transformativ mekling

Hva er Peer Mekling?

April 18 by Eliza

Peer mekling er en community-basert prosess der mennesker arbeider med hverandre for å løse konflikter og ta opp spørsmål. Denne teknikken er først og fremst brukt i skolemiljøer, selv om det kan brukes til andre situasjoner også. Peer mekling programmer er ofte brukt til å fremme samfunnet og problemløsning ferdigheter i skolen, og for å oppmuntre elevene til å ha autonomi. Som en disiplinær teknikk, har peer mekling en rekke fordeler når programmet er organisert tankefullt og gjennomført bra.

For en peer mekling programmet skal fungere, må en skole engasjere seg i noen alvorlige planlegging. Det finnes en rekke guidebøker og videoer tilgjengelig for skoler som ønsker å innføre et peer mekling program. Etter lærere og medarbeidere møtes for å diskutere det grunnleggende programmet, kan de presentere konseptet til studenter, inviterer studenter til å bidra med ideer og å formulere en peer mekling politikk sammen. Denne beslutningsprosessen får elevene involvert og interessert, og fremmer utviklingen av et program som elevene faktisk vil bruke og dra nytte av.

Meklere kan oppnevnes av lærere eller velges av andre studenter, avhengig av politikken skolen ønsker å sette. Meglere får spesiell opplæring fra peer mekling profesjonelle eller dyktige skole medarbeidere som kan utnytte et pensum etablert av en organisasjon som bidrar til å trene peer meklere. Når trent, kan mediatorer arbeide på en rekke måter.

Studentene kan frivillig be om peer mekling, i så fall en lærer vil sette en avtale og velg meklere for å diskutere situasjonen. Studentene kan også bli referert til peer mekling av lærere, medarbeidere eller andre studenter, og i så fall kan studentene velge å delta, eller nekter, og i så fall andre typer disiplinære tiltak kan iverksettes. Mange skoler plassere en tung vekt på frivillig deltakelse, erkjenner at mekling oppnås best når alle parter er klar til å ha en åpen diskusjon. Meklere kan også steppe inn hvis de ser en eskalerende konflikt i klasserommet eller på lekeplassen.

Arbeide med peer meklere, kan studentene involvert i konflikten snakke om røttene til konflikten, og utvikle en handlingsplan for å møte situasjonen. Peer meklere kan være involvert i en mot en tvister, eller argumenter mellom større grupper. Snarere enn å overlate ned konkrete beslutninger eller straffer, peer meglere arbeide med sine medstudenter for å få til en løsning som tilfredsstiller alle. Peer meklere kan også være involvert i student-lærer tvister i noen skoler.

Skoler med disse programmene ofte at konflikter løses mye raskere, før de blir et alvorlig problem som kan kreve disiplinære tiltak. Studenter har en tendens til å være mer mottagelig for å jobbe ut problemer med hjelp av sine jevnaldrende enn under mandat rådgiving økter med voksne, og peer mekling prosessen fremmer kommunen og oppfordrer folk til å jobbe sammen for å løse problemer, snarere enn å stole på andre mennesker for å løse sine problemer for dem. Peer meklere kan være av hvilken som helst alder.

 • Peer mekling er noen ganger brukt i skolen.

En megler er en tredjepart som arbeider for å løse tvister mellom to uenige enkeltpersoner eller organisasjoner. Selv om det ikke er formalisert opplæring for meklere, mange har grader i sitt område av spesialitet pluss spesiell opplæring i konfliktløsning eller et psykologisk felt. Det finnes mange forskjellige typer mekling jobber tilgjengelig; så lenge den menneskelige natur inkluderer argument og uenighet, vil meklere fortsette å være en svært nyttig del av samfunnet.

Mange medier jobber fokus rundt familie domstolene. Skilsmisse par ofte en fullskala krig med hverandre, ute av stand til å bestemme hvem som får stuebordet, enn si mer presserende spørsmål om eiendeler, gjeld, og varetekt. Medierende jobber i dette feltet er ofte et midlertidig skritt mellom å arbeide det ut uten juridisk hjelp og ansette advokater for å håndtere vanskelige spørsmål i retten. Vanligvis langt rimeligere enn en lang skilsmisse eller forvaring rettssaken, til meklere i familierett arbeid med partene nå en rettferdig oppgjør som kan bli juridisk bindende hvis en dommer er enig.

Mekling jobber i næringslivet er mange og varierte stillinger. Noen jobber for å løse interne konflikter, for eksempel tvister mellom ansatte og ledelse. Meklere i denne type arbeid har vanligvis bakgrunn i forretningsområdet diskutert. For eksempel til en mekler som fungerer løse en konflikt mellom sykepleiere og sykehus vil sannsynligvis ha erfaring eller opplæring i sykehusledelsen.

Noen meglere med en stasjon for offentlig tjeneste kan finne vanlige meklings arbeidsplasser ved å samkjøre med politi eller lensmann avdelinger. Disse organisasjonene har ofte flere klager og tvister enn de kan håndtere, om argumenter om park-bruk eller økende klager fra misfornøyde naboer. Hvis de involverte parter er mottagelig, kan politiet ringe i en mellommann for å bidra til å skape en løsning ved å arbeide med alle involverte parter. Finne mekling jobber i offentlig sektor kan bidra til å forbedre samfunnet og holde politi og andre rettshåndhevende organer fra å bli overbelastet.

Mens mange mekling arbeidsplasser er freelance til en viss grad, noen meklere finne heltidsarbeid med selskaper eller store non-profit organisasjoner. Enkelte bedrifter er sannsynlig å generere konstant uenighet og tvist, nok til å ringe for en heltids mellommann til å håndtere arbeidet på en daglig basis. Det er viktig i disse stillingene for å kunne opprettholde et rykte som en virkelig nøytral part; ofte, kan jobbe heltid for en organisasjon gi inntrykk av at beslutninger vil alltid vippe mot organisasjonen betaler for mekling tjenester. For å få alle parter i bordet og villig til å inngå kompromisser, må en mekler oppfattes som rettferdig og upartisk til alle kanter.

 • En megler kan bli brakt inn for å utarbeide en avtale mellom offiserer og en kriminell mistenkt.
 • Noen profesjonelle meklere håndtere uenigheter.
 • Mekling kan fokusere på skilsmisse par som kan være på full-skala krig over fordeling av eiendeler.
 • Noen meglere er spesialister i ekteskap rådgiving eller skilsmisse tilfeller.
 • Meklere kan hjelpe par med barn bestemme frihetsberøvelse rettigheter etter en skilsmisse.

Det primære målet for mekling opplæringen er å gi teorien, konfliktløsning ferdigheter, og forhandlings verktøy til meklere involvert i konfliktløsning. Treningen kan være en dag lang eller vare i flere dager, og deltakerne ofte tjene et sertifikat og / eller videreutdanning studiepoeng ved ferdigstillelse. Noen mekling treningsprogrammer tilbyr domstol sertifisering, slik at deltakerne kan megle tvister i lokale eller regionale domstoler hvis de velger. De som ønsker å lansere en mekling praksis kan også få markedsføring og finans tips om hvordan du skal lykkes.

Mekling opplæring er tilgjengelig i mange fag og bransjer. De beste programmene er vanligvis de som er spesialisert. For eksempel, de konfliktløsnings ferdigheter som kreves for å tjene en arbeidsplass mekling sertifisering er ofte forskjellige fra de som kreves for å tjene en skilsmisse mekling sertifisering. Derfor er mye av mekling opplæring basert på hvilke typer mekling som interesserer bestemte grupper av deltakere. Disse gruppene er ofte dannet basert på yrker eller interessefelt.

Treningen i seg selv er oppdelt i moduler, som begynner med teorien og slutter med praktisk anvendelse. For å begynne, er deltakerne ofte introdusert til generelle alternative tvisteløsnings prinsipper og etikk. Neste, er case-studier analysert og noen ganger demonstrert for å illustrere konfliktløsnings konsepter. Relevant rettspraksis blir ofte diskutert for mekling sertifiseringsprogrammer som vil gi deltakerne legitimasjon trengs for å være en lokal domstol megler. Til slutt blir deltakerne ofte spurt om å bli meklere i iscenesatte økter, hvor deres mediator ferdigheter er evaluert.

Noen mekling opplæringsprogrammer gå et skritt videre og tilbyr gründer opplæring til meklere som ønsker å starte sin egen mekling praksis. Deltakerne lærer ofte om lokale, regionale og internasjonale muligheter innen alternativ tvisteløsning, og hvordan å markedsføre seg selv til potensielle kunder. Karriereplanlegging og utvikling som en megler er et annet alternativ ofte dekket i mekling opplæring for deltakere som ikke ønsker å bygge sin egen virksomhet.

Oppmøte er nøkkelen til mekling trening, siden mange programmer er godkjent av lokale og regionale styrer og rettssystemer. De timene som deltakerne deltar på er nødvendig og er ofte en forutsetning for å motta legitimasjon for å bli en mekler for rettssystemer og offentlige etater. Aktørene som er involvert i trening som varer i flere dager kan ofte forvente å logge på, bekrefter daglig oppmøte. Arrangørene av treningen vil deretter lagre disse postene for å bevise at deltakerne som fullførte treningen og tjent mekling sertifisering møtte sine oppmøte krav.

 • Mekling trening bør tilby studentene en mulighet til å praktisere sine nye ferdigheter med andre.
 • Iscenesatt mekling økter kan være en del av mekling trening.

Personskade mekling er mekling som inntreffer før en personskade prosess å gå til retten. Personskade mekling kan bli pålagt av en domstol før tillater en å bringe et søksmål, eller kan bli oppmuntret når forhandling med et forsikringsselskap. Selv om en saksøker og saksøkte kan bli pålagt å delta mekling i en personskade søksmål tvist, er ingen av partene bundet til å komme til en avtale; men hvis de er enig, vil meklingen blir bindende.

Når en person er skadet etter en annens uaktsomhet, uforsiktighet eller ulovlige handlinger, er han eller hun har rett til å bringe en personskade søksmål mot personen eller personene som fikk dem til å opprettholde skaden. Ofte bringer en saksøker denne søksmål mot forsikringsselskapet til den som har forårsaket skaden, men ikke alltid. Søksmålet, som kalles en tort handling, er brakt i sivil domstol.

Når en saksøker filer papirer i retten, saken er satt for rettssaken. Men selv om alle personskade handlinger har potensial til å gå til rettssak, og skal løses av en dommer eller jury, mange av disse tilfellene bosette out-of-domstol. Sakene bosette ofte fordi verken saksøker eller saksøkt ønsker å ta sjansen på å gå til rettssak, og at deres kompensasjon avgjøres av en jury. I stedet er det vanlig for begge parter å forhandle fram en avtale, der saksøkte betaler saksøker en sum penger, og saksøker går med på å gi opp sin rett til å saksøke.

Personskade mekling er en type formalisert forhandling, der en lisensiert megler oppsyn forhandlinger mellom saksøker og den personen eller fester han saksøker. Dette Mekleren kan være rettsoppnevnt, eller kan være en person som ofte arbeider med forsikringsselskaper. Ofte er profesjonelle meglere som fører tilsyn med personskade mekling lisensierte advokater eller voldgiftsdommere. Dette er ikke et krav, men og de spesielle kvalifikasjoner for å bli en profesjonell mellommann varierer etter jurisdiksjon og etter situasjonen.

Mekleren, uavhengig av hans eller hennes kvalifikasjoner eller lisensiering, har som mål å hjelpe partene som er på motsatte områder av søksmålet kommer til enighet. Personskade mekling, prøver megler til rette for en gjensidig behagelig kompromiss, der saksøkte samtykker i å kompensere saksøker på noen måte, og der saksøker godtar denne kompensasjonen.

Meklere i personskade mekling kan prøve å legge til rette for denne avtalen i en rekke måter. De kan oppmuntre aktiv lytting, der begge parter presentere de sterkeste poeng av sine saker, og der både staten sine krav. De kan også hjelpe partene til å finne måter å kommunisere ved hjelp av andre mekling teknikker.

Når partene er underlagt mekling, de arbeider med mekleren og hverandre. Ingen av partene er bundet til å bli enige, og hver av partene kan gå bort fra den personlige injur mekling når som helst. Når de er enige om, og signere en formell avtale, de er bundet av denne juridisk dokument som de enige om å i mekling.

Mange domstoler enten orden eller tilbud, mekling som et alternativ til rettssaker som gir partene i søksmålet muligheten til å komme til enighet utenfor retten. I de fleste tilfeller er en mellommann en advokat som har fått spesiell opplæring i hvordan å megle tvister. En megler er en nøytral part og gjør ikke rettslige avgjørelser. Hans eller hennes eneste funksjon er å prøve å hjelpe partene til søksmål for å komme frem til en minnelig avtale. De beste og mest effektive mekling teknikker omfatter informasjonsinnhenting og lytting, samt utdanne og forhandle.

Mekling kan være obligatorisk eller frivillig, avhengig av politikken til retten eller loven i den jurisdiksjonen der saken ble arkivert. Mekling er ofte organisert i omstridt skilsmisse tilfeller, kontrakt tvister, og vil konkurranser, blant andre typer juridiske saker. Som regel er mekling ikke bindende for partene, noe som betyr at dersom partene ikke kommer til enighet, så saken vil bare fortsette til søksmål i retten.

Samle informasjon er blant de viktigste mekling teknikker. Selv om partene vil ha en mulighet til å sende inn relevant informasjon i forkant av meklingen, vil en god megler vanligvis tilbringer en betydelig mengde tid med hver av partene i begynnelsen av meklingen prøver å samle informasjon og forstå hver parts synspunkt. Mekleren vil vanligvis ønsker bakgrunnsinformasjon om søksmålet, samt å få en idé om hver part bunnlinje.

Lytte til de som er involvert i mekling partier er en annen av de avgjørende mekling teknikker. Mekleren må forstå hva hver side prøver å oppnå for å være effektive. Han eller hun må kunne klart og konsist uttrykker hver parts spørsmål til den andre siden under forhandlingsfasen av meklingen. Den eneste måten en mekler kan oppnå dette på er ved å lytte nøye til hver side både før og under meklingen økten.

Utdanne partene til en mekling er ofte en annen av de mange nødvendige mekling teknikker. Selv om partene i en mekling er ofte representert ved en advokat, de er ikke nødvendig å være. Som et resultat, må en god megler forstår loven og er ofte nødvendig for å utdanne en fest om hans eller hennes rettslige stilling under en mekling økt.

En god megler kan kreve forhandlingsteknikk blant hans eller hennes mekling teknikker også. Mens en megler tar ikke sider, er han eller hun er ansvarlig for å forhandle på vegne av begge sider i et forsøk på å komme til enighet. En god megler vil vite hvordan å forhandle fra en posisjon av nøytralitet og nå en gjensidig akseptabel avtale.

 • Mekling kan ofte bidra til å åpne linjen for kommunikasjon mellom to fiendtlige partnere.
 • Mekling hindrer partene fra å tildele skylden, og reduserer konflikt mellom de tidligere partnere.

Hva er Commercial Mekling?

August 4 by Eliza

Kommersiell mekling er en bearbeidet brukes til å løse uenigheter som oppstår i kommersielle relasjoner. Dette kan omfatte uenighet land, materialer, rettigheter, muligheter og kontrakter. Det normalt er seks etapper i en kommersiell meklingsprosessen. Begge parter må godta å bruke tjenestene til en profesjonell mellommann for å løse tvisten og å være bundet av avtalen som er nådd.

En profesjonell megler er ofte en advokat som har fullført en ekstra opplæringsprogram i kommersielle mekling. Han eller hun har en kombinasjon av juridisk kunnskap og kompetanse, samt den kompetansen som trengs for å nå en oppløsning som er behagelig for begge parter. Bruk av kommersielle mekling for å løse uenigheter er stadig økende, fordi det er en utmerket måte å løse en tvist gjennom en formell prosess, til en mye lavere kostnad enn sivile rettssaker. Det er viktig for begge sider i konflikten til å godta meklingsprosessen og til utnevnelsen av den aktuelle megler.

Det er seks typiske stadier involvert i en kommersiell meklingsprosessen, og selv om detaljene kan variere, følger mest mekling denne disposisjonen. Begge sider er ventet å komme frem til mekling sesjon forberedt på å gjennomgå detaljene i tvisten og med fullmakten til å komme til enighet. Mengden av forberedelse som kreves avhenger av lengden av tvisten, men de fleste bedrifter ta minst to til tre dager å organisere støtte materialer i en perm og forberede åpning uttalelser og en oppsummering av de viktigste spørsmålene. En liste over mulige alternativer oppløsning og omsettelige gjenstander kan være svært nyttig under selve prosessen.

I begynnelsen av den kommersielle mekling sesjon, gjør mekler for at introduksjoner er ferdig og forklarer mål, regler og etikette av mekling. Det er veldig vanlig for mekleren å gi en liste over forventede protokoller til alle ved bordet. Enkle regler som ingen banning, ingen truende oppførsel og la den andre personen til å snakke uten avbrudd er ofte oppført.

Det neste trinnet i prosessen er åpnings uttalelser fra deltakerne. Hver side er invitert til å forklare med egne ord hva årsaken og virkningen av tvisten er og å gi minst ett forslag for å løse det. Avbrudd eller korreksjon etter den andre siden er ikke tillatt. Mekleren kaller ofte en kort fordypning på dette stadiet, slik at tid til å sammenligne oppløsning forslag og lage en liste over avtalt fakta.

Begge sider er brakt sammen igjen en anmeldelse av punktene reist i åpnings uttalelser og foreslå et kompromiss eller serie av muligheter for oppløsning. Hver side har en mulighet til å møtes privat med megler for å diskutere de relative styrker og svakheter ved deres posisjon og diskutere oppgjør alternativer. Etter disse møtene, bringer mekler de to partene sammen igjen for å diskutere mulige løsninger og arbeide med detaljer før en avtale kan nås. Mekleren dokumenterer de viktigste elementene i å skrive, og begge sider signere en kopi av oppgjøret for å vise at de aksepterer det.

 • Kommersielle meklere bør ha omfattende juridiske kunnskaper.

Hva er kulturell Mekling?

June 26 by Eliza

Kulturformidling beskriver et yrke som studerer de kulturelle forskjellene mellom mennesker, ved hjelp av data i problemløsning. En virksomhet kan ha globale kunder med ulike kommunikasjonsstiler og kulturelle normer for tvisteløsning. Kulturformidling forsøker å bygge bro disse forskjellene basert på tradisjoner fra begge parter.

Veilederne er lært opp til å være upartisk og objektiv når tilrettelegge en løsning for en bedrift misforståelse. Denne stilen kan virke fremmed for folk fra visse kulturer. For eksempel, noen land vedta en stil å kommunisere som tar et fast standpunkt om et emne, og mennesker er ventet å forsvare sine synspunkter. Folk fra disse regionene kan ikke stole på en mekler som er helt upartisk.

Nyanser i kommunikasjon stiler også variere fra land til land. For eksempel, latinamerikanere og arabere pleier å bruke følelser når du arbeider med andre. Afrikanske og asiatiske mennesker kan utvise en mer stoisk oppførsel. En megler som setter typiske grunnregler som forbyr å avbryte eller følelsesmessige reaksjoner kan finne det vanskelig å forholde seg til mennesker som opplever at stilen forhandle utenlandske.

Kulturformidling anses vanskelig fordi forventningene varierer fra land til land og blant klasser av mennesker innenfor et fylke. Kulturelle normer kan være fleksibel og kan endres basert på kjønn, alder og religion. Samfunn av mennesker i samme land kan dele ulike oppfatninger og måter å uttrykke seg som faller utenfor grunnleggende antakelser om folk i regionen.

Noen kulturelle mekling tjenester bruker flerkulturelle team som sams tilretteleggere med de etnisiteter av de involverte partene. De kan endre de vanlige standarder for mekling for å fremme respekt for tradisjonell praksis av den ene eller den andre. Med globaliseringen i næringslivet, kan kulturformidling bevise utfordrende når du prøver å forstå kommunikasjon stiler fra mange ulike kulturer.

Kulturformidling kan også være nyttig i arbeidslivet. Noen europeiske land ansette meglere å håndtere konflikter som oppstår når innvandrere blir ansatt. I noen regioner, er mekling finansiert av regjeringen og inkluderer opplæring, utdanning og rådgivning for å bedre relasjoner mellom mennesker med ulik bakgrunn. Kulturformidling brukes også i sosiale institusjoner, som skoler, sykehus og fengsler.

Disse meklere fungere som talspersoner for innvandrere å utdanne majoritetsbefolkningen om kulturelle forskjeller av minoriteter i arbeidslivet. Meklere forsøker å fremme forståelse for å løse konflikten. De vanligvis utforske oppfatninger som førte til et problem, se etter kulturelle årsaker bak disse synspunktene, og hjelpe tenke ut løsninger behagelig for alle.

 • Kulturformidling brukes i sosiale institusjoner, inkludert fengsler.

Hva er et Mekling Settlement?

December 19 by Eliza

En mekling oppgjør er en avtale som to stridende parter ankommer i løpet av meklingsprosessen. Mekling kan være formell eller uformell. Forliksavtalen gang signert, er vanligvis bindende.

Når to parter har en rettstvist, ofte filer én part et søksmål mot den andre. Hvis dette skjer, begge sider begynne å forberede en sak for å presentere på en rettssak. Selv om mange søksmål er innlevert, er det store flertallet av juridiske tvister avgjort ut-av-domstol før en rettssak noensinne begynner.

Mekling er en måte der mange tvister er avgjort ut-av-domstol. I motsetning til voldgift, som er obligatorisk og bindende i noen situasjoner, er mekling en frivillig prosess. To stridende personer eller selskaper kan bli enige om å gå til mekling i et forsøk på å komme fram til en mekling forlik for å spare på saksomkostninger.

Partene som samtykker til mekling deretter møte med hverandre mens en lisensiert megler er til stede. Mekleren arbeider med disse motstridende sider ved hjelp av en rekke forhandlingsteknikk og taktikk. Målet med dette møtet er å komme fram til en mekling oppgjør som begge parter er enige om det.

Ingen av partene er nødvendig for å bli enige om et forlik, og hver av partene kan gå vekk fra bordet når som helst. Vanligvis, men folk er villige til å snakke med hverandre og prøve å finne en middelvei. Dette fungerer ofte så lenge det ikke er for mye divergens mellom hva saksøker håper på og hva tiltalte er villig til å gi.

Dersom partene er åpne for diskusjon, og det mekling prosessen fungerer ordentlig, ofte de er i stand til å komme til en avtale der saksøkeren får noen kompensasjon. Både saksøker og saksøkte vanligvis har insentiv til å bosette ut av retten, som når de løser sine forskjeller på denne måten, får de til å avgjøre hva som vil skje. Hvis de går til retten, en jury avgjør, som er mye mer risikofylt for begge sider ettersom saksøker kan ende opp med ingenting eller tiltalte kan ende opp med å betale mye mer enn han forventet.

Når partene er enige om, er denne avtalen en mekling oppgjør, en bindende avtale. Dokumentene er skrevet opp og saksøker går med på å frafalle sin rett til å saksøke den tiltalte i bytte for mye penger, eller annen kompensasjon avtalt i mekling oppgjør. Disse skriftlige juridiske dokumenter blir bindende, og ingen av partene kan avvike fra mekling forliksavtalen når de har undertegnet dokumentene.

 • Mekling kan ofte hjelpe skilles partnere komme til et forlik under skilsmissesaker.
 • Partnere som nekter å kommunisere kan være i stand til å komme til enighet gjennom en mekling oppgjør.

Hva er Foreclosure Mekling?

February 17 by Eliza

Mange rettssystemer har gitt foreclosure mekling programmer der et hus som står overfor foreclosure på hans eller hennes hjem kan utarbeide en gjensidig fordelaktig løsning med hensyn til betaling av hans eller hennes kriminelle boliglån. Forskjellige land har ulike krav for å kvalifisere for foreclosure mekling, men de fleste mennesker som står overfor foreclosure er kvalifisert som det er i beste interesse for alle for partene til å utarbeide en avtale i stedet for å gå gjennom med en foreclosure handling. Mens foreclosure mekling ikke garantere at foreclosure ikke vil gå gjennom, så det er opp til partene å utarbeide en avtale som fungerer for alle, er det en effektiv måte å legge til rette for en slik avtale.

Foreclosure mekling ledes av en uavhengig tredjepart - kalt megler - som vil møte med panthaver og en representant for utlåner. Meglerens rolle er rett og slett å strukturere diskusjonen, slik at det er egnet til å føre til en produktiv løsning. Han eller hun kan også ta en proaktiv rolle i å foreslå kreative løsninger som gagner begge parter. Videre vil mekler ofte møter med partene privat å peke på styrker og svakheter ved hans eller hennes posisjon i forhandlingene.

Mens foreclosure mekling ikke nødvendigvis garantere at foreclosure handling vil bli bodde, forsinket eller kansellert, reiser det sannsynligheten for en gjensidig fordelaktig utfall. En vanlig utfall av foreclosure mekling er rett og slett en restrukturering av betalinger for å lette den økonomiske byrden på panthaver, ledsaget av nedbetaling av noe tilbake gjeld på boliglån. En mer drastisk mulighet er overbærenhet, som er en midlertidig bor av betalinger til noen hendelse oppstår der den kriminelle panthaver kan bedre møte hans eller hennes økonomiske forpliktelser. Selv om overbærenhet tillater for en utsettelse av betaling, vil interessen fortsetter å påløpe på boliglån.

I kommer til foreclosure mekling, er det viktigste at panthaver vise hans eller hennes evne til å betale gitt et forslag til løsning, eller utlåner vil ha noe insentiv til å holde foreclosure handling. For eksempel, hvis en restrukturering av betalinger er søkt, panthaver er godt tjent å vise hvorfor han eller hun vil være i stand til å indikere hva som er annerledes med den foreslåtte restrukturere som ville tillate ham eller henne å tilstrekkelig foreta de nødvendige innbetalinger. På den annen side hvis overbærenhet er søkt, så panthaver vil typisk ha å vise sannsynligheten for en hendelse som vil føre til en evne til å gjenoppta betalinger på et tidspunkt i nær fremtid.

 • Et forlik kommet frem til gjennom foreclosure mekling.
 • Foreclosure mekling er utformet for å arbeide ut en situasjon som er gunstig for alle involverte parter.

Internasjonal mekling er et forsøk på å løse tvister mellom nasjoner. Den opererer på de samme tvisteløsnings prinsipper som gjelder for tvister mellom enkeltpersoner. Det er en måte å gi parter kontroll over settling sine forskjeller med objektiv veiledning i en nøytral setting. Internasjonal mekling kan innebære ting som handel og handelsspørsmål eller være et forsøk på å hindre eller stanse væpnet konflikt. Mange land bruker internasjonal mekling for å løse konflikter på en rekke problemer.

I området av handel og handelskonflikter, har Verdens handelsorganisasjon (WTO) utviklet sin egen tvisteløsningssystem. WTO er aktivt involvert i settling mange handelstvister. De forente nasjoner (FN) har skapt Model Law on International Commercial forliksråd. Den europeiske union (EU) har bestemte metoder for alternativ tvisteløsning som mekling en topp politisk prioritet for EU-land i alle konfliktsituasjoner.

Formidlere av internasjonale konflikter er ofte høyt respektert individer med et sterkt engasjement for å løse problemer på fredelig vis. En suveren nasjon med en sterk interesse i internasjonal eller regional stabilitet vil ofte fungere som megler i internasjonale konflikter. Enkelte nasjoner har enorme ressurser å tilby i den internasjonale meklingsprosessen, inkludert politiske ledere med kompetanse i kulturer av bilegge tvisten og arten av konflikten.

Internasjonal mekling kan kompliseres av kulturelle og språklige barrierer. Det finnes også situasjoner der partene har en sterk følelse av nasjonal identitet og en vilje til å bruke makt for å opprettholde eller styrte den nåværende maktbalansen. Formidling av tilsynelatende uløselige konflikter krever en dyp forståelse av partenes klager og en seig engasjement for å løse konflikten.

Spesielle ikke-statlige organisasjoner (NGOer) som Amnesty International og Carter-senteret, grunnlagt av USAs tidligere president Jimmy Carter, kan også hjelpe til i den internasjonale meklingsprosessen. Partene i konflikten kan se frivillige organisasjoner som mer nøytral i den situasjonen som de burde ha noen statlig agenda, og ideelt sett, deres eneste mål er å avgjøre tvisten fredelig. Dette er også en vurdering for å bruke mekling organisasjoner som kvekerne, den islamske konferansen Organization, og Oxfam. Disse organisasjonene arbeider ikke bare for å avgjøre konflikten, men også for å skape forsoning mellom partene.

Land kan også søke eller godta FN-hjelp i formidling sine uenigheter. Partene først må akseptere FNs mekling "mandat", som betyr at FNs generalsekretær har myndighet til å møte med alle parter i tvisten. Han har også myndighet til å ta kontakt med alle parter om løsninger for å løse konflikter og å foreslå ideer og løsninger. Som med andre former for internasjonal mekling, er utfallet ikke bindende.

 • Mekling organisasjoner som kvekerne tror på å løse konflikter på fredelig vis.
 • FN, som har hovedkontor i New York City, ble utformet som et forum hvor internasjonale konflikter kan løses.

Hva Er Arbeids Mekling?

July 21 by Eliza

Arbeidsplassen mekling er en prosess der partene i et arbeid eller arbeid-miljø-relaterte tvist forsøk på å løse problemer ved hjelp av en upartisk tredjepart. Den tredje part kalles en mellommann. Mekling er vanligvis frivillig og konfidensiell. Vanlig er mekling håndteres uten tilstedeværelse av advokater og uten involvering av rettssystemet.

Noen ganger klager, klager og tvister utvikle seg i arbeidslivet. En arbeidstaker kan føle Hea € ™ s blitt behandlet urettferdig eller uenig med bedriftens retningslinjer, for eksempel. Et individ kan føle trakassert eller mobbet. Lagarbeid kan bryte ned, og folk kan bli mindre samarbeidsvillig enn normalt. Når konflikter oppstår, kan en arbeidsplass megler bli kalt inn for å bistå partene med å løse problemet og finne en måte å fortsette å arbeide sammen produktivt.

Veilederne er ofte trent i å håndtere spesielt med arbeidsplassen tvister. Disse ekspertene forstår viktigheten av gjenværende upartisk, så ingen av partene føler seg ganged eller ignorert. De forstår også prosessen og hvordan å veilede partene i en løsning uten å plassere skyld eller imponerende løsninger. Siden mekling ofte er frivillig, er det viktig for de sesjoner å forbli følelsesmessig nøytralt og produktiv for å unngå en nedbrytning i prosessen.

Arbeidsplassen mekling kan virke som en prosess som er reservert for alvorlige konflikter, men det kan også vise seg å være nyttig for å sette en stopper for konflikter før de blir alvorlige. Arbeidsplassen mekling kan også være produktiv etter en konflikt er løst, bidrar til å flikke på anstrengte arbeidsplassen relasjoner.

Suksessen til arbeidsplassen mekling avhenger vanligvis ikke bare på dyktighet av megler, men også på vilje av deltakerne til å samarbeide. For at prosessen skal fungere godt, deltakerne må som regel ønsker en løsning som gjør det mulig for dem å fortsette å arbeide sammen. Dette betyr ofte forkaster håp om å vinne i favør av å løse et problem raskt.

Det er noen arbeidskonflikter der mekling kan anses upassende. For eksempel kan mekling ikke være aktuelt dersom en av partene føler seg truet av den andre, og frykt for hans fysiske sikkerhet. Dersom partene blir tvunget inn i arbeidsplassen mekling og ikke ønsker å samarbeide, er prosessen sannsynlig å mislykkes. Dersom en av partene mener at en courtâ € ™ s dom og søksmål er nødvendig, kan han være mindre sannsynlighet for å legge vekt på å finne en behagelig løsning i meklingen. Siden en megler ikke kan tvinge en løsning, kan hans innsats være bortkastet i slike tilfeller.

 • Arbeidsplass mekling kan ha for å avgjøre tvister forårsaket av kontor sladder.
 • Arbeidsplassen mekling kan oppstå hvis en ansatt er mistenkt for å bryte en avtale om konfidensialitet.

Obligatorisk mekling er en form for alternativ tvisteløsning som krever deltakerne til å gå gjennom en mekling prosessen før, eller i stedet for, domstolsbehandling. I motsetning til frivillig mekling, kan obligatorisk mekling noen ganger være nødvendig med en eksisterende kontrakt eller bestilles av en dommer. Talsmenn mener at obligatorisk mekling kan bidra til å redusere retten saksmengden, slik at partene i en dress tid til å trene sine problemer med assistanse i stedet for å stole på en dommer å avgjøre spørsmålet. I tilfeller hvor partene virkelig er imot, kan imidlertid obligatorisk mekling slå inn noe mer enn en stirrer kamp.

Siden mekling er generelt langt rimeligere enn retten, noen kontrakter har en klausul som krever mekling eller annen form for alternativ tvisteløsning, for eksempel voldgift, for alle tvister. Siden mekling ikke fører til en rettslig bindende avgjørelse, kontrakter som mandat prosessen vanligvis gjør det en forløper til en tradisjonell domstol rettssak. Obligatorisk voldgift, derimot, er vanligvis plassert i en kontrakt som et alternativ til retten, siden det resulterer i en bindende avgjørelse. Kontrakter som kan ha mandat mekling inkluderer prenuptial avtaler, servicekontrakter, og utleier-leietaker kontrakter.

I noen regioner, kan retten forbeholder oss retten til å bestille mekling i visse tilfeller. Familierettslige saker, slik som skilsmisse og forvaring problemer, samt gjeldsproblemer og enkle sivile søksmål, er noen ganger mål for retten pålagt mekling. Prosessen kan bestilles hvis en dommer bestemmer det vil være mer effektiv og mindre kostnadskrevende for deltakerne å forsøke å komme til en gjensidig avgjørelse. For denne typen mekling skal fungere, må dommeren generelt vurdere om partene er i stand til å handle i god tro for å nå en løsning.

Det er noen fordeler ved mekling, enten obligatorisk og selvvalgt. Først, er prosessen styrt av en utdannet, nøytral tredjepart som kan hjelpe begge sider arbeide for å finne en rettferdig avtale. Mekleren kan bidra til å holde diskusjoner om mål, som kan være svært nyttig i omstridte saker eller situasjoner der det er høye følelser. I tillegg obligatorisk mekling sikrer større privatliv enn en offentlig rettssak, siden mekling økter er vanligvis utført i streng fortrolighet. Dette kan hindre offentlig lufting av skittentøy i retten, noe som kan være svært viktig i tilfeller der personlige eller profesjonelle rykte står på spill.

Med noen domstoler snu til obligatorisk mekling som et middel for å effektivisere den rettslige prosessen, er en viktig spørsmål som har vært reist om de beslutninger som fattes i mekling er rettskraftig. Hvis partene lage en løsning i meklingen, kan dommeren stole på dem for å håndheve vilkårene, heller enn å gjøre en endelig dom. Noen juridiske forskere antyder at avtalen oppgjør, mens ikke juridisk bindende, bør gjøres godtas som bevis i en fremtidig rettssak bør en part nekter å oppfylle betingelsene i avtalen.

 • Barnefordelings og skilsmissesaker er ofte organisert obligatorisk mekling.
 • Obligatorisk mekling er noen ganger beordret av en dommer.
 • Når partnerne ikke kan kommunisere for å komme til en enighet, kan mekling hjelpe.
 • Hvis partene finner en løsning i meklingen, kan en dommer stole på dem for å håndheve vilkårene.
 • Mange domstoler bestille obligatorisk mekling fordi paret ikke kan bli enige til vilkår på egenhånd.

Hva er Transformative Mekling?

February 26 by Eliza

Transformative mekling er en tilnærming til konflikten intervensjon som ikke søker en umiddelbar løsning på et problem. I stedet forsøker mekleren vanligvis å innpode gjensidig anerkjennelse og empowerment mellom de stridende parter. Partene deretter arbeide med megler for å finne riktig prosess oppløsning for deres situasjon.

Anerkjennelse er generelt ansett for å være en viktig del av transformative mekling, slik at hver av partene kan forstå hvordan den andre definerer problemet. I tillegg mekler fører vanligvis hver part til å forstå de resultatene som er ønsket av alle involverte. På denne måten kan begge parter nærme seg problemet med mer informerte synspunkter.

En åpning uttalelse starter vanligvis den transformative meklingsprosessen. I denne uttalelsen, mekleren, som fungerer som en nøytral tredjepart, vil vanligvis forklare forum der de to partene vil diskutere deres problem. Det overordnede målet er at begge partene til å komme til et forlik som er gjensidig tilfredsstillende.

Før en slik løsning kan skje, men mekleren må først jobbe med partene for å utvikle regler og problemløsningsprosessene. Meklere vil stille spørsmål og komme med forslag om disse reglene og prosesser. Det er ansvaret til de to partene å lede den samlede samtale og gjøre oppgjør forslag.

Mens andre former for mekling er vanligvis strukturert basert på en tidsramme, møter for parter som bruker transformative mekling er åpent. Dette betyr at møter kan ta så mye tid som er nødvendig. Stress er ofte ansett for å være en av de viktigste årsakene for uenigheter. For eksempel kan en part bli stresset om problemet, mens den andre parten kan bli stressa om hva forliket kan være. Åpne endte møtene er vanligvis ment å lindre stress, slik at partene kan fokusere på å jobbe sammen.

Problemløsende mekling er ofte sammenlignet transformative mekling. Begge former for meditasjon bruke samarbeidsprosesser for å komme opp med en gunstig oppgjør for de involverte parter. I motsetning transformative mekling, men problemløsende mekling noen ganger anser følelser å være overflødig til problemene som må løses.

Følelser er vanligvis ansett for å være en integrert del av den transformative meklingsprosessen. Dette er basert på den generelle antagelsen om at følelser gjør avvikende synspunkter enklere for partene til å identifisere seg med. I tillegg til å være i stand til å fritt uttrykke sine følelser, er begge parter også vanligvis fortalt av megler at hvis de velger, kan de forfølge andre former for oppløsning.

 • Transformative mekling kan brukes til å hjelpe feider par kommunisere med hverandre.
 • Transformative mekling oppfordrer partnere for å kommunisere med hverandre i effektive, slag måter.

Hva er ekteskap Mekling?

March 4 by Eliza

Mekling er prosessen med å legge til rette for en oppløsning av en tvist mellom to eller flere parter. Ideen om ekteskap mekling er vanligvis forbundet med mekling foretatt for en forhåpentligvis mottagelig avtale om å avslutte et ekteskap. En trend som har vokst fra virksomheten i skilsmisse mekling er mekling sikte på å bosette forskjeller innenfor et ekteskap og derfor holder partnerskapet sammen. Meklere i denne situasjonen gjør bruk av konfliktløsning teknikker for å hjelpe partnere sette sine forskjeller, finne nye måter å håndtere konflikter og problemer og gå videre, forhåpentligvis til å oppleve et sterkere forhold i fremtiden.

Ekteskap mekling har utviklet på grunn av situasjoner som oppstår fra tid til annen i løpet skilsmisse mekling. Par forfølge skilsmisse mekling noen ganger oppdage gjennom i løpet av å snakke med en megler at de fortsatt virkelig ønsker å forbli gift, men de trenger hjelp sortering ut visse problemer og forskjeller for å kunne fortsette med forholdet. Fra denne ideen, har noen meklere valgt å hjelpe ektepar sortere ut problemer.

Tradisjonelt, de som lider vanskeligheter i ekteskapet deres konsultere ekteskap rådgivere eller terapeuter. Disse tilnærmingene sikkert er levedyktig, men i andre tilfeller par føler det er mer hensiktsmessig og relevant å rådføre seg med en mellommann. Vanligvis vil en megler avtale direkte med svært spesifikke problemer uten å utforske årsaker eller historie som vil bli adressert i en terapisituasjon. Ekteskap mekling fungerer på samme måte til måten skilsmisse mekling verk, ved at rådgivning og terapi er ikke nødvendigvis brukes, men direkte, umiddelbare løsninger på problemer er satt på plass.

For ekteskap mekling for å være vellykket, må begge parter være villig til ikke bare til luft klager, men å ta hensyn til bekymringene til den andre parten. De må også være villig til å gjøre endringer i individuell atferd for å redusere friksjonen og vanskelighetene som har brakt stress til ekteskapet. En familie mekler noen ganger kan hjelpe, også, for å arbeide gjennom problemer som involverer mer enn ekteparet alene.

Målene for ekteskap mekling er ikke bare å holde ekteskapet intakt, men også å styrke det, og også styrke båndene mellom paret. For de som virkelig er forpliktet til å bevare ekteskapet deres, gir mekling et alternativ til langsiktig, omfattende og kostbart ekteskap rådgiving eller terapi. Terapi eller rådgivning kan fortsatt være nødvendig i tilfeller hvor problemer stammer fra tidligere overgrep eller andre komplekse psykologiske problemer, men i mange tilfeller kan ekteskap mekling hjelpe et ekteskap komme tilbake på sporet.

 • Ekteskap mekling kan brukes i stedet, eller eller i tillegg til tradisjonell parets rådgivning.
 • Ekteskap mekling oppfordrer partnere for å kommunisere med hverandre i effektive, slag måter.
 • Ett mål av ekteskap mekling er å styrke den ekteskapelige obligasjon.
 • Vellykket ekteskap mekling er avhengig av hver parts evne til å akseptere sin egen rolle i konflikten.
 • Ekteskap meklere forsøker å hjelpe par sortere ut sine problemer og redde ekteskapet deres.
 • Ekteskap mekling skjer vanligvis før en skilsmisse når par bestemmer de ønsker å bo sammen.

Skilsmisse er vanligvis en følelsesmessig prosess for de involverte parter, og det kan være vanskelig for en mann og kone å lage en felles beslutning om viktige spørsmål. Deling av eiendeler, skille gjeld, og barnefordeling og økonomisk støtte er temaer ofte adressert under familierett mekling. En dommer kan ta avgjørelser for et par om noe som de ikke er villig eller i stand til å løse på egen hånd. Av denne grunn er det lurt for dem å gjøre en felles innsats, forhandle rettferdig og komme til en løsning før en endelig skilsmisse eller barnefordeling hørsel.

Familierett mekling er en uformell juridisk møte der et par er ofte i stand til å komme til en rettferdig og rimelig enighet - innenfor rammen av loven - med bistand fra advokater og en mellommann. Om nødvendig, kan en dommer gjør alle beslutningene for et par, inkludert hvilken person vil leve i familiens hjem eller beholde eierskap av et kjøretøy. Han kan bestemme at foreldrene skal ha felles foreldreansvar for et barn, eller en person vil betale barnebidrag eller underholdsbidrag til den andre.

En dommer vanligvis ikke har inngående kjennskap til partene som er oppløsende deres ekteskap, men. Han kan bare vite hva som blir sagt under rettsforhandlingene. Fraværende en avtale mellom begge parter, er hans beslutning om ikke alltid i alles beste interesse.

For eksempel kan han bestemme at ektemannen vil holde familiens bil og foreta månedlige avdrag på lån for det, men i virkeligheten, ikke mannen vil ikke bilen. Under mekling, men han kan ha vært i stand til å tilby det til sin kone i bytte for noe han ønsket mer, for eksempel kunstverk eller samleobjekter. I stedet, en dommer tildeler slike ting til kona, som kan ha foretrukket å holde bilen og mister de øvrige eiendelene. I denne typen scenario, kan familierett mekling har konkludert med begge parter mottar den delen av ekteskapelig eiendom de faktisk ønsket.

Omtrent alt er omsettelig i familierett mekling, fra barnebidrag som person vil beholde eierskap av elementer paret i fellesskap kjøpt i løpet av ekteskapet. Mekleren og advokater tilbyr vanligvis råd og bidra til at deling av eiendom er rimelig. Når alle sakene er behandlet, advokatene utarbeide en avtale for begge parter til å signere. Den henrettet oppgjør blir så sendt til en dommer med en bevegelse og be for endelig behandling.

Dommeren gir den ultimate godkjenning for forliksavtale nådd under familierett mekling. På den siste høringen, kan han stille spørsmål partene å sørge for at de forstår og forsettlig godtar problemene som finnes i dokumentene. Hvis dommeren mener at noe er urettferdig, kan han gjøre nødvendige endringer. For eksempel kan et par enige om at et barn skal bo hos sin mor, men fars barnebidrag er lavere eller høyere enn de lovpålagte retningslinjer for dette området. En dommer kan justere støttebeløp når han føler det er uakseptabelt eller om årsaken til den foreslåtte avvik er ikke tilfredsstillende i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonen.

 • Finansielle resultater blir ofte diskutert i familierett mekling.
 • Barnefordeling er et tema ofte adressert under familierett mekling.
 • En dommer gir endelig godkjenning for en forliksavtale nådd under familierett mekling.
 • En dommer kan ha å bestemme en ordning om varetekt og velferd for barn som er involvert i en skilsmisse.

Mekling og konfliktløsning er typer tvisteløsning ofte brukes til å løse juridiske spørsmål utenfor rettssalen. Mens "konfliktløsning" er et vidt begrep som kan beskrive en rekke forskjellige alternative tvisteløsningsmetoder, refererer mekling til en bestemt prosess der en nøytral tredjepart hjelper to stridende sider komme til en oppløsning på egenhånd. Deltagelse i mekling og konfliktløsning kan bidra til å forhindre en lang og kostbar juridisk kamp ved å la begge sider for å nærme seg retten med en rettferdig løsning på plass.

Konfliktløsning kan referere til noen form for alternativ forhandlings gjort mellom to sider utenfor rettssalen. I tillegg til mekling, kan konfliktløsning også fås gjennom voldgift, som er en bindende form for dom som ofte er raskere og rimeligere enn en tradisjonell rettssak. Konfliktløsning er også noen ganger gjort mellom tiltalte og saksøker uten innblanding fra advokater, for eksempel i tilfeller der skilsmisse avtaler er utarbeidet av paret. Den kan også styres med hjelp av en rådgiver med opplæring i konflikthåndtering.

Mekling innebærer en profesjonell mellommann, som kan være tilgjengelig privat eller gjennom retts tjenester. Meklere er forskjellig fra dommere i at avtalene jobbet ut i mekling bestemmes ikke av mekleren, men i stedet blir forhandlet avtaler inngått mellom de to partene. Mekling gir en mer privat, lukket dører atmosfære enn tradisjonelle rettssaker og har fordelen av å forlate de store beslutningene i hendene på de stridende partene, heller enn å la en dommer eller dommer for å gjøre en bindende avgjørelse.

Mekling og konfliktløsning blir ofte skilles fra hverandre ved tilstedeværelsen av en nøytral, profesjonell tredjepart. Mange former for konfliktløsning fokus på de to største partiene kommuniserer effektivt med hverandre for å avgjøre en løsning. Mens mekling og konfliktløsning har samme mål, kan mekling være å foretrekke i situasjoner der følelser kjører høy nok til å sky dom, hvor den ene parten føler seg truet eller skremt av den andre, eller hvor tillit nivåer mellom de to partiene er lave. En megler kan tjene som en fornuftens stemme og kompromiss i en potensielt eksplosiv situasjon, i tillegg til å bringe juridisk kunnskap som ingen av partene kan eie.

I sivile studier der skader er søkt eller divisjoner av eiendeler og ansvar er nødvendig, kan mekling og konfliktløsning bidra til å kutte ned på mengden av retten forstyrrelser nødvendig. Dette kan bidra til å kutte ned på saksomkostninger og følelsesmessig stress forårsaket av en lang, omstridte juridisk kamp. Mediert tilfeller, eller de som har gjennomgått noen form for konfliktløsning, har en tendens til å passere gjennom domstolene raskere og har bosetninger som er lett akseptabelt for en dommer.

 • Skilles partnere kan velge mekling som metode for konfliktløsning.
 • Mange skilsmisse par trenger hjelp av en profesjonell mellommann for å avgjøre konflikter om eiendeler og varetekt.

Arbeidskraft mekling er et formelt møte eller rekke møter satt opp til å forhandle arbeidskonflikter. Arbeidskonflikter er tvister som oppstår under serie av arbeidskraft lover skapt av den føderale og statlige myndigheter. Mens disse konfliktene ofte gi opphav til rettslige handlinger som er avgjort i en domstol, mange parter prøve arbeidskraft mekling enten som et frivillig tiltak, eller på anmodning fra retten eller arbeidsbordet.

Arbeiderpartiet lover er lover som skal beskytte arbeidstakere. Disse lovene er en serie av mandater og skriftlige juridiske regler fastsatt av stater og av den føderale regjeringen for å sikre at arbeidstakere blir behandlet rettferdig. Mange arbeidslover ble opprettet etter den industrielle revolusjon for å sikre rettferdig behandling, og for å beskytte arbeidstakerne fra de overgrepene som ble forekommende i fabrikker og andre næringer under den industrielle revolusjon.

Arbeidere har, på Arbeiderpartiet lover og bestemmelser, til en rettferdig lønn. De har krav på overtid, så lenge de ikke er fritak ansatte. Arbeidere er også garantert et minimum grad av sikkerhet i deres arbeidsforhold, og blir tilbudt en rekke andre beskyttelser.

Hvis en arbeidstaker mener hans eller hennes rettigheter er blitt krenket under arbeidslovgivning, har som arbeidstaker rett til å ta kontakt med Fair Labor Standards Board innenfor sitt nærmiljø. Arbeideren har også rett til å saksøke i føderal domstol, statlig domstol, eller begge deler, avhengig av hvilken arbeidslover ble krenket.

Når en arbeidstaker bringer en sak til Fair Labor Standards Board, ofte arbeidskraft mekling er oppmuntret eller mandat før styret eller retten vil høre saken og ta en beslutning. Arbeidskraft mekling er en mer kostnadseffektiv metode for å komme fram til en løsning, fordi det gjør at saken skal avgjøres uten innblanding av en domstol eller en dommer.

Ingen av partene er bundet til å komme til enighet i arbeids mekling. I stedet er arbeidstaker og arbeidsgiver som har uenigheten bringes sammen med hjelp av en profesjonell mellommann for å diskutere situasjonen, og for å forsøke å komme fram til en minnelig løsning. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver kan ta opp sine bekymringer sammen, og danne en monetær eller annen type oppgjør, kan partene velge å signere en bindende avtale og dermed avgjøre saken ut av retten.

Meklere er generelt fagfolk innen feltet av mekling. Arbeidsformidlere kan være de med erfaring i arbeidsrett industrien, for eksempel advokater. Meklere kan betales av retten eller av saksøker og saksøkte, avhengig av hvem som ba om mekling og hvorfor. Siden arbeidskraft mekling kan bidra til å legge til rette for out-of-rettsforlik om arbeidsrettslige tvister, er det ofte en kostnadseffektiv løsning når et problem oppstår. Videre, når en tvist kan løses i minnelighet, vil det ofte være mindre fiendskap mellom partene i det lange løp, enn når en beslutning er pålagt av en domstol.

 • Arbeidskraft mediations er ment å løse arbeidernes tvister.

En mekling avtalen er en kontrakt der partene engasjert i en konflikt er enige om å prøve å avgjøre tvisten i minnelighet. Denne prosessen bruker hjelp av en nøytral tredjepart, også kjent som en mellommann. Før du begynner med selve meklingen, involverte parter ofte signere en mekling kontrakt som legger ut de grunnregler for mekling. Disse grunnregler kan sette et tak på hvor mye tid partene vil gi rom for formidling og vanligvis en taushetserklæring. Dokumentet inneholder også informasjon som når og hvor mekling vil finne sted. Dette mekling avtale som starter prosessen, vanligvis endret på slutten av en vellykket mekling for å inkludere vilkårene i oppløsning også.

Mekling er en type alternativ tvisteløsning (ADR). Andre typer ADR inkluderer forsoning og voldgift. Som forsoning, er mekling en type konfliktløsning som gir de stridende partene større makt i å løse sine problemer selv. I tillegg til dette større beslutningsprosesser rolle i konfliktløsning prosessen, er mekling også vanligvis assosiert med lavere kostnader og problemer enn rettssaker.

Det finnes flere typer mekling, inkludert facilitative mekling, transformative mekling, og evaluerende mekling. De i stor grad variere basert på rollen som mekler har. I facilitative mekling, ikke mekleren tilbyr ikke hans eller hennes oppfatning av konflikten, men i evaluerende mekling, han eller hun gjør. Uavhengig av type mekling, ikke mekleren ikke bestemme utfallet som dommer eller voldgiftsdommer ville. Meglerens rolle er rett og slett å forenkle prosessen og forsøke å bringe partene til en slags oppløsning.

For å hjelpe mekling, meklere ofte bruke meklingsavtaler i begynnelsen av prosessen for å legge noen grunnregler. Disse avtalene kan brukes i alle typer mekling og er ofte brukt av ektefeller som søker en skilsmisse. Ingen av partene til mekling kan bli tvunget til å signere en mekling avtalen, men når man er signert det kan bli ansett som en juridisk bindende kontrakt. Mens produksjonen av en avtale er ofte et tegn på en vellykket mekling, ikke hver vellykket mekling begynte med en slik formell avtale.

En typisk mekling avtalen gjør at hver part til å få juridisk representasjon på mekling. Meklere, men vanligvis er utestengt fra å gi juridisk rådgivning eller sakførsel for noen av partene under prosessen. Kontrakten vil også inkluderer vanligvis en avtalt rente eller gebyr for mekleren. En code of conduct for mekling kan også være stavet ut til å bidra til å få partene til å engasjere seg ærlig og åpent, og dermed sikre en jevn prosess.

Et rammeverk er vanligvis bygget inn i mekling avtalen beskriver de viktige og relevante punkter i tvisten, med vekt på gjensidig interesse av begge parter til å finne en løsning, og med en generell uttalelse om at oppløsningen er nådd. Når en midlertidig løsning er nådd, vil den bli skrevet inn i mekling avtalen, sammen med eventuelle nødvendige endringer. Til slutt, begge parter signere dokumentet.

Siden begge parter arbeide for å klart definere de nødvendige skritt for å løse konflikten, meklingsavtaler er vanligvis mer samarbeid og gjensidig fordelaktig enn et funn gjort av en domstol offiser. Bosetninger nås i løpet av meklingsprosessen kanskje må godkjennes av en domstol, eller endret for å tilpasse seg lokale lover, skikker og omstendigheter. I verste fall kan en mekling avtalen må bli presentert i retten skal håndheves, dersom en av partene ikke klarer å leve opp til hans eller hennes slutten av avtalen.

 • Mekling kan ofte hjelpe skilles partnere komme til en avtale i løpet av skilsmissesaker.
 • En mekling avtale kan hjelpe skilles par som ikke kan nå et kompromiss uten hjelp.

Hva er Court Mekling?

September 17 by Eliza

I USA, refererer retten mekling til en prosedyre som tilbys, av lokale tingrettene, til litigants som et middel til massedrap avgjøre en tvist, uten behov for ytterligere søksmål. Mekling er et alternativ tvisteløsning prosess hvor en nøytral tredjepart, gjennom aktiv samråd med partene, søker å forhandle frem en løsning av saken. Meklere er dyktige i konfliktløsning teknikker, og ta en proaktiv rolle i oppgjøret ved å oppfordre partene til å bevege seg bort fra sine første, vanskelige forhandlingsposisjoner og mot overnatting. En megler vil vanligvis ha en grundig forståelse av fakta og omstendigheter av partiesâ € ™ saken, samt den gjeldende lov. Under rettsmeklingsprosessen, er det ikke uvanlig for en megler, i et forsøk på å overtale en forhandlingsløsning, for å illustrere til en eller begge av partene svakhetene i sine respektive rettssaker.

Sivile rettssaker kan være en kostbar, tidkrevende og langvarig prosess. Selv om de fleste sivile saker i USA er avgjort før rettssaken, på grunn av skuespill som oppstår mellom partene i løpet av de normale faser av sivile rettssaker prosessen, vanligvis et forlik ikke oppnås inntil kort tid før rettssaken. Målet med domstol mekling er å ha råd til partene en mulighet til å avgjøre saken på den innledende fasen av søksmål, heller enn å vente kort tid før en rettssak dato er planlagt å løse tvisten. Oppløsning av saken på et tidlig stadium sparer både litigants tid og penger, og avlaster rettssystemet ventende saker på docket.

Retten mekling prosessen kan enten være obligatorisk eller frivillig. Mange jurisdiksjoner gjøre forlengelse av sivile rettssaker prosessen betinget av deltakelse i en domstol mekling økt. Dersom partene ikke klarer å løse tvisten ved mekling, er de fri til å fortsette med det sivile rettssaker prosessen i rettssystemet. De fleste domstolene vil oppnevne en mekler for partene, og planlegge en obligatorisk mekling økten kort tid etter at en tiltalt har innlevert sin respons til en sivil klage.

Domstol mekling gir konkrete fordeler for begge litigants samt til domstolene. Hvis retten mekling er vellykket i å løse tvisten ved de tidlige stadier av rettssaker, det reduserer den administrative byrden på rettssystemet. Å ha en tvist løses gjennom mekling i begynnelsen stadier av rettssaker sparer partene både tid og penger, og eliminerer usikkerhet og risiko i et forsøk.

 • Skilsmisse mekling er beordret retten i enkelte områder, noe som betyr at det er obligatorisk før de skilles partnere kan fortsette videre til familie domstol.
 • Noen domstoler bestille obligatorisk mekling fordi paret ikke kan bli enige til vilkår på egenhånd.
 • Vellykket mekling i de tidlige stadier av rettssaker kan minske den administrative byrden på rettssystemet.
 • Domstol mekling er en måte å løse en tvist uten ytterligere søksmål.

Hva er noen Mekling tips?

December 5 by Eliza

Mekling er en type konfliktløsning der en upartisk part bistår forhandlinger. Det er noen mekling tips som kan hjelpe en person få mest mulig ut av prosessen. Disse mekling tips innebære å velge en trenet megler, forstå hva du kan forvente fra mekling, inn mekling med riktig tenkemåte, og bor i kontroll av følelser under hver økt.

Lover om megler opplæring og kvalifikasjoner varierer fra sted til sted. Noen steder har en person til å fullføre opplæring eller bevise kompetanse for å bli en mellommann. Andre steder kan stille strenge krav til potensielle meklere. Suksessen til en mekling sesjon kan avhenge delvis på opplæring og opplevelse av megler. Finne en som er erfaren med å håndtere den type konflikter i spørsmålet kan hjelpe. For eksempel kan et par prøver å løse forvaring problemer har et bedre resultat med noen som har erfaring med familierettslige tvister.

Ita € ™ s viktig for en part i en tvist for å velge en megler som han føler seg komfortabel. Mekleren bør lytte godt og gi klare svar på spørsmål. Mekleren bør ikke ser ut til å være delvis til en part eller synes å ha forutinntatte ideer om saken. Ofte kan en part i en konflikt finne effektive meglere ved å spørre en advokat han stoler for en henvisning. Han kan også be om henvisninger fra venner whoa € ™ har vært gjennom mekling prosessen.

Å ha klare forventninger er en av de viktigste meklings tips. Partene bør forstå at mekling er ment å avslutte en konflikt i fellesskap. Mekleren er ikke en dommer, og han kan ikke gjøre en dom. Mekling er ikke en domstol innstilling der en part må bevise feil av den andre. I stedet blir mekling ment å hjelpe partene arbeider sammen for å komme opp med en akseptabel løsning.

Når de vurderer mekling tips, er en annen viktig en å starte prosessen med riktig tenkemåte. Dette betyr begynner mekling med den hensikt å arbeide i fellesskap mot en avtale eller oppløsning. Arbeide cooperatively doesnâ € ™ t bety å gi etter eller gi opp. I stedet betyr det å unngå motstandere forhandling taktikk og tildele skylden i favør av å finne felles grunn og kommer opp med en frivillig løsning.

Løse konflikter er aldri lett, men bor i kontroll av oneâ € ™ s følelser er ofte avgjørende for å lykkes med mekling. Mekling er vanligvis frivillig. Hvis noen av partene føler seg verbalt mishandlet eller truet, kan han nekte å fortsette. Hver av partene skal være fast i begrunnelsen hans forventninger, men fortsatt respekt samtidig. Han bør holde et åpent sinn og være villig til å diskutere alternativer.

 • Meklere bør holde kontroll over sine følelser under meklingen.
 • Mekling kan ofte bidra til å åpne linjen for kommunikasjon mellom to fiendtlige partnere.
 • Skilles partnere bør ikke forvente å få lov til å tildele skylden under meklingen.