hva er carbon sensor

Hva er Carbon regnskap?

October 3 by Eliza

Karbonregnskap er en generell betegnelse for en prosess med å definere og spore en bedrift eller nasjons karbonavtrykk, eller mengden av drivhusgasser som slippes ut i atmosfæren. Det er fire anerkjente metoder for karbonregnskap - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) -metoden, EU fornybardirektivet, den grønne utviklingsmekanismen (CDM) metode og Voluntary Carbon Standard (VCS) karbon regnskap. Hver tilnærming forsøker å håndtere i et bredt og detaljert følelse med de komplekse problemstillinger av avskoging og skogplanting utslipp for klimagassregnskap.

IPCC-metoden er fokusert i stor grad på arealbruk på landsbasis. En av downfalls av dette er at IPCC regnskap prosessen plasserer utslipp fra biomasse energi, som har netto null bidrag til klimagass summer, som en endring i naturressursene i en nasjon inkludert landbruk, skogbruk, og så videre. Mange biomasse utslipp, men er en del av det som er kjent som den uformelle økonomien, ikke regnskapsført i nasjonale energiforbruk statistikk. Også trenger flere utviklingsland som er avhengige stor grad på skogsprodukter for energi ikke delta i Kyotoprotokollen 1997 med sikte på å begrense den globale oppvarmingen, hvorpå IPCC karbon regnskapspraksis er basert på.

EU-direktivet forsøker å ta hensyn til energiforbruk samlet, blant annet fra fornybare ressurser, samt nye teknologier som er mer energieffektive og mindre forurensende. Problemer med EU metodikk sentrum rundt en mangel på åpenhet i reglene og hvordan de blir tolket av ulike organer i EU som autoriserer samsvar med Kyoto-protokollen. Standarder etablert av FNs klimapanel blir sett på som en passende base for karbon regnskapsmetoder fra EU, men har ikke blitt innlemmet i EU-direktiv på en slik måte at de gir klare føringer til industrien.

Clean Development Mechanism karbonregnskap er kun fokusert på skogplanting og skogreising, prosessen med å konvertere bart eller tidligere åkerland i skogen. Det er helt og holdent basert på arealbruk, med anslag inn i fremtiden, og forutsetter at karbon sekvestrerende av skog er bare en kortsiktig, midlertidig fjerning av utslippsgasser, med en fem-års tidsrom der de er sannsynlig å bli sluppet inn atmosfæren igjen. Fordi CDM beregninger medføre årlige målinger som er midlet over femårsperioder, har de en tendens til å være en mindre nøyaktig metode for karbonregnskap på årsbasis.

Det Frivillige Carbon Standard tilnærming er en slags oppsamlings metode som brukes for ellers ikke-kompatible og frivillige reduksjoner av klimagassutslipp. Det benytter CDM beregninger til gjennomsnittlig ut årlige sykluser. Det er en tilnærming som ikke strengt i samsvar med standarder fastsatt av FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC).

Verken UNFCCC eller Kyotoprotokollen detaljert hvordan kvotehandel vil bli gjennomført for å overholde utslippskravene. Både karbonbinding og handel med karbonutslipp studiepoeng mellom nasjoner og industri var karbon regnskapsmetoder som involverte mange gråsoner i prosessen. Ved hjelp av real-time karbonregnskap, hvor karbonutslipp beregnes, for eksempel, som tømmer er høstet deretter plantet, er den mest nøyaktige regnskapsmetode for hva som skjer. Kostnadene ved slike nøyaktige og up-to-date beregninger, hvor kreditter og debiteringer må hele tiden jobbet i balansen, skape lager systemer som er upraktisk og for kostbart å vedlikeholde. Av denne grunn har en tendens til karbonregnskapsprosess for å se på bare brede områder av forandring, slik som hele skoger og gjennomsnitt basert over flere år.

 • Konvertering jordbruksland i skogen ved å plante trær er en måte å redusere en bedrifts karbonutslipp.
 • Sanntidskarbonregnskap kan brukes av treindustrien.

Hva er en Sensor?

June 8 by Eliza

En sensor er noen som er gitt makt til å kontrollere informasjon ved å fjerne eller undertrykke hva som regnes som upassende. Materialet som er sensurert kan være moralsk problematisk, politisk ukorrekt, farlig for rikets sikkerhet, eller støtende på annet grunnlag, som kan være offentlig og uttalt eller privat og uuttalt.

Ordet sensurere sin opprinnelse i antikkens Roma, der to øvrighetspersoner var ansvarlig for registrering av borgere og deres eiendom - med tilhørende oppgaver som taxing, og senere hadde tilsyn av offentlig moral lagt til deres ansvarsområde. Kontoret for sensurere ble først opprettet i 443 f.Kr., og endte i 22 f.Kr. med forutsetningen om sine krefter ved keiseren.

Roma, var imidlertid ikke den eneste sivilisasjonen med en censorial kontor. I Kina i Qin og Han-dynastiene fra 221 f.Kr. til 220 e.Kr., ble en sensor i oppdrag å saumfarer keiseren. Senere, på kontoret handlet på vegne av keiseren, oppsøke offisielle korrupsjon og vanstyrte regjeringen. Omsider kontoret ble en regjering byrå med svært utbygde krefter, men likevel med et øye til regjeringen, snarere enn folket. Med Qin-dynastiet styrte i 1911, rollen sensurere endte i Kina.

En tilsvarende rolle ble opprettet i enkelte andre østasiatiske land som trakk på det kinesiske systemet som modell. Både den koreanske regjeringen og den japanske regjeringen hadde sensurere systemer. Andre samfunn har hatt sensorer også.

I religion, er rollen til den sensurere i den romersk-katolske kirke godt kjent. Verker som har å gjøre med Skriften eller er relatert på noen måte til religion, teologi, eller andre nært knyttet fag er gjennomgått av en sensor, som har myndighet til å gi en nihil obstat - en dom at "ingenting hindrer" arbeidet fra publikasjonen. Arbeidet er da gitt en imprimatur av en biskop

I USA, First Amendment, prinsippet om akademisk frihet, og offentlighetsloven har en tendens til å beskytte mange aktiviteter fra sensur. Likevel enkelte etater og enkeltpersoner er myndighet til å sensurere i spesifikke og begrensede situasjoner.

Her er noen eksempler. Den militære kan sensurere kommunikasjonen av gradert militær informasjon; Federal Communications Commission kan sensurere radio- og tv-sendinger som er dømt for å være uanstendig; skolene kan kontrollere visse typer innhold i aviser utgitt av studenter med sin finansiering og under deres regi; personer som bruker tale uansvarlig å sverte, injurier, eller kritiser andre kan bli saksøkt, som i praksis sensurerer visse typer tale.

 • Ytringsfrihet er inkludert i First Amendment, en del av Bill of Rights.

Hva er Carbon Residue?

September 9 by Eliza

Karbonrest er mengden av karbon som er fremstilt ved en kjemisk prosess, som for eksempel å varme opp oljen. Det er først og fremst anses for å være et biprodukt av brennstoff. Når bensin blir brent og brukt av en motorvogn motoren produseres eksos som inneholder karbonmonoksid. Karbon rester er hva left partikler av et drivstoff produkt blir forvandlet til. Det finnes tester som kan fastslå hvor mye rester som gjenstår etter visse brensel er oppvarmet eller brent.

Den testmetode som anvendes for å beregne mengden av karbonrest som er kjent som Ramsbottom-karbonrest (RCR). Denne testen brukes for å bestemme hvor mye rest et brennstoff er egnet til å la. Det hjelper også beregne drivstoff tendens til å forbrenne eller brenne.

Rester kan også beregnes som Micro Carbon Residue (MCR) eller Conradson Carbon Residue (CCR). Begge disse metodene er likeverdige i at de kommer tilbake med samme numeriske verdi. Testen utføres ved å plassere en liten mengde brenselolje i en glassbeholder. Ettersom glasset oppvarmes innen et visst temperaturområde, blir vekten beregnet og subtrahert fra hvilken glasset veid før den ble oppvarmet.

Høye mengder av rester kan være skadelig for miljøet. For eksempel kan høye nivåer av karbonmonoksid føre til en økning i konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren. Disse gassene er tenkt å bidra til den globale oppvarmingen - en generell økning i den gjennomsnittlige jordtemperaturen over flere tiår.

Karbonrester kan også være livstruende eller giftig. Eksponering for høye mengder karbonmonoksid kan føre til hjerne og celleskader, herunder død av kvelning. Det er ansett for å være en forurensning, og visse brensler kan resultere i høyere mengder av rester enn andre. Additiver, for eksempel etanol, kan blandes inn i visse typer av brennstoff for å redusere mengden av karbonavleiringer.

Rester er vanligvis kun dannes når brennoljen når høye temperaturer. Maskiner planter, kjøretøy og de fleste hjem varmesystemer alle bruke noen type fossilt brensel som produserer en rest ved oppvarming. Noen motorkomponenter kan akkumulere karbon innskudd over tid som kanskje må fjernes med jevne mellomrom for å opprettholde optimal ytelse. Kjemikalier som bensininnsprøytning rengjøringsmidler kan bidra til å fjerne noen av de forekomster som kan være årsaken bak motoren kveles og grove starter.

Karbon fiber dash kits er biter av karbonfiber eller simulert carbon fiber som kan festes til bilens dashbord og interiørpaneler å legge en titt plass aldrende teknologi til hvilken som helst bil. Ofte selges som enkeltkomponenter eller komplette interiør sett, kan disse pakkene installeres i løpet av kort tid med typisk bare minimale ferdigheter som kreves av installasjonsprogrammet. De er vanligvis produsert og markedsført av markedet selskaper og blir ofte dannet ved hjelp av faktiske motor instrument stykker som maler for å sikre at trimdelene passer riktig og ser bra ut. Mens faktiske karbonfiber brikker brukes i høyeste kvalitet kits, de mye rimeligere de bruker en simulert karbonfiber applique plassert over en plast eller kompositt materiale på baksiden.

I de fleste programmer, er dobbeltsidig tape som brukes til å feste trimme paneler på plass på bilens dashbordet. Forutsatt at området har vært forberedt på riktig måte og er fri for fett, smuss, og noen voks eller rengjøring rester, er båndet klissete nok for de fleste bruksområder. Av og til, er en flytende lim som brukes når du installerer selve carbon fiber til en bilens innvendige flater. Limet er i stand til å sive inn i hullene og sprekker av karbonfiber, noe som skaper et mye sterkere bånd enn tape kan gi. Ved hjelp av flytende klebemiddel betyr at trim kan ikke fjernes uten å ødelegge den opprinnelige strek, men.

Fordi karbonfiber dash kits brukes kun for visuell effekt, er bare et svært tynt lag av materialet som kreves for å skape bitene. I motsetning til en faktisk karbonfiber komponent som ville være nødvendig for å gi styrke og støtte samtidig redusere vekten, er trimsett bare brukes til å dekorere den opprinnelige komponenten som er utformet for å gi alle strukturelle roller i kjøretøyet. Lavere-end kits er rett og slett montert på dashbordet og slipes til å passe skikkelig, mens de høyere-end seg tidvis må du bruke bindestrek må demonteres for å fullføre installasjonen.

I de høyere-end kits, komponentene faktisk stikke bak instrumentpanelet og stereo, noe som vanligvis gir den beste se til både fører og passasjerer. Når instrumentpanel er blitt fjernet og demonteres, blir bitene plasseres i stilling på rammen, og at instrumentene er erstattet med mellomrom mellom komponentene og trim stykker. Dette gir en illusjon av at dashbordet er faktisk laget av karbonfiber.

Karbondioksid forgiftning er en tilstand hvor legemet er heller ikke i stand til å eliminere karbondioksyd eller den utsettes for nivåer av karbondioksyd utover toleransenivå av kroppen. Også kalt hyperkarbi eller hyperkapni, det utløser tachypné, en økning i pustehastighet for å drive ut overskudd av karbondioksid. Når denne refleksen tachypné svikter, kan det være fatalt. Bortsett fra økt pust, effekter av karbondioksid forgiftning inkluderer pustevansker, rød hud, og nevrologiske endringer. Behandlingen innebærer å lette fjerning av overskudd av karbondioksyd i blod, som regel via intubering, og levering av oksygen gjennom oksygentanker.

Det er to karbondioksid forgiftning årsaker: indre årsaker, når årsaken er innenfor kroppen av personen, og ytre årsaker, når årsaken er høyden av karbondioksidnivået i innåndingsluften. Denne tilstanden kan oppstå hos personer som har en lunge problem, som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), og hos personer som er hypoventilating. Det kan forekomme blant folk som har opioid forgiftning eller redusert bevissthet. Miljømessig eksponering for unormalt høye nivåer av karbondioksid, som for eksempel hva som skjer under vulkanutbrudd, kan også føre til denne tilstanden. Frossen karbondioksid eller tørris eksponering kan også føre til hyperkapni.

Karbondioksid forgiftning symptomer kan deles inn i milde symptomer og alvorlige symptomer basert på mengden av karbondioksid inhaleres. Milde symptomer oppstår når konsentrasjonen av karbondioksid er ca 1%, eller 10 000 deler per million, og disse symptomene inkluderer muskelrykninger eller krampe, hånd flagrende, hud spyling og redusert årvåkenhet. Alvorlige symptomer oppstår når nivåene av karbondioksid er utenfor 5%, og disse symptomene er hodepine, forvirring, hyperventilering, og apati. Tegn på karbondioksid forgiftning inkluderer økt blodtrykk, økt forekomst av pust, økt eller uregelmessig hjerterytme, og økt blodsirkulasjon. Disse kan utvikle seg til tap av bevissthet, koma, kramper, og døden.

Diagnostisering av hyperkapni gjøres ved å ta pasientens medisinske historie, ser på tegn og symptomer, og utfører laboratorietester. En person som er sagt å ha hyperkapni hvis karbondioksid nivået overstiger 45 millimeter kvikksølv (mm Hg). Som et resultat, blir potenz hydrogen (pH) av blodet surt. Kroppen kompenserer vanligvis for hyperkapni ved å øke konsentrasjonen av bikarbonat i blodet. Serum bikarbonat måling utover 28 milligram per desiliter (mg / dl) er også forventet i karbondioksyd forgiftning.

Karbondioksid forgiftning behandling fokuserer på både eliminering av overskuddet av karbondioksyd fra kroppen og administrering av ren oksygen for å opprettholde normale kroppsfunksjoner. Nødtiltak, inkludert endotrakeal inkubasjon og gi intravenøs væske og medisiner for å regulere hjerterytmen og blodsirkulasjon til pasienten, blir vanligvis utført. Langsiktige karbondioksid forgiftning effekter inkluderer forringelse eller svekkelse av nervøse funksjoner, blant annet redusert kognisjon og svekket hukommelse. Det er viktig å forhindre dette ved å sørge for at arbeidere utsettes for karbondioksid er anordnet tilstrekkelig ventilasjon.

 • Hyperkapni kan være forbundet med KOLS.
 • Intravenøs væske er gitt for å hjelpe behandle karbondioksid forgiftning.
 • Alvorlige symptomer av karbondioksid forgiftning kan omfatte hodepine og forvirring.
 • De klassiske symptomene på karbondioksid forgiftning er hodepine og slapphet.
 • Frossen karbondioksid eller tørris eksponering kan også føre til hyperkapni.

Hva er Carbon Burning?

April 10 by Eliza

Karbonbrennende prosessen er en kjernereaksjon som skjer i kjernen av massive stjerner under betingelser med enorm temperatur og trykk. Karbon brenner bare initierer nær slutten av en stjernes liv. For en stjerne til slutt bygge opp nok trykk i kjernen for å initiere karbon brenner, må det må inneholde minst fire solmasser på sin fødsel. Karbon brenner bare begynner etter store deler av stjernens hydrogen og helium har blitt brent.

Den vanligste grunnstoffet i universet er hydrogen. Så, de fleste stjerner begynner sin levetid består hovedsakelig av hydrogen. Som kjernefysisk fusjon tenner i kjernen av en ung stjerne, hydrogen sakte begynner å brenne bort, dets atomkjerner smeltet inn helium gjennom pp kjeden - i stjerner massen til sola eller mindre - eller CNO-syklusen -in mer massive stjerner . Dette er den kjernefysiske reaksjonen som genererer solens varme og lys som vi ser når vi går utenfor hver dag.

Avhengig av størrelsen på stjernen, det brenner sitt atombrensel i et annet tempo. Mer massive stjerner har tettere og varmere sentre og brenne deres drivstoff raskere. Noen av de største stjerner utarme det meste av sin hydrogen drivstoff innen bare noen få millioner millioner år, mens solen er planlagt å fortsette fusing hydrogen for 4,5 milliarder år, og de letteste stjernene vil fusjonere hydrogen for en trillion år. Som helium "aske" bygger seg opp, til slutt når den kritiske tetthet for å føre helium tenning. Biprodukter av den brennende helium er karbon og oksygen.

Som karbon og oksygen bygger seg opp i kjernen av stjernen over millioner av år med helium brenning, til slutt en stor andel av helium er oppbrukt, og stjernens kjerne kjøler ned, ute av stand til å generere mer kjernekraft. Denne avkjøling bevirker at kjernen til kontrakt, ytterligere øke tettheten og trykk. I stjerner over om fire solmasser, blir den nødvendige temperatur og tetthet nådd for karbon brenning. Dette varmer opp kjernen i stjernen og den utvides til å bli en rød superkjempe.

Carbon brenning er en av de viktigste årsakene til at det finnes elementer tyngre enn karbon i universet. Hovedreaksjonen består av flere komponenter. I én, to karbonkjerner sikring for å danne en neonatom og en heliumatom. Til slutt, disse brytes ned i natrium og hydrogen, da magnesium og en gratis nøytron. På grunn av alle kjerneprosesser pågående samtidig i stjernens kjerne, er store mengder neon, oksygen og magnesium produsert. Hele karbon brennende prosessen tar bare ca 1000 år.

Hvis stjernen har mellom fire og åtte solmasser av materiale, vil det fordrive sin ytterste laget som karbon brennende Peters ut, og skaper en planetariske tåker og etterlater en hvit dverg kjerne. Hvis den har mer enn åtte solmasser, vil det etter hvert starte neon brenner, det neste trinn i utviklingen av massive stjerner.

Hva er Carbon Disclosure?

December 22 by Eliza

Carbon Disclosure refererer til praksisen med å oppmuntre eller krever organisasjoner eller enkeltpersoner til å rapportere klimagassutslipp som kan påvirke miljøet. Dette er ofte beregnet av mengden karbondioksid som slippes ut av en viss praksis blir utført av en enkeltperson eller en bedrift, for eksempel. To målområder av karbon avsløring er fossilt brensel og nyttebruk.

Utslipp av karbon kan oppstå varme bli fanget i atmosfæren. Ulike forskere og miljøorganisasjoner rundt om i verden har uttrykt bekymring for hvor mye klimagasser som slippes ut. De sier det fører til klimaendringer eller global oppvarming, noe som kan ha en rekke miljøkonsekvenser.

Selskapene som deltar i Carbon Disclosure ofte investere i måter å øke energieffektiviteten til å beskytte miljøet og spare penger. Selskapene også ofte utvikle nye produkter eller tjenester som begrenser skader på miljøet. I sin tur, hjelpe denne utviklingen kunder av disse selskapene i å kutte sine karbonutslipp.

Mye av deltakelse i karbonutslipp rapporteringen er frivillig, slik at noen mennesker spørsmålet hvorfor bedrifter bør gjøre det. En rekke faktorer kan påvirke dette for bedrifter, inkludert politisk press, ønskene til kunder eller klienter eller et ønske om å bidra til å forbedre miljøet og redusere forurensning. En annen fordel sitert for deltakelse i Carbon Disclosure er en forbedret offentlige bildet for å bidra til å beskytte miljøet.

Noen store og kjente internasjonale selskaper deltar i Carbon Disclosure og rapportering. Dette omfatter typisk rapportering selskapets utslippsnivå og planer om å redusere det. Disse selskapene noen ganger krever at deres leverandører for å rapportere denne informasjonen, så vel.

Carbon Disclosure blir ofte sett på som det første skrittet i å redusere utslippene. Dette trinnet omfatter definere organisasjonens mål for reduksjon, beregning av nivåene, rapportering og revisjon. Den informasjonsinnhenting og rapportering er vanligvis gjort over en periode på ett år.

Beregne en "carbon footprint" kan også gjøres for en bedrift, organisasjon eller en enkeltperson. Dette kan inkludere å analysere effekten av produksjon, produksjon og transport på miljøet. Bruk av produktet og gjenvinning er også en del av å beregne en karbonutslipp.

Begrepet "carbon avsløring" kan også referere til Carbon Disclosure Project, en internasjonal organisasjon som samler data på hundrevis av selskaper rundt om i verden. Denne ideelle organisasjonen hevder å eie verdens største bedriftsklimaendringer database. Gruppen ber også bedrifter å rapportere hvordan klimaendringene vil påvirke deres virksomheter.

Hva er PIR sensorer?

December 22 by Eliza

PIR (passiv infrarød stråling) sensorer oppfatter bevegelse ved å detektere varmen som genereres av en bevegelig menneskekroppen. Passiv betyr at enheten bare reagerer på strålingen mottatt i stedet for aktivt å sende et signal eller skanning av et område. Gjennom videreutvikling av innkommende varme signal, PIR-sensorer er svært avanserte enheter med mange bruksområder.

Sensitive pyroelektriske materialer som galliumnitrid generere en liten elektrisk ladning når de utsettes for infrarød stråling. Disse materialer er de samme fotoelektriske materialer som brukes i solceller, men svare til varme i stedet for lys. Andre materialer som brukes er cesium nitrat og litium tanta.

Ingen strøm blir brukt, og ingen stråling avgis fra PIR-detektorer, slik at i det vesentlige de ikke kan detekteres med mindre sett. De må være koblet til et elektrisk system for å sende signalet når aktivert, imidlertid. Det elektriske anlegget kan være batteridrevet og fortsatt umulig å oppdage. Denne tause oppførsel gjør PIR sensorer ideell for mange programmer, for eksempel å beskytte verdisaker eller begrense tilgang til farlige områder.

Tidlig i utviklingen, kanskje tilfeldig varmestråling eksempel fra sollys eller en stasjonær varmekilde forårsake falske positive svar. Ved å legge til filtre i fronten av enheten, er disse feilaktige signaler vanligvis stoppet. Infrarøde filtre stoppe varmestråling som ikke er i det samme bølgelengdeområde som det som avgis fra kroppen.

En Fresnel-linse, som består av en rekke konsentriske spor på en transparent overflate, gjør det mulig for et større område deteksjon og bryter den innkommende stråling i soner. Ved å aktivisere flere område av pyroelektrisk materiale, øker Fresnel-linse følsomheten av PIR-detektorer. Påvisningen av varmeendring fra en sone til den neste sikrer at varmekilden er i bevegelse. Det signal som genereres fra PIR sensorene sendes til en komparator som sjekker for etablerte mønstre som skal ignoreres.

Vanlige bruksområder for PIR-sensorer inkluderer kontrollerende rommet lys og døråpnere. De er ideelle for påvisning av noen inn et sikkert område og har blitt kombinert med signal-aktiverte kameraer for å ta bilder av inntrengeren. Avansert PIR-sensorer tillater brukeren programmering for å styre enheter så forskjellige som automater, walk-av skjermer, og rulletrapper. Deres åpenbare bruk i sikkerhet har utvidet til å omfatte energi- og annonsemarkedene. I kombinasjon med andre sensorer og kamera systemer, kan PIR-sensorer brukes i trafikk kontroll systemer overvåking trafikkflyt, farlige forhold, og trafikkrettslige overtredere.

 • Avansert PIR-detektorer blir brukt for å kontrollere bevegelse rulletrapp.
 • En passiv infrarød bevegelsesdetektor er en enhet som oppdager objekter som beveger seg ved å oppdage det infrarøde lyset de avgir.

Hva er trykk sensorer?

January 20 by Eliza

Trykksensorer har vært etterspurt siden advent av damp alder. Milliarder av slike sensorer brukes daglig for å overvåke trykket av fluider i rør, motorer, hydraulikk, eller i naturen. Spesialiserte sensorer anvendes også til å bestemme trykket av faste stoffer eller gasser. En typisk trykksensor er om en kubikk tomme i størrelse, selv om noen kan være hundre eller flere ganger mindre, for eksempel de som anvendes i mikroelektromekaniske systemer.

De fleste moderne trykksensorer arbeid basert på et prinsipp som heter piezoresistance. Trykk forårsaker et materiale for å lede strøm ved en viss hastighet, som fører til et bestemt nivå av ladestrømmen i forbindelse med et bestemt trykknivå. Denne charge mates til en ledning som fører til et styrepanel og display for human analyse.

Konvensjonelle trykksensorer bruke film motstander, strekklapper, metall legeringer, eller polykrystallinske halvledere som resistiv media. Disse materialene utføre mer eller mindre elektrisitet basert på geometriske deformasjoner i sin struktur. Fordi en lineær økning i trykket ikke fører til en lineær størrelsesorden i deformasjon, må kalibreringsteknikker kan brukes for å bestemme den virkelige trykk. Disse er innebygget i de aller fleste systemer.

I mer følsomme trykksensorer basert på monokrystallinske halvledere, som er fabrikkert ved hjelp av konvensjonelle halvlederteknologi, kan små deformasjoner gi opphav til store endringer i motstand. Endringen i motstanden er ikke basert på geometriske deformasjoner i ledende materiale, men i mindre, mer delikat strukturell varping.

Det finnes flere forskjellige typer av trykksensorer. Den ene er en absolutt trykksensor som måler absolutt trykk ved hjelp av et vakuum som et referansepunkt. En annen er en gage sensor, som måler trykket ved henvisning til det omgivende atmosfæretrykk. Det er også differensialtrykksensorer, som måler trykkforskjellen mellom to kontakter.

Vanligvis er det en mellomliggende medium mellom fluidet som skal måles, og trykksensoren selv. En metallisk membran eller hermetisk lukket fluidkammer er ofte brukt. Særlig ved måling av trykket av flyktige eller korrosive materialer, slik som varm olje i en motor, er et mellomliggende lag som benyttes for å hindre skade på den skjøre føleanordning. Foruten sin nær-allestedsnærværende bruk i prosessutstyr, er trykksensorer også brukt av naturforskere til å bestemme variabler som dybden av en ispose eller tettheten av en stein lag.

Hyperspektral sensorer er enheter som ta opp bilder med en bred del av det elektromagnetiske spekteret. Disse sensorene ta et bilde i en rekke skiver eller spektralbånd, hver representerer en del av spekteret. Disse spektrale bånd blir deretter kombinert for å danne en tre-dimensjonal sammensatt bilde. De resulterende bilder eller hyperspektral kuber tillate definitive, dype lag analyse av materialene eller mineraler som utgjør det skannede området. Hyperspektral avbildning er et verdifullt diagnostisk verktøy i fysikk, landbruket, overvåking, og mineralogi felt.

Mennesker kan bare skjelne bilder i synlig lys delen av det elektromagnetiske spektrum. Flere skapninger i naturen som de Sjøknelere kan "se" gjenstander i et langt bredere spekter inkludert ultrafiolett og infrarødt lys. Hyperspektral sensorer har samme brede spektral følsomhetsegenskaper og oppdager reflektert lys bølgelengder usynlige for det menneskelige øyet. Hyperspektral avbildning utstyr registrerer disse bildene i bølgelengde definert skiver eller spektrale band. Forskjellige materialer og mineraler reflektere separate bølgelengder av lys på en unik måte, for derved å tillate utstyret å bygge en nøyaktig sammensetningstverrsnittsbilde av en gjenstand.

De spektrale "signaturer" av de fleste materialer er kjente faktorer som gjør det enkelt å identifisere den informasjonen fanget av sensoren. Dette kan i stor grad fremskynde leteprosessen når du søker etter malm og olje. Hyperspektral sensorer i denne type leting er vanligvis transportert i småfly og de innsamlede dataene assimilert ved landing. Geografisk spektralanalyse er også utført fra verdensrommet via satellitt plassert sensorer. I disse tilfeller blir de innsamlede dataene sendes tilbake til jord ved radiolink.

Hyperspektral sensorer er også ofte anvendes i jordbruksindustrien. Det de brukes til å lage bilder som kan bistå i tidlig deteksjon av plantesykdomsutbrudd. De brukes også til å etablere næringsinnhold i stående avlinger og vannstand i det omkringliggende jord. En annen viktig bruk av hyperspektral avbildning i landbruket er deteksjon av animalske proteiner i husdyr feeds. Denne informasjonen blir så brukt som teller mål til spredning dyr lidelser som kugalskap.

Sikkerhets- og overvåkingsindustrien er også regelmessige brukere av hyperspektral sensorer. I disse programmene, er sensorene som brukes til å skille mellom ekte vegetasjon og kamuflasjemaling og oppdage områder av stor trafikk bevegelse. De kan også finne underjordiske stillinger og identifisere plasseringen av minefelt. Etterforskerne kan også bruke hyperspektral sensorer for å finne nylig forstyrret jord som kan indikere plasseringen av graver eller nedgravde gjenstander.

 • Mennesker kan bare skjelne bilder i synlig lys delen av det elektromagnetiske spektrum.
 • Hyperspektralt avbildning benyttes innen mineralogi.

Dual sensor røykvarslere er røykvarslere som bruker to forskjellige deteksjonsmetoder for identifisering av branner. Mange brannsikkerhets organisasjoner anbefale installasjon av to sensorrøykvarslere, fordi de dekker et bredt spekter av branner, noe som gjør dem mye tryggere enn én sensor alarmer. Som med noen røyk eller brann alarm, bør du sjekke røykvarslere og skifte ut batteriene minst to ganger i året. Mange mennesker liker å gjøre dette når tiden endres, da dette halvårlige arrangementet allerede krever folk til å endre sine klokker og justere andre tidsbestemte husholdningsapparater.

Innards av en dual sensor røykvarsler inkluderer en fotoelektrisk sensor og en ionisering sensor. Fotoelektriske sensorer er veldig flinke til å oppdage sakte, ulmende branner som branner som starter i madrasser, sofaer, tepper og gardiner. En ionisering sensor kan oppdage et plutselig utbrudd av flammer som en fettbrann. De kombinerte sensorer arbeide sammen for å varsle folk til røykfylte forhold og branner.

De optiske røykvarslere i dual sensor røykvarslere bruker stråler av lys for å oppdage røyk og brann. Under normale forhold, skaper en lysdiode en strøm av lys som kan leses av røykvarsleren sensor. I røykfylte forhold, når partiklene begynner å tilsløre strålen, føleren avgir et signal for å indikere at lysstrålen har vært avbrutt, noe som indikerer røykfylte tilstander eller store mengder av partikler i luften.

Ionisering røykvarslere i dual sensor røykvarslere bruke en liten mengde radioaktivt materiale til å lage en ledende kammer. Når ledningsevnenivået i kammeret endres, slik det vil skje når røyken fyller luften, er røykvarsleren utløses. Fordi dual sensor røykvarslere inneholder små mengder radioaktivt materiale, bør forbrukerne håndtere dem nøye, og de bør unngå å åpne opp røykvarsler, hvis mulig. En dobbel sensor eller ionisering røykvarsler bør også plasseres forsvarlig, helst i en avfallssenter som håndterer farlige stoffer.

Når du installerer dual sensor røykvarslere, prøver å installere en alarm i alle soverom, for å sikre at sviller vil bli vekket i tilfelle brann. Røykvarslere bør også installeres på hver etasje i en struktur, og det kan være lurt å unngå å holde en røykvarsler for nær kjøkkenet, for å unngå uønskede alarmer som kan utløses ved brann-glade kokker. Det er også en god idé å holde arbeids- og fulladet brannslukningsapparater i hver etasje, og det kan være lurt å vurdere å installere sikkerhetsbelysning som vil fungere i tilfelle en brann for å sikre at beboerne i en struktur kan få ut lett.

 • Dual-sensor røykvarslere har to forskjellige typer av sensorer.
 • Dual sensor røykvarslere bør ha skiftet batteriet to ganger i året.
 • Alarmer bør installeres i hvert soverom for å sikre at de vil vekke beboerne når de skal sove.

Hva er Carbon Management?

September 5 by Eliza

Karbonhåndtering er en bredt sammensatt metode mot å redusere klimaendringer ved reduksjon av karbonutslipp til atmosfæren, som har vitenskapelig vist seg å bidra til prosessen med global oppvarming. Den primære drivhusgass som bidrar til global oppvarming er karbondioksid (CO 2), et vanlig biprodukt av industrielle prosesser og forbrenning av fossilt brensel. Flere tilnærminger til karbon ledelse har som mål å redusere utslipp av CO 2. Noen av disse inkluderer økonomiske insentiver for industrien å oppgradere forurensnings teknologi, nasjonal klimalovgivning å regulere CO 2 nivåer, og ulike globale markedstiltak fremmes av Verdensbanken for å kompensere for økte kostnader for etterlevelse for utviklingsland.

Et eksempel på karbonhåndtering skjer internasjonalt er at av en 2010 intensjonsavtale (MoU) mellom Storbritannia (UK) og Kina, med en oppfølging UK-Kina Low Carbon samarbeidsutvalg og handlingsplan i 2011. Denne avtalen fokuserer på to innsats for å kutte karbonutslipp, som blir sett på som gjensidig fordelaktig. Først, det fremmer utvikling av lav karbon utslippsteknologi i Kina, som Storbritannia senere planer om å importere å oppgradere sin egen bransje. For det andre innebærer det utveksling av karbonkreditter mellom Storbritannia og Kina. Kina fordeler på kort sikt gjennom kvotehandel eller karbon deling som det lar sine kull drevet industri, som produserer mer CO 2, for å kjøpe opp "kreditt" fra visse britiske næringer som produserer mindre enn tillatt CO 2 -utslipp.

Ideen om klimakvoter og karbonfinansiering mellom næringene har ofte blitt kritisert for ikke å redusere netto produksjon av CO 2, men i stedet bare skiftende rundt skylden for de verste forurenserne. Til mer omfattende håndtere slike innvendinger i karbonhåndtering prosessen, har det vært en internasjonal presse for å institusjonalisere ideen om en karbonskatt. Mens en moderne industri ville bli beskattet for sine karbonutslipp, ville en "skitten" industri gis et forurensnings kreditt for å produsere CO 2 over ønskede grenser, før det kunne økonomisk modernisering. Utviklingsland har understreket behovet for en slik balansert tilnærming i lys av det faktum at moderne nasjoner fikk en sjanse til å industrial i billig, "skitne" fashion seg under den industrielle revolusjon på slutten av det 18. århundre.

Klimaendringene vil trolig fortsette å akselerere som flere og flere nasjoner industrial å heve deres levestandard. Karbonhåndtering er en nødvendig prosess for å prøve å kontrollere forurensning av miljøet i løpet av disse endringene i det globale markedet. Økende samarbeid internasjonalt for å regulere utslipp av karbon gjennom karbonkreditter, en karbonskatt, og oppmuntre innovasjon og rettferdig lovgivning blir sett på som avgjørende for prosessen med karbonhåndtering og langsiktig beskyttelse av miljøet.

 • Klimakvotene er brukt som et insentiv til å redusere karbonutslipp.

Hva er Tilt sensorer?

August 18 by Eliza

Tiltsensorer er enheter som er i stand til å detektere helling og aktivering av en krets til å varsle et system eller brukeren av det faktum at et objekt synes å være å endre stilling. Disse enhetene er relativt enkle, men kan gi grunnleggende og nyttige tilbakemeldinger. Mer kompliserte avføleroppstillinger kan fastslå graden av tilt og kan også spille inn data for å gi mennesker med en strøm av informasjon om et objekts bevegelse. Elektronikkbutikker ofte selger grunnleggende tilt sensorer, og folk kan lage sine egne hvis de er kjent med fabrikere elektroniske komponenter.

Den grunnleggende tilt sensor utforming inneholder en metallkule eller blob av kvikksølv i et rør. Når objektet er oppreist, forblir metallet på bunnen. Som det vippes, ruller det, lukker krets og utløser et lys eller hørbar alarm. Mercury var en gang standarden for helningssensoren konstruksjon, men dette er ikke lenger foretrukket på grunn av helsefare. En enkel metall ball design er mer vanlig i dag.

Noen eksempler på innstillinger hvor produsenter kan bruke tilt sensorer inkluderer video spillkontrollere, bilalarm, fly og boreutstyr. Tilt sensorer er også nyttig på bærbare elektronikk med skjermer som automatisk endrer orientering for å imøtekomme brukerens posisjon. Et system kan ha flere sensorer for å samhandle med hverandre og gir nyttig tilbakemelding om innholdet av bevegelse. De tiltsensorer kan også gi informasjon om vibrasjoner, ved å bestemme hvor raskt objektet endrer posisjon, og å merke seg bevegelsesretningen. En tilkoblet systemet kan tilby en mulighet for bevegelsesanalyse, som operatør kan få informasjon fra ulike tilt sensorer for å se hvordan og når et objekt flyttes.

Designere av robot og andre systemer med evne til å orientere seg fysisk i rommet trenger tilt sensorer for å gi tilbakemelding til enheten. Sensorene fortelle det om det er riktig vei opp, og gi informasjon om vinkelen det er for tiden opererer på, så det kan gjøre justeringer som er nødvendig. Tiltsensorer er også en del av sikkerhetssystemer som slår systemer av når de vipper; mange bærbare elektriske varmeovner, for eksempel, vil stenge ned hvis de faller over, for å hindre brann.

En helningssensor kan være direkte festet til et kretskort i et elektronisk system. Disse enhetene er vanligvis billig og enkelt å installere, selv om folk må være forsiktig for å unngå å bryte sine kunder å sikre at de vil fortsatt fungere. Hvis en helningssensoren begynner å svikte, kan systemet ikke svare på vippebevegelser, eller det kan utløse falske alarmer, indikerer behovet for å undersøke sensorene og sørge for at de fungerer rett.

Hva er en sensor Node?

December 10 by Eliza

En sensornode, som også kan refereres til som en sensor eller en pod splinten, er en komponent av et større nettverk av sensorer. Hver node i nettverket er ansvarlig for å samle inn data om miljøet rundt det, og sender disse data til prosessorene i nettverket. Selv om begrepene som ga opphav til sensornode har eksistert i flere tiår, har eksperimenter ved National Aeronautics and Space Administration (NASA) og University of California-systemet på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet førte til videre utvikling av denne teknologien.

Det finnes en rekke forskjellige miljøbetingelser der en sensornoden kan detektere endringer. Temperatur- og trykkendringer er noen av de mest vanlige. De fleste slike noder er konstruert for å detektere endringer som skjer langsomt, selv om det kan gjøres modifikasjoner i datakompresjon for å tillate disse sensorene til å fungere i høyhastighets-miljøer.

Sensordelen av sensornode kan ha en rekke forskjellige egenskaper. Noen sensorer er utformet for å samle informasjon fra bare en bestemt retning, mens andre, slik som sensorer som brukes til å detektere radarsignaler, å utføre en rundtvirkende sveip. Sensorene kan være utformet for å samle informasjon diskret, venter på at data skal komme til dem, eller de kan være utformet for å aktivt sondere for informasjon. Sensorer av denne andre typen kan påvirke miljøet de er sensing.

Når sensoren har samlet inn data, sender det det hele nettverket med en transceiver. Disse enhetene består av både en mottaker og en sender og kan sende informasjon trådløst i et par forskjellige måter. Bruken av lasere og infrarøde anordninger kan benyttes til å overføre data, selv om begge disse former for kommunikasjon krever en klar siktelinje fra sender til andre komponenter i nettverket. Radiosignaler blir vanligvis brukt når sensornoden ikke er innenfor synsvidde av den del av nettverket det er behov for å kommunisere med.

Sensornode inneholder også datakomponenter som både instruerer det og lagre data den har samlet inn. Noden krever en kilde til makt, som er nesten alltid et batteri. Disse nodene som ikke bruker et batteri kan være konstruert for å kjøre ut av energi fra solen eller fra vibrasjoner i miljøet.

Hva er en sensor Fusion?

January 23 by Eliza

Sensor fusion er den sammenblanding av sensoriske data fra ulike kilder for å skape et mer komplett bilde enn ellers ville være mulig hvis vurderer de uavhengige kilder av seg selv. Under prosessen med sensor fusion, refererer den forbedrede fullstendighet av bildet til informasjonen som er stadig mer fullstendig, nøyaktig eller pålitelig enn de uavhengige kilder skulle tilsi. Med andre ord, er sensorisk fusjon et eksempel på to pluss to tilsvarende fem; kombinasjonen av datakilder gir ekstra sensorisk informasjon som ellers ikke ville være tilgjengelig. Sensor fusion brukes vanligvis i overvåkingsvirksomheten, herunder med fjernsynskameraer, ekkolodd, radar og geologisk overvåking involverer seismiske eller magnetiske sensorer. Prosessen foregår gjennom et sentralisert eller desentralisert tilnærming, avhengig av hvilket parti er ansvarlig for å kombinere bildene til en helhet.

Kanskje den enkleste måten for noen å tenke på sensor fusjon er å forestille et hjem sikkerhetssystem som består av flere overvåkingskameraer er satt opp i de ulike rommene i et hus. Hvis alle kameraene er knyttet til en sentralt rom som inneholder en enkelt TV-skjerm for hvert kamera, vil det være en vegg av bilder som representerer det samlede overvåkingsdata for hele huset. Denne samlede kombinasjon av bilder illustrerer de ekstra fordelene ved fusing bildene sammen til en helhet; ved å ha alt på kameraet som sendes til et sentralt sted, blir det mye lettere å spore bevegelser og aktiviteter av enkeltpersoner i huset.

Dette kan stå i motsetning mot en situasjon der det er bare en eneste TV-skjermen og observatøren må bla gjennom de forskjellige kameraer for å oppnå ønsket bilde. Observatøren er fortsatt får nøyaktig samme data, men det faktum at informasjonen er innhentet i ulike stykker - i motsetning til en sømløs helhet - gjør overvåking prosessen langt vanskeligere å gjennomføre. Å samle inn data på en inntrenger i en sensorisk-smeltet miljø gir ekstra informasjon; i visse tilfeller vil overlappende kameradekning soner gir en multi-vinkel, utsikt, inntrengeren, noe som gjør identifisering og observasjon som mye enklere. I en ikke-sensorisk-smeltet miljø, vil måtte bla gjennom bilder på en enkelt skjerm frata observatør av disse multi-vinkel fordeler. Selv om det gir nøyaktig samme utsikt, fordeler observatør mer fra å ha bildene smeltet sammen.

Dette er en desentralisert eksempel på sensorisk fusjon; observatøren må sette sammen kamera fôr data ved hjelp av sin egen dømmekraft og kunnskap. Dette kan sammenlignes mot en sentralisert sensor fusion miljø, hvor noen fest på et sentralt sted kombinerer datakilder før videresending sluttresultatet til klienten. Når man velger den ene eller den andre, er erfaringen en viktig avgjørende faktor. I et miljø hvor klienten har kompetanse til å sortere gjennom og meshing sammen ulike deler av data, kan en desentralisert tilnærming tillate klienten til å bruke sin faglige skjønn med rådata. Når klienten har mindre erfaring, kan en sentralisert tilnærming tillate flere dyktige personer til å sortere gjennom rådata, videresending bare den mest relevante informasjonen til klienten.

 • Innhente data fra flere sensorer for å etablere en mer presis datasett er referert til som multisensor datafusjon.

Hva er Carbon Powder?

April 23 by Eliza

Karbonpulver er en allsidig pulver som kan fremstilles fra en allotrop av karbon, med hver allotrope ha en annen anvendelse eller funksjon. Karbonpulver, uavhengig av dens allotrop, blir typisk brukt av metallurger for å gjøre stål eller å herde stål og jern. Som grafitt, er pulverisert karbon nyttig som en dirigent for batterier. Pulveriserte diamanter, en av de reneste naturlige former av karbon, blir ofte brukt for å lage verktøy. Pulverisert karbon også blir ofte brukt av forskere for organisk kjemi, fordi karbon er nødvendig på dette feltet, og det er i stand til å gjøre de mest kjemiske bindinger av noe element.

Når det gjelder karbonpulver, er det mange anvendelser, fra industri til vitenskapelig. En av grunnene til karbon er så allsidig at den har flere nyttige allotropes. En allotrope representerer forskjellige kjemiske strukturer som involverer den samme element. Dette betyr at karbon kan foreligge som grafitt, diamant eller som fuller.

Karbonpulver, uavhengig av hvor den kom fra, brukes mest for energi og metall skapelse. Den største anvendelse av pulverisert kull kommer fra metallurgi, som legeringer på karbon med jern for å lage stål. Når jern eller stål oppvarmes rundt pulverisert karbon, blir karbon herde metallet i en prosess kalt herding. Det pulveriserte karbon fra plantebaserte materialer kan bli omdannet til trekull. Det samme karbon kan gå gjennom en aktiveringsprosess, som gjør den til en kraftig absorberende, ved å fjerne oksygen og andre elementer fra naturlig karbon.

Grafitt karbonpulver er funnet i enkelte forbrukerprodukter, for det meste grafitt art verktøy, men er mest brukt til industriformål. Grafittpulver er kjemisk inert og kan tåle høye temperaturer og korrosjon, noe som betyr at den kan brukes i eksplosjonsfarlige områder. Det er en god leder, så grafitt brukes vanligvis for batterier.

En diamant er en av de reneste naturlige former av karbon, og mens det er kjent som et verdifullt perle, er diamant karbonpulver oftere anvendes for industrielle formål. Pulverisert diamant er lagt til stål for å lage kraftige verktøy som er holdbare og har høy gjennomtrengende kraft. Diamanter også er kraftige slipemidler, på grunn av deres naturlige seighet.

Kjemikere ofte gjøre bruk av karbonpulver, fordi en organisk forbindelse må ha karbon, slik at det er viktig på området organisk kjemi. Disse kjemikere bruker karbon for det meste å gjøre løsemidler og andre industrielle forbindelser. Carbon hjelper også polymer elementer, noe som gjør det nyttig for plast syntese.

 • Et stykke karbon, som kan brukes for å gjøre karbon-pulver.
 • Grafitt brukes i å lage blyanter.

Karbondioksid inkubatorer er vanligvis inneholdt lagerrom, mye som kjøleskap, som styrer spesifikke miljøelementer. Kanskje oftest assosiert med laboratorieforsøk, kan karbondioksid inkubatorer brukes til å støtte vev kultur produksjon, pattedyr miljø replikering, og cellekultur produksjon. Disse programmene for inkubatorer krever spesifikke miljøfaktorer som fuktighet, temperatur og karbondioksid. En av de viktigste identifiserende trekk ved en karbondioksid inkubator er dens evne til å kontrollere og opprettholde nivået av karbondioksid som er spesifikke for et program.

Karbondioksid inkubatorer kan spille en viktig rolle i vitenskapelig forskning, så de er ofte anses nødvendig for vitenskapelige laboratorier. Regulering av temperaturen, fuktigheten, og nivåene av oksygen og karbondioksid er ofte nødvendig for å skape vellykkede cellekulturer. Kontrollerende karbondioksid kan være en viktig faktor i suksessen til et eksperiment, spesielt når forskning fokuserer på et område som krever en pattedyr miljø, fordi cellekulturer krever vanligvis bestemte miljøer. Behovene kan variere mellom inkubator programmer, som betyr at det er ulike design for karbondioksid inkubatorer tilgjengelig.

For eksempel kan noen karbondioksid inkubatorer har ulike systemer for å overvåke og regulere nivået av karbondioksid. Noen inkubatorer kan omfatte et system av varmeledning i hvilket nivået av karbondioksid bestemme motstanden mellom to elektriske noder, og at informasjonen kan bli brukt for å opprettholde det ønskede nivå av karbondioksyd. Andre inkubatorer kan overvåke karbondioksidnivået via et infrarødt system som tar noe luft fra kammeret, og måler en rekke faktorer med en optisk sensor. Begge modeller har sine fordeler, men infrarøde systemer kan være mer nøyaktig.

Andre potensielle funksjoner kan omfatte kontroller temperaturen med naturlig konveksjon, vifter eller vann. Noen inkubatorer kan ha kobber hyller og interiør fôr for å hindre forurensning, mens andre kan ha hyller i rustfritt stål med et minimert overflateareal for å redusere potensialet miljø for forurensninger. Variasjonen av søknader om karbondioksid inkubatorer matcher rekke applikasjoner for slike inkubatorer. Enkelte funksjoner vil kanskje støtte en type eksperiment samtidig som det gir flere alternativer enn nødvendig for en annen.

En funksjon som er nesten alltid viktig for en karbondioksid inkubator er forurensning ledelse. Hindre forurensning vekst inne i inkubatorplass kan bli administrert av areal justeringer, materialer som brukes eller en automatisk dekontaminering syklus. Dekontaminering og forurensings ledelse kan være en viktig funksjon for karbondioksid inkubatorer og kan være avgjørende for vellykket laboratorier og andre programmer.

 • Mange forskningslaboratorier følge strenge sjekklister for å hindre forurensning av utstyr som for eksempel karbondioksid inkubatorer.

Hva er Motion Sensor lyset?

October 8 by Eliza

Når du utformer et sikkerhetssystem eller finne nye måter å kutte energiforbruket, mange enkeltpersoner velger å legge til bevegelse sensor belysning til deres oppsett. Motion sensor lys er ikke bare en kostnadseffektiv og enkel måte å varsle beboerne i huset til en potensiell inntrenger, men også en måte å slå av lys i rom som er ledig. I sikkerhetsprogrammer, kan bevegelsessensor utendørs lys av fortiden har slått på for hvert blad, kanin eller nabolaget katt, forårsaker unødig stress til huseiere, men etter hvert som teknologien utvikler seg, er motion sensor lysene blir både mer følsomme og lettere å tilpasse. Bevegelsessensorer består av forholdsvis enkle komponenter, som avføler en endring i omgivelsene, og så aktivere en lys tilsvarende.

Bevegelses lyssensoren er sammensatt av en liten linse som detekterer endringer i temperatur, og noen ganger bevegelse, i et gitt område. Når bevegelsessensoren bryteren aktiveres av en svært rask endring i varme eller lysforhold, bryteren aktiverer belysning. Fordi motion sensor lysene er bygget for å detektere raske endringer i temperatur eller bevegelse innenfor et angitt område, de deaktiverer når det ikke er noen endring i forhold for en periode. Den automatiske avstengning av motion sensor teknologi gjør motion sensor belysning en praktisk måte å spare på strømregningen når de brukes i innendørs, husholdnings applikasjoner.

Motion sensor lys operere med det som er kjent som en passiv infrarød detektor. Forskjellen mellom passive detektorer og aktive varslere er at aktive detektorer legge noe til det omkringliggende miljø, for eksempel mikrobølgeovner, lydbølger eller lysbølger, mens passive detektorer ikke. En person nærhet til bevegelsessensoren detection system avgjør også hvor effektivt det er. Jo lenger borte man er fra systemet, blir det vanskeligere deres infrarøde varme å oppdage. Dette kan utgjøre et problem for huseiere som investerer i nedre enden gjør og modeller, så grunnleggende bevegelsessensor belysning er bare følsom for den relative temperatur av menneskekroppen.

Motion sensor lysene er tilgjengelig fra en rekke kilder, inkludert Oppussing butikker, kjøpesentre og spesialsikkerhets butikker. Prisene varierer fra ca $ 10 US dollar (USD) til $ 100 USD eller mer. Modeller er tilgjengelig for kjøp som utnytter LED-belysning, samt mer tradisjonelle glødelampebelysning. Det er et bredt spekter av stiler å velge mellom, inkludert dekorative og utilitaristisk modeller, samt kits å konvertere allerede eksisterende belysning i bevegelse sensor belysning.

 • Bevegelsessensorer består av forholdsvis enkle komponenter, som avføler en endring i omgivelsene, og så aktivere en lys tilsvarende.

Hva er Carbon Dioxide?

November 12 by Eliza

Karbondioksid (CO2) er et uorganisk kjemisk forbindelse med en lang rekke kommersielle anvendelser, fra produksjonen av lasere til karbonering av leskedrikker. Denne forbindelsen eksisterer naturlig i jordas miljø, og det er produsert i en rekke måter; kommersiell CO2 blir vanligvis avledet fra biprodukter fra industrielle prosesser. Den enkle gass har blitt et tema av interesse for mennesker fordi det er klassifisert blant klimagasser, som påvirker jordas miljø når de nå høye konsentrasjoner i atmosfæren.

Denne forbindelse tar form av to oksygenmolekylene er kovalent bundet til et enkelt karbonmolekyl. Det fremstilles ved nedbrytning av organiske materialer så vel som gjennom respirasjon og forbrenning. Mengden av karbondioksyd i miljøet før begynnelsen av det 20. århundre ble holdt stabil ved planter, som er i stand til å absorbere denne gassen som det ble produsert for bruk i fotosyntesen.

Så tidlig som på 1600-tallet, ble folk begynner å tenke på karbondioksid, selv om de ikke vet hva jeg skal kalle det. Flamsk kjemiker Jan Baptist van Helmont gjort observasjoner som antydet på sin eksistens, setter scenen for gjennombrudd arbeid i det 18. århundre av Joseph Black, en skotsk kjemiker som identifiserte den sammensatte og utforsket mange av sine eiendommer. Av 1800-tallet, hadde folk lykkes i å skape og studere mange av dens former.

Ved romtemperatur foregår karbondioksid i form av en luktfri, fargeløs gass som er ubrennbart i normale forhold. Det kan bli tvunget inn i en fast form, i hvilket tilfelle er det kjent som tørris, og gassen er giftig for dyrene i høye konsentrasjoner. Folk som inhalerer for mye hovedsak kveles, til slutt faller inn i bevisstløshet som deres oksygenmetning nivået synker.

Denne gassen brukes til ting som å lage en inert miljø for sveising, brann undertrykkelse, og karbonatisering av drikkevarer. Det er en viktig del av karbonkretsløpet, et kompleks syklus som ligger til grunn for mange av mekanikken for liv på jorden. Mens denne gassen er helt naturlig, begynte noen folk til å være bekymret for økende nivåer mot slutten av det 20. århundre. Forskere ble bekymret for at mennesker ble produserer for mye av det sammensatte for planter å behandle, en praksis som kan føre til alvorlige miljøproblemer.

 • Karbondioksid brukes i karbone av leskedrikker.
 • Planter bruker karbondioksid i fotosyntesen.
 • Alvorlige symptomer av karbondioksid forgiftning kan omfatte hodepine og forvirring.
 • En karbondioksyd laserkutter blir brukt til å skjære en metallplate.
 • Kullsyre, som inneholder karbondioksyd.

Fotoceller, også kjent som photoeyes, er elektroniske anordninger som brukes til å avføle tilstedeværelse eller fravær av en gjenstand, eller for å måle avstanden til objektet, noen ganger samtidig, og gjør det for en rekke forskjellige anvendelser. De benytter lys som vanligvis er i det infrarøde spektrum til å gjøre det, som sendes gjennom en lyssender og er noen ganger avfølt av en fotoelektrisk mottaker, men den sistnevnte komponent er ikke alltid nødvendig. Det er mange forskjellige bruksområder for ulike typer fotoceller, for eksempel de brukes ofte i automatisert produksjon, transport, fly teknologi, helsesektoren og mer.

En vanlig type photoeye er selvforsynt optisk sensor, som ikke bruker en mottaker, og kan ha en telling skjerm, kan integreres i en bestemt maskin for å bidra til å kontrollere sine funksjoner, eller kan også bygges med en rekke spesialiserte funksjoner. Et eksempel på bruken ville være på et samlebånd hvor det kan settes opp til å føle tilstedeværelsen av objekter som beveger seg ned beltet til å telle dem, bestemme defekter, etablere hastigheten som elementer blir produsert, og mer. En annen vanlig sted for selvstendige optiske sensorer er over automatiske dører for å oppdage tilstedeværelsen av folk som går inn og åpne døren for dem.

I høy hastighet produksjon, er fotoelektriske øyne også brukt som sikkerhetsinnretninger som kan stenge en maskin av automatisk hvis produksjonen stopper, eller hvis de oppdager tilstedeværelsen av fremmedlegemer eller folk rundt komponenter som er farlig eller kan forårsake alvorlige feil. Ofte, maskindesign innlemme photoeyes som ikke engang lar utstyret skal fungere i det hele tatt om noe blokkerer lys fra sensoren.

Sikkerhetsfotoceller kan utløse alarmer hvis en person, et dyr eller objekt krysser sitt infrarøde strålen. De photoeyes kan utnytte den fotoelektriske mottaker, som er plassert på motsatt side av senderen for å skape en infrarød lysstråle som vil sette av alarmen øyeblikket senderen registrerer at lyset ikke blir reflektert tilbake. Det finnes røykvarslere som er bygget med fotoceller, som opererer på samme prinsipp. Når røyken kommer inn alarmen, sprer det den infrarøde strålen og setter den av. Photoeyes kan også være konstruert for å operere i en motsatt måte, slik at de vil bli satt av bare når lyset er lov å reise fra sender til mottaker og tilbake.