due diligence sjekkliste

Due diligence sjekklister er standardiserte spørrelister og dokument forespørsler utformet for å helt veterinær levedyktigheten til en mulighet før en transaksjon er gjennomført. Disse sjekklistene vil kreve en fest å produsere situasjon tilpasset informasjon som varierer avhengig av industrien. I alle tilfeller, men denne typen sjekklisten vil bli brukt som en undersøkende verktøy for å etablere et entreprenør partyâ € ™ s innsats for å avdekke all informasjon som er relevant for beslutningsprosessen.

Kravet om at en part bevise at han utøvde due diligence når fullføre en transaksjon har sine røtter i kontraktsrett. Domstolene vil holde at en skriftlig kontrakt representerer den fulle intensjon av partene, og eventuelle tvister skal løses ved å tolke ordene på papir. Hvis en part ønsker å hevde svindel eller uriktig håndtering å ugyldig transaksjonen, forventer retten partiet å bevise at han gjorde alt han kunne ha rimelig gjort for å identifisere uredelig natur muligheten og de tilhørende fallgruvene.

Som et resultat av due diligence sjekklister ble en populær måte å sikre og bevise at hvert emne som er relevant for en transaksjon ble grundig gjennomgått. Hvis svindel eller uriktig håndtering skjedde, det var da ikke feil av den skadelidte som han couldnâ € ™ t finne ut av det. Han gjennomførte sin due diligence og gjorde alt som han med rimelighet kunne for å etablere transactionâ € ™ s legitimitet.

Sjekklister tendens til å bli standardisert av næringen slik at selgere kan bare gå ned en liste og gi den informasjonen angitt. Kjøpere kan bare sjekke listen for å sørge for at alt som forventes i en vanlig transaksjon er produsert. På denne måten blir prosessen ikke å være tilpasset hver enkelt transaksjon.

Due diligence er en integrert del av forretnings fusjoner og oppkjøp samt kommersielle eiendomstransaksjoner. Når en bedrift blir solgt eller fusjonert med et annet selskap, vil det ha å gi en uttømmende mengde informasjon for å demonstrere den økonomiske tilstanden i selskapet og for å dokumentere status på eksisterende relasjoner. Typiske due diligence sjekklister vil be om informasjon, ikke bare fra virksomheten, men også fra hovedeierne og nøkkelmedarbeidere.

I kommersielle eiendomstransaksjoner, selgere vanligvis har til å avsløre et bredt spekter av informasjon knyttet til miljøhensyn, tekniske spesifikasjoner, overholdelse av regelverk, og tittelen status på eiendommen, blant annet. Due diligence sjekklister brukes for å sikre at hvem blir sendt for å fullføre transaksjonen vet hvilken informasjon som skal samle inn for vurdering. Likeledes gir det selger ved forhåndsbestilling av den informasjon som vil være nødvendig for å fullføre transaksjonen, slik at han kan forberede seg på forhånd.

 • Due diligence er en integrert del av forretnings fusjoner og oppkjøp.
 • Kravet om at en part øvelse due diligence når fullføre en transaksjon har sine røtter i kontraktsrett.

Hva er lovlig Due Diligence?

December 22 by Eliza

Juridisk due diligence er et funn prosess initiert av et selskap som er interessert i å anskaffe et annet selskap. Advokater er innleid av kjøperen en anmeldelse av dokumenter og intervjuer av sentrale ledere og direktører for å komme fram til en juridisk konklusjon om gyldigheten av transaksjonen og den samlede verdien av selskapet. Prosessen vanligvis resulterer i en skriftlig notat som presenterer lawyerâ € ™ s juridiske funn til kjøperen.

Due diligence er en standard vare som må utøves av en kjøper å bevise at han gjorde alt for å fastslå legitimiteten og verdien av det som ble kjøpt. Begrepet refererer til grundig undersøkelse av alle deler av et salg. I forbindelse med oppkjøp av virksomhet due diligence har flere komponenter, inkludert juridiske, finansielle og operasjonelle vurderinger, som er utført av ulike profesjonelle konsulenter.

En lisensiert advokat eller et advokatfirma håndterer vanligvis den juridisk due diligence del av et oppkjøp, spesielt for store selskapstransaksjoner. Undersøkelsen starter rett etter at avtale er annonsert og kan ta så lenge som 18 måneder eller mer for å fullføre. Advokater innleid av kjøperen vil vanligvis satt opp et område i kontorene til selskapet som er gjenstand for kjøp og vil be om dokumenter for å gjennomgå og folk til å intervjue på stedet for å gjøre etterforskningen så praktisk som mulig.

Det er en prosess for å gjennomføre juridisk due diligence som har utviklet seg som en beste praksis for selskapstransaksjoner. Advokatene vil generelt følge denne prosessen, supplerer bransjestandard due diligence sjekkliste med flere forespørsler som følger opp på unike omstendigheter. Mange elementer, inkludert finansielle poster, revisjoner, organisasjons dokumentasjon, store kontrakter, sysselsetting poster, bevis for ventende søksmål, og tillatelser og konsesjoner vil danne hoveddelen av produksjonen dokumentet.

Advokater vil også intervjue sentrale ledere og direktører for å avgjøre om det er noe kjøperen burde vite om selskapet som vil påvirke dens verdi. Denne delen av undersøkelsen kan fordype deg i personlige bakgrunn av eiere og ansatte for å finne ut om det er noen konflikter, områder av bekymring angående rykte eller integritet, eller tidligere juridiske problemer som kan ha fremtidige konsekvenser. Selv om dette kan virke påtrengende, er det like viktig å fastslå legitimiteten av personene involvert i transaksjonen som det er å evaluere selskapet selv.

Juridisk due diligence gjør advokater for å nå en profesjonell konklusjon om tilstanden i selskapet og gi et estimat av sin verdi som tar hensyn til eventuelle juridiske problemer som kan oppstå i fremtiden. At profesjonelle mening er ofte gitt i en funnene memorandum. I mindre transaksjoner, kan det lawyerâ € ™ s funn bli presentert muntlig. Kjøperen vil stole på konklusjonene enten skriftlig eller muntlig, og har regress mot advokatene dersom etterforskningen ikke oppfyller den aktuelle standard vare.

 • Juridisk due diligence er et funn prosess initiert av et selskap som er interessert i å anskaffe et annet selskap.
 • En lisensiert advokat eller et advokatfirma håndterer vanligvis den juridisk due diligence del av et oppkjøp.

Hedgefond due diligence er en utredningsprosess brukes av investorer for å bestemme stabiliteten og legitimiteten til et fond før du foretar en investering. Det krever ledere av et fond for å svare på spørsmål og produsere dokumentasjon på et bredt spekter av ledelsesmessige og operasjonelle temaer. Hedgefond kjøpere er vanligvis store institusjoner, universitets legater og pensjonskasser, som ofte begår penger betrodd dem med mindre sofistikerte parter. Due diligence utredningsprosess beskytter disse institusjonene ved å vise at de utøvde den høyeste plikt til omsorg og gjort alle rimelige tiltak for å bestemme hensiktsmessigheten av investeringen.

Due diligence er et juridisk begrep som gjelder i mange sammenhenger på tvers av bransjer. Det er bevis for en standard vare som en kjøper må oppfylle for å vise at han har gjort alt for å avgjøre lovligheten av en salgstransaksjon. Tilsynsorganer, selgere, regnskapsførere og jurister i mange bransjer med felles transaksjonstyper utvikle standard due diligence sjekklister som kan brukes av alle kjøperen å utdanne ham om hva slags informasjon han bør søke og å sørge for at ingenting er glemt.

I finansnæringen er det en standard prosedyre for gjennomføring av hedgefond due diligence. Hedgefond er ikke regulert på samme måte som ordinære aksjer, obligasjoner eller fond som selges direkte til publikum. Bare en viss type stor institusjon eller velstående person kjøperen er i stand til å investere i et hedgefond. Disse typer investorer anses av offentlige instanser for å være mer sofistikert og i stand til å gjøre sine egne screening av investeringene uten behov for de samme lover som beskytter vanlige forbrukere.

Følgelig er hedgefond due diligence kritisk viktig i finansnæringen. Det er vanligvis den eneste måten for en investor å avgjøre legitimiteten av investeringen på grunn av mangel på regulatoriske opplysningskrav som gjelder for denne typen fond. Due diligence sjekklister og spørreskjemaer for hedgefond transaksjoner som ber om standard informasjon og dokumenter er vanligvis lett å finne.

Hedgefond due diligence bør kreve fondet til å produsere visse dokumenter, for eksempel grunnlegg € ™ s markedsføringsmateriell, revidert regnskap, og nedbryting av forvaltningskapitalen. Det bør også kreve at Funda € ™ s ledere å svare på enkelte spørsmål om sin levedyktighet, for eksempel fond investeringsstrategi, historisk avkastning, fonds vilkår, og regulatoriske registreringer. Fondsforvaltere bør også være utvalgte og gi personlig informasjon som vitner om sine erfaringer, skarpsindighet, omdømme, personlig stabilitet, og overbevisninger eller konflikter. Disse eksemplene er illustrative og ikke uttømmende, og en fullstendig due diligence sjekkliste inneholder mange flere elementer under disse brede kategorier.

 • Due diligence er et juridisk begrep som gjelder i mange sammenhenger på tvers av bransjer.
 • Investorer ikke bare plassere penger med et hedgefond fast eller strategi, men de direkte kapital til et fond på grunn av investeringen talent som kjører at porteføljen.

Før du investerer i utbytte lager, må du utføre due diligence for å sikre ita € ™ s egnet lager for dine utbytte investere behov. Følgende sjekkliste hjelper deg å stille de riktige due diligence spørsmål for å sile gjennom aksje muligheter:

 • Undersøke companyâ € ™ s mest siste kvartalsregnskap, inkludert balanse, resultatregnskap, og kontantstrømoppstilling.

  • Se på resultatregnskapet for å sørge for at selskapet er lønnsomt og om profitt vokser.
  • Se i balanse og resultatregnskap for å beregne Hurtiggrad og gjeldsgrad for å bestemme companyâ € ™ s fiskal styrke.
  • Sjekk ut kontantstrømoppstillingen for å sikre at selskapet har tilstrekkelig med kontanter til å dekke gjeld og utbytte uten et problem.
 • Knase tallene for å undersøke companyâ € ™ s grunnleggende. Årsregnskap og nettsteder kan gi deg utbytte per aksje, indikerte utbytte per aksje, utbytte og resultat per aksje. Fra disse tallene, kan du bestemme pris-til-inntjening forholdet, utdelingsforhold, nettomargin, og avkastning på egenkapitalen.
 • Utforske companyâ € ™ s nettstedet og nettstedene av sine store konkurrenter for å finne ut mer om bransjen og de ​​enkelte selskapene.
 • Forske selskapet på Yahoo! Finance eller Google Finance for nyhetsartikler og nøkkeltall.
 • Les rapporter skrevet av lager analytikere på investeringsbanker for å avgjøre om selskapet presterer opp til forventningene.
 • Forskning økonomiske publikasjoner elektronisk eller på.

Finansiell due diligence er ideen om at investorer og andre må se på de faktiske forhold og verdier en egenkapital eller investering før du foretar en avtale. Due diligence er et konsept som har blitt gjennomført, og vist seg verdifull til finansmarkedet, over nesten et århundre. Ifølge mange eksperter, begynte det som en måte å beskytte investorer, men har nå blitt en felles standard for nesten alle slags investeringer eller virksomhet handel som inkluderer risiko.

Opprinnelsen til begrepet finansiell due diligence i USA kan spores tilbake til tiltak fra den amerikanske Securities and Exchange Commission, et regulatorisk bord, på 1930-tallet. Opprinnelig, due diligence var noe som potensielt kan frikjenne meglere eller penger ledere fra forpliktelse knyttet til "ikke-avsløringer", eller ting som ikke var fullt forklart til investor. Tanken var at hvis en megler praktisert korrekt finansiell due diligence, han eller hun ikke var ansvarlig for andre "ukjente" utover den kritiske standard av pre-investeringer forskning.

I moderne tid, er due diligence noe ekspertene anbefaler for individuelle investorer. Due diligence i utgangspunktet betyr å gjøre din egen forskning på ønskede investeringer. Med elektroniske verktøy og annen teknologi, er det mye lettere for investorer å lære mer om aksjer og andre investeringer før du kjøper enn det en gang var.

Ett problem med finansiell due diligence relatert til volatilitet. Hver investering har sin egen risiko, og uten god forskning, kan investoren være ute av stand til å forstå at risiko riktig. Verdsettelse av risiko er en stor virksomhet på Wall Street, og i finansmiljøet som helhet. Due diligence bidrar til å sikre at kjøpere og andre er på samme side samtidig med et kjøp eller oppkjøp.

En annen problemstilling som driver behovet for due diligence har å gjøre med hva mange proffer kaller "åpenhet." Åpenhet er et begrep som ofte brukes i referanse til regjeringen, men det er også avgjørende for store finansielle selskaper og institusjoner. Mangel på åpenhet, for eksempel, på den delen av administrerende direktører, som kanskje til og med presse frem resultatene av mangelfull intern regnskap, har drevet mange investorer til å være mer proaktiv om due diligence, som ønsker å være sikker på at alle eiendeler og virksomhet inneholdt i en beskrivelse av en bedrift eller avdeling er nøyaktige.

En grunnleggende funn i due diligence er hvorvidt en investering faktisk samsvarer med sin prospekt. Prospektet er umiddelbart verdifull for en potensiell investor. Det er en oppsummering av investeringen og hva den inneholder. Eksperter sier at aktiv due diligence er ofte nødvendig for å sørge for at all informasjon på denne dokumentasjonen er sant og unembellished.

 • Due diligence i utgangspunktet betyr å gjøre din egen forskning på ønskede investeringer.
 • Finansiell due diligence er ideen om at investorer og andre må se på de faktiske forhold og verdier en egenkapital eller investering før du foretar en avtale.

Operasjonell due diligence er en gjennomgang av en investering utført av en tredjepart for det formål å vurdere risiko og hjelpe investorer ta informerte beslutninger om sine investeringspraksis. Det er vanligvis ansatt med alternative investeringer som hedgefond, da disse investeringene er mindre utsatt for regulering. Uten regulatorer å holde et øye med praksis, investorer må vende seg til andre metoder for å overvåke sine investeringer og vurderer potensielle investeringsmuligheter.

I operasjonell due diligence, en agent for en investor eller en gruppe av investorer grundig vurderinger forhold knyttet til en investering. Agenten undersøker strukturen av investeringen administrasjon, sammen med praksis i form av regnskap og arbeidsmiljøet. Det tredje part kan inspisere uttalte eiendeler og gjeld, se inn i bakgrunnen av ledere, og bekrefter at investeringen er i samsvar med gjeldende regler og forskrifter. Får en følelse for arbeidsmiljøet kan også være en del av arbeidet, som avslørende tegn på problemer noen ganger dukker opp i form av en fiendtlig eller ubehagelig kontor.

Denne informasjonen blir brukt til å generere en operasjonell due diligence rapport. Rapporten inneholder også en drøfting av identifiserte risikoer og kan sammenligne og kontrast risiko på tvers av ulike typer investeringsprodukter, eller la dette opp til investor. Rapporten inneholder detaljert informasjon om hvordan investeringen opererer og kan diskutere eventuelle bekymringer den som utarbeider rapporten har om investeringen, inkludert røde flagg som tyder på problemer som svindel.

En investor kan bruke en operasjonell due diligence rapport å ta avgjørelser om hvordan, når og hvor du skal investere. Vurderinger av dagens investeringer er viktig for investorer som ønsker å bekrefte at deres midler er trygge, og som ønsker den objektiv vurdering av en tredjepart på investeringsresultater. I form av potensielle investeringer, er grundig forskning vanligvis sterkeste så investorer kan gjøre de beste valgene for deres behov, og unngå unødvendig risiko.

Selskaper som tilbyr operative due diligence tjenester kan bli funnet i mange deler av verden. Ulike tilnærminger kan brukes under gjennomgangen. Investorer kan finne det nyttig å be om vareprøver og gjennomgang retningslinjer og metoder som brukes av flere selskaper før en beslutning om hvilket selskap de ønsker å bruke for en gjennomgang av en investering. Andre investorer kan også være i stand til å gi informasjon om det beste selskapet for vurderinger og inspeksjoner i sine erfaringer, som boks publikasjoner rettet mot investorer.

 • I operasjonell due diligence, en agent grundig vurderinger forhold knyttet til en investering.

Due diligence spørsmål hjelpe revisorer eller andre eksterne parter sonde inn en companyâ € ™ s virksomhet eller finansielle operasjoner. Spørsmål er ikke nødvendigvis ment å diskreditere eiere eller ledere av selskapet, men de hjelper belyse stabiliteten i selskapet. Spørsmål dreier seg ofte om historiske regnskaper, økonomiske prognoser, topp ti kunder, strategiske relasjoner, større konkurranse, og strategiske operasjoner for å opprettholde relevans i bedriftsmiljø.

Kan jeg få se dine siste tre årene av regnskapet? Revisorer spør denne typen due diligence spørsmål for å avgjøre om uttalelsene er lett tilgjengelig og hvis selskapet nøyaktig opprettholder sine finansielle poster. Disse spørsmålene gir også revisorer med muligheten til å gjennomgå finansiell informasjon for å avgjøre om selskapet opprettholder dokumenter i henhold til standard regnskapsstandarder.

Hva er dine fremtidige økonomiske prognoser? Eiere og ledere er vanligvis ansvarlig for å utvikle fremtidige salg anslag. Disse anslagene hjelpe selskapet å avgjøre om de trenger for å øke eller redusere driften i fremtiden. Revisorer vil bruke disse typer due diligence spørsmål å fastslå hvor godt companyâ € ™ s Ledelsen forstår fremtidige endringer i den lokale eller nasjonale økonomien.

Hvem er dine topp ti kunder? Dette gir eiere og ledere en mulighet til å vise kundene at revisor kan intervju for å bekrefte informasjonen gitt av selskapet. Disse topp ti kunder kan være enten ved størrelse, dollar, eller volum salg, avhengig av hvordan selskapet verdsetter sine klienter og kunder.

Hva er dine strategiske relasjoner? Strategiske relasjoner representerer selskaper som hjelper et selskap produserer varer og tjenester. Dette due diligence spørsmålet sonder i hvordan selskapet utnytter sitt merkenavn eller annet materiell og immateriell verdi i det økonomiske markedet. Eiere og ledere kan bevise sitt omdømme ved å vise sterke relasjoner med andre selskaper.

Hvem er dine viktigste konkurrenter? Spør eiere og ledere til å identifisere sine store konkurrenter beviser hvor godt en companyâ € ™ s ledergruppe forstår forretningsmiljø. Ledergruppen kan også bli nødt til å gi forklaringer på hvorfor de bestemmer et selskap å være en stor konkurrent.

Har du noen strategiske operasjoner? De fleste selskaper har strategiske operasjoner eller kjernekompetanse de bruker til å produsere varer eller tjenester. Disse hjelpe selskapet å opprettholde et konkurransefortrinn. Revisor vil ofte stille dette spørsmålet til å definere hvor mye lenger de må gjennomgå companyâ € ™ s operasjoner. Selskaper uten strategisk drift kan ha begrenset styrke i forhold til andre virksomheter.

Hensikten med disse spørsmålene er vanligvis å gi informasjon til en tredje part. For eksempel, vil investorer og andre interessenter bruke denne informasjonen til å avgjøre om et selskap vil gjøre en god investering eller hvis det har noen spørsmålstegn i sin virksomhet.

 • Due diligence spørsmål hjelpe revisorer eller andre eksterne parter sonde inn en companyâ € ™ s virksomhet eller finansielle operasjoner.

Skatt due diligence er etterforskningen av nåværende og fremtidige skatteforpliktelser i et selskap. Det er en del av den samlede due diligence som er gjennomført i fusjoner og oppkjøp (M & A) når ett selskap planlegger å skaffe seg en annen eller flere selskaper planlegger å fusjonere. Prosessen krever en gjennomgang av visse skattedokumenter av fagfolk med spisskompetanse på skatteklasse av de aktuelle jurisdiksjoner.

Due diligence er en rettslig standard vare som krever parter til et salg for å gjøre vårt ytterste for å avgjøre legitimiteten av transaksjonen. Standarden setter krav til at kjøperen å gjennomføre en grundig undersøkelse for å sikre at han mottar fordelen av handelen. I en bedriftssammenheng, tilfredsstiller due diligence offiserene 'og styrets forvaltningsansvar å sørge for at eventuelle vedtak vil maksimere verdien for eksisterende aksjonærer. Utilstrekkelig due diligence vil begrense et aksjeselskap juridiske alternativer hvis det er noe som senere funnet å være galt med transaksjonen, fordi det vil være et aspekt av medvirkning.

En kompleks M & A transaksjon vil kreve separate økonomiske, juridiske, operasjonelle, strategiske og skatt due diligence av selskapet blir kjøpt opp eller i begge selskaper i tilfelle av en fusjon. Hvert av disse områdene av undersøkelsen vil bli håndtert av et team av enten regnskapsførere eller advokater samt overtak bedriftens øverste ledelse. Skatt due diligence er en særlig grundig prosess og kan ta måneder å fullføre, avhengig av antall jurisdiksjoner aktuelle i salget.

Skatteteamet gjennomgår alle dokumenter som er relevante for noen form for skatteplikt eller vurdering, herunder inntekt, salg, sysselsetting, kapital, og aktivitets skatter. De vil be om tilgang til selvangivelse, årsregnskap, revisjon, meldinger om vurderinger, uttalelser og notater i skattesaker produsert av ansatte og konsulenter gjennom årene. Etter en gjennomgang av dokumentene i sammenheng med den gjeldende skatterett, vil teamet produsere en skriftlig skatt due diligence rapport til ledelsen som inneholder en faglig uttalelse om alle vesentlige skatteforpliktelser og mulige fremtidige konsekvenser.

Skattemessige konsekvenser kan gjøre eller ødelegge et salg. Selv den enkleste salg krever en betydelig etterforskning som tar hensyn til de ulike nivåene av skatteplikt, for eksempel nasjonalt, regionalt og lokalt. Omfanget av undersøkelsen blir eksponentielt mer komplekse når de selskaper som er involvert er plassert i forskjellige land, eller når selskapet blir kjøpt opp har flere datterselskaper. Skatt due diligence for multinasjonale selskaper inkluderer en faglig vurdering og avstemming av ulike regnskapsstandarder, behandling av innenlandske versus utenlandske inntektskilder, og angivelsen filing stillinger, i tillegg til de prisingsspørsmål involvert i overføring av eierskap.

 • Due diligence er en rettslig standard vare som krever parter til et salg for å gjøre vårt ytterste for å avgjøre legitimiteten av transaksjonen.

Hva er teknisk Due Diligence?

September 29 by Eliza

Teknisk due diligence er en detaljert evaluering av den tekniske siden av et selskap, inkludert eventuelle tekniske produkter den produserer er eller er i ferd med å utvikle. Hensikten er å finne ut om selskapet er en god investering beslutning og å forberede seg fusjoner og oppkjøp. Dette kan utføres av en utenforstående firma med kompetanse på området, eller ved interne team med tilstrekkelig opplæring til å vurdere en potensiell investering rettferdig og nøyaktig.

I teknisk due diligence, er det fokus på tekniske produkter. Dette inkluderer programvaresystemer, maskinvare og teknologi i utvikling, selv om det er i bare en rudimentære form. Due diligence-teamet vanligvis ønsker å finne ut om disse teknologiene er unike og verdifulle, da dette kan påvirke soliditeten av investeringen samt rettferdig prisforlangende for selskapet og dets teknologi. Dette arbeidet krever omfattende forskning på feltet og evnen til å samle inn informasjon om beslektede produkter og tjenester.

Teamet som er ansvarlig for teknisk due diligence kan utforske temaer som effektivitet, sikkerhet og egnethet. Et selskap ønsker å sikre at et oppkjøp eller fusjon vil bringe noe nytt til bordet, utvide sine tilbud. Teknologien må også være tilstrekkelig interessant å tiltrekke oppmerksomhet; aksjonærer kan miste troen på et selskap som gjør en investering med en uklar formål. Teknisk due diligence inkluderer også aktivt teste teknologi, presser det til point of failure for å se hvordan lyd det er. Lagene kan også sørge for at selskapene har sine intellektuelle opphavsrettigheter i orden, for å bekrefte at rett til å produsere, lisens, eller tilpasse teknologien er faktisk til stede.

Lagene kan ha tilgang til en rekke opplysninger, herunder tekniske dokumenter, rapporter og data som finnes i fysiske fasiliteter. Medlemmene av teamet kan tour fasiliteter, be om intervjuer med arbeidere, og inspisere dokumentasjon omkring forsknings- og utviklingsaktiviteter. De kan også påkalle utenfor konsulenter hvis et bestemt emne av interesse er utenfor omfanget av erfaring og praksis.

Denne prosessen kan vare 1-3 uker, avhengig av den type teknologi som er involvert, mengden av materiale, og nivået av samarbeid fra ansatte som håndterer teknologien. Den teknisk due diligence-teamet vil utarbeide en skriftlig rapport som gir informasjon om sine funn. Det kan gi en anbefaling basert på hva den vet. Denne informasjonen blir en del av en større due diligence dokument, ved å kombinere data om økonomi, organisasjon og andre saker for å skape en detaljert titt på et mulig oppkjøp for å se om det virker som en god deal.

Miljømessig due diligence (EDD) innebærer analyser av potensialet og eksisterende miljørisiko av en kommersiell eller industriell eiendom. Noen steder, EDD undersøkelser er standard eller nødvendig for de fleste kommersielle og industrielle land og eiendomskjøp. Blant annet kan funnene i en miljø due diligence rapport påvirke tilgjengeligheten av lån til kjøp, og kjøpesummen for eiendommen.

Ikke alle land er skapt like; takket være ulike naturlige og menneskeskapte aktiviteter, land, grunnvann, og selv i luften i et område kan bli farlig forurenset eller forurenset over tid. Lange glemt deponier kan avgi farlige gasser, radioaktivt materiale kan forurense jord, og industriell avrenning fra miles away kan forgifte grunnvannskilder. Hvis en miljø helserisiko eksisterer, kan det utgjøre farlige og selv dødelige trusler mot folk uvitende om situasjonen. På 1980-tallet ble miljø due diligence rapportering vanlig i den kommersielle verden som en del av ansvaret innehas av personer eller organisasjoner som prøver å selge land.

Avhengig av regionen, kan spesifikke standarder gjelde for en EDD inspeksjon og rapport. I samsvar med gjeldende standarder, kan sertifiserte inspektører må ta jord- og vannprøver, undersøke offentlige registre, intervju eiere og tidligere arbeidere på land, og konsultere topografiske kart. Alle funn er nøye sjekket og registrert, og presentert for grunneier eller salg av selskapet. I noen tilfeller, kan eieren deretter iverksette tiltak for å redusere noen miljø farer som er skissert i det første rapport, deretter be om en andre eller kontinuerlig inspeksjon. Siden en EDD rapport med detaljer mange problemer kan ha vesentlig påvirkning på pris og finansiering av eiendommen, mange eiere finner det rimeligere å oppfylle foreslåtte rettelser før du setter eiendommen på markedet eller sette en endelig pris.

I tillegg til å gi en oversikt over miljøfarer og formulere mulige løsninger, miljø due diligence inspektører også vanligvis utføre en kostnadsanalyse av skaden og nødvendige reparasjoner. Dette kan hjelpe eieren å bestemme den totale kostnaden for å fikse miljøfarer versus treffet deles ut til salgspris og finansiering bør problemene gå udekket. Rapporten kan også omfatte en sammenligning av farer til statlige, føderale, eller lokale lover på miljøsikkerhet, for å vise noen områder hvor anlegget er røyk kompatibel med rettslige standarder.

I noen tilfeller kan kjøpere frafalle miljø due diligence krav. Dette skjer normalt bare når kjøperen har full personlig finansiering, siden de fleste långivere vil nekte å utstede eiendom lån med en gjeldende EDD rapport. En kjøper kan også velge å akseptere en begrenset EDD rapport, som kan være begrenset bare til offentlig database og eiendom registrere informasjon.

Kommersiell due diligence er det vanlig praksis å undersøke flere elementer i en enhet for å sikre at det er salgbare og i tråd med lokale forskrifter. Metoden brukes oftest i fast eiendom. Due diligence kan utføres av en utlåner, leder, selger eller kjøper. En typisk gjennomgang ville inneholde en vurdering av strukturelle, miljø-, og systematiske områder. Spørsmål som samsvar med reguleringsplan lover og bygningsloven er også vanligvis undersøkt.

Praksisen med kommersiell due diligence kan utføres som en rutinemessig eller i påvente av et salg. I mange tilfeller er det bare en vanlig del av prosessen med å eie, kjøpe, eller selge eiendom. Det er andre situasjoner hvor due diligence kan utføres fordi et potensielt problem har blitt avdekket eller en kjøper mener at en eiendom eier har overtydelig verdi og videre undersøkelser er nødvendig.

For å utføre kommersiell due diligence fra en markedsføring ståsted, vil etterforskeren vurdere både entityâ € ™ s tidligere resultater og prosjekt hvordan det kan forventes å utføre. En typisk vurdering ville være basert på målene for den aktuelle enhet balansert mot markedsforhold. Grundig gjennomgang vil ta hensyn til konkurranse, iboende svakheter i foretaket og den generelle økonomiske klient. Forskning kan også være fokusert på tidligere utgaver som kunne ha svekket likviditeten i foretaket.

En gjennomgang av tilstanden av eiendommen kan også inngå i kommersiell due diligence prosess. Dette kan omfatte undersøkelse av fysiske elementer som bygningsstrukturen; elektriske systemer; taket; og oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering. Den totale prosessen med å undersøke en eiendom er kjent som en eiendom tilstandsvurdering eller PCA.

Kommersiell due diligence kan også inkludere en miljøgjennomgang av nettstedet. Disse er ofte referert til som fase I og fase II vurderinger. Fase I vurderingen omfatter en undersøkelse av potensiell forurensning eller forurensningskilder i noen luft, jord og vann på eller rundt eiendommen og i selve strukturen når det er relevant. Et fase II vurderingen utføres når det er antatt å være forurenset. Den består av laboratorietester av elementer fra det omkringliggende og indre miljø for å fastslå om det er et problem.

En kommersiell due diligence gjennomgang kan også inkludere en rapport som skisserer både hva er behov for forbedringer på kort sikt og prosjekter som må gjøres i fremtiden. Denne typen rapport kan inneholde detaljerte kostnader, arbeidsomfang og tidstabeller. Noen långivere krever offentliggjøring av denne informasjonen.

 • Due diligence kan utføres av en utlåner, leder, selger eller kjøper.

I næringslivet, refererer due diligence å undersøke alle områder av en organisasjon før du godkjenner en viktig transaksjon eller fusjon. Ledelse due diligence, også noen ganger kalt lederevaluering, refererer spesielt til å vurdere ledergruppen eller lag som vil bli involvert. Det er viktig å sikre at ledere ikke bare har en lovende banerekord på suksess, men vil også passe godt sammen med andre medlemmer av den nye ledergruppen for å kunne lede endring organisasjon.

Gjennomføring av forvaltningen due diligence er spesielt relevant når to eller flere organisasjoner er i ferd med å integrere på noen måte. Denne integreringen kan være i form av en fusjon, oppkjøp, eller rett og slett et dypere samarbeid i form av å håndtere en forsyningskjede. Uansett hva den spesifikke omstendigheter, først må det bestemmes om ledere og deres prosedyrer kan blande med hell.

Nye strategiske mål ofte er et fokus på ledelse due diligence. Mens en leder kan ha vært svært vellykket i en tidligere utøvende rolle, kanskje en stor endring i organisasjonens målsetninger mener at hans eller hennes evner er ikke lenger så relevant for en utøvende funksjon og kan tjene organisasjonen bedre i en ny posisjon. I mange tilfeller, fusjoner nødvendig et stort antall endringer i form av ledelse titler og jobb roller, og kan også innebære forvaltning nedbemanning.

I tillegg er det ikke bare ferdigheter og metoder for spesielle ledere som er tatt hensyn til i denne typen vurderinger. Hele en organisasjons nåværende ledelseskultur og metodikk er også analysert. Ulike organisasjoner kan håndtere viktig juridisk, human resource, produksjon, markedsføring og finansielle forhold ganske tydelig. I en fusjon, er det viktig å forstå hvordan det fungerer forvaltning for tiden på tvers av alle avdelinger i begge organisasjonene for å finne ut om - og hvordan - de to kunne integrere.

Ledelse due diligence kan være en delikat oppgave. Organisasjoner, eller folk i dem, er ofte resistente mot eller mistenkelig i endring, og dette er kanskje spesielt sant når endringene er knyttet til organisatorisk lederskap. Folk blitt vant til en bestemt måte å gjøre ting på og utvikle lojalitet til bestemte ledere. Det er viktig å veie verdien av å gjøre en gitt endring mot eventuelle avbrudd eller dårlig følelse det kan forårsake. Målet med forvaltningen due diligence er å vurdere den praktiske av harmonisering ledelse og å finne måter å koble tidligere separate organisasjoner under en sammenhengende ny ledelsesstruktur.

 • Due diligence refererer til forske alle områder av en organisasjon før du godkjenner en viktig transaksjon eller fusjon.

Kunde due diligence er et begrep som brukes for å beskrive prosesser og prosedyrer som brukes av en virksomhet for å kvalifisere en potensiell kunde før etableringen av et samarbeid, og brukes også til å fortsette å kvalifisere som forhold når det er etablert. Ideen bak kunde eller klient due diligence er å vurdere omstendighetene rundt klienten og sørge for at du gjør forretninger med at kunden er innenfor risikonivået at selskapet er villig til å ta på i bytte for fordelene ved å etablere og opprettholde det forholdet . På sitt beste, denne typen due diligence forhindrer selskaper fra å sikre klienter som til syvende og sist ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser og skape en viss grad av økonomisk nød for virksomheten.

Det er en viss forskjell i oppfatning om når prosessen med kunde due diligence faktisk begynner. En skole med tanke mener at de første stadiene oppstå når du utvikler en liste over utsiktene for et salgsteam for å ta kontakt. Som en del av prosessen, søker man å finne ut om det er en rimelig sjanse for at prospektet vil være interessert i å gjøre forretninger med selskapet. Hvis så, videre undersøkelser fokusere på de generelle driften av prospektet, og den generelle omdømmet til det selskapet i bransjen. Skulle utsiktene ser ut til å være stabile og solide, beveger salgsteamet fremover med å ta kontakt og forsøker å samle mer informasjon som bidrar til å flytte kontakten nærmere etableringen av en klient / leverandør forhold.

Ettersom tiden for å lukke salg nærmer seg, vil kunden due diligence diktere ser nærmere på den økonomiske situasjonen for den potensielle kunden. Dette vil ofte bety å skaffe kreditt-rapporter og andre finansielle data som hjelper leverandøren å vurdere graden av risiko forbundet med å gjøre forretninger med den potensielle kunden. Due diligence på dette vil trolig være særlig grundig dersom den nye kontoen ville innebære etablering av noen form for rullerende kredittkonto, med resultatene av forskningen bidrar til å bestemme kredittgrensen på den kontoen.

Forutsatt at kunden due diligence beviser at utsiktene er kredittverdig og et forhold er etablert, betyr ikke dette at leverandøren anser due diligence for å være komplett. Mange bedrifter vil vurdere kredittkontoer på årsbasis, trekke kreditt-rapporter og annen informasjon for å finne ut om det fortsatt er til beste for selskapet å gjøre forretninger med en gitt kunde. Oppmerksomhet er også betalt til trender i økonomien eller den aktuelle næringslivet for å avgjøre om skjebnene til en klient kan reversere i nær fremtid, slik at selskapet kan begrense kreditt og minimere sjansene for å pådra seg et tap. Løpende kunde due diligence bidrar til å begrense mengden av fordringer som ruller over i en tidligere grunn status samt minimere antall klienter som til slutt sendt til samlinger, et trekk som ikke bare bidrar til å beskytte den inntektsstrøm, men også reduserer lovlig og andre utgifter som ville påløpe ved å forsøke å samle det som kan til slutt være en uncollectable gjeld.

 • Kundekontroll sikrer at å gjøre forretninger med en kunde er innenfor risikonivået at et selskap er villig til å akseptere.
 • Bedrifter utøve kunde due diligence for å minimere antall ubetalte fordringer.

Hva er M & A Due Diligence?

November 25 by Eliza

Fusjoner og oppkjøp (M & A) due diligence er prosessen med å undersøke de økonomiske, juridiske, regulatoriske og operasjonelle levedyktigheten til et selskap før du kjøper det. Eierne av selskapet blir bedt om å produsere dokumenter og gi skriftlige svar på spørreskjemaer for å tilfredsstille buyerâ € ™ s behov for å utøve en passende mengde omsorg ved utføring en stor transaksjon. M & A due diligence etiketten er vanligvis reservert for komplekse selskapstransaksjoner i stor skala, og etterforskningen er håndtert av advokatfirmaer, men begrunnelsen bak prosessen gjelder for kjøp av alle virksomheter, uavhengig av størrelse.

I bedriftssammenheng, skjer et oppkjøp når ett selskap kjøper et annet. Det oppkjøpte selskapet enten fortsetter å operere under nytt eierskap eller absorberes i innkjøper og opphører å eksistere. I en fusjon, to selskapene er enige om å kombinere operasjoner for å danne en helt ny virksomhet. De enkelte selskapene opphøre å eksistere og et nytt selskap er dannet for å gå videre med de samlede eiendeler. M & A due diligence kan kreve produksjon av informasjon fra den ene parten i tilfelle av et oppkjøp eller fra begge parter i saken av en fusjon.

Due diligence er en rettslig standard som krever kjøpere til å vise aktsomhet ved inngåelse av transaksjoner. Denne aktsomhetsplikten setter krav til at kjøperen å sørge for at transaksjonen er legitim, økonomisk gjennomførbart, av tilstrekkelig verdi, og juridisk bindende. Corporate kjøpere, i særdeleshet, må møte denne standarden fordi ledere og direktører opptrer på vegne av ulike aksjonærer til hvem de har lagt plikt til å maksimere verdien av sin investering. Dersom kjøperen må oppheve transaksjonen på grunn av svindel eller annen type materiale feilrepresentasjon, vil retten se hen til hvorvidt det gjennomført en rimelig undersøkelse av levedyktigheten av transaksjonen før den vil tillate kjøperen et lovlig middel.

M & A due diligence er gjennomført av jurister i tidsperioden mellom avtale kunngjøringen og datoen avtalen er planlagt å stenge, noe som kan være så lenge som 18 måneder. Avtalen wonâ € ™ t lukke med mindre due diligence er gjennomført på tilfredsstillende for alle parter. Oppkjøp kreve en fullstendig finansiell etterforskning. Selgeren er nødt til å produsere dokumenter, for eksempel finansielle poster, store kontrakter, og bedriftens registreringer, og svare på spørsmål om et bredt spekter av saker, herunder utestående juridiske spørsmål, regjeringen og regulatoriske saker, og aksjonær informasjon.

Fusjoner vanligvis krever den ekstra skritt for å gjennomføre organisatoriske due diligence for å avgjøre om de kulturene i de to selskapene er kompatible. Denne type undersøkelse vurderer selskapet i form av ledelse, strategi, kompetanse, struktur, prosess, og arbeidsfilosofi. M & A due diligence vedrørende organisatoriske forhold forsøker å hindre en senere realisering at to selskaper har slike avvikende kulturer som flette dem ville ta oppmerksomheten vekk fra verdien av det ene eller det andre.

 • M & A står for fusjoner og oppkjøp, som innebærer salg og kjøp av, samt selskapsfinansiering av, bedrifter og organisasjoner.
 • Due diligence er en integrert del av forretnings fusjoner og oppkjøp.
 • Due diligence omfatter undersøke om selskaper som er involvert i en fusjon eller et oppkjøp har kompatible kulturer, ledelse, strategier og kompetanse.

Hva er en Due Diligence Audit?

September 30 by Eliza

I næringslivet, er en due diligence revisjon utgangspunktet en forsiktig undersøkelse av fullstendig økonomisk bilde av et selskap. Vanligvis disse revisjonene kommer før et kjøp, fusjon eller annen viktig beslutning som kan negativt påvirke økonomien av en eller flere bedrifter. Disse revisjonene er vanligvis brukt for å sikre at ingen skjulte forpliktelser eksisterer.

Due diligence kan sammenlignes med en ansatt bakgrunnssjekk på en bedrifts skala. Som perspektiv ansatte, er selskaper som ønsker å bli kjøpt ofte prøver å få mest mulig positivt inntrykk mulig. Styrkene i selskapet er ofte svært stresset og svakhet er bagatellisert. En due diligence revisjon tilsvarer sjekker referanser før ansettelse.

Generelt, fokuserer en due diligence revisjon på informasjon utenfor det som er fritt fram. Mens det er generelt forventet for et innkjøpsselskap til å utføre disse undersøkelsene, er de ofte gjort diskret. Leie av private etterforskere er ikke uvanlig, og sjelden er de selskapene som blir undersøkt klar over de spesifikke fokuserer på etterforskning.

Rettsmedisinske regnskaps lagene er ofte ryggraden i en due diligence revisjon. Disse spesialistene er opplært til å gå nøye gjennom den finansielle poster i en organisasjon for eventuelle avvik. I motsetning til tradisjonelle regnskapsførere, er rettsmedisinske regnskapsførere spesielt trent til å søke etter svindel og skjulte eiendeler og gjeld.

Ofte er kunder og ansatte i den undersøkte selskap intervjuet. Ofte, revisorer spesifikt oppsøke de som kan være misfornøyd med resultatene for selskapet. Eventuelle søksmål mot selskapet skal være grundig gjennomgått. I tilfeller hvor en påstand gjentas, slik som flere ansatt trakassering dresser eller produktansvarskrav, er advokater ofte tildelt en anmeldelse registreringer av rettssaker.

I ekstreme tilfeller kan private etterforskere gå undercover i en organisasjon. Ofte, ved å stille som nye medarbeidere, de er fritt gitt informasjon om negativer av et selskap som arbeiderne ikke kan gi i formelle intervjuer. Bruken av "hemmelige shoppere" kan bli tilsvarende brukt i selskaper som leverer varer eller tjenester til det offentlige. I disse tilfellene er enkeltpersoner ansatt for å kjøpe fra organisasjonen og rapportere om sine erfaringer.

Sjelden er enhver selskap nøyaktig hva det presenterer seg å være. Som sådan, har negative funn i løpet av en due diligence revisjon ikke nødvendigvis utelukker kjøp av det selskapet. Disse funnene kan imidlertid føre til reforhandling av kjøpesummen. I teorien lar redusert kostnadene innkjøpsselskapet økonomi til å løse eventuelle pre-eksisterende problemer.

 • I næringslivet, er en due diligence revisjon utgangspunktet en forsiktig undersøkelse av fullstendig økonomisk bilde av et selskap.

Due diligence er en prosess selskapene gå gjennom når gjennomføre en stor transaksjon, for eksempel et oppkjøp. Hensikten med dette oppkjøpet due diligence er å sikre at ingen av partene involvert i transaksjonen medfører uventede resultater. Til riktig gjennomføre due diligence, bør selskapene gjennomføre flere møter med hodet av andre selskaper, ansette en ekstern revisor for prosessen, lage en tidslinje for å fullføre prosessen og utvikle en liste over røde flagg som kan føre til en oppsigelse av avtalen.

Due diligence-prosessen oppkjøp er ofte ganske lang og intens. Selskaper vil engasjere seg i fusjoner og oppkjøp for å forbedre sine forretningsrelasjoner eller fremme sine produkter i et fritt marked. Begge ledergrupper bør møtes omfattende før innreise due diligence-prosessen oppkjøpet. Gjennom disse møtene, vil begge ledergrupper kunne oppgi sine mål for prosessen og diktere hva de forventer av den andre gruppen. Under disse møtene, bør eiere og toppledere gjøre alle sine intensjoner og forventninger klart. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i tapte muligheter for å gjøre selskapet sterkere.

Ansette en ekstern team eller firma til å gjennomføre oppkjøpet due diligence kan bidra til å sikre en formell objektiv mening. Eksterne kandidater for denne prosessen inkluderer management konsulenter og profesjonelle revisorer fra regnskapsfirmaer. Disse personene har ofte en bestemt ferdighet sett som gir dem mulighet til å fjerne store mengder papirer og opplysninger knyttet til et oppkjøp. I de fleste tilfeller kan begge selskapene har for å bli enige om den eksterne gruppen gjennomfører oppkjøpet due diligence. Dette sikrer at en bedrift ikke kan sikre en fordel over andre ved å bruke en konsulent eller regnskapsfirma kjent med selskapet.

Tidslinjer er viktige for fusjoner og oppkjøp, som venter for lenge med å lukke avtale kan medføre tapte forretningsmuligheter. I tillegg kan selskapene ende opp med å tilbringe mye mer kapital enn de i utgangspunktet planlagt for oppkjøpet. Selskaper vil ofte skape flere tidsepoker. Dette gir en steg-for-steg prosess for å sikre at ingen informasjon blir utelatt av due diligence-prosessen. Tidslinjer vil ofte inkludere en mislykkes dato som vil drepe avtale hvis ikke er oppfylt visse tiltak i løpet av denne prosessen.

Et annet tips for due diligence-prosessen oppkjøpet er å lage en liste over røde flagg. Dette er spesielle avtale breakers at et selskap ikke vil godta i en fusjon eller oppkjøp. Flagg ofte sammenfaller med tidslinjen for å sikre selskapene ikke kaste bort tid på denne prosessen. Røde flagg er ikke alltid ulovlig; de er rett og slett økonomiske, juridiske eller forretningsdrift et selskap vil ikke godta i et oppkjøp.

 • Due diligence er en integrert del av forretnings fusjoner og oppkjøp.

Due diligence-rapporter inneholde opplysninger om stabiliteten til en bedrift eller organisasjon. De er vanligvis nødvendig når et selskap er å analysere et annet selskap for mulig oppkjøp. Den kjøper selskap trenger å vite alle detaljer om stabiliteten i det selgende selskapet før å gjøre en informert beslutning om hvorvidt eller ikke å kjøpe. Due diligence-rapporter kan produseres av en utenforstående regnskapsfirma eller kan være et resultat av en intern revisjon.

Verifisere nøyaktigheten av finansiell informasjon er vanligvis målet om due diligence rapporter. Disse rapportene vil dobbeltsjekke tallene knyttet til regnskapet, for eksempel en balanse og resultatrapport. Spesielt store driftsmidler som maskiner og kundefordringer må bekreftes før et selskap kjøpet er gjort.

Mens due diligence-rapporter vanligvis fokusere på de økonomiske aspektene ved en bedrift, det er andre temaer som kan dekkes i tillegg. For eksempel, er selskapet i dag målet for eventuelle søksmål? Har selskapet et sikkert nettverk og up-to-date IT-programvare og maskinvare? Er det noen problemer med produksjonsprosessen? Alle disse spørsmålene er eksempler på due diligence-rapporter som er ikke-økonomisk, men kan ha en stor innvirkning på en companyâ € ™ s soliditet.

Analysere en companyâ € ™ s stabilitet kan være en uttømmende prosess, så due diligence-rapporter kan bidra til å bryte prosessen opp i kategorier for evaluering. Disse kategoriene omfatter, men er ikke begrenset til, finansiell revisjon, konsekvensutredning, markedsføring analyser, informasjonssystemer revisjoner og lederevalueringer. Ved å bryte et selskap ned i mindre deler, blir det lettere å vurdere.

Rettslige forpliktelser kan være knyttet til due diligence også. Potensielle investorer har en rimelig forventning om at deres megler øvelser due diligence når rådgivning for eller mot visse investeringer. Begrepet due diligence, brukes på denne måten, dateres tilbake til 1933 og De forente Statesâ € ™ Securities Act. I det stykke lovgivning, lovgivere for å etablere nivået av ansvar investorer som råder andre til å kjøpe aksjer i et selskap. Loven sier at så lenge investorene utøvd due diligence, eller en riktig mengde etterforskning, de kan ikke bli holdt ansvarlig dersom eller når disse investeringene slå dårlig.

Begrepet due diligence trenger ikke alltid å være relatert til juridiske eller økonomiske forhold. I dag kan en person sies å utøve due diligence når du gjør en kompleks beslutning ved å gjennomføre omfattende forskning.

 • Verifisere nøyaktigheten av finansiell informasjon er vanligvis målet om due diligence rapporter.

"Vendor due diligence" er et begrep som beskriver innsatsen til en leverandør å vurdere prosesser og prosedyrer som er nødvendige for å oppfylle både juridiske krav og standard og vanlige krav til varer eller tjenester fra kunder. Ideen bak denne typen due diligence er å sørge for at leverandøren opererer innenfor rammene av juridiske begrensninger og regler og samtidig gi støtte til kunder på en måte som anses faglig og etisk. Denne type leverandør due diligence er noen ganger innledet på anmodning fra en tredjepart, men kan også utføres som en del av vendorâ € ™ s egen intern gjennomgang.

Den nøyaktige strategi i leverandør due diligence vil avhenge mye av hvilken type varer eller tjenester som tilbys av leverandøren, og størrelsen på selve operasjonen. Om et stort eller lite selskap, prosessen med å gjennomføre due diligence vil ofte fokusere på slike viktige forretningsfunksjoner som for innsamling og prosessering, inventar retningslinjer og prosedyrer, produksjonsprosessen, og ordrebehandling. Oppmerksomhet er også gitt til faktorer som administrativ støtte, markedsføring prosesser, og løpende kundesupport. Innenfor hvert av disse områdene, hensyn til kostnader og effektivitet som bidrar til å holde disse kostnadene innenfor grunn blir også vurdert nøye.

Det er flere fordeler med å engasjere seg i leverandør due diligence. Man har å gjøre med å påskynde prosessen med å avslutte med en ny kunde, siden leverandøren due diligence rapporten vil hjelpe potensielle kunder til å gå videre med sin egen evaluering av leverandøren og dens drift. Fra dette perspektivet, er ressursinnsatsen til å evaluere driften slutt utlignet av evnen til å bringe kunder om bord før heller enn senere, noe som gjør det mulig å begynne å generere inntekter fra forholdet uten nevneverdig forsinkelse.

En annen fordel for selger due diligence er å sikre at selskapet er i samsvar med alle gjeldende statlige forskrifter samt et driftsresultat på linje med industristandarder. Det faktum at mange selskaper involvere juridisk bistand samt regnskapsførere i utarbeidelsen av en due diligence rapport også gjøre dokumentet nyttig i å bringe på nye kunder på en mer effektiv måte. Når forberedt på riktig måte, vil leverandør due diligence resultater dekke mange av de områder av interesse og bekymring for at eventuelle nye klient ville ha. Det faktum at resultatene ble gjennomgått og funnet i samsvar med eksterne fagfolk som et juridisk og et regnskapskontor hjelp til å forsterke legitimiteten til detaljer finnes i rapporten.

Prosessen med leverandøren due diligence kan også hjelpe til med å identifisere områder der selskapet kan stå å gjøre noen forbedringer. I dette scenariet, kan de innsamlede dataene analyseres og brukes til å bidra til å redusere avfall, bedre for innsamling og oppfyllelsen prosesser og også hjelpe i å forbedre markedsføringskampanjer. Mens hovedformålet med en leverandør due diligence rapporten er å gi enkle og fullstendige svar på spørsmål som potensielle kunder kan ha, kan benytte disse resultatene for å bedre selskapets drift gå en lang vei mot å unngå problematiske situasjoner senere, og hjelpe virksomheten i være konkurransedyktig.

Når en advokat gir et riktig nivå av oppmerksomhet og omsorg til en bestemt sak og oppfyller alle nødvendige forpliktelser overfor en klient, blir han beskrevet som praktiserer rimelig diligence - også kjent som due diligence. Denne tilsynelatende subjektivt begrep er reflekterende av forventningene i et advokat-klientforhold, og det binder advokater til visse protokoller. Historisk har det vært krangel om hva standardene er for å vurdere rimelig grundighet og hvor bevisbyrden ligger da konseptet kommer opp i en rettssal.

En advokat er forventet å oppfylle kontraktsforpliktelsene til sin klient, uavhengig av hans personlige oppfatninger om saken eller saken og uavhengig av personlige mindre ulemper det kan føre ham. Med andre ord, kan han ikke forlate eller se bort fra saken eller rettslige saker som er involvert i det. Hvis en klient beskylder en advokat for ikke å trene fornuftig flid og retten godtar en slik anklage, vil den mest sannsynlig konsekvens være disbarment. Det er derfor viktig at han opprettholder kontrollen over hans arbeidsbelastning, enten i forhold til en klient eller flere kunder, for å hindre en slik anklage fra pågår.

Rimelig grundighet er ikke absolutte, som ordet rimelig antyder. En advokat er ikke bundet til å ta alle innfall av sin klient i betraktning, spesielt hvis en slik klient ber om at han ty til urimelige og uetiske metoder. Han må øve skjønn for å unngå støtende, uprofesjonelle, eller ikke respekt taktikk i og utenfor rettssalen. Mens advokat forventes å tjene sin klient grundig og ivrig, er han i tillegg ikke alltid er bundet til å reservere sitt arbeid til bare en klient, så lenge som et styrt arbeidsbelastningen kan opprettholdes.

Begrepet rimelig diligence er oftest forbeholdt advokat-klientforhold, men dette er ikke alltid tilfelle. Det kan også brukes til saker som involverer en hel regjering. I land hvis borgere er garantert rett til en rask rettssak, slik som i den sjette endring av Grunnloven i USA, er en regjering forpliktet til å handle med hastverk og avstå fra sommel.

På grunn av den subjektive tendensen av konseptet, er det vanskelig å vurdere standarden for rimelig diligence. Et forsøk på å bevise at en advokat, eller en hel regjering for den saks skyld, ikke gjaldt nok innsats i å løse en bestemt sak er ikke en entydig oppgave. Bevisbyrden, men ikke alltid ligge på klienten. Noen ganger partene anklaget for ikke å øve rimelig diligence må gjøre sin sak i stedet har klienten forsøk på å bevise at advokat unnlatt å oppfylle sine forpliktelser.

 • The Sixth Amendment, en del av den amerikanske Bill of Rights, adresser rettssak med jury og de tiltaltes rettigheter.

En leietaker som planer om å leie fra en privat utleier må utøve due diligence i å beskytte sine rettigheter og eiendom. Leieavtaler bør leses helt, og renterâ € ™ s forsikring bør kjøpes. De som leier fra en privat utleier må stille spørsmål, inspisere eiendommen for eksisterende skade, og sørg for at hele transaksjonen er satt ned i en juridisk, skriftlig form. Mens mange utleiere følge etisk forretningspraksis, andre ikke.

Utleiere vanligvis ber om et depositum på mellom ett og to montha € ™ s leie. En person leie fra en privat utleier bør ikke bare inspisere eiendommen før til å gi denne summen, bør han også fotografere eller video hele huset eller leiligheten. Ta bilder av eventuelle skader, og spørre utleier til å melde seg ut på en sjekkliste over eventuelle skader funnet. Dette er konkrete bevis som vil hindre en samvittighetsløs utleier fra å skylde leietaker for skader og holde hele eller deler av innskuddet når leieavtalen opphører.

Leieavtalen selv bør vurderes meget nøye. Mange leieavtaler er av en standardformat, og er utformet for å beskytte utleier i stedet for leietaker. Sjekk for å være sikker på at ingen smutthull finnes som kan føre til plutselig utkastelse, som for eksempel salg av eiendommen. Vær sikker på at utleier har ikke tatt med ytterligere restriksjoner som virker urimelig. Det er vanligvis en god idé å ha en advokat se over leieavtalen før signering det.

En leietaker som leier fra en privat utleier ofte ikke klarer å innse at hans personlige eiendeler ikke er dekket under landlordâ € ™ s forsikring. Den landlordâ € ™ s eiendom vil nesten alltid være dekket for hendelser som brann, flom eller andre naturkatastrofer, men det er opp til leietaker å oppnå dekning på sine egne møbler, hvitevarer, elektronikk og personlige eiendeler. Renterâ € ™ s forsikring er vanligvis billig, og kan fås fra nesten alle store forsikring carrier.

Eventuelle spørsmål eller bekymringer om at en leietaker kan ha rettes før du signerer en leieavtale. Leietaker bør spørre om kjæledyr, om reparasjons ansvar, og om kompensasjon dersom eiendommen blir unlivable. Spør utleier for skriftlig dokumentasjon som sier hvor pengene innskudd vil bli avholdt, og renten vil det påløpe. Utleiere i de fleste tilstand er lovpålagt å holde innskudd penger på en sperret konto inntil oppsigelse av leieavtalen. Mange utleiere ignorere disse lovene, bruke penger, og deretter hevder ikke-eksisterende skade på eiendom som en måte å unngå retur innskudd penger som har blitt brukt andre steder.

 • En person leie fra en privat utleier bør være sikker på å inspisere eiendommen før til å gi et depositum.
 • Leietakere leie fra private utleiere bør ta deg tid til å lese leieavtaler nøye og kjøpe leieren er forsikring.