hvordan organisere non profit

Non-profit ansvarlighet sikres gjennom en rekke obligatoriske og frivillige midler. Regjeringer kan kreve at visse dokumentasjon gjøres offentlig tilgjengelig, og mange frivillige organisasjoner velger å gjøre ytterligere informasjon tilgjengelig. Bevilgende myndighet krever ofte bevis for at deres penger er blitt brukt som de skal. Begge disse målene er støttet av oppmuntring av en kultur for åpenhet i non-profit sektor. For eksempel i USA, mange non-profit organisasjoner velger å følge regelverket fastsatt for børsnoterte selskaper i den amerikanske Competitiveness and Corporate Accountability Act av 2002, også kalt Sarbanes-Oxley Act.

Når folk snakker om non-profit ansvarlighet, mener de ofte økonomisk ansvarlighet i spesifikke. Non-profit skattefritak er en av de viktigste måtene en non-profit sparer penger, og mange regjeringer krever at dokumentasjon av denne statusen være lett tilgjengelig for offentlig ettersyn. Avhengig av hvor en non-profit organisasjon er lokalisert, kan det samme være tilfelle for årlige selvangivelse og andre finansielle dokumenter som revisjoner.

Integriteten til en revisjon er et annet mål på non-profit ansvarlighet. En utenfor revisjon sikrer høyeste grad av ansvarlighet, men kan ikke bli pålagt ved lov. Mange ideelle organisasjoner, men gjennomføre interne revisjoner som en måte å vise publikum at de er ansvarlige for sin økonomiske status. De ideelle organisasjoner som følger Sarbanes-Oxley Act forskrifter sikre at interne revisorer er medlemmer av organisasjonens styre, har økonomisk kompetanse, og ikke blir kompensert for sine tjenester. Non-profitt også rotere deres Revisjonsgruppen hvert femte år, og unngå å gjøre lån til sine saksbehandlere.

Non-profit ansvarlighet strekker seg også utover viser hvor mye penger ble brukt på levering av tjenester og andre utgifter for å bevare integriteten til organisasjonens formål. Mange non-profit organisasjoner samle og publisere data om natur og effekten av sitt arbeid. Dette sikrer givere ikke bare at pengene deres blir satt til sin tiltenkte bruk, men også at den non-profit genererer positive, konkrete resultater. Sannferdig og nøyaktig oppfordringer om midler også snakke med en non-profit byrå ansvarlighet.

Andre indikatorer på non-profit ansvarlighet inkludere eksistensen av en etisk, en interessekonflikt politikk, og en sterk taushetsplikt politikk på aktuelle organisasjonen. Respons på spørsmål eller bekymringer er også et mål på ansvarlighet. Dette gjelder både "oppover" respons til finansiører og reguleringsorganer og til "nedover" respons til kunder og samfunnet tjent med en gitt non-profit organisasjon.

En non-profit organisasjon fokuserer sin innsats på å hjelpe mennesker og å tilby en tjeneste, ikke på å gjøre en fortjeneste. Det er noen var å starte en non-profit organisasjon, og det er også noen universelle sannheter som du trenger å forstå før du gjør det. Du kan lære hvordan du starter en non-profit organisasjon ved å ta en business class som inkluderer dette emnet eller ved å lese bøker om non-profit organisasjoner. En av de beste måtene å lære, men er ved å jobbe på en non-profit eller ved å tjene på sitt styre, enten som vil hjelpe deg å lære de finere detaljene i hvordan disse organisasjonene opererer.

Uansett hvor du lærer om å starte en non-profit organisasjon, er det noen ting som du absolutt må vite. Først må du vurdere hva slags non-profit organisasjon du vil starte, fordi noen fokus på veldedige formål, og andre er religiøse, pedagogisk eller vitenskapelig. En like viktig skritt er faktisk å sette opp et system som best utnytter midler, fordi disse organisasjonene tar i penger og betale sine ansatte, men de setter alle av overskuddet mot årsaken.

Bortsett fra disse to viktige fakta, vil du trenger for å forstå alle de juridiske kravene for å operere en non-profit. Denne type organisasjon må ha en formålsparagraf som beskriver sine mål og hvordan den vil oppnå dem. Du må også fylle ut den aktuelle papirene for å skape organisasjonen og fil for non-profit skattefritak. Det er også viktig å lære om noen spesiell lisensiering at byen din krever.

Hvis du ønsker å lære hvordan du starter en non-profit organisasjon, må du også forskning driftskostnader og økonomi. En viktig komponent for veldedige organisasjoner er fundraising, så er det viktig for deg å lære ulike metoder for å skaffe penger, for eksempel ber om donasjoner, holder pengeinnsamling hendelser og mer. En annen måte å få penger er gjennom tilskudd, typisk fra regjeringen eller andre veldedige organisasjoner, som vanligvis har et komplekst system for søknad og må nøye studert.

 • De som starter en non-profit bør lære noe om online fundraising.
 • Finne en lidenskap nær hjertet ditt er en viktig del av å starte en non-profit.

Gjennomføre en Styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse) for en non-profit er like enkelt som å bruke prinsippet om SWOT forretningsplanlegging strategi til non-profit. Dette kan gjøres ved å oppdage styrker, muligheter, svakheter og trusler mot non-profit organisasjon. Styrkene til en non-profit inkluderer frivillig arbeid og donasjoner, svakheter inkluderer en over-avhengighet av donasjoner, muligheter inkluderer statlige incentiver, og truslene inkluderer for mye konkurranse.

Det første trinnet i å gjennomføre en SWOT-analyse for en non-profit er å finne ut hvor styrkene til non-profit løgn. Dette innebærer å bestemme egenskaper som plasserer den spesielle non-profit i en posisjon av styrke i forhold til alle de andre ideelle organisasjoner både innenfor valgte nisje og andre områder av spesialisering. Også av bekymring er de egenskaper som gjør den non-profit en sterkere organisasjon bare av seg selv, så vel som de egenskaper at det kan trekke på for å hjelpe den vokse. Noen av styrkene til en non-profit inkluderer det faktum at det meste av arbeidet gjøres av frivillige og det faktum at det meste av pengene og materialer som non-profitt bruk for sine driftskostnader og veldedighetsarbeid kommer fra donasjoner.

Svakhetene identifiserbare i en SWOT-analyse for en non-profit organisasjon omfatter alle de faktorene som setter organisasjonen i en posisjon av svakhet. Slike ting kan inkludere det faktum at de er avhengig av bidrag og donasjoner. Dette er noe som non-profit organisasjoner er ikke i stand til å kontrollere, siden de ikke kan tvinge folk til å gi dem penger. Som sådan, er det non-profit organisasjon tvunget til å avhenge av goodwill av bidragsytere. Siden det har ingen måte å forutsi hvor mye det vil få i enhver bedrift syklus, dette gjør det veldig vanskelig å lage et budsjett.

Muligheter i en SWOT-analyse for en non-profit inkludere faktorer som offentlig støtte. De fleste ideelle organisasjoner er kvalifisert for alle typer offentlige tilskudd, som de kan bruke mot sin misjon. Bortsett fra tilskudd, de er også kvalifisert for alle typer skattefradrag og unntak, ytterligere frigjøre kapital som kan brukes til sitt arbeid. Andre muligheter som kan kapitaliserte på inkluderer muligheten til å organisere fundraisers for å hjelpe dem å tjene penger og evnen til å organisere andre funksjoner som tombola tegninger.

Trusler i en SWOT-analyse for en non-profit inkluderer alle disse aspektene som truer fortsatt overlevelse av non-profit. Den største trusselen for ideelle organisasjoner er en nedgang i økonomien, som kan oversettes til en minkende veldedige donasjoner. En annen trussel er for mye konkurranse fra for mange non-profit organisasjoner som arbeider for samme formål. Dette gjør det vanskeligere for folk å velge hvilke non-profit å donere til, og det fører også til en divisjon av midlene i mindre biter.

 • En SWOT-analyse er et verktøy som kan brukes til å måle styrker og svakheter ved en virksomhet eller person.

Vedtekter er de regler og prosedyrer som enhver organisasjon bruker for å etablere sitt bord, offiserer, og medlemskap, og for å drive sin operative og administrative virksomhet. Personen eller komiteen ansvarlig for å skrive non-profit vedtektene bør være kjent med eventuelle statlige krav til dokumentet, samt de overordnede mål og behov i organisasjonen. Når du skriver non-profit vedtektene, bør de henvende seg nødvendig informasjon, gi en klar disposisjon for å drive organisasjonen, og være så tydelig og kortfattet som mulig.

Non-profit vedtektene bør omfatte de regler og prosedyrer for å etablere et styre. Dette vil inkludere frekvensen og prosedyre for valg eller ansettelse av styremedlemmer, samt lengden på sine egne premisser og hvor mange påfølgende vilkår de kan tjene. Vedtektene skal inneholde informasjon om hvordan styremøter vil bli gjennomført, samt minimum antall medlemmer som kreves for å være til stede for en avstemning quorum. Prosedyrer for å fjerne et styremedlem, når det er nødvendig, bør være svært tydelig frem i vedtektene. En uttalelse som beskriver grensene for ansvar for styremedlemmer er også en god idé.

Valg av styremedlemmer bør også tas opp i vedtektene. Non-profit organisasjon vil identifisere hvilke offiserer er nødvendig for å effektivt drive forretninger, og deretter etablere regler for valg av offiserer og lengden på deres premisser. Den plikter, ansvar og myndighet i hver offiser bør være bredt, men klart definert. I tillegg er det en god idé å inkludere en uttalelse om hvilke medlemmer eller assistent offiserer vil ha myndighet til å stå i når en offiser er midlertidig fraværende.

Organisasjonen bør avgjøre hvorvidt det vil ha en avstemning medlemskap. Hvis den generelle medlemskap gis fullmakt til å stemme på visse problemer, bør vedtektene ta prosedyrene for dette stemme. Vanligvis vil dette omfatte en definisjon av hvem som er medlem, medlemmenes individuelle rettigheter som en del av organisasjonen, og prosessen for å holde møter og stemme på spørsmål.

Mens det er viktig å overholde alle gjeldende forskrifter om non-profit vedtektene, bør de holdes så kort som mulig, og bred nok til at organisasjonen en viss fleksibilitet. For eksempel, i stedet for å si at styret vil møte på 06:00 på den tredje tirsdagen i hver måned, er en mer fleksibel erklæring om at styret skal møtes med jevne mellomrom, men minst en gang per kvartal. Dette gjør at organisasjonen viss fleksibilitet til å endre møte dager og tider som er nødvendige, men forbli i samsvar med sine egne vedtekter. Dette er bare ett mulig eksempel; begrepene kortfattethet og fleksibilitet bør generelt gjelde der det er mulig.

Når vedtektene er skrevet, vedtatt av styret, og sendt til de aktuelle styrende myndigheter, bør de være revisited på regelmessig basis, kanskje hver 3-5 år. En non-profit organisasjon, over sin levetid, kan endre retning og fokus som behovene til sine medlemmer endres. Lokale og regionale lover om non-profit vedtektene kan også endre seg fra tid til annen. Vedtektene skal reflektere og støtte ordnede formålet med organisasjonen, og vil måtte endres og revideres med jevne mellomrom som non-profit vokser og modnes. Det er også en god idé å ha noen store endringer i vedtektene anmeldt av en erfaren advokat for å sikre samsvar med alle gjeldende lover.

 • Ikke-statlige organisasjoner (NGOer) er vanligvis ikke-for-profit bedrifter som er satt opp med sikte på å oppfylle et identifisert behov i samfunnet.
 • Vedtekter er de regler og prosedyrer som enhver organisasjon bruker for å etablere sitt bord, offiserer, og medlemskap, og for å drive sin operative og administrative virksomhet.

Utvikling av en non-profit strategisk plan består av å ta opp sentrale problemstillinger som vil ende opp med å bli en blåkopi for organisasjonens suksess. De viktigste spørsmålene for å fokusere på å begynne med organisasjonens formål, visjon og verdier, og dets mål. Deretter bør du se på hvilke eiendeler og ressurser organisasjonen har, sammen med en SWOT-analyse: styrker, svakheter, muligheter og trusler. Til slutt bør du vurdere programmer, tjenester og aktiviteter organisasjonen vil iverksette for å nå sine mål. Disse problemene vil gjøre opp strategiplanen, som deretter pakket og delt internt, med giverne, og med publikum.

Misjonen, visjon og verdier uttalelser er de viktigste aspektene av non-profit strategisk plan. Formålsparagraf bør klargjøre grunnen for etableringen av non-profit organisasjon i første omgang. Visjonen uttalelsen er ofte inkludert, men ikke nødvendig, og det skal skissere hva organisasjonen vil se ut i fremtiden. Verdiene er inkludert noen ganger for å sikre at de som kjører en non-profit er på samme side.

Kjøttet av et non-profit strategisk plan er de mål og målsettinger. En non-profit bedrift har til å arbeide mot å nå disse for å opprettholde seg selv. Målene er de generelle prestasjoner som den non-profit ønsker å oppnå i løpet av tre år. Målene er de spesifikke taktikk som vil oppnå de mål som er satt. Tenk på mål som milepæler med tidsfrister.

Hver non-profit starter ut med minst en eiendel eller ressurs, selv om det er bare de ferdigheter som grunnleggeren tilfører organisasjonen. Andre eiendeler og ressurser som vanligvis inngår i en non-profit plan er kompetanse; penger; eiendomsmegling; teknologi, utstyr og maskiner; ansatte og frivillige; og erfaring. Denne delen av planen ikke trenger å inkludere fremtidige eiendeler eller ressurser styret eller gründerne håper å skaffe seg, men bør være en vurdering av hva som er tilgjengelig for øyeblikket.

Mange typer bedrifter bruker en styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse) når du skriver en bedrift eller strategisk plan. Det er også en populær metode som brukes av non-profit organisasjoner for å skape de beste strategiene som vil hjelpe organisasjonen oppnå sine mål og målsettinger. Styrker og svakheter er interne problemer, mens muligheter og trusler vurdere eksterne faktorer.

Programmene, tjenester og aktiviteter i organisasjonen bør falle i tråd med oppdraget og visjon, og være et middel for å oppnå mål og målsettinger. Dette er den delen av non-profit strategisk plan som publikum ser, og det er hvordan givere vil avgjøre hvorvidt de ønsker å gi et bidrag. Aktivitetene kan omfatte interne aktiviteter som de ansatte og styrer vil forplikte seg til å gjennomføre organisasjonens formålsparagraf.

Kjøre en non-profit uten en strategisk plan er som å kjøre en bil med ingen anelse om hvor du skal dra. Det er ikke en effektiv tilnærming, og det er vanligvis ikke bærekraftig i det lange løp. En non-profit strategisk plan er ikke statisk og det bør endres etter hvert som organisasjonen vokser, men det er viktig å formulere minst en grunnleggende plan som utgangspunkt for enhver organisasjon.

 • En non-profit organisasjon ved hjelp av en SWOT-analyse kan identifisere en mangel på offentlig bevissthet om sin sak som en svakhet, men forbindelser til media, noe som kan endre på det scenariet som en styrke.
 • En non-profit strategiske plan kan omfatte ulike donasjons stasjoner.

Når du velger den beste non-profit gjeld konsolideringen, er det best å undersøke mulige organisasjoner før du tar en endelig beslutning. Validere organisasjonens non-profit status er et godt sted å begynne. Det er også viktig å være sikker på at du bruker en non-profit gjeld konsolideringen vil ikke ha en negativ innvirkning på den enkeltes kreditt rapporten. Sammenligne kostnadene mellom ulike non-profit gjeld consolidators kan bidra til å finne den laveste kostnaden ved konsolidering gjeld.

En grundig undersøkelse bør gi tilstrekkelig informasjon om en non-profit gjeld konsolideringen. Gransker gyldigheten av non-profit status kan gjøres ganske enkelt ved å spørre for å se en 501 (c) (3) sertifikat. Dette er et sertifikat som regjeringen skattekontoret saker til non-profit organisasjoner, som må oppfylle bestemte krav for å bli sertifisert.

Kontroll med organisasjoner som Better Business Bureau (BBB), som opererer i USA og Canada, kan gi innsikt i organisasjonens omdømme og pålitelighet blant forbrukerne. Organisasjoner som BBB tilbyr rapporter om en non-profit gjeld konsolideringen pålitelighet og også avsløre eventuelle klager gjort om organisasjonen gjennom BBB. De fleste offentlige kontorer også tilby noen form for forbrukersaker kontor som kan være ganske lærerikt, spesielt når søker finansielle tjenester organisasjoner. De kan tilby utdanning til forbrukerne, noe som gjør det lettere å få øye på falske organisasjoner.

Noen gjeld konsolidering organisasjoner kan faktisk ha en negativ innvirkning på en persons kredittverdighet. For å sikre at en gjeld konsolidering ikke vil vises på en kreditt-rapporten, skal den enkelte få en skriftlig uttalelse fra gjeld konsolideringen som bekrefter dette ikke vil skje. Det er også viktig å være klar over at mange kredittkort selskaper kan plassere en konto i samlingene til tross for gjeld-konsolidering innsats. Dette også kan negativt påvirke en kredittvurdering. Det er best å forhandle frem en uttalelse fra hver regning samler, gjennom non-profit gjeld konsolideringen, som sikrer kontoen vil ikke rapportere negativt på noen kreditt byrå.

Prissammenligning er viktig i å velge den beste konsolideringen. Noen gjeld konsolidering tjenester betalt en prosentandel av den totale månedlige betalingen. Andre bare kreve en flat avgift hver måned. Til nøyaktig sammenligne avgifter, er det viktig å beregne prosent og komme til en endelig pengebeløp som representerer serviceavgift. Velge tjenesten med lavest tjenesten rente vil bidra til å redusere utbetalinger samlet.

Det er mange forskjellige veldedige stiftelser og selskaper som noen ganger vil gi tilskudd midler til ideelle organisasjoner. For mange organisasjoner, er non-profit stipend finansiering en primær inntektskilde. Ulike regionale og lokale enheter sette av penger spesielt for å støtte frivillige organisasjoner. Denne typen finansiering er kjent som en non-profit stipend. Søker om en non-profit Tilskuddet kan noen ganger virke som en skremmende oppgave, men med tilstrekkelig planlegging og riktig oppmerksomhet på detaljer kan du være vellykket. Som en generell regel bør du gjøre følgende når du søker på en non-profit stipend.

Det første steget du bør ta når du søker om en non-profit stipendet er å finne ut om du er kvalifisert. I noen steder, bedrifter og veldedige stiftelser vil bare belønne tilskudd til organisasjoner med visse skattefri klassifikasjoner som er definert av regionale lover. Dette kravet bidrar til å bestemme hvilke organisasjoner overholde regelverket for ideelle organisasjoner.

Det neste trinnet i å søke om et non-profit stipendet er å identifisere en potensiell grantor. Det finnes en rekke forskjellige måter å finne veldedige stiftelser, bedrifter og enkeltpersoner som gir midler til å støtte frivillige organisasjoner. Lokale bibliotekene samt ressurser på Internett tilbyr en enorm samling av informasjon for å finne mulige finansieringskilder. I tillegg er noen grantors publisere forespørsler om forslag for å varsle non-profit organisasjoner av konkrete planer om å donere penger.

Deretter bør du lese nøye gjennom stiftelsen eller corporationâ € ™ s finansiering retningslinjer. Mange ganger en veldedig stiftelse vil gi retningslinjer med informasjon om hva typer programmer, prosjekter og organisasjoner de er villige til å finansiere. Disse retningslinjene vanligvis skissere hva pengebeløp kan bli bedt sammen med søknadsfrister, og på hvilken dato søkere kan forvente å bli varslet om en aksept eller avvisning. Å gi nøye hensyn til disse retningslinjene finansiering vil vanligvis avgjøre om grunnlaget eller selskap er en god match for din organisasjon.

Når du har bestemt en stiftelsens eller corporationâ € ™ s spesifikke krav for tildeling av en non-profit stipend, bør du være bedre i stand til å levere et vellykket program. En mulig måte å bedre sjansene dine for å motta et stipend er å prøve å finne en felles plattform mellom filosofi for organisasjonen og at av grantorâ € ™ s. Det kan noen ganger være nyttig hvis språket som brukes i søknaden din ligner på det språket som brukes i grantorâ € ™ s finansiering retningslinjer.

Trolig det viktigste steget i å søke om et non-profit tilskuddet er å følge instruksjonene som følger med selve søknaden. Som en generell regel bør du unngå å gi enten for mye eller for lite informasjon til potensielle grantor. Følge instruksjonene nøyaktig bør gi grantor med all informasjon som er nødvendig for å ta en beslutning om finansiering av non-profit organisasjon.

 • Ideelle organisasjoner trenger en klar misjon for å motta stipend penger.

Juridisk sett vilkårene non-profit og ikke-for-profit er utskiftbare i de fleste steder. Til tross for dette, er hvert semester vanligvis forbundet med visse typer aktiviteter - generelt, ikke-for-profitt tjene en relativt liten gruppe som er fokusert på en hobby eller sport. Ideelle organisasjoner er vanligvis fokusert på større sosiale eller politiske spørsmål, er mer velorganisert, og ofte opererer som juridiske enheter med et charter og / eller i styret som offisielt representerer gruppen. I noen land, som USA, kan en non-profit kvalifisere for skattefri status, mens en ikke-for-profit kanskje ikke.

Likheter

Selv om begge ikke-profitt og ikke-for-profitt kan tjene penger, er alt overskudd satt tilbake i organisasjonen for å holde den i gang eller på annen måte støtter organisasjonens formål. Verken type organisasjon betaler aksjonærer som en for-profit selskap gjør, og de er ofte bemannet hovedsakelig av frivillige. I tillegg, i USA, begge kan bli innlemmet på statlig nivå, noe som gir de som driver organisasjonen juridisk og finansiell beskyttelse. Noen ganger forskjellen mellom en non-profit og en ikke-for-profit kommer ned til semantikk, med en organisasjon og foretrakk å kalle seg "ikke-for-profit" for å understreke at alle pengene gjort går direkte til årsaken. Begrepet "non-profit" kan tenkes å foreslå at organisasjonen gjør ingen fortjeneste i det hele tatt, snarere enn hvordan disse fortjeneste blir brukt.

Distinksjoner

Lover på non-profitt og ikke-for-profitt varierer mellom jurisdiksjoner og land, så en organisasjon som kan anses som en non-profit i én region kan betraktes som noe annet i en annen. I tillegg kan en non-profit organisasjon bli referert til som "ikke-for-profit" regnskapsmessig å skille det fra en "for-profit" business. Generelt sett, en organisasjon regnes som en non-profit hvis den oppfyller følgende kriterier:

I de fleste tilfeller, ikke-for-profitt er mindre og basert rundt en bestemt aktivitet eller hobby. De har ofte ikke charter eller en formell styrende bord.

IRS Retningslinjer

Skattemyndighetene har fastsatt retningslinjer for kategorisering skattefri, non-profit, og ikke-for-profit organisasjoner i USA. Begrepet "ikke-for-profit" er nevnt først og fremst i forhold til fradrag tap eller utgifter, og fokuserer på aktiviteter som hobbyer, sport eller annen rekreasjon som utføres uten intensjon om å tjene penger. Enhver aktivitet som brakte inn mer penger enn det koster i tre av de fem foregående skatteår er vanligvis betraktet som "for profitt." En strikkeklubb, for eksempel, kan anses som en ikke-for-profit hvis noen penger tjent fra kontingent eller selge strikkede produkter blir satt tilbake til klubben for å kjøpe forsyninger, betale for leie på en plass for klubben å møte, eller andre utgifter for å holde klubben aktiv. Skattemyndighetene spesifikt sier at organisasjoner satt opp for å støtte en gruppe av mennesker som praktiserer det samme hobby kvalifiserer ikke som "forretnings ligaer", og kan derfor ikke få skattefri status.

En non-profit, på den annen side, kan organiseres som en bedrift, og er vanligvis forventet å tjene en profitt. Som resultat kan imidlertid ikke brukes til direkte fordel av en eller flere medlemmer av organisasjonen; det må gå direkte mot støtte oppdrag av organisasjonen. IRS grupper ideelle organisasjoner med veldedige organisasjoner, religiøse organisasjoner og private stiftelser sammen under IRC § 501 (c) 3 - 6, og med politiske organisasjoner i § 527 som de grupper som kan anses skattefri hvis de oppfyller visse kriterier. En strikking guild, for eksempel, som er satt opp for å opplyse offentligheten om strikking og å fremme næringslivets interesser til dem innenfor strikking industrien kan anses som en non-profit.

 • Ideelle organisasjoner bruke noen form for online tilstedeværelse for å fremme og støtte deres misjon.

Utledes oftere enn formelt uttalt, non-profit regnskapsstandarder refererer til typiske forventninger til ideelle organisasjoner når forene sine bøker. Direkte reguleringer som gjelder for ideelle organisasjoner er ofte minimal til den interne prosessen, men eksternt er det direkte rapporteringskrav som resulterer i et sett av non-profit regnskapsstandarder eller regler organisasjoner vil typisk følge. Eksterne rapporteringskrav er sentrale i non-profit regnskap, herunder ulike statlige og ikke-statlige etater i hvilke standarder virksomheten ikke rapportere. Disse omfatter tilskuddsordninger byråer samt styrene på andre firmaer som kan ha en eierandel i non-profitt oppdrag. Etter disse implisitte non-profit regnskapsregler sikre ensartethet og åpenhet i sluttrapportene arkivert.

Regnskap for flere finansieringskilder for de samme prosjektene er den primære årsaken til utviklingen av non-profit regnskapsstandarder. Ideelle organisasjoner trenger å illustrere hvor all finansiering kommer fra og beregne nøyaktig hvor mye finansiering er opptjent, og der at finansieringen er brukt. Bortsett fra å sende inn disse rapportene med offentlige etater, vil non-profitt også behov for å demonstrere denne informasjonen til å gi byråene som kan kreve matchende midler til å spre tilskudd samt å ta hensyn til ikke-finansielle finansieringskilder, for eksempel frivillig arbeid eller kompetanse ytet . Som sådan, non-profit regnskapsstandarder vanligvis dreie seg om bruk av periodisering metoden. Ved hjelp av denne metoden, kan non-profitt justere påløpte utgifter med finansieringskilder på en riktig måte, noe som åpner for videre spredning av tilskudd og andre kontingent finansiering.

Fondet regnskap er også en annen metode som vanligvis utplassert av non-profit organisasjoner, sentrale for non-profit regnskapsstandarder. Utnytte fondet regnskap lar ideelle organisasjoner å fordele utgiftene mot flere finansieringskilder. Gjør du det innebærer en langtekkelig prosess, men også slik at organisasjonen å nøyaktig fordele utgifter til flere finansieringskilder, samtidig som man sikrer alle utgifter er knyttet til en finansieringskilde. Derfor vil balansene til en non-profit beholde de samme kategoriene som en standard business, men vil vanligvis ha flere underkategorier for å vise hvordan inntekter og utgifter er knyttet til hver finansieringskilde. Denne forventningen er ofte lik i alle eksterne organisasjoner der en non-profit trenger å rapportere.

Mens daglig rapportering er avhengig av non-profit regnskapsstandarder for nøyaktig forene sine månedlige og kvartalsrapportene, ideelle organisasjoner har også flere periodiske rapporter det må filen. Ulike finansieringskilder kan alle har forskjellige tidsperioder der de trenger en anmeldelse av oppdaterte regnskapet i forbindelse med spredning og evaluering. Dermed non-profit regnskapsstandarder vanligvis spesifisere hva disse rapportene er, som de trenger for å bli arkivert, og når. I tillegg er en ekstern revisjon vanligvis en del av denne prosessen for å sikre standardene blir oppfylt.

 • Kjøre en vellykket ikke-for-profit bedrift krever en solid forståelse av sted og organisasjonsspesifikke regnskapsregler.
 • Ikke-statlige organisasjoner (NGOer) er vanligvis ikke-for-profit bedrifter som er satt opp med sikte på å oppfylle et identifisert behov i samfunnet.

Hva er en non-profit legat?

November 21 by Eliza

En non-profit legat er et fond som består av donasjoner som kontanter, aksjer og andre lignende typer aktiva. Vanligvis fremtiden for begavelse er sikret fordi prinsippet forblir urørt. Eiendeler trukket fra gevinster må være godt dokumentert og årsakene tilstrekkelig støttet.

Mange organisasjoner vil også begrense hvor mye som er trukket fra de tilgjengelige midlene i en non-profit legat for å aktivere legat til å vokse så mye som mulig. Ofte pengegaver vil bli investert i tillegg. Totalt sett er fondet er ment å være en langsiktig investering som sikrer den finansielle helsen til organisasjonen.

Donasjoner til en non-profit legat kan variere, avhengig av behovene til organisasjonen og hva slags givere det tiltrekker. Et fond med mange velstående bidragsytere vil tendere til å bestå av flere gaver av aksjer, obligasjoner og andre investert kapital, i tillegg til store donasjoner av kontanter. Organisasjoner som har en tendens til å være primært støttet av den generelle befolkningen vil være mer sannsynlig å ha en høyere prosentandel av pengegaver og i mer beskjedne mengder. Mange gaver består av en kombinasjon av de to.

En non-profit legat kan være spesielt nyttig for en organisasjon som er ganske ny. Denne typen økonomisk ressurs kan sikre at non-profit varer lenge nok til å sikre en god base av faste bidragsytere og andre finansielle ressurser. En begavelse øker også tilliten lang av organisasjonen, og dermed oppmuntre flere donasjoner.

Hvor mye du skal sette inn en non-profit begavelse og selv om du vil ha en i det hele tatt kan være en kompleks beslutning for en organisasjon. Mens et slikt fond kan øke stabiliteten av en non-profit, kan det også true det økonomisk på andre måter. Potensielle givere kan velge en organisasjon uten en begavelse i løpet av en som har en på grunn av den oppfatning at den siste gruppen ikke har så stort behov for midler. Givere kan også være kritisk til mindre etablerte eller mindre organisasjoner med legater fordi ikke alle tilgjengelige midler blir brukt direkte til sine mål.

Alle finansielle poster knyttet til en non-profit legat må gjøres tilgjengelig for allmennheten. Hver debet og kredit påført fondet må støttes med en akseptabel grunn til transaksjonen. Organisasjonen må også gjøre det klart at formålet med begavelsen, hvordan det skal kjøres og av hvem. Disse kravene er ment å bidra til å bevare integriteten og lovligheten av fondet.

Non-profit ekteskapsrådgivning gir vanligvis et rimeligere alternativ for par som ønsker å forbedre sine relasjoner. Noen organisasjoner lade på en glidende avgift skala basert på coupleâ € ™ s inntekt. Kanskje non-profit ekteskap rådgiving tjenester tilbys gjennom distriktspsykiatriske organisasjoner finansiert av tilskudd eller donasjoner. I enkelte områder kan fritt ekteskapsrådgivning være tilgjengelig for lav inntekt beboere.

Disse non-profit ekteskap Rådgivningstjenester vanligvis ansette lisensierte sosialarbeidere eller terapeuter som leder gruppetimer eller individuelle rådgiving økter. Teknikere vanligvis foretrekker å behandle paret som en enhet, men generelt jobbe med et enkelt ektefelle dersom partner nekter å søke rådgivning. Hvis problemene i ekteskapet stammer fra vold eller rusmisbruk, kan terapeuten referere en ektefelle til andre ressurser.

Non-profit ekteskapsrådgivning innebærer vanligvis kortvarig terapi for å hjelpe et par erverve problemløsning teknikker. Paret lærer vanligvis kommunikasjonsevner for å aktivere diskusjon av problemstillinger i forholdet. En terapeut kan hjelpe paret undersøke roten til konflikten og fungere som megler i løpet av terapitimer. Anger management terapi kan være nødvendig for par med alvorlige problemer.

Barneoppdragelse er en vanlig kilde til strid som kan føre et par til å søke non-profit ekteskapsrådgivning. Problemer kan oppstå i konflikter i foreldre stiler eller disiplin metoder. Par som blir steforeldre gjennom blandet familier kan søke rådgivning for problemer som er spesifikke for disse situasjonene.

Noen non-profit ekteskapsrådgivning kan være tilgjengelig gjennom kirker eller religiøse organisasjoner. Disse er vanligvis trosbaserte økter som oppmuntrer bønn og åndelig vekst å reparere brukket relasjoner. Noen kirker har par retreater som varer en dag eller mer for å styrke ekteskap. Avhengig av programmet, kan retreats eller rådgivning være åpen for par med ingen religiøs tilhørighet.

Ekteskapsrådgivning tilbyr vanligvis hjelp for seksuelle problemer, inkludert sex avhengighet. Behandlingen inkluderer vanligvis en opplæringsdel om kjønnsroller og forskjeller mellom kjønnene for å avkrefte myter. En sosionom kan hjelpe paret lære å øke intimitet og bringe romantikk i forholdet.

Økonomiske tvister representerer et annet område en non-profit ekteskap rådgivning sentrum kan behandle. Denne behandlingen kan lære et par hvordan å lage finansielle beslutninger som et par, selv om den ene ektefellen håndterer vanligvis økonomiske saker. Dette rådgivning kan bidra til å bygge tillit som mangler i forholdet.

Gruppeterapi er en vanlig form for non-profit ekteskapsrådgivning som holder kostnadene nede. Terapitimer inkluderer vanligvis gruppe diskusjon ledet av en lisensiert profesjonell. Rollespill kan være inkludert i gruppe terapi for å hjelpe par se saker fra en spouseâ € ™ s synspunkt.

 • Terapeuter på community-baserte rådgivningssentre ofte hjelpe folk takle ekteskapelige og familiære problemer.
 • Økonomisk strapped par kan slå til en non-profit ekteskapsrådgiver for å få hjelp med forholdet deres.
 • Par som ikke har råd en dyr ekteskap rådgiveren kan finne hjelp fra en non-profit ekteskapsrådgiver.

Non-profit-programmer gjennomføre oppdraget av non-profit veldedige organisasjoner, etater og bedrifter. Non-profit organisasjoner, vanligvis forkortet npos, lage non-profit programmer for å tjene målrettede lokalsamfunn. Slike programmer lar organisasjoner til å sette sine mål til handling. Karakter av en non-profit program avhenger av gruppen som driver det. Noen har som mål å hjelpe andre non-profit organisasjoner, mens andre gir ressurser til det offentlige.

De fleste non-profit organisasjoner er serviceorientert og filantropiske. I motsetning til for-profit bedrifter, npos mangler aksjonærer. Når npos forvaltes av en komité, styre, eller tillit, kan disse medlemmer kompenseres hvis det tillates av organisasjonens vedtekter. Kompensasjon for styremedlemmer er sjeldne, skjønt, og ikke alltid penge i naturen. Ansatte og ansatte, men kan enten motta lønn eller frivillig sin tid uten forventninger om lønn.

Mye av budsjettet for non-profit-programmer er hevet fra store enheter som besitter betydelige økonomiske ressurser, inkludert regjeringer og stiftelser og fra mindre kilder som individer. Noen non-profit programmer fokus på enten skaffe midler til en bestemt sak eller gi støtte til et annet program. Populariteten til programmet er ofte avhengig av årsaken den fremmer og hvor relevant årsaken er til offentlig bekymring. Det kan bli en avgjørende faktor i hvor mye finansiering programmet vil motta, og tilgjengeligheten av finansiering bestemmer mye av programmets varighet og suksess.

Non-profit programmer og aktiviteter er avhengig av gruppen organisere det. Det er mange npos som er dedikert til å betjene på en global skala, mens andre fokuserer sin innsats innenfor et mer begrenset område. Non-profit organisasjoner som arbeider i utlandet gir ofte sårt tiltrengte ressurser til fattige land og utviklingsland.

Internasjonale non-profit organisasjoner ofte gi midlertidig eller langsiktig lettelse, for eksempel medisinske tjenester og utstyr, tilgang til utdanning, og forbedring eller utvikling av infrastruktur. Andre populære programmer streber etter å tilby jobb ressurser og opplæring, økonomisk hjelp, og bolig og mat. En rekke npos kjøre non-profit programmer som øker bevisstheten om menneskerettighets årsaker ved å ringe for offentlig aktivisme og støtte. Det er også non-profit organisasjoner som gir hjelp i krisetider.

Andre ideelle organisasjoner kjøre programmer på en regional eller nasjonal skala. Disse lokale programmer løse samfunnsutfordringer som utilstrekkelige utdanningssystemer, velferd assistanse, og representasjon av minoritetsgrupper. Programmer som krever bevissthet om sosiale forskjeller, medisinsk forskning, dyreplageri, og narkotikamisbruk er også vanlig. Utdanningsinstitusjoner som museer kan iverksette programmer som informerer offentligheten om kunst og vitenskap.

 • Den fattige verden rundt ofte nytte av arbeidet til non-profit-programmer.

Hva er Non-Profit lov?

October 22 by Eliza

Non-profit lov refererer til den lovgivning som regulerer visse organisasjoner. Denne lovgivningen kan skissere kravene for å etablere en non-profit organisasjon, for eksempel navn registrering og arkivering visse dokumenter. Loven skisserer vanligvis spesielle skatteforhold som vanligvis omfatter reguleringer av hvordan virksomheten håndterer visse transaksjoner, for eksempel mottar midler fra givere. Det er noen tilfeller der bedrifter er utsatt for to sett med non-profit lov.

De fleste bedrifter eksisterer og er drevet av sine mål å tjene penger, noe som gjør dem lønnsomme organisasjoner. En non-profit organisasjon er en virksomhet som finnes for en annen grunn, for eksempel for å hjelpe folk. Eksempler på disse organisasjonene omfatter kirker og veldedige organisasjoner. Siden disse organisasjonene opererer i styrt samfunn og de utfører forretningstransaksjoner, de er også regulert i forskrift, som noen ganger referert til som non-profit lov.

Denne lovgivningen kan dekke hele spekteret av en non-profit organisasjon virksomhet. Non-profit lov ofte skisserer standarder som må oppfylles for en bedrift å få denne spesielle status. For eksempel er det vanlig at en av de første kravene for å være den offisielle registrering av virksomhetens navn. Blant kravene kan være et krav om at slike virksomheter eksplisitt skissere sine formål og gi visse detaljer om organisasjonen i dokumentet som er arkivert med en offentlig etat. Det er også lov i enkelte jurisdiksjoner som krever slike bedrifter å skissere regler for seg selv kjent som vedtektene.

En non-profit organisasjon er ofte gjenstand for skatteregler som avviker fra andre virksomheter. Siden ideelle organisasjoner er generelt fritatt for å betale skatt, er dette ofte en av de mest betydningsfulle områder av non-profit lov. Denne lovgivningen kan diktere hvordan en bedrift fungerer sammen med regjeringen og det vil trolig styre hvordan virksomheten samhandler med andre når mottak og håndtering av penger. Et hovedfokus i dette området av loven er forholdet mellom disse organisasjonene og deres donorer. Denne delen av non-profit loven er prioritert fordi det er gode muligheter for enkeltpersoner å dra nytte av systemet ved å jukse regjeringen ut av pengene.

Frivillige organisasjoner kan være underlagt lovgivningen fra to jurisdiksjoner. Tenk for eksempel, en ikke-statlig organisasjon (NGO) som gir utdanning til jenter i den tredje verden. Hvis det virksomhet er registrert i USA, er det visse amerikanske non-profit lover må følges, men at virksomheten er også sannsynlig å være underlagt lovene i alle land hvor det opererer.

 • I mange jurisdiksjoner, ideelle organisasjoner nytte av skattefri status, siden de ikke selger produkter for å gjøre en fortjeneste.

Hva er en non-profit LLC?

April 20 by Eliza

En non-profit LLC er en type unincorporated forening i USA. LLC står for aksjeselskap, som er en organisasjonsform som beskytter sine medlemmer fra ubegrenset økonomisk ansvar. Danner en LLC kan tillate en non-profit organisasjon til å eie eiendom og nyte mange andre juridiske fordeler. I motsetning til et aksjeselskap, men inntekt for et aksjeselskap beskattes som direkte inntekt av sine eiere eller investorer. Non-profit aspekt av en non-profit LLC tillater det visse skattefordeler i USA.

Non-profit organisasjoner bruke inntektene til å opprettholde eller utvide driften og ikke fordele skytende overskudd til investorer, ansatte, eller interessenter. Mange ideelle organisasjoner er strukturert som for-profit bedrifter, men fordi disse modellene er ofte den mest effektive. Non-profitt lovlig kan organiseres på flere måter-selskaper, stiftelser og borettslag kan være non-profit. Dersom visse kriterier er oppfylt, kan non-profitt være fritatt fra å betale noen føderal skatt i USA. Denne fordelen gjør danner en non-profit LLC et attraktivt alternativ for mange organisasjoner.

Begrenset ansvar innebærer visse beskyttelse under loven fra de økonomiske byrdene av et selskap. Det kan redusere den personlige risikoen for å gå inn i nye markeder og økonomiske nisjer. Hvis en gründer venture-mislykkes, begrenset ansvar kan ly de involverte fra personlig konkurs. Derimot, eierne av et ubegrenset selskap er personlig ansvarlig for all gjeld pådratt. Non-profit LLC modell er ofte valgt på grunn av de juridiske beskyttelse som tilbys av begrenset ansvar.

Tilleggskrav er generelt gjelder et begrenset ansvar organisasjon, som gjør offentlige regnskaper med jevne mellomrom og sende inn en egen selvangivelse. Det er ofte også vanskelig å få kreditorene til å finansiere virksomheten til en LLC uten lån blir personlig garantert. Forskjellene mellom en LLC og et aksjeselskap blir ofte ignorert i internasjonale jurisdiksjoner, som utlandet ofte behandle en LLC som et aksjeselskap for skatteformål. Faktisk ikke alle amerikanske stater anerkjenner non-profit LLC status-det er en relativt sjelden form for juridisk enhet som oppsto i nyere tid.

En non-profit LLC deler noen karakteristikker av både partnerskap og selskaper. Som et partnerskap, betyr det ikke handle aksjer på en børs. Dette kan føre til investeringsstrategier mer på linje med små partnerskap med konkrete investorer. Aspektet av begrenset ansvar, men er mest vanlig i bedrifter. Som med selskaper, betyr det "corporate slør" av rettsvern gjelder ikke hvis medlemmer av en non-profit LLC begå svindel eller forårsake skade til en tredjepart.

 • Danner en LLC kan tillate en non-profit organisasjon til å eie eiendom og nyte mange andre juridiske fordeler.
 • Non-profit LLCs er gitt visse skattefordeler fra den amerikanske regjeringen.

En non-profit organisasjon, også kjent som en NPO, er en enhet som trakter eventuelle overskuddsmidler tilbake i drift av organisasjonen, i stedet for å fordele det overskudd til eiere eller investorer. Fokus for en ikke for profitt enhet er å yte tjenester til en eller flere sektorer av befolkningen, snarere enn å generere rikdom. Det finnes en rekke ulike typer operasjoner som er klassifisert som non-profit organisasjoner, inkludert veldedige organisasjoner, religiøse organisasjoner, fagforeninger og foreninger som gir støtte til personer som lider med ulike typer sykdommer.

I mange land rundt om i verden, non-profit foretak nyte fritak fra inntekts- og eiendomsskatt. Ideen bak denne tilnærmingen er at siden organisasjoner av denne typen er fokusert på å tilby tjenester, og ikke på å tjene fortjeneste, unntakene tillate dem å lede mer av deres tilgjengelige inntekter direkte inn tilby disse tjenestene. Generelt, er at inntekter generert av donasjoner fra støttespillere som tror på den sak som er det sentrale fokus for non-profit. Avhengig av lokale lover, er noen npos lov til å åpne rentebærende konti eller etablere investeringskontoer som også bidrar til å generere inntekter som pumpes tilbake i drift.

Identifikasjons karakteristisk for non-profit organisasjon er som kan brukes noen inntjeningen til støtte for organisasjonen til fordel for alle som er koblet til organisasjonen. Dette betyr ikke at de ansatte ikke får lønn eller lønn, eller kan ikke ha nytte pakker som inkluderer helsetjenester og lignende fordeler. Det betyr at eventuelle midler ikke trengs for å dekke grunnleggende daglige driften av organisasjonen brukes til å bevare og utvide non-profit seg selv, heller enn å bli distribuert til interessenter og ansatte.

For å holde driftskostnadene så lave som mulig, samtidig som levedyktige tjenester til samfunnet, vil en non-profit ofte opererer med en kjernegruppe av de ansatte, inkludert en administrerende direktør. Å forsterke innsatsen til denne kjernegruppen, vil organisasjonen avhenger av støtte fra frivillige som hjelper til med oppgaver som planlegging og gjennomføring av innsamlingen aktiviteter, hjelpe med geistlige oppgaver, eller tar de tjenester som tilbys av organisasjonen til sin målgruppe.

En non-profit kan være strukturert på flere forskjellige måter. Noen er satt opp som veldedige organisasjoner eller lignende typer service organisasjoner. Organisasjonen kan også være strukturert som en stiftelse, en stiftelse, eller et andelslag. I mange tilfeller har avgjørelsen av hvordan du setter opp en non-profit å gjøre med målene i organisasjonen, lokale lover som regulerer etablering og drift av ideelle organisasjoner innenfor området, og hvilke typer ressurser som er tilgjengelige for fremme arbeidet i organisasjonen.

 • Non-profit organisasjoner ofte avhengig av støtte fra frivillige som hjelper med å gjennomføre innsamlingen aktiviteter.
 • Frivillige organisasjoner kan samle mat for de sultne.
 • Frivillige organisasjoner kan fokusere på å hjelpe beskytte og ta vare på dyr.
 • Frivillige organisasjoner kan gi støtte til personer som lider med ulike typer sykdommer.
 • Leger Uten Grenser er en non-profit organisasjon som gir medisinsk nødhjelp og hjelp til mennesker som ellers ikke ville ha tilgang til rimelig omsorg.
 • The American Cancer Society er en non-profit organisasjon som gir forskning og støtte for mennesker med kreft.
 • Lammet Veterans of America er en non-profit organisasjon som gir støttetjenester for de som har tjent landet vårt.

Mange ideelle organisasjoner invitere sine frivillige til å delta i komiteer. Disse komiteene aktiver frivillige til å tilby sine beste ferdigheter og lære å gjøre nye ting. En fordel med å danne komiteer er at det forsterker de sosiale fordelene ved frivillighet. Som komitémedlemmene blir kjent med hverandre og finne ut hvordan de skal håndtere sine oppgaver på riktig måte, kan du eller din frivillig koordinator skritt tilbake og la dem ta det fulle ansvar.

Hereâ € ™ sa fiktive eksempel som gir deg en idé om hvordan å organisere komiteer: En liten nonprofit kalt Sunshine og Health Project gir telefon henvisning og informasjonskilder for mennesker som søker hjelp med vekttap. Den ble startet av tre personer som hadde mistet vekt og bestemte seg for å hjelpe andre å gjøre det samme.

En ti-medlem styret gir styresett for Sunshine og Health Project og påtar seg viktige frivillige roller i organisasjonen. Styret er følgende komiteer, som hver ledes av et styremedlem, men består av individer som gir frivillige tjenester:

 • Telefon komiteen: Sunshine og Health Project gir de fleste av sine tjenester via telefon. Kontoret mottar ca 60 samtaler hver dag fra folk som søker informasjon om vekttap og henvisninger til helsestasjoner og rådgivere. Telefoner blir besvart 12 timer i døgnet, fra 9 am til 21:00, mandag til fredag. To frivillige dele ansvaret for telefoner i tre-timers skift.

  Nonprofit trenger 40 frivillige hver uke for å svare på telefoner og gi informasjon. Solskinn og Health Project trenger også backup frivillige i tilfelle noen er syk eller canâ € ™ t gjøre hans skift av en annen grunn.

 • Programkomité: Denne komiteen forsker programmer til som innringere kan bli henvist, holder databasen inneholder henvisning informasjon, og gir opplæring til telefon frivillige. Komitémedlemmene inkludere en lege og to sykepleiere, som alle gir faglig tilsyn.
 • Publisitet komiteen: Sunshine og Health Project bruker flere metoder for å fortelle offentligheten at tjenestene er tilgjengelige. Publisitet Utvalget forbereder og sender pressemeldinger og skaper og distribuerer offentlige tjenester til radiostasjoner. I tillegg driver komiteen en speakersâ € ™ byrå for mennesker som har dratt nytte av Sunshine og Helse prosjektA € ™ s tjenester.

  Komiteen har også utviklet en nettside, en Twitter-feed koblet til noen nyheter som er lagt ut på nettsiden, og en Facebook-side; hver av disse uttakene tilbyr grunnleggende informasjon om vekttap og inviterer leserne til å melde seg på en månedlig e-post nyhetsbrev. Nettstedet hevder linker til anbefalte programmer i byer over hele USA og Canada.

 • Fundraising komiteen: Sunshine og Health Project stiller midler på flere forskjellige måter, blant annet familieorienterte walk-a-tonner, e-post klagebrev til folk som har sluttet sin kontaktliste, og gaver fra bedrifter fremme en sunn livsstil. Komitémedlemmene koordinere pengeinnsamling hendelser, skrive og sende klagebrev, og gjøre personlige samtaler på forretnings sponsorer. De oppfordrer alle frivillige til å lage personlige gaver, identifisere mulige donorer, og gi kontakter.
 • Administrasjon komiteen: Sunshine og Health Project mottar individuelle donasjoner fra folk som bruker sine tjenester, tilskudd fra stiftelser og begrenset støtte fra helseavdelingen i byen der ita € ™ s basert. Administrasjonen Komiteen er ansvarlig for å holde organizationâ € ™ s finansielle bøker, skrive takkebrev til giverne, og opprettholde en database over tidligere givere.

Du kan oppdage andre oppgaver som kan tilordnes til flere frivillige komiteer. Hva slags jobber som må gjøres, varierer avhengig av hvilken type tjeneste organisasjonen gir. Poenget å huske er at frivillig arbeid må organiseres (og overvåket) på samme måte som lønnet arbeid er organisert.

I en frivillig organisasjon, ansvar for at arbeidet er ferdig ligger hensiktsmessig med styret. Styret må være forpliktet til å finne nye frivillige og tilsyn sitt arbeid. Og styremedlemmene skal være klar til å gå inn for å gjøre en jobb hvis ingen frivillige kan bli funnet.

Styremedlemmer som også fungerer som program frivillige må huske å holde sine roller som styremedlemmer (styring og tillitsforhold) atskilt fra sine roller som program frivillige. I sistnevnte tilfelle, er de frivillige som opererer som ansatte, ikke styremedlemmer. Ja, det er en forskjell.

Non-profit organisasjoner er i en unik posisjon til å gjøre positive endringer i verden, men er ikke uten utfordringer som andre organisasjoner står overfor. Drift og bygging av en non-profit nettverk lar grupper dele ressurser og ideer for å takle disse problemene sammen. Fordelene med en slik non-profit nettverk inkluderer muligheten til å støtte viktige sosiale årsaker, tjene samfunnet gjennom lavkostsentre, bringe oppmerksomhet til visse problemer og bygge en følge av andre som deler en felles interesse.

En fordel med å være en del av en non-profit nettverk er å kunne bringe videre bevissthet til sjeldne og ellers ignorert årsaker, problemer og problemstillinger innenfor storsamfunnet. Dette kan gi en følelse av håp til de som lider av helse, økonomisk eller samfunnsproblemer som ikke blir adressert av lokale ressurser. Mange non-profit nettverk gi utdanning, støtte og ressurser for folk som ellers aldri ville få hjelp.

Non-profit nettverk er også i stand til å skape et større nett av borgere som ønsker å engasjere seg og gjøre positive endringer i de regionene der de arbeider, lever, og spille. Non-profitt vanligvis tiltrekke mange frivillige og økonomisk støtte fra rike velgjørere. Ved å rekruttere flere folk og få donasjoner, kan en non-profit organisasjon bruker et nettverk av likesinnede ideelle organisasjoner å ekspandere utover sitt normale utvalget av innflytelse og få mer støtte og handling gjennom flere folk og ressurser.

Å være en del av en non-profit nettverk har også mange fordeler, inkludert skatt besparelser, rabatter, og tilgang til flere tjenester som tilbys av andre i nettverket. Mange ideelle organisasjoner har en tendens til å holde sine faste utgifter lav ved å ta på ubetalte frivillige og delta i barte for å maksimere ressursene som brukes for betterment av fellesskapet. Dette betyr mindre avfall oppstår, og dette besparelser er overlevert til vanlige mennesker som besøker samfunnet sentre, mottar tjenester, og dra nytte av ekstra utdanning og støtte som tilbys i non-profit nettverk.

 • Non-profit nettverk kan hjelpe til med organisering og markedsføring av ulike tiltak.
 • Non-profit nettverk tillater organisasjoner å kombinere arbeidet med å gjøre en større effekt.
 • Non-profit nettverk kan bidra med koordinering av frivillige.

Det finnes mange typer av non-profit fundraisers. Noen av de mest populære er årlige kampanjer for å oppfordre donasjoner og spesielle arrangementer, slik som walk-a-tonner eller veldedighet middager. Samarbeide med for-profit bedrifter å skaffe donasjoner er vanlig også.

Årlige kampanjer er populære non-profit fundraisers som involverer pengeinnsamling donasjoner. Noen ganger kjent som et fond-stasjon, årlige kampanjer forekomme en gang hvert år og vanligvis utnytte oppfordringer gjennom direkte post, telefon, eller begge deler. Organisasjoner ofte fokus på både å anskaffe nye givere og skaffe midler fra tidligere givere under en årlig kampanje. En kampanje kan være mest vellykket i løpet av de siste månedene av året, målretting folk og bedrifter som kan ønske å redusere sine skattbar inntekt ved å donere til veldedighet.

Mange non-profit fundraisers passer i den kategorien av spesielle hendelser. Noen vanlige spesielle hendelser inkluderer award middager, veldedighet banketter, utlodninger, walk-a-tonner, auksjoner og andre pengeinnsamlere som oppstår med jevne mellomrom, eller bare en gang. De fleste organisasjoner forsøker å holde utgiftene hendelses til et minimum for å maksimere profitt. En av fordelene ved spesielle arrangement fundraisers er samfunnsengasjement, og de ofte er åpne for publikum og kan utnytte frivillige. I tillegg til å samle inn penger, kan de fungere som en utmerket plattform for bevisstgjøring.

Non-profit fundraisers kan inkludere oppmuntrende klient donasjoner også. Noen tenker kanskje at kundene ikke vil donere til et program de bruker om de kan motta tjenesten gratis, men mange foretrekker å donere. Det er veldig viktig for noen demografi å føle seg som om de ikke er trygdemottakere, og hvis kundene kan bidra i noen små måte til programmet, kan de opprettholder sin følelse av stolthet og samtidig mottar nødvendig hjelp. Klienter ofte har råd til bare den minste av donasjoner, men selv små donasjoner kan legge opp til en betydelig mengde av midler.

Mange non-profit fundraisers bære en virksomhet donere en bestemt sum penger for hvert salg av et bestemt element. Noen ganger bedrift bestemmer seg for selv å donere, men organisasjonens ofte kontakter en forretnings om å donere. Mange produkter har etiketter som sier at de donere en prosentandel av overskuddet til en viss sak, men noen donere til en enkelt organisasjon. Ferie salgsfremstøt er vanlig også. For eksempel kan en matbutikk gi 50 cent til en lokal mat pantry for hver kalkun solgt under Thanksgiving uke.

Å delta i kredittkort kampanjer og veldedighet kjøpesentre kan være gode non-profit fundraisers også. Under et kredittkort forfremmelse, donerer et selskap en liten sum penger til en veldedig organisasjon hver gang forbrukere foretar et kjøp med kredittkort. En veldedighet kjøpesenter er lik, men innebærer en online, for-profit butikken. Non-profit organisasjoner registrere med nettsiden og butikken lover å donere en viss mengde av sitt overskudd til de registrerte veldedighetsorganisasjoner.

 • Lokale kaffehus ofte donere gavekort til områdets innsamlere.
 • Non-profit fundraisers kan selge håndlagde klær.
 • Fundraisers kan omfatte å samle inn penger til å kjøpe fine skolen klær for barn i fattigdom.
 • Mat driver å samle hermetikk er en vanlig fundraiser.
 • Ideelle organisasjoner kan gi en presentasjon med lokale bedriftsledere til å be om sponsorer.
 • En non-profit kan spørre medlemmer til å donere lomme som en del av en fundraiser.
 • En non-profit kan holde en tombola i et forsøk på å samle inn penger.
 • Non-profit fundraisers kan inkludere mat spiskammers.

Hva er en non-profit Charity?

November 15 by Eliza

En non-profit veldedighet er en organisasjon som er satt opp til å fremme en veldedig sak og ikke har eierskap. Frivillige hjelpeorganisasjoner er i stedet ledes av et styre. Enkeltpersoner kan gi donasjoner til denne type organisasjon og få skattefordeler ved å gjøre det. Den ekstra penger tjent ved denne type organisasjon er beholdt for å videreutvikle organisasjonen i fremtiden.

Det er mange non-profit veldedige organisasjoner som har blitt opprettet for å hjelpe en bestemt årsak. For eksempel er det veldedige organisasjoner som hjelper under medisinsk nødhjelp og andre som bidrar til å gi klær til de underprivilegerte. Hver veldedighet har et bestemt mål, og er utformet for å hjelpe andre.

Selv om denne type organisasjon er referert til som en non-profit veldedighet, det betyr ikke nødvendigvis at organisasjonen kan ikke gjøre en fortjeneste. Hovedforskjellen mellom en non-profit veldedighet og en vanlig bedrift er at de ekstra pengene er holdt av organisasjonen i stedet for fordelt. Med en vanlig bedrift, er overskuddet deles ut til aksjonærene eller bedriftseiere. Med en non-profit veldedighet, alt av det overskytende penger, eller overskudd, holdes og brukes for betterment av veldedighet.

En annen unik funksjon i denne type organisasjon er at den ledes av et styre. Vanlige bedrifter har eiere og den enkelte som er i kostnad vil ta beslutninger for selskapet. Med en non-profit veldedighet, er alle de viktige beslutningene stemt på av styret.

Enkeltpersoner kan gjøre bidrag til denne type organisasjon og motta noen fine skattefordeler. Når et individ bidrar noe til veldedighet, får han eller hun til å trekke beløpet av gaven på hans eller hennes skatter. Ifølge IRS lover, kan opptil 50% av den enkeltes årlige inntekt bli trukket med denne typen donasjon. Enkeltpersoner kan også donere varer eller tjenester til en veldedig organisasjon og motta et skattefradrag også.

En annen potensiell skattefordel som kan mottas ved å gi til en veldedig organisasjon er å unngå skatt på kapitalgevinster. Hvis en person gir eiendeler som har satt pris på i verdi, vil han eller hun være i stand til å unngå å betale salgsgevinster skatt på verdiendringen. Samtidig vil den enkelte også være i stand til å dra nytte av skattefradraget på verdien av eiendelene.

 • Enkeltpersoner som gjør bidrag til allmen veldedige organisasjoner er berettiget til å motta visse skattefordeler.
 • Frivillige hjelpeorganisasjoner kan samle flaskevann og andre elementer for å distribuere.
 • Veldedige organisasjoner eksisterer for å hjelpe med en rekke årsaker, fra sult til sykdom forskning.

Non-profit fundraising er viktig som det er ofte den eneste måten for veldedige og hjelpe organisasjoner med å bo i virksomheten. De beste tipsene for non-profit fundraising inkluderer å sørge for å nå riktig målgruppe og gi folk overbevisende grunner til at de skal bidra til å støtte organisasjonen. Å være lidenskapelig og strategisk er viktig når fundraising; en lavmælt, er diskré tilnærming ikke sannsynlig å få flest donasjoner mulig.

Når du planlegger innsamlingsstrategier, bør hendelsene og utsendelser få folk involvert. En av de beste tipsene for non-profit fundraising er å bruke eksakte tall. For eksempel, er over 220 millioner mennesker i verden anslått å ha diabetes. Reklame for å tvinge folk til å donere til diabetes forskning kunne lese noe sånt som "Du kan hjelpe 3 millioner mennesker ved å gjøre en donasjon akkurat nå."

Folk reagerer best på fakta og klart språk enn vage forespørsler som "Vi trenger din donasjon." Ordet "din" er effektive i pengeinnsamling som den kommuniserer direkte til leseren eller seeren. Ennå, og legger til "nå" skaper en nødvendig følelse av at det haster som kaller potensielle givere til handling.

Holder arrangementer som veldedighet auksjoner, casino netter eller idrettsarrangementer kan hjelpe innsamlingsarbeid. En av de beste tipsene for non-profit fundraising er å strategisk velge en dato for hendelsen. Det bør ikke bli avholdt i løpet noe sannsynlig å konkurrere med målgruppen oppmerksomhet. Hvis en annen non-profit organisasjon har vanligvis en fundraiser i løpet av en bestemt uke, er det best å vurdere andre uker eller måneder. Gi folk en masse forhåndsvarsel ved å minne dem om å "lagre dato" er en god strategi for å få maksimal potensiell donor oppmøtet på fundraiser.

Velge frivillige med en personlig tilknytning til årsaken, for eksempel folk som har eller har hatt sykdommen til non-profit stiller midler til, er en god idé. Lidenskapelige frivillige som bidrar i non-profit innsamlingsarbeid kan bidra til å inspirere folk som ellers ikke ville donere. En av de viktigste pengeinnsamling tips er å ha jevnlige møter for frivillige slik at de blir oppfordret til å forholde seg sine personlige historier og erfaringer som er knyttet til non-profit, men også aldri presse folk til å donere.

Ideelle organisasjoner bør være sikker på at de har en advokat til å overvåke sine partier planer før vedta dem. For å få skattefritak og bo i virksomheten som en non-profit, hjelpe organisasjon, må loven alltid fulgt. Pro bono advokater eller advokater som frivillig sin tid, vil ofte gi sine tjenester for non-profit fundraising organisasjoner.

 • Å ha et klart fokus kan oppmuntre folk til å donere til en non-profit.
 • Veldedighet baseball spill kan brukes som en non-profit fundraiser.
 • Non-profit fundraisers kan designet for å få penger for pedagogiske ressurser.
 • Non-profit finansiering kan komme fra mange steder, blant annet donasjoner gjort av privatpersoner, bedrifter og velstående velgjørere.