fastsettelsesdom

Også kjent som en declaratory kjennelse, er en fastsettelsesdom en erklæring av en dommer i en rettssal som identifiserer spesifikke rettigheter, privilegier og forpliktelser for alle parter som er involvert i noen form for tvist. Dommer av denne typen anses endelig og juridisk bindende, men inkluderer ikke ordre til noen av partene om hvordan de skal gå frem. Mange juridiske systemer rundt om i verden har bestemmelser om utstedelse av denne type avgjørelse eller dom, ofte som et middel til å løse tvister før de faktisk resultere i en slags fullskala søksmålet.

Avhengig av strukturen av rettssystemet i landet under vurdering, kan en fastsettelsesdom være utstedt av en dommer, og noen form for lettelse bestilt av en annen dommer på et senere tidspunkt. Det finnes situasjoner der en dommer vil gjøre dommen, deretter umiddelbart følge med konkrete tiltak som må tas ved hver av de involverte i tvisten parter. Når dette skjer, er det fortsatt et poeng av loven at fastsettelsesdom står som en egen kjennelse fra lettelse beordret av retten. Dette skaper en situasjon der en eller begge parter kan være bundet av declaratory avgjørelse, men være i en posisjon til å anke lettelse som ble bestilt.

En fastsettelsesdom kan bidra til å forhindre behovet for ytterligere søksmål, rett og slett ved å gjøre fjerne rettigheter og ansvar for hver part under loven. For eksempel, i tilfelle at en tidligere ansatt aksjer fortrolig informasjon med en konkurrent, for eksempel en kundeliste, kan dommeren bestemme at den tidligere ansatt var i strid med vilkårene for hans eller hennes arbeidskontrakt. I dette tilfellet, vil dommeren regelen i favør av den tidligere arbeidsgiver og bekrefter at kundelisten er eiendommen av arbeidsgiver, ikke den tidligere ansatt eller konkurrenten som fikk dataene. Forutsatt at konkurrenten ikke returnere alle papirkopi og elektroniske dokumenter til eieren og ikke bruker dataene til å forfølge kundene, er det en god sjanse for at eieren ikke vil forfølge ytterligere rettslige skritt.

I familierett, kan fastsettelsesdom angis for å etablere farskap. I denne situasjonen, vil dommeren vurdere alle tilgjengelige bevis for å avgjøre om den ene parten i handlingen er faktisk far til et mindreårig barn. Den fastsettelsesdom gjør ingenting mer enn å identifisere den juridiske far til barnet; andre tiltak vil bli tatt for å bestemme hva slags juridiske ansvar den enkelte måtte barnet, i henhold til lovene i landet.

Omfanget og bruken av declaratory dommer varierer noe fra land til land. Av denne grunn er det nødvendig med hjelp av profesjonell juridisk hjelp når du forsøker å håndtere en situasjon med mistanke om tyveri av intellektuell eiendom, et patent problemet, eller etablering av farskap. Husk at dommen ikke i seg selv gi en kur, er det mulig å finne ut om de to partene er i stand til å jobbe ut en resolusjon basert på funnene i retten, eller om ytterligere rettslige skritt er nødvendig for å permanent bosette problemet.

  • Declaratory dommer kan hindre ytterligere rettssaker.

Hva er en juridisk dom?

October 14 by Eliza

Under en typisk rettssak, advokater presentere argumenter og tilbud bevis til en dommer, som fatter vedtak løse saken. Denne beslutningen er vanligvis skrevet i en formell mening. Det er flere deler til de fleste meninger: en redegjørelse for de faktiske; en anvendelse av relevant lovgivning; og en rettskraftig dom. Dommen er den offisielle avgjørelse av retten, og er vanligvis ikke mer enn et avsnitt i lengde. Det er forskjellig fra en strafferamme orden eller straff, som funksjon av dommen er ikke å sette en straff, men for å løse tvisten ved å bestemme hvilket parti skal råde, eller vinne.

En rettskraftig dom, noen ganger skrevet dom i Storbritannia, er en domstol utfallet. Det finnes flere forskjellige typer dom ordre om at en domstol kan problem, men alt sentrum på én ting: finalitet. En dommer bruker en juridisk dom for å avgi en erklæring om hvordan loven gjelder, hva som skal skje neste, eller hvordan et problem skal løses.

En av de vanligste formene for rettskraftig dom er sammendrag dom. Partene flytte for oppsummering dom før en rettssak begynner ved å hevde at fakta er klare nok for en juridisk dom skal nås uten tid og bekostning av en rettssal utseende. Hvis en dommer gir en oppsummering dom bevegelse, blir saken avvist med mindre og inntil dommen er anket.

Når en part unnlater å møte i retten eller ikke svare på retten pålagt instruksjoner, kan retten inn en rettskraftig dom er kjent som en standard dom. En standard dom finner i favør av partiet som kom frem, men det er ikke en dom basert på loven. De fleste standard dom ordrer ikke adressere hvordan loven gjelder fakta på hånden, som sitt formål er bare å straffe partiet misligholdt.

Domstoler i noen tilfeller vil også utstede en rettslig avgjørelse kjent som en fastsettelsesdom. Dette er en juridisk dom utstedt i påvente av rettssaken, men det vanligvis går forut for rettssaken: baner skrive declaratory dommer å avgjøre rettigheter eller etablere hvordan loven vil gjelde for et bestemt sett av fakta, hvis prøvd. Mesteparten av tiden, er declaratory dommer bare utstedes basert på fest forespørsel og rettslig skjønn. De er vanligvis bindende, men kan ikke bestille en bestemt handling. På mange måter bærer fastsettelsesdom mye likhet med et byrå eller offentlig utstedt politikk dom.

Alle juridiske dommer kan vanligvis ankes på grunnlag av retts feil, endret loven, saksbehandlingsfeil, eller andre områder. Tiltalende en rettsavgjørelse skjer vanligvis i samme domstol inntil retten utsteder en endelig dom. En endelig dom er en rettslig dom som bare kan påklages til høyere domstoler, vanligvis domstoler appeller.

Juridiske dommer representerer og minnes loven søknad til fakta. De fleste rettssystemer tillate endelige dommer blir anket nesten uten ubegrensede, men bare så lenge partene har grunn eller kan peke på konkrete årsaker til at dommen var feil. At et parti fant dommen ugunstig er vanligvis ikke tilstrekkelig.

  • En rettskraftig dom er en rettslig utfall.
  • Juridiske dommer vanligvis kan påklages.

Hva er et brudd Letter?

November 20 by Eliza

En krenkelse brev, noen ganger kalt en "opphøre og desist" brev, er vanligvis den første formelle skritt fornærmede tar å kreve at en annen part avstår fra å bryte loven eller andres juridiske rettigheter. Dette blir sterkt formulert brev setter fornærmende part på varsel om at hvis det ikke opphører den krenkende aktivitet umiddelbart, kan søksmål tas. Selv om en krenkelse brev ofte er utarbeidet av en advokat, dette er ikke alltid nødvendig.

Som et eksempel på hvordan denne typen brev kan brukes, hvis selskapet A krenket opphavsrett, patenter eller varemerkerettigheter selskap B, en krenkelse brev kunne sendes til selskapet A varsle det at krenkende produktet eller tjenesten må fjernes fra markedet med en gang. I et annet scenario, kan en person få en krenkelse brev rådgivning ham eller henne som en sang eller film fil lastet ned fra Internett var en krenkelse av den juridiske eieren av opphavsretten. Brevet vil da kreve at aktiviteten stopper nå - opphøre - og at brukeren avstå fra å gjøre det igjen i fremtiden - desist.

Krenkelse merknader bør være detaljert, listing hvert enkelt kjent krenkelse, herunder spesifikk informasjon om de påståtte overgrepene. Et eksempel kan være en opphøre og desist brev sendt fra en opphavsmann til noen som brukte opphavsrettsbeskyttet materiale på en nettside. Brevet vil beskrive hver forekomst av brudd på opphavsretten, inkludert Internett-adresse der hvert tilfelle dukket opp og datoen da materialet var på nettsiden.

I mange tilfeller er det brudd brev tilstrekkelig til å overbevise en fornærmende part å stanse den påståtte krenkende aktivitet, slik at saken ikke går videre til selve rettssaker. Hvis den fornærmende part ignorerer dette skriftlig advarsel brevet, men fikk den neste merknaden kan være en domstol innkalling eller stevning. De fleste enkeltpersoner og selskaper ønsker å unngå ildprøve av en lang og kostbar prosess, så tilbyr ofte er laget for å gjøre opp problemet før det noensinne kommer til rettssalen.

Lover variere på oppslags krav fra en jurisdiksjon eller land til et annet. I noen typer saker, loven krever fornærmede til å sende et skriftlig varsel om overtredelse; i andre tilfeller kan formell skriftlig varsel ikke være nødvendig. Noen steder kan en patent eieren ikke får skader i en krenkelse søksmål med mindre det kan påvises at den anklagede hadde riktig varsel av patentet.

Det er en god idé for en advokat en anmeldelse av en overtredelse brev før den sendes, fordi noen uventede komplikasjoner kan oppstå. Selv om det ikke er noen intensjon om noensinne å organisere en prosess, kan den tiltalte lovbryteren utfordre et krav om krenkelse i retten. Den anklagede kan be retten om fastsettelsesdom om at ingen krenkelse noensinne skjedd. Det er også mulig at den anklagede har juridisk rett til å bruke varemerket, patent eller arbeid og kunne lage sin egen påstand om krenkelse.

  • En krenkelse brev sendes ofte til et selskap å krenke et varemerke.
  • Krenkelse bokstaver, eller stanse og avstå brev, vanligvis utarbeidet av advokater.

Rettssaker ledelse refererer til praksis satt på plass av et selskap eller innretning for å unngå risiko og potensial for et søksmål. Det kan inkludere å ta spesifikke og konkrete tiltak for å unngå å bli saksøkt, for eksempel å få fastsettelsesdom som til betydningen av en kontrakt eller gjør en grundig studie av om selskapets handlinger var i mulige brudd på lover eller rettsprinsipper. Det kan også omfatte å vurdere sjansene for at et søksmål vil oppstå og kjøpe ansvarsforsikring for å beskytte mot eventuelle søksmål.

Rettssaker forvaltning er en del av en helhetlig risikostyringsstrategi at mange selskaper har på plass. Rettssaker kan koste et selskap hundrevis eller kanskje millioner eller milliarder av dollar, så ta aktive skritt for å redusere risikoen for søksmål eller for å minimere skade søksmål kan føre til, er avgjørende for en vellykket drift av en virksomhet. Det er enda mer viktig i situasjoner hvor en virksomhet er utsatt for rettssaker; for eksempel, må et stoff selskap som utgir nye legemidler har en omfattende og komplett rettssaker styringssystem på plass i tilfelle en av disse stoffene senere viser seg å være defekt eller ha farlige bivirkninger.

En av de viktigste prinsippene i rettssaker ledelse innebærer å utforske eventuelle områder av ansvar. For eksempel vil en butikk eier ønsker å tenke på noe han kan potensielt bli saksøkt for; for eksempel, han kan være gjenstand for søksmål hvis han selger et defekt produkt eller hvis noen sklir og faller på hans premisser. En produsent i tillegg bør vurdere eventuelle skader som kan ramme en bruker av hans produkt som kan føre til en rettssak, men bør også vurdere ytterligere potensielle kilder til søksmål, for eksempel ansatt skade.

Når et selskap har gjort en grundig vurdering av alle og alle situasjoner der det kan være gjenstand for et søksmål, kan det ta skritt for å kjøpe ansvarsforsikring eller beskyttelse. Dette er et viktig skritt i rettssaker styringsprosessen, som forsikring overfører den finansielle risikoen for et søksmål til forsikringsselskapet. Hvis et selskap er saksøkt, vil dennes forsikringsgiver betale de juridiske regninger og eventuelle skader eller oppgjør tildelinger, opp til grensen av politikken. Derfor bestemme hvilke typer forsikring for å kjøpe - fra en automatisk forsikring til en generell eller paraply ansvar politikk - og hva mengder av forsikring for å kjøpe er en viktig del av forretningsplanlegging.

  • En av de viktigste prinsippene i rettssaker ledelse innebærer å utforske eventuelle områder av ansvar.
  • Bedriftseiere er ofte sterkt anbefalt å beholde forsikring for sin egen beskyttelse på grunn av bekymringer om svært høye gjelds situasjoner som personskade dresser.