hva er avløpsslangen

Hva er avløpsvann Slam?

June 29 by Eliza

Behandling av avløpsvann slam eller biosolids, består av en suppelignende blanding av vann og de faste avfallsstoffer som er opprettet som et biprodukt av kloakkbehandlingsprosesser. Kloakk er produsert når boliger, industri og gårder utslippsvannet forurenset av avfall fra toaletter, biprodukter av produksjonsprosesser, dusjer, dyre slakter, og vasker. For å hindre skade på utsiden vannkvalitet eller akvatisk liv, er vannbehandling utført for å gjenopprette klarhet, fjerne lukt, og fjerne forurensninger fra avløpsvannet før det kan trygt slippes ut i miljøet. Vanligvis er rensing av avløpsvann slam dannes under den primære og sekundære trinn i denne prosessen.

Etter at avløpsvannet ledes gjennom rør enten inn i en septiktank eller et behandlingsanlegg, det primære trinn av håndteringen av kloakk innebærer oppsamling av avløpsvann i en sedimenteringstank. En gang i tanken, blir de tunge faste stoffer tillatt å sedimentere til bunnen, og den flytbare faststoffer stiger til toppen, og skaper både en overliggende og underliggende lag av rå avløpsrensing slam, med vann klemt mellom. Det øverste laget av slam er vanligvis sammensatt av fett, oljer og andre fettstoffer, mens bunnsjiktet inneholder tunge faststoffer slik som humane eller animalske avføring. Den rå, primærslam blir deretter fortykket og fjernes fra tanken før bakteriene er i stand til å fordøye for mye av det.

Vannet fra den primære stadium beveger seg på enten til det ytre miljøet eller til den sekundære scenen, biologisk rensing av avløpsvann, hvor sekundær rensing av avløpsvann slam blir produsert. Siden mesteparten av de faste stoffer er blitt fjernet i det første trinn blir avfallet i left vann for det meste oppløste og vanskelig å fjerne med et filter. Biologiske avløpssystemer innføre enkle bakterier til avløpsvann og la organismene lever av den løselige, organisk avfall. Som de fordøye og fjerne avfallet fra vannet, bakteriene produsere et fast biprodukt som kan fjernes med et filter. Etter ytterligere behandling, kan disse biosolids noen ganger brukes som gjødsel.

Som kloakk inneholder ofte giftige kjemikalier og patogener, er trygg avhending av avløpsvann behandling slam viktig. Typisk disposisjon består av behandling av slammet gjennom anaerob nedbrytning, awanning av de resulterende biosolids å danne slamkakene, og deretter sende slamkakene til et deponi. Anaerob nedbrytning skjer i en lufttett tank hvori bakterier lever av det organiske materiale i slammet i et oksygenfritt miljø. Gassene som produseres av denne fordøyelsen prosessen kan noen ganger bli brukt til å lage biogass, en fornybar energikilde som brukes i oppvarming eller kjøretøy fremdrift.

Aerob nedbrytning, eller bakterier assistert spaltning i et oksygenrikt miljø, for behandling av avløpsvann slammet kan også benyttes. Mens raskere enn anaerob nedbrytning, er aerob nedbrytning dyrere å operere fordi det er så energikrevende. På småskala nettsteder, kan kompostering også brukes til å behandle slam. Kompostering blander avfall med organiske materialer av høy i karbon, som tre eller halm, og lar aerobe bakterier fordøyelsen. Prosessen gir varmeproduksjon og biosolids som kan noen ganger bli brukt som gjødsel, avhengig av innholdet av avfallet og de lokale forskriftene.

 • Etter at avløpsvannet ledes gjennom rør enten til et behandlingsanlegg, det primære trinn av håndteringen av kloakk innebærer oppsamling av avløpsvann i en sedimenteringstank.

Hva er avløpsvann?

June 5 by Eliza

Rensing av avløpsvann er prosessen med å ta avløpsvann og som gjør det egnet for utslipp i miljøet. Avløpsvann kan dannes ved en rekke aktiviteter, inkludert vask, bading, og bruk av toalett. Regnvann avrenning er også vurdert avløpsvann. Uansett hvor det kommer fra, er dette vannet full av bakterier, kjemikalier og andre forurensninger. Spillvannsbehandling reduserer forurensninger til et akseptabelt nivå slik at det er trygt for utslipp i miljøet.

I allmenn bruk, er det to typer renseanlegg: et biologisk renseanlegg og en fysisk / kjemisk renseanlegg. De fleste husholdninger og bedrifter lage avfall som kan brytes ned av naturlige midler. Biologiske renseanlegg bruke bakterier og annet biologisk materiale for å bryte ned avfallet. Industrielt avløpsvann kan inneholde kjemikalier som kan skade miljøet, så en kjemisk fabrikk er nødvendig for å behandle dette avfallet. Fysisk / kjemiske renseanlegg bruker både fysiske prosesser og kjemiske reaksjoner til å behandle avløpsvann.

En biologisk renseanlegg, slik som et kommunalt renseanlegg, bruker flere tanker til behandling av avfallsvannet som kommer inn i den. Først blir avløpsvann skjermet for å eliminere lett fjernet gjenstander, noen som kan ødelegge behandlingen planta € ™ s maskineri. Neste avløpsvannet føres til en primær bunnfellingsbassenget der materie kan flyte eller synke i tanken. Det gjenværende vannet blir deretter sendt til det sekundære behandlingstank hvor det biologiske materiale, slik som bakterier, fjerner mye av den gjenværende suspendert stoff.

De stoffene som er fjernet i løpet av vannbehandling kalles slam. Dette slammet behandles og kan brukes som gjødsel eller i landvinning, eller vil bli sendt til deponering eller forbrenning. Å behandle slam, kan avfallshåndtering profesjonelle bruker anaerob fordøyelsen, aerobic fordøyelse, eller kompostering. Forskjellen mellom anaerob og aerob nedbrytning er at aerobe digestions skjer i nærvær av oksygen der som anaerob nedbrytning gjør det ikke. I kompostering, er slam blandes med karbon før de blir introdusert for bakterier for å fordøye.

Etter den sekundære behandling blir vannet deretter sendt gjennom tertiær behandling. Denne behandlingen er det siste trinn før vannet kan slippes ut i omgivelsene, og vanligvis ender med et desinfeksjonstrinn. Dette trinnet er faktisk en kjemisk behandling i et biologisk behandlings innstilling. Det behandlede vann, kalt avløpsvann, blir deretter kastes i omgivelsene. Det gjenvunne vann kan også bli brukt i fontener og vann plener.

Fysisk / kjemisk rensing av avløpsvann starter med å fjerne suspendert stoff fra avløpsvannet. Vannet pumpes inn store tanker der saken legger seg eller synker, akkurat som i et biologisk renseanlegg. Akkurat som i et biologisk renseanlegg, kan denne prosessen bli hjulpet av røre som blander vannet opp forårsaker små partikler til å bli med til større partikler. I en fysisk / kjemisk anlegg, kan denne prosessen også bli ytterligere hjulpet ved tilsetning av flokkuleringsmidler, et kjemikalie som danner større partikler. Oppløst luft kan også anvendes for å hjelpe til med fjerning av partikler.

Kjemiske prosesser omfatter lagt kjemikalier for å felle oppløste stoffer. Kjemikalier som klor, kan også brukes for å omdanne cyanider til karbondioksid og nitrogen. Organiske kjemikalier kan også bli oksidert ved å tilsette ozon eller hydrogenperoksid. Kjemikalier i avløpsvann kan også bli brutt ned ved hjelp av ultrafiolett lys. Kommunale renseanlegg kan også bruke kjemiske behandlinger materialer for å fjerne for eksempel fosfor fra avløpsvannet.

 • Vannbehandling er prosessen som renser vannet slik at det vil være trygt for drikking.
 • En vannrenseanlegg.

En lekk søppeltømming kan fort bli en husholdning bekvemmelighet til en forverring problem. Det er ikke nødvendigvis vanskelig å feilsøke og reparere en lekkasje hvis du vet hvor du skal sjekke og hvordan å stoppe lekkasjen, mens observere sikkerhetstiltak. Lekkasjer oppstår vanligvis på tilknytningspunkter, snarere enn fra andelsdesignfeil. Disse kan omfatte holdere på vasken flens, enhetens oppvaskmaskin forbindelsesslangen, eller ved utløps nedløp. Tetthetsprøving innebærer inspeksjon av festene og bolter, slangemateriell, og noen ganger bruker av rørlegger er kitt.

Ved arbeid på apparatet eller gjøre hjemme reparasjoner generelt, er det alltid en god idé å informere noen andre i området hva du gjør. Dette vil redusere eventuelle uforutsette ulykker, for eksempel utilsiktede strømaktiveringer, skade på utstyr eller faller. Etter beslutter å arbeide på lekk søppeltømming selv, er første skritt å kutte strømmen ikke bare på bryteren, men også på kretspanelet. Forsøk aldri å reparere en søppeltømming mens den er koblet til en strømkilde. Sitt interiør inneholder farlige spinnende deler hvis funksjon er først og fremst å gå i oppløsning saken ved høy hastighet sliping.

Den første feilsøking tips for å vurdere en lekk søppeltømming er å sjekke kvaliteten på det lekket vann. Misfarget vann kommer fra en oppvaskmaskin avløpsrøret bærer matrester. Det kan også være varm. Klart vann indikerer en lekkasje som er oppstått før vannet kan komme inn i disposisjon. Det er viktig å fange slike lekkasjer tidlig, for å minimalisere eventuell skade på kabinett og også til mekanismen for deponering i seg selv.

I tilfelle vann drypper fra avhending selv, vil enheten sannsynligvis må fjernes, demonteres, eller muligens betjent. Hvis du ikke er sikker på hvor vannet kommer fra, når enheten er koblet fra strøm, kan du prøve å kjøre hånden din langs overflaten for å føle for lekkasjen området. Du kan også prøve å kjøre hånden din langs oppvaskmaskin avløpsslangen, sjekke at dets klemmer er satt stramt, og at den er ordentlig koblet fra oppvaskmaskinen innløp.

Sjekk festebolter lekk søppeltømming for å sørge for at de er riktig justert og strammet. Hvis lekkasjen er til stede ved vasken flens, slår disposisjon mot klokken for å fjerne enheten, løsne boltene, og kjøre rørlegger er kitt rundt flensen; Dette er den del som mest ligner hovedtrakten. Skru boltene og tørk bort overflødig kitt. Når enheten har blitt erstattet, gjenopprette makt og sjekke sin operasjon for å se om lekkasjen er reparert.

Hvis lekkasjen vedvarer, og du kan ikke finne kilden, kan du enten ringe en profesjonell rørlegger for å få råd eller fjerne enheten og ta den inn for service. Hvis du ikke er trygg på å håndtere dette utstyret, er det bedre å stole på en erfaren servicetekniker. Med en liten reparasjon og vedlikehold, presenterer en lekk søppeltømming liten utfordring for en sikkerhetsbevisst og informert gjør-det-yourselfer.

Hva er en Drain-og-Trap Auger?

December 11 by Eliza

Har du noen gang lurt på hva et avløp-og-felle auger er? Sjansene er du har hørt begrepet minst en gang enten ved å lese om det, eller ved å snakke med en rørlegger, eller kanskje ekspeditøren på den lokale Oppussing butikken. Det er en ganske teknisk term, eller navn, for et element som er svært vanlig. Her er litt mer informasjon om disse vanlige, og fantastisk nyttig verktøy.

 • Hva er det? Begrepet drain-og-felle skrue er riktig og forsvarlig navn for hva folk flest kaller "slangen". Ved siden av et stempel, er dette verktøyet kanskje den mest vanlige verktøyet tilgjengelig for å fjerne tresko fra regnet. Faktisk er det slik et felles verktøy som du lett kan finne den i verktøykasse av enhver profesjonell rørlegger. Det er også et verktøy som hvert hus bør ha, så vel.
 • Hva brukes de til? Som nevnt tidligere, er disse verktøyene brukes til å fjerne blokkeringer som finnes i et avløp. Selv om de kan brukes til de fleste avløp og rør, er denne typen verktøy utviklet for å håndtere avløp og rør i forbindelse med toaletter, vasker, og kar mest.
 • Hvordan fungerer de? Drain-og-fellen skruer arbeid ved å dreie sakte som de utvide. Som de gjør dette, kan de ofte jobbe seg gjennom en blokkering, og til slutt presse gjennom. Når de gjør presse gjennom, og de er så til slutt trekkes tilbake, vil dette etterlate en åpning som vil tillate at vann og andre fluider til å passere gjennom uten store problemer. Husk at de fleste modeller som du kan få for hjemmebruk strekker seg ut ca 25 meter. Hvis det er en blokkering lenger enn at du må enten ta kontakt med en profesjonell rørlegger, eller leie en lengre slange.
 • Enkelt vedlikehold. Som med de fleste typer verktøy, og spesielt avløp verktøy, hvis du ikke tar skikkelig vare på avløpet-og-felle auger, kan du forvente å se den svekkes ganske raskt. Den enkleste formen for vedlikehold som du kan utføre på en slange er å rengjøre den når du er ferdig. Dette kan enkelt gjøres ved å ta den helt tilbaketrukket slange utenfor, og deretter fullt utvide den. Med slangen helt ut kan du deretter skylle slangen av. Trekke slangen, og deretter utvide det ut igjen for å skylle av en gang til. Gjenta prosessen til slangen er helt ren.

Nå som du vet litt mer om disse meget nyttige verktøy, kan du nå begynne å se etter en som du vil ha i ditt eget hus. Husk at du trenger bare å bruke en som ikke er mer enn 25 meter lang, og kan lett koste et minimum av $ 30. Så, kan det være lurt å lok på dette mer som en investering, og bør behandles som sådan.

Hva er en Air Gap?

March 11 by Eliza

En luftspalte er uhindret plass mellom en stikkontakt og en åpen beholder eller flom nivå av et innslag. Et eksempel på en luftspalte er mellomrommet mellom en kran og vasken felgen. Dette gap hindrer tilbakestrømning av forurenset vann fra vasken inn i kranen, uten noen modifikasjon av systemet. En luftgapet er den mest økonomiske metode for å hindre tilbakestrømning av forurenset vann inn i ferskvannssystemet.

Uten anvendelse av tilbakestrømningshindrende slik som en luftspalte, kan skitne vannet gå inn og dispergere inn i et drikkevannsystemet. Hvis ingen luftspalten er til stede, tilbake-siphonage ville oppstå hvis vannforsyningen i et hus trykktap og vasken er høyere enn punktet hvor vannet kommer inn. Dette kan illustreres ved å feste en slange til en kran og oppslukt slangen i en vask fylt med forurenset vann. Under de rette forholdene, er tilbakestrømning mulig.

Når et apparat som oppvaskmaskin er installert, er avløpsslangen loopet så høyt opp under skapet som mulig og sikret med rørbånd. Dette skaper en luftspalte som hindrer tilbakestrømning av vann hvis pumpen opphører å fungere. Det finnes situasjoner som gjør at løkker slangen svært vanskelig og upraktisk, imidlertid, og i denne situasjonen, er installasjonen av et mekanisk luftspalte som kreves.

Mange rørleggere foretrekker å installere en produsert luftgap uavhengig av hvorvidt eller ikke en høy sløyfe er mulig. Dette er fordi det gir bedre beskyttelse mot tilbakestrømning av vann. Den kontinuerlig forbindelse i tilfelle av en høy sløyfe installasjon kan likevel gjøre det mulig for tilbake-hevertvirkning å forekomme, selv om sannsynligheten er lav.

For å hindre bak-siphonage av skittent vann i vannsystem, mange avløp koder krever tilbakestrømming forebygging. VVS inspektører er ofte nødvendig for å analysere disse inventar for å sikre at de har bee riktig utformet og installert. En luftspalte er en ikke-mekanisk form for tilbakestrømningshindrende, og må være to ganger den indre diameter av røret. Denne ligaen bør være minst 1 cm (2,5 cm) i diameter for å kvalifisere seg.

Selv om de fleste fagfolk vurdere en luftspalte for å gi maksimal beskyttelse mot tilbakestrømning, er det ikke alltid praktisk. Det kan bli forbigått av rørleggere som kanskje ikke har tålmodighet eller kompetanse til å installere det riktig. Til tross for noen mindre problemer involvert i å installere denne ligaen, er beskyttelsen det gir vel verdt noen installasjonsproblemer.

 • En luftspalte er mellomrommet mellom en kran og vasken rim.

Hva er en Lint Catcher?

April 30 by Eliza

En lint catcher går under andre navn, som for eksempel en lo felle eller en lofilteret. Begrepet brukes vanligvis i referanse til et filter i en tørketrommel, som samler lo fra klær som det tørker. Det er et nyttig verktøy som beskytter klær og holder den nyere ser lenger. Men det er viktig å sørge for at lo Fangeren er grundig rengjort hver gang tørketrommelen brukes.

Helst lo bygger opp eller lo fangeren blir tett, det ikke bare reduserer ytelsen til tørketrommel, men det kan også være farlig. Tørketrommelen ikke tørre klær så grundig eller så raskt som det skal på grunn av luftstrømmen, og klærne vil også ha flere rynker. Enda viktigere, kan lo partikler være svært brannfarlig, og når bygget opp lo og rusk blir utsatt for varmen fra tørketrommelen, kan det oppstå brann.

Bortsett fra den lo fangeren, er det også viktig å holde ventilasjonsslangen eller lufte kanal fri for rusk. Igjen, vil gjøre det bidra til å forbedre din dryerâ € ™ s ytelse og redusere risikoen for brann. Det finnes spesielle børster tilgjengelig som gjør det lettere å holde lint catcher samt din vent ren.

Det er andre assortert lo enheter tilgjengelig, som lo catcher baller. Disse små ballene er dekket i mikrofiber, som griper lo og andre partikler av klærne som de tørkes i tørketrommel. Bare kaste dem i tørketrommelen med klær og du kan dramatisk redusere mengden av lo som samler på klærne, så vel som i lint catcher.

Du kan også kjøpe en lo catcher for vaskemaskin. En felles design er en lint catcher koblet til vaskerens utslipp eller avløpsslangen som filtrerer vaskevannet, fjerne lo og annet rusk før den når verktøyet vasken eller i avløpsrøret. Denne typen lint catcher kan bidra til å forhindre tette rør samt septiktank skade.

 • Interiøret i en tørketrommel, inkludert lo fangeren.
 • Lo kommer fra klesfibre som blir løsnet og faller av under tørkeprosessen.
 • En lo fangeren, som ligger i en tørketrommel, fanger lo som kommer fra klærne under tørkeprosessen.

En vaskemaskin avløpsslangen er et fleksibelt rør, vanligvis laget av plast, som kobler vaskemaskinen til eksisterende avløpsrør i bygningen. Denne slangen er en av mange viktige vaskemaskin deler som er medvirkende til hygiene drift av vaskemaskinen. Riktig montert, retning og avløpsslangen avløpsvannet ut av oppvaskmaskinen og inn i septisk eller avløpssystem under og ved slutten av vaskesyklusen.

Alle automatiske typer vaskemaskiner bruker en dreneringsslange. En ende av vaskemaskinen slangen er fastklemt til en liten, utstående port på baksiden av vaskemaskinen. Den andre enden av slangen er fastspent til eller henges opp på et rør eller en beholder som fører til kloakkrørsystem. En pumpe inne i vaskemaskinen dirigerer avløpsvann fra vaskelast i vaskemaskinen avløpsslangen, som bærer den inn i kloakksystemet. Automatiske vaskemaskiner pumpe avløpsvannet gjennom avløpsslangen med jevne mellomrom gjennom skyllesyklusene og etter den siste syklusen av vaske belastning.

Installere eller bytte ut en vaskemaskin avløpsslangen er ikke vanskelig. Klemmen som fester slangen på baksiden av vaskemaskinen er lett presset med tang for å feste den til maskinen. Over tid kan det gummiert plast slange utvikle små sprekker eller nålestikk. Når slangen blir sprukket eller tørr, erstatter er det nødvendig å unngå potensielt kostbare vannskader mot lekkasjer.

En vaskemaskin krever riktig ventilering for avløpssystemet skal fungere skikkelig. En ventil gjør at luft inn i VVS dreneringssystem. Luften hindrer et vakuum dannes i rørene når vannet beveger seg gjennom dreneringssystemet. Ikke ventilert, kan vaskemaskinen avløpsslangen sprute vann eller riste løs fra sin fortøyning på avløpsrøret under vaskemaskinen drift, eller det kan avgi metan kloakk gasser fra avløpsrøret mens den ikke er i drift.

Tresko er et annet vanlig problem med vaskemaskin avløpsslanger. Dreven sediment eller lo kan bygge opp i en slange, forårsaker en hindring som kan føre til vann tilbakestrømning. En kink i avløpsslangen blokker riktig vannføring og kan hindre tømming av vaskemaskinen. En vaskemaskin avløpsslangen er en tilsynelatende usynlig del av vaskemaskin operasjon, men uten avløpsslangen, ville raskt overløp med avløpsvann vaskemaskinen.

 • Automatiske vaskemaskiner pumpe ut spillvann gjennom avløpsslangen under skyllesyklusen.

En oppvaskmaskin luftspalte er en komponent som er installert i mellom avløpsslangen for en oppvaskmaskin og en vask avløp eller søppeltømming. Disse komponentene kan monteres i en ledig vask beholder, eller gjennom et hull boret i en benkeplate. Det finnes flere ulike funksjoner som en oppvaskmaskin luftespalte kan utføre, som alle er knyttet til den måten at oppvaskmaskiner avløp. Ett formål som en luftspalte kan tjene er å hindre at vann renner ned en vask avløp fra uhell snylte vann fra en oppvaskmaskin. Det andre formålet er å hindre kloakk fra stadig snylte til en frisk vannforsyning i form av en oppvaskmaskin, noe som er grunnen til at noen lokale jurisdiksjoner har byggeforskrifter som krever installasjon av oppvaskmaskin luftspalter.

Oppvaskmaskiner kreve både en kilde for friskt vann, og en fremgangsmåte for drenering av skittent vann for å virke på riktig måte. De er vanligvis koblet til en ferskvannstilførsel for rent vann, og vanligvis renne inn i det samme røret som en kjøkkenvask. De fleste søppel salg inkluderer også en port som en oppvaskmaskin avløpsslangen kan kobles til. Når en vaskesyklusen er ferdig, de fleste oppvaskmaskiner har en pumpe som brukes til å lede all den skitne vannet i vasken avløpsrøret eller søppeltømming.

I noen tilfeller har en oppvaskmaskin avløpsslangen ikke kobles direkte til et avløpsrør eller disposisjon. Installasjoner som disse omfatter en ytterligere komponent, som er referert til som en oppvaskmaskin luftspalte. Disse luftgap er vanligvis bare rør som har beskyttende eller dekorative overtrekk som dekker dem, og en Y-kobling på undersiden. Den ene side av Y-forbindelsen er hektet inn i en oppvaskmaskin avløpsslangen, mens den andre er koblet til en avhending eller sink avløp.

Den viktigste grunn for å bruke en oppvaskmaskin luftspalte er å hindre en avsuging handling, enten ut av eller inn i en oppvaskmaskin. Uten en oppvaskmaskin luftspalte, kan avløpsslangen av en oppvaskmaskin fungere som en hevert under visse omstendigheter. Rennende vann inn i et kjøkken avløp kan komme sug vannet ut av en oppvaskmaskin, hindrer det i å fungere ordentlig. Det er også en sjanse for kloakk går inn i en oppvaskmaskin hvis det ryggen opp forbi en p-felle og i en vask avløp. Hvis dette skulle skje, kunne kloakk potensielt sug hele veien inn i vanninntaket og forurense hele ferskvann tilførsel av et fellesskap.

 • Oppvaskmaskiner krever en måte å trakt i rent vann og avløp ut skittent vann.

De to hovedtyper av oppvask slanger blir brukt til å levere friskt vann, og for å lede bort vann som er tilsølt. Oppvaskmaskin tilførselsslanger er vanligvis tredd på hver ende, og er ofte laget av stålnett og andre trykkbestandige materialer. Disse oppvaskmaskin slanger er også tilgjengelig i en rekke lengder, siden oppvaskmaskiner ikke alltid er plassert rett ved siden av en vanntilførselen. Oppvaskmaskin avløpsslanger er vanligvis gummi eller plast, og er designet for lavtrykk bruk. Disse oppvask slanger er noen ganger også konstruert for bruk med en luftspalte, som er en komponent som kan hindre at sink avfallsvann i å renne tilbake i en oppvaskmaskin.

Oppvaskmaskiner er apparater som bruker vann til automatisk rene retter, panner, glass og andre gjenstander. Det betyr at disse apparatene trenger to forskjellige typer slanger for å fungere. Hver av disse typer oppvaskmaskin slanger er tilgjengelig i en rekke forskjellige konfigurasjoner og konstruksjonsmaterialer.

Den første type av oppvask slange blir brukt for å tilføre vann. Disse slangene vanligvis har gjengede ender, som tillater dem å bli skrudd fast på en vanntilførselsledning og vanninnløpet i en oppvaskmaskin. Siden vannet fra tilførselsledningen settes under trykk, disse slanger må vanligvis også til å motstå et visst press. Gummi og plast blir noen ganger brukt, men en stålnett dekker er vanlig også.

Oppvaskmaskin slanger er også brukt til å drenere bort skitne vannet etter en vaskesyklusen er fullført. Oppvaskmaskiner typisk pumpe vann ut ved et relativt lavt trykk, og disse slanger er vanligvis festet med klemmer i stedet for skrueforbindelser. Noen oppvaskmaskin avløpsslanger er ganske lang, slik at de kan være løkker opp i nærheten av undersiden av en teller. Som kan hindre vask avløpsvann fra sikkerhetskopiering i oppvaskmaskinen. Andre oppvaskmaskin avløpsslanger er designet for bruk med en luftspalte, som er en komponent som er installert gjennom en teller og utfører samme funksjon.

Bærbare oppvaskmaskiner bruker en type kombinert slange enhet som utfører både tilbud og avløpsfunksjoner. Disse oppvask slanger har typisk en unicoupler på den ene enden, som er en komponent som er utformet for å sikkert feste til en kran, vask. Tilførselsledningen i disse slangene er i stand til å koble til en kran ved hjelp av unicoupler, som er hvordan den bærbare oppvaskmaskin mottar vann. En unicoupler vil typisk også har en åpning på undersiden at avløpsslangen kobles til, slik at skittent vann fra den bærbare oppvaskmaskin til å tømmes direkte inn i vasken.

 • Oppvaskmaskin slanger brukes til å flytte vann inn og ut av oppvaskmaskinen.

Det finnes en rekke forskjellige ting som kan resultere i en oppvaskmaskin ikke drenering, som kan deles inn i generelle kategorier. Mange oppvaskmaskin drenering problemer kan spores tilbake til innløps- eller utløpsslangene. Det er også mulig for en oppvaskmaskin å ikke renne riktig på grunn av en søppeltømming, spesielt hvis en ny enhet ble nettopp installert. Andre saker som kan resultere i en oppvaskmaskin drenering ikke er relatert på noen måte til pumpen, solenoid, eller timer. Noen av disse problemene er enkelt for alle å inspisere og reparere, men i enkelte tilfeller en profesjonell vil trenge å bli kontaktet.

En oppvaskmaskin som er fastmontert under et møte eller vasken er vanligvis koblet til en vanntilførselskilde og et avløp. Problemer med en av disse slangene kan resultere i oppvaskmaskinen ikke drenering. Hvis avløpsslangen er knekk, kan det føre til vann å sikkerhetskopiere inn i oppvaskmaskinen under tømming. Det er også noen ganger mulig for vann å lekke inn i oppvaskmaskinen gjennom inntaksslangen når enheten ikke er i bruk. En kink i avløpet kan mistenkes hvis oppvaskmaskinen er full av vann umiddelbart etter bruk, mens en lekker slange kan være den skyldige hvis det er vann til stede før vaskesyklusen begynner.

En annen beslektet sak for en oppvaskmaskin drenering ikke kan spores tilbake til en søppeltømming. De fleste oppvaskmaskiner koble til vasken renne ved hjelp av en spesiell kontakt, men en søppeltømming kan gjøre denne konfigurasjonen vanskelig. I stedet, mange søppel salg inkluderer en oppvaskmaskin avløp kontakt. Fra fabrikken, er dette røret er blokkert med en utstansing plugg som må fjernes forut for tilkobling av oppvaskmaskinen. Hvis knockout pluggen ikke er fjernet, vil oppvaskmaskinen ikke være i stand til å drenere og skittent vann vil sikkerhetskopiere inn i den.

Mange andre oppvaskmaskin drenering problemer er relatert på noen måte til pumpen. Denne komponenten er ment å pumpe den brukte vann ut av oppvaskmaskinen og inn i vasken avløp eller avhending. Når en pumpe som ikke klarer å reversere når det er tid for å begynne å fjerne vannet, kan det resultere i oppvaskmaskinen ikke riktig drenering. Hvis oppvaskmaskinen ikke klarer å ta en pause i mellom hver vask og tømming, kan pumpen bli mistenkt. Det kan være en solenoid som er ansvarlig for reversering, i hvilket tilfelle en hørbar lyd skal høres mellom syklusene.

 • En oppvaskmaskin ikke riktig drenering kan være relatert til knekk på inntaks- eller utløpsslangene.

Hva er en vaskemaskin pumpe?

December 2 by Eliza

En vaskemaskin pumpen er en enhet som brukes til å ekstrahere vann fra en vaskemaskin. Etter både skylle og vaskesykluser, er vaskemaskinen pumpe aktivert og pumper vannet fra vaskemaskinen til avløpsrøret og inn i bygningens rørsystemet. Ofte i stand til å pumpe store mengder væske i løpet av kort tid, gjør det mulig for pumpen vaskemaskinen for å tømme seg selv uten ytterligere hjelp fra operatøren av maskinen. Hvis ubrukelig, er pumpeenheten kan fjernes ved en erfaren person reparasjon eller en mekanisk tilbøyelig eieren av maskinen, noe som gjør det mulig for en erstatningspumpe som skal installeres.

Tidlige versjoner av vaskemaskinen ikke inkluderer en vaskemaskin pumpe. Vannet ble ganske enkelt tømt fra vaskeren via en slange montert lavt på siden av maskinen. Operatøren brukt slangen for å tappe vaskevannet i en bøtte, og deretter helles innholdet i bøtten inn i et passende avløp. I enkelte husholdninger, ble vannet ganske enkelt tillates å strømme inn i en renne som ligger på gulvet i rommet som huser vaskemaskin. Å fylle maskinen, brukeren fylte en bøtte med rent vann så strømmet det inn i vaskemaskinen.

Vaskemaskinen pumpe hjulpet i å gjøre vaskemaskinen en i hjemmet enhet i stedet for det å være begrenset til en veranda eller kjelleren området. Den naturlige oppfølging til oppfinnelsen av vaskemaskinen pumpe var interne vannlinjer, som tillot feste maskinen til hjemmet innvendig avløp. Nøkkelen til å drive en vaskemaskin innsiden av hjemmet uten å ha store vannlekkasjer fra dreneringssystemet er å holde avløpsslangen montert over vaskerens vannstand. Vaskemaskinen Pumpen kan presse vannet opp og ut av avløpsslangen og la den renne inn i hjemmet rørsystemet. Høyden av avløpsslangen hindrer vannet fra for tidlig å suges ut av vaskeren.

Skjermene beskytte de fleste pumpene fra å bli plugget med lo og annet rusk som stammer fra vaskesyklusen. Av og til vil vaskemaskinen pumpen krever rengjøring for å fjerne materiale fra pumpehuset, så vel som skjermbildet. Når dette skjer, er det ofte best overlatt til en utdannet reparatør for å hindre lekkasje og dårlig ytelse. Teknologiske fremskritt har ført til vaskemaskin pumpe design som vanligvis gir riktig ytelse for livet av vaskemaskinen i de fleste tilfeller.

 • En vaskemaskin.
 • En vaskemaskin.

Uansett hva slags avløp er brukt, er det mange vanlige kranen delene som utgjør den typiske vannkran. Komponenter fra håndtak, ventiler, membraner og mye mer omfatte vannkranen. Disse tappekran deler utføre en meget komplisert plikt i mange strukturer over hele verden. I sin grunnleggende form, disse delene la vannet strømme fritt når det trengs og holde det drypper når den ikke er i bruk.

Mens du bruker en kran kan virke så enkelt som å vri på en bryter og fylle et glass, er det mange tappekran deler som arbeider i konsert som tillater vannet å strømme. Når rattet dreies, blir en ventil aktiveres, slik at setet for å stige fra sin hvilested. Setet er en maskinert stykke messing som passer inn i en maskinert montering, og skaper en blokk som holder vannet strømmer. En membran plassert bak setet og gjenget på ventilstangen hindrer ventilen drypper når den ikke er i bruk.

Som vannet renner gjennom kranen deler, er neste destinasjon overføring rør dette røret bringer vannet fra varm eller kald side av systemet til et flette på kranen. Vakuumbryterenhet er den neste i progresjon gjennom kranen deler. Denne vakuumbryter tillater vannet å strømme ut av vannsystemet når den er aktivert; imidlertid denne ventil også stopper brønnen eller vann-systemet fra å suges når ventilen er lukket. Ofte på en eldre vannsystem, kan en surklende lyd høres når vannventilen er slått til "på" -posisjon. Denne lyden, når de ledsages av en liten nøling i strømmen av vann, er en indikasjon på en svak vakuum breaker ventil.

Bortsett fra knotter og selve kranen, en av de mest merkbare funksjonene i alle tappekran deler er escutcheon. Den escutcheon er dekorative innslag som sitter rett under håndtaket eller knott. Dette elementet kan produseres av krom stål, polert sølv eller messing, keramikk eller til og med tre. Tegninger av disse tappekran deler er ubegrenset, og valget er vanligvis basert på personlige valg og stil preferanser.

En viktig komponent til de fleste tappekran systemer er sprøyta. Sprøyta tillater brukeren å rydde matrester ut av retter før du vasker dem. Det viser seg også svært verdifull når skylling retter som har blitt vasket. Mange sprøyter design gjør det også mulig å vaske og skylle håret og store objekter som ikke får plass under kranen.

 • Flere tappekran deler arbeide sammen for å sikre forsvarlig drift.
 • En enkelt håndtak kjøkkenkran.

En skuff oppvaskmaskin følger konseptet med et arkivskap i stedet for den tradisjonelle oppvaskmaskin. I stedet for å åpne en dør og trekke ut stativene, åpnes en person en skuff og laster rettene fra toppen. Skuff oppvaskmaskiner kan ha en skuff eller to skuffer, hvor hver skuff kjøres uavhengig. En fordel med en skuff oppvaskmaskin er evnen til å kjøre mindre masse retter, sparer kostnader energi og nytte. En av ulempene er at dreneringsslangene er mer sannsynlig å utvikle lekkasjer enn i tradisjonelle oppvaskmaskin.

Mange mener at den topp-lasting funksjonen for å være en av de største fordelene med skuff oppvaskmaskin. Ergonomisk, er det en fordel for folk med ryggproblemer. Andre mennesker synes at det er raskere å skylle oppvasken i vasken og sett dem inn i maskinen uten å måtte bøye seg ned. De fleste av maskinene har de samme funksjonene som tradisjonelle oppvaskmaskiner har, for eksempel justerbare stativer, flyttbare kurver, og nedfellbare tindene, noe som gjør lasting enklere og raskere. Skuffen og stativ skyve ut samtidig, også spare tid og bevegelse.

Skuffen oppvaskmaskin er en nyskapning av en New Zealand selskap, og det markedsfører oppvaskmaskiner verden under flere merkenavn. Ett av problemene med den nylig introduserte utformingen var at amerikanerne bruker vanligvis større middag plater, og de fikk ikke plass i maskinene. Noen design har høyere skuffer å legge allsidighet. En annen ekstra funksjon er maten oser som sliper og spyler matrester. Kjøpere må undersøke hvilke modeller har disse funksjonene.

Selv om noen mennesker finner ut at skuffen utforming begrenser størrelsen på lasten, trenger andre mennesker ikke opplever dette problemet. Mange brukere finner at fordelene oppveier ulempene. Ett eksempel på skuff oppvaskmaskin allsidighet er at en to-skuff maskin tillater ortodokse jødiske folk å vaske kjøtt og meieri redskaper i egne skuffer. I mindre kjøkken, kan en liten skuff oppvaskmaskin passe under vasken, spare plass.

Ofte teknikere kan installere en one-skuffeseksjon i den øverste halvdelen av en spesialbygd skap. Produsenter tilbyr de samme apparatet fronter for skuff oppvaskmaskiner som de bruker for tradisjonelle oppvaskmaskiner. Dette inkluderer hvit, svart, og tilpassede fronter som tre korn. Mange huseiere installere en skuff oppvaskmaskin i deres bar områdene og oppholdsrom. Brukere må være ekstra forsiktig når du legger elementer som stemware fordi stilkene kan falle gjennom rack, jamming agitator.

Folk som underholder ofte eller har store partiene ofte installere to oppvaskmaskiner: en tradisjonell oppvaskmaskin og en to-skuff ett. Har de to skuffer av skuff stil oppvaskmaskin funksjon uavhengig av hverandre har flere fordeler. Den ene er at en bruker kan kjøre en last på en lys vask, slik som krystall-glass, mens den andre løper på en tyngre gryter og panner innstilling.

Vanligvis skuff oppvaskmaskiner har noen problemer som designere forsøker å rette opp. En av disse er at avløpsslangen får mer slitasje enn i tradisjonelle oppvaskmaskiner fordi slangen bøyer hver gang en bruker åpner og lukker skuffen. Denne overdrevne bevegelser kan føre til at slangen til å lekke. Vanligvis teknikere må dra enheten ut av skapet område å arbeide på den. Eiere rapporterer ofte at reparasjonen er mer kostnadskrevende enn med tradisjonelle oppvaskmaskin.

 • En tradisjonell oppvaskmaskin har en enkelt dør som åpnes og stativer som kan trekkes ut.

Hva er en Trench Rock?

August 24 by Eliza

Grøft bergart blir brukt som et verktøy for drenering. I riktig grøfte konstruksjon, er det en nødvendig middel for drenering i bunnen av grøften. Drenering åpner for vann eller avrenning til å bli skilt, slik at grøften selv ikke? € ™ t fylle opp med vann. Et populært materiale som brukes for denne typen vannskillet er formet grøft rock.

Grøften stein er en form av grus som er strømmet inn i bunnen av grøften, og deretter utjevnes. Den strekker seg over lengden av grøften, slik at overflaten av grøften er i stand til å fordele vannet felle inn i den. Selv om mange mennesker bruker noen form for grus de kan finne for å danne sin grøft stein struktur, er den beste typen å bruke en mellomstor stein base, slik at det er nok plass mellom steinene for å spre vannet.

I et vannskille grøft, bør rock fylle opp omtrent halvparten av trenchâ € ™ s høyde. Deretter ble en gjennomtrengelig rennesystem som er i stand til å fordele vannet gjennom seg selv, for eksempel en duk dekket avløpsslangen, bør legges på fjell. Dette systemet skal da være helt dekket i mer rock, med drenering slangen la ut på enten veien til et nedbørsfelt eller til en lavere stykke land som ISNA € ™ t brukes ofte.

Ita € ™ s viktig å dekke avløpsslangen med minst 2 inches (5 cm) av grøft steiner slik at eventuelt vann som kommer inn i slangen gjør så jevnt og så slangen ikke? € ™ t tettes. Når grøfte bergarter dekke avløpsslangen, bør et lag av gjennomtrengelig duk legges ut over bredden og bør strekke seg over lengden av grøften. Dette fungerer som et filter for bunnfall grøften bergart. Da duken skal være dekket med minst 4 til 6 inches (10 til 15 cm) av skitt som kan være noe sammenpresset eller stampet ned for å unngå erosjon.

Hensikten og dimensjonene av grøften kommer til å bestemme mengden av grøften bergart nødvendig. På grunn av det faktum at folk flest dona € ™ t har de nødvendige mengder grus og stein lett tilgjengelig, klippen vil i de fleste tilfeller må bestilles i henhold til det beløpet som trengs for jobben. Beregning av dybde, bredde og lengde av grøften vil gi en grunnleggende idé om hvor mye grøft stein er nødvendig.

 • Trench stein er en form for grus.

Når klærne er plassert inn i en vaskemaskin, går de inn i karet, flyttes om - opphisset - i såpevann, skylles med rent vann, og til slutt har alt vannet vridd fra dem før de blir klar til å fjerne for tørking. Hele prosessen fungerer fordi karet er i stand til å bevege seg frem og tilbake, propaganderte og deretter spinne klærne i maskinen. Karet er i stand til å flytte fordi det sitter på lagrene, en gruppe av små stålkuler som la den rotere fritt.

Vaskemaskin lagrene er ikke løs i maskinen, men blir holdt i en runde spor med et hull i midten for karet støtte spindel. Hele denne delen - lagrene og rammen som holder dem - er vanligvis også referert til som lagrene. Den lagrene montering passer inn i en utsparing i bunnen av karet. Hele karet hviler på lagrene.

Mange ganger, som bærer problemer er ikke åpenbar, da vaskemaskin lagrene ikke kan sees uten demontering bunnen av skiven. Det er noen symptomer som kan bidra til å identifisere lagerproblemer. Ofte, men det er flere mulige årsaker for hvert symptom, slik at tilstedeværelsen av en bestemt tilstand er ikke nødvendigvis et tegn på lagersvikt.

En av de vanligste tegnene på den forestående svikt i vaskemaskin lagrene er en høy lyd under enhver vask eller sentrifugeringen. Støyen kan være en high-pitched hvin, eller det kan høres mer ut som et høyt rubbing eller sliping. Støy generelt blir høyere over tid, som lagrene slites ned og blir ute av stand til å støtte karet av vaskemaskinen. Til slutt skiven vil opphøre å agitere eller spinne i det hele tatt.

En annen svært vanlig tegn på problemer med vaskemaskin lagrene er tilstedeværelsen av vann i karet etter en sentrifugeringen. Normalt skiven roterer hurtig, og sentrifugalkraften presser alt vannet ut av karet, hvor det deretter dreneres gjennom avløpsslangen. Dårlige lagrene tillater ikke vaskemaskinen badekaret for å spinne fritt, forårsaker den til å beholde vann på slutten av sentrifugeringen. Dette problemet kan være noe så enkelt som en blokkert avløpsslangen, slik at slangen skal inspiseres og vaskemaskinen bør følges for å se om karet beveger feely under vaskesyklusen, eller hvis det ser ut til å binde.

Vaskemaskin lagrene er vanligvis god for minst fem år, ofte så mye som 10 eller mer, før de må byttes ut. I mange tilfeller kan et hjem altmuligmann eller apparatet reparatør fikse vaskemaskinen ved ganske enkelt å erstatte de dårlige lagrene og tilhørende segl, etter som maskinen vil vanligvis gi mange flere års tjeneste. Bruk servicehåndboken som en retningslinje før du prøver et hjem reparasjon. Mange slike håndbøker kan lastes ned fra produsentens hjemmeside.

 • Hvis vaskemaskinen lagrene mislykkes, vil vaskemaskinen opphøre å agitere og spinn.

Hvis du liker å reparere dine egne apparater, er det en rekke ulike oppvaskmaskin reservedeler som kan være lurt å holde på hånden. Noen deler er lettere å erstatte enn andre, så du må bruke din egen dømmekraft om når du bør ringe en profesjonell. Felles oppvaskmaskin reservedeler inkluderer pumper og slanger for å fylle og tappe enheten. Mange oppvaskmaskiner inkluderer også noen type varmeelement som styres av en termostat, så hvis enheten inkluderer forvarming funksjonalitet, disse er også reservedeler kan du ønsker hendig. Du kan også holde ekstra ruller, glir, håndtak, kaminer og andre assortert oppvaskmaskin reservedeler på hånden hvis du ønsker å være spesielt godt forberedt.

Mange oppvaskmaskin problemene er knyttet til problemer med tømming, som kan spores tilbake til komponenter slik som slanger og pumper. Siden disse problemene kan potensielt skade gulvet og andre apparater, kan det være lurt å ha de nødvendige oppvaskmaskin reservedeler klar til å løse problemet. Den oppvaskmaskin avløpsslangen er hvordan alt vannet kommer ut av maskinen og inn i avløp, så hvis det slites ut eller råtner bort pumpen kan raskt dekke din kjøkkengulvet i vann. En dårlig pumpe kan også hindre vann i å renne ut av oppvaskmaskinen, noe som kan føre til at det å renne over eller lekke når du åpner den opp.

Det kan også være en god idé å holde deler som gittere og sel rundt, siden svikt av disse komponentene kan føre til lekkasje eller overløp i tillegg. En rist noen ganger blir koblet opp og kan renses, men en utslitt eller ødelagt enhet kan gjøre avløpsslangen eller avløp stoppet opp. Sel er vanligvis brukes til å holde oppvaskmaskinen vanntett når du er i bruk, så en fiasko det kan føre til et vått gulv, skadet kabinett, eller andre uønskede konsekvenser.

Hvis enheten har en forvarming funksjon, kan det være lurt å holde et par forskjellige oppvaskmaskin reservedeler rundt. Oppvaskmaskin med denne funksjonaliteten har vanligvis en brenner eller varmeelement som varmer opp vann som det går inn i maskinen, sammen med en termostat for å regulere temperaturen. Hvis disse komponentene går dårlig oppvaskmaskin kan fortsatt fungere, men oppvasken ikke kan få så ren.

Valser og glir ofte slites ut, får problemer, eller bryte av, så du kan også være lurt å ha noen av disse oppvaskmaskin reservedeler rundt. En stakk badekar eller rack kan gjøre det vanskelig å laste oppvaskmaskin eller kan hindre deg fra å fylle den opp helt. Oppvaskmaskinen kan noen ganger fortsatt brukes i disse forholdene, men det kan være upraktisk eller bortkastet hvis enheten ikke kan bli fylt til kapasitet for hver last.

 • Gliders for oppvaskkurver kan være en god reservedel å hamstre for husholdninger som er sterkt avhengig av oppvaskmaskin bruk.

Noen av de vanligste oppvaskmaskin problemene er dårlig rengjort retter, utilstrekkelig drenering og lekker. Ikke skylle oppvasken før du legger dem inn i en oppvaskmaskin kan føre til delvis renset retter, selv om maskinen er plassert på den tunge syklus. Oppvaskmaskiner som ikke drenerer er også vanlig, og noen ganger, også feil av retter som var for skitne. I tillegg har mange mennesker opplever at deres oppvaskmaskin har begynt å lekke, og dette kan være grunn til å bruke hånd-vask såpe eller en dårlig utstyrt dør. Uansett problemet, er det vanligvis en reparasjon person som kan hjelpe, men avhengig av alvorlighetsgraden av problemet, kan prisen på restaurering oppvaskmaskinen til å jobbe for noen ganger være nok til å kjøpe en annen en ny.

En av de mest vanlige oppvask problemer er at maskinen ikke er fullstendig rengjøring av servise. Dette kan være forårsaket av flere ting: retter som ikke ble skylt nok, dårlig vanntrykk, eller vann som ikke er varm nok. Ofte kan dette vanlig problem være løst ved bare å skylle oppvasken mer grundig før du legger dem i maskinen. Mens det er vanligvis greit for de retter å være synlig skitne, bør det ikke være biter av mat. Av og til, brukeren bare glemte å legge til vaskemiddel eller døren til vaskemiddelet ikke klarte å åpne under vaskingen.

Blant de vanligste oppvaskmaskin problemer er en oppvaskmaskin som ikke tømmer. Dette problemet er vanligvis forårsaket av en tett avløpsrør, normalt på grunn av mat som ikke ble skylt av rettene før du kjører maskinen. Fjerne synlig mat kan være nok til at oppvaskmaskinen til å renne. Men noen ganger er problemet mer komplekst og innebærer en kink i avløpsslangen eller en sviktende pumpe avløp. En oversvømt oppvaskmaskin er ikke alltid som det ser ut, men; vannet kan være friskt vann lekket inn etter at maskinen ordentlig vasket og drenert.

En annen vanlig, men ofte billig og lett å fikse, problemet er lekk oppvaskmaskin. I denne situasjonen, er den første tingen å sjekke døren pakning, som kan være for slitt, ødelagt, eller skitne. Hvis pakningen ikke synes å være problemet, er den neste tingen å sjekke hvor sikkert oppvaskmaskinens dør monteres på maskinen. En dør som Wiggles eller kan bli presset inn i en mer sikker posisjon er mest sannsynlig for løs og forårsaker oppvaskmaskin å lekke. Noen ganger er løsningen så enkelt som å bytte til en faktisk oppvaskmiddel i stedet for å bruke håndsåpe eller en hjemmelaget blanding som skummer for mye.

 • Ved hjelp av håndsåpe i stedet for vaskemiddel kan forårsake oppvaskmaskin problemer.
 • Skitne retter bør vaskes av fast på mat før det blir satt i oppvaskmaskinen for å sikre rettene er rengjort godt.

Når du har en crawlspace, kan det være utfordrende å holde det tørt. En krypkjeller avfukter, men kan bidra til å kontrollere fuktighet og beskytte ditt hjem. Velge en avfukter som er spesielt utviklet for en krypkjeller kan være en god idé. For å velge det beste alternativet, se etter en enhet som er mindre i størrelse og i stand til å kjøre i kjøligere temperaturer; det kan også være lurt å finne en modell som har en slags innebygd pumpe for automatisk fjerning av vann. For å få mest mulig ut av gjennomgangen plass avfukter, er det viktig å få riktig størrelse for din plass også. Du kan også være lurt å vurdere å kjøpe en energibesparende enhet, som avfuktere pleier å bruke en god del strøm.

En krypkjeller avfukter pleier vanligvis å være mer kompakt i størrelse enn de som er laget for bruk i hjemmet. Du må kanskje måle gjennomgangen plass for å sikre at du får en som er riktig størrelse og har nok kapasitet til å holde området tørt. Generelt sett er avfuktere dimensjonert i henhold til hvor mye fuktighet de kan fjerne i en 24 timers periode. Et annet hensyn som kan påvirke din avgjørelse, er bare hvor fuktig gjennomgangen plass en tendens til å være. Hvis du har en veldig våt området under huset ditt, kan det hende du trenger en større enhet fordi det vil være mer fuktighet i luften for å fjerne.

Med mindre du ønsker å gå ned i gjennomgangen plass på regelmessig basis, vil du sannsynligvis vil få en krypkjeller avfukter med en automatisk pumpe. Siden de fleste avfuktere vil slå seg av når bøtta er full, vil en pumpe sikre at enheten fungerer etter behov, noe som gjør de ekstra turer inn mot bakrommet unødvendig. Pumpen, som har en avløpsslangen koblet til den, vil pumpe vann utenfor inn i din hage. Slangen kan snek gjennom en ventil, vindu, dør, eller slippes ut i en vask avløp hvis du har en.

Opererer en krypkjeller avfukter gjør bruke litt av elektrisitet, så å kjøpe en av de energieffektive enheter kan gjøre det mest fornuftig, spesielt hvis du arbeider innenfor et budsjett. For å spare energi, noen modeller har et alternativ som lar deg justere enheten til ulike nivåer av tørrhet, for å imøtekomme varierende fuktighet. Disse enhetene noen ganger også tilby en flytende bryter, som vil tømme bøtte bare når det er helt full for å hindre at enheten kontinuerlig pumping.

 • Avfuktere kan bidra til å hindre muggvekst.
 • En avfukter kan hjelpe kontroll fuktighet i en krypkjeller.
 • Giftig muggsopp kan vokse på alle porøse materialer som er lagret i en krypkjeller, inkludert tre, lær og tekstiler.

Felles vaskemaskin problemer kan vanligvis håndteres av brukeren i stedet for en reparasjon tekniker. En vaskemaskin som ikke vil fungere i det hele tatt er trolig koblet på noen måte fra sin elektriske strømforsyningen. Skiver som ikke klarer å agitere eller spinne vanligvis har en fristilling eller feil sikkerhetsbryter. En maskin som ikke vil renne kan ha en bøyd eller tett avløpsslangen. Vannlekkasjer er ofte forårsaket av en defekt dør, badekar, eller vannslangen segl.

En av de mest vanlige vaskemaskin problemer er en total svikt i bruk. Denne tilstanden er nesten alltid forårsaket av en forstyrrelse av den machinea € ™ s strømforsyning. Vibrasjoner eller bevegelser av maskinen kan noen ganger føre til at ledningen til å falle ut av stikkontakten. Du bør først kontrollere at vaskemaskinen er fullt koblet til stikkontakten. Hvis vaskemaskinen er faktisk koblet til, sjekk hovedkretsen panel for en utløst breaker eller blåst sikring før du ringer en tekniker.

Vaskemaskin problemer oppstår også når sikkerhetsbryteren ikke er engasjert eller funksjonsfeil. Denne enheten vil ikke la maskinen til å agitere eller spinne inntil lokket eller døren er helt lukket. Hvis maskinen ikke er i stand agitere eller spin, være sikker på at ingenting er fanget i lokket eller døren for å hindre at den lukkes helt igjen. Du kan også sjekke bryteren for funksjonalitet ved å trykke den med en plast skriftlig penn. Hvis vaskemaskinen ikke vil agitere eller spinne ved hjelp av pennen, kan sikkerhetsbryteren må erstattes av en reparatør.

En av de vanligste vaskemaskin problemer er en mangel på drenerende evne. Se bak vaskemaskinen med en lommelykt for å se om slangen er bøyd eller klemt på noen måte. Hvis unkinking det ikke løser problemet, kan du ha et tett avløp slange. En tresko kan noen ganger fjernes ved å plassere hånden over utløpsenden av slangen mens maskinen tømmer. Hvis disse tiltakene ikke klarer å løse problemet, kan du ha en tett eller defekt pumpe som krever et besøk fra en servicetekniker.

Noen vaskemaskin problemer som vannlekkasjer forårsakes vanligvis av skadede seler. Disse listene er plassert i bunnen av karet på topp-lasting skiver og rundt døren av frontlastmodeller. De er også plassert på hver ende av machinea € ™ s vannforsyning slanger. Den beste måten å håndtere dette problemet er å bestemme den nøyaktige plasseringen av lekkasjen. Tilførselsslange og dørpakninger er vanligvis lett å erstatte, men en kar-pakning erstatning vil trolig kreve en servicetekniker.

 • Hvis vaskemaskinen ikke vil agitere eller sentrifugering, kan sikkerhetsbryteren må skiftes ut.
 • Lekkasjer i et topp-lasting vaskemaskin forekommer vanligvis i selene i bunnen av karet.
 • Front-lasting vaskemaskiner pleier å være roligere, men dyrere, enn andre typer.

Avl chinchillaer kan være en interessant og innbringende hobby, men det krever mer enn bare å sette to dyr av motsatt kjønn sammen. Før avl chinchilla, bør en mannlig og kvinnelig av rett alder bli introdusert sakte. Dette kan ta litt tid, og tålmodighet er viktig i denne fasen. Forsiktighet bør også tas når den kvinnelige chinchilla er gravid, og etter at hun føder.

Alle som er interessert i avl chinchilla bør utdanne seg til bedre å forstå hva som er involvert. Chinchillaer, som noen kjæledyr, har visse krav omsorg, inkludert daglige feedings og store merder. En person som ikke har tid eller økonomi til å forplikte seg til denne satsingen bør nok ikke avle disse dyrene.

Velge riktig dyr for avl er også viktig. Både mannlige og kvinnelige chinchilla bør være kjønnsmoden, vanligvis ikke mindre enn ni måneder gammel. I tillegg bør dyr med god genetikk velges når avl chinchilla. Dette vil bidra til at friske babyer, kjent som byggesett, er født uten misdannelser. Hvis det er mulig, bør avlsdyr hentes fra en annen anerkjent oppdretter.

Etter den mannlige og kvinnelige har blitt valgt, kan en person avl chinchilla begynne innføringen prosessen. Ved innføring av to nye chinchilla, bør oppdrettere være klar over at de vil mest sannsynlig kampen først. Noen oppdrettere setter dyrene i side-by-side bur, mens andre bruker et enkelt bur med en skillelinje. Disse etableringer tillate dyrene å bli vant til hverandre, men ikke tillate dem å fysisk slåss. Det kan ta en uke eller mer før to chinchillaer begynner å komme sammen.

Når de kan stå synet av hverandre, kan dyrene bli satt sammen. Vanligvis er en kvinnelig chinchilla klar til å mate omtrent en gang hver måned. I løpet av denne tiden, vil en mannlig chinchilla ofte bli opphisset, logrende og chattering. Hekke chinchillaer er ofte ganske bråkete, jage hverandre og piping. Etter at de er ført sammen, blir en liten voksaktig plugg vanligvis funnet på bunnen av buret.

Drektighetstiden for en chinchilla er i gjennomsnitt 111 dager. Det kan imidlertid være litt lengre eller kortere. I løpet av de siste par ukene av en graviditet, bør den kvinnelige chinchilla håndteres så lite som mulig. Hun vil begynne å se merkbart fetere, og hun vil også trenge mer vann og litt mindre mat.

Vanligvis vil mellom ett og tre kits gjøre opp et kull. Fødselen av kullet er vanligvis ganske begivenhetsløs, og tar vanligvis ikke lenger enn et par timer. Hvis mor ser ut til å være i nød, men en veterinær bør konsulteres.

Etter hvert sett er født, vil den kvinnelige rense dem og la dem sykepleier. Siden de vil begynne å bevege seg rundt kort tid etter fødselen, er det viktig å sørge for at buret er trygt for dem å gjøre det. Dette betyr at et stykke papp skal plasseres over trådbunnet merd, og noen øvre nivå bør være avstengt. I tillegg bør den mannlige bli transportert til en nærliggende bur for å hindre at den kvinnelige fra å bli gravid igjen for tidlig.

Dersom Pakkene er å bli solgt eller gitt bort, bør en person avl chinchilla vente på en tid før du gjør det. Vanligvis vil de kits bli avvent fra morsmelk på rundt åtte ukers alder. Etter dette, bør de bli flyttet til et eget vedlegg. Når de spiser på egen hånd, kan de plasseres i et nytt hus. Dette kan vanligvis skje om tre måneder etter at de er født.

 • Velge de riktige dyrene er viktig å chinchilla avl.