ulike moderne kirurgiske instrumenter

Kirurgiske instrumenter er verktøy vanligvis utformet med den hensikt å hjelpe medisinsk personell under medisinske prosedyrer. Enkelte instrumenter som brukes i nesten alle typer kirurgi. Disse kan omfatte kirurgiske kniver som brukes for å lage snitt i kroppsvev, eller instrumenter, slik som haker som holder åpne en del av legemet, for derved å tillate legen å utføre det nødvendige arbeid. Andre instrumenter er spesielt designet for en bestemt type operasjon, og brukes bare i disse situasjonene.

Nesten alle kirurgiske instrumenter har en lang og variert historie innen medisinske fag. Bevis for deres bruk av mennesker har blitt sporet tilbake til steinalderen. Fortsatt utvikling og foredling av disse verktøyene er en faktor i den økende suksessen til kirurgiske inngrep, noe som åpner for et bredere utvalg av kirurgiske prosedyrer som skal utføres. Det store antall forskjellige typer av kirurgiske instrumenter er et resultat av den radikale rekke problemer som kan møter en pasient og medisinsk personell. Ulike typer instrumenter spille bestemte roller i kirurgi prosessen og brukes av lege og medisinske teamet i henhold til kravene fra en situasjon.

To av de vanligste kirurgiske instrumenter er pinsett og skalpeller. Tenger benyttes for griping, særlig i tilfellet når hendene er ute av stand til å holde ørsmå gjenstander. Tenger kan også benyttes for å gripe forskjellige vev, mens legen bruker hendene for å utføre et annet aspekt ved operasjonen. Det finnes mange forskjellige typer av tang, men alle har den samme grunnleggende dobbeltfunksjon.

Skalpellblader er en svært vanlig kirurgisk instrument som brukes til å lage innsnitt i huden og vevet til en pasient. Kirurgiske skalp vanligvis er små, men likevel svært skarp, og består av to deler: bladet og håndtaket. Bladene er vanligvis utskiftbare, mens håndtakene er for det meste gjenbrukes. Det er også mange forskjellige typer, som for eksempel skalpeller lansetten som har en tveegget blad. Med fremme av teknologi, kan mange ganger skalp bli erstattet av lasere.

Andre kirurgiske instrumenter, for eksempel tetting enheter, vanligvis brukes ved inngåelse av kirurgi. Disse tetningsanordninger kan omfatte kirurgiske stiftemaskiner som brukes til å lukke innsnitt gjøres av legen. Kirurgisk stifte har også vist seg mer pålitelig enn tradisjonelle suturering da det kan redusere den mulige brudd av den forseglede innsnitt.

 • Tang, skalpeller og andre instrumenter brukes i typiske kirurgiske prosedyrer.
 • Kirurgiske instrumenter kan bli sterilisert ved hjelp av autoklav.
 • En skalpell er en vanlig kirurgisk instrument.
 • Hvert sykehus har noen som har som oppgave med bestilling og strømpe kirurgiske instrumenter og rekvisita.

Finansielle instrumenter er verdipapirer som både store og små investorer kan bruke for å få eksponering mot finansmarkedene. Noen av disse verdipapirene er vanlig, slik som egenkapital eller aksjeinvesteringer, samt obligasjoner eller obligasjoner. Mindre investorer og institusjonelle investorer, herunder fond, ofte kjøpe og selge aksjer og obligasjoner. Mer komplekse finansielle instrumenter, herunder derivater som futures og opsjoner, er ofte brukt av profesjonelle pengeforvaltere, inkludert hedgefond.

Aksjer og obligasjoner er de mest tradisjonelle typer finansielle instrumenter, selv om det er sofistikerte måter å investere i disse verdipapirene. Når en investor kjøper aksjer, er han eller hun få en eierandel i det bedriftsenhet som gir ham eller henne til å dele i fortjeneste og stemme på noen viktige hendelser. Kjøpe egenkapital utsetter også en investor til å risikere i at det er lite regress hvis en aksje mister verdi.

Obligasjoner er en type gjeld, og denne kategorien representerer en annen type finansielt instrument. Selskaper, lokale myndigheter, og føderale myndigheter kan utstede obligasjoner som et middel for å skaffe penger i kapitalmarkedene. Investorer som kjøper obligasjoner er utlån utsteder penger i bytte for å motta løpende renteutgifter i tillegg til et endelig oppgjør verdt hovedstolen av den opprinnelige investeringen når obligasjonen når modenhet. Obligasjoner er ofte betraktet som en trygg havn for å investere fordi tradisjonelle obligasjoner er relativt sikker. Det er mer risikable obligasjoner, kjent som investeringer med høy avkastning, som betaler en høyere rente, men som har en større risiko for mislighold versus en mer konservativ gjeldsinstrument, for eksempel en investment grade obligasjon.

Futures og opsjoner er blant de mest avanserte og potensielt risikable finansielle instrumenter, og de blir ofte brukt av profesjonelle pengeforvaltere. En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge, også kjent som handel, noen underliggende produkt som gull, råolje, eller landbruks elementer på et fremtidig tidspunkt og til en forhåndsinnstilt pris. Alternativene er avtaler som gir tradere en opsjon på å kjøpe andre finansielle instrumenter, herunder aksjer, til en forhåndsavtalt pris innenfor en gitt tidsramme.

Alene, derivater holder ingen verdi. Verdien av disse finansielle instrumentene er fastsatt av den underliggende verdipapiret eller eiendel, for eksempel en aksje eller naturressurs. Hedgefond, som er lett regulerte investeringsfond drevet av fagfolk og utformet for å generere avkastning som overgår de bredere markedene, bruker ofte derivathandel å spekulere på en forventet pris bevegelse eller for å sikre seg, eller beskytte, en annen handelsposisjon.

 • Aksjer er en vanlig form for finansielle instrumentet.

Det er mange medisinske instrumenter som kan brukes til å behandle pasienter. Disse inkluderer stetoskop, defibrillator og tang. Sykdom og den type medisinsk faglig avgjøre hvorvidt det er sannsynlig et bestemt instrument vil bli brukt.

En av de vanligste medisinske instrumenter er et stetoskop. Mange mennesker feilaktig tror at stetoskop brukes kun for å lytte til en persons € ™ s hjerterytme. Et stetoskop kan brukes til å lytte til en rekke interne lyder. Disse inkluderer puls poeng og puste. Stetoskop brukes av et bredt spekter av medisinske fagfolk inkludert sykepleiere.

Tungedepressorer er medisinske instrumenter som brukes til å styre en patientâ € ™ s tungen. Disse kan brukes når munn, svelg, eller tenner må undersøkes. De er vanligvis billig og designet for enkel bruk. Slike elementer kan brukes av allmennleger, tannleger og spesialister.

En annen vanlig medisinsk instrument er et termometer. Den brukes til å bestemme en persons € ™ s kroppstemperatur. De fleste moderne modeller er digital, men glass modeller kan fortsatt bli funnet i noen anlegg. Det er sjelden å finne en allmennlege eller legevakten medarbeider uten tilgang til et termometer.

Hjertestartere er elektroniske instrumenter som brukes for livredning. De gir elektriske støt som kan påvirke hjertet. Disse enhetene blir ofte misforstått av det offentlige. Mange tror at defibrillatorer bare brukes til å gjenopprette hjerter som har stoppet juling. Egentlig er disse instrumentene også brukes i tilfeller der hjertet slår unormalt.

Pasientmonitorer er også elektroniske medisinske instrumenter. Disse kan ligne på dataskjermer eller TV-skjermer, men de kan være svært viktig i behandlingen av pasienter. En pasient skjermen brukes til å vise ulike typer informasjon om en pasient, slik som hennes vitale tegn eller alvorlighetsgraden av hennes sammentrekninger. Disse er ofte funnet i sykehus, men kan også bli funnet i noen legekontorer.

Tang er medisinske instrumenter som kan ligne et par av innenlandske pinsett. Disse instrumenter er ofte brukt under operasjonen. De kan brukes for å gripe gjenstander som for eksempel mykt vev eller blodårer. De kan også anvendes for å fjerne materiale som er fast til eller avgis inn i et sår.

Skalpeller er også medisinske instrumenter som vanligvis brukes for kirurgi. Skalpeller er små kniver, som vanligvis er svært skarp. De kan brukes til å lage innsnitt og dissekere visse vev.

 • Digitale termometer kan benyttes for å kontrollere kroppstemperatur.
 • Hvert sykehus har noen som har som oppgave med bestilling og strømpe medisinske instrumenter.
 • Medisinske instrumenter kan inkludere et stetoskop.
 • En skalpell er en vanlig kirurgisk instrument.

For å prøve og nevne alle de forskjellige typene kirurgisk utstyr ville være en krevende oppgave. Likevel kan kirurgisk utstyr plasseres i ulike kategorier som bidrar til å klassifisere hvert verktøy. Disse kategoriene omfatter graspers, klemmer, distraktører, haker, mekaniske kuttere, dilatorer, sugeutstyr, vanning nåler, tyndallers, drevne enheter, Scopes, bærere, ultralyd forstyrrende, og måleinnretninger.

Graspers inkluderer medisinsk utstyr som tang. Disse instrumentene brukes under operasjonen for å forstå ulike objekter. Graspers er ofte referert til som pinsett og tang utenfor medisinske fasiliteter. Mens ligner på graspers, klemmer tjene et annet formål. Klemmer er verktøy som brukes til å presse sammen ulike organer og blodårer. I hvert måte, klemmer er viktig del av enhver operasjon.

Distraktører brukes til å posisjonere et område av kroppen under operasjonen, samtidig som haker benyttes for å skille ut og spre forskjellige deler av hud og vev. Når legemet er plassert, kan mekaniske kuttere anvendes for å angi en bestemt del av kroppen. Mekaniske kuttere kan referere til skalpeller, lansetter, borekroner, rasper, trokarer og andre instrumenter som er mekanisk i naturen. Disse kniver blir brukt ofte i løpet av de fleste typer kirurgi.

Dilators er et viktig verktøy når det gjelder å åpne opp små områder i kroppen. En dilator kan settes inn i et lite område av kroppen, slik at for en kirurg å effektivt arbeide innenfor et trangt område. Noen ganger, kirurger må fjerne kroppsvæsker, noe som er mulig ved hjelp av sugekopper. Utsugningsrør hjelp kirurger for å fjerne overflødig materiale, ofte sugerør blir brukt under kosmetisk kirurgi, og vanning og kanyler benyttes for å sette væske inn i kroppen.

Hjernekirurgi kunne ikke gjennomføres uten Tyndallers, som kan bli kilt inn i hjernen for å åpne opp skadet vev. Likeledes, makt enheter slik som bor tillate kirurger til å skjære gjennom deler av skallen. En av de mest grunnleggende typer kirurgisk utstyr er bærere. Carriers brukes til å inneholde ulike optisk, mekanisk og elektronisk utstyr. Ultralyd forstyrrende hjelpe kirurger med mage-relaterte operasjoner.

Til slutt, måleinnretninger er mye de samme innenfor den medisinske verden som de er utenfor det medisinske verden. Disse verktøyene inkluderer herskere og kalipere, og de brukes til å måle visse deler av kroppen under operasjonen. Alt kirurgisk utstyr har en unik plass i en kirurgisk innstilling.

Siden kirurgisk utstyr er en så viktig del av moderne kirurgi teknikker, nye typer kirurgisk utstyr blir oppfunnet hver dag. Mens kirurgene hadde ingen mulighet til å gå inn i noen kroppsdeler i det siste, gjør mange ulike kirurgiske teknikker mulig dagens utstyr.

 • Kirurgiske verktøy under en vanlig operasjon.
 • Sterilt kirurgisk utstyr bør ikke åpnes før like før den skal brukes.
 • Kirurgiske instrumenter kan bli sterilisert ved hjelp av autoklav.
 • En skalpell er en vanlig kirurgisk instrument.

Det finnes flere typer ortopediske instrumenter som brukes av kvalifiserte medisinske fagfolk i løpet av normal og kirurgisk behandling av sine pasienter, blant annet ulike typer kniver, tang, øvelser, og bein meisler. Spesialitet av ortopedisk medisin fokuserer på omsorg for og behandling av bein i kroppen, spesielt de av armer og ben, som de er mest sannsynlig å bli skadet. Leger og kirurger i dette feltet er opplært til å behandle traumatiske skader i bein samt behandle vanlige bein sykdommer som kreft og avascular nekrose. De verktøy som benyttes i ortopedisk kirurgi og prosedyrer er oftest utformet for å få tilgang til området, slik som i tilfellet med kirurgiske kniver og skalpeller, så vel som for å fjerne skadede deler av benvevet.

En av de mest brukte typer ortopediske instrumenter er kirurgiske kuttere, kniver og skalpeller. Disse skarpe instrumenter er utformet for å raskt og rent bortskåret vev i kroppen for å gi bedre tilgang til det skadede benet. Hud, adipose, og muskelvev kan kappes for å tillate drifts legen å nå ben, slik at han eller hun kan fjerne skadet vev eller installere kunstig støtte, slik som bolter og proteseledd. Disse typer ortopedisk utstyr er normalt konstruert av rustfritt stål, og er holdt svært skarp og utrolig rent.

En annen vanlig type ortopedisk instrument som vanligvis brukes er beinøvelser, som brukes for en rekke formål blant annet å bore hull i benvevet å nå det marg, så vel som for å fjerne ytre skadet vev fra de ytre lag av benet. Disse kirurgiske instrumenter er tilgjengelige i et bredt utvalg av størrelser for å tillate kirurgen å velge riktig diameter som trengs for prosedyren. Beinøvelser blir ofte brukt til å lage et hull i benet for å tillate kirurgen å installere pinner eller annen støtte som er nødvendig.

Bone meisler arbeide på en lignende måte som borerigger, og anvendes vanligvis for fjerning av benvev. Disse ortopediske instrumenter er ideelle for å trekke ut små lunter av bein når et dypt hull er ikke nødvendig. De er tilgjengelig i mange størrelser og former, og ofte har non-slip håndtak for å gi større kontroll under prosedyren. Meisler kan brukes i ortopediske operasjoner for å forme en eksisterende bein inn i en mer naturlig form for pasienter med bein spurs eller andre misdannelser, samt bidra til å forberede benoverflaten for mer invasive prosedyrer.

 • En skalpell er en liten, skarp kniv som brukes til å utføre operasjoner.
 • Ortopediske leger ofte håndtere proteser.

Det finnes mange typer av kjeveortopedisk instrumenter som kan brukes når du fester, fjerne eller gjøre justeringer til kjeveortopedisk inventar. Verktøyene som brukes i kjeveortopedi er konstruert ut fra sterke, materialer av høy kvalitet som gjør at kjeveortoped for å utføre delikate prosedyrer samtidig være i stand til å bruke en god del styrke. Noen av de mer vanlige ortodontiske instrumenter inkluderer tang, kniver og måleinstrumenter. Det finnes forskjellige former av hver av disse instrumentene, hver anvendt i en meget bestemt formål.

Når du plasserer kjeveortopedisk maskinvare i en pasientens munn, kan en rekke ortodontiske instrumenter benyttes. Verktøy som måler mellomrommene mellom tennene og avstanden at tannen må flyttes - for eksempel skillevegger, kile herskere og målere - kan brukes når orthodontist er å bestemme hvordan du flytter pasientens tenner rundt. Disse instrumentene hjelpe orthodontist bestemme en plan for å rette justeringen av en pasientens tenner. Orthodontist kan også bruke speil når du fester maskinvaren slik at det er lettere å se inne i pasientens munn.

Mange typer tang blir ofte brukt i kjeveortopedi. Tenger er den vanligste ortodontiske instrumentet og kan brukes til å bøye ledninger, sikre båndene og holder endene av wire, blant andre bruksområder. En kjeveortoped vil ofte bruke flere sett med tang når du justerer ledningene på en pasients kjeveortopedisk maskinvare.

Å bøye ledninger, kan en kjeveortoped bruke ulike typer tang utformet for å skape visse typer svinger. Det er tang som kan skape en eneste vinkel, de som kan hjelpe bøye en wire tilbake på seg selv og de som kan skape flere bøyer på ledningen. Bortsett fra tang, er det også spesialtråd som danner eller tvinne instrumenter som kan brukes til å justere maskinvaren i en pasients munn.

Noen ortodontiske instrumenter er utviklet for å fjerne maskinvare, slik som tannregulering, fra en pasientens munn. Det er spesialdesignet tang som kan fjerne parentes og band fra en pasientens tenner. Ulike skjæreverktøy kan brukes til å skjære gjennom ledningene når de ikke lenger er nødvendig. Enkelte instrumenter er også utviklet for å fjerne klebemidlet som forbinder maskinvare til pasientens munn.

I noen ortodontiske fremgangsmåter, kan det kirurgiske instrumenter ortodontiske også anvendes. Pasienter som bruker kjeveortopedisk implantater må gjennomgå en mindre operasjon, som krever bruk av cutting instrumenter som skalpeller. Spesielle verktøy kan også benyttes for å installere ortodontiske implantater inn i en pasients kjeve.

 • En skalpell er en liten, skarp kniv som brukes til å utføre operasjoner.
 • Kjeveortopedisk tang brukes til å justere metall bukseseler.
 • Kjeveortopeder bruke tang for å bøye og justere ledninger, stramme bukseseler og fjerne brakettene fra tennene.

Aktivum beskyttelse strategier er metoder for å skjerme penger og ulike typer eiendom fra kreditorer, skatter og søksmål. Ulike strategier inkluderer å sette opp pensjonsordninger, stiftelser og foretak. Advokater og andre fagfolk som er spesialister på eiendom planlegging, skatterett, og aktivabeskyttelsesstrategier bruker en kombinasjon av metoder for å hjelpe klienter skjold inntekt. Aktivum beskyttelse strategier variere basert på lovgivningen i hver jurisdiksjon.

Advokater som utvikler aktivabeskyttelsesstrategier noen ganger bruker pensjonisttilværelsen planer om å skjerme eiendeler. I USA, for eksempel, beskytter loven bestemte typer pensjonsordninger fra søksmål, noe som betyr at en domstol ikke kan tvinge en person til å ta penger ut av en pensjonisttilværelse plan for å betale en dom. Planer som kan være aktuelt er IRAs eller pensjonsplaner og 401 (k) planer. Disse planene er ofte tilgjengelig gjennom clientâ € ™ s arbeidsgiver. En ansatt betaler en viss prosentandel av lønnen til en plan som tjener interesse og hans arbeidsgiver matcher ofte bidraget.

Aktivum beskyttelse strategier inkluderer ofte tillit instrumenter. En tillit er en juridisk enhet som har eiendeler som er til fordel for en eller flere personer som kalles begunstigede. En person som kalles en stifteren plasserer sine eiendeler i en stiftelse med spesifikke instruksjoner til en bobestyrer. En bobestyrer er et individ, en bank, eller et selskap som forvalter penger plassert i tillit. En bobestyrer må administrere ressurser i samsvar med settlorâ € ™ s instruksjoner.

Bare visse typer tillit instrumenter kan fungere som effektive verktøy i aktivum beskyttelsesstrategier. For eksempel, i en ugjenkallelig tillit, lover forbyr noen fra fjerne eiendeler plassert i tillit. Dette betyr at en domstol ikke kan bestille stifteren eller bobestyrer å snu midler til å betale en dom. Det finnes ulike typer tillit instrumenter, og hver fungerer annerledes basert på jurisdiksjon. Derfor er det viktig å rådføre seg med en advokat med erfaring i aktivabeskyttelsesstrategier og tillit instrumenter.

Strategier for aktivum beskyttelse kan også innebære en forretningsenhet som et aksjeselskap, kommandittselskap, eller et aksjeselskap (LLC) for å skjerme eiendeler. En struktur som en LLC tillater noen å drive en virksomhet samtidig beskytte sine personlige eiendeler fra ansvar. Selvfølgelig kan en annen person eller virksomhet saksøke en forretningsenhet og få en dom mot foretaket. De LLC medlemmer eller corporate offiserer, men er vanligvis ikke ansvarlig for å betale en dom personlig. Loven kan nå de personlige eiendelene til eierne bare under svært begrensede og sjeldne tilfeller.

 • Strategier for aktivum beskyttelse kan innebære en forretningsenhet som aksjeselskap eller limted partnerskap.
 • En 401 (k) kan brukes til å beskytte eiendeler.

En kirurgisk sårinfeksjon er veksten av bakterier, på det sted hvor en person har hatt en nylig kirurgisk innsnitt. Dette kan være en farlig infeksjon fordi det kan føre til en relatert infeksjon i blodet, sepsis, siden såret er åpent. Infeksjoner er overraskende utbredt, med omtrent en halv million mennesker i USA alene utvikle en sårinfeksjon etter operasjonen.

Det er noen praksiser som bidrar til å minimere kirurgisk sårinfeksjon, og disse har å gjøre med å sørge for at operasjoner utføres i et sterilt måte. Alle mennesker i en operasjonsstue strengt skrubbe og bruke vernetøy. Området som vil bli radert er rengjort og behandlet med antibakterielle produkter. Disse forholdsregler bidrar til å forhindre innføring av bakterier i løpet av operasjonen.

Ikke alle operasjoner utføres i ideelle forhold, og i alvorlige kriser det kanskje ikke tid til å gjennomføre fullt sterile prosedyrer. I andre tilfeller, protokoll for kirurgi er rett og slett ikke observert, kan en person være så syk at de har problemer med å bekjempe infeksjoner, eller ettervern mangler, og infeksjonen utvikler seg senere. Noen ganger, ita € ™ s vanskelig å si hva som forårsaket invasjon av bakterier. Sykehus er kjent verter for en rekke opportunistiske bakterietyper, inkludert alvorlig meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), og selv med alle å være forsiktig, kan en kirurgisk sårinfeksjon utvikle seg.

I hvilken grad en kirurgisk sårinfeksjon er problematisk er egentlig avhengig av smittestoffer og omfanget av smitte. Pasientene blir bedt om å rapportere noen av følgende symptomer: et snitt gjenåpning langs snittet linje, en særegen eller dårlig lukt, en følelse av varme ved innsnitt området, noen bevis for pus, gråt eller blødning fra såret, røde striper forlater sår, utslett på eller rundt såret, feber, influensalignende følelser, og ekstrem tretthet eller utmattelse. Svikt for såret å gro sammen en forventet tidslinje kan være et tegn på kirurgisk sårinfeksjon, og ita € ™ s viktig en gang ut av sykehuset for å se leger for noen planlagte eksamener så healing nivå kan vurderes.

Like viktig er å følge noen retningslinjer for omsorg i hjemmet, siden ikke alle infeksjoner oppstår i sykehus innstillinger. Folk bør holde snitt dekket for rettet ganger, bør ikke få dem vått til autorisert, og bør endre bandasjer eller dressinger på en anbefalt tidsplaner. Ita € ™ s også understreket at ved mistanke om infeksjon, bør såret være dekket, siden det er ikke utgjøre en potensiell smittefare for andre.

Leger behandle infeksjoner på flere måter. Antibiotika kan bekjempe bakteriell overbelastning, men noen ganger kan det ta noen søker å finne antibiotika til hvilke spesifikke bakterien ikke er resistent. Dersom infeksjonen er alvorlig, kan folk trenger intravenøs antibiotika behandlinger og noen mennesker kreve ny sykehusinnleggelse. Meget alvorlige infeksjoner kan behandles med debridement, hvor infisert vev fjernes fra operasjonssåret, slik at friskt vev er overlatt til å bekjempe bakterier og å helbrede. I de vanskeligste tilfellene, som er svært sjeldne, er amputasjon av det infiserte området vurderes.

 • I en alvorlig krise, kan det ikke være tilstrekkelig tid til skikkelig sterilisere kirurgiske instrumenter.
 • Noen kirurgiske sårinfeksjoner kreve ny sykehusinnleggelse.
 • Innpakning en operasjonssåret i steril kompress kan bidra til å forhindre smitte.
 • En varm komprimere kan bidra til å fremme drenering fra et sår.

Hva er kirurgisk sykepleie?

December 27 by Eliza

Kirurgisk sykepleie eller perioperativ sykepleie er en sykepleier karriere som fokuserer på omsorg for kirurgiske pasienter. Kirurgiske sykepleiere kan arbeide i pre eller postoperative avdelinger samt operasjonssaler, og de er en viktig del av det kirurgiske vesenet team. De fleste som går inn i et sykehus for operasjon vil samhandle med en operasjonssykepleier på et tidspunkt. Karriere utsiktene i operasjonssykepleie er veldig bra, spesielt for sykepleiere som har spesialisert seg på spesifikke kirurgiske områder som cardiothoracic kirurgi, og kompensasjon for folk som velger å forfølge karrierer i kirurgisk sykepleie har en tendens til å være helt utmerket.

I riket av pre-operative omsorg, overvåker en kirurgisk sykepleier en pasient som er i ferd med å gjennomgå en operasjon, som bekrefter at han eller hun er i god helse for prosedyren. Sykepleieren kan også bidra til å forberede pasienten ved å plassere intravenøse linjer, rengjøring operasjonsstedet, og så videre, og mange kirurgiske sykepleiere også diskutere operasjoner med sine pasienter, slik at pasientene vet hva du kan forvente. Kirurgisk sykepleier arbeider med anestesilegen og kirurgen å fjerne pasienten for kirurgi, og for å sikre at alle på det kirurgiske teamet har den informasjonen de trenger for en vellykket operasjon.

Under operasjonen, kirurgiske sykepleiere bistå kirurgen med kirurgiske prosedyrer, og møte behovene til operasjonsstuen team. En spesiell type kirurgisk sykepleier kjent som en sirkulerende sykepleier overvåker pasientsikkerhet, sjekker medlemmer av det kirurgiske teamet for å sørge for at de er sterile og overvåke bruken av kirurgiske instrumenter, svamper og andre materialer, slik at ingenting blir liggende inne i pasienten . Sykepleiere som deltar i operasjonssalen arbeid er svært dyktige, og mens de ikke kan faktisk utføre operasjonen, de er kritiske til pasientbehandling i den kirurgiske teater.

Kirurgisk sykepleie innebærer også postoperativ omsorg. Etter en pasient blir trillet ut av kirurgi, overvåker en kirurgisk sykepleier hans eller hennes utvinning, sjekke på dressinger, avløp og enheter implantert under operasjonen. Kirurgisk sykepleier sikrer at pasienten er å spise og drikke riktig, og ofte sjekker vitale tegn, mens overvåking for infeksjoner og andre komplikasjoner.

Arbeidet i kirurgisk sykepleie feltet kan være svært krevende. De fleste kirurgiske sykepleiere er tildelt et svært lite antall pasienter, vanligvis færre enn seks, for å sikre at de kan fokusere på pasientens behov. For komplekse operasjoner og utsatte pasienter, kan det være en 1: 1 sykepleier til pasient-forhold, og noen ganger flere kirurgiske sykepleiere er involvert i pasientbehandlingen. En kirurgisk sykepleier må kunne arbeide som en del av et team mens fungerer som talsmann for pasienten og hans eller hennes familie.

 • En kirurgisk sykepleier kan følge en pasient til operasjonsstuen for å gi hjelp og trøst mens bedøvelsen er gitt.
 • Kirurgiske sykepleiere er viktige medlemmer av en pasients helsevesenet team, og spiller en viktig rolle i et vellykket resultat etter operasjonen.
 • Kirurgiske sykepleiere er ansvarlige for å overvåke bruken av kirurgiske instrumenter og svamper under kirurgiske prosedyrer.
 • Kirurgiske sykepleiere kan arbeide i pre- og postoperative avdelinger, samt operasjonssaler.
 • Kirurgiske sykepleiere kan hjelpe en kirurg med prosedyrer i operasjonssalen.

Hva er en kirurgisk skuff?

April 30 by Eliza

En kirurgisk brett er et instrument funnet i en operasjonsstue. Den kirurgiske skuffen inneholder alle de verktøy og utstyr som er forventet å være nødvendig for å fullføre et planlagt kirurgisk inngrep. De kirurgiske instrumenter tas ut av en autoklav, eller steriliserende maskin og plassert på det kirurgiske skuffen. Skuffen er deretter forseglet og tatt med til operasjonsstuen.

Den vanlige kirurgiske skuff består av rustfritt stål. Dette gjør skuffen for å bli sterilisert i veldig varmt vann uten skader. Skuffene er polert til en høy glans og har plass til mest nødvendige kirurgiske verktøy. Den typiske operasjonsstuen vil inneholde flere kirurgiske skuffen sett ups med back-up instrumenter i tilfelle det er behov.

I ekstreme tilfeller kan det kirurgiske skuffen være laget av et ikke-metallisk materiale. Dette brukes vanligvis når et magnetisk miljø er til stede, eller i visse ekstreme nødsforhold. Back-up skuffer laget av kompositter eller plast brukes i fjern akutte kirurgiske miljøer hvor vekten av rustfritt stål kan være en hindring. Dessuten kan enkelte beredskapsteam på vei inn i en katastrofesituasjon pakke ikke-metalliske og disponibel kirurgiske skuffer.

Den kirurgiske skuffen gjør at instrumentene skal legges ut og vises i en lett gjenkjennelig mote. Dette gjør at en assistent til å hente den korrekte instrument uten forsinkelse. I tilfelle at kirurgen er på jakt etter den optimale verktøyet, vil et raskt blikk på den kirurgiske skuffen tillate identifisering av alle tilgjengelige verktøy på hans eller hennes disposisjon.

Hodet kirurgisk sykepleier er ansvarlig for utarbeidelsen av skuffen og sørge for at alle de riktige verktøyene er om bord. Hver kirurgisk tilfelle vil sende en sjekk ark til operasjonsstuen ber om en liste over verktøy for å fullføre prosedyren. Sykepleieren vil fjerne verktøyene fra sterilisering maskin og ordne dem i riktig rekkefølge og sekvens for bruk. I mange tilfeller vil en identisk skuffen settes opp for å sammenligne det med verktøymagasinet som faktisk vil bli brukt. Dette gjør at den kirurgiske ansatte til å være sikker på at alle instrumenter er regnskapsført i begynnelsen og gjennomføring av operasjonen.

Når tatt ut av skuffen, kan et instrument ikke bli returnert. Må det brukes instrument kan plasseres på et utpekt "brukt" instrument skuffen. Dette er en annen fail-safe for å sikre alle instrumenter er regnskapsført etter en operasjon. Etter at kirurgen er positivt at alle instrumenter regnskapsføres, er pasienten fjernet fra rommet og den kirurgiske skuffen sterilisering finner sted igjen å klare det for bruk igjen.

 • En kirurgisk Skuffen har instrumenter som brukes i en operasjon.
 • Absorberende tray liners kan bidra sterilisering under operasjonen.
 • Kirurgiske instrumenter er tatt ut av en sterilisering maskin før den ble plassert på et brett.
 • Kirurgiske verktøy må steriliseres og prepped for neste operasjon.

Et kirurgisk teknolog utfører en rekke oppgaver for å hjelpe kirurger, sykepleiere og andre kirurgiske personell i løpet av kirurgiske operasjoner. Et kirurgisk teknolog oppgaver omfatter utarbeidelse kirurgisk utstyr og instrumenter, forberede pasienten for kirurgi og transport av pasienten til operasjonsstuen. Mange kirurgiske teknologer også hjelpe leger og sykepleiere med sterile kjoler og hansker.

Under operasjonen, bistår en kirurgisk teknolog driftspersonell ved å sende kirurgiske instrumenter til dem og holde telling av rekvisita, for eksempel svamper, nåler og andre instrumenter. De kan også klippe sting, gjelder dressinger og opererer noen av diagnostisk utstyr. Etter operasjonen, vil en teknolog trolig restock operasjonsstuen og sterilisere den. Noen teknologer også hjelpe transportere pasienten ut av operasjonsstuen.

Universiteter, sykehus og samfunnet og videregående skoler, samt militære og yrkesfaglige skoler, tog studenter for en posisjon som et kirurgisk teknolog. Vanligvis disse programmene siste ni til 24 måneder og involvere både klasserom studier og klinisk erfaring. Studenter studerer anatomi, fysiologi, farmakologi, yrkesetikk og medisinsk terminologi, blant andre emner. Andre temaer som er dekket i et kirurgisk teknolog treningsprogram inkluderer sterilisering teknikker, pasientsikkerhet og infeksjonskontroll og forebygging.

Kirurgiske teknologer bør ha god fingerferdighet og være rask med svar. Det er også viktig for en kirurgisk teknolog å være ordnet og følelsesmessig stabil, som noen situasjoner er kritisk. De må også være i stand til å stå i lange perioder uten komplikasjoner og bør ikke bli plaget av severdighetene og lukter av medisinske prosedyrer.

To organisasjonene i USA sertifisere kirurgiske teknologer. Ved å oppgradere fra et akkreditert program og bestått en nasjonal eksamen, administrert av Liaison Council on sertifisering for kirurgisk Technologist, kan en teknolog bruke sertifisert kirurgisk Technologist betegnelse. Nasjonalt Senter for kompetansetester bekrefter også kirurgiske teknologer som har on-the-job training, samt de som har uteksaminert fra en godkjent skole. Hvis kirurgisk teknolog passerer den nødvendige eksamen, kan han eller hun bruke Tech i Surgery-sertifisert betegnelse.

De fleste kirurgiske teknologer arbeider i sykehus og har en 40-timers arbeidsuke, som kan omfatte netter, helger og helligdager. Noen jobber for leger og tannleger som utfører dagkirurgi.

 • Et kirurgisk teknolog er spesialtrent til å hjelpe kirurger og sykepleiere under operasjoner.
 • Kirurgiske teknologer noen ganger bistå driftspersonell ved å sende kirurgiske instrumenter, og holde telling av forsyninger.
 • Kirurgiske teknologer ofte hjelpe leger i donning kjoler og hansker.

Kirurgisk malpractice er en tort handling som oppstår når en kirurg unnlater å handle med rimelig forsiktighet i å utføre kirurgi. En saksøker som bringer en kirurgisk malpractice handling må bevise at legen hans ikke handlet med den kompetansen en rimelig kirurg ville ha handlet med. Saksøker da må bevise at legens handlinger forårsaket ham noen form for compensable skade.

Medisinsk malpractice handlinger, herunder tiltak for kirurgisk malpractice, håndteres innenfor det sivile rettssystemet. Det betyr at en saksøker ansetter en advokat som filer en rettssak. Saksøker må da bevise hvert element i hans tilfelle av en overvekt av bevisene. Den dommer eller jury vil avgjøre om tiltalte faktisk brutt sin plikt, og i så fall vil tildele skader saksøker laget for å kompensere ham for tiltaltes uaktsomhet. Ofte er imidlertid tilfeller bosette før de kommer til retten og tiltalte tilbyr saksøker en lump sum pengebeløp for at saksøker å frafalle sin rett til å saksøke.

I tilfelle av en feilbehandling kirurgisk tilfelle vil saksøker generelt først å lide noen form for skade som et resultat av en feilslått kirurgi. Noe kan ha gått galt med selve operasjonen selv, eller legen kan ha gjort noe uforsiktig som forlater et kirurgisk instrument eller fremmedlegeme inne i pasienten. Vanligvis noen form for kirurgisk feil en kirurg gjør at en rimelig kirurg ville ikke ha gjort kan utsette til kirurgen til en malpractice tilfelle.

Kirurger er pålagt å ha medisinsk malpractice forsikring for å forsvare seg mot slike malpractice søksmål og for å sikre at saksøker er ganske kompensert hvis en feil eller feil er gjort i kirurgi. Vanligvis, vil selskapet være en faktisk betaler de juridiske regninger for søksmålet og som derfor administrerende strukturen av saken. Selskapet vil betale opp til grensene for politikken.

På grunn av de høye kostnadene ved medisinsk malpractice forsikring og utbredelsen av søksmål, har mange stater begynt å hetten skadeerstatning for kirurgisk malpractice og andre malpractice tilfeller. For eksempel, begrenser California ikke-økonomisk oppgang til $ $ 250,000 (USD). Dette betyr at selv om en saksøker kan gjenopprette hans fulle medisinske regninger og tapt lønn, hans smerte og lidelse, straffe skader og andre tap som ikke var faktisk og direkte økonomiske tap er begrenset. Det er noe uenighet om hvorvidt denne typen tort reform er hensiktsmessig, men mange stater har vedtatt slike regler for å prøve å holde kostnadene nede i helsevesenet industri.

 • En erfaren kirurgisk malpractice advokat kan spille en nøkkelrolle i å vinne søksmål mot sykehus og leger.
 • Kirurgisk malpractice håndteres innenfor den sivile rettssystemet.
 • Hvis en kirurg unnlater å handle med rimelig aktsomhet, risikerer han kirurgisk malpractice.

Hva er en kirurgisk Clamp?

August 15 by Eliza

Kirurgiske klemmer er verktøy som brukes av kirurger og medisinske fagfolk til å kutte av blodstrøm eller andre væsker under operasjonen. Disse verktøyene brukes i operasjonssaler, i løpet av mange polikliniske prosedyrer samt in-the-feltet ved akuttmedisinske teknikere (EMTs) og ambulansepersonell. Det finnes en rekke kirurgiske klem stiler og størrelser for å imøtekomme mange programmer og funksjoner. Formen på spissen av hvert verktøy generelt bestemmer hva det kan brukes til, og mange er utformet for eksakte prosedyrer.

En standard kirurgisk klemme er lett og laget av rustfritt stål for sterilisering og utilitaristisk formål. De fleste klemmer kan holdes som en saks for enkel applikasjon. Taggete kjever grep vevet, fartøy, eller organ tett. Håndtakene vanligvis låses sammen med en rad av sammenflettede tenner som gjør det mulig for kirurgen å velge mengden av spenning, eller låsetrykk, på vevet eller organet som blir fastklemt. Låsen kan også kirurger til å forlate en klemme på plass, hands-free, i løpet av lengden av prosedyren.

En av de mest vanlige kirurgiske klemmer kalles en hemostat. Denne klemmen brukes til linje innsnitt området etter operasjonen begynner å demme blodstrømmen fra kuttet fartøy. Skjønt vanligvis til å forhindre blødning, er kirurgiske klemmer også brukes for å stoppe andre kroppsvæsker og bakterier fra å trenge inn eller slippe vev under kirurgiske prosedyrer. Klemmer kan bli med vev sammen under reparasjon eller holde dem vekk fra operasjonsstedet for enklere tilgang. Større klemmer kan brukes sammen for å komprimere et organ eller klumpete vev, mens mikro kirurgiske klemmer eller klipp er brukt for de minste blodårene og i de minste pediatriske tilfeller.

Det er mange klemme stiler i tillegg til pinsetten. Noen kirurgiske klem tips danne en 90-graders vinkel, mens andre er litt buet eller ser ut som kroker. Bein klemme er en solid, klo-lignende klemme ment å gripe og holde bein sikkert. En kirurgisk instrument kalt Gomco klemme brukes under omskjæring og ser mer ut som en klo enn en saks.

Kofferdam klemme, eller tann utpakking tang, er klammer som brukes av tannleger. Disse klemmene er laget for å passe i munnhulen og grep en liten tann. En annen stil av klemmen er aorta cross-klemme brukt under hjertekirurgi. Denne klemmen gjør at kirurgen å sette mindre stress på aorta og forhåpentligvis forhindre ytterligere skade eller nevrologiske skader.

 • Skuff med kirurgiske verktøy som brukes under vanlig drift.
 • Kirurgiske klemmer og andre instrumenter er vanligvis steriliseres i autoklav.
 • Kirurgiske klemmer blir brukt til å stenge av strømmen av blod og andre væsker under operasjonen.
 • En klemme kan brukes til å stanse blodtilførselen kuttet fartøy under operasjonen.

Kirurgisk inngrep er fjerning av usunn eller dødt vev fra et sår for å tillate raskere heling eller for å forhindre infeksjon; Kirurgen kan også fjerne ben eller fluid fra området. Denne metoden for debridement brukes kun for store eller dype sår eller i alvorlige situasjoner der vev må fjernes umiddelbart. Fremgangsmåten utføres vanligvis sengekanten eller i en operasjonssal, og lokal eller generell anestesi vanligvis administreres, avhengig av alvorligheten av såret, og mengden av vev fjerning er nødvendig. Pasienter bør rådføre seg med legen sin om risikoen forbundet med denne prosedyren.

Det er fem typer sår debridement: mekanisk, autolytisk, kjemiske, enzymatiske og kirurgisk. I kirurgisk debridement, er døde eller ikke-levedyktig vev fjernes ved hjelp av skalpeller, tang eller andre kirurgiske instrumenter - lasere har selv vært brukt i noen operasjoner. Andre opprenskingsgruppa prosedyrer, slik påføring våt til tørr dressinger eller boblebad terapi, blir typisk utført i forbindelse med kirurgisk metode for å fjerne det skadede vevet. De fleste typer debridement ta to til seks uker å fullføre, men fordi legene kan direkte fjerne bestemt vev når du utfører kirurgisk inngrep, sykehusopphold og utvinning ganger er vanligvis raskere med denne metoden.

Debridement prosedyrer brukes til behandling av hudskader og brannskader eller tilstander forårsaket av andre sykdommer, slik som liggesår eller sår. Kirurgisk debridement ikke bare fjerner dødt vev, men også vev som har blitt infisert med bakterier; er det viktig å fjerne infisert vev umiddelbart på grunn av risikoen for at smitten skal spre seg til omkringliggende vev eller inn i blodstrømmen. Fremgangsmåten blir vanligvis utført mens pasienten er under lokal eller generell anestesi, fordi de fleste sår som krever kirurgisk inngrep er dype eller krever en stor mengde av vev som skal fjernes.

Fremgangsmåten blir typisk utført av en lege. Disse legene må være godt dyktige på denne metoden, slik som å ikke fjerne friske, levedyktig vev eller å skade underliggende vev eller sener. Avhengig av alvorligheten av såret eller infeksjon, men en kirurg kan bli bedt om å fullføre fjerning av vev prosedyre.

Debridement kan være smertefullt, og som alle kirurgiske prosedyrer, er det en risiko for infeksjon. Pasienter med clotting lidelser eller de som tar antikoagulantia bør være spesielt forsiktig når du gjennomgår denne prosedyren, som overdreven blødning kan oppstå. Noen ganger blir et hudtransplantat utført etter kirurgi for å erstatte og fremme helbredelse og regenerering av huden. Av de fem typer debridement, den kirurgiske prosedyren krever kortest sykehusopphold, men pasientene må følge legens post-prosedyre instruksjonene for å sikre såret ikke blir infisert igjen.

 • Kirurgisk debridement fjerner usunn eller dødt vev fra et sår for å tillate raskere helbredelse eller hindre smitte.
 • Dead or nonviable vev er fjernet ved hjelp av en skalpell i kirurgisk debridement.
 • Kirurgisk inngrep er ofte nødvendig etter en alvorlig brannskade.

Kirurgisk smøremiddel er brukt i noen undersøkelser og prosedyrer for å holde pasienter komfortabel. Bruken av smøre gelé kan hjelpe med interne undersøkelser, for eksempel, slik at pasienten ikke? € ™ t erfaring intern rivning og smerte når instrumenter eller hender er satt inn. I tillegg til deres anvendelse i det medisinske området, disse produktene er også egnet som personlige smøremidler, og mange er tilgjengelige i apoteker og tilsvarende innstillinger for publikum.

Gode ​​kirurgiske smøremidler ha flere egenskaper for å gjøre dem anvendelige i medisinske innstillinger. De er designet for å være vannløselig for enkel fjerning, og er bakteriostatisk så organismer canâ € ™ t vokse i dem. I tillegg er de vanligvis ikke-irriterende, slik at de wonâ € ™ t forårsake utslett, betennelser og andre problemer, særlig når det brukes rundt nese og kjønnsorganer, hvor følsomme slimhinner kan reagere. Det er trygt å bruke en kirurgisk smøremiddel i åpninger, men ikke rundt skader som dype sår.

Disse produktene dona € ™ t flekken, en betraktning når omsorg leverandører vil unngå flekker hud eller klær. De wonâ også € ™ t reagere med hansker, kirurgiske instrumenter, og andre verktøy, en potensiell bekymring med produkter som ikke er spesielt beregnet for dette formålet. Helsepersonell ikke ønsker å bruke et smøremiddel, for eksempel, som ville bryte ned sine hansker, fordi dette ville utsette dem og pasienten til risikoen for infeksjon. En kirurgisk smøremiddel er nøye testet i utvikling for å sikre at det er trygt for bruk.

Individuelle sterile pakker er tilgjengelig for prosedyrer der dette kan være nødvendig. I andre tilfeller, kan det holdes i en flip-top eller pumpebeholder som brukes til å dispensere smøremiddel for de enkelte fremgangsmåter. For å redusere risikoen for overføring av smitte, folk pumpe ut det beløpet de trenger mens du setter opp for prosedyren. Hvis de trenger mer, kan de spørre en steril assistere sykepleier å dispensere det, eller kan endre hansker for å pumpe eller presse ut en annen porsjon.

En annen ikke-medisinsk bruk for kirurgisk smøremiddel er i piercing og tatovering. Den kan brukes til å søke sjablonger til en tatovering området mens du setter opp, og også for å smøre huden under prosedyren. Piercers kan gjelde en liten mengde av kirurgisk smøremiddel for å lette smykker eller nåler gjennom, spesielt hvis de er å måle opp for å gjøre en piercing større. Ved smøring av øreringen, de kan gli gjennom enklere og med mindre risiko for oppriving, slik at hullet for å strekke seg uten å forårsake betydelig smerte for klienten.

 • En ikke-medisinsk bruk for kirurgisk smøremiddel er i piercing.
 • Smøremidler kan bidra til å forhindre rivning og smerte når instrumentene er satt inn for kirurgiske prosedyrer.
 • Kirurgisk smøremiddel er utformet for å ikke skade eksamen hansker.
 • Kirurgisk smøremiddel ikke vil reagere med kirurgiske instrumenter og andre verktøy.

Hva er kirurgisk stål?

February 2 by Eliza

Kirurgisk stål er en type av rustfritt stål som er spesielt godt egnet for kirurgiske anvendelser. De samme egenskaper som gjør den populær i operasjonsstuen har også ført til at etterspørselen etter dette metallet i piercing smykker og kroppsmodifiserings implantater. Flere stålprodusenter produsere dette materiale, med en rekke selskaper å lage en rekke produkter av varierende grader av hardhet og strekkfasthet, avhengig av de nøyaktige bestanddeler i legeringen er nødvendig.

Som andre rustfrie produkter, motstår kirurgisk stål flekker, men det også motstår korrosjon, som er kritisk i operasjonsstuen. Kirurgiske instrumenter er utsatt for en rekke sterke såper og rensemidler, sammen med intens varme fra autoklaver, så de må være i stand til å tåle tung bruk. Denne type stål er også svært vanskelig å klø, en klar fordel i kirurgiske instrumenter, fordi en ripe kan bli et fristed for bakterier, som kan overføres til pasienter.

Hard kirurgisk stål av marensitic typen brukes for instrumenter. Dette stålet tar kantene veldig godt, og det er lett å rengjøre, sterilisere, og håndtere. Mykere austenetic kirurgisk stål brukes for kirurgiske implantater. Vanligvis blir implantater laget med dette materialet er ment å være forbigående, med titanmaterialer som brukes i permanente implantater.

Menneskekroppen sjelden reagerer dårlig på kirurgisk stål implantater, men det skjer. Komponenter som nikkel i legeringen kan noen ganger gjøre folk syke, og dette er en av grunnene til at dette materialet er vanligvis bare anbefales for midlertidige implantater. Kirurgisk stål er også i stand til å tåle trykk, noe som gjør det nyttig for implantater som kan oppstå slitasje, for eksempel skruer som brukes i ortopedisk kirurgi.

Du kan også se kirurgisk stål blir ansatt i kjøkken, farmasøytiske selskaper, og tilsvarende anlegg, på grunn av sin styrke og korrosjonsbestandighet. Andre metaller kan reagere med bestanddeler og blanderedskap, potensielt å ødelegge integriteten av det ferdige produkt.

Fra det synspunkt av den piercing fellesskap, blir denne metalltiltalende på grunn av dens lave reaktivitet. I motsetning til metaller som sølv, vil kirurgisk stål sjelden samvirke med et gjennomtrengende, noe som reduserer risikoen for infeksjon, betennelse og dårlige helbredende utfall. Kroppen smykker laget av denne type stål blir ofte satt på tidspunktet for piercing å fremme sunn helbredelse, og det er metall valg for implantater som brukes i kroppsmodifikasjon, takket være sin lave reaktivitet.

 • I motsetning til metaller som sølv, vil kirurgisk stål sjelden samvirke med et gjennomtrengende, noe som reduserer risikoen for infeksjon.
 • Kirurgiske instrumenter stål er sterilisert ved høye temperaturer i en autoklav.
 • Kirurgisk stål brukes for kirurgiske instrumenter og implantater.

Begrepet industriell utforming er et meget vidt en som omfatter en rekke undergrupper, som gir uttrykket en mening som kan være avledet fra den spesielle undergruppe under vurdering. For eksempel omfatter betegnelsen områder som produktets design, bildeler utforming og design av anlegget, i tillegg til andre områder. I en generell forstand, er industriell design en blanding av anvendelsen av vitenskapelig kunnskap og kreative ferdigheter med sikte på å komme fram til unike designkonsepter. Som sådan, er karakteristikk av moderne industriell design avhenger av de konkrete undergruppe av industriell design, samt andre faktorer, som for eksempel geografisk område og smaken av folk på det aktuelle tidspunkt. En annen faktor som påvirker egenskapene til moderne industridesign er nivået på teknologiske avdeling og dens anvendbarhet til utforming av produkter.

Ved anvendelsen av undergruppeidentifiserere hensyn til bestemmelse av egenskapene til moderne industriell utforming, spiller spesiell undergruppe en viktig rolle i den type konstruksjon som kan påføres på det. For eksempel, i området av medisinsk produkt design, som kjennetegner moderne medisinske instrumenter er i stor grad et resultat av den generelle utvikling i medisinsk teknologi, skape en plattform for overføring av slike fremskritt i utviklingen av moderne medisinske produkter. Et eksempel på en moderne industriell utforming i medisinske produkter kan sees i utviklingen av suturering materialer som kan stå i kroppen for å løse opp etter en forutbestemt tidslengde, fjerner behovet for ekstraksjonen. Slikt materiale var ikke tilgjengelig i det siste, som objekter som tråder var suturering materialer av valget.

Ved fastsettelse bruk av moderne industriell design i området arkitektur er plasseringen og behov på tidspunktet inkludert. For eksempel, integrering av bekymringer som energisparende hensyn i moderne hjem, som for eksempel solcellepaneler og varmelagrende eller kjøligere bevarende faktorer er også faktorer som former moderne arkitektur. Stasjonen for grønne boliger er en relativt moderne konsept som er en avlegger av den økte bevisstheten om effekter av skadelige atferd på miljøet i form av nedbrytingen av ozonlaget og klimagasseffekter. Moderne industriell design egenskaper er også tydelig i området av anlegget design som et resultat av fremskritt i utviklingen av moderne utstyr og programmer som benyttes i industrielle innstillinger.

 • Bauhaus School hadde en stor innflytelse på moderne arkitektur.
 • Moderne industridesign blander vitenskapelig kunnskap og kreative evner å komme frem til unike designkonsepter.

Moderne soverom design kan være alt fra romantiske soverom møbler til overgangs konsepter. En overgangs design slås klassisk og moderne sammen. Noen moderne soverom inkluderer amerikanskproduserte møbler, mens andre innlemme en asiatisk tema. Moderne italiensk soverom design kan inkludere et skinn seng og hodegavl. Plattform senger er populære i moderne soverom, og disse er ofte laget av tre, metall eller lær.

Noen moderne soverom design inkluderer skreddersydde møbler, for eksempel håndlagde lamper eller lysarmatur. Uvanlige materialer er også innarbeidet i mange moderne soverom. Veggfliser i dristige farger eller uvanlige mønstre kan også brukes. Intrikat utformet hyller enheter eller moderne stil laminat garderober er ofte brukt i moderne soverom design.

Utstyrt soverom er én type moderne soverom design som kan kreve ombygging. Å skape en montert soverom, mange mennesker ansette en profesjonell entreprenør. Nøyaktige målinger må tas for å passe møbler inn i den tildelte plassen. Utstyrt moderne soverom design tilby et personlig utseende som ofte gjenspeiler designerens personlighet.

Interiørarkitekter kan ha interessante forslag til ulike moderne soverom design. Noen av de mer uvanlige design for en moderne soverom inkluderer murvegger. Murstein strukturert vegger er populære for asiatisk tema moderne soverom. I tillegg kan faux stein brukes med murstein for å skape et moderne land design.

Noen moderne soverom design inkluderer vegg dekor, slik som håndmalte veggmalerier. Abstrakte malerier er også populært for moderne soverom. Vegg design kan også inkludere ulike teksturer for hver vegg, og tilbyr en meget oppdatert utseende.

Marmor gulv er et annet populært valg for mange moderne soverom design. Grå, brun og svart marmor gulv er populært for moderne soverom. Moderne aksent tepper enn parkett kan også brukes for moderne designet soverom. Moderne soverom inkluderer ofte de nyeste trendene omtalt i dekorere blader.

Avant-garde design for en moderne soverom kan omfatte spesialdesignede møbler og tilbehør som er laget av glass eller marmor. Avant-garde møbler er vanligvis funksjonelle så vel som moderne. Enkle møbler som funksjonelle beanbag stoler er ofte inkludert i et moderne soverom.

Moderne soverom design for barn inkluderer ofte sengetøy i geometriske mønstre i lyse farger. Moderne barnemøbler kan også omfatte senger i form av en racerbil, slott, eller annen tiltalende design. Barns moderne soverom design kan også være utstyrt for et tilpasset utseende. Soverom design for barn ofte gjenspeiler barnets interesser og kan omfatte en musikk-tema eller sports tema.

 • Beanbag stoler lage enkle, komfortable soverom møbler.
 • Noen moderne soverom er planlagt rundt en spesialdesignet seng som er midtpunktet i rommet.
 • Plattform senger bringe en elegant, moderne utseende til et soverom.
 • Ved hjelp av en faux murvegg for å utfylle et hodegjerde i lær kan skape en mer interessant soverommet plass.
 • Soverom design for barn ofte gjenspeiler barnets interesser og kan omfatte et tema.

Hva er et moderne språk?

March 20 by Eliza

Moderne språk refererer til en hvilken som helst dialekt som fortsatt anvendes som et middel for menneskelig kommunikasjon. I USA, som en helhet, den moderne språk mest undervist og brukes fortsatt er engelsk. I noen grense fylkene med Mexico, spansk er den dominerende moderne språk. Såkalte "døde" språk som latin eller sanskrit, derimot, kan bli undervist i enkelte kretser som klassiske språk, men det gjør dem ikke moderne.

Avhengig av land og selv regionen i dette landet, kan ulike moderne språk være den første undervist til barn. Andre, som engelsk eller fransk, er vanlige videregående ervervet språk. Alle er ansett moderne språk, så lenge samfunn av mennesker et sted på jorda bruker dem. Trender i ulike land. I India, for eksempel, to språk blir ofte omtalt - den Hindi snakkes hjemme og den engelske brukes på jobb eller skole. I mange ikke-engelsktalende land, er engelsk langt den mest undervist andrespråk.

Offentlige skoler i USA tilbyr en håndfull av sekundære moderne språk for elevene å tilegne seg mer enn ett nyttig språk. Felles for denne gruppen er spansk, fransk, tysk eller kinesisk. Mange skoler, spesielt college forberedende programmer, tilbyr også latin eller klassisk gresk å illustrere mange av de felles røtter finnes i moderne vestlige språk.

Universiteter er det viktigste oppbevarings og forevige kraft av alle moderne språk, bortsett fra de innfødte landene som bruker dem mest. Amerikanske liberal-arts høyskoler tilbyr vanligvis instruksjon på et bredt spekter av moderne språk. Disse varierer fra Mandarin kinesisk, spansk, fransk og arabisk til enda mer underutilized tunger som Welsh eller srilankiske singalesere. Verdens relasjoner eller internasjonale økonomistudenter ofte forsøke å oppnå absolutt flyt i en eller flere ekstra språk for å forbedre sine sjanser for å lykkes på eksamen og å finpusse nærmere inn i noen få utvalgte kulturer.

I USA, er spansk det mest dominerende språket undervist som andrespråk på universitetsnivå. For ti år siden, arabisk var en av de minst populære, på 10. plass, ifølge Association of Institutt for fremmedspråk. I dag, kanskje på grunn av mer vedvarende konflikt og engasjement i Midtøsten, arabisk og dets dialekter har hatt en sunn amerikansk renessanse.

The Modern Language Association opprettholder en detaljert, interaktivt kart over USA som viser, fylke-by-fylke, hvilke språk som snakkes av hvor stor prosentandel av befolkningen. Engelsk dominerer nasjonen, selvfølgelig. En overfladisk undersøkelse, men av dusinvis av fylker langs den amerikanske grensen til Mexico avslører at spansk har sakte blitt, om ikke den offisielle moderne språk, i hvert fall den sanne moderne språk av lokalbefolkningen.

 • Engelsk er et moderne språk.

Uttrykket kirurgisk rustfritt stål beskriver en bestemt klasse av rustfritt stål som inneholder en spesiell blanding av forbindelser. Denne felles metall brukes vanligvis for medisinske instrumenter og smykker. Spesifikke egenskaper som finnes i kirurgisk stål gjør den kompatibel med den menneskelige kroppen, så det er ideelt for kirurgisk utstyr, implantater, og piercing.

Produsenter lage kirurgiske rustfritt stål ved hjelp av en rustfri stålblanding som inneholder høyere mengder av krom, nikkel og molybden. Disse stoffene gi spesifikke egenskaper som hardhet, holdbarhet, og en polert overflate som motstår riper. To typer av rustfritt stål blir anvendt ved å lage medisinske verktøy. Martensittiske stål gir hardhet for å opprettholde faste kanter og styrke for langvarig stabilitet. Austenittisk stål er mykere og ikke-magnetisk, så det fungerer best i elementer som er implantert, som for eksempel pinner eller skruer som brukes i ortopediske prosedyrer.

Eksempler på kirurgisk rustfritt stål medisinsk utstyr inkluderer skalpell og pinsett. Kirurgi instrumenter blir jevnlig utsatt for blod, som er sterkt etsende. Den ekstra krom i kirurgisk stål beskytter mot korrosjon forårsaket av eksponering for blod og andre skadelige stoffer. Krom gir også en ripebestandig overflate, noe som eliminerer hakk eller merker på medisinsk verktøy som kan gjemme bakterier.

Harde kanter er et viktig kjennetegn ved kirurgiske verktøy, fordi de må holde seg skarp og presis tross gjentatt bruk. Molybden holder rustfritt stål kirurgiske instrumenter ivrig og stiv. Sylskarpe kanter er viktig under operasjonen, fordi en perfekt snitt er en absolutt nødvendighet. Holdbarhet er også viktig for medisinske instrumenter, siden de kontinuerlig utsettes for tøffe rengjøringskjemikalier og høy varme for sterilisering. Kirurgisk rustfritt stål er meget holdbart, ikke flekker, og er antibakterielle, noe som gjør det spesielt egnet for bruk i kroppen.

En av de mest vanlige bruk av kirurgisk rustfritt stål er i smykker. Alle med en gjennomboret navlen eller tunge bør være kjent med denne typen metall, fordi det er vanligvis brukes når piercing disse sensitive områdene. Personer med sensitiv hud trenger kirurgisk stål øredobber for å unngå smitte eller reaksjoner, spesielt i nylig hull i ørene.

Kirurgiske rustfritt stål produkter er designet og laget for å arbeide innenfor det spesielle miljøet der de vil bli brukt. Produsenter ofte gjør en bestemt vare i henhold til en spesiell rekkefølge, basert på svært spesielle behov. Oppskrifter for denne type stål inneholder varierende grader av krom, nikkel og andre forbindelser som arbeider sammen for å levere de ønskede egenskaper.

 • Et rustfritt stål skalpell.
 • De kirurgiske verktøy som brukes under en vanlig operasjon er laget av kirurgisk stål.
 • Kirurgisk rustfritt stål er ofte brukt til å lage smykker for piercing.
 • Kirurgiske verktøy må steriliseres og prepped for neste operasjon.