet. Spesielt der datainnbrudd og informasjon sikkerhetsbrudd er bekymret, er enda en sannsynligheten for skade ofte nok til å spørre store beskyttende handlinger.

Som mer og mer sensitiv informasjon blir lagret på nettet, er sjansene for Internet sikkerhetsbrudd og datasikkerhet brudd blitt stadig mer reell, og med det muligheten for identitetstyveri, alvorlig økonomisk tap eller annen skade. Flertallet av datasikkerhets lover krever enhver enhet som jevnlig samler eller lagrer sensitiv informasjon for å ta visse forholdsregler når det gjelder å sikre at informasjon. Mesteparten av tiden, må data være beskyttet med en serie av passord og elektroniske nøkler. Mobildata, spesielt inkludert data som er lagret på de ansattes bærbare datamaskiner eller andre bærbare maskinvare, vanligvis må beskyttes mot utilsiktet utlevering eller datainnbrudd i tilfelle tap eller tyveri.

Lover er ofte mer spesialisert etter næring. Mange land har helse datasikkerhet lover som er annerledes enn lovene som styrer finansiell informasjon og mulighet for kredittkort sikkerhetsbrudd, for eksempel. Hvert land, og noen ganger innenfor hvert land, hver stat eller provins, har forskjellige lover og obligatoriske sikkerhetspolitikk. De fleste har også lover relatert til hvordan påvirket enkeltpersoner må varsles i tilfelle deres informasjon har vært en del av et sikkerhetsbrudd. Pasienter som filene ble uforvarende lagt til Internett, er studenter som akademisk poster ble hacket fra et universitet database, og andre som har informasjon var på noen måte kompromittert generelt rett til minst varsling, hvis ikke også godtgjørelse og restitusjon.

Forskjellene mellom hva lover krever kan gjøre det vanskelig for selskaper som opererer i flere jurisdiksjoner for å sikre at deres sikkerhetsrutiner er universelt kompatibel. Som lover forandre og utvikle seg med teknologien, så skal den enkelte sikkerhetsprosedyrer. Mesteparten av tiden, selskapene syssels samsvar offiserer, advokater og datasikkerhet analytikere til å overvåke alle data og andre informasjonsutveksling og for å sikre at alle relevante sikkerhets lover blir fulgt.

 • Et eksempel på et sikkerhetsbrudd er hvis en reisende som har et våpen eller er på et ønsket liste gjør det på et fly.
 • Noen som passerer gjennom flyplassen sikkerhet med et våpen er et eksempel på et sikkerhetsbrudd.
 • Data sikkerhetsbrudd er ofte forårsaket av hackere.
 • Sikkerhetsutstyr offiserer og politi er opplært til å oppdage og løse sikkerhetsbrudd.
 • Ansattes bærbare datamaskiner må beskyttes mot sikkerhetsbrudd i tilfelle tyveri.
 • Tyveri av økonomiske data, som kredittkortinformasjon, regnes som et sikkerhetsbrudd.

Straffen for online brudd på opphavsretten varierer basert på type overtredelse, og hvis det ble funnet å være forsettlig. Vanligvis vil de sivile straffer enten være rettighets ownerâ € ™ s faktiske skader påført som følge av overtredelsen hvis de kan bestemmes av retten, eller lovbestemte skader som anses som passende av loven. Videre vil retten utstede en midlertidig forføyning, eller rettskjennelse, om å stanse krenkende aktivitet, kan pålegge impounding av de krenkende artiklene, og kan pålegge betaling av attorneysâ € ™ avgifter for saksøker. Hvis krenker er funnet å være strafferettslig ansvarlig for online brudd på opphavsretten, straffer generelt garner betydelige bøter, fengsel tid, eller en kombinasjon av disse.

Hvis retten kan bestemme den virkelige skader påført av opphavsrettsinnehaveren, vil de gjøre sitt beste for å få det faktiske beløpet betalt av partiet som begikk den elektroniske brudd på opphavsretten. Men hvis den sanne beløpet ikke kan fastsettes, har da retten vanligvis skjønn å innføre sanksjoner som de ønsker. Jo mer utilslørt og forsettlig handling av krenkelse, jo høyere straffer vil typisk være for den krenkende part. Domstoler har også myndighet til å redusere straffen i saken at den krenker hadde ingen grunn til å tro at de begikk online brudd på opphavsretten.

I alle tilfeller vil retten utstede en kjennelse bestiller at den krenker opphøre krenkende aktivitet, vanligvis betyr at opphavsrettsbeskyttet materiale fjernes fra offentlighet lonline. Hvis det er en risiko for at den krenker vil fortsette å distribuere eller på annen måte bruke krenkende artiklene på en måte som vil føre til ytterligere skade på eieren av opphavsretten, kan retten gi pålegg om at de krenkende artiklene bli beslaglagt, eller beslaglagt av retten. Den krenkende part kan også bli pålagt å betale opphavsretten ownerâ € ™ s rime attorneysâ € ™ avgifter i tilfelle av forsettlig online brudd på opphavsretten.

I USA, kan online brudd på opphavsretten medføre straffeansvar av en bot eller fengsel tid hvis overtredelsen oppfyller noen krav. Først må overtredelsen er begått i forbindelse med kommersiell fordel eller privat økonomisk gevinst. I tillegg må overtredelsen ha vært en fordeling som samlet utgjorde en viss total detaljhandel verdi, eller ble bevisst forberedt for kommersiell distribusjon ved å gjøre den tilgjengelig på et datanettverk som var tilgjengelig for medlemmer av offentligheten.

 • Lage uautoriserte kopier av filmer for venner er en form for online piratkopiering.

En brudd på opphavsretten er uautorisert bruk av et opphavsrettsbeskyttet produkt. Dette kan omfatte kommersiell og ikke-kommersiell bruk. Brudd på opphavsrett har steget i kjølvannet av Internett og tilgjengeligheten av digitale kopiering programmer. Ved bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale, er det viktig å forstå alle gjeldende lover og skaffe juridisk tillatelse til bruk.

En copyright betyr akkurat hva det står: retten til å kopiere materiale. Eieren av et stykke av originalmaterialet har eksklusiv rett til å kopiere og selge dette materialet, selv om dette kan være gjenstand for fair use lover som tillater offentlig tilgang i noen tilfeller. Generelt, eier eksemplarer og selger hans eller hennes materiale ved å gjøre avtaler med selskaper som lovlig vil reprodusere og selge materialet, eller lisensierer det for nedlasting eller deling på nettet. Noen eksempler på materiale som kan opphavsrettsbeskyttet inkludere sanger, bilder, skriftlig materiale, eller programvarekode.

Brudd på opphavsretten kan bli referert til som krenkelse, piratkopiering, eller tyveri. Det kan innebære ulovlig ikke-kommersielle reproduksjoner av opphavsrettsbeskyttet materiale, for eksempel gjennom fildeling. En av de banebrytende kamper som brakte lov om opphavsrett til den digitale tidsalderen var over den ekstremt populære musikkdeling program, Napster ™. Programmet tillater brukere å dele og handel opphavsrettsbeskyttet musikkfiler gjennom digitale formater, og dermed, i visningen av kritikere, rane musikere og plateselskaper av den rettmessige resultat for kopiering av deres eiendom. Noen brukere av fildelingsprogrammer ble senere saksøkt etter brudd på opphavsretten lover, men det store flertallet av brukerne ikke står overfor juridiske kostnader.

Selv om opphavsrett brudd er ofte omtalt i forhold til digital teknologi, er det neppe et nytt konsept. I de tidlige dagene av trykkpresser, Bastardized kopier av nye bøker ble raskt tilgjengelig på rivaliserende utgivere, bør den opprinnelige utgiveren være så tåpelig som å kjøre ut av lager. Selv William Shakespeare led av en form for brudd på opphavsretten, som rivaliserende fungerende grupper ville smug delta hans skuespill og skrive ned så mye av dialogen som kan bli husket for bruk i egne produksjoner. Et økende problem med brudd på opphavsretten fører til en av Europas første lover om opphavsrett: vedtektene for Anne i 1710, som har gitt skrivere og deres kunder eksklusiv rett til å produsere kopier for en periode på 14 år.

De fleste opphavsrett ha en foreldelsesfrist, noe som betyr at materialet blir fritt tilgjengelig etter opphavsretten utløper. I noen tilfeller, kan bare den opprinnelige forfatteren forlenge en opphavsrett, men hvis rettigheter eies av bedrifter eller holdes som en del av en eiendom, kan de bli forlenget med de respektive eierne. Ulike regioner kan ha ulike lover om når opphavsrett utløper, så er det viktig å være sikker på at et arbeid er i den offentlige sfæren før publisering eller sitering.

 • William Shakespeare led av brudd på opphavsretten allerede på 1600-tallet.
 • Lage uautoriserte kopier av digitale medier for venner er en form for opphavsrett piratkopiering.
 • Brenne filer på flere CDer for distribusjon er et brudd på opphavsretten.

Hvis du ønsker å rapportere brudd på opphavsretten, så vil du vanligvis trenger å kontakte en advokat som spesialiserer seg på loven om opphavsrett og ansette ham eller henne til å hjelpe deg. Mens regjeringen og private etater kan registrere opphavsrettigheter for mennesker, disse institusjonene ikke vanligvis håndtere brudd på opphavsretten undersøkelser eller krav. En advokat kan hjelpe deg å avgjøre om du har en sak, ved å etablere hva din opphavsrett eierskap innebærer, ser på mulig brudd, og deretter gå videre hvis berettiget. Avhengig av situasjonen, kan du rett og slett ønsker å varsle en person eller gruppe til å opphøre krenket opphavsretten din, eller ønsker du kanskje å rapportere brudd på opphavsretten ved å bringe en sak mot krenker.

Du etablere eierskap av en opphavsrett øyeblikket du oppretter en kunstnerisk arbeid, og det kan være lurt å registrere at opphavsretten med en passende byrå i ditt land for å bedre beskytte arbeidet ditt. Når du har en copyright på et arbeid som du har laget, kan du ønsker å rapportere brudd på opphavsretten om noe noen andre har gjort. Brudd på opphavsretten vanligvis innebærer at noen bruker ditt arbeid uten tillatelse, gjennom offentlig visning eller etablering av avledet arbeid. I en slik situasjon, bør du vurdere hvordan du best kan rapport brudd på opphavsretten og se dine bekymringer riktig adressert.

Vanligvis vil du trenger å jobbe med en advokat eller juridisk myndighet som spesialiserer seg på opphavsretten å rapportere brudd på opphavsretten. Det er vanligvis ikke en statlig myndighet som håndhever opphavsrett, og så vil du trenger for å forfølge private aksjon mot noen som har krenket opphavsretten din. Dette begynner vanligvis med å kontakte krenker å rapportere brudd på opphavsretten direkte til ham eller henne. En advokat kan hjelpe deg med å opprette dette varselet, som vanligvis består av en cease and desist order om opphavsrettsbeskyttet materiale.

Denne ordren vil instruere krenker å stanse overtredelsen umiddelbart, angre mulig skade, og fjerne skikker av opphavsrettsbeskyttet materiale fra offentlig visning på en gang. En cease and desist order er ganske vanlig som en måte å rapportere brudd på opphavsretten til brudd på lovgivningen, og tjener til å vise at du har startet søksmål om krenkelse. Skulle krenker ikke stanse bruken av opphavsrettsbeskyttet bilde eller materialer, kan du deretter arbeide med advokat for å sende inn en sivil sak mot krenker. En slik dress fungerer vanligvis som enhver annen sivil sak; du må bevise at opphavsretten går foran enhver bruk av materialer ved brudd på lovgivningen, og du kan vanligvis be om en rettskjennelse krevende krenker slutter å bruke opphavsrettsbeskyttet materiale og be om økonomisk kompensasjon.

 • Holde nøyaktig oversikt for å bidra til å bekjempe brudd på opphavsretten.
 • Rapportering brudd på opphavsretten vanligvis krever en advokat som spesialiserer seg på opphavsretten.

En brudd på opphavsrett er en kommunikasjon generelt sendt fra tjenestetilbydere (Osp'er), som omfatter Internett-leverandører (ISP), til brukere som har blitt anklaget for brudd på opphavsretten. Merknader er en del av den ofte tvetydig verden av immaterialrett, som på en måte er litt mildere i sin regulering på internett enn det er for ikke-nettet lov om opphavsrett. Lover om opphavsrett varierer sterkt over hele verden, og noen ganger faller inn under reguleringen av landet der webserveren av den angivelig er krenket materialet er basert på, og noen ganger faller under domenet av landet av brukere som har tilgang disse serverne gjennom en nettleser. Alle som føler at deres arbeid har blitt ulovlig kopiert, samt alle som mottar et brudd på opphavsrett, bør bli kjent med immaterialrett av sitt land.

Prosessen som resulterer i et brudd på opphavsretten varsel begynner vanligvis når eieren av opphavsretten, eller et byrå som representerer ham eller henne, blir klar over at opphavsretten på hans eller hennes arbeid har blitt krenket. En skriftlig melding blir deretter utstedt til OSP hevder krenkelse av opphavsretten med ytterligere informasjon om den spesifikke krenkelse, og partiet gjør ulovlig bruk av åndsverk, enten på OSP system eller på en datamaskin som er koblet til Internett gjennom den. Etter å ha mottatt dette skriftlig melding om brudd på opphavsretten, OSP, avhengig av regelverket hvordan den brukes - nasjonale eller internasjonale - kan være nødvendig å fjerne det krenkende materiale og ordentlig varsle den fornærmende part eller parter.

Brudd på opphavsretten melding til folk som krenker opphavsretten blir deretter utstedt av OSP til den eller de som er involvert i brudd. Varsling kan sendes til den som vedlikeholder nettstedet som kjennetegnet den intellektuelle eiendom, den som lastet opp eller postet det, og alle som kan ha lastet det ned. Hvis OSP fastslår at kravene til intellektuell eiendom eier er ugyldig, kan den velge å sende inn en innsigelse. I tillegg kan alle som mottar et brudd på opphavsretten varsel også sende inn en innsigelse til sin OSP hvis de føler at de har urettmessig mottatt innkallingen.

Den relative enkle som brudd på opphavsretten varsling og motsvar foregår potensielt åpner for opphavsretten skal håndheves uten omfattende domstol tid og saksomkostninger. Alle faser av prosessen kan fungere elektronisk. Den gjør det også Osp'er å fortsette driften mens det eller dets brukere er anklaget for brudd på opphavsretten og tillater brukere å opprettholde bruken av OSP. Forskrift av opphavsrett og varsler om krenkelse, men blir håndtert på vidt forskjellige måter i ulike regioner og land.

Hva er et brudd Notice?

May 30 by Eliza

En krenkelse varsel er en formell skriftlig varsel informere noen om at en rettighetsinnehaver mener at brevets mottaker er krenket hans eller hennes opphavsrett. Alle kan utarbeide en krenkelse varsel, selv om innkallingen er ofte skrevet av en advokat eller utarbeidet med bistand fra et standardbrev som kan brukes for å sikre at innkallingen inneholder all nødvendig informasjon og uttalelser. Folk noen ganger refererer til en krenkelse varsel som en opphøre og desist brev, siden det inneholder vanligvis en forespørsel om å korrigere overtredelsen ved å avslutte den krenkende atferd.

Overtredelsen varsel identifiserer rettighetsinnehaver, arbeidet som blir krenket, og åsted for overtredelsen. I et enkelt eksempel på hvordan en krenkelse varsel kunne jobbe, hvis denne Yahoo artikkelen ble trykket på et annet nettsted uten tillatelse, en krenkelse varsel vil bli sendt til operatøren av at nettstedet merke seg overtredelsen og ber at materialet fjernes.

En krenkelse varsel er ikke et rettsorden. Hvis noen mottar innkalling og aktivitet beskrevet er faktisk krenkende, er de forpliktet til å rette opp brudd; i eksempelet ovenfor, kan dette gjøres ved å bytte ut artikkelen med en fair use utdrag og en kobling til den opprinnelige, for eksempel. Men hvis mottakeren mener at aktiviteten ikke er krenkende, bør hun eller han konsultere en advokat for å få råd.

Cease and desist merknader eller bokstaver er forskjellig fra opphøre og avstå bestillinger. En ikke tas til følge er et juridisk dokument utarbeidet av en dommer som pålegger noen å slutte å engasjere seg i en gitt aktivitet, og det er en rettsorden; mottakeren må overholde eller risikere juridiske straffer. En cease and desist varsel, på den annen side, er et brev sendt i god tro om at en aktivitet er krenkende, med anmodning om at aktiviteten stopp. Hvis mottakeren ikke stopper, kan avsenderen av brevet engasjere seg i ytterligere rettslige skritt for å få en opphøre og avstå ordre fra en dommer.

Det finnes mange forskjellige typer av krenkelse, og lovene som omgir åndsverk kan noen ganger være forvirrende eller veldig mye åpent for tolkning. Når noen mottar en krenkelse varsel, er det lurt å diskutere det med en advokat. Dersom advokat enig i at materialet eller aktiviteten krenkende, bør anmodningen i brevet følges. Dersom advokat er uenig, og det er viktig å huske på at mange selskaper utstede disse brevene av stillingen i målet om skremmende mennesker, kan den advokat gi råd om neste skritt å ta.

 • En krenkelse varsel er ikke et rettsorden.

En sivil brudd er en ikke-kriminell brudd på en regel eller vedtekter som vanligvis resulterer i en bot eller gebyr. Det finnes mange typer sivile brudd, noe som kan variere mye etter jurisdiksjon. Sivile brudd sjelden bære fengselsstraffer eller kreve en jury rettssak, men unnlater å betale et sitat for en sivil brudd kan føre til mer alvorlige konsekvenser og høyere bøter.

Mange trafikk henvisninger regnes brudd i stedet for forbrytelser. Fartsovertredelse, for eksempel, er brudd på en forordning, noe som gjør det til et brudd, mens du kjører beruset er vanligvis et brudd på en lov, og kan betraktes som en forbrytelse. Andre trafikk brudd inkluderer ikke på seg bilbelte, unnlatelse av å gi forkjørsrett, parkering brudd, eller ved hjelp av en Carpool kjørefelt feil. Det er viktig å huske at det er ansett som et brudd i enkelte regioner kan faktisk være en forseelse kriminalitet i andre. Adlyde trafikkregler og kjøre trygt er en god måte å unngå å måtte bli belastet med enten et brudd eller en trafikkrelatert kriminalitet.

En kommunal sivil brudd kan oppstå når en person bryter en lokal ordning, for eksempel et røykeforbud i offentlige områder lov. Det finnes dusinvis av kommunale brudd, generelt ganske spesifikke for hvert område. Hvis du flytter til et nytt område, kan det være en god idé å se opp lokale bestemmelser før du får inn noen problemer.

Noen brudd er knyttet til riktig bruk av fellesarealer. I innsjøer, for eksempel, kan folk bare få lov til å bruke bestemte båter eller fisk på et bestemt tidspunkt på året. Parker kan ha lover som beskytter mot forsøpling, eller hindre folk fra å drikke alkohol eller kaste uformelle konserter eller forestillinger uten tillatelse. Unnlatelse av å følge disse reglene kan resultere i en bot eller utvisning fra området.

Sivile brudd kan selv påvirke atferd i hjemmet eller bolig for en borger. Noen områder, for eksempel, har spesifikke regler om hvor mange dyr eller hva slags en person kan holde på hans eller hennes eiendom. I noen regioner, er det forbudt å egne haner, som deres tidlige morgen kråker kan betraktes som en plage av naboer. Blir funnet i strid med dyrerelaterte sivile brudd kan resultere i en bot og overgivelse av dyrene.

Vanligvis en person gitt et sitat for en sivil brudd må betale en bot til den lokale tinghuset. De som ønsker å bestride saken gis vanligvis en kort domstol utseende å føre deres sak til en lokal dommer. Unnlatelse av å betale bøter eller møte i retten kan føre til en stor økning i bot, samt inndragning av førerkort og andre straffer.

Det er en lang og morsom historie med sprø lover over hele verden som forårsaker en rekke merkelige sivile brudd. I Hollywood, er det et brudd å kjøre mer enn 2000 sauer ned Hollywood Boulevard på en gang, til stor lettelse for turister og kjendiser. En by vedtekter i Everett, gjør Washington det ulovlig å sette en hypnotisert person i et utstillingsvindu. Hvorvidt disse ordinansene noen gang har blitt krenket er ukjent.

 • Mange trafikk henvisninger regnes brudd i stedet for forbrytelser.
 • Sivile brudd inkluderer røyking i visse fellesområder.
 • Fart er en type sivil brudd.
 • Fyllekjøring er en av de mest alvorlige kjøre lovbrudd.

En opphavsrett er et rettsvern for originalt kunstnerisk eller immaterielle rettigheter, herunder litteratur, dramatiske produksjoner, kunst, programvare, webdesign, musikk og andre kunstneriske utfoldelser. Disse lovene varierer fra land til land, men er designet for å beskytte forfatterens rett til å tjene på hans innsats. Brudd på opphavsretten, også kjent som brudd på opphavsretten, skjer når noen bruker, skjermer, distribuerer, selger, utfører eller gjengir et åndsverk uten eierens tillatelse.

I USA, er det ikke nødvendig for en person å faktisk registrere sitt arbeid for å få en opphavsrett. I henhold til loven, eksisterer opphavsrett automatisk ved opprettelse av noe litterært eller kunstnerisk stykke. Utgivere, samt mange uavhengige forfattere eller kunstnere, ofte velger å registrere sine opphavsrettigheter med US Copyright Office for å etablere en offentlig registrering av sitt eierskap. Hvis en person trenger for å gå til rettslige skritt mot noen for brudd på opphavsretten, er hans sak mye lettere å bevise om han har en registrert opphavsrett.

Opphavsrett etablert i USA før 1978 varte i et begrenset antall år, og eieren ble pålagt å søke om forlengelse for å opprettholde eksklusive rettigheter til sitt arbeid. Etter 1978 loven ble endret for å forlenge levetiden til en opphavsrett til 70 år etter forfatterens død eller skaperen. Forskjellige nasjoner kan ha unike lover om opphavsrett, men de fleste har blitt enige med traktat for å anerkjenne lovene i andre nasjoner ivareta verk internasjonalt mot brudd på opphavsretten.

Akkurat som lover variere mellom jurisdiksjoner, straffene for brudd på opphavsretten variere litt også. I noen land vil de uautoriserte materialer bli konfiskert, som for eksempel ulovlige kopier av et verk, og alt av overskuddet vil bli beslaglagt og gitt til eieren av opphavsretten. Domstoler kan også kreve at lovbryteren å betale straffe bøter og til å dekke opphavsrettsinnehaveren for enhver tapt fortjeneste.

Noen vanlige eksempler på brudd på opphavsretten inkluderer nedlasting av musikk fra internett, noe som gjør uautoriserte kopier av filmer og musikk, og reprodusere eller laster ned opphavsrettsbeskyttet materiale å dele med andre. Det er anslått at over $ 4000000000 amerikanske dollar (USD) er tapt globalt hvert år bare gjennom ulovlig kopiert musikk. Mens de fleste land forsøker å avskrekke musikk piratkopiering, noen andre synes å være ineffektive i å håndheve opphavsrettslig vern. Chile, Spania, Russland og Kina er blant de landene hvor piratkopierte musikk står for en stor andel av de totale musikksalget, selv om disse landene alle deltar i Bernkonvensjonen, som er dedikert til beskyttelse av opphavsrett.

Anerkjennelse av viktigheten av å beskytte kunstnere og forfattere mot brudd på opphavsretten er ikke ny, og lover om opphavsrett har eksistert i århundrer. I slutten av forrige århundre, ble Bernkonvensjonen etablert for å gi opphavsrettslig vern internasjonalt. Avtalen, som oppdateres med jevne mellomrom, har over 160 signors som har samtykket til å gi forfattere og kunstnere fra andre nasjoner den samme beskyttelse mot brudd på opphavsretten gitt til sine egne borgere.

 • Slippe en uautorisert opptrykk av en bok er et eksempel på et brudd på opphavsretten.
 • En person kan rapportere piratkopiering ved å ringe piratkopiering krisetelefon.
 • Opphavsretten symbol kan hjelpe til brudd på opphavsretten saken.
 • Lage uautoriserte kopier av filmer for venner er en form for opphavsrett piratkopiering.

Konsekvensene av musikk brudd på opphavsretten er vanligvis direkte relatert til verdien av musikken distribueres eller ulovlig innhentet. Faktiske skader må vises i rekkefølge for monetære konsekvenser å søke, men en person kan bli pålagt å stoppe distribusjonen musikk som bryter opphavsretten rett og slett ved å vise at overtredelse eksisterer. Folk flest er opptatt av faktiske skader når de tenker på brudd musikk opphavsrett fordi dette er den eneste måten noen penger kan være tjent inn. Det er vanligvis venstre opp til en domstol hvor mye penger er på grunn av eieren av opphavsretten. I enkelte områder er krenkelse frodig fordi det ikke er noen konsekvenser av musikk brudd på opphavsretten eller de blir ikke håndhevet.

For at det skal være noen konsekvenser av brudd på musikk opphavsrett, må det først være noen som kan bebreides for overtredelsen. Det er ikke nødvendig å vise at personen forsettlig eller bevisst krenket opphavsretten, bare at han eller hun handlet på en slik måte at opphavsretten ble krenket. Betydelige mengder av mindre brudd på opphavsretten går på hver dag, selv i områder med lover om opphavsrett, rett og slett fordi det er svært vanskelig å fange krenkning. Som sådan, er det effektivt ingen konsekvenser av musikk brudd på opphavsretten for et stort antall mennesker.

Dersom en sak anlagt mot et brudd på lovgivningen, vil den første konsekvensen vanligvis være en kjennelse mot fortsatt distribusjon av musikken i spørsmålet. Når overtredelsen er ikke direkte piratkopiering, men snarere dreier seg om en versjon av en sang eller et annet problem som prøvetaking, kan dette bety betydelige tap for artist hvis arbeidet blir utfordret. Mens en kjennelse ikke gir den personen som opphavsrett ble krenket noen penger tilbake, betyr det seriøst redusere den andre personens evne til å fortsette å fordele arbeidet.

Faktiske skader er det området folk flest er opptatt av når man ser på brudd musikk opphavsrett. En person kan bli dømt til å betale helheten av overskuddet laget av en sang eller kanskje til og med bli dømt til å betale en sum penger at personen som eier opphavsretten kunne ha teoretisk gjort med sangen. I noen tilfeller kan distribusjon av en enkelt sang for gratis online resultere i bøter oppover på 150.000 ganger kjøpesummen av den opprinnelige sangen. Den faktiske mengden av boten avhenger ofte ikke på verdien eller tilgjengeligheten av sangen, men på advokater prøver saken. Gitt hvor alvorlig konsekvensene for brudd på musikk opphavsrett kan være når de gjør skje, er det en god idé å være svært forsiktig med opphavsrettigheter.

 • Noen mennesker har blitt brakt til retten for å laste opp eller laster ned musikk ulovlig.
 • Online musikk brudd på opphavsretten kan bære heftig straffer.

De store brudd på opphavsretten tilfeller i USA satt de presedens for hva som er og ikke er beskyttet av opphavsrett. Noen tilfeller utvidet beskyttelse til nye medier som ikke fantes da lovene opprinnelig ble skrevet. Andre bestemt finere og spesifikk av opphavsrettslig vern. I USA er rettspraksis sitert som presedens for senere saker, effektivt bli en del av selve loven. Andre nasjoner har sine egne lover og prosedyrer som vil gjelde for sine egne brudd på opphavsretten tilfeller.

Amerikansk lov om opphavsrett ble opprettet ved artikkel I, § 8 i den amerikanske grunnloven og var basert på en engelsk lov fra 1710. Lover vedtatt i 1790 og 1831 skisserte detaljene beskytte åndsverk. Disse ble videre definert av senere lover, samt brudd på opphavsretten saker som er avgjort av domstolene. En av de tidligste slike saker, 1880 Baker v. Selden, bestemt at ideer alene ikke kunne være opphavsrettslig beskyttet, bare deres uttrykk som et kunstverk. En like viktig sak i 1884, Burrow-Giles v. Sarony, etablert opphavsrettslig vern for den nye kunstformen av fotografering.

. En 1930 tilfellet Nichols v Universal Pictures, bestemt at etableringen av lignende tegn ikke alltid utgjøre brudd på opphavsretten; med andre ord, Shakespeare, var han fortsatt i live, kunne ikke saksøke produsentene av West Side Story. Dette har grenser, men; 1952 tilfellet National Comics v. Fawcett Publications besluttet at Fawcett Captain Marvel karakter var for like i krefter og utseende til Nationals Superman. Ironisk nok, når National, aka DC Comics, senere kjøpte rettighetene til Captain Marvel, det kunne ikke skrive ut karakterens navn på tegneserie dekker, som navnet hadde blitt opphavsrettsbeskyttet av rivaliserende Marvel Comics i mellomtiden.

En annen tegneserierelaterte case, 1964 s Irving Berlin v EC Publikasjoner -. Utgiver av Mad Magazine - fastslått at parodier av sanger ikke bryter opphavsretten, selv om de bruker lignende musikk til den opprinnelige. Dette er grunnen til Weird Al Yankovic ikke står overfor søksmål for hans mange Spot-on sang parodier. Dette også har grenser, som ble demonstrert når musikkutgivere brakt brudd på opphavsretten saker mot samplet musikk på 1980-tallet. Den avgjørende saken var 1991 Grand Upright Music v. Warner Bros. Etter denne saken ble avgjort, rappere og andre musikere måtte sikre tillatelse for alle samplet musikk, vanligvis betale bruk avgifter i tillegg.

Ny teknologi er ofte gjenstand for brudd på opphavsretten tilfeller. Sony Corp v. Universal City Studios, den såkalte Betamax tilfelle av 1984, tillot salg av videoopptakere og etableringen av milliard-dollar hjem videomarkedet. Apple v. Franklin datamaskin, i 1983, utvidet opphavsrettslig vern til dataprogrammer. 2001 s A & M Records v. Napster og lignende saker etablert at online fildeling var brudd på opphavsretten, og tilbyderne av fildelings-programvare var ansvarlig. En 1995 tilfellet Religious Technology Center v. Netcom, hadde allerede bestemt at internettleverandører ikke var ansvarlig i slike tilfeller, så lenge de ikke var klar over overtredelsen.

 • A & M Records v. Napster og lignende saker etablert at online fildeling var brudd på opphavsretten.

Hva er et brudd Letter?

November 20 by Eliza

En krenkelse brev, noen ganger kalt en "opphøre og desist" brev, er vanligvis den første formelle skritt fornærmede tar å kreve at en annen part avstår fra å bryte loven eller andres juridiske rettigheter. Dette blir sterkt formulert brev setter fornærmende part på varsel om at hvis det ikke opphører den krenkende aktivitet umiddelbart, kan søksmål tas. Selv om en krenkelse brev ofte er utarbeidet av en advokat, dette er ikke alltid nødvendig.

Som et eksempel på hvordan denne typen brev kan brukes, hvis selskapet A krenket opphavsrett, patenter eller varemerkerettigheter selskap B, en krenkelse brev kunne sendes til selskapet A varsle det at krenkende produktet eller tjenesten må fjernes fra markedet med en gang. I et annet scenario, kan en person få en krenkelse brev rådgivning ham eller henne som en sang eller film fil lastet ned fra Internett var en krenkelse av den juridiske eieren av opphavsretten. Brevet vil da kreve at aktiviteten stopper nå - opphøre - og at brukeren avstå fra å gjøre det igjen i fremtiden - desist.

Krenkelse merknader bør være detaljert, listing hvert enkelt kjent krenkelse, herunder spesifikk informasjon om de påståtte overgrepene. Et eksempel kan være en opphøre og desist brev sendt fra en opphavsmann til noen som brukte opphavsrettsbeskyttet materiale på en nettside. Brevet vil beskrive hver forekomst av brudd på opphavsretten, inkludert Internett-adresse der hvert tilfelle dukket opp og datoen da materialet var på nettsiden.

I mange tilfeller er det brudd brev tilstrekkelig til å overbevise en fornærmende part å stanse den påståtte krenkende aktivitet, slik at saken ikke går videre til selve rettssaker. Hvis den fornærmende part ignorerer dette skriftlig advarsel brevet, men fikk den neste merknaden kan være en domstol innkalling eller stevning. De fleste enkeltpersoner og selskaper ønsker å unngå ildprøve av en lang og kostbar prosess, så tilbyr ofte er laget for å gjøre opp problemet før det noensinne kommer til rettssalen.

Lover variere på oppslags krav fra en jurisdiksjon eller land til et annet. I noen typer saker, loven krever fornærmede til å sende et skriftlig varsel om overtredelse; i andre tilfeller kan formell skriftlig varsel ikke være nødvendig. Noen steder kan en patent eieren ikke får skader i en krenkelse søksmål med mindre det kan påvises at den anklagede hadde riktig varsel av patentet.

Det er en god idé for en advokat en anmeldelse av en overtredelse brev før den sendes, fordi noen uventede komplikasjoner kan oppstå. Selv om det ikke er noen intensjon om noensinne å organisere en prosess, kan den tiltalte lovbryteren utfordre et krav om krenkelse i retten. Den anklagede kan be retten om fastsettelsesdom om at ingen krenkelse noensinne skjedd. Det er også mulig at den anklagede har juridisk rett til å bruke varemerket, patent eller arbeid og kunne lage sin egen påstand om krenkelse.

 • En krenkelse brev sendes ofte til et selskap å krenke et varemerke.
 • Krenkelse bokstaver, eller stanse og avstå brev, vanligvis utarbeidet av advokater.

Under generell lov om opphavsrett, hvis et originalt verk har blitt opphavsrettsbeskyttet, har eieren av det arbeidet den eksklusive retten til å bruke, publisere, spre, eller endre det arbeidet for en viss tid. En annen person eller enhet kan ikke bruke eller distribuere arbeid uten eierens tillatelse. Dersom en person forsøker å bruke eller distribuere arbeid uten tillatelse, kan han eller hun bli funnet skyldig i brudd på opphavsretten. Dette generelle prinsippet opphavsrett strekker seg til verk skapt eller lagt ut på Internett. Krenkelse internett opphavsrett oppstår når en person eller enhet bruker eller sirkulerer informasjon over Internett uten tillatelse fra foretaket eller person som har enerett, juridisk rett til den informasjonen.

Krenkelse internett opphavsrett er en form for intellektuell eiendom tyveri, og det kan føre til betydelige juridiske straffer og sikkerhetsspørsmål. Felles Internett brudd på opphavsrett inkluderer ulovlig nedlasting av musikkfiler og filmer samt piratkopiering visse typer programmer. Skriver et åndsverk, for eksempel en tegning eller skriving, online uten tillatelse fra eieren kan også utgjøre Internet brudd på opphavsretten.

Online brudd på opphavsretten kan resultere i en rekke juridiske problemer for uautoriserte brukere. Vanligvis straffer for brudd på Internett opphavsrett variere basert på alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Folk funnet skyldig i mindre typer brudd, for eksempel ulovlig nedlasting et par musikkfiler, kan rett og slett bli bøtelagt. Større brudd, men kan føre til fengselsstraff.

Folk som deltar i ulovlig Internett nedlasting kan utilsiktet sette sine datasikkerhetssystemer i fare. Hackere ofte kapitalisere på nettsteder som gir brukerne muligheten til å ulovlig laste ned musikk, videoer og programvare. Noen hackere hensikt infisere filer på disse områdene med skadelige koder som kan være vanskelig å avdekke og eliminere. En Internett brukerens datamaskin kan bli smittet når en av disse forurensede filene er lastet ned på den.

For å unngå Internett brudd på opphavsretten, bør en Internett-bruker avgjøre om han eller hun har tillatelse til å bruke eller distribuere et bestemt arbeid. Mange nettsteder legge inn sine "vilkår for bruk" politikk på nettet. Disse retningslinjene vanligvis detalj hvordan informasjonen i stedet kan brukes. Noen nettsteder kan begrense bruk, avhengig av årsaken, publikum, og på hvilken måte arbeidet kommer til å bli brukt. For eksempel kan et forskningsselskap bare gi tillatelse til å legge inn en rapport på et sikkert nettsted som kun er tilgjengelig med studenter ved et universitet.

 • Making uautorisert nedlasting av filmer for venner er en form for opphavsrett piratkopiering.
 • Noen hackere hensikt infisere filer på torrent-nettsteder med skadelige koder som kan være vanskelig å avdekke og eliminere.