campingbil volum vanntank

De tre hovedfritidskjøretøy (RV) vanntanker er konstruert for å inneholde rent vann, og to typer av avfallsvann. En fjerde type vanntank finnes i mange rekreasjonskjøretøy brukes til å varme opp vann for å ta dusj, rengjøring retter, og lignende funksjoner. De største RV vanntanker er vanligvis for ferskvann, og de har en tendens til å være litt mindre i volum enn den samlede størrelsen på både avfallsvanntanker. Mest RV tanker for avløpsvann er delt opp slik at de vasker og dusj renne inn i ett og toalettet renner ut i den andre. RV vanntanker blir vanligvis fremstilt av forskjellige plaststoffer, selv om metall og andre materialer kan anvendes i tillegg.

De fleste bobiler, trailere og bobiler gjøre bruk av tre separate RV vanntanker. Den største av disse tankene har en tendens til å inneholde ferskvann. Dette er vanligvis drikkevann, selv om det ikke nødvendigvis trenger å være. Ferskvann RV tanker kan være laget av metall, selv om de ofte er laget av andre stoffer for å unngå elektrolyse og korrosjon. Polyetylen er et vanlig materiale for bygging av RV vanntanker, selv om andre plastmaterialer kan også brukes.

Noen fritidskjøretøy har bare ett spillvannstank, selv om det er vanlig å ha to. Ha separate RV vanntanker å tømme toalett og vask kan tillate en å fylle opp og den andre til fortsatt brukes. I noen tilfeller er det også trygt å tømme gråvann fra vask og dusj når du er borte fra en dump nettstedet. Mange områder har lover mot denne praksisen, selv om noen ikke. Disse avfallsvanntanker blir vanligvis montert på undersiden av RV, eller i en sidelomme, og er vanligvis tømmes via kniv ventiler.

Bærbare sekundære RV vanntanker også finnes for både fersk og avløpsvann. En ekstra ferskvannstank kan legge til rette lenger camping turer bort fra verktøy, skjønt at ekstra vann må gå et sted. En bærbar spillvannstanken kan brukes til å lagre overflødig kloakk når camping bort fra hjelpemidler, selv om det også kan brukes som en del av tømmeprosessen. I dette tilfellet avfall vanntanker i en campingbil kan tømmes inn i bærbar beholder, som deretter kan bringes til en tømmestasjon mens RV selv blir stående stille.

Mange fritids biler bruker også varmtvannsberedere. Disse er vanligvis metall trykkbeholdere som kan inneholde oppvarmet vann for ulike rengjøringsformål. Akkurat som en varmtvannstank i et hjem eller bedrift, disse enhetene sitte in-line mellom vannkilden og kranene. Tanken inneholder vanligvis en form for brenneren eller varmeelement som kan brenne propan eller bruke strøm for å varme opp vann.

 • De største RV vanntanker er vanligvis for ferskvann.

Hva er ned Volum?

March 15 by Eliza

Ned volumet skjer i aksjemarkedet når en bestemt aksje har falt i pris på en bestemt dag. Volumet av bestanden er det totale antall aksjer som handles på en enkelt dag, enten disse aksjene er kjøpt eller solgt. Det er viktig å merke seg at en aksje ned volumet kan være spesielt høy selv om prisen på aksjen falt bare en svært liten mengde. Ved hjelp av volumdata i forbindelse med prisen bevegelse er en metode for teknisk analyse av hvilke investorer forsøke å få øye på markedstrender.

Investorer som søker statistisk informasjon som vil hjelpe dem å avgjøre varme og kalde aksjer ofte bevege til aksjekurser som målt over en periode. Lager volum kan også være spesielt nyttig, spesielt når det brukes sammen med prisdata, så det kan demonstrere den generelle oppover, eller bullish, fart eller nedover, eller bearish, momentum av en bestemt aksje. En aksje som er ned volumet har sunket i pris den dagen, og hvor mye volum kan vise betydningen av at prisnedgang.

Hva investorer må forstå er at ned volumet kan oppstå selv om det faktiske volumet av handelen på bestanden har økt fra gårsdagen. Alt som trengs for en aksje til å bli kategorisert som sådan er en nedgang i pris, mens det faktiske volumet er irrelevant til terminologien her. Derimot, en aksje som er opp volumet er en som har sett sin sluttkurs økning fra forrige handelsdag.

Tenk deg for eksempel en aksje som faller i pris fra $ 50 US dollar (USD) per aksje til $ 40 dollar per aksje i løpet av en enkelt handelsdag. På denne dagen, ble totalt 600 aksjer i aksje solgt, og en annen 400 ble kjøpt. Aksjen er ned volum på 1.000 aksjer, noe som er 600 pluss 400. Hvis prisen steg til $ 45 USD de neste dag takket være 200 aksjer blir kjøpt og bare 100 blir solgt, da aksjen vil bli vurdert opp volumet, selv om total mengde volum var faktisk ned fra gårsdagen.

Volum måler slutt likviditeten i en bestemt aksje, som er evnen for en investor å enten finne en kjøper eller en selger for en aksje. Når matche volumet opp med prisnivå, kan det vise den generelle påliteligheten av en aksje trend. For eksempel kan et lavt nede volum bety at et prisfall er bare midlertidig, mens høyt volum tallene kan tyde på at aksjen vil fortsette å raser nedover i nær fremtid.

 • Investorer som søker statistisk informasjon ofte bevege til aksjekurser som målt over en periode.
 • Ned volumet kan oppstå selv om det faktiske volumet av handelen på bestanden har økt fra gårsdagen.
 • Investorer kan bruke volumdata i forbindelse med prisen bevegelse for å analysere trender i markedet.

Volum slettes er et notat som noen ganger vises på den konsoliderte tape brukes til å rapportere handler på tvers av flere markeder i perioder med mye handel, varsle folk til det faktum at enkelte data kan unnlates å tillate båndet for å fange opp. Dette er vanligvis gjøres når båndet går to minutter eller mer bak, potensielt sette tradere i fare for å ta beslutninger på grunnlag av utdatert informasjon i perioder med svært robust trading. Når denne notat skjermer, betyr det at bare aksjesymboler og prisene vil bli vist, med informasjon volum for handler om små volumer fjernet.

Informasjonsmengden gir data om hvor mange aksjer som handles, og mens det kan være nyttig for investorer, når handel er tung, båndet kan ikke holde opp når det gjelder å vise all aktivitet foregår over flere finansmarkedene. Ticker vil blinke "volum slettes" for å la folk få vite, og når båndet har klart å fange opp, vil skjermen gå tilbake til den mer tradisjonelle formatet, som viser volum og annen relevant informasjon.

Avhengig av hvem som kjører den konsoliderte tape, informasjon om handelsvolumet når mindre enn 5.000 aksjer er involvert kan utelates, eller tapen kan utelate informasjon om volum på alle handler mindre enn 10.000 aksjer. I begge tilfeller vil båndet være i stand til å fange opp med volumet slettet, så det tar kortere tid å vise bare et symbol og nåværende omsetningskurs. Et notat kan også gjøres av folk aktive i løpet av den børsdag at volumet slettet advarsel blinket, slik at de vet å lete opp handler av interesse senere hvis de ønsker å få mer informasjon om volumet av trading.

Når markedet er så aktiv at den konsoliderte tape trenger å blinke et volum slettet advarsel, er det vanligvis et tegn på at markedet beveger seg raskt opp eller ned. Enten folk prøver å kjøpe lavt og selge høyt, drar nytte av en oppadgående trend, eller de prøver å losse dårlige verdipapirer før de mister noe mer verdi i en krasj.

Rapid trading kan noen ganger forverre markeds problemer ved å skape kaos og panikk blant investorer - en bekymring på mange handels etasjer - og i svært sjeldne tilfeller kan operatørene av et finansmarked midlertidig stanse handel eller nær for dagen for å forhindre en katastrofe. Dette er en kostbar og kontroversiell flytte og foretas kun i ekstreme tilfeller.

 • Når handel er tung, kan konsolidert tape ikke holde opp når det gjelder å vise all aktivitet foregår over flere finansmarkedene.

På balanse volum er en metode for aksjeanalyse som dømmer bestandene i forhold til volum som de ble handlet på en bestemt dag. Den beregnes ved å trekke volumet av trading den dagen fra en kumulativ total hvis aksjen faller eller legge volumet hvis aksjen lukker opp fra gårsdagen. Teorien bak på balanse volum, eller obv, er at volumet av handel vil komme foran alle pris trekk. Av den grunn, hvis obv beveger seg betydelig i begge retninger, vil investorer som tror på sin nøyaktighet kjøpe eller selge tilsvarende.

Det finnes mange metoder som brukes av investorer for å forsøke å forutsi utviklingen i aksjemarkedet og bevegelse. Siden prisene på et bestemt lager er vanligvis bestemt av volumet av handelen på den aktuelle aksjen, står det til grunn at en måling volum vil være en nøyaktig indikator på lager bevegelse. Introdusert i 1963 av Joseph Granville, on-balanse volum tar den volum før-pris teori og extrapolates fra det en pålitelig beregning for investorer.

The on-balance volumet av en bestemt aksje er en kumulativ total, lagt til på dager når aksjekursen stiger og trekkes fra når prisen synker. Det er til syvende og sist uviktig hva den faktiske summen av obv er på en bestemt dag. Det som teller er hvor mye obv stiger eller faller og hvor bratt som faller eller stiger er når kartlagt på en graf. Hvis hellingen er bratt uansett, betyr det at det var en betydelig endring i obv.

Investorer deretter bruke volumet på balanse i forbindelse med prisendring for å avgjøre om en trend er pålitelig. Selvfølgelig vil prisen være økende når det obv går opp, og vice versa. Hva investorene se etter er hvor langt prisen stiger eller faller sammen med skråning på obv. På denne måten ser de enten for bekreftelse av en trend eller for den mulighet at trenden er misvisende.

For eksempel, hvis en økning i et lager prisen er ledsaget av en bratt oppadgående bevegelse av volumet på balanse, er det en god indikator på at den trenden skal fortsette. Dette er fordi den såkalte smarte pengene som styrer prisendring, og publikum vil snart følge etter. På den annen side, hvis en prisøkning er ledsaget av bare et lite hopp i obv, så er det sannsynlig at trenden er svak og kan fort snu. Den obv fungerer på samme måte når du prøver å måle nedadgående trend.

 • På balanse volum er en metode for aksjeanalyse som dømmer bestandene i forhold til volum som de ble handlet på en bestemt da.

Hva er Net Volume?

February 12 by Eliza

Knyttet til finansiering, viser netto volum til forskjellen mellom en sikkerhet er uptick volum og dens downtick volum over en gitt periode. I formelen for nettovolum, er den uptick volum som del av handler hvor sikkerheten er høyere enn prisen på den tidligere handelen, mens downtick volumet er at mengden av handler hvor sikkerheten er lavere enn den for forrige handel. Nettovolum, som beregnes ved å trekke downtick volum fra uptick volum, er ett av mange verktøy som brukes av investorer for teknisk analyse av verdipapirer. En studie av nettovolum bidrar til å identifisere og spore trender i markedet. Videre målere nettovolum styrken av en nedadgående eller oppadgående trend.

Ved investeringsbeslutninger, investorer engasjere seg i to grunnleggende metoder for analyse - tekniske og fundamentale. Fundamentale analytikere forskning selskapets produkter, tjenester, balanse, kontantstrøm, og andre selskapsspesifikk informasjon for å etablere den virkelige verdien av et selskaps aksjer. Investorer som følger fundamental analyse stil av å investere ønsker å investere i aksjer som handles med en undervurdert pris, basert på deres analyse. På den annen side, tekniske investorer utnytte historiske markedsutvikling, markedsutvikling, priser og volumindikatorer, inkludert netto volum, for å fastslå bestandene i å investere. Tekniske investorer stå på prinsippet om at markedsprisen på en aksje alltid nøyaktig skildrer den sanne verdien av en aksje og tar hensyn til den komplekse blandingen av virksomheten lederskap, ytelse, tilbud og etterspørsel, og investor psykologi som spiller en rolle i å drive markedspriser .

Netto volum kritisk bekrefter trender og chart mønstre. Bevegelser, enten oppover eller nedover, oppfattes som mer relevant og sterk når ledsaget av en økning i volum. Nettovolum bør matche trenden, slik at en pris uptrend oppstår i forbindelse med en økende netto volum. Når pris og volum ikke følger hverandre, for eksempel når en bestemt pris uptrend oppstår med en nedgang i volum, serverer den resulterende divergens som en potensiell indikator på en kommende endring i trenden. Generelt, endringer i volum foran endringer i pris.

Pengene indeks (MI) er lik den nettovolum på at det indikerer momentum i markedet. Den bruker både pris og volum for å måle intensiteten av investor overbevisning innenfor en gjeldende trend. Investorer kan beregne MFI ved å bestemme forholdet mellom den positive penger strømmen dividert med den negative penger strømmen. MFI utvalg går fra null til 100, med verdier under 20 indikerer undervurderte aksjer som har blitt oversolgt. Omvendt, MFI-verdier over 80 poeng for å overpriset, overkjøpt aksjer, noe som sannsynligvis vil oppleve en priskorreksjon i nær fremtid.

Forstå gjennomsnittlig daglig volum er viktig for alle som handler i bransjen av trading. En gjennomsnittlig daglig volum forstås den akkumulerte aksjer omsatt per dag, fordelt med antall handels perioder som finner sted i løpet av den aktuelle tjuefire timers periode. Det finnes en rekke måter som denne typen informasjon kan være nyttig for investorer og analytikere. Her er noen eksempler på hvordan forstå gjennomsnittlig daglig volum gjør handel lettere.

En av fordelene med å beregne den gjennomsnittlige aksjer omsatt per dag er at det gjør det meget mulig å identifisere store trender i markedet. Vanligvis er gjennomsnittlig daglig volum analysert over en periode på en kalendermåned, en fjerdedel, eller årlig. Gjøre denne type sammenligninger av aksjer omsatt i gjennomsnitt per dag kan hjelpe investor eller analytiker å fokusere på et bestemt tidspunkt hvor en trend synes å ha startet, noe som gjør det mulig å begrense forskning på hvilke faktorer som førte til endring .

Et annet viktig aspekt av den gjennomsnittlige daglige volumet er at det kan gi en viss innsikt i effektene av markedspriser på den daglige volumet av aksjer som omsettes. For eksempel kan en analytiker eller investor ser på dagens nivå på gjennomsnittlig daglig volum og sammenligne den med tidligere perioder som skjedde før en viss endring i prisen på visse varer. Dette kan bidra til å måle hva slags innvirkning på økning eller reduksjon i aksjekursen faktisk hadde på den totale daglige aktivitet. Informasjon av denne typen kan være svært nyttig, i at det kan peke på strategier som ville tillate investor å tjene på markedsforholdene som er opprettet med den oppadgående og nedadgående bevegelse av prisene på viktige bestander.

En av de andre aspekter ved beregning av den gjennomsnittlige daglige volumet er for å tillate det som vanligvis refereres til som kjente arrangementer. Disse vil inneholde vanlige forekomster som er godt kjent for å påvirke prisen for en gitt lager. Noen av de mer vanlige eksempler på kjente hendelser ville være kvartalsvise og årlige inntekter kunngjøringer, samt utbytteerklæringer. For det formål å utnytte gjennomsnittlig daglig volum som et verktøy for å planlegge kommende investere strategier, kan denne typen informasjon være bemerket, men ikke nødvendigvis være fokus på de fremtidige planene for investor. Enten for generell informasjon om tilstanden i markedet, eller som et middel til å planlegge ut en investeringsstrategi, er bruken av den gjennomsnittlige daglige volumet et marked verktøy som er viktig for alle som er seriøse om å tjene penger i aksjemarkedet.

 • En av fordelene med å beregne den gjennomsnittlige aksjer omsatt per dag er at det gjør det meget mulig å identifisere store trender i markedet.
 • En gjennomsnittlig daglig volum er den akkumulerte aksjer omsatt per dag, fordelt med antall handels perioder i løpet av den aktuelle tjuefire timers periode.

Hva er Endediastolisk volum?

September 5 by Eliza

Når hjertet er på jobb for å hjelpe transport blod gjennom kroppen, det er å gjøre ett av to ting: pumping eller hvile. Pumping, eller kontrahering, er det lov å kraftig reduksjon i størrelse, noe som tvinger blod ut av hjertet og i sirkulasjon. Avslapping, contrarily, refererer til tiden etter sammentrekning når hjertet slapper tilbake til sin opprinnelige størrelse. Endediastolisk volum er mengden av blod igjen i hjertet, eller en bestemt ventrikkel, når avslapning fasen er fullført.

Når klinikere ta en persons blodtrykk, samle de to målingene, vanligvis i form av x / y. Det første nummeret, eller teller, kalles systolisk blodtrykk, mens nevneren refererer til diastolisk blodtrykk. Diastole refererer til avslapning av hjertet, mens systolen er et begrep som brukes for å beskrive oppdrags hjerte. Det er trykkforskjeller i det kardiovaskulære systemet avhengig av hvilken fase er aktive, derav forskjellen i målingene.

Endediastolisk volum er generelt et høyere tall enn dens partner. Dette kan alle bli forstått logisk hvis en person framstiller hjerte kontrahering og avslappende. Dersom et objekt er avtagende i størrelse, fluid, i dette tilfellet blod, presses ut eller skyves ut. Dette er på grunn av det inverse forhold mellom trykk og volum; mens volumet avtar under sammentrekning, øker trykket til et nivå som overskrider det ytre miljø, forårsaker en trykkgradient. Denne trykkgradient i en fysisk forstand er det som forårsaker utstøting av blod.

Diastole, det motsatte av sammentrekning, kan forstås på en lignende måte. Ettersom størrelsen av hjertets kamre øker, mens det beroliger, bygger trykket på utsiden av hjertet i forbindelse med innvendig trykk. Dette åpner for en gradvis økning i sluttdiastoliske volum på grunn av denne gradienten. Når presset har utlignet, er sluttdiastoliske volumnivå og vil ikke endres før neste avslapping periode.

Fyllingsvolum er viktig fysiologisk for en rekke årsaker. Hjertet ikke kan pumpe ut det som ikke først har derfor jo større fyllingsvolum, jo ​​høyere volum en utstøting av blod vil være innen hjertet. Hvis noen har en defekt hjerte som ikke kan oppnå en rimelig høy end-diastolisk volum, kan blodstrømmen og mengden av næringsstoffer levert til vev i kroppen bli kompromittert. Heldigvis finnes det tiltak, som regelmessig mosjon, eller om nødvendig med kirurgi, noe som kan bidra til å forbedre sluttdiastoliske volum.

 • Systolisk blodtrykk er den øverste nummeret når du leser blodtrykk nivåer, og generelt leger anbefaler det være under 140.
 • Endediastolisk volum er mengden av blod igjen i hjertet, eller en bestemt ventrikkel, når avslapning fasen er fullført.
 • Diastolisk trykk er hvilekraften av blod i blodårene.
 • En blodtrykket lesing tiltak både systolisk og diastolisk trykk.

Kjøpe en campingbil (RV) krever viss kunnskap for å foreta en informert kjøp. Enten du kjøper ny eller brukt, først forstå hva som utgjør en campingbil. Ifølge Recreational Vehicle Industry Association (RVIA), er en campingbil noen "motorisert eller trekkbare bil som kombinerer transport og midlertidig boligkvarter for reise, rekreasjon og camping." Spesial forhandlere kalt RV forhandlere, ikke bilforhandlere, selge fritidskjøretøy .

Det er to grunnleggende forskjeller i hvilke typer fritidskjøretøy. En motorisert fritidskjøretøy, eller bobil, og tilbyr all-inclusive transport og midlertidige boligkvarter. Det er forskjellige stiler og størrelser tilgjengelig, alt fra van bobiler til store, luksuriøse bobiler. Fasiliteter, lagring og sove kapasiteter variere med størrelsen på bobilen. En motorisert fritidskjøretøy er vanligvis dyrere enn en trekkbare fritidskjøretøy, men den største fordelen er å ha noe behov for en andre kjøretøy for tauing.

Towable rekreasjonskjøretøy inkluderer lastebil bobiler, konvensjonelle reise trailere, femte hjul reisetrailere, og sport nytte RVs. Modellene varierer i pris, størrelse og kapasitet, med konvensjonelle reise trailere ofte gir mest plass. De fleste towable rekreasjonskjøretøy krever en pickup lastebil, og lastebil bobiler er konstruert kun for montering på en pickup.

Hver type fritidskjøretøy kan kjøpes ny eller brukt. Noen ting du bør vurdere før innkjøp er om du har eller vil ha et kjøretøy egnet for sleping en campingbil, eller om du foretrekker å eie en motorisert fritidskjøretøy utelukkende for reiser. Sove og lagringskapasitet, samt fasiliteter som kjøkken, bad og lagring bør også vurderes. Før du kjøper en RV ny eller brukt, sjekk vektbegrensning og RVIA segl, som tydelig vises på utsiden av hver fritidskjøretøy gjort av en RVIA medlem produsenten.

Bestemmer seg for å kjøpe en campingbil bør komme etter bestemmer hva du vil bruke det til, hvor ofte, hva du vil ta med deg, og hvor mange mennesker vil reise regelmessig i det. RVs som passer til enhver situasjon er allment tilgjengelig nye og brukte. Fritids bilprodusenter og forhandlere anbefaler å delta på en RV-show før kjøp for å samle mer informasjon og å sammenligne fabrikater og modeller.

 • En RV.
 • En klasse A RV.
 • Tenk over hvordan du vil bruke bilen, hvor ofte, og hva du plante for å ta med deg på turer.
 • En SUV, en type fritidskjøretøy.

Hva er bestemt volum?

February 11 by Eliza

Spesifikt volum er en betegnelse som vanligvis anvendes til gasser, som angir mengden av volumet som opptas av en bestemt masse av gassen. Spesifikt volum er en intensiv egenskap, noe som betyr at den ikke er bestemt av den totale mengde gass. Den kan variere i henhold til andre faktorer som trykk og temperatur. Det er også gjensidig til tetthet, noe som betyr at den er omvendt proporsjonal med masse per volum formel som brukes for å bestemme densitet. Alle andre faktorer holdes konstant, når bestemte volumet øker, synker tetthet, og vice versa.

Den vanligste måten å uttrykke spesifikke volum er av det matematiske uttrykket v = Volum / Mass. Volumet og massen av den aktuelle gass må selvsagt være kjent for å kunne bruke denne enkle ligning. Det kan være mulig, men for å utlede fra denne verdien og andre data fra kjente verdier for andre egenskaper for visse gasser. Dersom tettheten av et gitt volum av gass er kjent, kan det spesifikke volumet bli funnet ved å anvende formelen v = 1 / r, hvor r er densiteten.

Trykk og temperatur har en effekt på volumet av en gitt masse av gass. Av denne grunn er spesifikt volum en fysisk egenskap som kan endres for hvilken som helst gass, avhengig av andre faktorer. Forutsatt at andre betingelser holdes konstant, for å forårsake økning i temperatur gasser ekspandere, redusere spesifikt volum, mens en økning i trykket komprimere gassene, noe som resulterer i en økning i spesifikt volum. Satsene på som en spesiell gass utvider eller kontrakter i henhold til endringer i temperatur og trykk er forskjellig for hver gass.

Enheter for å beskrive bestemte volum er oftest International Standard (SI) system av enheter eller det amerikanske vanlig system, som er analog med den gamle britiske Imperial system. SI enheter for spesifikke volum er kubikkmeter per kilo, mens det er uttrykt som cubic inches eller føtter per pund i de andre systemene. Det er selvfølgelig mulig å bruke andre skalaer av enheter i enten system, for eksempel kubikkmeter per metrisk tonn eller kubikkmeter per amerikansk tonn. Mindre enheter kan brukes i tillegg.

Volumizing hårspray er et produkt laget for å gi alle holdekraft forbundet med ulike typer hår kremer, tonics, og spray, men inkluderer muligheten til å forbedre utseendet på frisyre. Dette oppnås ved å øke den visuelle tykkelsen av frisyre, uavhengig av strukturen av håret. Hår produkter av denne typen er ofte utformet for personer som har tynt hår, eller hår som har en tendens til å mangle kroppen.

Begrepet volumizing hårspray først dukket opp i midten av det 20. århundre. Forseggjorte frisyrer ble ofte utformet med et tykt hår i bakhodet. For at personer med tynnere hår for å nyte iført de samme stilene, produserer hårpleie produkt skapt en linje av hårspray som ikke ville bare holde frisyren på plass, men også skape en illusjon av en fyldigere hår. Noen formler vil gjøre bruk av midler som ville klynge seg til hverandre hårsekken, og effektivt å skape et fast belegg på overflaten av follikkelen. Dette belegget vil lett herde på plass og holde håret i å bevege seg, selv i en stiv kuling. På samme tid, ville den samlede effekten av belegget gi håret en forbedret utseende tykkelse.

Over tid, volumizing hårspray tilpasset endringer i frisyrer. Jo mer naturlig utseende av rett hår under 1960â € ™ s førte til utviklingen av Volumizing produkter som næret håret med vitaminer og næringsstoffer, selv som hårspray lagt volum til håret. Disse formlene forble populær inn i 1970â € ™ s når layering fått mye popularitet i både mannlige og kvinnelige frisyrer.

I dag finnes det en rekke volumizing hårspray produkter på markedet. Mange er rettet mot bruk av et gitt kjønn, etnisk gruppe, eller hår tilstand. Mange av produktene som tilbys i dag ikke bare hevder å gi et sikkert grep og overlegen Volumizing, men også styrke de enkelte hårsekker med bruk av urte kombinasjoner i formelen. Inkludering av urte fusjoner innenfor gjeldende volumizing hårspray produkter er forstått å effektivt mate håret fra innsiden og ut, og skaper mer volum og en sunnere glans til håret.

 • Volumizing hårspray hevder å tilby et sikkert grep og volum for de fleste hårtyper.
 • Noen volumizing hårspray kan være vanskelig å shampoo ut av håret.
 • Volumgivende hårspray øker den visuelle tykkelsen av frisyre, uavhengig av hårets struktur.

Volumizing balsam er et hårpleie produkt som vanligvis brukes av folk med fine, halte, eller krøllete hår for å øke kroppens i håret. Personer med tynn eller slapp håret ofte ønsker å bruke en balsam for å holde håret håndterlig, men trenger noe som ikke tynger håret ned og vil bidra til å gi håret litt volum boost. Volumizing balsam er perfekt for denne bruken. Personer med krøllete hår kan også ha nytte av Volumizing balsam, noe som kan bidra til å gi sine krøller litt mer liv og holde dem fra å bli mager.

Det er vanlig for hårpleie selskaper for å skape en hel linje med Volumizing produkter. For folk som er seriøse om å øke mengden av kroppen i håret, kan Volumizing balsam brukes sammen med Volumizing sjampo. Andre produkter som lover lignende resultater som mousse, hårspray, og hår serumer kan også være en del av produktlinjen. Det er noen produkter, for eksempel hår gels og tunge spray som kan motvirke effekten av andre Volumizing hårprodukter og bør unngås av folk prøver å øke mengden av kroppen i håret.

For Volumizing conditioner å jobbe det må finne en balanse mellom fuktighetsgivende håret og bidrar til å jevne hårsekkene med emollients og sørge for at håret ikke er vektet ned av en opphoping av emollients. Som sådan, har utformingen av dette produktet skal finjustert av hårpleie selskapet. Uten nok fuktighet, kan til og med fint eller tynt hår blir frizzy og krøller kan bli uregjerlig. Men med for mye fuktighet, kan håret fort bli fet og mager.

Det er ganske mange selskaper som selger Volumizing balsam og andre Volumizing produkter. Det er et bredt spekter i produktene. Noen er laget av det meste naturlige materialer eller organiske ingredienser, andre er formulert spesielt for bruk på hår som har blitt farget. Det er også Volumizing balsam som er laget spesielt for menn og folk med tynt hår.

Prisene på Volumizing balsam varierer ganske mye. Budsjett hårpleie merkevarer selge dette produktet for mindre enn $ 2 USD (amerikanske dollar) i noen tilfeller. Luksus og boutique merker av Volumizing balsam, på den annen side, noen ganger betalt så mye som $ 45 USD for en stor flaske. Varianter laget med naturlige eller organiske ingredienser er ofte priset et sted mellom $ 8 dollar og $ 20 USD.

 • En flaske Volumizing balsam.
 • Noen mennesker som har krøllete hår bruker en Volumizing balsam for å hindre håret fra å bli mager.

Volumizing hårspray er en vanlig måte å legge kroppen til fine og slapp håret. Med alle de Volumizing produkter tilgjengelig på markedet, kan det virke som en overveldende oppgave å finne de beste versjonene. Hårspray blir ofte foretrukket over gels og mousse for lettere følelse og tekstur som de skaper. Ikke bare skal en volumspray fungere effektivt, men det bør ikke gjøre håret klissete eller fet. De beste spray er definert av råvarer av høy kvalitet, og ikke nødvendigvis etter pris.

Hårspray kommer i en rekke varianter, samt med forskjellige ingredienser. Spraybokser er vanligvis foretrukket, fordi de kan utvise produktet på en måte som ikke er ment å legge bulk til håret. Samtidig, visse merker av volumizing hårspray fungere like bra som aerosoler. Kvalitetsprodukter inneholder ofte naturlige ekstrakter og ingredienser som bidrar til å myke opp håret, som er et sårt tiltrengt fordel å avlaste din låser fra styling verktøy og produkter som du bruker på en jevnlig basis.

Velge den beste volumizing hårspray kan noen ganger være en prosess med prøving og feiling. Frisørsalong produkter er generelt dyrere, og de noen ganger fungerer like effektivt, eller enda mindre grad enn de som selges i butikkene. Når du har bestemt budsjettet og hva slags produkt du foretrekker, er det på tide å sammenligne ingredienslister. Vurdere å kjøpe en mindre flaske av produktet, slik at du ikke kaster bort penger på en stor størrelse at du ikke kan potensielt bruke igjen.

En ulemper til visse typer volumizing hårspray er at de har så mange ingredienser at de faktisk kan tynge håret etter en stund, som er den motsatte effekten du ønsker å oppnå. Alkohol er en vanlig ingrediens i hårspray, men det har tørkemidler som kan la håret ditt ser kjedelig. Velg en spray som har minst alkoholinnhold, spesielt hvis håret ditt er spesielt tørr å begynne med.

Ved hjelp Volumizing hårspray kanskje ikke være nok til å gi volum til håret ditt hvis du ikke bruker de riktige forberedelser og verktøy. Spesielt flatt hår fordeler umåtelig fra vask med Volumizing sjampo og balsam for å starte. Når blåse tørking håret, sikre at du bruker en rund pensel for å maksimere kroppen og skape bølger, hvis ønskelig. Teasing Combs fungere bedre enn wide-tann versjoner når du er ferdig bruker noen oppvarmede verktøy.

Fjerne en volumizing hårspray bør være så enkelt som å vaske håret. Hvis du finner ut at du trenger å shampoo flere ganger, så dette kan ikke være det beste produktet for deg. Sjamponering mer enn en gang kan tørke ut håret og selv potensielt flate gode låser. Vurder å bruke tørr shampoo spray hvis du ønsker å ta opp låser i mellom hver vask. Dette vil spare deg for tid, men vil også redusere tørking effekter av over-styling håret ditt.

 • Volumizing hårspray kan brukes til å legge kroppen til fine og slapp håret.
 • Noen volumizing hårspray kan være vanskelig å shampoo ut av håret.

Hva er en Volumizing Perm?

November 13 by Eliza

En Volumizing perm er en stil av permanent bølge som er designet for å skape volum i kundens hår, med mindre vekt på krøllene forbundet med klassiske perms. Denne stilen av permanent er egnet for en rekke hårtyper og kutt, og det pleier å være billigere enn en tradisjonell perm. Disse perms også fade ut mye raskere enn tradisjonelle perms; en Volumizing perm varer rundt seks uker, snarere enn seks måneder eller mer forbundet med andre perm teknikker.

Akkurat som i en vanlig perm, kjemikalier brukes til håret for å slappe av det i starten av en Volumizing perm. Håret vikles rundt berusende stenger eller krølltenger, som kan være av forskjellige størrelser, avhengig av den ønskede bølge. Før en nøytraliserer brukes til håret for å sette perm, er stengene tatt ut, så krøllene slappe av litt, og danner en bouncy bølge snarere enn klassiske stramme krøller. Den resulterende bølgete hår vil ha mer volum, noe som gir en strukturert utseende til flat eller sløv hår og skape den ofte ønskelig sprett assosiert med sunt, vakkert hår.

De kjemikalier som benyttes i et volumizing perm er identiske med de som brukes i konvensjonelle perms, noe som betyr at de kan være meget vanskelig på håret. Etter en perm, bør kundene følge instruksjonene fra deres frisør for å sikre at de bryr seg for håret ordentlig. Generelt, perm sikre sjampo og balsam trenger å bli brukt, og dype forhold anbefales å gjenopprette fuktighet til håret. En perm bør også bli børstet, kjemmet, og tørket med forsiktighet.

Fordi de kjemikaliene som brukes i permanents er tøffe, de fleste stylister ikke anbefale perming tørr eller farge skadet hår. De har også vanligvis anbefaler farge etter en perm, etter en ventetid for å la håret til å gjenopprette fra perm. En etisk stylist vil fortelle kundene om de er gode kandidater for perms, og de vil anbefale hvilken type som er best egnet til kundens behov. Hvis du vurderer en perm av alle typer, ta i et referansebilde for å diskutere ønsket utseende med en stylist; du ikke ønsker å gå i å be om en Volumizing perm og gå ut med den stramme, spenstige krøller av en spiral perm.

Mange salonger tilbyr permanents, vanligvis gjennom en tekniker som spesialiserer seg på teknikken. Det er en god idé å be om en portefølje av tidligere arbeid, for å demonstrere teknikerens erfaring og dyktighet, og det kan være lurt å spørre om hva salongen gjør i tilfelle av et dårlig resultat. Mange salonger tilbyr refusjon eller lagre kreditt i tilfelle av dårlig hår erfaringer, men det er en god idé å finne ut om salongen politikk før andres hender berøre hodet.

 • Volumizing perms vil visne ut raskere enn vanlige perms.

Hva er Absolute Volume?

December 5 by Eliza

Den absolutte volumet av et objekt er hvor mye plass det tar opp delt på mengden objektet veier. Dette forteller hvor mye plass en enhet av dette objektet ville fylle. Olje, for eksempel, blir ofte målt i liter per pund eller i kubikkmeter per kilo. Den absolutte volumet av olje ville vise hvor mange liter olje ville passe i ett pund, eller hvor mange kubikkmeter ville passe i en enkelt kilo.

Tetthet er også relatert til absolutte volum. Tettere objekter har mer materiale pakket tett sammen inne i dem, og dermed et svært tett objekt kunne ta opp en liten mengde plass, mens et objekt tar opp mye plass kan ha en lav tetthet fordi materialet den består av er ikke pakket i tett. Et objekt kan ha en høy tetthet, men lavt volum eller en lav densitet og et stort volum.

Absolutte volum er forskjellig fra beregning av faste volum i bare en forbindelse. Volum generelt ser på hvor mye plass objektet tar opp totalt, mens absolutt volum ser på hvor mye plass en enkelt enhet av at objektet tar opp. Væsker, for eksempel utvide inn sine containere og dermed har mye volum. Ved beregning av absolutt volum av en væske som olje, ser det ikke på hvor mye plass all oljen tar opp, men i stedet ser ut hvor mye plass en gallon eller en kubikkmeter olje okkuperer. Etter å ha funnet det absolutte volum av et materiale, er det da mulig å beregne hvor mye plass forskjellige mengder ville ta opp.

En måte å teste for volumet av en solid, er å plassere den i et glass vann. Objektet fortrenger, eller flytter til side, vannet hvor den hviler. Slippe en firkantet plastblokk, for eksempel, i et glass med vann fører vannet til å stige fordi blokken er å ta opp noe av plassen og vannet har til å bevege seg ut av sin vei. Mengden av vann blokken fortrenger er volumet av blokken, og dette nummer delt av blokken egen vekt er det absolutte volum.

Volum og absolutt volum er viktige begreper i vitenskap og engineering. I engineering, forskere vanligvis ser på materialet som utgjør objektet for å beregne volum, men teller ikke mellomrommene mellom partiklene. En gjenstand med lav densitet og et stort volum kan ta opp mye plass, fordi partiklene spres så langt fra hverandre. En gass eller væske, for eksempel, vil fortsette å spre seg ut og fylle beholderne de er plassert i. Helle et glass vann fra en kort, rund krukke i en høy, firkantet glass vil endre sin størrelse og form, men det er fortsatt den samme volum, eller beløp, av vann.

Å øke fylde, kan pulver hår volumizer brukes til å forsterke effekten av backcombing eller erting. Når du velger et hår pulver, bør forbrukerne velge et produkt designet for å gi volum til håret. Når du har valgt et produkt, seksjon håret til å skille de delene du ønsker å volumize. Deretter gjelder håret pulver og backcomb håret. Å fullføre, glatt det øverste laget av hår og tåke med hårspray.

Før du kan bruke håret pulver for volum, må du velge et produkt. Hår pulver er lettest tilgjengelig i spray, tuber og krukker. Mens velge et hår pulver, se etter et produkt spesielt utviklet for å tilføre volum. Selv om tørr sjampoer er lik volumizing pulvere, de er vanligvis mindre konsentrert. Hvis du ikke har tid til å kjøpe en Volumizing pulver, kan en svært liten mengde maismel brukes i stedet.

Når du har valgt et produkt, seksjon håret for å skille lagene du ønsker å backcomb. Løfte håret vekk fra hodebunnen og bruke pulver til røttene av håret. Hvis du bruker en sprayboks, holder produktet noen inches fra håret og lett tåke røttene. For å bruke en løs hår pudder for volum, påfør en liten mengde pulver til røttene og massere inn i hodebunnen. Unngå å bruke for mye hår pulver for volum, da dette kan gjøre røttene vises hvitt eller skitten.

Når du har brukt håret pulver, forsiktig backcomb håret. For å gjøre dette, kjører en kam fra endene av håret mot røttene. Dette vil skape løse floker som vil gjøre håret ser fyldigere. Når du bruker hår pulver, bør håret holde floker bedre enn når erting uten produktet. Når du har opprettet nok volum, gre det øverste laget av håret for å redusere flyaways og synlige knop.

Å fullføre hår styling, tåke håret med hårspray eller etterbehandling spray. Unngå å legge for mange hår produkter til håret etter styling. Bruk ikke for mye av produktet vil veie håret ned og redusere volumet.

Hvis du foretrekker ikke å backcomb håret, kan du fortsatt bruke hår pulver for volum. I stedet for backcombing, gjelder pulver til hodebunnen og massere det inn i håret med fingrene. Mens håret ikke vil fremstå som full, bør pulver absorberer olje og økt volum ved røttene. Dette kan gjøres for å revitalisere håret mellom hver vask eller friske din stil hele dagen.

 • Hairspray skal brukes til å sette frisyre etter håret pulver har bli kjemmet gjennom.
 • Hår pulver kan brukes til å revitalisere håret mellom vask.

Mange føler fyldigere lepper er mer attraktive og som sådan, har de kosmetikk og kosmetisk kirurgi industrien svarte på denne etterspørselen i en rekke måter. Dermed når folk ønsker å øke leppe volum de har en rekke valg. Disse inkluderer svært midlertidig "over-the-counter valg" i form av leppe plumpers og leppe volumizers, og en rekke medisinske prosedyrer som kan midlertidig eller permanent forbedrer leppe volum.

Lip plumpers kan bli funnet på mange butikker som selger kosmetikk, og hver av dem kan arbeide på forskjellige måter. Noen inneholder ingredienser som forårsaker leppene til å bli litt irritert, slik at de svelle. Den hevelse effekt vanligvis går unna når personen slutter å bruke produktet. Andre produkter kan være vitamin basert og kan lett øke blodtilførselen til leppene så leppe volum er forbedret. Vekselvis noen av disse produktene har kollagen og en kombinasjon av syrer som kan slough av død hud og stimulerer produksjonen av ny hud, som kan bli hjulpet når kollagen er til stede.

I hvilken grad en hvilken som helst produkt som markedsføres for å øke volumet leppe vil arbeide er variabel. Noen gi litt mer volum, men de vil ikke ta folk med tynne lepper til svært full seg. I beste fall vil de øke volumet noe hvis det brukes konsekvent. Påføre leppestift eller notiser kan også hjelpe. Men disse produktene er ikke for alle, og noen føler at de trenger en mer dramatisk økning. For dette, må de ty til en kosmetisk kirurg eller noen ganger en hudlege.

En måte å forbedre leppe volum er ved å injisere substanser inn i den. Disse kan omfatte kollagen, Restylane, og fett, ofte høstet fra personens egen kropp. Injeksjoner av noen av disse stoffene har en tendens til å umiddelbart øke volumet, og når dårlig gjort, de øker leppe størrelse så dramatisk at leppene ser misdannet. På den annen side, mange mennesker er i stor grad fornøyd med leppe utseende etterpå. Opprettholde en mer saftig leppe utseende vil kreve ytterligere injeksjoner, men mange mennesker får minst seks måneder, og ofte opp til 12 måneder med fyldigere lepper.

Det er noen andre mindre midlertidige måter å øke leppe volum. Spesielle leppe implantater vanligvis laget av materiale som Gore-tex®, kan kirurgisk plassert inne i munnen, og resultatene av disse implantatene er permanente. Noen ganger implantater eller injiserbare behandlinger er paret med leppe heiser. Som folk alder leppene ikke bare tynn; de synker. Lip heiser kan redusere rynker rundt leppene, adresse senkingen av leppene ved å begrense avstanden mellom nesen og overleppen, og kan også avtale med tynning med implantater eller injeksjoner.

 • En leppe plumper kan legge fylde til tynne lepper.
 • Noen typer leppestift kan bidra til å øke leppe volum.
 • Lip injeksjoner vil bidra til å øke en persons leppe volum.

Du kan sette et maksimalt volum på din iPhone for musikk- og videoavspilling. Dette hindrer at lydnivået fra ved et uhell blir slått opp utenfor din komfortsone. (Du har bare ett sett med trommehinnene, tross alt.)

Å instruere din iPhone for å begrense høyest lyttenivå for musikk eller video:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet på startskjermen.
 2. Trykk på iPod i listen over innstillinger.
 3. Tap volumbegrensning i listen over iPod-innstillingene.
 4. Dra glidebryteren for å justere den maksimale volumnivået til din smak.
 5. (Valgfritt) Klikk på Lås volumbegrensning for å angi en firesifret kode for å få denne innstillingen slik at andre canâ € ™ t enkelt endre det.

Hva er Volume Licensing?

November 7 by Eliza

Volumlisensiering er lisensiering eller aktivering av programvare på tvers av et stort antall datamaskiner. Disse maskinene er mest sannsynlig i samme domene eller fysisk plassering. Det er oftest oppstått når programvaren brukes i næringslivet, utdanning eller regjeringen, og det viser seg nyttig når det er behov for mange programvarelisenser.

Volumlisensiering er tilbudt av programvare programmerere og utnyttet av sine kunder for en rekke årsaker. For det første er det vanligvis ikke er begrenset til spesifikke typer av programvare. I stedet, det tjener til å gi lisenser til mange forskjellige typer programvare, inkludert innhold etableringen programmer, programvare som hjelper datamaskiner til å være mer sikker, server-side-programmer og operativsystemer.

For det andre, den tiden som trengs for å komme inn, aktivere og spore separate lisensnøkler for flere datamaskiner kan være betydelig. For å unngå problemene forbundet med flere lisensnumre, er et enkelt volum-lisensiering serienumre brukt i stedet. Dette i sin tur sparer både programvaren trakter og kunden tid og penger. Behovet for flere fysiske kopier av den samme programvaren og de medfølgende lisensnøkler er eliminert.

Tredje, dette eliminering av fysiske kopier bringer med seg den viktigste årsaken til volumlisensiering for å være ansatt. Kutt i kostnader forbundet med mangel på fysisk produkt, individuelle programvareserienumre og håndbøker vanligvis - men ikke alltid - gjør at en bedrift å få hver lisens av programvaren for mindre penger enn det som ville være nødvendig for å kjøpe separate programvare produktnøkler. De lavere prisene som tilbys gjennom volumlisensiering gjør også programvareprodusenter for å bedre konkurrere for virksomheten. Prisen per programvare sete generelt avtar når antall lisenser er økt.

En volumlisensnøkkel fungerer vanligvis ved å sette en grense på antall lisenser som kan aktiveres ved hjelp av denne nøkkelen. Dette kan gjøres gjennom lisens pooling, der en lisens fil på nettverket styrer bruken av lisenser. En annen mulig volum-lisensiering oppsettet innebærer programvaren kontakte en ekstern lisensserver, som kan være på stedet eller hostet av programvareleverandøren. Denne serveren sporer antall lisenser knyttet til en bestemt nøkkel og kan settes til å nekte tilleggslisensforespørsler når antall lisenser på volumlisensnøkkel er nådd.

En ulempe med volumlisensiering kommer når uautorisert bruk av volumlisensnøkkelen oppstår. Dette kan resultere i mange datamaskiner har ulovlig tilgang til programvarelisenser. Skulle en volumlisensnøkkelen brukes utenfor organisasjonen som opprinnelig var tiltenkt, kan rettighetshaver bli holdt ansvarlig for piratkopiering av programvare. For disse grunner, en organisasjon som regel nøye vokter og overvåker bruken av sine volumlisensnøkler.

Hva er End Systolisk Volume?

November 21 by Eliza

Det menneskelige hjertet er en ufrivillig kontrahering muskel ansvarlig for distribusjon av blod over hele kroppen. Hjertets sekvens av bevegelser kan kategoriseres som sammentrekning, som er kjent som systole og diastole, som er et begrep som brukes for å beskrive avslapping. Enden systoliske volum er ganske enkelt volumet av blod som forblir i hjertet etter fullføring av en sammentrekning.

Blod er næringsrik væske som fyller kroppens vener og arterier, slik at organer og andre strukturer den når til å utføre sine funksjoner. Uten oksygen, koagulasjonsfaktorer, vitaminer og mineraler i blodet, kan de organer som er avhengige av disse livsnødvendige partikler ikke fungere. Hjertet er motoren bak blodoverføringsmekanismen, og uten sine sammentrekninger og lettelser, ville blod har ingen måte å bevege seg i hele kroppen.

End systolisk volum kan være tenkt som blodet igjen i hjertet. Når hjertet slapper av, dets kamre utvide, forårsaker en reduksjon i kammertrykk som gjør blod inn. Når nok blod kommer inn i kamrene, utjevner trykket, ved hvilket punkt, i et sunt hjerte, initierer sammentrekning. Ikke alle av blodet som var en gang i kamrene utganger med hver beat, og etterlater en bestemt slutt systolisk volum gjenstår.

Jo mer blod sirkuleres generelt betyr mer rikelig næringsstoffer er til kroppen, slik at frisk fysiologiske funksjon mer sannsynlig. Det er en direkte sammenheng også mellom blodet tilgjengelig for utstøting fra hjertet og volumet faktisk kastet ut. Dette prinsippet er kjent som Frank Starling lov etter fysiolog som først anerkjent det. I utgangspunktet er, jo høyere forbelastning eller volumet av blod i hjerte før sammentrekning, jo høyere slagvolumet, som er mengden av blod sendes gjennom hele kroppen med en enkelt sammentrekning.

Hjerte, blod, og slutten systolisk volum er ikke direkte synlig uten medisinsk intervensjon, så bruker konkrete målinger kan bidra til å illustrere hva som faktisk skjer i hjertet. Ende systoliske volum, for eksempel, er vanligvis mellom 16 og 143 milliliter, med den midlere vanligvis i området fra 50 milliliter. Slagvolum er omtrent 70 milliliter i snitt, og diastolisk volumet, mengden av blod etter avslapning fase, varierer 65-240 milliliter.

Betydningen av å måle mange av disse verdiene er å vurdere eventuelle aspekter av hjertet som kanskje ikke fungerer som den skal bedre. Det er derfor mye lettere å identifisere og behandle potensielle plager. Disse verdiene, selvfølgelig, kan endres og litt avhengig av de verktøyene som brukes til å måle dem.

 • Jo mer blod sirkuleres generelt betyr mer rikelig næringsstoffer er til kroppen.
 • Det menneskelige hjertet distribuerer blod over hele kroppen.

Hva er tysk Volume Training?

January 20 by Eliza

Popularisert i 1970 i Tyskland, er det tyske volum treningsprogram en vekt treningsprogram der utøveren utfører ti repetisjoner innen ti sett med en bestemt øvelse. Den tyske volum treningsprogrammet er en rask og effektiv måte å legge muskelmasse raskt, og mange idrettsutøvere se merkbare resultater i ca seks uker når det kombineres med et sunt kosthold. Den treningen er en intens ett, imidlertid, og det er best å se en profesjonell trener før hulene i tysk volum trening.

Den tyske volum trening trening bør gjøres omtrent tre ganger i uken med tilstrekkelig hvile mellom trening dager. Den mest effektive måten å gjøre dette er å målrette spesifikke muskelgrupper for en dags treningsøkt, og deretter gå videre til en annen muskelgruppe på en annen dag. På dag én, for eksempel, kan en utøver velger å jobbe ryggmuskulaturen i kombinasjon med brystmusklene. Neste trening dagen, kan utøveren målrette beina og kjernemuskulaturen som abs. På den tredje treningen dagen, vil utøveren målrette armer, skuldre og nakke. I mellom trening dager, bør utøveren ta en hviledag for å la musklene å komme seg ordentlig.

Tung vektløfting er ikke målet om tysk volum trening; utøveren vil i stedet løfte omtrent halvparten av hans maksimal løftekapasitet. Hvis en utøver kan benkpress maksimalt på tre hundre pounds (136 kilo), for eksempel at utøveren vil velge en vekt som er omtrent halvparten av maks vekt, eller rundt 150 pounds (68 kilo). Dette vil tillate utøveren til å fullføre de ti representanter som er nødvendige for den tyske volumtrening modell.

En typisk treningsøkt dagen vil starte med en øvelse. Utøveren vil utføre ti repetisjoner av øvelsen, deretter hvile i en kort periode. Han vil da gjøre et annet sett med ti repetisjoner og hvile igjen. Utøveren vil gjenta denne prosessen ti totale ganger med samme øvelse før han går videre til neste øvelse. En treningsdag vanligvis bare består av 04:56 totale øvelser, hver med ti repetisjoner i hver av de ti sett. Mange utøvere som gjør denne treningen føles som om de ikke er oppnå mye ved første fordi vekten føles for lys. Den tyske volum treningsøkt har en kumulativ effekt, imidlertid, og ved slutten av treningen, vil musklene har blitt trøtt nok til at utøveren vil merke resultater.

 • German volum trening effektivt og raskt kan legge muskelmasse.
 • Benken trykk kan anvendes for tysk volum trening.