forsømmelse av advokat

Hva Er Elder Forsømmelse?

March 24 by Eliza

Elder forsømmelse er enhver passivitet som kan tolkes som dårlig behandling av en eldre person. Dette inkluderer tilbakeholdt vesentlige materielle eiendeler, unnlater å utføre nødvendige medisinske oppgaver, eller til å unnlate å gi stimulering. En person er kanskje ikke neglisjere en eldre person skadelig, men tiltak må tas i alle tilfeller av eldre omsorgssvikt for å avhjelpe situasjonen. Det er vanlig å se denne type omsorgssvikt på sykehjem, men det kan forekomme i sykehus eller boliger også.

I de fleste tilfeller tar eldre forsømmelse form av en unnlatelse av å ta tilstrekkelig vare på en eldre person. Den eldre person kan ikke være i stand til å forlate den neglisjerende situasjon uavhengig av hverandre, enten på grunn av mobilitet eller økonomiske problemer. Noen ganger kan fornærmende vaktmester true eldre mennesker for å sikre at forsømmelse går urapportert. Når forsømmelse innebærer trusler eller vold, er situasjonen kalles eldre misbruk snarere enn enkel eldre forsømmelse. Fysisk mishandling kan nesten alltid bli tiltalt etter loven uansett hvor angrep på voksne anses ulovlig.

Vanligvis tegn på eldre forsømmelse er fysisk. Den eldre person kan utvikle liggesår eller kan bli syk av å sitte i urin og avføring for lange perioder av gangen. Noen ganger kan en åpenbar helseproblem gå ubehandlet og utvikle seg til en mer alvorlig lidelse. I mange tilfeller er den fysiske helsen til en eldre person som allerede er skjør, og disse neglisjerende handlinger kan føre til en senior statsborger for å dø.

Omsorgssvikt kan være ikke-fysisk og fortsatt ha negative effekter på helsen til en senior. Blir såra og vonbrotne, unstimulated, og isolert kan føre til en eldre person til å falle inn i en depresjon eller å gi opp håpet. Det er veldig vanskelig å bevise at denne type omsorgssvikt er oppstått, spesielt når en eldre person er bor hjemme. Den beste løsningen på denne type av forsømmelse er å flytte den eldre person ut av neglectful miljø.

Avhengig av området, noen kan eller ikke kan være i stand til å straffeforfølge en bestemt person eller gruppe for eldre forsømmelse. I de fleste områder, eldre mennesker har rett til å bli behandlet på en måte som ikke er farlig for helsen deres, men det er ikke alltid mulig å anklage familiemedlemmer av mishandling. En advokat kan gi best mulig råd for å søke asyl fra eldre forsømmelse eller for å hjelpe en eldre person i nød. Uansett en persons alder, har en person alltid de grunnleggende rettighetene et land tilskudd til mennesker, og når forsømmelse blir uutholdelig disse rettighetene kan påberopes.

 • Elder omsorgssvikt kan føre til alvorlige følelsesmessige problemer inkluderer depresjon.
 • Seniorer som ikke får medisiner de trenger i en pleie-anlegget kan være ofre for eldre forsømmelse.
 • Mange eldre kan ikke fjerne seg fra en neglisjerende situasjon på grunn av begrenset mobilitet eller økonomiske problemer.

Forsømmelse lover vanligvis de faller inn i to hovedkategorier: lover som tar sikte på å hindre misbruk av et barn eller avhengige og lover som tar sikte på å hindre misbruk av eldre eller andre som er innlagt på sykehus eller institusjon. Det har vært forsømmelse lover som beskytter barn i mange tiår, men forsømmelse lover som beskytter de eldre og andre har blitt mer vanlig de siste årene. Selv om forekomsten av barnemishandling og omsorgssvikt er viden kjent, er det anslått at millioner av eldre mennesker blir også misbrukt eller forsømt hvert år. Forsømmelse lover er ment å avskrekke dem som vil dra nytte av foreningers mest sårbare medlemmene samt straffe de som ikke avskrekket.

Hver jurisdiksjon avgjør hva som utgjør forsømmelse, men visse fellestrekk har en tendens til å eksistere. Brudd på forsømmelse lover vanligvis er et resultat av noens unnlatelse av å gjøre noe eller resultatet av en inkurie, ikke på grunn av en overthandling. For eksempel, ikke å sørge for at ens barn på skole, unnlater å gi tilstrekkelig medisinsk behandling og å unnlate å gi næring til ens eget barn er vanlige situasjoner som sannsynligvis vil stige til nivået av kriminell forsømmelse.

Disse lovene varierer mye fra land til land eller region. I mange deler av verden, er forsømmelse av den eldre eller forsømmelse av barn ofte oversett eller åpenlyst akseptert. Mange internasjonale og nasjonale organisasjoner vie enorme ressurser til lobbyvirksomhet for lovgivning som vil beskytte barn og eldre fra forsømmelse. Hvor finnes forsømmelse lover, kan de være vanskelig å håndheve på grunn av innholdet av ofrene. Barn og eldre ofrene er ofte også redd for å rapportere forsømmelse. De er også ofte økonomisk eller følelsesmessig avhengig av overgriperen.

De fleste omsorgspersoner er klar over den sårbare naturen av dem i deres varetekt, noe som gjør de pårørende lettere å omsorgssvikt, i mange tilfeller. Forsømmelse dekker en rekke situasjoner, inkludert emosjonell omsorgssvikt, pedagogisk omsorgssvikt, økonomisk vanskjøtsel og fysisk eller medisinsk forsømmelse. Unnlate å gi rimelig omsorg til alle som er avhengig av at personen kan betraktes omsorgssvikt i de fleste jurisdiksjoner.

Forsømmelse lover kan bære alvorlige konsekvenser for gjerningsmannen. I noen tilfeller kan forsømmelse bli belastet som en forbrytelse, å utsette overgriperen til muligheten for en lengre fengselsstraff. I de fleste tilfeller vil den type og alvorlighetsgraden av vanskjøtsel spille en rolle i å bestemme hvordan kriminalitet er ladet og derfor hvilken straff overgriperen ansikter hvis dømt. I tillegg til fengsling, kan en dom for forsømmelse også føre til at gjerningsmannen å miste hans eller hennes profesjonelle lisens i mange situasjoner.

 • En type omsorgssvikt loven er rettet mot å forebygge overgrep til eldre.
 • Omsorgssvikt og fjernings lover gjelder for mindreårige som er yngre enn 18 år.
 • I mange tilfeller trenger barn ikke rapportere omsorgssvikt eller overgrep fordi de er følelsesmessig avhengig av overgriperen.
 • Følelsesmessig neglisjere en psykisk syk person kan føre til fengselsstraff.
 • Det er anslått at millioner av eldre amerikanere er forsømt hvert år.
 • Forsømmelse lover kan forholde seg til vold i visse jurisdiksjoner.

Hva er medisinsk forsømmelse?

December 26 by Eliza

Selv om detaljene i medisinsk forsømmelse kan variere fra region til region, generelt, er det anses å være svikt i en forelder eller verge til å gi tilstrekkelig helsehjelp for et barn eller avhengig. En rekke faktorer kan påvirke hvorfor en forelder eller verge ikke gi hensiktsmessig medisinsk behandling. Likevel er medisinsk forsømmelse vanligvis definert som en forelder som har midler eller evne til å yte omsorg for et barn, men unnlater å gjøre det, noe som kan resultere i en rekke etterfølgende helsemessige forhold eller sykdommer.

Medisinsk forsømmelse kan føre til mange helseproblemer, som kan variere fra mild til alvorlig. For eksempel kan en forelder stadig klarer å planlegge regelmessige tannlegetime eller medisinske undersøkelser for et barn. Selv om barnet ikke kan synes å lide av en tilstand som krever rutinemessige kontroller, foregående dem kan hindre forebyggende behandling og kan til slutt føre til infeksjoner, sykdommer eller sykdommer som går upåaktet hen. I tillegg har noen foreldre utviser forsømmelse ved å ikke kjøpe resepter eller utlevering medisin til et sykt barn, eller ved å nekte å følge forsiktighetsreglene som angis av en medisinsk faglig. I alle fall, skader forsømmelse barnet ved potensielt forverre hans eller hennes tilstand eller forårsake ytterligere sykdom.

Tilfeller av medisinsk forsømmelse kan skyldes mange forhold, og er generelt kategorisert som tilsiktet eller utilsiktet. I tilfeller av forsettlig forsømmelse, kan foreldrene vise egenskaper som tyder på en manglende evne til å resonnere eller føle med childâ € ™ s behov for omsorg, for eksempel umodenhet eller fiendtlighet. I mange husholdninger, er mental og fysisk mishandling også en faktor som bidrar til forsømmelse. Barn i hjemlige omgivelser på omsorgssvikt kan vises sykelig, underutviklet og tynn. Hvis et barn lider av en kronisk sykdom, kan andre symptomer som er spesifikke for hans eller hennes tilstand forverres på grunn av mangel på passende legehjelp.

Selv om mange tilfeller av medisinsk forsømmelse oppstå på grunn av en parentâ € ™ s uansvarlig atferd, kan noen tilfeller vært styrt som utilsiktet. For eksempel kan en forelder innse at hans eller hennes barn trenger legehjelp, men er ikke klarer å transportere barnet til et sykehus eller betale for behandling og medisinering. Det er også mulig for forsømmelse å skje som et resultat av religiøse eller kulturelle oppfatninger, hvor medisinsk behandling ikke anses nødvendig eller ettertraktet. I slike tilfeller kan foreldrene ikke bli belastet eller anklaget for medisinsk forsømmelse, men det er mulig for lokale eller regionale myndigheter til å kreve at et barn får nødvendig omsorg.

 • Hvis et barn har en kronisk sykdom, kan symptomene forverres uten legehjelp.
 • Det er mange faktorer som kan påvirke medisinsk forsømmelse, som vanligvis er kategorisert som enten tilsiktet eller utilsiktet.
 • Foregående vanlige kontrollene kan anses medisinsk forsømmelse av et barn.

Emosjonell omsorgssvikt er en type overgrep som kan betraktes som en mangel på noe som bør være til stede i et normalt forhold. I tilfelle av barn, kilde kjærlighet eller pleie kan resultere i alvorlige utviklingsmessige eller følelsesmessige problemer, er så emosjonell forsømmelse tatt svært alvorlig i barnefordelingssaker. Det er også mulig for emosjonell forsømmelse å eksistere i andre relasjoner, selv når omsorgssvikt oppstår mellom voksne er det ofte ikke ansett som et problem av loven fordi en av partene kan antagelig avslutte forholdet når som helst. Mennesker som opplever eller vitne følelsesmessig neglisjerende oppførsel kan ikke alltid spesielt tale hvorfor atferden er feil eller urovekkende fordi de ikke har blitt lært opp til å gi stemme til disse bekymringene riktig, så er det viktig for en profesjonell til å se på situasjonen og finne ut hva som er skjer.

Barn som opplever emosjonell omsorgssvikt kan ha alvorlige problemer senere i livet, så denne type omsorgssvikt er en alvorlig bekymring i barnefordelingssaker. Det er imidlertid vanskelig å påvise. Forskuddstrekk fysiske elementer, som mat eller medisin, er lett å dokumentere, men holde tilbake kjærlighet er det ikke. Gitt problemene med dokumentasjon, er det viktig å vise at omsorgssvikt er å ha negative effekter på barnet, som standardene for å uttrykke kjærlighet varierer blant familier og kulturer. En person gjør beskyldninger om omsorgssvikt bør huske på at disse anklagene er svært alvorlig og kan ødelegge en familie.

Mellom voksne, er følelsesmessig forsømmelse ofte årsaken til oppløsningen av relasjoner som ekteskap. Mennesker som opplever denne type omsorgssvikt i et voksent forhold ofte kan ikke stemme til sine partnere hvorfor nettopp den neglisjerende oppførsel er sårende, som etterlater dem åpne for manipulasjon av den neglisjerende partner. For voksne som blir neglisjert og følelsesmessig misbrukt, er det viktig å huske at en person ikke trenger en grunn til å forlate en sårende forhold, og det er ingen grunn til å rettferdiggjøre valget til den neglisjerende partner.

Av og til, det er tilfeller der en voksen opplever følelsesmessig vanskjøtsel, men er ikke fri til å forlate situasjonen. I disse tilfeller kan loven må gripe inn. For eksempel kan en senior statsborger som blir tatt vare på av en annen voksen opplever denne type omsorgssvikt, men være ute av stand til å avslutte forholdet på grunn av manglende midler eller mangel på tilgang til hjelp. Det er ekstremt vanskelig å bevise at emosjonell omsorgssvikt foreligger i disse tilfellene, men fordi denne type omsorgssvikt ofte kommer med mer stoff omsorgssvikt, er det ofte ikke nødvendig å bevise den emosjonelle komponenten.

 • Barn som lider av emosjonell omsorgssvikt kan utvikle langsiktige atferdsproblemer.
 • En kostnad på omsorgssvikt kan gjelde for en situasjon der et barns foreldre eller verge ikke gir henne med tilstrekkelig mat på en jevnlig basis.
 • Barn som føler seg neglisjert ofte handle ut.
 • Mentale og emosjonelle misbruk kan føre til mer alvorlige problemer å utvikle seg senere i livet.
 • Partnere i et forhold kan føle følelsesmessig neglisjert.
 • Noen som har lidd emosjonell forsømmelse i det siste kan bli altfor hengiven i fremtidige relasjoner.
 • Et barn som ikke får nok oppmerksomhet fra sine foreldre kan føle seg neglisjert.

Base rate forsømmelse er et begrep som brukes i kognitiv psykologi og beslutning vitenskaper å forklare hvordan menneskelige reasoners, i å gjøre slutninger om sannsynlighet, ofte har en tendens til å ignorere bakgrunns frekvenser. For eksempel, dersom sannsynligheten for enhver kvinne som hadde brystkreft er kjent for å være 1 / 10.000, men en test på 10.000 kvinner 100 gir positive resultater, reasoners vil ha en tendens til å overvurdere sannsynligheten for at hvilket som helst av de kvinner som testet positivt faktisk har kreft , i stedet for å vurdere muligheten for falske positiver.

Analysen av base rate forsømmelse er relativt fersk innen psykologi, ofte betraktet som en del av heuristikk og biases feltet. Fremfor å anta at mennesker er alltid rasjonelle tenkere, psykologer i dette feltet utforske på hvilke måter menneskelige dommer systematisk avviker fra aksiomer i sannsynlighetsteori. Disse avvikene oppstår fordi mennesker blir ofte tvunget til å ta raske avgjørelser basert på snaut informasjon, og fordi de dommene som er mest adaptive eller rask er ikke alltid den mest korrekte. Det ser ut til at vår art ikke ble laget av evolusjonen å konsekvent produsere matematisk presise slutninger basert på et sett av observerte data.

Fenomenet base rate forsømmelse er også ansett som en del av beskrivende beslutningsteori, som studerer hvordan mennesker faktisk grunn, i motsetning til overordnet beslutningsteori, som studerer de best mulige fremgangsmåter for fremstilling av enhver gitt beslutning. Det har blitt funnet at menneskelig reasoners ofte ignorere base rate selv når informasjonen er lett tilgjengelig. Dette har gitt viktige resultater for samfunnsfag og økonomi, blant andre områder.

Base rate forsømmelse er ofte nevnt i forbindelse med Bayes 'regel, en beslutning prosedyre som følger raskt fra aksiomer i sannsynlighetsteori. Denne regelen demonstrerer hvordan du riktig integrere styringsrentene til nye observasjoner å gi oppdaterte sannsynligheter i en konsekvent og nøyaktig måte. Derfor er avvik fra base priser også referert til som avviker fra Bayes regel.

Et annet eksempel på base rate forsømmelse i en eksperimentell sammenheng ville være presentasjonen til en gruppe testpersoner av en liste over ti studenter og beskrivelser av sine vaner og personligheter. Presentasjonen er etterfulgt av et spørsmål om hva grade point gjennomsnitt enhver student er sannsynlig å ha. Denne informasjonen blir presentert sammen med base rate informasjon om elevenes faglige prestasjoner, som skal veilede Testpersonene i sine gjetninger, men regelmessig ikke. Gitt ti dårlige beskrivelser av studenter, vil Testpersonene tildele GPA anslag vesentlig ut av takt med styringsrentene. Gitt ti positive beskrivelser, skjer forspenningen i den motsatte retning. Formodentlig disse skjeve sannsynlighetsanslag inntreffer hver dag i milliarder av menneskelige sinn, med betydelige konsekvenser for hvordan vårt samfunn er operert.

Hvis du blir oppmerksom på at innvandring svindel har oppstått, kan du rapportere det, slik at riktige lover følges og håndheves. Du kan bistå myndighetene ved å samle all relevant informasjon og kontakter aktuelle myndigheter.

Innvandring svindel oppstår når folk prøver å få fordelene av innvandring ved å lage falske uttalelser til utlendingsmyndighetene. Dette skjer oftest i utlendings søknad, selv om de også kan gjøres i løpet av et påfølgende intervju eller hørsel. Arbeidsgivere noen ganger begå innvandring svindel hvis de ansetter en ulovlig innvandrer eller lage falske påstander for å indusere utlendingsmyndighetene til å utstede visum til en potensiell arbeidstaker.

Det er også svindel når en innvandrer inngår en humbug ekteskap med en borger. Noen ganger ektefelle er uvitende om den uredelige hensikter og trer inn i ekteskapet med uskyldige forventninger. Disse ekteskapene ender ofte dårlig med innvandrer-ektefelle forlate ekteskapet når han eller hun har fått den ønskede innvandring status. Men noen ganger er ektefelle i samarbeid med innvandrer ut av sympati med innvandrer ønske om å innvandre. Penger kan også være et motiv.

Uansett hvilken form svindel tar, er første skritt å melde innvandring svindel å kontakte de rette myndigheter. I USA er innvandring kontroll en funksjon av den føderale regjeringen, og bedrageri bør rapporteres til en av de relevante føderale byråer. De tre etatene direkte involvert er den amerikanske statsborgerskap og utlendingsenhet (USCIS), Immigration and Customs Enforcement (ICE), og Customs and Border Protection (CBP). Department of Homeland Security er også involvert i innvandring håndhevelse. I Canada, kan du rapportere innvandring svindel til Citizenship and Immigration Canada.

Du kan rapportere innvandring svindel anonymt hvis du ikke ønsker å identifisere deg. Når du rapporterer innvandring svindel, være forberedt på å gi navnet og plasseringen av personen begå svindel og ha tilgjengelig relevant informasjon som viser at det utvist svik.

Selv om innvandring svindel er vanligvis et forsøk på å svindle staten, noen typer svindel resultat i innvandrer bli utsatt. Dette kan skje hvis en innvandring konsulent eller advokat gjør påstander om hans tjenester som han ikke kan faktisk levere eller om de tar betalt for høye avgifter. Innvandring svindel kan også oppstå når disse konsulenter eller advokater faktisk snu innvandrer inn til myndighetene i stedet for å gi det lovet hjelp. Denne typen svindel skal rapporteres på lokalt nivå.

Rapportere straffesaker til det lokale politiet eller sheriffâ € ™ s kontor. For sivile brudd, kan penger skader søkes gjennom domstolene gjennom en privat advokat. Forsømmelse av advokater kan bli rapportert til staten Advokatforening.

 • Innvandring svindel skjer når en innvandrer inngår en humbug ekteskap med en borger.

Innlevering av en medisinsk malpractice søksmål doesnâ € ™ t nødvendigvis bety at en saksøker vil vinne sin sak. Det er mange tips en helsepersonell eller anlegget kan bruke til å montere en medisinsk malpractice forsvar. Blant de beste er de som anbefaler å velge en erfaren advokat med et godt omdømme. Andre tips inkluderer demonstrere at pasienten visste risikoen for en behandling eller prosedyre eller bevise at skaden saksøker led var ikke på grunn av uaktsomhet av tiltalte. I tillegg er mange nyttige tips å fokusere på å demonstrere at saksøker i en sak har bidratt til eller forårsaket sin egen skade.

En av de beste tipsene for en medisinsk malpractice forsvar er å velge riktig advokat. Med en medisinsk malpractice søksmål, er det vanligvis mer enn penger på spill. En practitionerâ € ™ s eller facilityâ € ™ s omdømme kan være på linje også. Som sådan, er det vanligvis viktig å velge en advokat som har erfaring med å håndtere malpractice søksmål og et rykte for å vinne dem.

Et annet viktig tips for en medisinsk malpractice forsvaret er å unngå konsentrasjon på saksøkers skade. I stedet kan en saksøkt i en malpractice tilfelle være bedre tjent med å jobbe for å bevise at helsehjelpen practitionerâ € ™ s handlinger ikke var på feil for skaden. For eksempel, hvis en saksøker lider en infeksjon etter en medisinsk prosedyre eller kirurgi, kan han velge å saksøke sin lege for medisinsk malpractice. I et slikt tilfelle, kan han opplyse at legen ikke klarte å vaske hendene før omsorg for ham eller brukt unsterilized utstyr. I stedet for å forberede argumenter om saksøkers infeksjon, kan imidlertid tiltalte forsøke å bevise at han fikk følge de riktige prosedyrene og derfor er ikke feil.

En tiltalte i en malpractice tilfelle kan også bruke informert samtykke som en malpractice forsvar. For eksempel, hvis en lege informerer hans pasient av risikoene for en prosedyre eller behandling, kan pasienten være ute av stand til å vinne en malpractice sak mot ham senere. Dette er på grunn av det faktum at pasienten er informert, vanligvis i skriving, av risiko og hadde en mulighet til å nekte prosedyren. Dette forsvaret kan bare fungere, men hvis skaden pasienten led ble forårsaket av problemstillinger som er felles for prosedyren fremfor de feil eller forsømmelse av legen.

Mange tips for en medisinsk malpractice forsvar innebære å bruke pasientens feil eller forsømmelser mot ham. For eksempel, hvis en pasient ikke klarer å gi relevant medisinsk historie informasjon til legen sin, kan dette gi et forsvar legen kan bruke. Likeledes, hvis pasienten ikke klarer å følge den doctora € ™ s instruksjonene, kan feilen for en skade være pasientene i stedet for legene. I tillegg, i noen tilfeller, en lege kan selv hevder at patientâ € ™ s handlinger etter den antatte hendelsen av medisinsk malpractice bidratt til skade for ham og forvirret koblingen mellom doctora € ™ s omsorg og patientâ € ™ s skade.

 • Medisinsk fagpersonell jobber på risikoen for malpractice dresser fra pasienter.
 • Informerte samtykke skjemaer spille en nøkkelrolle i forsvaret av mange medisinsk malpractice tilfeller.

Hver stat har et lovverk som beskytter de eldre og skisserer visse standarder for deres omsorg. Denne lovverk kalles vanligvis eldre misbruk lov. Et sykehjem misbruk advokat er en jurist som har spesialisert seg på eldre misbruk lov eller et bestemt område av denne loven. Han har vanligvis inngående kjennskap til regelverket er utformet for å beskytte de eldre. Han vanligvis også har inngående kjennskap til regelverket og standarder skissert for helsepersonell.

Eldre misbruk lov anerkjenner at de eldre er ofte i utsatte posisjoner. I noen tilfeller har folk i sykepleie anlegg ikke har noen familie eller venner for å sikre at de er riktig omsorg for. De vanligste oppgavene til et sykehjem misbruk advokat er å forsøke å sikre rettferdighet og erstatning for eldre mennesker når det synes de har lidt urett av helsepersonell.

Det er mange måter en eldre person kan bli misbrukt. Fysiske og seksuelle overgrep er to eksempler. Financial misbruk er et annet eksempel. Det finnes tilfeller av følelsesmessige og psykiske overgrep. En av de mest vanlige typer av eldre misbruk, er imidlertid forsømmelse.

Folk som kan være skyldig i å misbruke de eldre også variere sterkt. Disse kan omfatte leger eller sykepleiere. Ikke-medisinske relaterte tjenesteleverandører, for eksempel vedlikeholds eller sikkerhetspersonell, kan skade de eldre. I noen tilfeller, selv en persons € ™ s familiemedlemmer er gjerningsmennene av misbruk.

Et sykehjem misbruk advokat kan ta saker som involverer noen av disse omstendigheter eller gjerningsmennene. Det er også mulig for et sykehjem misbruk advokat til å ta saker som involverer eldre mennesker som blir skadet i andre enn sykehjem forhold. Disse inkluderer overgrep som skjer mot voksne barnehager og under mottak i hjemmet omsorg. Noen advokater, men ikke godta alle typer saker. De kan velge å spesialisere seg i ett område, for eksempel eldre økonomisk misbruk.

Den eldre person som er forurettet er ikke alltid den som verver tjenestene til et sykehjem misbruk advokat. Noen ganger en så profesjonell er innleid av familiemedlemmer som har oppdaget et problem. I andre tilfeller kan en sosial tjeneste eller samfunnet gruppe mener at en eldre person har blitt misbrukt og verve juridisk representasjon på hennes vegne.

Et sykehjem misbruk advokat ikke alltid representere en eldre person. I noen tilfeller kan en slik advokat leies til å representere et anlegg. Et sykehjem misbruk advokat kan også leies på vegne av en tiltalt omsorgsperson.

 • Folk som kan være skyldig i å misbruke eldre omfatte leger og sykepleiere.

Når du setter en prislapp på noe som er uvurderlig, for eksempel en persons helse og velvære eller livet til en kjær, begynne med å erkjenne det umulige i oppgaven. Innrømme utilstrekkelighet av økonomisk kompensasjon til de etterlatte foreldre. Erkjenne at foreldrene ville gi alt de har om deres barn kunne bli returnert til dem.

Påpeker imidlertid at rettsvesenet ikke kan utføre mirakler. Det kan ikke angre skade som er blitt gjort. Det kan bare prøve å levere noen form for rettferdighet, og den eneste rette loven gir er utbetaling av penger fra den ansvarlige part.

Hvordan forklare den pengesum

En pengesum har ingen objektiv tilsvarende i slike situasjoner, men du kan gjøre den prisen synes mer akseptabel for mottakeren ved å forklare sin verdi i form av ansvarlighet og kanskje bidra til å forhindre en lignende tap til noen andre i fremtiden.

Hvis en tiltalt er motvillige til å betale erstatning, fordi han ser det som en innrømmelse av skyld når han føler han har gjort noe galt, bør du vurdere å utforske med at partiet hva det vil bety for ham hvis en jury finner ham ansvarlig for forseelse. Juryen dommen vil ikke endre fakta som han kjenner dem - at han er uskyldig av en forseelse.

Det samme er tilfelle med oppgjør av saken. Oppgjør betyr ikke at han er i feil; det betyr bare at en rettssak er ikke verdt å bruke tid, stress, og utgifter til muligens lider en urettferdig dom.

Hvordan å prise den uvurderlige

Ofte, kan du overvinne en fest motvilje mot å plassere en pris på noe som er uvurderlig ved å gi en grunn, selv om det ikke er en veldig god grunn, for estimat. Advokater som benchmark verdien av et liv har hundretusener av beregninger de bruker til å støtte stort sett alle tall de velger. Her er noen:

 • Personer som lider av svekket mental helse slik som humør og angstlidelser tjene minst 40 prosent mindre hvert år enn folk i god psykisk helse. Bruke det som en indikator og Mr. og Mrs. Toponah felles inntekt på $ 100 000 per år før sin sønns død, både stå å miste så mye som $ 40000 i året for resten av arbeidslivet (35 år) for totalt $ 1,400,000 .
 • Oppdra et barn gjennom college i USA koster ca $ 1.1 millioner for foreldre. Dette er verdien amerikanerne legger på et enkelt barn, og bare for at barnets første 21-22 år. Andersons har blitt fratatt sine barn for resten av livet - de neste 60 eller 70 år. Hvis du bruker $ 1,100,000 verdi til Anderson levetid tap, den mest minimal skade prisen en jury skal bringe tilbake er minst $ 3.3 millioner.
 • Kunst takstmenn ville ikke ha noen problemer med å fortelle deg at hadde Mrs. Jones vært bærer en Picasso i stedet for hennes uvurderlige seksåring i bilen hennes, ville hun ha blitt skadet i summen av mer enn $ 100 millioner. Er ikke Jonas 'liv verdt så mye som en gammel oljemaleri på sprakk lerret?
 • Den gjennomsnittlige amerikanske husholdning har ca $ 24 000 i skjønnsmessig inntekt hvert år. Andersons vil gjerne betale alle som inntekt til å ha sine barn tilbake for resten av sitt liv, som er omtrent en ekstra 65 år eller $ 1.65 million.

Når en eller begge parter klager over at andre prøver å tjene penger på noe som ikke kan kjøpes, hjelpe dem å flytte forbi uføret ved å snakke om hva pengene betyr og hvordan det brukes. Folk spare penger til pensjonisttilværelsen, for eksempel, å leve komfortabelt i alderdommen. Barn skal også bidra til trøst i alderdommen.

Moren hvis barn har dødd på grunn av andres uaktsomhet vil være mer avhengige i sin høye alder på penger enn på familien. Den årlige kostnaden for bosatt i en Sykehjem anlegget i motsetning til å leve med familien i ens eldre år (som kan være så mange som 10 til 15 år) kan kjøre så høyt som $ 48 000 i året, eller mellom $ 480,000 og $ 720,00 over løpet av en persons siste årene, og det er bare ved livets slutt.

En annen måte å tildele en dollar verdien til tap av noe som er uvurderlig er å vurdere betaling ved uaktsom partiet som en måte å etablere en standard for omsorg i samfunnet. Begrunnelser for dette tiltaket av skader inkluderer følgende:

 • Summen tiltalte ville være nødvendig å bruke for å trene sine sjåfører bedre eller lage sine biler tryggere eller for å teste for miljøgifter i mat det pakker.
 • Summen tiltalte ville ha måttet betale for å sette opp rekkverk på kurver i fjellveier.

Hva er Advokat Oppførsel?

November 4 by Eliza

Advokat uredelighet menes handlinger av en lisensiert advokat som brudd lover eller yrkesutøvelsen koder. Hva som er advokat uredelighet kan variere avhengig av gjeldende standarder for profesjonalitet og omstendighetene rundt handlingen. I tillegg til kriminelle eller sivile kostnader knyttet til tjenesteforsømmelse, kan en advokat står overfor alvorlige disiplinære straffer fra hans eller hennes lisensiering kroppen, inkludert en suspensjon av lisens eller disbarment.

Den yrkesutøvelsen av advokater er ofte høyt verdsatt fordi de holder så mye ansvar for fremtiden til sine kunder. En stor del av offentlig og privat tillit gis til advokater, basert på ideen om at de vil opptre på en lovlig og forsvarlig måte på sin klients vegne. Brudd gjennomføre lover utgjør en trussel mot hele yrke ved å skade den troverdig rykte av yrket som helhet. Sterk disiplinære tiltak møter advokat uredelighet spesielt for å avskrekke etikk brudd og bevise for publikum at atferds saker blir behandlet seriøst.

Kriminelle handlinger er ofte en kilde til uredelighet påstander for advokater. Begå bedrageri eller bestikkelser, ulovlig innhenting av bevis, og tvinge vitnesbyrd er alle vanlige måter en advokat bryter atferdsreglene mens du er på jobb. I tillegg, noen kriminell handling, enten knyttet til yrket eller ikke, kan slipes for uredelighet beskyldninger. Siden kriminell aktivitet kan reflektere dårlig på en persons egnethet til å fungere som en advokat, og med helt urelaterte forbrytelser som vold i hjemmet eller kjøring under påvirkning, kan føre til disiplinærtiltak.

Brudd på klient / advokat etikk kan også være en kilde til advokat uredelighet problemer. Interessekonflikt tilfeller resultere når advokaten har en personlig interesse i forbindelse med en sak som kan trumfe en profesjonell plikt; for eksempel, interessekonflikt barer vanligvis advokater fra å representere familiemedlemmer. Krenke taushetsplikt, for eksempel ved å fortelle en reporter om en kjendis klientens ekteskap woes, kan også utgjøre en betydelig krenkelse av faglige standarder og kan også resultere i juridiske kostnader i noen tilfeller. Seksuelle eller romantiske forhold mellom advokater og klienter er nesten alltid ansett advokat forsømmelse, og kan føre til alvorlige disiplinærtiltak.

Det finnes en rekke sanksjoner som kan ilegges for advokat forsømmelse, i tillegg til juridiske straffer for å bryte noen lover. Disse straffene kan avhenge av omstendighetene, og i noen tilfeller kan bare tjene som en advarsel, snarere enn en virkelig straffe tiltak. Den mest mindre disiplinære tiltak er vanligvis et privat brev til bekymring eller reprimande sendt av lisensiering eller etikk kortet til advokat. Andre straffer inkluderer offentlig sensur, inndragning av førerkort, og permanent disbarment. Disbarring en advokat kan gjøre ham eller henne permanent ute av stand til å praktisere i jurisdiksjon, og er en svært alvorlig og sjelden påberopes straffe som kan effektivt avslutte en advokat karriere.

 • En advokat kan bryte atferdsreglene mens du er på jobb ved å begå bestikkelser.

Når du ønsker å øke din virksomhet og betjene flere kunder, en av de beste måtene er gjennom reklame. Det er mange forskjellige måter å annonsere for en virksomhet: radio og TV-annonser, trykte annonser i magasiner og aviser, store annonser i telefonkataloger, flygeblad i direktereklame, og selvfølgelig er det nyeste annonsering på Internett. Det kan være vanskelig å bestemme hvilken er den beste måten å annonsere for en bedrift, og som vil gi de fleste resultatene. Videre, har du sannsynligvis en annonsering budsjett, som vil diktere hvilke typer reklame du kan ansette.

Hvis youâ € ™ ve fikk et svært lite budsjett for reklame, er den beste måten å annonsere for en virksomhet via internett og gjennom jungeltelegrafen referanser. Dette tar deg inn i verden av web-programmering, muligens kjører en blogg, og kontakte andre som har lignende bedrifter eller interesser til din egen. Vanligvis vil du ønsker å lage et synlig sted, og synlighet betyr at andre vil koble til webområdet ditt. Mange mennesker gjør dette ved å opprette ikke bare et nettsted for deres virksomhet, men en relatert blogg om temaet av virksomheten og relaterte fag.

Når du har denne gang, begynne å finne andre lignende nettsteder og tilbud kobling utveksling, reklame utveksling og gjensidig anbefalinger. Det hjelper å finne bedrifter som er relatert til ditt felt, men ikke akkurat det samme. For eksempel hvis du er en skatt advokat, finne andre advokater som jobber i personskade eller selskapsrett, eller kanskje du vil prøve link utveksling med regnskapsførere. Hvor du får oppført på søkemotorer avhenger av antall linker til nettstedet ditt, så å ha et godt faglig samarbeid med andre kan virkelig bidra til å øke din Internett-profil. Vekselvis, med større penger, kan du betale søkemotorer for å legge annonser til nettsteder som er i ditt område av ekspertise, som også kan øke virksomheten.

Ita € ™ s definitivt en god idé å ha en virksomhet oppføring i telefonboken, men dona € ™ t glem disse er distribuert av mer enn ett selskap. Den største, distribuert av din lokale teleselskapet vil ha den største publikum, men også betalt mest for annonser. På den annen side hvis du annonsere for en virksomhet i en mindre gule sider telefonboken, kan du være i stand til å få en større og mer synlig annonse for mye mindre penger.

Du kan også være lurt å ta kontakt direkte posttjenester for å bedømme kostnadene ved å sende ut flyers. Hvis du tilbyr en verdifull kupong for din bedrift, kan det bringe i foten trafikk. Hvis penger er ingen objekt, som er sjelden tilfelle, tydelig skrive ut annonser i aviser og magasiner, og radio eller TV-annonser er vanligvis den mest identifisert av kunder. Disse kan koste mye, men tenk lokalt først. Hvis du har en liten lokalavis i din by eller fylke, vurdere å sjekke disse papirene første til å annonsere for en bedrift. Hvis din bedrift er tjenesterelatert eller turist relatert, vurdere å opprette en brosjyre og distribuere det på lokale hoteller. De fleste hoteller har guidebøker i hvert rom eller brosjyrer i sin front office som er essensielt reklame for lokale bedrifter.

Du trenger ikke å gi noen trodde til de kundene du tror vil vil bruke din virksomhet. Hvis du kjører en sporty og moderne salong, youâ € ™ re sikter på 18-35 aldersgruppen av kunder. Du kan undersøke demografi og finne ut hvilken reklame er mest sannsynlig å appellere til den gruppen. Dona € ™ t forsømmelse de mange bøker om dette emnet, som gir deg omfattende informasjon om hvordan du kan annonsere for en bedrift. Disse kan ofte være den mest nyttig, spesielt hvis du er på et begrenset budsjett.

 • Annonser kan kjøpes i Gule Sider.
 • Magasinet annonser fortsatt fungerer godt for mange typer produkter og tjenester.
 • Avisannonser er en måte å annonsere en bedrift.
 • Betale for radiospotter er en måte å annonsere en bedrift.
 • Direktereklame er en form av lave kostnader annonsering.

En cairn terrier er en liten, energisk hunderase som har en ikke-Shedding dobbelt lag med pels. Når grooming en cairn terrier, omsorg må betales til hundens pels for å sikre optimal helse av pels og hud, samt en generelt god utseende. I tillegg til pelsstell, må denne hunden ørene renset, tåneglene klippes regelmessig, og ansiktet trimmet.

Til tross for sin raggete utseende, en cairn terrier faktisk krever mye stell for å holde sin hud og hard pels i god stand. En mangel på omsorg kan resultere i en frakk som er sammenfiltret og kjedelig, noe som kan forårsake alvorlige hudproblemer for hunden. Det anbefales at et hjem grooming rutine er i gang så snart som mulig når en valp er ung i for at den skal bli vant til å bli håndtert og stelt.

Bading er ikke en vanlig del av grooming en cairn terrier; denne type hund trenger ikke en bath mer enn tre eller fire ganger i året. Sjamponering en cairn terrier tørker ut huden sin, så vel som dens pels. Når et bad blir nødvendig, bør en hund sjampo laget for harde belagt hunder brukes. Naturen av hundens pels gjør det vanskelig å jobbe sjampoen inn i et skum, og forsiktighet må brukes for å sikre at hunden er grundig skylt for å fjerne alle spor av såpe.

Cairn terrier vanligvis ikke felle, men det er viktig å fjerne døde pels og hud celler for å hindre smitte av hundens hårsekker. Regelmessig børsting, minst et par ganger i uken, bør gjøres mens grooming en cairn terrier. Flere ganger i året, bør hundens pels bli strippet. Denne prosessen involverer bruk av en spesiell grooming verktøy kalt en stripping kniv som trekker ut alle de døde og døende pels.

Når grooming en cairn terrier, bør føttene bli sjekket for å være sikker på at tåneglene er ikke altfor lenge. Tå negler som er lange kan bli buet, noe som vil forstyrre hundens gangart og kan føre til felles og muskelproblemer; det kan også ødelegge hunden i tilfeller av ekstrem spiker forsømmelse. Neglene kan festes ved hjelp av hjørnetann spiker clippers, eller de kan være innlevert ned til riktig lengde.

Tilleggskrav for grooming en cairn terrier inkluderer omsorg for sine ører og trimming sitt ansikt. Overflødig hår bør bli plukket fra hundene ørene, og et rengjøringsmiddel kan brukes til å fjerne ethvert bygge opp innvendig. Ansiktet skal være trimmet forsiktig, pass på at håret rundt øynene holdes kort.

 • En cairn terrier krever betydelig grooming.
 • Elektroniske clippers kan brukes til å trimme en hund pels.
 • Pet spiker clippers kan brukes til å klippe en hunds negler.

Finne en konkurs advokat

November 10 by Eliza

Hvis du har planer om innlevering av konkurs, vil du sannsynligvis trenger en konkurs advokat for å hjelpe deg å navigere i farvann. Ikke bare kan de hjelpe deg å avgjøre om konkurs er riktig for deg-vanligvis i løpet av en gratis innledende intervju, de er uunnværlig for å komme gjennom innlevering prosessen med forstanden i behold.

Internet søkemotorer kan være nyttige verktøy for å finne en advokat som kan hjelpe deg, men se opp. Internett er ikke alltid pålitelig, og det er mange falske selskaper der ute, og mange av dem vil prøve å ta pengene dine og forsvinne. Imidlertid vil noen lokale telefonboken har lister og lister over advokater og deres spesialiteter, samt din lokale advokatforeninger, og disse advokater er vanligvis (men ikke alltid) mer troverdig. Også, mens en genera advokat kan være les dyrere enn en spesialist, sjansene er at du vil ha en sertifisert konkurs advokat for sin intense og fokusert kunnskap om feltet.

Uansett hvilken metode du velger å finne advokater navn, bør du ikke ta en beslutning uten sammenligning shopping; gå snakke med noen advokater før settling på en til å representere deg. De fleste advokater tilbyr gratis konsultasjon intervjuer, men sjekk med sine kontorer når du gjør din avtale. Husk, bare fordi du intervjuer med en advokat betyr ikke at du skylder dem din virksomhet. Ikke føl guilted inn ditt valg, og selv om du liker ditt første forsøk, ikke slutte å se før du har sett flere ulike alternativer. Hvis mulig, ta kontakt med tidligere klienter. De vil være i stand til å fortelle deg hva du vil, men vær klar over her også; firmaet i seg selv vil ikke henvise deg til noen som hadde en dårlig erfaring med dem, men det betyr ikke at slike mennesker ikke eksisterer.

Fremfor alt, må du føle deg komfortabel med din advokat. Sørge for at deres stil av virksomheten passer deg og dine behov, og deres kompetanse er tilstrekkelig for din unikt tilfelle. Til slutt, før du signerer noen form for kontrakt, sørg for at du forstår og aksepterer hva du godta.

Malpractice forsikring for sykepleiere gir økonomisk beskyttelse mot søksmål navngi en sykepleier som saksøkt. Mens de fleste er kjent med leger bærer malpractice forsikring, slik er like viktig for sykepleiere som også holdt tett ansvarlig for en patientâ € ™ s omsorg. I de fleste deler av verden, er malpractice forsikring for sykepleiere tilbudt lisensierte sykepleiere og mange steder er det også et tilbud til studenter i sykepleierutdanninger. Faktisk noen sykepleier programmer krever studenter å bære sykepleie malpractice forsikring før de blir akseptert inn i trening.

Uten malpractice forsikring for sykepleiere, kan enkelte sykepleiere bli holdt ansvarlig for betaling av advokat og domstol oppgjørskostnader hvis noen gang aktuelt. Selv i tilfelle av en uredelig eller en grunnløs sak, er en sykepleier som kreves for å sende inn en juridisk respons til en Suita € ™ s krav, noe som resulterer i advokathonorarer og innlevering kostnader, om saken mot henne eller ham til slutt blir avvist . Når en sykepleier er personlig navngitt i en malpractice krav, tilknyttede advokatutgifter, filing avgifter og andre saksomkostninger er sannsynlig å være personlig tyngende, som er grunnen til bransjeeksperter anbefaler malpractice forsikring for sykepleiere.

Også kjent som profesjonell ansvarsforsikring, kan malpractice forsikring for sykepleiere være kjøpt fra en privat forsikring megling eller fra en profesjonell sykepleier medlemsorganisasjon. Mengden av sykepleie malpractice forsikring trengs er ofte et personlig valg og besluttes mellom sykepleier og en forsikringsmegler. Eksperter har imidlertid generelt anbefaler en minimumsdekning beløp på $ 1 million amerikanske dollar (USD).

Noen har hevdet at spesialsykepleiere, som sertifiserte registrerte anestesisykepleiere, som vanligvis er under oppsikt av en lisensiert lege, ikke kan kreve så mye malpractice forsikring for sykepleiere siden byrden av ansvar i malpractice hevder ligger primært med den behandlende lege. Hvorvidt dette argumentet er korrekt, de fleste eksperter er enige om at slike sykepleiere bør fortsatt bære noen grad av sykepleie malpractice forsikring uansett. Forsikring for spesialsykepleiere som disse kan noen ganger være mindre enn andre fordi nivået av ansvar er også ansett for å være mindre.

Lisensierte fagfolk er ikke de eneste som oppfordres til å bære malpractice forsikring for sykepleiere. Sykepleierstudenter kan også kjøpe ansvarsforsikring og mange sykehjem skoler krever at elevene gjør det. Dette skyldes i stor grad det faktum at sykepleiere i klinisk trening erfaring virkelige verden kontakt med pasienter, og dermed kan bære en viss mengde ansvar dersom pasientbehandling går galt.

 • Noen sykepleier programmer krever studenter å bære sykepleie malpractice forsikring før trening kan begynne.

Hva er Frykt for Abandonment?

November 25 by Eliza

Mennesker med en frykt for oppgivelse ofte bekymre overdrevet at de som de bryr seg for - selv sine nærmeste kjære - en dag kan forlate dem. Disse problemstillingene er felles i de som ble forlatt som barn, eller hvis barndom omsorgs var utilgjengelig følelsesmessig. Mens mange mennesker kan oppleve en viss grad av frykt for forholdet tap på grunn av forandringer i livet eller døden, folk med oppgivelse spørsmål ofte utvikle et sett av dysfunksjonell atferd. Disse atferd tjener ofte bare for å fremmedgjøre vedkommendes venner og kjære enda mer, slik at frykten kan noen ganger bli en selvoppfyllende profeti. Psykologisk behandling kan ofte hjelpe dem som frykter oppgivelse overvinne sine problemer og til slutt føler seg mer sikker i forhold.

Frykt for oppgivelse kan begynne i barndommen, når en forelder eller annen omsorgsperson bokstavelig forlater barnet. Barndom omsorgssvikt og overgrep kan også føre til oppgivelse spørsmål senere i livet, siden misbrukte og forsømte barn ofte sliter med følelsen av ensomhet og hjelpeløshet. Noen mennesker med slike problemer kan aldri ha blitt forlatt, misbrukt, eller forsømt som barn, men frykter å bli stående på grunn av følelsesmessige problemer av en annen karakter, inkludert personlighetsforstyrrelser.

Sann frykt for oppgivelse ofte ikke satt inn før voksen alder, når personen må leve uavhengig for første gang. Når frykten begynner, kan det la sine ofre livredde for å bli helt avvist av venner og kjære. De med oppgivelse spørsmål ofte føler oss sikre på at alle deres nære relasjoner er på randen av oppløsning, og at de selv vil være hjelpeløs å bære på alt alene.

De som lider av sanne oppgivelse spørsmål viser ofte et bestemt sett av psykiske symptomer. De ofte granske sine relasjoner nøye for tegn på at oppgivelse er nært forestående. Disse personene kan få panikk over selv de minste feil, oppfattet eller faktiske, i en elsket ens atferd, som for eksempel ikke returnere en telefonsamtale eller å være et par minutter for sent til et møte. De ofte klamre overdrevent til den personen eller forholdet de frykter å miste, og kan gå til overdreven lengder å behage kjære i et forsøk på å bevise at de er verdt, og bør ikke bli avvist. De kan true selvskading hvis du er glad i noen gang forlater. En person som frykter å bli forlatt av en romantisk partner kan hoppe fra et kort forhold til en annen i et forsøk på å unngå å bli stående ved å gjøre den forlater seg selv.

Symptomene på oppgivelse spørsmål kan ofte gjøre det vanskelig for dem som lider dem til å danne sterke relasjoner. Mange atferd bare tjene til å drive kjære unna, i stedet for å holde dem nær. Terapi kan hjelpe dem som lider av frykt for oppgivelse å forstå årsakene til sine problemer, og det kan gi dem de nødvendige verktøy for å overvinne disse emosjonelle problemer og oppnå emosjonell uavhengighet.

 • Noen voksne lider av en følelse av hjelpeløshet og oppgivelse.
 • Barn med en frykt for oppgivelse kan klamre seg til en forelder eller voksen som er nær dem.
 • Utagering er en vanlig oppførsel for barn krever oppmerksomhet.
 • Forsømmelse er ofte en bakenforliggende årsak for følelser av oppgivelse.
 • Personer som har en frykt for oppgivelse kan legge vekt på deres attraktivitet.
 • Frykt for oppgivelse hos barn kan føre til følelsesmessige problemer.
 • Folk sliter med en alvorlig sykdom kan føle seg forlatt av venner og familie.
 • En frykt for oppgivelse kan føre til at noen til å engasjere seg i selv destruktive atferd som en måte å takle.

Tro det eller ei, de fleste advokater er hyggelige mennesker, og en advokat kan hjelpe deg med å starte og opprettholde en liten bedrift. Enhver virksomhet - selv en hjemme-basert bedrift - trenger en advokat på sin support team.

Målet ditt er å finne noen som ikke bare talentfull og rimelig, men som også kan vokse med deg og din bedrift og bli en langsiktig partner og klarert førsteamanuensis. Vurdere følgende egenskaper når du intervjue advokater:

 • Kvalifikasjoner: Lei en advokat som er like kvalifiserte og erfarne som mulig.
 • Tilgjengelighet: Sørg for at din advokat kan møte dine behov raskt, når du trenger dem mest.
 • Pris: Ikke vær redd for å shoppe rundt etter den beste kombinasjonen av ferdigheter, erfaring og pris.
 • Etikk: Din advokat bør ha etiske standarder som er like høy som standardene du opprettholde.
 • Kompatibilitet: Den ideelle situasjonen er å finne noen som oppfyller alle kriteriene og med hvem du får også godt overens.

Hva kan advokater gjøre for din bedrift? Her er noen av de vanligste oppgavene advokater tar på for sine små forretningskunder:

 • Velge en form (juridisk struktur) for din bedrift
 • Skriving, gjennomgå, og forhandle virksomhet kontrakter
 • Håndtere ansattes problemer
 • Hjelpe med kreditt problemer og konkurs
 • Adressering forbrukerspørsmål og klager
 • Arbeide med leie- eller leasingavtaler
 • Skisserte arbeidstakere kompensasjon og trygdeytelser
 • Rådgir deg om dine rettigheter og plikter
 • Representerer deg i retten

Sørg for å oppsøke en advokat som spesialiserer seg i å arbeide med små bedrifter og nyetableringer. Enhver annen advokat kan ikke ha nøyaktig dyktighet settet du trenger.

Gjør et poeng av å spørre din advokat hvor mye en bestemt oppgave kommer til å koste - før du engasjere hans eller hennes tjenester. Du ønsker ikke å få en regning som er i tusenvis av dollar når du forventet å betale langt mindre.

Hva er Advokat etikk?

March 28 by Eliza

Advokat etikk er de moralske regler som advokater bruker for å ta beslutninger. De er forskjellig fra personlige etikk og er en spesialisert form for forretningsetikk. I USA er de etiske regler som advokater må følge skissert i Code of Professional Responsibility. Andre land har sine egne spesifikke koder; International Bar Association har også en internasjonal etiske retningslinjer.

Etikk, generelt, refererer til et sett av prinsipper som dikterer definisjonen av riktig moralsk oppførsel eller en teori om moralske verdier. Advokat etikk er forskjellig fra hverdagens etikk som folk kan gjelde i sine egne liv. Advokater har en spesiell funksjon i samfunnet, noe som kan tilsi at de holder seg til ulike etiske prinsipper. Selv om de etiske prinsippene som kreves av advokater kan avvike fra hva den enkelte advokat mener å være moralsk riktig, advokat fortsatt må følge at etisk regel på grunn av den spesielle rolle at han eller hun spiller i samfunnet.

Advokater opptrer som offiserer i retten og er holdt til en høy standard for oppførsel. I hvert jusstudiet godkjent av American Bar Association (ABA), for eksempel, er advokater pålagt å ta en juridisk etikk-kurs for å lære Code of Professional Responsibility. Etter å ha tatt kurset, må alle potensielle advokat bestå en eksamen kalt Multi-State Professional Responsibility eksamen som tester advokat kunnskap om denne etiske retningslinjer.

Når en advokat nyutdannede fra jusstudiet i USA, er han pålagt å gjennomgå en bakgrunn sjekk eller en "moralsk karakter" evaluering før han er i stand til å ta baren i hans tilstand. Denne bakgrunn sjekk vurderinger en advokat fortid historie for å finne ut om det er noen grunn til å tro en advokat vil ikke oppføre seg etisk. For eksempel kan en historie med forbrytelse overbevisning diskvalifisere en person fra å bli en advokat, fordi en slik historie ville så tvil om advokat moralske karakter.

Ved bestått baren, må advokat etikk alltid være underlagt reglene han lærte på jusstudiet som finnes i de etiske Professional Responsibility. Denne koden er utformet for å sikre at advokat setter behovene til sin klient først. Det er også designet for å sikre at ingen advokater misbruker sin makt som offiserer av retten.

Code of Professional Responsibility kan fastsatt etiske regler som avviker fra hva en standard person ville tro er etisk. For eksempel, hvis en klient innrømmer sin skyld i et mord til sin advokat, advokat etikk fastsette at advokat ikke lovlig kan avsløre denne informasjonen. Det etiske regelen er på plass for å sikre at rettssystemet går greit, effektivt og effektivt, og at hver enkelt har en rettferdig rettssak.

 • Juridisk bibliotek.

Et underholdnings advokat gir juridisk bistand til enkeltpersoner eller selskaper som er involvert i underholdningsindustrien, som inkluderer TV, film, radio, opptak, teater, publisering og digitale medier. Selv om de ulike mediene er svært variert, kan underholdning lov bli brutt ned i to hovedområder: transaksjoner og rettssaker. Et underholdnings advokat kan spesialisere seg på en rekke områder som faller inn under disse brede kategorier. Noen lover skoler imøtekomme spesielt til potensielle underholdnings advokater, og de fleste som velger dette yrket er plassert i bestemte mediasenter.

Alle som velger å bli et underholdnings advokat må vanligvis være godt bevandret i mange juridiske felt på grunn av den store variasjonen av mulige problemer og muligheter som underholdningsverdenen presenterer. For eksempel, advokatene som representerer en skuespiller eller musiker vanligvis trenger å vite ins og outs av kontrakter, men de trenger også å vite immaterialrett å beskytte sine kunder. Advokater som representerer filmprodusenter må vanligvis ha en forståelse av det grunnleggende distribusjonsrettighetene. Nettverk kan ringe på advokater for å beskytte seg mot dyre søksmål. Noe tangentielt koblet til noen medier kan muligens komme til seg oppmerksomheten til en underholdning advokat på en gitt dag.

Av de to grunnleggende kategorier av underholdning lov, transaksjonsbaserte loven krever vanligvis en advokat til å konsentrere seg om kontrakter. Jurister i denne kapasiteten kan være involvert i å utforme avtaler for sin klient, forhandle bedre avtaler, eller å sørge for at avtaler blir gjort ordentlig stas. Rettssaker baserte loven er for de advokater som er spesialister på både forsvare sine klienter mot søksmål, og arkivering og forfølge søksmål på sine klienters vegne.

Innenfor disse to kategoriene er det et mangfold av mulige stillingsinstrukser for en underholdning advokat. Mulige oppgaver kan omfatte talent avtaler og kontrakter; arbeidskraft forhandlinger med fagforenings mannskap på TV, film eller teater sett; utstyr og plass utleie for scenekunst; lisensiering og regulatoriske spørsmål; opphavsrettslig vern; og produksjon ansvar bekymringer. Utvidelsen av digitale medier har åpnet opp en helt annen verden av mulige underholdning rettslige bekymringer, så vel.

Mange underholdnings advokater velger lov skoler som har spesialiserte programmer viet til feltet. Advokater som er heldige nok til å få en posisjon i dette svært konkurransepregede ofte begynner sin karriere som tilknyttede selskaper i store bedrifter som fokuserer på underholdning lov. Det kan også være lurt for potensielle underholdning advokater til å flytte til et område av sine respektive land som er sterkt involvert i å produsere underholdning. I USA, for eksempel, er de fleste advokater som praktiserer underholdning lov konsentrert i de områdene av Los Angeles og New York City - de to byene som er ansvarlige for de fleste av film, tv, musikk, teater, og publisering produksjon i landet.

 • Advokater som representerer filmprodusenter må vanligvis ha en forståelse av det grunnleggende distribusjonsrettighetene.
 • Underholdning advokater kan representerer selskaper som et ansvar for å lage film.
 • Underholdning advokater kan representere en rekke fagpersoner involvert i film og tv-produksjon.

Hva gjør saksøker advokat Do?

September 22 by Eliza

Saksøkerens advokat representerer saksøker, en person saksøker for skader, i en sivil sak. Ansvarsområdene til jobben omfatte utvikling av en sak, samle bevis, sikring vitner som skal vitne på vegne av saksøker, og arbeider med tiltaltes advokat i tilfelle av et tilbud om å avgjøre saken ut av retten. Gebyrene varierer, avhengig av saken og fakturering strukturen ved advokat fast. Noen saksøker advokater jobber for en prosentandel av utbetalingen, mens andre kan fakturere av timen for sin representasjon.

Når kundene oppsøke en advokat for å gi representasjon, de har en rekke ressurser til å bruke, inkludert bar oppføringer, anbefalinger fra venner, og advokat gjennomgang tjenester. I mange regioner, det er restriksjoner på reklame for advokater og en saksøkers advokat kan ikke være i stand til å aktivt oppfordre kunder. Få arbeid på dette feltet krever utvikle et rykte som en god advokat som gir sterk, nyttig representasjon.

Så snart en klient nærmer en advokat og to inn et profesjonelt forhold, vil advokat samle så mye informasjon som mulig om saken for å begynne å utvikle en strategi for retten. Saksøkerens advokat vil også sende inn papirene i retten for å initiere drakten. Strategien kan omfatte alt fra å gi bilder av skadene som vil sjokkere juryen til å kalle inn sakkyndige som vil demonstrere tiltaltes uaktsomhet.

Under rettssaken forberedelse, kan saksøkers advokat reise for å møte med folk, ta avsetninger, og samle bevis. Hvis et oppgjør blir tilbudt, vil advokat gjennom vilkårene og gi råd, i tillegg til å sitte i på alle oppgjør møter for å diskutere alternativer og talsmann for klienten. Dersom saken går til retten, vil advokat gi representasjon i retten, trykke saken med mål om å bevise tiltaltes urett og få skader.

Advokater som arbeider i sivile domstoler vanligvis fokusere på enten som representerer saksøkerne eller tiltalte, fordi de krever forskjellige typer strategier. Noen ganger kan en advokat kan veksle, som arbeider med saksøkerne i enkelte situasjoner og tiltalte i andre. Det er lurt å velge en advokat med erfaring fra lignende typer saker og en dokumentert oversikt som en saksøkers advokat når vi leter etter en advokat til å representere en dress i retten. For tiltalte, er advokater med erfaring som tiltaltes advokat nødvendig. Ofte vil slike advokater gis av et forsikringsselskap eller arbeidsgiver, avhengig av innholdet av drakten.

 • En saksøkers advokat representerer personen saksøke for skader i en sivil sak.
 • Saksøkerens advokat representerer partiet saksøker for skader i en sivil sak.

Rett til publikum er juridisk rett til å vises før en domstol og snakke. Denne retten er utvidet til partene i en sak, som de må være i stand til å kommunisere om saken, og i forlengelsen av, deres representanter har også rett til publikum. Når en forsvarsadvokat snakker i retten på vegne av en klient, for eksempel, er advokat utøvelse av retten av publikum til å gi representasjon.

Tilgang til denne retten varierer fra nasjon. I noen land, alle advokater har rett til publikum i noen domstol, fra en enkel tingrett til den høyeste domstol i landet. Så lenge advokat representerer en part i en sak og er et medlem av bar i god stand, kan den personen snakke. I England, er skillene mellom advokater og jurister. Advokater har rett til publikum overalt, mens advokater kan bare representere folk i enkelte domstoler. På 1990-tallet ble noen endringer i denne policyen for å gi advokater flere rettigheter i retten.

Mens mange tar høyre for publikum for gitt, det var ikke alltid en lovfestet rett. Historisk sett ble noen mennesker ikke lov til å snakke for seg selv i retten, og domstolene kan høre tilfeller og ta beslutninger uten å faktisk høre fra ett av fagene i en sak. Noen land nektes retten av publikum til folk som slaver og noncitizens, for eksempel. Denne praksisen ble ansett skadelig og diskriminerende i mange nasjoner og avskaffet, med tilgang til rettssystemet blir vurdert et menneskerettighetsspørsmål.

Det er noen begrensninger i retten av publikum. Folk må være involvert i en sak, og de må overholde protokollen og etikette av retten når den vises. Hvis noen bruker banning eller unnlater å følge prosedyren, kan vedkommende bli bøtelagt eller på annen måte straffet. Advokater er forventet å være kjent med de atferdsmessige forventninger i retten, og kan gi råd til sine kunder om hvordan de skal oppføre seg i retten for å unngå problemer med en sak.

Folk som føler denne retten har blitt krenket kan sende klager. Avhengig av nasjonen og situasjonen, kan klagen inngis med domstolen, med et byrå seeing menneskerettighetsspørsmål, eller med en organisasjon som en Advokatforening. Klager bør inneholde klare, detaljerte informasjon, inkludert en diskusjon av den juridiske saken, en beskrivelse av hva som skjedde i retten, og detaljer om hvem som var til stede på den tiden.