hva er smiing

Hva er smi jern?

April 21 by Eliza

Smi jernet er metallet som brukes i en smithing prosess for å skape jernvarer. Avhengig av typen av produkt og metoder som brukes, er metallet sannsynlig råjern eller smijern. Råjern er en meget baseform av metallet; den er lastet med ujevnheter og brukt først og fremst som en metode for transport av jern til en produksjon eller rensing sted. Smijern er en renset form av jern som brukes til å lage ferdigvarer. I moderne metallbearbeiding, er karbonstål ofte brukt i stedet for smijern; de to metallene har mange egenskaper og er nær ved hverandre.

Råjern er en grunnleggende form av smi jern. Dette er en av de første prosesserte former av jern etter at den er fjernet fra jernmalm. Den rå jern blandes med koks og kalksten for å fremstille et hvitt, kalkholdig og uregelmessig form av jern.

Opprinnelig ble jernet støpes i en form laget av sand. Denne formen hadde sentrale kanaler med små greiner ned sin lengde. Etter metallet avkjøles i formen, jo mindre â € ~pigsâ € ™ kan bare brytes av den sentrale kanalen, eller â € ~sow.â € ™ Denne metoden brukes sjelden i dag; faktisk, de fleste råjern planlagt for bruk inne på samme stålverk aldri kjøler fra flytende form. Generelt er den eneste gangen råjern lov til å størkne er når det er pakket for forsendelse eller videresalg.

Råjern er en svært grunnformen av smi jern; det har ekstremt høyt karboninnhold og er ofte full av urenheter. På dette punktet, er jernet sjelden brukt til noe, men re-produksjon. Det er ofte gjort i grått jern, metallurgisk blanding som har flere industrielle anvendelser. Dette smi jern kan også bli smijern eller karbonstål hvis den har relativt få urenheter og nok karbon. Hvis jernet ISNA € ™ t passer for noen av disse, kan det bli vanlig stål etter flere runder med rensing.

Den andre vanlige formen for smi jernet er smijern. Dette strykejernet er alt råjern er ikke; det er ren, sterk og seig. Smijern pleide å være den viktigste formen for gjennomførbar jern, men stedet har blitt tatt over av karbonstål.

Smijern er ulik fra råjern grunn av sin høye karboninnhold og lav urenheter. Disse er de samme egenskapene som er vanlige i karbonstål. Metallene har et lignende utseende for det blotte øye, og svært like metalliske egenskaper. Som et resultat, har litt mer allsidig metallovertatt stillingen av smijern i nesten alle tilfeller. Når et objekt er beskrevet som å være laget av smijern, er det mest sannsynlig laget av karbonstål i stedet.

 • Tradisjonelle smeder ofte bruker gris eller smijern som smir jern.
 • Koks brukes til å produsere råjern.

Et stort antall elementer som brukes i dagliglivet krever metalldeler, som er smidd av produsenten. Tradisjonell metall smir var en arbeidskrevende prosess hvor stykket ble dannet for hånd for å møte behovene til prosjektet. Moderne metallanlegg har en rekke typer utstyr til bruk i prosessen, og det er fire vanlige mekaniserte metallarbeid teknikker: slipp, trykk, rull, og kaldt smiing.

Åpen smiing er hva som kommer til tankene når folk flest tenker på smiing. Det involverer oppvarming metall til en gjennomførbar temperatur og arbeide med det direkte på ambolten, hammeren er det i form ved hjelp av ulike verktøy. Dette krever en høy grad av teknisk innsikt og styrke. Denne teknikken er fortsatt brukes til å produsere kunststykker, hestesko, og tilpassede metallkomponenter.

Drop smiing er en teknikk for å tvinge metall i en form ved å slå det med en hammer. Dette har eksistert i århundrer, med smeder å lage dør, oppvarming av metall, og deretter pounding metall inn i dør, og skaper den ønskede formen. Mekaniserte hammere benyttes i produksjonsanlegg for å holde produksjonslinjen hurtig bevegelse, og noen planter bruke et sett av to stempler som er klinket sammen, tvinger ekstra metall ut sidene av dysen under dannelse av den støpte form. Denne teknikk blir ofte brukt for bil komponenter.

Trykk smiing bruker press for å tvinge metall inn i en dør. Vanligvis innebærer dette å sette en del av oppvarmet metall til en fast matrise og deretter langsomt å komprimere den ovenfra med den andre halvdel av formen. Metallet vil langsomt deformeres inn i form av dysen, og deretter vil løse til den ønskede form. Denne teknikk brukes vanligvis for verktøy.

Roll smiing blir oppnådd ved å komprimere et stykke av oppvarmet metall mellom to valser. Rullene har en dyse innleiret i dem, og når de komprimeres metallet, vil de tvinge den til å tilpasse seg formen. Dette er en populær teknikk, fordi det kan gjøres kontinuerlig ved bruk av flere valser og dør. Dette er en type trekk smiing, fordi stykket blir langsomt trukket ut i den nødvendige form.

Kaldt smiing brukes for mindre gjenstander som skruer og metalltråd. Ved bruk av denne teknikken, er kaldt metall ekstruderes gjennom en dyse for å danne en bestemt form, for eksempel en gjenget skrue. Hvis et hode er nødvendig, kan en annen del av maskinen brukes til å lage det. Kaldt smiing kan gjøres billig og i høyt volum, og er den yndet metode for å produsere festene som bolter, skruer og spiker.

Smiing er foretrukket for enkelt å kutte metall for å forme den til en rekke årsaker. Den første er at den forbedrer styrken av metallet ved å justere korn langs linjene av potensiell stress. Med andre ord, er en smidd hammer bedre rustet til å håndtere press og pounding enn man rett og slett skåret ut av et uedelt metall. Den andre er at det er høy økonomisk: ingen del av metallet går tapt i prosessen, og ubrukte deler kan smeltes til bruk i andre deler.

 • Ambolter har blitt brukt for metallbearbeiding i århundrer.

Hva er Precision smi?

November 30 by Eliza

I prosessen med å forme metall, finnes det en rekke forskjellige teknikker som benyttes, avhengig av behovet for produktet utformet og fasen av produktet produksjon. Ofte er smiing ment å forme metallet; Men noen teknikker gå utover forme. Presisjon smiing er mer av en foredlingsprosess enn en forme prosessen. Når et produkt er nær ferdigstillelse, er presisjon smir gjøres ved hjelp av eksisterende smir teknologi for å avgrense produktet til det punktet at lite eller ingen ytterligere bearbeiding er nødvendig før du bruker produktet til sitt formål. Vanligvis, etter presisjon prosessen, er siste hånd gjort til metallet før enten frakt eller bruke produktet i en annen del av produksjonsprosessen.

Det finnes forskjellige teknikker som brukes i presisjons smiing å oppnå de endelige spesifikasjonene som kreves for produktet. Slike teknikker ofte dreie seg om tett toleranse-smiing med sikte på å eliminere avfall ofte bidratt med post-smiing prosessen. Resultater fra presisjonsprosessen danner vanligvis metallet til toleranser som overstiger industristandarder, deretter eliminere behovet for å benytte ekstra maskiner prosesser som skaper svinn. Redusere slik svinn bidrar til å oppnå en samlet besparelse for produsenten, men ikke en besparelse på det bestemte produktet ved hjelp av presisjons smiing. Andre besparelser inkluderer skape mindre avfall for avhending gjennom å bruke mindre materialer og bruke mindre energi ressurser til å fullføre prosessen.

Kostnaden, derimot, er en viktig faktor i presisjon smiing, som består av både tid faktorer og forbruk av menneskelig kapital for å fullføre prosessen. Utføre presisjon smir tar ofte mye tid og kompetanse til stede på detaljer av produktet, som i betydelig grad kan øke kostnadene for produksjonsprosessen. Andre verktøy teknikker brukes, for derved å skrive opp maskiner for lengre perioder som ikke kan brukes andre steder i produksjonsprosessen. Derfor er presisjon teknikker vanligvis reservert for produkter med spesifikasjoner av meget høy kvalitet til å gjøre rede for de ekstra kostnadene i industrien. Tilfeller hvor en betydelig besparelse i svinn kan oppnås er en annen vurdering tatt hensyn til når de bestemmer seg for bruken av presisjon smiing.

I tillegg til selve presisjon smiing teknikker og metoder som anvendes, fremgangsmåten også står for ytterligere forbedringer som er benyttet til produktet. Disse forbedringer kan omfatte styring av temperaturen av metallet eller forvarming den. I tillegg, kan fremgangsmåten involvere anvendelse av smøremidler eller avkalking for å fullføre prosessen presisjon. Når de siste detaljene er lagt til, er produktet klart til bruk eller for frakt.

Hva er en smi Machine?

August 14 by Eliza

En smir maskin kalles også en presse eller stansemaskin; maskinen presser ned på et metallemne, og skaper en bestemt form. Drives i en av tre vanlige temperaturer - kalde, varme og varme -, er betegnelsen laget slik at temperaturen av det metall som formes. Ved hjelp av tilstrekkelig trykk til å stemple en grunnleggende form av et solid stykke av metall i et enkelt streik, opererer smiemaskinen ofte fra en svinghjulsmekanisme som driver en stempling dø nedover og inn i den andre komponent stykke av totale dysen, stadig å trykke på grunn av tregheten til den roterende svinghjulet. Det er et felles design egenskap for en smir maskin for å slippe eller trykk på dør eller stemple rett ned på arbeidsstykket, derav navnet dråpe smie.

Smidd stål og aluminium deler beholde større styrke enn en støpt eller maskinert element på grunn av korn av smidde materialer som kjører i samme retning gjennom hele delen. Dette større styrke oppbevaring låner til smiing maskin være den foretrukne metoden for å skape høy styrke, holdbare produkter som håndverktøy, maskindeler og motor stempler. Mens smiemaskinen gir den grunnleggende formen til en del ved anvendelse av sterkt press i en enkelt streik og sandwiching metallemnet mellom de øvre og nedre presse dør, det krever ofte flere flere trinn for å fremstille et ferdig produkt.

Prosessen med kald smiing benyttes på mindre og mindre kritiske deler siden mengden av herding av metallet direkte fra smiemaskinen er mindre kontrollerbar. Når en del er kald midd, varmen laget fra å trykke på metall til en spesiell figur stivner også stykket. Kjent som arbeidsherding, er den grad av hardhet ikke er fullt kontrollerbar eller ensartet gjennom hele kjøring av delene. En bieffekt av kaldsmiing er at arbeidsherding av stykket typisk gjør ytterligere trinn mer vanskelig på grunn av hardhetsnivå som finnes i metallet.

Varmsmiing innebærer smir maskin stempling en rødglødende stykke metall i en grunnleggende design eller form. Smiemaskinen bruker vanligvis en lett oljefilm på glide dør for å hindre klebing av den del av dysen, så vel som å tilveiebringe et varmeskjold til dysen. Arbeideren som opererer den varme smir Maskinen bruker lange stål tang til å plassere den varme stykke stål inn i maskinens dør. På større deler, blir den varme stål ofte matet inn i smien av en stålbelte.

Hva er Cold smi?

September 17 by Eliza

Kaldsmiing er en variant av smiing metallformingsprosess som innebærer forming eller forming av metalldeler gjennom en prosess for påføring av kraftige, lokaliserte trykkrefter. Kald smiing gjennomføres med metallet generelt holdt ved eller litt over værelsetemperatur med temperaturen alltid holdes på eller under tre tiendedeler av den temperaturen for rekrystallisasjon av det metall som formes. De komprimerende krefter som er involvert i kald smiing kan påføres for hånd med en hammer eller ved drevne kilder, for eksempel rulle smi maskiner. I de fleste tilfeller blir metallet tvinges inn i en dyse i form av det ferdige produkt eller rundt åpne maler eller jigger. Kaldt smiing tilbyr flere forskjellige fordeler over varme smiing prosesser, som inkluderer bedre overflatefinish, bedre formstabilitet og lavere produksjonskostnader.

Forfalskning er en av de eldste bearbeiding av metaller prosesser kjent mann. Prosessen med å forme metall innebærer å slå eller hamre et arbeidsstykke over eller inn i en dyse, mal eller jigg, og tvinger metallet til å strømme inn i den ønskede form. Smiing er vanligvis delt inn i tre prosesstyper basert på de temperaturer som metallet oppvarmes før smiing. Disse er varm, varm og kald smiing, med varme og varme prosesser ansette arbeidsstykket temperaturer fra flere hundre grader til over 2000 ° Fahrenheit. Kaldt smiing, derimot, ser arbeids stål varmet opp til ikke mer enn tre tiendedeler av sin rekrystallisering temperatur.

I mange tilfeller er kald smiing gjennomføres med stålstykke ved romtemperatur. Dette er spesielt egnet til produksjon av små, høy-volum stykker som festene, inkludert spiker, skruer og nagler. Prosessen er dermed attraktiv som et lavkost smir metode så dyrt oppvarming utstyr er slått ut av arbeidssyklus. Kald smidd ståldeler kan bøyes i form, tvunget inn inntrykk dør av manuelle eller drevet slipp hammere, eller trekkes i form gjennom en profilert dør.

En annen fordel med kald smiing prosessen er finish av høy kvalitet fremstilt på sluttproduktene. Kalde smidde deler krever svært lite post-smiing behandling som er tilfellet med varme prosesser. Mykere metaller som aluminium, kan imidlertid gjennomgå sekundær oppvarming å dempe eller herde materialet. Kaldsmiing er mest brukt til å produsere mindre elementer, selv om prosessen kan anvendes for deler som veier flere tonn. Andre fordeler med fremgangsmåten er utmerket dimensjonsstabilitet med pålagt høye belastninger under smiing og god trykkbelastning egenskaper i det ferdige produkt.

Smiing er prosessen med å forme metallet ved å varme den til det er formbare, og deretter bøyd og på annen måte endre den med smiing verktøy. Smia i seg selv er kanskje den viktigste av alle smi verktøy, men andre nyttige stykker av utstyr inkluderer ambolten, fyldigere, meisel, hammer, hardfør, tang, og slakk kar. Hvert verktøy må brukes riktig for å sikre den beste sluttproduktet, og smeden må trenes på hvert verktøy. Det er veldig lett å bli brent eller på annen måte skadet arbeider metall, og selv når trent, kan verktøyene være vanskelig å utøve trygt.

Smia er stedet hvor metallet er oppvarmet. Det inkluderer en brann pott og et ildsted, som begge vil inneholde oppvarmet kull. En blestformen er montert under brannen potten; Dette rør gjør at luften kan bli levert til kullene, og tilveiebringer derved en høyere temperatur. En luftvifte er montert ved den andre ende av blestformen for å tilveiebringe den luftmengde. Smeden vil tilbringe mesteparten av sin tid i nærheten smia, som er usedvanlig varm og potensielt farlig. Tengene er kanskje noen av de viktigste smiing verktøy for sikkerheten, ettersom metallet ikke kan plasseres i brann eller fjernet fra den for hånd, selv med bruk av ildfaste hansker.

Når tengene er blitt brukt til å fjerne et stykke fra brannen, er andre smiing verktøy som brukes til å bøye og forme metallet. En ambolt er en heavy metal-enhet som gjør at en smed til å hamre metall i forskjellige former. Den ene ende av ambolten er flat, mens den andre er vanligvis konisk eller rund, slik at metallet som bearbeides kan slås inn buede former. Denne runden enden kalles horn, og den flate delen kalles ansiktet. Mellom ansiktet og hornet kan være en funksjon som kalles et trinn, som er egentlig en mindre ansikt satt litt ned fra ansiktet. Hammeren selv er også av metall, og det er vanligvis ganske tung.

En slakk kar er en stor balje med vann eller annen væske som brukes til å raskt kjøle metallet. Dette stivner stykket og gir styrke til det. Før metallet avkjøles, vil andre smiing verktøy brukes til å frembringe den endelige form: en meisel eller hardfør brukes til skjæring varmt metall og en fyldigere brukes til å lage spor.

 • Blacksmith verktøyene omfatter smihammer, ambolt, fyldigere, meisel, hardføre, tang, slakk kar.
 • Ambolter har blitt brukt for metallbearbeiding i århundrer.
 • Smiing er prosessen med oppvarming av metall for å manipulere den til ønskede former og fasonger ved hjelp av verktøy.
 • Smeder forme metall mot en ambolt.

Hva er en smi Press?

November 24 by Eliza

Smiing er en prosess som brukes til å danne metall i store mengder identiske deler. Det blir ofte benyttet i fremstillingsprosessen av biler og for å forbedre egenskapene til det metall som anvendes. De produkter som er laget ved smiing kan være store eller meget små, og kan være laget av stål eller et annet metall. Smiing forandrer form og størrelse, men ikke volumet av en del.

I smieprosessen, blir kraften som påføres til metallet, slik at den strekker seg ut over flytegrensen. Den kraft som benyttes i smiing må være sterk nok til å forandre materiale, men ikke så sterk at den bryter den. Når materialet danner inn i en ny form, dette kalles flytegrense, og når det bryter, dette kalles bruddpunktet.

Det er mange forskjellige maskiner som brukes i smieprosessen. En smiepresse brukes til å danne bil hjul, foringer, tannhjulene og andre deler. Den bruker hydraulisk trykk for å utøve nok kraft til å trykke på stål eller annet metall i den ønskede form. Pressen kan plasseres enten vertikalt eller horisontalt.

I smiing, kan en mekanisk smir trykk også brukes. Denne anordning lagrer energi i et motordrevet svinghjul. Denne energien driver en ram gjennom en annen mekanisk innretning, oftest en sveiv. Støteren er betydelig lettere enn en hammer benyttes i andre anvendelser.

Væren som brukes i en mekanisk smiing presse er tregere enn en hammer og manipulerer metallet ved å klemme den. Mekaniske smir presser kan ha en kraft så stor som 12.000 tonn. Selv om enheten er stort, kan det ikke smi så kompliserte eller store biter som hammerne kan.

En annen form for dette utstyret er det hydrauliske smir pressen. Disse presser bruke høytrykksvæske og er tregere enn hammere med en faktor på ca 100. Det hydrauliske smiing trykk brukes for komplekse die smiing. Presser med en kraft på 50.000 tonn er brukt for å knytte deler store fly. Det er også større hydrauliske presser med en styrke på 78.000 tonn tilgjengelig i enkelte deler av Europa.

 • En smiepressen blir brukt til å danne tannhjulene og andre deler.

Hva er hånd smi?

April 2 by Eliza

Smiing generelt refererer til prosessen for oppvarming av metall for å manipulere den til ønskede former og fasonger basert på bestemte begreper eller design. Som sådan, er derimot fortsatt smiing prosessen med å forme metallet, men denne gangen prosessen er manuelt styrt av en falskner ved hjelp av spesielt konstruert utstyr som er spesielt laget for et slikt formål. Selv om hånd smiing er arbeidsintensiv, blir prosessen fortsatt favoriserte over maskinproduserte metaller i visse tilfeller på grunn av den oppfatning at det byr på noen fordeler i forhold til den andre type. Fremgangsmåte for hånden smiing er forskjellig fra det av maskinene, og de verktøy som benyttes er også forskjellige fra de som brukes i mekanisert prosess.

Prosessen med hånden smiing er en gammel en som har blitt brukt i mange århundrer av fagfolk som er generelt referert til som smeder. I utgangspunktet vil forme metallet ved oppvarming og påføring av slagene av varierende trykk til metallet for å manipulere den til en ønsket kontur som holder med utformingen smed prøver å oppnå. Bortsett fra det faktum at denne metoden for smiing av metall krever mye arbeidskraft og styrke, det har også noen fordeler over de metallene som er smidd på andre måter. En av fordelene med hånd smiing er det faktum at metallet produsert ved denne metoden er vanligvis sterkere enn metallet som produseres av andre teknikker, som for eksempel støping eller sveising. Den viktigste grunnen er at de gjentatte slag fra smeden og nøye overvåking av prosessen resulterer i en mindre porøst materiale som er bedre raffinert enn de fleste taktikk.

En annen grunn til at hånden smiing kan bli benyttet i utformingen av metall kan være på grunn av det faktum at denne fremgangsmåte gjør det mulig for materialet å bli manipulert tettere enn det som ville være tilfelle med en annen prosess. For eksempel, hvis noen ønsker å gjøre spesielle smijern figurer med svært intrikate mønstre, kan dette være bedre oppnås ved bruk av hånd smiing. Avhengig av behovet til klienten, kan de fleste smir selskaper tilbyr begge hender smiing eller andre teknikker, selv om denne typen er vanligvis mer kostbart på grunn av arbeid og tid som er involvert i prosessen. De som prøver å utvikle en prototype av en design kan også bruke denne prosessen til å finjustere produktet før du bestemmer deg for å bruke andre metoder.

 • Hånd smiing har blitt brukt av smeder i mange år.
 • Smiing er prosessen med oppvarming av metall for å manipulere den til ønskede former og fasonger.
 • Smijern med intrikate mønstre er hånd forfalsket.

Hva er Drop smi?

March 10 by Eliza

Drop smiing er en metallbearbeiding prosess som gradvis former et oppvarmet stykke metall, kalt en ingot. Det innebærer å danne ingot med gjentatte slag med en hammer eller dø som er reist og deretter slippes på den delen, flatere den eller tvinge den inn i en form. Avhengig av kompleksiteten av den del utforming, prosessen krever noen ganger ved hjelp av flere dyser i progresjon. Dråpen smiing prosessen produserer vanligvis at de nærmer seg det ferdige stykket, men ytterligere maskinering vanligvis er nødvendig for å bringe det innenfor toleranse. Drop smiing er mye brukt i hele bilindustrien i produksjon av ulike motordeler, gir og aksler.

Formene som brukes for dråpe smiing vanligvis er laget av et høylegert stål, kalt verktøystål. Smiing dør er designet for å være slagfast og slitebestandig, og de vanligvis kan motstå tusenvis av hurtig oppvarming og kjøling sykluser. Drop smiing dør er vanligvis laget i to halvdeler. Den øvre halvdel, kalt hammeren, er festet til blokken som blir hevet og slippes på støpeblokken. Den nedre halvdel, kalt ambolten, er vanligvis en stasjonær dyse, mot hvilken støpeblokk er smidd.

Åpen-dør dråpe smiing er gjort med dør som ikke helt omslutter stykket. Formene vanligvis er flat, selv om det avrundede stempler eller Bakker kan anvendes i tillegg. Den åpne konstruksjon gir rom for barren til å ekspandere etter hvert som den er klinket til den ønskede tykkelse.

Teknikker som vanligvis forbindes med åpen dør dråpe smir inkluderer cogging og kanting. Cogging er prosessen med gradvis utflating en bar eller ingot lengde-messig. Denne fremgangsmåte anvendes for å oppnå den ønskede tykkelse, hvoretter den kan bli kantet. Kanting gjøres vanligvis med en konkav dø. Denne teknikken konsentrater og former materialet langs sidene og endene av den smidde delen for å oppnå ensartede kanter og riktig bredde.

Impression-smidde emner, noen ganger referert til som lukket dør dråpe smiing, bruker mold-formet dør. Når hammeren slippes ned på arbeidsstykket, blir varmt metall tvinges inn i formhulrommene for å lage den endelige formen av delen. Ettersom metallet tvinges til å samsvare med formen, overskytende materiale, som kalles flash, blir presset ut. Den flash må fjernes etter smiingen er fullført.

En annen vanlig type lukket dør smiing kalles flashless smiing. Denne prosess er også omtalt som virkelige lukket dør smiing, fordi arbeidsstykket er helt omsluttet av dysen, hindrer flash dannes. Mange produsenter foretrekker flashless smir fordi blitsen produsert av inntrykk-smiing kan stå for nesten halvparten av den opprinnelige ingot.

Hva er aluminium smi?

March 28 by Eliza

Aluminium smiing er prosessen med å oppvarme og forme et arbeidsstykke ved hjelp av kompresjon eller en tilsvarende kraft. Det finnes mange forskjellige typer og fremgangsmåter for aluminium smiing med forskjellige anvendelser. Ofte nyttig for industrielle, kommersielle eller spesialiserte applikasjoner, har smiing mange fordeler fremfor andre metoder for aluminium fabrikasjon. Volum og visse fysikalske egenskaper, for eksempel, er ofte lett å kontrollere.

Typen av smiing, kan variere, avhengig av det ønskede produkt. Mange typer smir inkluderer oppvarming og trykke et stykke aluminium, men kaldt smiing er tilgjengelig for spesialiserte stykker. Noen eksempler er konvensjonell og sømløs smiing. Konvensjonell aluminium smir generelt presser to oppvarmede biter av aluminium lager sammen med en tosidig trykk. Sømløs smiing er mye det samme, men benytter presisjons smiene eller sekundære prosesser for å fullføre et arbeidsstykke.

Smir metoder vanligvis endre med søknaden, men kan variere betydelig utover den grunnleggende design. Dette gjør ofte aluminium smir en attraktiv metode for produksjon i industrielle, kommersielle og spesialiserte programmer. Hvis egendefinerte bestillinger eller unike deler er nødvendig, kan aluminium smir være utformet for å kompensere. Avhengig av situasjonen, kan noen metoder for smiing aluminium har betydelige fordeler i forhold til andre metoder.

Fordelene med aluminium smir inkluderer enkel replikering, masseproduksjon og reduserte kostnader. Når en dør er blitt opprettet og en smiprosessen begynt, er reproduksjon av samme stykke begrenses bare av mengden av aluminium er tilgjengelig. Dette gjør masseproduksjon av aluminiumstykker mulige og potensielt mer kostnadseffektivt enn andre metoder, fordi produktets pris avtar med en økning i volum.

Volum endrer ofte fordeler og ulemper ved visse typer smiing. Masseproduserte krav høy presisjon over store volumer for å sikre produktkvalitet, og som et resultat, er automatiserte smiing prosesser benyttes ofte. På den annen side, manuell aluminium smiing krever ofte små smiene med direkte tilgang til oppvarming eller prosesseringselementer for å kontrollere produktkvalitet. Manuelle smiene er ofte ansett beste for å oppfylle tilpasset eller spesialisert produktkrav, fordi de presser brukes er vanligvis utskiftbare.

Fysiske egenskaper kan overvåkes og styres ved hjelp av aluminium smiing også. Styrken og toleranser for et produkt, for eksempel, kan justeres ved å endre de krefter som utøves på et arbeidsstykke. Dette kan være nyttig når du oppretter funksjonelle eller dekorative stykker med ulike styrke og toleransekrav. Denne type smiing også kan tillate enklere manipulering av kornstruktur enn andre metoder.

 • Auminum smir ofte involverer oppvarming og forme biter av metall, selv om kaldt smiing kan oppstå også.
 • Smiing aluminium gir mulighet for masseproduksjon av elementer.

Hva er Lucia di Lammermoor?

November 13 by Eliza

Opera Lucia di Lammermoor er et drama tragico i tre akter av den italienske komponisten Gaetano Donizetti. Lucia di Lammermoor ble komponert i 1835 med en libretto av Salvadore Cammarano. Historien om Lucia di Lammermoor er basert på Sir Walter Scotts roman, The Bride of Lammermoor, som selv ble basert på en sann historie.

Premieren av den italienske versjonen av Lucia di Lammermoor fant sted i Napoli på Teatro San Carlo 26. september 1835. Alphonse Royer og Gustave Vaëz oversatt librettoen til fransk, og Donizetti endret innstillingen. Denne versjonen hadde premiere i Paris på Théâtre de la Renaissance på 6 august 1839.

Historien om Lucia di Lammermoor har en komplisert bakgrunnshistorie. Edgardo har arving til Ravenswood Castle og den vedlagte eiendom blitt ranet av Ashtons. Enrico Ashton, leder av familien og Laird of Lammermoor, har sløst bort familiens formue, samt å sette familien i en prekær posisjon på grunn av sine politiske aktiviteter. For å få allierte og kontanter, planlegger han å gi sin søster Lucia i ekteskap med en velstående laird heter Arturo. Men Lucia og Edgardo er allerede forelsket.

Som Act I av Lucia di Lammermoor åpnes, Enrico har blitt oppfordret av kapellanen ikke å bli for hissig på å tvinge Lucia inn i ekteskapet, siden hun fortsatt sørger over sin mor som nylig har dødd. Høre at Edgardo, hvem Enrico anser som en fiende, er nær, sverger Enrico å ødelegge ham. Det viser seg at Edgardo har kommet for å møte Lucia, som venter på ham ved en fontene, hvor hun har sett gjenferdet av en myrdet Lammermoor stamfar. Når Edgardo kommer, Lucia ledsager, Alisa, holder vakt. Edgardo har blitt kalt bort å kjempe, men ønsker å helbrede feiden med Enrico før han forlater. Lucia oppfordrer ham til ikke å fortelle Enrico av deres romantikk. De utveksler ringer som de anser for å være som et ekteskap, og han lover å skrive til henne.

I akt av Lucia di Lammermoor, Enrico og hans tjener diskutere om Lucia vil motsette seg ekteskapet med Arturo. Tjeneren har mottatt alle Edgardo brev, samt smiing en som hevder at Edgardo elsker en annen kvinne. Mens tjener velkommen Arturo, tar Enrico den forfalskede brevet og går til Lucia, fortelle henne at han bare vil ha henne godt gift. Hun svarer at hun allerede anser seg selv Edgardo kone. Enrico gir henne forfalskning, og bebreider henne for hennes sjokkert reaksjon. Han forteller henne at hvis hun gifter seg med Enrico, vil han bli henrettet, og det vil være hennes feil.

Kapellanen forteller Lucia at alle unntatt en av hennes brev til Edgardo ble snappet opp, men han forsikret levering av den andre. Tenker at Edgardo ikke har svart, mener han at Edgardo har vært utro, og forteller Lucia også, at ringen utveksling er ikke det samme som ekteskap. Han oppfordrer henne til å gjøre sin plikt ved å spare hennes bror og se etter en belønning i himmelen.

Overbevist av kapellan, Lucia signerer ekteskapskontrakten, men Edgardo plutselig kommer inn. Ved å se kontrakten, trekker han av henne ringen, og forbanner henne. Arturo og Enrico bestille ham til å forlate, men Edgardo kaster bort sitt våpen og sier han ikke ønsker å leve lenger.

I lov III, er Edgardo sitter i salen, som ønsker for slutten av verden, da Enrico går inn skadefryd om Lucia ekteskap, som nettopp har funnet sted, og utfordrende Edgardo til en duell. Scenen skifter til bryllupsfesten, avbrutt av kapellan som sier at å høre et rop fra brudekammeret, gikk han for å finne Arturo døde og Lucia med et blodige dolk i hånden og ber om hennes brudgom. Å tro at hennes bryllup med Edgardo er i ferd med å skje, går inn i en gal Lucia.

Enrico returnerer og kapellan forteller ham hva som har skjedd og at Lucia sinn har sviktet. Når Enrico hører Lucia si at hun er sin brors offer, er han overvinne med skyldfølelse. Kapellanen refser tjener for utfallet av sine handlinger.

I mellomtiden Edgardo venter på hans duell med Enrico, ser frem til døden. Tjenerne inn og begravelse bells ring. Edgardo ønsker å se Lucia igjen, men kapellanen forteller ham at hun er død. Edgardo ser frem til å møte henne i himmelen, og til tross forsøk på å holde ham, stikker seg selv, tenker på Lucia som han dør.

Hva er Flow stress?

June 6 by Eliza

Tillater en måling av stress som forårsaker materialet til å strømme i en retning, strømme belastning brukes til å karakterisere metallformingsmaskiner. Valsing av metallplater krever visse nivåer av kraft og dreiemoment, avhengig av hva slags materiale som behandles. Andre metoder for METALFORMING som smiing, ekstrudering, og smelting har sine egne effekter på nivået av stress også. En flyt stresset kurve representerer hvor elastisk et bestemt materiale er og hvor langstrakt det kan bli før det når sin maksimale strekkstyrke. På hvilket punkt materialet svikter er viktig å vite når behandlingen metaller.

Temperatur har en effekt på stål strømnings stress, som vanligvis avtar når et materiale blir mykere når den blir varmere. Stress øker også i et metall som endrer fase ved oppvarming så vel som om en vesentlig re-krystalliseres i løpet av en temperaturendring. Omkrystallisering og temperaturendringer også øke belastningen på materialet, som korrelerer direkte til økning i strømnings stress. Så gjør kornstørrelse, så vel som andre forandringer i naturen av kornene som temperaturen og metalltilstanden endre seg under den metallformingsprosessen.

Den kjemiske sammensetning av stålet, dens krystallstruktur, så vel som renheten av sin makeup er faktorer som påvirker dens strømnings stress. Varmebehandling av kulde-formet stål øker drastisk stress staten, som gjør endringer i metalâ € ™ s hardhet og mykhet under behandlingen. En prøve av det materiale som er utsatt for en strekk-test, og data vedrørende strekkfasthet blir brukt til å bestemme strømnings belastning av stoffet. I dette tilfellet staten av prøven påvirker hva metall forming spesialister mener er karakteristikkene av den samlede stålplate, og på hvilket tidspunkt det ville sprekke.

En særlig vekt flytdiagram brukes til å plotte forholdet mellom en parameter og flyten stress. Diagrammet hjelper forstå disse sammenhengene under konkrete omstendigheter, og for å finne ut hvilke teknikker som fungerer for den type materiale som brukes. Basert på data fra ulike eksperimenter som forskere har gjennomført, er flyten stress egenskaper av ulike graderinger av stål kjent. Matematiske ligninger er også benyttet for å estimere spenningsnivå basert på en rekke faktorer. En spesiell materialâ € ™ s grenser er viktig for produsentene å vite når du velger riktig metal forming utstyr, så det produserer høykvalitets stål i en kostnadseffektiv måte.

 • Strømnings belastning bestemmes ved å måle en materialenes strekkfasthet i en maskin som er spesielt kalibrert.
 • Det er viktig å vite flyten stress når rullende metallplater.

Hva Er Vulcan Statue?

March 13 by Eliza

Vulcan statue er en støpejern statue plassert i Birmingham, Alabama. Navnet ble inspirert av Vulcan, den romerske guden for smiing og brann. Statuen ble bygget for å feire den rike historien til Birminghams jern- og stålindustrien. På 56 fot (17 m) høy, og plassert på en base som måler 124 fot (37,8 m) i høyden, er dette tallet det høyeste støpejern statue i verden. Den veier 101 200 tonn (46.000 kg), og har en grå farge som er felles med støpejern stedene.

Ved inngangen til det 20. århundre, ble Birmingham kjent som "Magic City" på grunn av sin utrolige vekst, som var i stor grad takket være jern- og stålindustrien. Byen planlagt å kunngjøre sin tilstedeværelse til verden på 1904 St. Louis Verdens Fair, og bestemte seg for å bruke Vulcan statue å gjøre det. James A. McKnight, som var president i Alabama State Fair organisasjonen på den tiden, innleid skulptør Giuseppe Moretti å utforme statuen.

Moretti opprettet en gipsform for figuren av Vulcan, som ble støpt i 21 stykker på Birmingham Steel og Iron Company. Det ble montert og presentert for verden som planlagt i juni 1904 på St. Louis verdensutstillingen. Statuen var veldig populært med besøkende til messen og vunnet en rekke priser for sin design og oppfinnsomhet. Etter messen, Birmingham byens ledere var usikre på hva de skal gjøre med Vulcan statue. Det ble til slutt installert på Alabama State Fairgrounds slik at lokale innbyggere var i stand til å vise det.

Gjennom 1939 ble Vulcan statue brukes som en del av mange reklamekampanjer, og ble endret til å holde gjenstander som spenner fra pickles til drikkevarer. I 1939 innbyggerne i Birmingham besluttet å flytte statuen til et område langs Red Mountain. Landet ble innviet som Vulcan Park, og Vulcan statuen ble plassert her og restaurert til sin opprinnelige prakt. For mange år etterpå, statuen holdt en lykt i den ene hånden, som ble satt til å lyse grønt på dager når ingen trafikkulykker skjedde, eller rød på dagen for en ulykke. Denne kampanjen er designet for å oppmuntre til sikker kjøring i Birmingham, men ble til slutt stoppet.

I dag, sitter Vulcan statue sammen Red Mountain med et besøkssenter i nærheten til å ta imot turister. Vulcan har en hammer i sin venstre hånd, og en nylig smidd spyd i sin høyre. Etter omgår mange designendringer i hele sitt liv har han blitt malt grå for å gjenopprette sitt opprinnelige utseende.

 • Vulcan statue er oppkalt etter Vulcan, den romerske guden for smiing og brann.

Hva Er Grey Iron?

December 21 by Eliza

Grått jern er en jernlegering som inneholder karbon og silisium i tillegg til jern, i forskjellige konsentrasjoner, avhengig av behovene til produsentens fremstilling av legeringen. Dette stoffet blir noen ganger referert til som "støpejern," selv om støpejern inneholder faktisk andre jernlegeringer. Grey jern er svært enkelt og kostnadseffektivt å gjøre, noe som gjør det til en svært populær jern legering. Dets egenskaper gjør det godt egnet for et bredt spekter av bruksområder, og eksempler på dette jern legering kan sees i mange steder rundt om i verden, blant annet museer som opprettholder produkter av historisk interesse.

Dette jern legering har egenskaper som kan variere noe, avhengig av hvor raskt den kjøler og konsentrasjonen av ulike elementer i legeringen. Den viktigste funksjonen i grått jern er at den inneholder flak av grafitt som utvikler i løpet av kjøleprosessen. Disse grafittflak gir grått jern en særegen grå farge når den er brukket, og de er også involvert i mange av de fysikalske egenskaper av denne jernlegering.

Grey jern er ikke veldig formbare eller sterkt. Det frakturer lett, noe som gjør det uegnet for anvendelser hvor høy strekkfasthet er nødvendig. Grey jern driver også varme svært godt, som er en grunn det er populært for kokekar av støpejern, og det er elektrisk motstandsdyktig. Strukturen i jernet gjør også det å spre energi svært effektivt, noe som gjør den egnet for applikasjoner hvor folk ønsker å dempe mekaniske vibrasjoner.

Et område hvor grått jern er svært populært er i produksjon av maskindeler. Den brukes i motor foringsrør og lignende applikasjoner hvor strekkfasthet ikke er nødvendig. Som et foringsrør, kan grått jern gi en viss skjerming mot mekaniske vibrasjoner. Den er tilgjengelig i form av standardiserte deler samt produkter som er skredder fabrikkert av forespørsel fra brukere. Mange smier som arbeider med støpejern kan dikte spesialitet elementer ved forespørsel.

Som andre metallegeringer, har grått jern en rekke standardiserte karakterer. Disse karakterene er fastsatt av organisasjoner som etablerer materialer standarder, og er basert på den nøyaktige blanding av legeringen og produksjonsprosessen. Ved bruk av standardiserte karakterer er laget for å hjelpe produsenter som bruker jern produkter, samt de selskapene som gjør legeringer. En produsent vet nøyaktig hva som blir kjøpt når grått jern av en bestemt legering blir kjøpt, og en smie som produserer legeringer har klare standarder for å møte når den behandler jern.

 • Støpejernspanner er ofte laget av grått jern.
 • Jern er kombinert med karbon og silisium for å gjøre grått jern.

Hva er en Cyclops?

May 23 by Eliza

I gresk mytologi var en Cyclops en enøyd vesen, men det er flere forskjellige tradisjoner som refererer til flere forskjellige typer Cyclops. Hesiod fortalt av tre sønner av Uranus og Gaea, de kyklopene - som er flertallsformen - som hver hadde ett øye. De ble kastet i Tartaros, men utgitt av Zeus under styrte Cronus.

Disse tre Titans ble kåret Brontes, som betyr "tordenguden," Steropes, som betyr "Lightner" eller produsent av lyn; og Arges, som betyr "lys". I Hesiod, de var skaperne av Zevs 'lyn og lyn, Hades' hjelm, og Poseidons trefork.

En annen tradisjon har kyklopene serverer Hefaistos ved smia. I dette fortelle, er de smeder, som stoke de vulkanske branner der Hefaistos gjør rustning for guder og gudinner. For eksempel, i en salme av Callimachus, spør Artemis Zeus for piler og en bue smidd av kyklopene. Enda en tradisjon anser dem en stamme fra Thrakia, oppkalt etter sin konge og byggere av de kyklopiske vegger.

Men kanskje den mest kjente versjonen av en Cyclops er den ene fra Homers Odysseen. I Odyssevs reise hjem, kommer han på en gigantisk rase av gjetere som er lovløse huleboere. Interessert i å se hva slags gave de vil gi ham, tar Odysseus tolv av sine menn til å besøke dem, og venter i hulen ett for verten sin gjenkomst. Cyclops de møter er den som heter Polyfemos. Når Polyfemos returnerer hjem med sine flokker, som tilbringer natten i hulen med ham, i stedet for å hilse på dem og dele mat og gaver, og de forventer, imprisons han dem i hulen og spiser to av mennene. Odyssevs gjør en smart plan for å unnslippe. Han får Polyfemos beruset, legger ut hans øyne, og hjelper sine menn til å flykte ved å klamre seg til undersiden av flokken som de kommer ut av hulen i morgen.

Fordi Odyssevs har fortalt Polyfemos at hans navn er "No Man", når den Cyclops rop om hjelp, det høres ut til hans andre kyklopene at han sier at «No Man dreper meg" - ikke en grunn til bekymring. Men fra ombord skipet hans, avslører Odyssevs hans egentlige navn, som lar Polyfemos å påkalle hans far, Poseidon, for å hevne ham, noe som resulterer i en veldig, veldig lang reise for Odyssevs og hans kamerater, som Poseidon hindrer deres hjemkomst.

Denne spesielle Cyclops, Polyfemos, figurerer også i et dikt av Theokritos og en rapport fra Ovid, som forteller om Cyclops forsøk på å beile en nymfe oppkalt Galatea, etter mordet på hennes elsker Acis. Galatea var i stand til å slå Acis i en elv som han var døende, men hun var aldri interessert i Polyfemos. Denne myten er gjenfortalt i John Gay libretto for Georg Friederich Händels opera Acis og Galatea. Det var også gjenstand for en opera av Jean-Baptiste Lully med en libretto av Jean GALBERT de Campistron kalt Acis et Galatee.

 • Homers "Odyssey" har et berømte Cyclops.
 • Hades 'hjelm ble opprettet av kyklopene.

Hva er en figur av tale?

December 10 by Eliza

En figur av tale skaper en figurativ snarere enn en bokstavelig betydning for et ord eller uttrykk via legge til, slette eller endre ord og ideer i en setning. Med andre ord, den vanlige definisjonen eller populært antatt mening eller struktur av ordet eller setningen gjelder ikke. Noen språk - for eksempel det engelske språket - inneholder flere elementer av figurative tale enn andre. I slike språk, kan eksempler på tallene tale omfatter følgende: simile, metafor, ironi og overdrivelse. Disse metodene kan brukes for kreativt å rette oppmerksomheten mot et tema, for å bidra til å avklare en gjenstand, eller selv for forvirrende et emne.

Billedspråk omhandler implikasjoner snarere enn realiteter. Med andre ord, hva en person sier eller skriver samsvarer ikke med hva en person faktisk betyr. Slike teknikker er vanlig i enkelte dialekter og språk. Derfor kan tallene tale være ikke-eksisterende i noen regioner eller har begrenset bruk. Ulike strukturer og metoder kan implementeres i regioner som bruker dem.

Generelt kan fire metoder anvendes for å skape en tale. Et individ kan legge materialet til en setning, som ekstra ord eller bokstaver. Likeledes kan materialet bli tatt bort. Disse tallene tale kalles tillegg og utelatelser, henholdsvis. Den tredje konstruksjonstype er transponering, som innebærer å bevege materiale i en setning fra ett sted til et annet sted. En fjerde kategori - permutasjon - ikke adressen strukturell endring, heller det dreier seg om trans betydningen av et ord eller en setning.

Spesifikk figur av tale typer er mange, men noen av de mest tallrike varianter involvere sammenligning og kontraster. I det engelske språket, for eksempel, simile, metafor, formspråk, og allegori er bare noen av metodene som brukes for å mentalt smi en forbindelse mellom ulike personer, steder eller gjenstander. Hvis man sammenligner tid til en gammel mann, er sammenligningen ikke ment å finne sted på et fysisk, åpenbar nivå, men heller på et abstrakt nivå. Omvendt kan metoder som oxymorons og ironi markere forskjellene mellom ideer i en abstrakt måte.

Som en form for kommunikasjon, kan en tale anvendes på en rekke måter. Kreative forfattere kan bruke ulike teknikker for å legge stemme og farge sine gjerninger. Humorister ofte bruker metoder som ordspill og overdrivelse å overdrive eller sette et nytt perspektiv på en gjenstand på en morsom måte. Selv hverdags talespråk i enkelte regioner er befolket med ulike figurer av tale.

 • "Hans kjærlighet er som en rød rose," er et eksempel på en lignelse.
 • Engelskspråklige bruker mange forskjellige figurer av tale.

Hva er historien om ekteskap?

January 19 by Eliza

Historien om ekteskapet er så lang og variert som historien til mennesker. For den saks skyld, kan det sies at det er en refleksjon om utviklingen av den menneskelige sivilisasjon. Mens praksisen med å smi en union gjennom ekteskap dateres til gamle kulturer, er det lite som tyder på at den tilpassede noensinne stammer fra en romantisk synspunkt. Faktisk er historien om ekteskapet veldig mye en kommentar til den politiske, sosiale og økonomiske status på ulike tidspunkter.

I den moderne verden, folk gifte seg av forskjellige grunner. Den mest fremtredende grunnen er, selvfølgelig, for kjærlighet. Men noen gifte seg for å få statsborgerskap. Andre gifte seg for å oppnå økonomisk sikkerhet, eller å heve sosial status. Uansett hva årsaken, ett faktum om å danne en slik rettslige bånd har vært uendret gjennom hele historien om ekteskap, er det en sosial institusjon opprettet for formålet med formering. Som et biprodukt av denne funksjonen, sjelden har produserer barn utenfor ekteskap blitt godkjent av de fleste samfunn.

Loven av ekteskap har alltid båret viktig sosial og økonomisk ansvar - ikke bare for gift par, men også for hele samfunnet. Som sådan, ektefelle valget var ofte en oppgave til venstre opp til en eldste, for eksempel en forelder. Vanligvis ville dette ha vært far eller, i noen kulturer, en utpekt matchmaker av landsbyen. Faktisk, i mange deler av verden, arrangert ekteskap har alltid vært ansett som nødvendig for sosiale verdier for å overleve. Selvfølgelig, tilrettelegging av å arrangere en passende ekteskap for oneâ € ™ s barn også ofte høstet belønning av en medgift for foreldrene til bruden å være, inkludert en forskuddsbetaling i form av en ring.

Gjennom historien til ekteskap, selv om det har vært betydelige endringer i perspektiv om hva som konstituert ekteskapelig lykke. I antikkens Hellas og Roma, for eksempel, ble ekteskapet oppfattet som et middel for å styrke politiske bånd, i hvert fall blant aristokratiet. I den generelle befolkningen, å være uten en kompis var en tilstand som wasn € ™ t tapt på å bli nektet sine økonomiske fordeler. Faktisk ble kvinner noen ganger tvunget til å gifte seg med en mannlig slektning i fravær av en gunstig frier, mens ugifte menn ble ofte ekskludert fra kommunal virksomhet på grunnlag av å være singel og barnløs.

I den vestlige verden, thereâ € ™ s liten tvil om at historien om ekteskapet har blitt formet av gamle romerske, gresk og hebraisk innflytelse. Av middelalderen begynte ekteskap skikker å skifte med framveksten av kristendommen og ble i stor grad diktert av religiøs doktrine. Senere, ekteskap utviklet seg til en mer sekulær form for åndelig engasjement med den protestantiske reformasjonen av det 16. århundre. Men akkurat som med mote, visse begreper som har bidratt til å dokumentere historien om ekteskapet har enten opplevd fornyelse eller fullstendig gjenoppfinnelse.

For eksempel, i løpet av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet i USA, utsetter ekteskap eller nekter å "knytte knute" i det hele tatt ble ansett unormal, selv subversive. Med begynnelsen av den seksuelle revolusjonen på begynnelsen av 1970-tallet, ble ekteskapet ikke lenger anses obligatorisk og fagforeninger ble sett på mer som frivillig partnerskap enn saker av bekvemmelighet. I dag er historien om ekteskapet fremdeles blir skrevet siden det er en økende bevegelse mot å anerkjenne en lovlig union mellom par av samme kjønn.

 • Bryllup band på toppen av en ekteskapskontrakt.
 • Folk gifte seg av ulike grunner, men mest kjent for kjærlighet.
 • De ekteskap union dateres flere århundrer tilbake, trolig stammer mer fra politiske og økonomiske faktorer enn fra romantiske hensyn.

Hva er en stempling Press?

December 7 by Eliza

Stempling presse er en del av utstyret folk kan ansette i metallbearbeiding å forme stykker med bruk av en terning. Terningen kan slå mønstre i metallet, forme det til en bestemt form, eller skjære det til en ønsket form og størrelse. Stempling presser har et utskiftbart design, slik at folk kan erstatte terningen som trengs for ulike prosjekter. Selskaper kan holde et bibliotek av stempler rundt for å reprodusere produkter eller gjøre fremtidige produksjonsserier.

Størrelsen og hastigheten på denne enheten kan variere. Noen modeller er små og forholdsvis langsom, mens andre er ganske stor og i stand til å håndtere meget store mengder materiale pr time. Noen krever en operatør å faktisk håndtere metall og drive pressen. Andre kan bruke roboter og datastyrt programmering så ingen trenger å være til stede for å kjøre dem, med maskinen håndtering operasjoner på egen hånd.

Dette utstyret kan sees på gulvet av anlegg der folk ofte har høyt volum metall behov, som bil selskaper og verktøy produsenter. Stempling trykk kan være i stand til å håndtere kaldt smiing samt varme og varmt produksjonsmetoder for å dekke ulike behov. Noen maskiner bruker en mekanisk motor til drift av dysen, mens andre er avhengige av hydraulisk kraft for å presse metallet. Det beste valget kan avhenge av hva slags metall folk jobber og hva slags produkter de har tenkt å gjøre.

Enheten har en rekke bevegelige deler, og kan være svært farlig. Trykket nødvendig for å danne metall er meget høy, og hvis lemmer av operatøren blir tatt, kan de knuses eller ødelegges. Det er viktig å sørge for at folk observere sikkerhetstiltak rundt stempling trykk, og det er også nødvendig for å opprettholde maskinen riktig. Stempling trykk bør være godt oljet, med alle deler fungerer og på plass, for ansattes sikkerhet samt produktkvalitet.

Noen produsenter tilbyr stempling presse utleie til selskaper som ennå ikke er klar til å investere i å kjøpe en pressekonferanse, og ofte er det mulig å kjøpe maskinen på slutten av leieforholdet, til en redusert pris. Det er også mulig å kjøpe oppussede presser, et godt alternativ for bedrifter som ikke har råd til markedsverdien for en ny maskin. En annen god kilde for rimelige stempling presser kan være avvikling auksjoner, hvor selskapene selger av alt utstyret sitt når de går ut av business.

Hva er betalt permisjon?

December 18 by Eliza

En av de grunnleggende fordelene som følger med mange typer arbeid er betalt permisjon. I hovedsak er betalt permisjon en situasjon der den ansatte er borte fra arbeidsplassen med tillatelse fra arbeidsgiver, men fortsetter å motta lønn eller lønn under denne perioden. Betalt permisjon tar på flere forskjellige former. Her er noen eksempler på betalt permisjon, og hvordan de normalt er beregnet.

Kanskje den vanligste formen for betalt permisjon er knyttet til overholdelse av helligdager. Omtrent hver arbeidsgiver gir de typiske daglige lønn lønn på hellig at virksomheten er stengt. Det nøyaktige beløpet er basert på vanlig antall arbeidstimer og lønnsnivå som er knyttet til stillingen. Denne typen betalt permisjon krever ikke den ansatte til å søke om fri; i stedet, er det rett og slett gitt av arbeidsgiver.

Sykmelding er en annen form for permisjon med lønn som ofte utvidet til ansatte. Vanligvis er det en formel på plass som gjør at ansatte kan tjene syke tid. For eksempel, noen selskaper gir en dag med sykefravær for et bestemt antall dager jobbet. Over tid kan dette den ansatte til å bygge opp en bank sykedager som kan kalles på i tilfelle av en alvorlig sykdom, som for eksempel en operasjon. Med denne typen betalt permisjon, gjelder den ansatte vanligvis på forhånd, hvis han eller hun er i ferd med å gjennomgå en pre-planlagte kirurgiske prosedyren, eller gjør applikasjonen på baksiden slutten i tilfelle av en uforutsett helseproblem.

Ferietid er også en form for permisjon med lønn som er opptjent basert på hvor lenge den ansatte har vært med selskapet. I noen tilfeller er ferietid gitt som en blokk på årlig basis. I andre tilfeller, ansatte opparbeider feriedager som de jobber gjennom hele året, og bygge opp en bank dager som kan brukes på et tidspunkt. Med feriedager, gjelder den ansatte om tillatelse til å ta dagene, og handlingen er betinget av godkjennelse av arbeidsgiver.

Savn tid er vanligvis gitt i tilfelle av død av en nær slektning. De fleste selskaper definere hva slags familiær relasjon er nødvendig for å hevde savn tid. Vanligvis er denne type betalt permisjon når arbeidstakeren blir oppmerksom på døden, selv om de faktiske papirene kan bli forsinket til den ansatte tilbake på jobb etter en sorgperiode.

Ulike typer familie permisjon er også vanlige eksempler på betalt permisjon. For nye mødre og fedre, mange bedrifter gir familie permisjon for nye foreldre til å tilbringe med den nyfødte. Mens fødselspermisjon har eksistert i noen tid, er flere og flere bedrifter også gi pappapermisjon, slik at far tid å bånd med sitt barn og for å bidra til å ta vare på moren under hennes utvinning fra svangerskapet. Som med noen former for betalt permisjon, familiepermisjon ofte søkt om på forhånd.

 • En person kan ta et cruise i løpet betalt permisjon.
 • Savn tid er vanligvis gitt i tilfelle av død av en nær slektning.
 • Permisjon med lønn kan brukes til å være hjemme med et sykt barn.
 • Permisjon med lønn kan gi en person muligheten til å tilbringe tid med familien.
 • Permisjon med lønn kan brukes til å slappe av hjemme.
 • Noen tar betalt permisjon holder henne jobb og får betalt mens hun er borte fra jobben.
 • Betalt permisjon kan inkludere sykefravær.
 • Betalt fødselspermisjon gir en mor og barnet tid til å smi et sterkt bånd uten økonomisk stress.
 • Feriepenger er vanligvis betraktet betalt permisjon.

Hva er Tube swaging?

May 10 by Eliza

Presisjon maskiner trenger presisjons produsert deler. Når en maskin krever metallrør, kan røret ikke trenger å ha samme diameter gjennom hele lengden. Ved hjelp av en metall smir prosess som kalles tube swaging, kan en tube være tilpasset designet slik at dens diameter er endret for å møte de spesifikke kravene til en maskin. Ordet swage kan gjelde enten swaging prosess eller til de verktøyene som brukes til å fullføre swaging.

Tube swaging er en type av metall smiing som bruker dyser for å skape den spesifikke form. Begrepet dør vanligvis refererer til en skreddersydd form som kutter eller forandrer form av et stykke metall. I tilfelle av røret senkesmiing, kan pressformer brukes til å øke eller redusere diameteren av røret. For å øke diameteren, er en dyse inn i åpningen av et rør, og det er tvunget til å anta formen av dysen. Å redusere diameteren av røret, blir anvendt som hydrauliske stempler på utsiden av røret for å kondensere materialet, og krympe den totale diameter.

I noen tilfeller kan tube swaging omfatte både interne og eksterne swaging. Med andre ord, kan et rør som må være en form på innsiden, og en annen form på utsiden. Eksempelvis er visse rør må passe over og låse til en annen utpreget formet del, men er fortsatt nødvendig å ha en typisk rørformet form på utsiden. Senkesmiende kan brukes til å endre formen på innsiden av røret, mens endre den utvendige diameteren til hva størrelsen kan være nødvendig.

Roterende senkesmiing er en vanlig type av rør senkesmiing som bruker en kald prosess å forme, smalne eller peke et metallrør. Mens røret blir rotert på en spindel, bruker rotasjons senken en serie av stempler som gjentatte ganger kan åpnes og lukkes så ofte som 2000 ganger i minuttet. Det er to typer av roterende swages: en standard eller merking maskin og en butt senkesmiingsmaskin. Standarden Maskinen arbeider ved omslutter hele lengden av røret i formene, mens en butt senkesmiingsmaskin lukker formene på metallrøret når angitt av operatøren. Dette oppnås vanligvis med en fotpedal og resulterer i et rør som er endret i begge ender eller på flere punkter langs lengden av røret.