hva gjør en solenoid

Hva er en ATV Solenoid?

August 18 by Eliza

Det er noen forskjellige områder som en all-terrain vehicle (ATV) kan gjøre bruk av en solenoid, som kan være enten standard utstyr eller involvere tilbehør. I hvert av disse tilfellene, er en ekstern bryter som aktiverer ATV solenoid, som igjen broer en kontakt for å gi strøm til en annen enhet. Den viktigste typen ATV solenoid er funnet i tenningssystemet, og disse komponentene brukes til å tillate lave strømbrytere for å aktivere høy strøm startmotorer akkurat som i bilindustrien. En annen type ATV solenoiden blir vanligvis funnet i vinsjutstyr. Denne type solenoid er utformet for å tillate en vippebryter eller lignende komponent, for å sende batterispenning til en vinsj.

En solenoid er en komponent som består av en spole som er viklet rundt en kjerne som kalles en armatur. Når en elektrisk strøm tilføres til solenoiden, kan armaturen bli indusert til å bevege seg fremover eller bakover. Denne mekaniske bevegelsen kan deretter brukes til å utføre en rekke forskjellige oppgaver, slik som brodannende en kontakt. Det finnes ingen elektrisk forbindelse mellom den strøm som anvendes for å aktivere denne type solenoid og forbindelsen brodannet av armaturen, slik at dette kan brukes til å isolere en bryter fra komponenten det aktiveres.

Den primære type ATV solenoid er en integrert del av startsystem. I de fleste tilfeller vil en ATV startsolenoiden være en diskret komponent, skjønt de kan også være integrert i en startmotor. Måten denne type magnet fungerer er at komponenten er koblet til en startbryteren eller Tenningslåsen, startmotor og et batteri. En liten mengde av strømstyrken som sendes til solenoiden når bryteren er aktivert, noe som fører til at ankeret til å bevege seg inne i enheten. Denne bevegelsen deretter broer en intern kontakt, som i hovedsak forbinder startmotoren til batteriet.

Det er også mulig å finne ATV solenoider i ulike tilbehør, slik som vinsjer. Funksjonen av en ATV vinsj solenoiden er lik den for en start solenoid, ved at den er utformet for å gi batterispenning til vinsjen. Den fungerer på samme måte, ved at en vippebryter gir en lav strøm som bevirker at solenoiden for å bygge bro over en intern kontakt. Denne typen ATV solenoid er noen ganger i stand til å reversere polaritet, noe som kan være nødvendig for å spole en kabel ut og vind den opp igjen.

 • En ATV er en bil som er designet for å kjøre på et stort utvalg av terreng.

En overførings solenoid er en elektromekanisk ventil som kontrollerer strømmen av transmisjonsfluid inn i og gjennom en automatisk overføring. I moderne girkasser, en overføring solenoid vanligvis kommer i en pakke som er installert i en overføring kontrollenhet, overføring kontrollmodul, eller overføring ventilhuset. Overførings solenoidene drives av en spenning eller strøm tilførselen av som styres av sende kontrolleren eller datamaskinen. Basert på instruksjoner mottatt fra overføring datamaskin, til enkelte sende solenoider i pakken direkte overføring væske til særlig clutch pakker eller servoventiler kontrollere girskift i henhold til kjøreforholdene og motorkrav.

I biler, er magnetventiler også brukt i startsystemer, sikkerhetssystemer, og klimaanlegg kontroller, samt gasskappe låsing. En magnetventil, slik som en overføring solenoid, generelt har ni deler: ventillegemet, en innløpsport, en utløpsport, solenoidcoilen legeme, spoleviklingen, ledningstråder, en plunger eller stempel, en fjær, og en munning . Magnet legemet er typisk sylindrisk i form, laget av stål med en metallisk overflate, og er hul innvendig. Solenoidcoilen er emaljert tråd viklet rundt en ledende, ferromagnetisk materiale, slik som stål eller jern. Spolen og kjernen har form av en hul sylinder i hvis indre befinner seg en stempel.

Åpningen er koblingspunktet mellom innløps- og utløpsporter gjennom hvilke overføringsfluid strømmer. Som virker mot kraften fra fjæren, styrer stempelet åpning og lukking av åpningen. Stempelet bevegelse styres av et magnetisk felt, og mengden av strøm som flyter gjennom magnetventilen.

Et magnetisk felt induseres når en elektrisk strøm strømmer gjennom ledninger og kontakter i solenoidcoilen legemet inn i magnetventilen. Bestemmes av mengden av strøm som flyter inn i ventilen, styrker denne magnetiske felt eller minsker, og dermed å utøve mer eller mindre kraft på stempelet og å motvirke fjæren. Dette i sin tur åpner eller stenger åpningen i større eller mindre grad, for derved å øke eller redusere mengden og trykket, av fluid som strømmer gjennom åpningen.

Sensorer overvåke fluidtrykket i utløpsåpningen og regulerer mengden av strøm som flyter inn i overføringsmagnetventilen. Hvis sensoren registrerer at større trykk er nødvendig, er mer strøm tillates å flyte gjennom magnetventilen, og dermed øke styrken av det magnetiske felt. Stempelet beveger seg deretter oppover mot kraften fra fjæren, videre åpning av åpningen, noe som gjør at mer fluid å strømme.

 • En overføring uten huset.
 • Snittbilde av en transmisjon.
 • Endre en overføring solenoid er en vanlig reparasjon på en automatisk girkasse.
 • Å kontrollere giring, overførings solenoider direkte overføring væske til servoventiler.
 • I de fleste biler og lastebiler, har overføringssystemet et fast antall tannhjul som kan brukes på ulike hastigheter.

Hva er en Winch Solenoid?

September 5 by Eliza

Vinsj solenoid er en elektronisk enhet som brukes for å aktivere vinsjmotoren på en kjøretøymontert vinsj. Laget for å tåle den høye trekning av strøm som kreves for å skru vinsjen, blir vinsjen solenoid utformet for å levere den nødvendige strøm uten skade på vinsjen bryteren eller vinsjmotoren. Vinsj solenoid er en elektromagnetisk bryter som aktiveres når strømmen fra batteriet er rettet til solenoiden ved å trykke på aktiveringsbryteren. Aktiveringen av solenoiden sender strøm til vinsjmotoren, og motoren begynner å dreie seg vinsjtrommelen. Den typiske vinsj bruker separate solenoider for forover og bakover, med de sterkeste vinsjer bruker fire magnetventiler.

Den elektriske, kjøretøy-montert vinsj motor er ikke noe mer enn den samme motoren startmotoren brukes på mange bilmotorer. Som starter som brukes til å skru et kjøretøyets motor, krever vinsjmotoren bruk av en solenoid for å sende den riktige mengden av strøm til motoren. En vanlig vinsj bruker en separat vinsj solenoid for å flytte vinsjtrommelen inn og ut. På de sterkeste vinsjer, noe som er vanlig serie-sår, har en fire-vinsj solenoid ordning og brukes ofte med to solenoider som arbeider i samklang for begge vinsj retninger.

Avhengig av vinsjen produsenten samt vinsj stil, kan vinsjen solenoiden enten være montert på vinsj eller på et fjerntliggende sted. Når den er montert på vinsjen, blir vinsjen solenoiden vanligvis montert over vinsjmotoren. Dette eliminerer ekstra kabling og reduserer mulighetene for chaffing en wire og skape en kortslutning i vinsjen elektriske system. Fjernmontert solenoider, mens mer komplisert, beskytte magnetventilene mot sterk varme skapt av vinsjmotoren. Dette kan ofte spare vinsjen fra stenge av midt i en pull på grunn av overoppheting av vinsj solenoid.

Et annet pluss å ha fjern montert magnetbrytere på alle vinsj er plassbesparelse. Ved å fjerne vinsj solenoiden fra toppen av vinsjmotoren, blir vinsjen en mindre pakke, og krever mindre plass til å montere. En mindre vinsj er lettere skjult bak en støtfanger eller pensel vakt, og er også lettere beskyttet mot skade. Mange vinsj feil er direkte relatert til skade skjedd mens du reiser på stier og møter steiner, grener og annet rusk som skader magnet. Beskytte magnet gjør at vinsjen til å stole på og operasjonell når det kreves bruk.

En solenoid er en tråd, viklet til en spiral, som produserer et magnetfelt når en elektrisk strøm går gjennom det, å dreie spolen i en elektromagnet. Induktansen av en solenoid er dens evne til å motstå endringer i strømmen av elektrisk strøm, basert på styrken av det magnetiske felt som den nåværende skaper. Det er som den elektriske ekvivalent av tregheten til stede i fysiske objekter og er også en måte å uttrykke mengden av energi som er lagret i det magnetiske felt som genereres av en solenoid. Det er avhengig av et antall variabler, og uttrykkes i det internasjonale systemet (SI) enhet, Henry (H), som er ekvivalent med en weber pr ampere (1 Wb / A).

Størrelsen og formen av solenoiden er de viktigste faktorene som påvirker induktansen, men materialet er også en faktor. Induktans blir kalkulert ved hjelp av forholdsvis kompliserte ligninger, men de faktorer som påvirker det er relativt enkelt å forstå og har å gjøre med de fysiske egenskapene til solenoiden, og hvor wiren er viklet. I hovedsak er den tettere spolen og de flere vindinger er til stede, jo høyere induktans av solenoiden.

Fire faktorer påvirker induktansen av en solenoid. Hver av disse faktorene, tatt alene, forutsatt at alle andre mulige variabler er konstante. Det vil si, alle er undersøkt som en egen sak for hvordan de påvirker induktans. Den første faktoren er antall sløyfer, eller brytes av spolen, noe som øker induktansen som antall sløyfer øker.

Induktansen av en solenoid er også påvirket av diameteren av magnet selv. Jo større diameter, jo høyere induktans. Dette er uttrykt som arealet av tverrsnittet av solenoiden. Hvis spolen er antatt å være en sylinder, er det området av sirkelen som danner en av endene av sylinderen. Induktans øker etter hvert som arealet av den sirkel øker.

Spolelengden påvirker også induktans av en solenoid. Alle andre faktorer forblir uendret, forlenge eller strekke spolen reduserer induktans. Forkorte eller komprimere spolen fører til en økning i induktans.

Tilsetningen av et kjernemateriale i et solenoid kan i stor grad påvirke dens induktans. En kjerne er noen ganger tilsatt til en solenoid for hvilken som helst av en rekke årsaker, og tilsetningen av et kjernemateriale kan påvirke induktans i begge retninger, avhengig av en egenskap som kalles permeabilitet, som er et mål på hvor godt et materiale fordeler elektrisk strøm. Dette er ikke det samme som motstand, som er et mål på hvor godt et materiale tillater en strøm til å flyte gjennom det. Induktans av en solenoid er direkte påvirket av permeabilitet og en kjerne med en høyere permeabilitet vil resultere i øket induktans i motsetning til en kjerne med lavere permeabilitet.

 • Solenoid.
 • Syv solenoider.

Hva er en vaskemaskin Solenoid?

November 19 by Eliza

Når en vaskemaskin er satt til å kjøre en vaskesyklus, setter brukeren riktig temperatur for den type klær blir vasket. Vannet som kommer inn i vaskemaskinen styres av vaskemaskinen solenoid. Denne mekanismen reagerer på brukerstyrte innstillinger, slik at riktig mengde varmt og kaldt vann inn i maskinen under en syklus.

Under installasjonen er en vaskemaskin som er koblet til både kaldt og varmt vann linjer. Når maskinen er på plass kranene for disse vannledninger er åpnet og igjen på å gi rom for normal drift. Hver linje er koblet til innløpssiden av en ventilsammenstilling som omfatter vaskemaskinen solenoid. Ventilenheten har en utgang, som mater vann inn i karet om vaskemaskinen.

Når skiven er slått av, blir ventilene stengt og ikke noe vann kommer inn i karet. Når vaskesyklusen kaller for kaldt vann, åpner vaskemaskinen magnet den kalde ventil, og kaldt vann strømmer fra inntaksslangen inn i vaskemaskinen. Hvis vaskesyklusen krever varmt vann, åpnes vaskemaskinen magnetbobleventil i stedet, og varmt vann strømmer fra innløpsrøret inn i vaskemaskinen. Når tørkingen krever varme, åpner vaskemaskinen solenoid begge ventiler, og en blanding av varmt og kaldt kommer inn i karet samtidig.

Vaskemaskinen magnet drives av et elektrisk signal fra maskinen. Dette signalet er sendt av maskinen som svar på hendelser i sin programmering som indikerer det er på tide å legge vann. Etter at magnet mottar meldingen for å åpne en ventil, det gir den aktuelle ventilen et fysisk trykk som får den til å åpne. Når det er tid for ventilen lukkes, trekker den solenoid det stengt igjen.

Noen ganger kan en vaskemaskin vil ikke sende riktig temperatur vann i badekaret, eller det wonâ € ™ t sende noen i det hele tatt. Dette kan være en indikator på flere mulige problemer. Den enkleste muligheten er at vannet er slått av i springen. Hvis begge kranene er slått på, men vannet er fortsatt ikke flyter riktig, problemet er mest sannsynlig vaskemaskinen solenoid. En eller begge av ventilene kan ikke bli åpnet når den skal, eller som gjenstår åpen når den skal lukkes, noe som indikerer en sannsynlighet for at solenoiden må skiftes ut.

 • Solenoiden styrer mengdene av varmt og kaldt vann som kommer inn i maskinen under en vaskesyklus.

Hva er en lockup Solenoid?

December 14 by Eliza

Lockup solenoider er elektroniske komponenter som finnes i noen automatiske girkasser. Disse solenoider er utformet for å låse en momentomformer på plass under visse omstendigheter, for eksempel riksveg hastigheter. Dette er gjort for en rekke grunner, inklusive for å holde overførings mot overoppheting og for å forbedre gass kjørelengde. Når en lockup solenoid mislykkes, kan momentomformeren ikke klarer å låse på plass på riksveg hastigheter, eller kan være låst opp selv etter at bilen bremser ned. Dette kan føre til dårlig gass kjørelengde, steile av en motor, og andre problemer.

Automatiske transmisjoner bruke en rekke forskjellige fluidbaserte systemer for å overføre kraften fra motoren til et kjøretøy til hjulene. Hovedkomponenten er en momentomformer, som fungerer som en fluidkopling mellom motor og girkasse. I likhet med driften av en mekanisk kopling, er en momentomformer i stand til å låse opp og overføre kraft til transmisjonen eller spinne fritt når kjøretøyet ikke er i bevegelse. Andre komponenter, inkludert planetgir, clutch pakker, og ventillegemene er brukt i forbindelse med momentomformeren for automatisk å forandre gjennom en rekke girforhold etter behov. Noen sendinger er også utstyrt med en lockup solenoid, som kan omgå alle de andre komponentene, og låse en momentomformer til rotasjonen av en motor når situasjonen krever det.

En lockup solenoid er noen ganger referert til som en momentomformer clutch (TCC) solenoid, siden det er egentlig en elektrisk ventil som en transmisjonsstyringsenhet (TCU), eller motorkontrollmodul (ECM), kan bruke til direkte kontroll momentomformeren. Noen av disse solenoider kan bare låse en momentomformer fullt, mens andre har et bredere spekter av kontroll. Den mest vanlige bruken av en lockup solenoid er å tvinge en momentomformer for å rotere med samme hastighet som motoren når bilen beveger seg svært raskt, noe som kan resultere i bedre gass kjørelengde. Noen TCC solenoider kan også aktivere delvis når en overføring i et lavere gir, noe som kan være gunstig for drivstofføkonomi også.

Når en lockup solenoid svikter, kan være oppstått en rekke ulike problemstillinger. Dersom solenoiden ikke klarer å engasjere, så vil det vanligvis være en reduksjon i drivstofføkonomien. I noen tilfeller kan overføringsfluid bli for varm på motorveien hastigheter også, noe som kan føre til for tidlig svikt av forskjellige indre deler. Hvis en av disse solenoider svikter når den er låst, kan det føre til en motor til stall ut på tomgang. Dette skyldes det faktum at tomgang motorer er vanligvis ikke i stand til å håndtere den ekstra belastning av en roterende momentomformer.

 • I de fleste biler og lastebiler, har overføringssystemet et fast antall tannhjul som kan brukes på ulike hastigheter.

Hva er en Power Solenoid?

January 13 by Eliza

I den mest grunnleggende nivå, er en magnetspole som en spole gjennom hvilken strøm passerer for å opprette et magnetisk felt. Solenoider anses meget nyttig, og muligheten for å skape kontrollerte magnetiske felt regnes ut fra elektro anvendelser. De er ofte en integrert del av mange kommersielle og industrielle prosesser. Vanlige varianter kan inkludere roterende og lineære solenoider. En annen viktig klassifisering av solenoider inkluderer høy og lav effekt versjoner.

Strøm solenoider er vanligvis loopet ledning rundt en metallisk kjerne. Som energi er brukt til og renner gjennom løkker wire, er det underlagt visse elektriske krefter, inkludert Faradayâ € ™ s lov og Ampereâ € ™ s lov. Avhengig av mengden av løkker, størrelsen av ledningen og en rekke andre faktorer, kan en strømmagnet være ekstremt kraftige eller relativt svak. Sterkere solenoider inneholder ofte strammere viklinger, mens svakere solenoider kan ha løsere eller færre viklinger.

Mens det er mange anvendelser for solenoidene, blir de ofte brukt for å lage elektromagneter som deretter kan kombineres med andre mekanismer. En slik solenoid kan benyttes som en bil starter ved å hjelpe til å gå opp svakere tenningen til full styrke. Solenoids også er nyttige for å overføre kreftene i pneumatikk og hydraulikk.

For å imøtekomme disse mange anvendelser, er det mange typer av strømmagnet tilgjengelig. Til tross for dette bredt utvalg, kan de fleste solenoider bli klassifisert som enten roterende eller lineær. Roterende solenoider inneholder typisk en roterende sperremekanisme ment å overføre energi i en rotasjon; disse kan brukes i verktøymaskiner. En lineær kraft solenoid vanligvis overfører energi i et lineært mønster, ofte utfører mindre komplekse oppgaver som de som er forbundet med sluser eller pumper.

I tillegg til roterende og lineære versjoner, kanskje en solenoid bli klassifisert som har enten høy eller lav effekt. Høyt strømforbruk magnet modeller vanligvis håndterer sterke kraftstrømmer, og mange spiller en viktig rolle i energiinfrastruktur. En annen jobb typisk tiltenkt en høyeffekts solenoid tar en lav-inngangssignal og overføre den til en høyere produksjon. Disse solenoider vil sannsynligvis ha tette spoler som er ansvarlige for å skape sterke magnetiske felt.

Laveffekts solenoider vanligvis krever enda mindre inngangssignalene for å frembringe den ønskede effekt. Spesielt utviklet for å utnytte svake strømmer, kanskje et lavt strømforbruk solenoid brukes i sikkerhetsmekanismer når hovedstrøm strømninger blir utilgjengelige. I noen operasjoner kan en laveffekts solenoid brukes til å betjene en reguleringsventil som ikke krever mye strøm.

 • Solenoider anses meget nyttig, og muligheten for å skape kontrollerte magnetiske felt regnes ut fra elektro anvendelser.

Hva er en 24V Solenoid?

March 13 by Eliza

En 24V solenoid er en elektromagnetisk svitsje eller aktiveringsmekanisme konstruert for å operere med en 24 volts strømforsyning. Strømforsyningen kan være en vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC) spenningstilførsel, selv om 24 volt DC solenoider er generelt mer vanlig enn vekseltyper. Solenoider beregnet for vekselstrøms forsyninger har en ekstra, kortsluttet vikling av spolen tråd kjent som en skyggelegging pole for å hindre "hakket", og kan med hell brukes med en likestrømsforsyning. Likestrøm solenoider kan imidlertid ikke brukes med en strømforsyningen, som de har ingen skyggelegging coil, noe som fører til AC skravling og potensiell dårlig ytelse og overoppheting skade. Når du velger en ny eller erstatning solenoid for en 24V magnet, bør man sørge for å kontrollere at den nye enheten har en spole vurdert for riktig spenning og type forsyning.

En solenoid er en elektromagnetisk enhet som brukes til å fjern eller automatisk levere svitsjing, aktivering, eller bevegelse justering til en sekundær enhet. De er utbredt og vanlig forekommende i applikasjoner der operatør intervensjon ikke er mulig eller sikker. Solenoids er svært enkel og består vanligvis av en statisk del, nemlig spolen, og en flytting, fjærbelastet metall stempelet. Når spolen blir energisert med elektrisk strøm, dannes det et kraftig magnetisk felt rundt seg selv. Dette feltet trekker stempelet, trekke den mot spolen, forsyner aktiveringsbevegelse i prosessen.

24V solenoid er en vanlig type av magnet utformet for å brukes med en 24-volt AC eller DC-spole spenning. Den spenningstypen er en viktig, betraktning som de to typer er ikke alltid utskiftbare. Solenoids designet for AC forsyninger kan brukes i DC applikasjoner, men ikke den andre veien rundt, som DC solenoider skravling når den brukes med nettstrøm og kan ikke fungere ordentlig eller bli skadet som resultat. Selv ikke en fast regel, er det 24V magnet oftere enn ikke designet for DC strømforsyninger.

Når en skadet solenoid krever erstatning, er det lurt å sørge for at erstatningen er rangert ikke bare for riktig spenning, men riktig type forsyning. Når du velger en solenoid for et nytt prosjekt, det faktum at 24V magnet er tilgjengelig i både AC og DC typer kan gjøre ting litt enklere for designeren som utbedring av en strømnettet ville ikke være nødvendig, et skritt ned transformator være den eneste kravet.

 • En solenoid er en elektromagnetisk enhet som brukes til å fjern eller automatisk levere svitsjing, aktivering, eller bevegelse justering til en sekundær enhet.

En typisk oppvaskmaskin har normalt en motor som driver enten i en enkelt retning eller er i stand til å kjøre både forover og bakover. Enheter med reverserbare motorer bruke motorene for å drenere vann fra systemet. De med motorer som kjører bare i én retning bruker vanligvis en dreneringsventil koblet til en oppvaskmaskin solenoid å tømme vannet.

En oppvaskmaskin magnet butikker elektrisitet. Når den mottar riktig signal fra machinea € ™ s kontroll syklus, bruker magnet den lagrede kraft til å bevege en spak. Spaken er festet til portdelen av ventilen, noe som åpner for å la vann pass eller lukkes for å holde vannet i.

En av de enkleste måtene for å bestemme om et maskinens motor er i drift i en enkelt retning eller er i stand til å reversere er ved å telle de ledninger som er festet til motoren. Dersom det er to eller tre ledninger, går det bare i én retning, og enheten vil ha en oppvaskmaskin solenoid. Systemer med fire ledninger har motorer som kan kjøre i revers, slik at enheten for å drenere vann med motoren, og den vil ikke ha en oppvaskmaskin solenoid.

Når en oppvaskmaskin solenoid fungerer som den skal, fyller og avløp maskinen som det går gjennom de ulike sykluser. Hvis det er et problem med solenoiden, vil noe eller alt vannet forbli inne når den er ferdig. Dette kan være forårsaket av svikt i oppvaskmaskinen solenoid, tidtakeren eller de elektriske forbindelser til solenoid.

Siden solenoid er en elektrisk drevet en del, kan en ødelagt eller korrodert ledning få den til å mislykkes. En visuell inspeksjon før du fjerner den delen kan bidra til å identifisere åpenbare tråd problemer. Løse eller misfargede ledninger, ødelagt isolasjon eller korroderte kontakter kan alle være ansvarlig for elektriske feil. Det kan være nyttig å se etter andre åpenbare problemer på samme tid, noe som for å blokkere avløpet.

Hvis ingenting dukker opp i en visuell inspeksjon, skal oppvaskmaskinen solenoid fjernes fra maskinen for nærmere inspeksjon. Et ohmmeter kan brukes til å sjekke for elektrisk kontinuitet. Hvis delen har kontinuitet, bør det kontrolleres for å sørge for at spaken på solenoid som åpner og lukker porten er i stand flytte fritt. Skulle alt ser ut til å være i orden, kan drenering problemet være forårsaket av noe annet, for eksempel en tresko ned i avløpsrøret. Hvis magnet svikter noen del av kontinuitetstesting eller visuell undersøkelse, bør den byttes ut.

 • En oppvaskmaskin solenoid gjør dette apparatet for å fylle og tømme med vann.

En vann solenoid er en fjernstyrt elektrofluidkontrollanordning brukes for å stenge av eller tillate passasje av vann i en rekke anvendelser. Disse solenoider typisk bestå av en standard, tallerkentypen vannventil påvirkes av en solenoid som er montert på toppen av ventillegemet. Når solenoiden aktiveres, trekker det ventilroret opp mot fjærspenningen, åpner ventilen og tillater vannet å passere. Når strømmen til solenoiden er kuttet, ventilfjær re-seter den poppet stenge ventilen som det gjør det. Vannet solenoid brukes vanligvis der ventiler er plassert i vanskelige å nå, farlige eller avsidesliggende steder og hvor ventil drift styres av et automatisert system.

Magnetventiler er mye brukt Fluid Control enheter i applikasjoner som krever ekstern eller automatisert aktivering av ventiler. En solenoid er en meget enkel aktuator som er avhengig av elektromagnetisk kraft for generering av sin arbeidsbevegelse. Den gjennomsnittlige solenoid består av en trådspole viklet rundt en hul kjerne. En bevegelig, jernholdig metall stempelet er plassert i umiddelbar nærhet av åpningen av kjernen. Når en elektrisk strøm føres gjennom spolen, er et kraftig magnetfelt generert som trekker stempelet, trekke det smarte inn i kjernen og produsere den nødvendige utgangsbevegelse.

I tilfelle av en vann solenoid, er stemplet festet til spindelen av en konvensjonell tallerkenventil. Når solenoiden aktiveres, hever den bevegelige plunger tallerkenventilen av fra sitt sete mot fjærtrykk, åpner strømningsbanen gjennom ventilen. Hvis strømtilførselen til spolen er kuttet, låses ventilfjærtallerkenventilen tilbake på sitt sete, lukker ventilen, og tilbakestilling av solenoiden på samme tid. Vannet solenoid er typisk en enhet i ett stykke med magnet permanent montert på toppen av ventillegemet. I noen tilfeller blir ventilen og solenoiden forseglet i et felles hus med bare vanninnløpet og utløps beslag og magnetpolen fører synlig.

Vannet solenoid er ofte funnet i applikasjoner der ventilen plasseringen er i et utilgjengelig, fjernkontroll, eller farlig sted. I noen tilfeller kan ventilen manuelt aktivert av en operatør fra en sentral kontrollstasjon. Det er også mye brukt i automatiserte programmer som tidsstyrt vanning og brann sprinkleranlegg. Magnetventilene er i tillegg godt med i store, komplekse systemer med et stort antall ventiler og høy driftssyklus volumer.

 • En vann solenoid er en fjernstyrt elektrofluidkontrollanordning brukes for å stenge av eller tillate passasje av vann i en rekke anvendelser.

Hva er en 24VDC Solenoid?

June 12 by Eliza

En 24VDC solenoid er en elektromagnetisk aktuator spesielt utviklet for å operere med en 24-direkte strøm (DC) strømforsyning. Disse enhetene brukes til å levere fjern eller automatisk aktivering eller bytte bevegelse til en sekundær mekanisme. De består generelt av et statisk, trådviklet spole med en hul kjerne, og et bevegelig, fjærbelastet jernholdig metall stempelet. Stempelet er vanligvis plassert slik at dets ene ende er enten like innenfor eller like ved åpningen av spolekjernen. Når magnetpolen er energisert med en 24-volt likestrøm, genererer spolen en sterk magnetisk kraft som trekker stempelet inn i kjernen, og leverer den nødvendige aktiveringsbevegelse som den gjør.

Solenoiden er en av de vanligste kildene til ekstern eller automatisk svitsjing og aktiveringsbevegelse. En del av magnet store attraksjon som en aktuator er dens iboende enkelhet av bygging og drift. De fleste solenoider består kun av en hul kjernetråd spiral og en fjærbelastet stål stempelet eller armatur. Når spolen er påvirket av en elektrisk strøm, er et kraftig magnetisk felt som genereres rundt det å trekke stempelet eller armaturen mot spolen og aktiverer den sekundære enheten i prosessen. Når strømmen til spolen er kuttet, trekker stempelfjæren den tilbake ut av spolekjernen og tilbake solenoiden.

Den 24VDC solenoid er en slik enhet konstruert for å operere med en bestemt strømkilde, nemlig 24-volt DC. Likestrøm strømforsyninger avvike fra den konvensjonelle vekselstrøm (AC) makt til stede i en stikkontakt i at de ikke har den karakteristiske AC polaritetsreversering syklus. Likestrøm er allment tilgjengelig fra et batteri eller fra en utbedret AC kilde. Dette betyr at noen planlegging er nødvendig når det gjelder strømforsyningen når du installerer en 24VDC solenoid for å sikre at en passende strøm er tilgjengelig.

Elektromagnetiske aktuatorer som 24VDC magnet tendens til å være litt enklere enn de som er laget for AC eller dual-strømforsyninger. Dette skyldes det faktum at de ikke lider av "klapre" sine vekselstrøms søsken gjøre som et resultat av 60-syklus polaritetsreversering. Dette benekter behovet for solskjerming ringer, noe som gjør DC solenoid mindre kompleks, roligere, og mer effektiv. Forsiktighet bør alltid utvises når du installerer en 24VDC solenoid at riktig strømforsyning klasse og spenning brukes. En feil strømforsyning kan føre til overoppheting med potensial for skade eller ødeleggelse av solenoid.

 • En 24VDC solenoid er en elektromagnetisk aktuator spesielt utviklet for å operere med en 24-direkte strøm (DC) strømforsyning.

Hva er en Propan Solenoid?

December 27 by Eliza

En propan solenoid er aktiveringskomponenten av ventilene som brukes som automatisert eller fjernstrømningsregulerende midler for propangass systemer. Disse enhetene er vanligvis i ett stykke, integrert sammenstillinger som består av magnet komponent montert på en messing eller rustfritt stål gassventilen. Magnet komponenter er generelt forseglede enheter beregnet til å utgjøre en minimal fare for gnisttenning av propangass. Propan solenoid og ventilenheten vanligvis er montert i umiddelbar nærhet til propan kilden, noe som reduserer systemets område som er oversvømmet med gass når ventilen er lukket. Dette nærhet til gasskilden krever nøye utvalg av riktig solenoid og tilhørende sikkerhetsutstyr for å minimere risikoen for eksplosjoner og branner.

Propan gass systemer som brukes i marine, campingbil (RV), innenriks og industriell oppvarmingsformål vanligvis har minst en avstengningsventil nær gasskilden. I mange tilfeller er dette en enkel, manuelt betjent ventil plassert på hovedutgående gassledning. I noen tilfeller er imidlertid en automatisert eller fjern cutoff som kreves, og den leverer gass til resten av systemet når det er nødvendig. Dette er en sikkerhetsforanstaltning som brukes til å minimalisere mengden av propan i systemet under uvirksomme perioder. I disse anvendelser er en propan solenoidventil den mest brukte oppløsningen.

Disse ventilsammenstillingene er typisk ett stykke enheter som består av messing eller rustfritt stål roret eller diafragma-type ventilenhet med en integrert solenoid komponent montert på ventilen. Solenoiden virker på samme måte som alle andre, og består av en statisk spole og en bevegelig, fjærbelastet jernholdig metall stempelet. Når spolen blir energisert med et passende elektrisk strøm, er et kraftig magnetisk felt som genereres rundt den. Dette magnetfelt tiltrekker stempelet, trekke den raskt mot spolen. Når kraften er kuttet til solenoiden, returnerer fjæren stempelet til sin nøytrale eller inaktive, stilling.

Propan stempelet er forbundet med ventilspindelen, som i sin tur, enten seter eller åpner tallerkenventilen eller membranen, effektivt å åpne eller lukke ventilen. Solenoidanordningen vanligvis er vedlagt i en forseglet plast eller aluminiumsramme med pre-tilkoblede spiral fører. Dette minimerer risikoen for utsatte tilkoblinger poserer en gnist tenning risiko i nærvær av en potensielt eksplosiv blanding av propan og luft. Selv tilsynelatende motstridende til dette sikkerhetsregime, propan magnetventil generelt ligger så nær gasskilden som mulig. Dette er faktisk den tryggeste sted, fordi den reduserer effektivt område av rørsystemet som er fylt med gass når ventilen er stengt.

Alt elektrisk utstyr gjør imidlertid utgjøre en viss risiko for eksplosjon når det brukes i nærheten av brannfarlige gasser. Av denne grunn er det alltid svært gunstig for propan magnetventiler som skal holdes i orden og riktig vurdert å hindre overoppheting av spolen. Andre driftssikker enheter som er utformet for å skjære av gasstilførselen i tilfelle av pilotflammer som blir slukket, slik som de som forhindrer en farlig oppbygning av gass, bør også benyttes.

 • En propan solenoid er aktiveringskomponenten av ventilene som brukes som automatisert eller fjernstrømningsregulerende midler for propangass systemer.
 • En underjordisk gassledningen kan koble et hjem til en kilde av propan.

Hva er en CO2 Solenoid?

January 21 by Eliza

En karbondioksid (CO2) solenoid er en elektromagnetisk enhet som fungerer som en bryter for å kontrollere stopp og flyt av karbondioksid i et lukket system. Det er en liten, men viktig komponent som brukes sammen med enheter som slipper en kontrollert mengde karbondioksid til steder som hagerom, kamre eller reservoarer. En CO2 solenoid er vanligvis sammensatt av to deler: en solenoid og en magnetventil.

Den første solenoid ble oppfunnet av en fransk fysiker ved navn Andre-Marie Ampere i det 19. århundre. Siden den gang har apparatet blitt mer sofistikert med sin struktur, presisjon og applikasjoner. Det finnes mange andre typer magnetventiler som alle har et generelt forhold til sin funksjon, for eksempel åpne-ramme solenoider, selv holder solenoider, rørformede solenoider og ulike størrelser av push-pull solenoider. En push-pull magnet funksjoner mest i likhet med CO2 solenoid. Dette er å foretrekke for CO2 solenoider fordi de kan ta opp mindre plass, og fremdeles ha nok kraft til å kontrollere varierende mengder av karbondioksyd frigjøring.

Innenfor CO2 solenoiden, er solenoiden rolle for å omdanne elektrisk energi til mekanisk energi, og magnetventilen rolle er å benytte denne energien til å frigjøre gass-strømmen fra en del av et lukket system til det neste. I hagebruk, blir en viss mengde karbondioksyd overført fra CO2 tanker, gjennom regulatoren, gjennom CO2-solenoid og deretter inn i hagen.

På den ene enden, er solenoidene som er koblet til en timer eller en karbondioksid-sensor som forteller det da å slippe en viss mengde gass. Timeren sender en elektrisk impuls til en fjær inne i solenoiden som styrer gasstilførselen til magnetventilen. Impuls fungerer som en kommando for å skape en åpning mellom regulatoren og magnetventil, som er i den andre enden. Dette gjør at en viss mengde CO2 som skal slippes ut av systemet. Den eksakte mengden av gass som slippes ut reguleres av regulatoren som CO2 solenoid er koblet til.

CO2 solenoider er mest brukt i applikasjoner som involverer fotosyntese. I applikasjoner som ikke involverer fotosyntese og krever et konstant nivå av karbondioksid, er en CO2 solenoid ikke nødvendig fordi en regulator alene vil kontrollere CO2-nivåer. CO2-solenoider er nødvendig i plante anvendelser fordi plantene bruker varierende mengder av karbondioksyd i løpet av dagen. Derfor vil et CO2 solenoid som har en sensor innebygd i det vite hvor mye CO2 et akvarium eller klimabehov basert på plante forbruk. Denne funksjonen hindrer også karbondioksid avfall innenfor et inneholdt område.

 • En karbondioksid (CO2) solenoid er en elektromagnetisk enhet som styrer stopp og flyt av karbondioksid i et lukket system.

En lufteventil solenoid er en elektromagnetisk drift brukes til eksternt eller automatisk åpne og lukke lufteventiler som brukes som trykkavlastningsinnretninger. Solenoiden er en mye brukt aktuator type som består av en trådviklet spole, og et jernmetall stempelet. Når solenoiden er aktivert, blir et passende vurderte elektrisk strøm ført gjennom spolen og skaper en sterkt magnetfelt rundt den. Dette feltet trekker metallet stempelet forårsaker den til å bevege seg hurtig mot spolen, idet bevegelsen utnyttes til å åpne ventilen. Når strømmen er kuttet, lukkes ventilfjæren ventilmekanismen og returnerer stempelet til sin nøytrale stilling.

Lufteventilene er ofte inkludert i rørsystemer og trykkbeholdere som et middel for å lindre det innvendige trykk i systemet. Når systemet er blitt utsatt for driftstrykk, ventilen forblir lukket, bare åpnes når fartøyet eller rørsystemet krever lufting for å slippe ut trykket. Mange lufteventiler er manuelt operert ved hjelp av en spak kamstyres eller skrue ned mekanisme. I anvendelser hvor ventilen er plassert langt fra operatørstasjoner eller hvor miljøet rundt ventilen eller innholdet av systemet er skadelige, er en ekstern oppløsning som for eksempel en lufteventil solenoid som kreves av åpenbare grunner. Det samme gjelder for ubemannede programmer eller ventiler som ligger i små, lukkede rom hvor ventilen er utilgjengelige og som kreves for å åpne og lukke automatisk.

En av de mest levedyktige metoder for å oppnå denne fjernaktivering er lufteventilen solenoid. Enkel, effektiv og pålitelig, solenoider er det opplagte valget for et bredt spekter av lignende programmer. Som består av litt mer enn en wire spiral og en jernholdig metall stempel, er magnetenkelheten selv mens produsere pålitelig og overraskende kraftig aktivering bevegelse.

I tilfelle av en vanlig lufteventil solenoid, vil stempelet feste til den fjærbelastede ventilstammen via en rekke bindinger. Når en operatør eller et automatisert system sender en elektrisk strøm til magnetpolen, er et kraftig magnetfelt som frembringes rundt det som tiltrekker metall stempelet. Dette fører til at stempelet til å bevege seg raskt mot spolen, hvorved bevegelsen overføres via binding til ventilstammen, åpner den i prosessen. Når trykket i systemet har sunket til ønsket nivå, blir spolestrøm kuttet, slik at ventilfjæren for å trekke stempelet og ventilmekanismen tilbake til lukket stilling. Dette tilbakestiller lufteventilen solenoid i beredskap for neste trykksyklus.

 • En lufteventil solenoid er en elektromagnetisk drift brukes til eksternt eller automatisk åpne og lukke lufteventiler som brukes som trykkavlastningsinnretninger.

Hva er en luftfukter Solenoid?

February 17 by Eliza

En luftfukter solenoid er en elektromagnetisk påvirkningsanordning som brukes til å åpne ventilen som leverer vann fra reservoaret til luftfukteren til dens fordamperen mekanisme. Solenoidcoilen er kablet inn i en kontroll krets som registrerer når luftfuktighet krever påfyll. Når dette skjer, leverer styrekretsen kraft til spolen, åpning av ventilen og aktivering av fordamperen. Luftfukter magnet feil vil føre til at enheten slutter å virke, men er heldigvis ikke exorbitantly dyrt å rette opp. Ukvalifiserte brukere bør imidlertid ikke prøve å erstatte en defekt magnet seg selv som de ofte bære strøm og kan utgjøre et elektrosjokk fare.

Luftfuktere er enheter som brukes til å legge til fuktighet, eller luftbåren vanndamp, til en lukket atmosfære. Lav luftfuktighet kan føre til en rekke helse- og strukturelle problemer i hjem eller kontorer nødvendiggjør bruk av en luftfukter. Det finnes flere typer luftfukter i generell bruk, inkludert damp, løpehjul, og ultralyd typer. Selv om deres interne mekanismer varierer betydelig, de består av flere felles elementer. Disse omfatter et reservoar, en fordamper mekanisme, og en luftfukter magnetventil.

Driften av en luftfukter er ganske enkel, med et reservoar som inneholder vann mater en fordamperenheten via en magnetventil. Fordamperen forårsaker at vann som skal slippes ut i atmosfæren i form av fine dråper som blir suspendert i luften gjenopprette et akseptabelt nivå av fuktighet. Vannet blir ikke matet til fordamperen stadig med luftfukter magnetventil rester stengt inntil luftfuktighet faller under et fastsatt nivå. Ventilen er litt mer enn en standard vann magnetventil slås av og på av en styringskrets utstyrt med en sensor som er kjent som en humidistat som reagerer med den omgivende atmosfærisk luftfuktighet.

Defekt luftfukter magnetventiler er en vanlig årsak til luftfukter feil, som enhet ikke vil fungere i det hele tatt hvis ventilen ikke åpner eller funksjon feil hvis det syltetøy åpen. Heldigvis, magnetventilene ikke er altfor dyrt å reparere eller erstatte. Det bør bemerkes at, selv om mange luftfukter magnetventiler bære lave spenninger i 12- til 24-volt område, kan de bli drevet av nettspenninger. Alle som ikke innehar den nødvendige erfaring risikerer potensiell elektrosjokk bør de forsøke å erstatte eller reparere magnet seg selv. Som med de fleste elektriske apparater, er det alltid bedre å verve tjenestene av en kvalifisert servicetekniker for å gjøre jobben, spesielt hvis enheten er fortsatt under garantien.

Hva er en Starter Solenoid?

August 27 by Eliza

Starter solenoider er elektriske komponenter som finnes i de fleste biler, lastebiler og andre kjøretøyer. Hovedformålet med en start solenoid er å isolere en tenningsbryter fra den høye strømstyrke som er nødvendig for å drive en startmotor. Når en tenningen slås i et av disse systemene, er batterispenning gitt til en forrett solenoid. Som fører til at magnet å aktivere og bygge bro over en kontakt mellom starteren og batteriet. De fleste startmotorer har integrert magnetventiler, men i enkelte tilfeller starteren solenoid er en egen komponent.

De fleste forbrenningsmotorer som finnes i biler og lastebiler krever en elektrisk motor for å komme i gang. Hensikten med denne startmotoren er å rotere motoren til forbrenningsprosessen kan ta over. Siden disse elektriske motorer ofte ta flere hundre ampere å operere, er det nødvendig å isolere starterkretsen fra tenningsnøkkelen. Dette er en av de viktigste anvendelser av en start solenoid.

En solenoid er en elektrisk komponent som består av en metall slug med en spole viklet rundt det. Når spolen får strøm, blir et magnetisk felt som genereres og kjernen tvinges til å bevege seg. Denne virkning blir brukt i en start solenoid for å virke som en slags relé. Disse solenoider er typisk koblet til batterispenningen på den ene side og en startmotor på den annen, og blir aktivert av en bryter. Når bryteren er slått, engasjerer solenoid og gir batterispenning direkte til starteren.

Når start solenoider installeres direkte på startmotorer, de ofte utfører en annen nyttig handling. Den lineære bevegelse av magnetkjernen kan brukes til å flytte startutstyr, slik at den i inngrep med svinghjulet. Dersom start solenoiden ikke er montert direkte på motoren, og en annen metode må brukes for å utføre denne handling. I de fleste tilfeller som involverer en separat solenoid, vil start girakselen har et skruelinjeformet spor. Dette bevirker rotasjonsbevegelse av startaksel for å tvinge tannhjulet på plass i stedet for den lineære bevegelse av en solenoid.

I applikasjoner der solenoider er separate komponenter, de er vanligvis enkle å erstatte. Disse solenoider er vanligvis installert et sted i motorrommet, og vanligvis har fire elektriske forbindelser. Integrerte start solenoider er vanligvis vanskeligere å nå, og når de mislykkes er det vanlig å erstatte eller gjenoppbygge hele starter. I begge tilfeller er det nødvendig å koble fra batteriet før du prøver å jobbe på relé, siden de har live-tilkoblinger som kan lett kortslutning under en reparasjon operasjon.

 • De fleste forbrenningsmotorer som finnes i biler og lastebiler krever en elektrisk motor for å komme i gang.
 • Når en bil tenningen slås, aktiverer det starteren solenoid.
 • Når tenningen slås i en bil, er batterispenning gitt til en forrett solenoid.

Hva er en Mower Solenoid?

November 22 by Eliza

En gressklipper solenoid er en elektronisk enhet som brukes til å kople inn klippeaggregatet av en ridning gressklipper. Brukes til å aktivere en elektronisk clutch, blir klipperen solenoid ment å tjene ikke bare som et middel til å bytte klippeaggregatet på, er det også brukes som en sikkerhetsanordning i tilfelle et uhell. Mange gressklippere ikke bare kable klipperen solenoid inn klippeaggregatet, men solenoiden også kablet inn en sikkerhetsbryter som kan deaktivere klippeaggregatet i tilfelle en nødsituasjon.

Mye som klimaanlegg pumpen i en bil, klippeaggregatet på de fleste ride gressklippere benytter en elektronisk clutch til makten klippeknivene. Clutchen gjør at drivreima til å operere fritt, uten å kjøre klippeknivene til operatør brytere på klipperen solenoid. Når dette skjer, er beltet drevet og ikke lenger får lov til å ri på gratis-wheeling trinse. Bladene begynner å spinne og klipperen er i stand til å fungere som tiltenkt. Klipperen solenoid vil vanligvis slå av når klipperen stilles i revers, men en manuell overstyring er vanligvis brukes til å tillate at klipperen brukes når du er i revers.

Ofte kalt en død manns switch, er en sikkerhetsbryter montert under førersetet rutinemessig koblet inn i klipperen solenoid og brukes til å bytte klippeknivene off i tilfelle føreren blir fraværende fra klipperen setet. Denne enheten er beregnet for å forebygge skader oppstår dersom båtføreren skulle bli arbeidsudyktig og falle ut av klipperen eller annen grunn. Noen klipperen dekk design også innlemme en nødsituasjon avstengningsfunksjon på klippeaggregatet i tilfelle det blir overbelastes ned eller overopphetet eller annen grunn. Dette er ment å beskytte båndene fra å bli skadet på grunn av sluring og brenning, så vel som for å beskytte koplingen mot varmeskader.

Den vanligste metoden for kabling en gressklipper solenoid inn en gressklipper elektriske system er å koble magnet inn på bryteren, shifter mekanisme og sikkerhetsbryter, sete. En annen mottaker av solenoid ledningsnett er clutchpedalen. Gressklippere utstyrt slik, er det manuell overstyring bryter også kablet inn i klipperen solenoid å tillate bruk av gressklipperen i revers applikasjoner. Denne bryteren krever vanligvis operatøren å trykke ned en overstyring knappen og hold den nede hele tiden klipperen er engasjert i revers.

Hva er et Micro Solenoid?

February 10 by Eliza

En mikro solenoid er en elektronisk styrt ventil som enten er meget liten eller kan styre meget små mengder væske. Ventiler som har blitt miniatyrisert i størrelse til mikroskala er anvendelige i medisinske anordninger. På en litt større målestokk, kan små magnetventiler være utformet for å styre ekstremt små mengder av væske. Disse ventilene er nyttige i medisinsk dosering eller laboratorieanalyseutstyr som krever mikro mengder medisiner eller reagenser.

Miniatyr solenoider ble utviklet på slutten av 20-tallet for å støtte økende interesse implanterbare eller bærbar dispenserutstyr. Pasienter som gjennomgår kjemisk behandling ofte krever kontinuerlig lav-mengde narkotika levering. Denne behandlingen kan fortsettes utenfor et sykehus eller sykehus for å fremme trivsel. En mikro solenoid leveringssystem forbinder styreventilene til en mikroprosessor for å avlevere medikamentet behandlingen med en foreskrevet hastighet. Batterier kan betjene systemet fordi mikro magnet krever svært lite strøm.

Kontroll av små mengder væske brukes til rommet medisinsk forsyning utstyr, i luftesystemer og i pilotanlegg operasjoner for småskala produksjon. Et rom leveringssystem kan gi små mengder narkotika som ligner på et bærbart system, med en strømledning leverer elektrisitet. Air kontroll ved hjelp av mikro solenoider har vært brukt i bevegelig, eller bevegelig, proteser. Lignende luftstyrte ventiler kan brukes for kjemisk levering til pilotanleggsoperasjoner.

En annen vanlig bruk av en mikro solenoid er i laboratorium analyseutstyr. Væske og gass-kromatografi og andre enheter bruke meget små mengder av reagenser og fluider som blir testet. Tidlige versjoner av disse maskinene som kreves teknikere for å legge til disse materialene manuelt etter behov. En interesse for automatisering har resultert i maskiner som er programmert til å legge kjemikalier ved hjelp av magnetventiler. Disse automatiske testsystemer er pålitelig og gir pålitelige og reproduserbare testresultater.

Denne teknologien kan brukes til å slå væske flyter på eller av, samt å kontrollere dem. Noen medisinske enheter krever start rask og stoppe kontroller, kanskje for levering av legemidler, for å kontrollere en mikro-pumpe, eller å fungere som en nødstopp. En mikro solenoid viser utmerket høy hastighet reaksjonstiden og kan brukes som en klemme ventil for plastrør eller en stoppventil for gasser eller væsker.

Romforskning er en annen er hvor mikro solenoider brukes. Puls motorer gir skyvekraft til missiler og raketter ved å levere drivstoff i en rask serie av pulser, og skaper en gjentakende detonasjon. Mikro solenoider har vist seg å fungere på 100-pluss sykluser per sekund eller høyere frekvenser som puls motorer krever. Testing har også vist mikro solenoider å ha en levetid på millioner av åpne og lukke sykluser, som gir god slitestyrke og pålitelighet.

 • På en litt større målestokk, kan magnetventilene være utformet til å kontrollere mengdene av fluider.

En lystgass solenoid er et elektrisk apparat som brukes til å administrere et skudd av lystgass, når det trengs. Typisk elektrisk, lar de nitrøse solenoid virker på samme måte som en elektrisk bryter, og gassen fra nitrøse flasken til å strømme gjennom en tilførselsledning når solenoiden er aktivert. I en typisk anvendelse, vil den nitrøse solenoiden aktiveres av enten en manuell eller en automatisk bryter. Den manuelle bryteren ville kreve noen eller noe å utløse den, mens den automatiske bryteren ville bli utløst ved en forhåndsbestemt tid.

Dinitrogenoksid er et gassformig stoff som brukes til å lage strøm når det injiseres i en bensindrevet motor. Det er også brukt i tannlegekontor å sette pasientene sover under visse tannbehandling, og det brukes i industrielle applikasjoner for å kjøle varmt utstyr. Den nitrøse solenoid tillater nitrøse å angi enten brennstoffstrømmen til motoren eller pustemaske av pasienten. En typisk elektromagneten er programmert til ikke bare å åpne en ventil og tillate at et skudd av gass å strømme gjennom, men det er også utformet for å holde ventilen åpen i en forutbestemt tidsperiode. Dette gjør det mulig for brukeren å finne ut hvor mye lystgass han eller hun ønsker å bruke og å nøyaktig kontrollere flyten.

Ofte er et lystgass system avhengig av en annen kjemisk å fungere ordentlig. I en bil program, er dette typisk bensin. Drift med sin egen uavhengige solenoid, er brennstoffsystemet programmert til å sprøyte brensel i det nøyaktige øyeblikk, og for hele varigheten at den nitrøse solenoiden sprøyting lystgass. I en maskin,, bare gjør det motoren til å bruke all den ekstra drivstoff som blir sprøytet inn i drivstoffsystemet på lystgass gjør ikke kraften. Det er drivstoffet som skaper og gjør det tilsatt hestekrefter i motoren.

Det mest vanlige problem med en nitrøse solenoid er dets tendens til å brenne ut. Å være en elektronisk komponent, kan magnet tidvis brenne ut hvis det holdes åpent for for stor for en tid. Flyten av strøm gjennom nitrøse solenoiden bevirker at ventilen blir overopphetet, slik at ventilen brenner ut. Solenoiden ofte holder seg åpen når den brenner ut, og alle de nitrøse fra tilførselstanken går ofte tapt. På en industriell anvendelse, hvor den nitrogenholdige blir brukt til å avkjøle en komponent, er dette vanligvis resulterer i en overopphetet komponent kort tid etter at flasken går tørr.

 • En typisk solenoid er programmert til å åpne en ventil, at et skudd av gass til å strømme gjennom og holde åpent for en forutbestemt tidsperiode.

Det finnes mange forskjellige typer av solenoider, skjønt de problemer som vanligvis oppstår med disse komponentene kan grupperes i et par grunnleggende kategorier. Vanlige magnet problemer inkluderer stempler som sitter fast enten inn eller ut, festet ventiler som er frosset på plass, dårlige interne spolevindingene, og overdreven støy under drift. Noen av disse problemene er et resultat av indre magnet problemer, mens andre er vanligvis forårsaket av eksterne komponenter. Prosessen med å feste magnet problemer er forskjellig fra ett tilfelle til et annet, så er det noen ganger mulig å reparere en defekt enhet, mens andre må ganske enkelt skiftes ut.

Solenoider er elektromekaniske anordninger som typisk anvendes for å regulere strømmen av forskjellige stoffer. Den grunnleggende struktur av en solenoid vanligvis består av en skruelinjeformet spole som er viklet rundt et stål- eller jernankeret. Når elektrisk strøm tilføres til solenoiden, kan den omdannes til mekanisk energi på en forutsigbar måte. Solenoider er ofte koblet sammen med ventiler og brukes til å åpne eller lukke dem basert på hvorvidt et elektrisk signal har blitt påført. I andre tilfeller kan solenoider brukes til å utføre annet mekanisk arbeid, som lukker et sett av kontakter.

På grunn av det faktum at solenoider avhenge induktive spoler for å operere mange felles magnet problemer dreie seg om dette systemet. Interne viklinger som har gått dårlig kan føre til en solenoid for å slutte å arbeide på riktig måte, og det er mulig for spoler smelter, brenner eller ganske enkelt kortsluttes. Lignende problemer kan inntreffe dersom armaturen er bøyd eller tilsmusset, dersom det er overskudd av varme eller fuktighet tilstede, eller hvis et feilspenning påtrykkes en enhet.

Mange andre vanlige solenoid-problemer relatert til ventilene at disse komponenter er ofte utformet for å åpne og lukke. Magnetventiler kan være to, tre eller fire måte og øke i kompleksitet tilsvarende. Hvis en solenoid ikke klarer å åpne eller lukke ordentlig, er ett vanlig problem skitt eller andre forurensninger i ventilsetet. Denne typen grit kan føre til en ventil for å bli sittende fast eller hindre den fra settling på plass riktig. Urettmessige spenninger kan også forårsake dette problemet, som kan korrosjon og brent ut spoler.

De fleste magnet problemer resultere i en komponent unnlate å fungere ordentlig, men andre problemer bare lage ubehagelige eller irriterende lyder. Solenoids at buzz eller klakk under drift vanligvis gjør det på grunn av interne ventilkomponenter. I de fleste tilfeller er disse lyder forårsaket av overdreven fluidtrykkforskjeller mellom innløp og utløp sider av en ventil. Hvis dette er tilfelle, kan støyen vanligvis reduseres ved å ta forholdsregler for å redusere trykket på innløpssiden.

 • Solenoid.
 • Syv solenoider.
 • På grunn av det faktum at solenoider avhenge induktive spoler for å operere mange felles magnet problemer dreie seg om dette systemet.