hva er gråmarkedet

Kapital markedets forventninger definere konklusjonene analytikere ankommer om den potensielle risiko og avkastning for hele klasser av investeringer, i motsetning til bestemte investeringer. Når investorer eller forvaltere trenger for å utvikle en investeringsstrategi, vil en del av denne strategiske utvikling omfatter å finne den rette forholdet mellom investeringer som vil balansere forventet risiko og avkastning søkt. Ved å gjøre det, hensyntatt kapitalmarkeds forventninger er en viktig oppgave. Derfor er de fleste analytikere, investorer og forvaltere vil bruke et konsistent rammeverk for å analysere og tildele slike forventninger til ulike investeringsklasser. Til tross for utviklingen av et slikt rammeverk, derimot, er dataene og konklusjonene som trekkes er noen ganger svært subjektiv, og prosessen krever kompetanse til å nærme konsise konklusjoner.

Utvikle eller bruke en eksisterende rammeverket er det første skrittet for å finne og tildele kapitalmarkeds forventninger. Dette innebærer vanligvis å identifisere hvilke forventninger må besvares og under hvilke tidsperioder de forventningene gjelder. Deretter vil rammene står for historisk analyse av investeringsklasser, bestemme metoder, verktøy og modeller for å utføre ytterligere analyser, og finne ut hva slags informasjon som er nødvendig, og fra der for å sikre at informasjon. Utnytte kompetanse og slutning, vil analytikeren trekke konklusjoner basert på avledet data, dokumentere disse konklusjonene, og tilordne dem forventninger i forhold til investeringen klassen. Videre vil analytikeren kontinuerlig se resultatene av investeringen klasse for både forventnings forbedringer samt å sikre investeringsklassen utfører som avsluttet.

Ved første øyekast, til rammen ankommer hovedstaden markedets forventninger vises ganske grei, men innenfor rammene er det potensielle problemer som analytikeren må kontoen. Time-følsomhet er en viktig determinant som kan skifte kapital markedets forventninger på grunn av den iboende tilbøyelighet for data som skal endres i respons til et bredt spekter av faktorer. Analytikere skal redegjøre for det faktum at økonomiske data analysert nesten alltid innebærer begrensninger for nytten. Videre må analytikeren gjenkjenne de begrensninger som utgjøres av hver opplysning analysert. Andre begrensninger som er direkte knyttet til rammeverket inkluderer skjevhet av data samlet inn, feil i data som samles inn, frekvens av data målt, at historiske data blir ofte tolkes av omstendigheter som må gjøres rede for, og skjevhet i informasjonen analytikerne velger å tolke.

Mens rammen brukes for å etablere kapital markedets forventninger er fylt med potensielle fallgruver finnes det verktøy tilgjengelig for å fremskynde prosessen og komme fram til fornuftige konklusjoner. Verktøyene som brukes inkluderer modeller, for eksempel kontantstrømsmodeller, risikopremie og likevektsmodeller. Undersøkelser kan brukes til å konsolidere vurderingene av eksperter, i tillegg til å verve dommen av konkrete økonomiske eksperter. Andre verktøy som benyttes inkluderer konjunkturer og regnskap for faktorer som påvirker dem, analyserer nasjonale økonomier for risikoene ved å bruke økonomiske prognoser, og sto for det viktige forskjeller mellom industriland og utviklingsøkonomier i dataanalyse.

 • Kapital markedets forventninger definere konklusjoner investering analytikere ankommer om den potensielle risiko og avkastning for hele klasser av investeringer.

Mange aktivaallokering modellene baserer sine rammer på ulike økonomiske, statistiske og økonomiske fundamentale forhold, som for eksempel Modern porteføljeteori (MPT), som omhandler markedspriser og deres innflytelse og er grunnlaget for flere modeller ble grunnlagt. Statistiske modeller, for eksempel kovarians og korrelasjon av avkastning, er designet for å måle forholdet mellom ulike eiendelenes avkastning. Disse aktivaallokering modeller og deres kolleger har en hensikt å hjelpe investorer ta avgjørelser i økonomisk planlegging. De kan også brukes til å passe enhver risikonivå toleranse, investeringshorisont og investering mål.

Enkelte eksperter vil klassifisere aktivaallokering modeller i henhold til deres viktigste funksjon. For eksempel, MPT og Efficient Market Theory adressere hvordan informasjon påvirker markedspriser. Modeller som standardavvik for distribusjon, gjennomsnittet av distribusjon, normal sannsynlighetsfordeling, varians og semi-varians av distribusjon og Z-score avtale med avkastningen av eiendeler og hvordan de er spredt rundt deres gjennomsnitt.

R Squared koeffisienten, kovarians av avkastning og korrelasjon av avkastning vurdere ulike eiendeler og hvordan deres avkastning forholder seg til hverandre. Med en hensikt å temme risiko og samtidig forbedre avkastning, kan en investor bruke ett eller en kombinasjon av følgende: Efficient Frontier, Sharpe ratio, Sortino ratio, Treynor ratio og middel-varians optimalisering. Alfa og beta, kapitalverdimodellen (CAPM), Capital Market Line og Security Market Linje er verktøy for å kvantifisere avkastningen som en investor forventer å få for å ta på seg en viss risiko.

CAPM, for eksempel, måler risiko og avkastning i en portefølje. Ved hjelp av denne modellen, kan en investor ansette det som er kjent som beta koeffisient å beregne volatiliteten i en aksje eller en obligasjon i forhold til større marked. Han eller hun kan også bruke alpha koeffisient for å måle ytelsen til en enkelt aksje eller en obligasjon og fortjeneste at denne sikkerhets er i stand til å produsere uavhengig av hva det bredere markedet gjør.

Om en bestemt person investeringsstrategi er for vekst, kan de mange aktivaallokering modeller tilgjengelig muligens hjelpe ham eller henne måle og kontrollere risiko og søke å maksimere avkastningen. Det samme gjelder for den konservative investor som har en fast inntekt investering mål. Den moderate investor kan ha nytte av modellene ved å finne den rette balansen for hans eller hennes behov. Disse modellene 'viktigste funksjon er å hjelpe en investor måle risiko og belønning, og for å minimere den tidligere uten at sistnevnte, ved å finne den ideelle aktivasammensetning for hans eller hennes mål.

Aktivaallokering modeller kan hjelpe investorer gjør fruktbare beslutninger, men man må innse at det er ingen modell som kan gjøre nøyaktige beregninger. Dette er fordi det er mange ytre faktorer og uventede variabler som kan føre til disse modellene til å bryte ned. Dermed er investorer vanligvis rådet til å prøve å forstå svakhetene ved disse aktivaallokering modellene slik at de ikke vil blindt stole på sine beregninger.

 • Økonomiske, statistiske og økonomiske forutsetninger gir rammer for mange aktivaallokering modeller.

"Hit budet" er et slanguttrykk som brukes i investerings sirkler for å beskrive en situasjon der en megler er villig til å selge en eiendel til en pris som er forlenget med en annen megler. Vanligvis betyr dette å ta opp et tilbud fra en annen megler som er i dag den best mulige budet vurderer den nåværende tilstand av markedet. I kraft, budgiveren som prøver å selge eiendelen bestemmer seg for å forplikte seg til eller treffer bud på den annen megler som middel for utføring av en transaksjon mellom de to partene.

Den generelle ideen bak en treffer budet strategi er å låse på en best mulig pris for en eiendel som en investor ønsker å selge. For dette formål, vil megleren som administrerer salget på vegne av at investor ofte satt en spørre pris som er basert på faktorer som dagens markedspris og det fremtidige potensialet av eiendelen å gradvis øke i verdi. Med det kurs i tankene, vil megleren gjøre runder for å se hva slags pris markedet vil bære. Ofte vil en best mulig pris lik den nåværende markedsprisen knyttet til sikkerhet. Andre ganger kan den beste prisen være mer eller mindre enn det markedsprisen. Megleren vil sortere gjennom alle mulige budet priser for sikkerheten, deretter fokusere på de høyeste budene som andre meglere er villige til å betale for sikkerheten. På denne måten, er megleren i stand til å oppnå best mulig pris for hans eller hennes klient.

En måte å forstå hva som skjer i en hit budet scenario er å vurdere en eiendel som investor er villig til å selge til en pris på $ 100 US dollar (USD) per aksje. Megleren vil la prisen være kjent og identifisere tilbud fra andre meglere som handler på vegne av sine klienter. Hvis ingen er villig til å betale $ 100 USD per aksje, men det er en som er villig til å betale $ 99 USD per aksje, vil salgs megleren rådføre seg med investor og, hvis tilbudet er akseptabelt, fortsette å treffe budet og ordne avtalen med kjøp megleren.

Mange meglere treffer budet hver børsdag. Avhengig av hvilken type investering involvert og hvor mye etterspurt at sikkerheten skjer for å være, sortering gjennom mulige bud kan ta litt tid. Dette gjelder særlig hvis den aktuelle eiendel oppfattes av investorer som har en betydelig mengde av potensial for vekst, enten på kort sikt eller lang sikt. Hvis det er relativt liten interesse i eiendelen at investoren ønsker å selge, kan megleren finne at identifisere riktig bud for å treffe kan håndteres raskt.

 • "Hit budet" beskriver en situasjon der en megler er villig til å selge en eiendel til en pris som er forlenget med en annen megler.

Planlagt foreldelse er praksisen med produksjonsenheter, produkter eller andre kommersielt innkjøpte varer utformet med den hensikt å bare ha en spesifisert levetid eller syklus av bruk. Praksisen kan sees i bruk i en rekke fagområder og bransjer, og selv om det ikke kan bli sett på som etisk av alle, er det ikke ulovlig. Til tross for intensjonen bak planlagt foreldelse, er disse produktene ofte fortsatt støttes eller utstyrt med en Manufacturera € ™ s garanti for en viss tid. Den foreldelse kommer etter dette gitt tidsperiode, vanligvis bestemt av hva produsentene tror markedet er villig til å opprettholde.

Mange peker på den amerikanske bilindustrien som først utvikle og utnytte begrepet planlagt foreldelse, selv om en rekke ulike bransjer har fortsatt å utnytte og perfeksjonere praksis. Angå motorkjøretøy, er praksisen generelt sett på som bruk av materialer eller produksjonsmetoder som sikrer et kjøretøy vil bare vare et visst antall år før du trenger utskifting. Mens enkelte deler av et motorkjøretøy vil alltid må byttes ut på grunn av beskaffenheten av motoren, tar planlagt foreldelse dette et skritt videre og sørger for at større deler av kjøretøyet, kanskje hele kjøretøyet selv, vil måtte skiftes ut i en kortere tid. Mange ser til hvor lenge biler brukes til sist, når sammenlignet med nyere biler som synes å trenge utskifting innenfor en mye kortere tid, som bevis for denne type praksis.

De maskinvare og programvare bransjer har også bygget sine virksomheter på en viss mengde planlagt foreldelse. Mens forbedringer i teknologi og gjennombrudd i utviklingsprosesser kan forklare visse endringer i det som er gitt, er det også bevis som tyder på at noen av disse praksis har gjennomført over i dataindustrien. Dette blir ofte pekt på med enkelte programvareutviklere som lager operativsystemer (OS) og slipper et nytt produkt hver årene. Argumentet gjort for å vise at planlagt foreldelse blir brukt er spesielt sterk som programvareutviklere slutter å støtte eldre versjoner av visse programmer, krever forbrukerne til å kjøpe nye versjoner for å fortsette å kjøre andre programmer.

Vanligvis er praksisen med planlagt foreldelse kastet i et negativt lys, som forbrukere ser på det som en måte for bedrifter å tvinge dem til å bruke mer penger. Forsvarere av slik praksis, derimot, peker på behovet for bedrifter å gjøre profitt og beholde kunder. Hvis et perfekt produkt som aldri trengte å byttes ut eller oppgraderes ble produsert, hevder de, deretter en bedrift ville bare ha en begrenset varighet som å selge et slikt produkt før hver kunde hadde en og ville aldri trenger å bytte den.

 • Bilindustrien benytter begrepet planlagt foreldelse.
 • De maskinvare og programvare næringer har bygget sine virksomheter på en viss mengde planlagt foreldelse.

Hva Er Market Development?

August 26 by Eliza

Markedsutvikling er en markedsføring teknikk for å øke en bedrifts markedet for å utvide kundegrunnlaget for det formål å selge flere produkter. Det er flere metoder som kan brukes til å lage en større marked, som strekker seg fra fange kunder av rivaliserende selskaper å ekspandere til en tidligere unserved del av markedet. Disse øvelsene er organisert og drevet av markedsføring personell som kan jobbe i en bedrift eller bli konsultert spesielt for å bistå med markedsutviklingen.

Når et selskap mener at den har et behov for å øke størrelsen på sitt marked, er det første skrittet vanligvis en utvikling av en profil for å finne ut hva segmenter av markedet blir nå servert. Denne studien omfatter en analyse av hvilke typer kunder selskapet har og hva disse kundene kjøper. Denne informasjonen blir brukt til å utvikle en effektiv og omfattende markedsstrategi. Selskaper må bruke kostnadseffektive strategier slik at de ikke ender opp med å bruke mer penger på å utvikle et marked enn de potensielt kan tjene ved å utvide markedet.

Et aspekt av markedsutviklingen innebærer å få nåværende kunder er interessert i produkter og tjenester som de ikke er kjøper. Dette inkluderer nylig lanserte produkter og tjenester. Slike kunder kan være et potensielt enkel selge fordi de allerede har et forhold til selskapet og kan være disponert for å utvide dette forholdet. En annen taktikk krever identifisering forbrukere som kjøper fra rivaliserende selskaper og finne måter å appellere til dem, som for eksempel å tilby målrettede kampanjer.

Kunder som ikke kjøper et produkt eller en tjeneste i det hele tatt er en potensielt uutnyttet marked. Markedsutvikling kan fokusere på å introdusere dem til en bedrift eller merkevare for å få dem interessert slik at de vil bli kunder. Endelig kan selskapene utvide sine markeder. Hvis et selskap er bare å selge i én region eller fokusere på et gitt demografisk, kan det utvide sin rekkevidde til å øke størrelsen på sitt marked.

Utvikling av en sterk markedsutvikling strategi er en viktig del av å hjelpe en bedrift vokse. Hvis selskapene er begrenset av bare å ha en liten andel av markedet, kan de finne det vanskelig å selge flere produkter, reise kapital, og utvide sine operasjoner. Små bedrifter med markedsføring begrenset kan slå til konsulenter for dette, mens erfarne store selskaper har interne markedsavdelinger som kan være ansvarlig for markedsutvikling. Det er en pågående del av å gjøre forretninger for suksessrike bedrifter.

Spillkonsoller som Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3, og Nintendo Wii er ikke bare for å spille spill lenger. Disse spillkonsoller er multifunksjonsapparater som kan være midtpunktet i en hjemmekino.

Her er en titt på hva spillkonsoller på markedet kan gjøre:

 • Spille DVD-filmer: The Xbox, Xbox 360 og PS2 kan alle spille av filmer, selv om verken Xbox eller PS2 har progressiv scan DVD-funksjonalitet. PS3, med sin innebygde Blu-ray-stasjon, er i stand til å spille HD-filmer så vel som standard DVD.
 • CDer: Xbox, PS2, og PS3 kan spille noen lyd-CDer når du er koblet til hjemmekinoanlegget. Xbox 360 går videre ved at du kan integrere en USB-utstyrt bærbar musikkspiller for eksempel en iPod i systemet. Hvis du har en Media Center Edition PC eller Windows XP PC, kan Xbox 360 få tilgang til all musikken du har lagret på den enheten.
 • Surfe på weben: PS3 har en kul nettleser (utviklet av Sony) som lar deg surfe på nettet rett ut av boksen. Wii har en valgfri nettleser kalt Internet Channel som du kan laste ned fra nettet Wii butikken for rundt $ 5. Internet Channel er faktisk en spesiell versjon av Opera-nettleseren, og det fungerer veldig bra - en rekke nettsider (for eksempel Googles Google Reader RSS-leser program) har blitt optimalisert for Wii Internet Channel og Wii Remote (som fungerer akkurat som en mus når du surfer på nettet). Dessverre gjør Xbox 360 har ikke en nettleser.

Dette siste elementet er ikke akkurat en typisk bruk av spillkonsoller, men det gir deg en god ide om hvor konsoller er på vei - rett inn i PC-mainstream.

Fordi spillkonsoller tendens til å vise deler av sine bilder i en statisk måte - en del av bildet aldri, eller sjelden, endringer - du må være forsiktig når du velger en TV for videospill-forbedret hjemmekino. Noen projeksjonsapparater (hovedsakelig de som benytter CRT bilderør) og noen flatskjerm-TV (plasma TVer) kan oppleve "innbrenning" når du bruker videospill på dem mye. Dette betyr at de tynne fosfor lag som lyser opp for å vise bilde på disse TVene blir permanent etset med bildene fra videoen spillet. Sjekk TV-produsentens instruksjoner før du bruker en spillkonsoll med en av disse TVene.

Sterk disiplin er nøkkelen til suksess i handel, men bare hvis youâ € ™ re disiplinerte i følge den rette systemet. Hvis din trading metoden er feil, er å holde seg til det kommer til å skade deg. Hvis noe ISNA € ™ t arbeide, dona € ™ t bli sint på systemet; ta litt ansvar og gjøre noen endringer.

Hvordan finne du ut om din handelssystem er rett og hvilke endringer du bør gjøre? Gå gjennom din handel dagbok og spør deg selv noen spørsmål:

 • Hvorfor valgte du dette systemet? Hva er det markedet som forteller deg om det? Er det å fortelle deg at systemet fungerer hvis du følger den, eller er det å fortelle deg at noe er galt med de underliggende forutsetningene?
 • Hva som fungerer for noen andre kanskje ikke fungerer for deg. Thereâ € ™ s ingen feil i å innrømme at du har gjort en feil, og at du trenger å gjøre en endring.
 • Var dine feil fordi du fulgte planen eller fordi du didn € ™ t?
 • Hvilken del av systemet som forårsaker problemer? Har du problemer med å identifisere inngangspunkter eller utganger? Eller er du fast når den tid kommer til å gå inn i handelen, slik at det går et poeng? Eller gjør handlene systemet identifiserer aldri ser ut til å trene? Når du vet hvor problemet er, kan du endre det.
 • Kan du forbedre din handel effektivitet? Er det en måte for å redusere antallet feil? Vil automatisere hele eller deler av din handel hjelp?

En måte å få selvtilliten tilbake mens de fortsatt bor i markedet er å handle i svært små mengder, slik at fortjeneste og tap Dona € ™ t virkelig betyr noe. Handle 100 aksjer, ikke 1000 aksjer. Du gir opp oppsiden for en tid, men du kan også komme ut av den onde sirkelen av grådighet og frykt som har ødelagt mang en trader.

Den generiske legemidler markedet er markedet for medisiner produsert etter patentbeskyttelse utløper, og enhver produsent kan lovlig lage et farmasøytisk produkt uten å måtte søke om lisens fra den opprinnelige utvikleren. Når medisiner går av patent, de vanligvis gå inn i generiske legemidler markedet svært raskt, som farmasøytiske selskaper ønsker å dra nytte av etterspørselen etter dem. Vanligvis prisene faller og flere pasienter kan få tilgang til stoffet som resultat.

Når farmasøytiske selskaper identifisere nye bioaktive forbindelser, de søker om patent for å beskytte de aktive ingrediensene og deretter begynne å bevege stoffet gjennom kliniske studier for å lære om hva det betyr, bestemme passende doser, og sørge for at det er trygt for bruk. Med resultatene av rettssaken, kan selskapet søke om tillatelse til å selge stoffet. Fordi narkotika utvikling kan være en lang prosess, kan narkotika bare være beskyttet av patent for mellom sju og 12 år etter den tid de når det åpne markedet. Når patentet utløper, går tidligere beskyttet medisinering markedet for generiske legemidler.

En umiddelbar konsekvens av generisk tilgjengelighet er en nedgang i pris. Rivaliserende selskaper kan produsere stoffet til lave kostnader, og tilbyr det billig til medlemmer av det offentlige. Dette tvinger prisene på bandnavnet medisinering ned fordi det opprinnelige selskapet ønsker å være i stand til å konkurrere. For apotek, kan den generiske legemidler markedet skape en betydelig fortjenestemargin, som de kjøper narkotika på lave kostnader og kan merke dem opp betraktelig når de selger dem til kunder. Merkenavn narkotika har en tendens til å være så dyrt at apotekene ikke har råd til en høy markup, og dermed skape et mindre overskudd.

Prospekter i markedet for generiske legemidler kan variere fra år til år. I et år da en rekke medikamenter kommer av patent, kan markedet opplever en boom som legemiddelfirmaer rush å produsere stoffet. I år med færre patenter utløper, kan markedet være mindre aktiv og ser kanskje tregere økning i fortjeneste. Folk kan bruke aktuell informasjon om patent filings å lage prognoser om hva markedet vil se ut i 10 til 20 år.

Når folk kjøper narkotika på markedet for generiske legemidler, får de et medikament som skal være farmakologisk identisk med merkenavnet narkotika. Den aktive bestanddel, og dosen er den samme, selv om stoffet kan bruke forskjellige fyllstoffer og bindemidler. Er forsiktig testing er nødvendig for å sørge for at endringer i inaktive ingredienser påvirker ikke ytelsen av stoffet. Personer med allergi bekymringer bør diskutere dem med en farmasøyt, som det er mulig å oppleve en reaksjon på en generisk når merkenavnet ikke skape noen problemer, på grunn av endringer i sammensetningen av de inaktive ingredienser som pille belegg.

 • Noen som tar medisiner regelmessig vanligvis kjøpe generiske merker som en måte å spare penger.
 • Generiske legemidler markeder vanligvis selger generiske versjoner av vanlige reseptbelagte medisiner.
 • Generiske legemidler bør være farmakologisk identisk med merkenavnet basert på faktorer som aktive ingredienser.
 • For apotek, kan den generiske legemidler markedet skape en betydelig fortjenestemargin, som de kjøper narkotika til lave kostnader og merke dem opp før du selger dem til kunder.
 • Generiske legemidler kan vanligvis kjøpes uten resept.

En trend i markedet er definert som en periode hvor en børs eller annen type indeksen verdipapirer ser ut til å være i bevegelse i en bestemt retning. Når aksjemarkedet er systematisk stiger i verdi da analytikere vanligvis refererer til markedet som bullish mens et bearish marked er en der formuespriser er trending nedover. Meglere og investorer forsøke å kapitalisere på trender mens analytikere overvåke aktiviteten i markedet for å bestemme den generelle helsen til økonomien.

Lager investorer forsøke å generere penger ved å kjøpe aksjer til lave priser, og deretter selge de samme verdipapirer for mye høyere priser. I perioder med økonomisk vekst, banker lavere utlånsstandarder og kreditt blir lettere tilgjengelig. Dette fører vanligvis til en bullish sentiment og som et stort antall mennesker konkurrerer om aksjer og verdipapirer, ubalansen mellom tilbud og etterspørsel fører til at prisene på disse verdipapirene å stige. Ulike indekser spore den gjennomsnittlige prisen på verdipapirer fra en dag til den neste, og mange investorer gjennom disse indeksene for bevis på en trend i markedet. Investorene prøver å kapitalisere på en bullish marked ved å kjøpe aksjer mens prisene fortsatt stiger, og deretter selge disse verdipapirene før prisene begynner å falle.

Mens mange investorer har en tendens til å se etter tegn på en bullish trend i markedet, andre dra nytte av bearish markeder ved å kjøpe salgsopsjoner. Disse kontraktene innebærer en part godtar å kjøpe et verdipapir fra en annen investor for en bestemt pris på et fremtidig tidspunkt. Hvis markedet data tyder på at prisene vil trolig fortsette å falle, kan en bearish investor kjøper en salgsopsjon kontrakt slik at han eller hun kan låse inn en salgspris basert på den nåværende verdien av et verdipapir, og deretter selge varen for at prisen i fremtid selv om markedsverdien av instrumentet faller. I tillegg, snarere enn å kjøpe basert på en trend i markedet, noen investorer kjøpe og selge verdipapirer i opposisjon til markedsutviklingen. Hvis prisene synes satt til å stige utover rimelig verdi, kan en investor se at trending som bevis på et marked boble og selge sine eiendeler før boblen spretter og priser krasj.

Analytikere ansatt i offentlige etater og private bedrifter overvåke markedene for å se hvordan finanspolitikk har virket økonomien. I perioder med lavkonjunktur, kan en offentlig etat lavere rente, slik som å oppmuntre til utgifter som er nødvendig for å anspore vekst. Etter å ha gjort et slikt tiltak vil analytikere overvåke trender i markedet for å se om politikken avgjørelse hatt noen innvirkning på aktiviteten i markedet. En gjenoppblussende aksjemarkedet er ofte det første tegn på en økonomisk oppgang.

 • Lager investorer forsøke å generere penger ved å kjøpe aksjer til lave priser og selge dem til høye priser.

Hva er en segmentert markedet?

September 10 by Eliza

En segmentert markedet er et marked som er isolert fra andre markeder i noen måte. Isoleringen kan være fullstendig, eller det kan være partiell og noe væske. Prosessen med å lage en segmentert markedet kan være en tilsiktet markedsføringsstrategi som er designet for å maksimere informasjonsflyt og generere salg i en sekundær eller nisje i markedet, eller kommet på grunn av uforutsette markedsimperfeksjoner.

Når et marked er segmentert med vilje, har grunnen vanligvis å gjøre med å bestemme retning at et selskap vil ta med design, produksjon, og ultimate salg av sin produktlinje. Ved å bryte ned eller segmentere et større marked til en mindre og mer letthåndterlig pool av potensielle kunder, er det lettere å designe produkter som vil tiltrekke seg at gruppe forbrukere. Som en del av prosessen, er de som utgjør den segmentert markedet noe fjernet eller isolert fra konkurrentene, og forbli lojale basert på faktorer som merkevarekjennskap, kvalitet og pris.

En tilsiktet segmentert markedet har også fordelen av å gjøre bedre bruk av begrensede markedsføringsressurser. Ved å fokusere mer på denne unike markedet, snarere enn å ta en masse-markedet tilnærming, er det lettere å finne ut hvor tilgjengelige ressurser best kan brukes for å nå den tiltenkte kundebase, og dermed øke potensialet for produksjon av salg og inntekter. Små bedrifter bruker noen ganger denne modellen når produktet linjen er relevant for bare bestemte typer forbrukere, men store selskaper som ønsker å bryte seg inn i nye markeder før sine konkurrenter vil noen ganger benytter denne samme strategi når designe og lansere et nytt produkt.

Når tilstedeværelsen av den segmenterte markedet ikke er basert på bevisste valg, kan resultatet være noe mindre tilfredsstillende. Evnen til å etablere en fungerende kommunikasjonsnivå mellom produsenter og forbrukere er svekket, noe som igjen fører til mindre effektiv bruk av arbeidskraft, kapital og andre ressurser. Markedsimperfeksjoner av denne typen må identifiseres og løsninger som finnes før situasjonen kan bli omgjort til en ekte mulighet for alle som er involvert.

Ideen om en segmentert markedet er også funnet med investeringsmuligheter. En metode er kjent som en segmentert markedet hypotesene er at det ikke er mulig å erstatte særskilte instrumenter for de med ulike betingelser. Et klassisk eksempel har å gjøre med langsiktige og kortsiktige investeringer. Dersom investor ønsker investeringsporteføljen til å være noe flytende, deretter fokusere på kortsiktige muligheter som vil produsere en avkastning på mindre enn et år vil være det beste alternativet. Langsiktige investeringer som kan ta mer enn et år for å gi en ønskelig avkastning ville unngås, ettersom vilkårene for disse mulighetene er forskjellige fra de av kortsiktige investeringer, og dermed ikke gir ønsket resultat.

Rengjøring møbeltrekk er en vanlig husholdning oppgave som bidrar til å holde møblene ser ny. Heldigvis finnes det en rekke produkter på markedet som fungerer for rengjøring sofaer, stoler og andre polstrede elementer. Trikset er å vite hva produktet skal brukes med hvilken type polstring. Her er noen tips for å hjelpe deg å finne det riktige produktet for din møbeltrekk rengjøring jobb.

En av de første trinnene i møbeltrekk rengjøring er å identifisere hvilken type materiale som krever rengjøring. Møbeltapetsering alternativene inkluderer skinn, semsket, imitasjon lær, og klut laget av naturlige og kunstige fibre. Noen av disse alternativene er color, som betyr at de kan rengjøres uten å bekymre falming. Andre typer er ikke color og kanskje få øye på hvis en renere med sterke kjemikalier blir brukt til møbeltrekk. Å vite hvilken type polstring du jobber med vil hjelpe deg å identifisere rengjøringsmidler som er formulert for å rense materialet uten å forårsake noen blotching eller falming.

Etter å identifisere typen av møbeltrekk, er det også viktig å bestemme arten av flekken. Hva som fungerer veldig bra for å fjerne en ketchup flekk kanskje ikke fungerer så bra på en vin flekken. På samme måte, vil fettbaserte flekker krever en sterkere rengjøringsmiddel enn kaffe flekker. Velge riktig renere å behandle flekken vil øke sjansene for vellykket fjerne flekken.

En siste faktor å vurdere er hvor lenge flekken har vært til stede. En flekk som nettopp fant sted vil være relativt enkelt å behandle, siden flekken ikke har hatt sjansen til å bosette seg inn i tekstilfibrene. I motsetning til dette kan en flekk som har vært på plass for et lengre tidsrom være svært vanskelige og krever flere behandlinger før den er fullstendig fjernet. Forstå hvor mye innsats kan være nødvendig å fjerne flekken vil hjelpe deg å dyrke tålmodighet til trinnvis fjerne flekken hvis det er nødvendig.

Det finnes både kommersielle produkter for møbeltrekk rengjøring samt enkle formler som kan opprettes ved hjelp av vanlige vaskemidler. For friske fettflekker, kan talkum og salt hjelpe absorbere fett og hindre at flekken fra å sette. En blanding av oppvaskmiddel, hvit eddik, og litt vann vil lage en enkel møbeltrekk rengjøring forbindelse som fungerer godt for kaffe flekker. Formen kan ofte fjernes fra møbeltrekk ved anvendelse av en kombinasjon av hydrogenperoksyd og et fargesikker blekemiddel. Hvis hjem rettsmidler dona € ™ t synes å fungere, er det en god sjanse for at en av de kommersielle produkter vil ta seg av problemet.

I alle fall er det en god idé å teste møbeltrekk rengjøring produkt før du bruker på flekken. Finn en del av møbeltrekk hvor du kan bruke en liten mengde og avgjøre om det vil skade materialet på noen måte. Hvis ingen falming eller skade skjer, sjansene er renere vil være trygt å bruke på flekken.

 • En polstret fotskammel.
 • Spesifikke møbeltrekk rengjøringsprodukter kan være nødvendig å rengjøre møbler.
 • Farge-safe blekemiddel kan være nyttig for å fjerne mugg fra møbeltrekk.
 • Det er en god idé å teste ut rengjøringsprodukter på et område som ikke er merkbar i tilfelle skade de materialet.
 • Hvit eddik kan anvendes i en blanding for å rense kaffe flekker fra møbeltrekk.

Kjøp av en jersey å bære for sykling er litt forskjellig fra å kjøpe andre typer skjorter. Funksjon, komfort og holdbarhet som alle en del av utvelgelsesprosessen når det gjelder å vade gjennom de mange ulike sykkeltrøyer på markedet i dag. Her er noen punkter å huske på når du kjøper en sykkel jersey.

Funksjon er et sentralt element når det gjelder å kjøpe en sykkel jersey. En av de første tingene å avgjøre er om sykkel jersey vil bli slitt primært i varmt eller kaldt vær. Sammen med å bidra til å avgjøre om jersey bør omfatte lange ermer eller korte ermer, klimaet også vil påvirke hva slags materiale som trengs for å gi den beste beskyttelsen. Tyngre blander vil fungere best i kjøligere vær, mens lysere blander vil være mer hensiktsmessig for varmere vær.

I begge tilfeller bør det ikke være en jersey voluminøse plagg. Når du kjøper en sykkel jersey, sørg for å kjøpe en som er formtilpasset, men ikke for tettsittende. En del av dette er at mange jerseys kommer med lommer på ryggen, som er ideelt for å bære små objekter. En løs jersey gjør det mulig for innholdet i lommene til å bevege seg om. Dette kan være ikke bare irriterende, men øker sjansene for at innholdet faller ut under sykkeltur.

Når det kommer til komfort, været er også en viktig faktor. Varmt vær sykkeltrøyer bør være sammensatt av et materiale som vil oppnå to ting. Først må materialet for å tillate legemet å puste lett, slik at for mye luftsirkulasjon. For det andre bør materialet være en type som vil bidra til å transportere fuktighet vekk fra huden. Sykling i varmt vær betyr mye svetting. Ved å trekke svetten vekk fra overflaten av huden, er det lettere å opprettholde en følelse av å være komfortabel, selv under treningen av en sykkeltur.

På samme måte materiale som trekker fuktighet vekk fra huden i kaldt vær også bidrar til å holde rytteren føler seg varm og komfortabel, snarere enn kald og klam. Kjøpe en sykkel trøye som er vær hensiktsmessig vil gjøre en stor forskjell i kjøreopplevelsen.

Holdbarhet er også en viktig faktor når du kjøper en sykkel jersey. Faktum er at sportsklær generelt kommer ikke billig. En sykkel jersey er intet unntak. Se etter ledetråder om bygging av jersey, som for eksempel blanding av fiber, sømmen, og vaskeanvisning. Holdbare plagg som er sydd tett og kan vaskes i vanlig syklus, er fargeekte, og vil ikke krympe er ideelle alternativer når du kjøper en sykkel jersey.

 • Sykkel jerseys er lette plagg for overkroppen som er ment å tillate maksimal bevegelse i armer og nakke, og fortsatt mulighet for sykling entusiast for å opprettholde en behagelig temperatur.
 • En sykkelhjul.

Det er flere faktorer som du bør vurdere før du kjøper snowboard bindinger. Disse bindingene er en viktig del av utstyret hvis du kommer til å nyte denne vinteren sporten. Du trenger for å få et sett med bindinger som vil feste støvlene sikkert til snowboard, og støvlene spille en svært viktig del i å finne prosessen.

Det første du må gjøre før du engang tenke på hva du bør vurdere før du kjøper snowboard bindinger er å kjøpe et par gode snowboard støvler. Du må ta dem til butikken når du er klar til å kjøpe dine bindinger. Den type snowboard støvler du eier vil avgjøre hva slags bindinger du kan kjøpe. Ikke alle type binding er kompatibel med alle snowboard støvlene på markedet.

Den neste tingen du må vurdere før du kjøper snowboard bindinger er den type snowboard du planlegger å gjøre. Hvis du er en freecarver, deretter en kombinasjon av harde støvler og plate eller spak bindinger vil gi deg en stor grad av kontroll over bord. Freestyle snowboardere ønsker og trenger den fleksibiliteten de får med myke støvler og strap-on eller flyt-in bindinger.

For noen mennesker, være i stand til å komme på og av brettet raskt og effektivt er en viktigste hensynet. Hvis det er tilfelle for deg, bør du vurdere å kjøpe enten harde eller myke step-in støvler og se etter step-in bindinger til å gå med dem. Alltid vurdere, før du kjøper snowboard bindinger, det faktum at du går med en billig versjon av en step-in binding vil bety at du har mindre kontroll over bord.

Størrelse er noe annet du trenger å vurdere før du kjøper snowboard bindinger. Bindingene er tilgjengelig i små, mellomstore og store størrelser. Du vil ønske å sørge for at du kan komme inn i forpliktende komfortabelt, uten for mye stropp utstående på hver side. Ideelt sett ønsker en tettsittende og behagelig passform når du passer bindingene over din snowboard støvler.

Budsjettet er en annen ting du må vurdere før du kjøper snowboard bindinger. Som du ser på bindinger som er dyrere, vil du finne at de blir lettere og gi deg en mer behagelig passform. Du kan også forvente at du vil ha flere alternativer så langt som å justere dem som du gå høyere opp i pris.

 • De beste snowboard bindinger kan avhenge av hvilken type snowboard blir gjort.

Hva er Bathtub Cheese?

May 10 by Eliza

Badekar ost er ost som er fremstilt med henblikk på ulovlig salg. Begrepet "badekar" er en direkte henvisning til kar noen ganger brukes til å lage badekar ost, og også til den beryktede hjemmelaget "badekar gin" av forbudstiden. Den primære bekymring med badekar ost er folkehelse; slik ost kan være ekstremt farlig, forårsaker utbrudd av en rekke forhold, inkludert tuberkulose, listeriose, og salmonella. Produsenter av badekar ost er ofte alvorlig straffet som resultat.

De aller fleste av badekar ost er fersk myk ost laget av upasteurisert eller "rå" melk i uhygieniske forhold. Selv fersk, upasteurisert ost kan være helt trygt å spise, må den være produsert med omsorg i ekstremt rene forhold, som ellers kan være en yngleplass for sykdom-forårsaker bakterier. Av denne grunn har mange nasjoner forbudt salg av upasteurisert ferske oster, som krever rå melk oster å være i alderen minst 30-60 dager før salg for å drepe eventuelle bakterier som kan være til stede.

I et godkjent anlegg hvor osten er produsert, er den melketilførselen nøye kontrollert, miljø holdes ren, og hele fabrikken er gjenstand for regelmessig inspeksjon for å sjekke for offentlig helserisiko. Badekar osten er laget i miljøer som ikke er utstyrt for mattrygghet, og holdninger til renslighet og forsiktig håndtering kan være likegyldige, i beste fall. Som et resultat, er det vanlig for forurensninger å komme inn i osten som den er laget, og pakkes, og disse forurensninger blir sendt videre til sluttbrukere. Den resulterende osten er ulovlig både fordi det er en rå, ikke aldret ost, og fordi det ble gjort i en ikke-lisensiert anlegget.

Denne osten vises ofte i innvandrermiljøer, hvor folk ønsker å smake på oster de forbinder med hjem. I Latin-Amerika, for eksempel, er et bredt utvalg av ferske myke oster laget og fortært med et utvalg av måltider, og et stort antall badekar osteprodusenter sikte sine produkter på dette markedet. Folk kjøper badekar ost enten fordi den er laget i tradisjonell stil, eller fordi det er billigere og lettere tilgjengelig enn oster som selges i vanlige butikker og markeder.

En håndfull løper håndtverker cheesemakers kan tilby badekar ost til spesielle kunder, med den forståelse at slike kunder vet den potensielle risikoen, og at kundene ikke vil rotte cheese ut til landbruket inspektører. I slike tilfeller kan cheesemakers bruke sine vanlige ystingstekniske fasiliteter for å produsere spesielle grupper av myk fersk ost, slik at osten er produsert i de samme rene, trygge forhold brukes til å lage ost for kommersielt salg. I slike tilfeller kan den ulovlige ost være helt trygt å spise, men forbrukerne bør likevel tenke nøye før du kjøper badekar ost, selv fra en pålitelig leverandør, så det er ingen måte å vite hva produksjons forholdene er.

Hva er en elektrisk bil?

July 23 by Eliza

En elektrisk bil er, ganske enkelt, en bil som er drevet av elektrisitet. Disse bilene vanligvis ser i likhet med sine bensinslukende kolleger, i alle fall på utsiden. Dette gjelder spesielt for bensindrevne biler som er konvertert til elektrisk seg. Det er én ting som kan tjene til å gjøre å identifisere en bil som går på strøm enklere, selv før du tar en titt under panseret. Lyden kan hjelpe, da disse bilene er praktisk talt lydløs.

Når noen ser under panseret på en elektrisk bil, vil han se noen store forskjeller fra hva han kunne forvente å se under panseret på en bensindrevet bil. Den har en elektrisk motor og en kontroller for å drive motoren. Oppladbare batterier brukes til å gi strøm til kontrolleren. I forhold til tradisjonelle biler, elektrisk de har flere ledninger. Gassdrevne biler, på den annen side, har en overflod av slanger, rør, og brennstoffledninger.

Mange tror at biler som kjører på elektrisitet er en ny oppfinnelse, men dette er en misforståelse, som theyâ € ™ har vært rundt i mange år. Faktisk var de blant de første biler og dominerte markedet på et tidspunkt. I de tidlige årene av det 20. århundre, elektriske biler holdt rekorder for både fart og distanse over land.

Den elektriske bilen er stadig i popularitet igjen som folk søker etter måter å kutte transportkostnader og redusere forurensning. De pleier å være kostbar i forhold til tradisjonelle biler gassdrevne, men. Mange spår at kostnadene vil etter hvert avta som følge av høyere produksjonsvolumer og forbedringer i produksjonsprosessen.

Folk som er interessert i å kjøpe en bil som går på strøm kan velge å kjøpe en som har blitt konvertert fra en gass-drevet kjøretøy. Det er selskaper som spesialiserer seg på å konvertere biler, samt bedrifter som selger konvertering kits. Folk bør gjøre sin forskning før du kjøper en slik kit, men for å sikre at den konverterte kjøretøyet oppfyller krasj sikkerhetsstandarder.

Den elektriske bilen byr på mange fordeler. Topp blant disse er det faktum at en bil drevet av elektrisitet krever ikke kjøp av dyre bensin. I stedet, en person å eie en trenger bare betale for å lade opp kjøretøyet? € ™ s batterier.

 • Elektriske biler lading.
 • Chevrolet Volt på en ladestasjon.
 • Tradisjonelle bilbatterier kan ikke brukes i hybrid eller el-biler.
 • Konverterte gassdrevne biler må oppfylle krasjtest sikkerhetsstandarder.
 • En elektrisk bil er drevet eller drevet av en elektrisk motor.

Installere en automatisk drikkekopp vil gjøre omsorg for hesten enklere og mer kostnadseffektivt. Den største fordelen er at hesten din vil forbruke mer vann som resultat. Han vil nyte å alltid ha friskt, kaldt vann tilgjengelig i sommer og varmere, friskt vann i løpet av vinteren. Du vil heller ikke nødt til å forholde seg til frosne bøtter eller eksterne elektriske varmeovner i vintermånedene.

De mange fordeler ved en automatisk drikkekopp er åpenbare. For én ting vil du ikke lenger å være fylling og rengjøring bøtter. Dette betyr også hesten din vil ikke lenger konsumere døde insekter eller mygglarver når du får en drink. Hesten din kan bli infisert med alvorlige sykdommer, som for eksempel West Nile-viruset, bare fra å drikke stående vann. Stående vann har vært en gjerningsmann av hest sykdommer så lenge hestene har vært tamme. Ved hjelp av en automatisk vanning system eliminerer også comsumption av skitt og alger.

En automatisk drikkekopp vil koste mellom $ 300 til $ 800 US dollar (USD). Du vil også måtte grave en grøft for å koble din vanningssystem til vannforsyning. Imidlertid vil den automatiske drikkekopp betale for seg selv i løpet av kort tid, pluss at du vil oppdage at din Horsea € ™ s helse vil ha nytte grately.

Det er flere varianter av den automatiske drikkekopp på markedet. Noen har elektriske ovner bygget i å hindre vannet i å fryse i vinter. Noen kan være installert som en låve eller din Horsea € ™ s stall og andre er laget for beite. Det er nok modeller tilgjengelig å velge hva prisklasse og detaljene passer din Horsea € ™ s behov.

De fleste automatiske waterers er av rustfritt aluminium stål eller fly. De er enten flyte kontrollert, ventil styrt eller padle aktivert. Hester har en naturlig nysgjerrighet som vil hjelpe dem i å lære å bruke og nyte waterer raskt. De fleste fjøs rapporterer at deres hester lærer fort og nyte sin vannet mer fordi den automatiske drikkekopp legger underholdning til prosessen med å få en drink.

Den generelle konsensus for praktiske løsninger og effektivitet favorisere de naturlige hest waterers. Disse går gjennom rør under bakken og ikke trenger en pumpe eller elektrisitet til å kjøre, men bare stole på din vanntrykk. Når hesten presser nesen på fontenen padle, vil vannet fylle bollen og han kan drikke.

Ideelt sett vil vannet du koble til å komme fra en brønn. Dette gjør det mulig for vann å forbli en konstant temperatur hele året. Noen automatiske waterers har også et selvrensende system som bringer vannet opp gjennom ett rør og tapper ubrukt vann inn i et annet rør. Da de gjenværende vannet renner og forlater bollen ren.

For de som er opptatt av å overvåke mengden av vann som hesten din er forbruker, er det valgfrie, energi som kan festes til drikkekopp. De fleste fjøs rapporterer at dehydrering problemene er eliminert i hester som har en tendens til å ikke drikke nok. Dette er spesielt fordelaktig for arbeidshester og seniorer. Med helsen til hesten din være din prioritet, vil en automatisk drikkekopp betjene alle dine behov.

 • Automatiske vannsystemer for hester kan koste fra $ 300 til $ 800.
 • En hest vil drikke mer vann hvis tilbys fra en automatisk drikkekopp.

Hva er en Trash Fish?

January 7 by Eliza

En søppel fisk er en fisk som ikke har mat verdi. "Trash" er egentlig litt misvisende, som søppel fisk kan ha kommersiell verdi, og de kan spille en viktig rolle i økosystemet. Videre, noen er av interesse for sportsfiskere. Disse fiskene er også kjent som "grov fisk" i noen områder av verden.

Definisjoner av hva som utgjør en søppel fisk er ganske variabel. Over tid kan holdninger om fiskearter utvikle seg. Hummer, for eksempel, ble en gang regnet som fôr for bare de mest desperate av de lavere klassene, og er i dag en delikatesse i mange regioner. Likeledes er karpe en søppel fisk i USA, men er høyt verdsatt i Asia som matfisk og i Europa som en sport fisk. Disse varierende holdninger gjenspeiler tilgjengeligheten av ulike fiskearter; mer rikelig fisk er mer sannsynlig å bli behandlet som søppel fisk, og når populær fisk nedgang, folk ser etter erstattere, og kan slå til fiske de tidligere avvist.

Selv om slike fisk ikke er konsumert i de markedene hvor de blir fanget, kan de likevel ha bruksområder. Akvakultur gårder trenger jevn tilførsel av fisk og fisk er også inkludert i dyrefor. Når søppel fisken er fanget, kan de bli solgt til forhandlere som vil behandle dem for salg til bønder, samt kjæledyr matprodusenter. Disse fisk kan også anvendes ved fremstilling av gjødningsstoffer.

Trash fisk kan også være viktige figurer i økosystemet. Selv om en fisk har ingen mat verdi, ikke kan selges på markedet, og er av ingen interesse for sport sportsfiskere, kan det likevel ha miljøverdi. Akvatiske økosystemer er komplekse og svært sammenvevd. En bottomfeeding fisk som en niøye som ikke er ønskelig for mennesker kan bidra til vannkvalitet og holde forhold som gjør at mer populære fiskearter til å trives. Forstyrre biologiske mangfoldet i et økosystem kan føre til en kollaps av et fiskeri.

Svært få fisk regnes universelt som søppel fisk. Kulinariske smaker varierer mye over hele verden og en persons søppel kan være en annen persons delikatesse. Desperasjon noen ganger gyter kreativitet og noen veldig kjente retter faktisk har sin opprinnelse i å finne smarte måter å bruke disse typer fisk. Arter som folk ikke kan være interessert i å spise fersk kan bevares og krydret i noen regioner, og fiske sauser av Asia kan produseres med mindre kommersielt verdifulle fiskearter.

 • Mange "trash fisk" faktisk har kommersiell verdi.

Det er flere hunde vaksiner på markedet som kan brukes til å beskytte hunden din fra sykdommer som kan unngås. Som en generell regel, er hjørnetann vaksiner gis til valper på 2-4 ukers mellomrom inntil 16 ukers alder, og til voksne hunder med intervaller på tre år. Vaksinering anbefalingene varierer, avhengig av din veterinær posisjon på canine vaksiner, og det er best å følge rådet til dyrlegen.

Canine vaksiner kan deles opp i to grupper: kjerne vaksiner, og non-core vaksiner. Kjerne vaksiner er vaksiner som er sterkt anbefalt for alle hunder, mens ikke-kjerne vaksiner er valgfrie canine vaksiner som administreres på individuell basis. For noen hunder, kjernen vaksiner er nok, mens andre hunder, for eksempel hunder som styret ofte, reiser hunder og hunder som jobber utendørs, bør få noen av de ikke-kjerne vaksiner også.

En av kjerne vaksiner, rabies, blir ofte pålagt ved lov, på grunn av bekymring for velferden til dyr og mennesker. I tillegg til rabies, kjernen vaksiner inkluderer valpesyke, adenovirus, og parvovirus. Alle disse sykdommene kan være dødelig for hunder, og de er også svært vanlig, spesielt i kenneler, slik beskyttelse på et tidlig alder avgjørende.

Non-core canine vaksiner inkluderer Bordetella, leptospirose, lyme, og coronavirus. I tillegg til disse vaksinene, kan hunder som jobber utendørs også motta klapperslange vaksiner, der de er utsatt for klapperslange gift, slik at de kan utvikle antistoffer. Bruken av klapperslange vaksiner er et tema for debatt blant veterinærer; noen føler at det ikke er tilrådelig, mens andre er villige til å administrere disse vaksinene, så lenge hundeeiere forstår den økte risikoen.

Når man diskuterer canine vaksiner med dyrlegen, sørg for å diskutere din livsstil, som noen vaksiner kan være mer aktuelt enn andre. Også be om en kopi av din immunisering posten, slik at du vet hva hunden din har blitt vaksinert mot. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å reise med hunden din, noen områder av verden kreve bevis på spesifikke vaksiner og noen ganger en karantene før hunden din vil få lov til å gå inn. Hvis du reiser mye i Europa, kan det være lurt å søke om et kjæledyr pass, noe som vil jevne hundens grenseoverganger i EU.

 • Valper er vanligvis vaksinert ved 03:58 ukers mellomrom.
 • Veterinærer anbefaler hundene får vaksinert for valpesyke på et tidlig alder.
 • Canine vaksiner brukes til å beskytte hunder fra sykdommer som kan unngås.
 • Hunder er anbefalt å vaksinere mot rabies, valpesyke, adenovirus og parvovirus.
 • Riktig starter vaksiner i valper er viktig for hunder, mennesker og til og med andre dyr.
 • En hund kan få sine vaksiner på en lokal veterinær klinikk.

Hva gjør en god sigar?

August 30 by Eliza

Spør hvilken som helst sigar ekspert hva de viktigste komponentene for en god sigar er, og du vil vanligvis få en rekke svar. Den generelle konsensus er at de to viktigste komponentene i en god sigar er tobakk og bygging. Hvis du har noen gang hadde ulykke av å røyke en falsk kubansk sigar. vil du vite nøyaktig hva en dårlig sigar smaker som.

For sigar nybegynner, kan det mangfoldet av sigarer på markedet være forvirrende. Det er et stort utvalg av merker, størrelser og smaker av sigarer tilgjengelig. Prisen kan variere fra noen få dollar for en billigere sigar til rundt $ 30 amerikanske dollar for en god sigar.

Konstruksjonen av sigaren er viktig fordi dette vil hjelpe til smak og trekke av sigaren. Hvis en sigar har blitt gjort med mindre blader i filler så vil det bli røkt lett, som kanskje ikke alltid være en god ting. Underfylt betyr at når du tegner på sigar vil det brenne raskere. Dette kan være forårsaket av for mange luftlommer i sigar.

Fyll sigar, og det vil være mye vanskeligere å trekke en jevn røyk. Slik at den riktige mengden av fyllstoff i konstruksjonen er avgjørende for en god sigar. Når skikkelig tent, vil en god sigar brenne jevnt. Når sigaren ikke brenner jevnt, da valseprosessen, er det sannsynlig med en dårligere kvalitet.

Et annet tegn på en god sigar er asken. Du bør være i stand til å røyke en god sigar uten asken faller av ofte. En god sigar bør også ha spenstig ennå fast touch. De skal føle glatt å ta på og en god sigar burde egentlig ha bare en nyanse av blader som dekker det.

Tobakken som brukes i en god sigar bør være av høyeste kvalitet. Hvis smaken er tøffe, brenning til munnen eller ubehagelig, så tobakk vil uten tvil være av dårligere kvalitet. De store sigar merker har vært i bransjen i mange år. Deres omdømme er uten sidestykke når produsere en god sigar. Ryktet har det at Davidoff avviser flere sigarer enn de faktisk selger i produksjonsprosessen.

Konsistens i sigar gjør er et must for de beste merkene. De store merkene har en forpliktelse til å selge bare de beste smaker sigarer, ved hjelp av høyeste kvalitet tobakk. De har en lang fremragende rykte for å vedlikeholde. Selv om de kan være dyrere enn de billigere merkene dette vil bli reflektert i smak og bygging av sigarer. Med over 40 typer av cubansk sigar alene å velge mellom, de dyrere merkene er et tryggere alternativ for en god sigar.

 • På grunn av den amerikanske handelen embargo mot Cuba, Cohiba og andre sigarer laget i Cuba ikke kan selges lovlig i USA.
 • Autentiske Cubanske sigarer bør lese lese Hecho en Cuba, som betyr "Made in Cuba."
 • Typen av tobakk som anvendes kan bestemme kvaliteten av en sigar.
 • Konstruksjonen av en sigar er like viktig som den type av tobakk benyttes.
 • En god sigar vil brenne jevnt når den er tent

Social Security privatisering er en bevegelse for å eliminere eller redusere USAs Social Security-programmet, til fordel for private pensjonisttilværelse kontoer. Dette har sine røtter i den økonomiske prognose at regjeringen planen vil bli drevet med underskudd innen år 2016. Både de i favør av privatisering, og de som er imot, er enige om at dette potensielle problemet må avhjelpes gjennom reformer.

Social Security er et system for sosial forsikring som er ment å støtte de eldre, funksjonshemmede eller overlevende av de som har jobbet i USA. Programmet ble satt på plass i 1935 av president Franklin D. Roosevelt. Under planen, skattebetalere betale en del av sin inntekt inn i systemet, og i retur, er betalt en del av det tilbake når møtt med funksjonshemming, et dødsfall i familien, eller sin egen pensjonisttilværelse. Det er bygget opp slik at dagens skattebetalere støtte dem som har betalt skatt i det siste, noe som betyr at pengene utbetalt i dag brukes i dag.

Som enhver foreslåtte stor reform, er det to sider til trygde privatisering argument. Den ene siden mener at privatisering vil bidra til å løse underskuddet, og gi innbyggerne mer kontroll over personlige pensjonspenger. Den andre siden mener at det å holde systemet som en fullt regjeringen kjøre programmet vil beskytte folk fra fattige investeringer, og derfor beskytte den samlede fremtidige økonomi.

Den konservative tradisjonen i USA er en som vanligvis støtter sosial trygghet privatisering, med det republikanske partiet, samt tredjeparter - som Libertarians - tenderer til å lede denne avgiften. Den foreslåtte privatisering ville ta midlene som i dag satt inn i trygdesystemet og sette dem inn på en konto som ligner på en individuell avgang konto (IRA). Skattytere ville ha en viss kontroll over retningen disse midlene ta, et poeng at tilhengere av trygde privatisering mener bør bevares.

Den andre siden av argumentet er ledet av den liberale tradisjon i USA, inkludert det demokratiske partiet og independents, som Miljøpartiet De Grønne. De mener at Social Security er best holdes under nøye oppsyn av myndighetene for å beskytte borgerne fra svingninger i markedet og investeringer feil. Tilhengere av dette mener at det å beskytte midlene vil også beskytte folket, og bidra til den generelle helsen til økonomien. Disse menneskene ofte påpeke at å plassere dagens samlet omsetning til private kontoer kan bety at ingen midler vil være tilgjengelig for de som for tiden mottar trygdeytelser.

Vanligvis alle involverte er enige om at endringer må gjøres i de kommende år for å forhindre økonomisk katastrofe forårsaket av den anslåtte underskudd. Noen med en sentral ideologi tror at en løsning kan være delvis trygd privatisering. Som debatten om denne saken fortsetter, gjenstår det å se hva den ultimate rette på dette problemet vil være.

 • Social Security er betalt for av regjeringen siden den ble signert i lov av president Franklin Roosevelt i 1935.