Vannpumpe konstruksjon

Hva er en konstruksjon Bond?

December 19 by Eliza

En konstruksjon obligasjon garanterer at en konstruksjon jobb blir ferdig i tide. Andre navn på en konstruksjon obligasjon inkluderer ytelse bindingen, kausjonist obligasjon, eller en kontrakt obligasjon. Lover krever byggefirmaer, byggherrer, eller generelle entreprenører for å få en konstruksjon obligasjon for offentlige prosjekter. Dersom entreprenøren ikke er i stand til å fullføre et bestemt prosjekt, tar kausjonist selskap tiltak for å sikre at en annen entreprenør ferdig arbeidet.

I de fleste rettsområder, lover krever entreprenører for å gi en konstruksjon obligasjon for offentlige prosjekter som for eksempel en ny regjering kontorbygg eller en motorvei. Dette beskytter offentlige midler dersom byggherren ikke er i stand til å fullføre prosjektet. Disse lovene, men ikke nødvendigvis gjelder for private prosjekter. For private prosjekter, avhengig av jurisdiksjon, skaffe en obligasjon kan saken forhandling. Med andre ord, kan en privat eier ber en entreprenør for å få en obligasjon som en betingelse for å få en bestemt jobb.

En konstruksjon obligasjon beskytter mot en entreprenør å bli insolvent. Dette betyr at entreprenøren ikke er i stand til å betale sin gjeld når de forfaller. Hvis dette skjer, mest sannsynlig entreprenøren mister evnen til å fullføre et bestemt prosjekt. En konstruksjon obligasjon beskytter også mot andre typer risiko som entreprenøren ikke oppfyller kontraktsspesifikasjoner.

En entreprenør får en konstruksjon obligasjon fra en kausjonist selskapet. Kausjonist evaluerer entreprenøren basert på flere faktorer, inkludert finansiell styrke, kreditt-historie, referanser og erfaring. Kausjonist vurderinger i hovedsak de contractorâ € ™ s virksomhet og historie. Hvis kausjonist er tilfreds med at entreprenøren er i stand til å få en bestemt jobb gjort, selger det entreprenøren en obligasjon. Kausjonist baserer vanligvis prisen på obligasjonen på en prosentandel av den totale kontraktssummen.

Dersom en entreprenør ikke er i stand til å fullføre et prosjekt, oppstår en standard. Eieren av prosjektet varsler kausjonist selskapet. Obligasjonen forplikter kausjonist for å avhjelpe problemet. Kausjonist avgjør om standard er legitim. Hvis det er det, må kausjonist ansette en annen entreprenør til å fullføre jobben og muligens betale en bot avhengig av betingelsene i obligasjonslånet.

Ulempen med en konstruksjon obligasjon er dens pris. Siden prisen på en obligasjon ofte avhenger kostnadene for et bestemt prosjekt, kan kostnaden for obligasjonen forby konkurranse om prosjektene. Mindre konkurranse betyr vanligvis høyere priser. Til slutt, en kontraktør passerer kostnaden av bindingen til partiet betale for jobben, som i tilfelle av en offentlig prosjekt er generelt skattyter. I et privat prosjekt, må eieren bestemme om han skal kreve en entreprenør for å få en obligasjon, med mindre lokale lover og / eller en bank finansierer prosjektet krever obligasjonen.

 • En konstruksjon obligasjon beskytter mot en entreprenørens insolvens.

En konstruksjon boliglån er en type boliglån som hjelpemidler i å finansiere bygging av en ny bygning, for eksempel et hjem, eller i dekker kostnadene forbundet med å gjøre betydelige renoveringer til en eksisterende byggverk. De fleste lån av denne typen er strukturert slik at bare betalinger på interessen er gjort under selve byggeperioden. Når byggeprosessen er fullført, går bygging boliglån til en vanlig eller normal boliglån, og skyldneren begynner å foreta innbetalinger på både rektor og interesse.

I de fleste tilfeller er en konstruksjon boliglån arrangert med det som noen ganger referert til som en forsinket trekning sikt lån. I hovedsak betyr dette at den totale mengden av lånet er godkjent, men ikke levert til debitor i en lump sum. Istedet er midler fra byggelåns notat levert trinnvis, når og etter behov for å finansiere neste fase av byggeprosessen. Denne ordningen gjør det nødvendig å planlegge prosjektfinansiering aspekt av konstruksjonen så nøyaktig som mulig, siden noen långivere kan kreve gjennomgang av konstruksjonen før du slipper den neste disbursal fra de gjenværende lånebeløpet.

Det er mulig å bruke en konstruksjon boliglån med både bolig- og næringseiendom utvikling. For personer som eier eiendom, denne typen lån gjør det mulig å designe en plantegning for et nytt hjem, få finansieringen som trengs for å starte byggingen, og trekke på godkjent lånebeløpet som byggingen skrider frem. Bedriftseiere som ønsker å bygge næringsbygg for eksempel kjøpesentre, kjøpesentre, eller kontorbygg kan bruke den samme grunnleggende formatet.

For et hus, den virkelige fordelen av konstruksjonen boliglån strategien er at det er mulig å holde månedlige utgifter lav til hjemmet er ferdig og klar for innflytting. I mellomtiden, kan eieren selge annen eiendom som kan brukes til å kompensere for prisen med å bygge det nye hjemmet, eller på annen måte ordne sin økonomi til å håndtere den nye boliglån med relativt liten innsats. På samme måte kan en virksomhet som gjør bruk av et byggelån tilnærming sikre leietakere for bygningen før den er klar for belegg, effektivt etablere en inntektsstrøm som kan dekke de fulle boliglån betalinger som begynner så snart byggingen er ferdig. Denne tilnærmingen gjør det mulig å la den nybygde kjøpesenter eller kontorbygg å betale for seg, forlater eieren med liten eller ingen utlegg.

 • Bygge boliglån kan dekke oppussing.
 • Byggelån kan utstedes for både kommersielle og private prosjekter.

En bil vannpumpe er en del av kjølesystemet som brukes inne i de fleste bilmotorer. Et fungerende vannpumpe er obligatorisk for at bilen skal fungere, så det holder motortemperaturen under en viss terskel. De fleste biler har en forbrenningsmotor, som genererer en betydelig mengde varme.

De fleste biler bruker en væske-basert kjølesystem. Fluid sirkuleres gjennom en serie av innebygde passeringer gjennom og rundt motorens kjerne. Varmen fra motoren blir absorbert av væsken, noe som reduserer den totale motortemperatur.

Denne væske strømmer til radiatoren, som fordeler den over et større overflateareal og gjør det mulig for varme å unnslippe som luft føres over overflaten av væsken. Luften absorberer varme, og dispersjonen lar væsken som skal kjøles raskt. En motortemperaturmåleren ble lagt til dashbordet for å informere føreren når motoren begynte å bli varmere. Føreren vil legge ytterligere vann eller annen kjølevæske direkte til systemet. Alternativt ville føreren løfter panseret og vent til motoren avkjøles.

Frostvæske ble utviklet for å forbedre effektiviteten av temperatursystemet i motoren. Denne væsken er en blanding av vann og alkohol, og ble opprinnelig utviklet for å hindre bil vannpumpe fra cracking når vannet frøs til is om vinteren.

Bilen vannpumpe er virkelig en sentrifugalpumpe. Så snart motoren er i gang, tvinger pumpe væsken sirkulere. Et belte forbinder motorens veivaksel til vannpumpen, og gir den kraften som trengs for å drive pumpen.

En bil vannpumpe har et innløp og ytre side. Innløpet er bygget inn i senter av pumpen. Radiator fluid blir trukket inn i pumpen og blir flyttet til utsiden av vannpumpen gjennom sentrifugalkraften.

Den kjølevæske føres gjennom motoren, kjøle den når den sendes. Det finnes en rekke passasjer bygge inn i motorblokken for å tillate væskefordeling til de viktigste deler av motoren. Kraften av bildeler vannpumpe sikrer at væsken beveger seg langs passasjene på en forutbestemt takt.

En ødelagt vannpumpe vil resultere i et stadig økende motortemperatur. Hvis bilen fortsetter å operere uten et kjølesystem, så vil motoren overopphetes og slutte å fungere. En trenet bil mekaniker er nødvendig å skifte ut en ødelagt vannpumpe.

 • En radiator spiller en sentral rolle i kjøl en motor.
 • Frostvæske ble opprinnelig opprettet for å hindre bil vannpumpe sprekker i vinter eller kaldt klima.

Geometriske konstruksjoner, også kalt euklidske konstruksjoner etter den gamle greske matematikeren Euklid, er geometrisk korrekte tall som trekkes ved hjelp av bare et kompass og en linjal. For å lage en geometrisk konstruksjon, er målinger av vinkler og linjer ikke tatt, og herskere brukes ikke unntatt som rettholter. Denne metoden kan brukes i utarbeidelse av teknisk design i engineering og som en måte å lære elevene grunnleggende av geometrisk teori.

En utarbeidelse kompass er et instrument som brukes til å tegne buer og sirkler. Den består av to ben som er forbundet med en justerbar midthengslene, med ett ben som ender i en spiss, og den andre holder et blyantbly ved sin ende. Enheten brukes ved å feste den piggete slutt på papir og inskribere en bue eller sirkel ved å rotere blyant slutten rundt denne faste sentrum. Sirkler og buer med forskjellige dimensjoner kan spores ved å justere den sentrale hengsel til en bredere eller smalere vinkel.

Rettholter brukes i geometriske konstruksjoner for å trekke linjer og kan være en hvilken som helst objekt med en helt rett kant. Herskere blir ofte brukt, selv om markeringene må bli ignorert i å lage konstruksjonen. Tegne trekanter, som er flate rette trekanter av plast eller metall som brukes i teknisk tegning, er et annet populært valg for en linjal, selv om vinklene i trekanten ikke bør brukes til å lage konstruksjonen.

Mange forskjellige geometriske figurer kan konstrueres ved hjelp av bare de to verktøyene som er nevnt ovenfor. For eksempel, for å konstruere en likesidet trekant, et linjestykke er først tegnet med rettholt. Anta at denne linje har endepunkter A og B. Kompasset er fast ved punkt A og utvidet slik at blyantbly rører B. En lysbue trekkes gjennom B til et punkt over AB.

Det neste er at kompasset festes ved punkt B og en annen bue er tegnet med samme radius, slik at punktene krysser over linjen AB. Bruke linjal, er en linje trukket fra dette skjæringspunktet til punkt A, og en annen er trukket til punkt B. De tre linjer som er opprettet nå danner en perfekt likesidet trekant.

Geometriske konstruksjoner er nyttig i undervisning hvordan geometriske figurer er i slekt, men de brukes også i ikke-akademiske innstillinger. Arkitekter og ingeniører må kjenne de elementer av geometriske konstruksjoner for å lage presise tekniske tegninger for design av maskiner eller bygninger. Selv automatiserte dataassistert konstruksjon (DAK) systemer har erstattet manuell tegning i de fleste tekniske innstillinger, er geometriske konstruksjoner fortsatt mye undervist som bakgrunnsinformasjon for å forstå prinsippene for design.

 • En type tegneverktøy, kan kompass brukes til å tegne sirkler og buer i ulike størrelser.
 • Tegne kompass kan bidra til å hånd tegne sirkler.
 • De fleste moderne tegninger og design er laget ved hjelp av DAK-systemer, men arkitekter er fortsatt undervist geometriske konstruksjoner i skolen.

Hva er en konstruksjon Plan?

December 2 by Eliza

En byggeplan er en detaljert, omfattende plan for et byggeprosjekt. Det gir prosjektleder en klar trinnvis prosess å følge, slik at hver fase av prosjektet utføres i riktig rekkefølge. Dette er viktig fordi en god plan vil maksimere effektivitet, eliminerer eventuelt behov for arbeidet som skal gjentas hvis en oppgave er fullført utenfor sin rette orden. For eksempel, helle et betonggulv før nødvendig rørleggerarbeid for avløp er ferdig kan føre til et behov for gulvet for å bli revet opp og slengt. En anleggsplan opererer på en måte som ligner på et flytskjema, som fullførelsen av hvert trinn gjør det mulig for ytterligere trinn som skal utføres.

Forvaltning av et byggeprosjekt kan være en svært komplisert oppgave, avhengig av omfanget av prosjektet. En god konstruksjon plan gir et rammeverk for prosjektleder å følge. Planen kan settes sammen av en egen konstruksjon planlegger eller av prosjektleder. I noen tilfeller kan mer enn ett individ eller hele bedrifter sette sammen en plan for et stort og komplekse byggeprosjekt.

Opprettelsen av en byggeplan har mange elementer. Blueprints, diagrammer og skjemaer som viser det ferdige prosjektet er svært viktig, og ingen god byggeplan kan foretas uten dem. Ved å studere disse dokumentene eller digitale representasjoner av dem, kan planleggeren bestemme hva utstyr, materialer og arbeidskraft er nødvendig for å gjennomføre hvert trinn av planen, tidspunktet for hvert trinn, og på hvilken måte hvert trinn vil bli oppnådd. I et komplekst byggeprosjekt, krever dette en forståelse av et meget stort antall innbyrdes relaterte aktiviteter og hvor hver påvirker de andre, såvel som en forståelse av den tiden som trengs for å fullføre dem og de kostnader som er involvert.

Byggingen planner eller prosjektleder kan nærme seg en byggeplan i en rekke måter. Planen kan være skapt med en absolutt vekt på å holde kostnadene på et minimum, med vekt på å fullføre prosjektet så raskt som mulig, eller med sikte på å balansere kostnader og byggetid på en eller annen måte. Kostnader og byggetid er ikke helt relatert, men en endring i en kan ofte føre til en endring i den andre. En god byggeplan vil ta hensyn til begge elementene og gi et rammeverk for riktig å fullføre oppgaven i minst mulig tid mens minimere kostnader.

 • Forvaltning av et byggeprosjekt kan være en svært komplisert oppgave, avhengig av omfanget av prosjektet.
 • En byggeplan er steg-for-steg prosessen der et prosjekt skal være ferdig.
 • En byggeplan gir steg-for-steg instruksjoner for prosjektleder.

En konstruksjon lien utgivelsen er et dokument der en entreprenør eller underleverandør som utførte arbeidet på en eiendom viser at han eller hun har blitt betalt i sin helhet for utført arbeid eller materialer som følger med. Det frigjør interessen entreprenøren har i eierens eiendom og gjenoppretter en klar tittel til eieren. Dette dokumentet er datert og signert av entreprenøren før en notarius publicus.

Når en entreprenør eller leverandør ikke har blitt betalt for sitt arbeid, har han eller hun rett til å sette en lien mot eiendommen. Bygge lien regler gjelder også underleverandører som er hentet inn for å jobbe med prosjektet ved hovedentreprenør. I en situasjon der entreprenøren aksepterer betaling og deretter ikke betaler underleverandører, kan de underleverandører plassere en konstruksjon lien mot eiendommen før de er betalt.

Snarere enn å måtte forholde seg til trinnene involvert i å få en konstruksjon lien utgivelse signert i ettertid, er en eiendom eier bedre å sikre at alle entreprenører og leverandører som arbeider på prosjektet er blitt betalt. Eieren kan be om at hovedentreprenøren få en signert konstruksjon lien utgivelse fra eventuelle underleverandører og leverandører før utstedelse tvangsmulkter for prosjektet.

En annen strategi som kan arbeide når grunneier ønsker å slippe å få en konstruksjon lien utgivelsen er å gjøre alle sjekker til hovedentreprenøren, samt underleverandøren eller leverandør. Sjekken kan bare utbetales dersom alle betalingsmottakere bifaller det. Hovedentreprenør skal betale underleverandører og leverandører, og grunneier er beskyttet mot bygge heftelser blir arkivert som et resultat av manglende betaling.

Å ha en skriftlig kontrakt i stedet gir entreprenøren, underentreprenører og leverandører regress annet enn å plassere en konstruksjon lien på eiendommen. Hvis et kontraktsbrudd skjer, kan de søke regress gjennom domstolene å gjenopprette de pengene skyldte dem i motsetning til å stole på bestemmelsene i bygge lien handle i den aktuelle jurisdiksjon. Det er en god idé for eieren å ha en advokat enten forberede kontrakten eller undersøke dens språk for å sørge for at hans eller hennes interesser blir ivaretatt.

Grunneiere bør alltid sørge for at hvis en konstruksjon lien har blitt arkivert og entreprenør eller leverandør har blitt betalt i sin helhet, er en konstruksjon lien release form signert. Byggingen lien vil forbli på plass til dokumentasjon utgivelsen har blitt arkivert for å fjerne det fra tittelen til eiendommen. Utelate dette trinnet betyr at eieren ikke har klart tittelen til sin egen eiendom.

 • Byggingen lien utgivelsen viser at et selskap har blitt betalt i sin helhet for arbeidskraft eller materialer som leveres til et byggeprosjekt.

I henhold til lovene innenfor mange jurisdiksjoner i USA, kan alle som gir materialer, arbeidskraft, eller forsyninger til et byggeprosjekt og ikke tar imot betaling har rett til å sende inn en lien mot eiendommen. Som et resultat, vil mange huseiere eller utviklere kreve alle som er involvert i byggeprosjektet for å signere en konstruksjon lien fraskrivelse når betalingen er gjort. Den rettslige virkningen av en konstruksjon lien waiver er til hinder for den personen som signerer waiver fra innlevering av en lien mot eiendommen på et senere tidspunkt.

Mange byggeprosjekter er utført uten full betaling blir gjort på forhånd. I tillegg er det ofte mange mennesker involvert i et byggeprosjekt fra leverandørene av materialene til hovedentreprenør og underentreprenører som faktisk gir arbeidsmarkedet. I mange tilfeller er hovedentreprenør ansvarlig for å betale underleverandører eller leverandørene. Dessverre, i noen tilfeller, underleverandører eller leverandører aldri motta betaling. Av og til, ikke den generelle entreprenør ikke få full betaling enten fra eieren av eiendommen.

Loven i de fleste jurisdiksjoner har løst problemet ved å la en lien å bli plassert mot eiendommen. De nøyaktige regler for hvem som kan sende inn for en lien og under hvilke omstendigheter vil variere, men konseptet er det samme i de fleste jurisdiksjoner. Åpenbart et hus eller annen eiendom eier som har betalt i henhold til vilkårene i kontrakten gjort med hovedentreprenør eller noen andre som møblert tjenester, rekvisita, eller arbeidskraft ønsker å være trygg på at en lien ikke vil bli arkivert nedover veien til tross for betaling være laget i sin helhet.

En grunneier eller hus som gjør betaling til alle som har fullført byggearbeidene på eiendommen ofte har den som mottar betaling signere en konstruksjon lien fraskrivelse. Byggingen lien fraskrivelse vil vanligvis angi hva arbeidet ble fullført, dato for ferdigstillelse, og det beløp og dato for betaling for arbeidet som er gjort. Den viktigste delen av en konstruksjon lien fraskrivelse skjema for hus eller eiendom eier er at skjemaet skal også oppgi implisitt at den som undertegner skjemaet, eller potensielle skadelidte, gir opp alle rettigheter til å sende inn en lien mot eiendommen nå eller i fremtiden .

I noen tilfeller er en delvis konstruksjon lien waiver form som brukes. Dette gjøres i tilfeller hvor delbetalinger er gjort til entreprenøren mens byggingen pågår. En delvis lien fraskrivelse vil være lik en full fraskrivelse bortsett fra det vil staten nøyaktig hvilket arbeid som er gjennomført hittil, og mengden av betalingen som ble tilbudt for gjennomført fra dato for signering arbeid.

 • Selskaper som ikke får betalt for å gi arbeidskraft eller materialer for et byggeprosjekt har rett til å sende inn en lien mot eiendommen.

Hva er en konstruksjon bud?

November 30 by Eliza

En bygge bud er et forslag fra et byggefirma som skisserer sine kvalifikasjoner til å utføre en jobb, og gir informasjon om hvor mye penger vil være nødvendig for å fullføre jobben, og hvor lenge den jobben vil ta. Mange byggeprosjekter starter med en konstruksjon bud der prosjektet arrangøren forsøker å finne den beste entreprenør for jobben, og gir en mulighet for ulike selskaper til å by for jobben. Selskapet med det beste budet vil bli tildelt kontrakten for prosjektet.

Bygge bud kan ta en rekke former. Noen ganger budet er for et helt prosjekt, som i tilfelle av en generell entreprenør som sender inn et bud for å konstruere et boligfelt. I andre tilfeller er budet fra en underleverandør som vil ta vare på en del av et prosjekt, for eksempel en steinhugger som bud på en kontrakt for å bygge hagen vegger i eksempelet boligfelt.

Når et prosjekt er åpnet for budgivning, kan entreprenører få grunnleggende informasjon om prosjektet spesifikasjoner, inkludert arkitekttegninger, området informasjon, og så videre, fra om administratorer av prosjektet. Ved hjelp av denne informasjonen, kan entreprenører konstruere et bud basert på sine erfaringer og oppfatninger om kostnader og tidsramme. Budgivning kan være forseglet, noe som betyr at alle bud er innsendt blind og anmeldt sammen, eller det kan være mer åpen i naturen. Forseglet budgivning er utviklet for å motvirke korrupsjon og favorisering, og for å hindre at entreprenører fra underbidding hverandre.

Estimater i en konstruksjon bud kan variere mye. En entreprenør som aktivt ligger i et bud kan være ansvarlig for straffer, men entreprenører kan også underbid i god tro, underslår stigende råvarepriser, for eksempel, eller unnlater å forutse problemer som kan forsinke tidsramme på jobben. Dette er grunnen til at byggingen bud for det laveste beløpet av penger og minst mulig tidsramme ikke nødvendigvis vinne kontrakten, som den personen vurdere budene kan tro at en annen entreprenør har et mer realistisk bilde av prosjektet, eller mer erfaring.

Spesifikke formateringsregler må følges for å sende inn en konstruksjon bud i mange deler av verden, og informasjon om hvordan tilbudet bør være formatert og sendt er vanligvis tilgjengelig når organisasjoner satt ut forespørsler for bygge bud. Travle byggefirmaer kan ha en spesialist på ansatte som fokuserer på å skrive bud, opprettholde samfunnet kontakter, og holde opp på potensielle prosjekter av interesse.

 • Steinhoggere kan by på arbeid bygging av hagen vegger på bygninger.
 • En bygge bud skisserer et selskaps kvalifikasjoner og krav, herunder økonomiske hensyn, for å fullføre et prosjekt.
 • Estimater i en konstruksjon bud kan variere mye.
 • Noen ganger underleverandører som steinhoggere vil by på en del av et prosjekt.

En solcelledrevet vannpumpe bruker solens energi til å pumpe vann og kan være et utmerket valg i applikasjoner der volumet av vann som pumpes er relativt små, åpningstider begrenset, er det solskinn rikelig, og tilgang til elektrisitet er en utfordring. Denne formen for sump pumpen brukes ofte med vann funksjoner som birdbaths, fontener og små dammer. Sisterner og vanntanker som bare trenger sporadisk pumping er også gode kandidater for en solcelledrevet vannpumpe.

Denne type pumpe typisk arbeide på 12 volt likestrøm (DC). Et solcellepanel omdanner solenergi til likestrøm som gir energi pumpen, noe som betyr at det vil bare fungere når solen er tilgjengelig. Så det er ingen akkumulator involvert, er det anses å være lite vedlikehold.

En solcelledrevet vannpumpe vil typisk operere fire til seks timer per dag på fullt solskinn. På overskyet eller periodisk overskyete dager, vil pumpen operere for kortere tid. DC-drevne pumper beregnet for solcelleanlegg er svært effektiv og varig, og produserer omtrent det dobbelte av utgangs og varig dobbelt så lenge som deres vekselstrøm (AC) ekvivalenter.

Ved kjøp av et solcellepanel for seg, er det viktig å sørge for at panelet skal gi tilstrekkelig strøm til pumpen. Legge til en kostnad kontrollen til systemet vil eliminere eventuelle skader. Selv om en standard sump pumpe kan tilpasses for bruk i en solcelledrevet system ved bruk av en strøm-omformeren, AC-drevne pumper er ganske ineffektiv og krever en større solcellepanel, utligne deres lavere pris. DC pumper, på den annen side vanligvis ikke kan oppnå høyere strømningshastigheter av sine vekselstrøms motstykker.

Legge til et batterisystem til en solcelledrevet vannpumpe systemet tillater pumping på etterspørsel innenfor rammene av batteriets lagringskapasitet, uavhengig av tilgjengelig solskinn. Batterier imidlertid legge betydelig kostnad og kompleksitet til systemet og kan koste mer enn resten av utstyret kombinert. De reduserer også pumpens strømningshastighet ved å redusere driftsstrøm. Batteriene må være trygt plassert mot elementene og kan bli skadet av ekstreme temperaturer. Hvis solcelledrevne systemet kontinuerlig drift er kritisk, da et batteri backup er viktig.

Mange produsenter og forhandlere tilbyr komplette solcelledrevne vannpumpeløsninger. Disse komplette systemer kommer med alle de komponentene som er nødvendige for å drive pumpen. Mange er utformet for bestemte programmer, for eksempel birdbaths og fontener, og kan bidra til å ta gjetting ut av solcelledrevet vann pumping.

 • Et solcellepanel omdanner solenergi til elektrisitet, som kan brukes til å drive en vannpumpe.
 • På dager med fullt solskinn, kanskje en solcelledrevet vannpumpe operere i opp til seks timer.

En vannpumpe lageret er en enhet som brukes til å understøtte den ende av vannpumpen skovlhjulsakselen. Montering sikkert rundt skovlhjulsakselen og tett inn i vannpumpehuset, blir vannpumpen lageret konstruert for å tåle de påkjenninger og lasten plasseres på vannet pumpeakselen av motorens tilbehør remmen drivsystem. I mange tilfeller blir vannpumpen bærende siktet for å utføre dobbel jobb som et lager for det roterende skovlhjul akselen så vel som en tetning for å hindre at kjølevæsken i å lekke ut av vannet pumpehuset.

Tegn på en ødelagt vannpumpe peiling kan komme i en av flere måter. En angiveri lyd er en vanlig lyden av en sviktende vannpumpe peiling, men har mange lagrene vært kjent for å gå dårlig uten å lage en lyd. Ofte vil en dårlig vannpumpen bærende bli lagt merke til av lekkende kjølemiddel som kommer ut av bunnen eller baksiden av vannpumpe. I dette tilfelle, er det tid for en ny vannpumpe eller en gjenoppbygging for den eksisterende pumpe. I noen tilfeller er en gjenoppbygge kit ikke tilgjengelig for vannpumpen, så en ny vannpumpe må være installert når lageret går dårlig i den eksisterende pumpe.

Stilen av peiling brukes i typisk vannpumpe er en forseglet peiling. Den forseglede lager lar komponenten for å holde kjølemiddel inne i motoren uten å lekke ut rundt eller gjennom lageret. Lageret er ofte presset på vannpumpen skovlhjulsakselen siden passformen er svært stramt. Den ytre overflate av lageret er kjent som løpet. Dette er vanligvis maskinert til en liten vinkel på en vannpumpe som bærer for å tillate at lageret for bedre å motstå lekkasje.

Produsert etter krevende toleranser, er vannpumpen peiling konstruert for å operere på ekstremt høye hastigheter for lange perioder uten å mislykkes. Arbeidsmiljøet er svært tøffe for kjølevæskepumpe peiling. Opererer i oppvarmet væske, under sterk belastning, og ved høyere hastigheter enn vanlig lager er utsatt for, blir vannpumpen lageret utsettes for mange ynke tilstander som ville ødelegge en mindre lageret i en svært kort tid. Det er på grunn av denne ekstremt tøffe driftstilstand at de fleste vannpumper er vanligvis ikke i stand til å bli gjenoppbygd. Mange produsenter er ikke i stand til garantien de indre delene av vannpumpen mot gjør-det-selv gjenoppbygge og installasjon.

Hva er en vannpumpe Pulley?

November 28 by Eliza

En vannpumpe trinse er en trinse festet til vannpumpesystem i en bil for å koble det med timing belte. Registerreim brytes rundt en rekke trinser i motorrommet for å kontrollere funksjonen av tilbehør systemer i kjøretøyet. Når det er tid for å skifte registerreim, kan en mekaniker også erstatte vannpumpen og trinse sammen med andre sentrale tilbehør, som de kan være vanskelig å nå.

Tidspunktet beltet er en av de viktigste belter i bilen. Når det ikke er riktig installert, eller når den klikker, kan bilen ikke operere. I tillegg til å gå rundt vannet pumpen skivene, gjør det også stopp på klimaanlegget pumpen skivene, servostyring pumpen skivene, og dynamo skivene. Beltet er holdt i en tilstand av spenning for å kjøre disse tilbehør mens bilen er i drift. Den styrer timingen av mange viktige motorfunksjoner.

Vannpumpe trinse design kan variere fra år til år, gjør, og modeller. De har som regel en veldig grunnleggende design, og kan være konveks eller konkav, med hull for å montere dem på vannpumpen forsamlingen. Det er mulig å kjøpe avstandsstykker hvis skivene ikke er helt på linje. Disse avstandsstykker er viktig, da en feilinnrettet beltet slites raskere og kan svikte. I tillegg kan det skape problemer med andre systemer som er festet til registerreim.

Å erstatte en vannpumpe trinse, er det nødvendig å koble fra Registerreim og ta ut ulike motorkomponenter for å få tilgang til vannpumpen. Dette kan kreve mye arbeid, noe som er grunnen til at mange mekanikere anbefaler servicedeler knyttet til timing belte på tidspunktet beltet må skiftes ut. Mekanikeren kan fjerne de nødvendige motordeler, sjekk og erstatte noe som ser slitt, og sette alt sammen igjen.

Noen tegn på at vannpumpen skivene kan trenge utskifting inkludere overoppheting, lekker væske, og uvanlige lyder fra under panseret, som klynking og piping. Disse indikerer at noe går galt med kjølesystemet. Det kan være en pumpe, trinse, radiator eller en annen komponent. Sjåfører som ikke er kjent med systemene i bilene sine kan spørre en mekaniker til å ta en titt. En rask diagnostisk sjekk er ofte gratis, og mekanikeren kan også gi en gratis estimat på hvor mye det vil koste å fikse problemet.

Hva er Beam konstruksjon?

December 11 by Eliza

Beam konstruksjonen er både måten strukturelle bjelker er satt sammen og metoder for å bruke disse bjelkene til å bygge strukturer. Mens det er flere forskjellige typer av bjelker, er nesten alle strukturelle bjelker laget av tre, stål eller en kombinasjon av de to. De to vanligste formene for bjelker er lange rektangulære bokser, vanlig i tre og kompositter og de formet som bokstaven 'jeg' vanlig med stålbjelke konstruksjon.

Siden begynnelsen av byggingen, har tre vært en vanlig materiale som brukes i bjelkekonstruksjon. Wood er den vanligste materialet som brukes i byggingen av boliger. Det finnes flere typer av trebjelker laget, men de faller inn i et par kategorier.

Standard tre bærebjelker er vertikale bjelker som hovedsakelig brukes i hus. Disse strålene er tykke, rektangulære blokker av tre som støtter den grunnleggende strukturen i et hus. De finnes i hjørnene av bygninger, og i midten av huset inne i veggene, ofte i nærheten av døråpninger. Mange hus, særlig eldre, har støtte bjelker i hele kjelleren støtte hele strukturen.

Gulvbjelker er en annen vanlig tre-støtte strålen. Disse strålene er horisontale og er i gulv og tak av hus. Disse bidrar til å spre vekten av konstruksjonen over det, legge mindre vekt på et hvilket som helst område av huset. Det er vanlig å se disse i eldre hus kjellere i tillegg; de er ofte mye tynnere enn bred i motsetning til de horisontale bjelker, som er generelt jevnt størrelse.

Trebjelke konstruksjonen er gjort en av fire måter. Grov-cut tømmer er vanlig i eldre hus; disse er faktiske trær som ble kuttet opp i form av strålen og som benyttes som den er. Moderne bjelker er generelt fabrikk utsaget og behandlet. Trebjelker er rett og slett behandlet trelast uten ekstra modifikasjoner. Disse bjelker er generelt de samme som de gamle grov-cut seg, bare i en nyere form.

Kompositt eller laminat bjelker er laget av flere mindre bjelker komprimert sammen til en enkelt bjelke. Disse bjelker er sterkere og mer holdbar enn en standard trebjelke. Stålforsterkede bjelker generelt har en stålkjerne gjennom i midten og / eller en serie av metall band pakket rundt utsiden. Dette er vanlig i svært tunge eller stor trafikk bygninger.

Stålbjelke bygging dreier seg om to typer bjelker-vertikal rundtstrålende og I-bjelker. Vertikale runde bjelker brukes som en nødsituasjon støttebjelke i en situasjon hvor en bygning kan kollapse. Disse bjelker var ikke til stede da bygningen ble gjort; de er tilsatt senere.

I-bjelke har to flate overflater koblet sammen med en annen flat overflate, noe som gir den form av en "jeg" eller en "H. ' Disse bjelker er brukt i store konstruksjoner, som stål kan inneholde mer enn tre. I motsetning til trebjelker, er det svært liten variasjon i bjelkekonstruksjon med I-bjelker. Enten de er i en vegg, gulv eller fundament av en struktur, de er laget på samme måte.

 • Stålbjelker kan benyttes for bjelkekonstruksjon.
 • I-bjelke.
 • Bjelkene på Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge, som ble bygget ved siden av Hoover Dam, er godt synlig.

En konstruksjon forsinkelse er noe som hindrer muligheten for en entreprenør til å opprettholde en tidsplan. Det er noen grunnleggende konstruksjon forsinkelsestyper, med kritiske og ikke-kritiske, samtidig og ikke-samtidig og unnskyldelig og ikke-unnskyldelig gjøre opp mesteparten av forsinkelsene. Den siste typen forsinkelse er det mest urovekkende for både entreprenøren og kunden i mange tilfeller; dette er unnskyldelig og ikke-unnskyldelig konstruksjon forsinkelse. Denne typen forsinkelse definerer, i mange tilfeller, som betaler de ekstra kostnadene tilbakeføres til forsinkelsen pågår. De fleste byggeplasser operere på en meget streng timeplan og en enkelt underleverandørenes forsinkelse i å fullføre en del av den samlede build vil typisk ta en monetær-toll på alle andre entreprenører.

Som med alt, er det uforutsette forsinkelser eller problem på en byggeplass uunngåelig. Dette skyldes flere faktorer, med forvirring eller mangel på kommunikasjon er en stor bidragsyter til de fleste bygge forsinkelse problemer. I et forsøk på å bekjempe dette problemet, vil de fleste entreprenører beregne en liten mengde tid bortkastet inn i noen tidsplan som kan opprettes. Problemet med en konstruksjon forsinkelse er at forsinkelsen kan legge opp til en stor mengde straff dollar for alle involverte. Denne kostnaden kommer direkte ut av noen fortjeneste som var å bli gjort av entreprenøren.

Det er svært sjeldent, i den moderne konstruksjon verden, for en enkelt entreprenør for å fullføre alle faser av et byggeprosjekt. Oppgaven med å fullføre mange små arbeidsplasser faller på skuldrene til underleverandører eller uavhengige kontraktører som er villige til å arbeide midlertidig for hovedentreprenør. Disse mindre enheter skape et plan i henhold til det tidsrom de er gitt for å fullføre jobben. Eventuell bygging forsinkelse som forårsaker mindre underleverandør til å vente, før du begynner en jobb, gir også underleverandørenes mindre tid til å fullføre sin oppgave.

Det er veldig vanlig for en konstruksjon mannskap for å bli straffet når unnlate å møte en tidsfrist. Denne straffen er vanligvis en bot beregnet på en rullerende rente og økte til en forhåndsbestemt hastighet til jobben er tilfredsstillende utført. Ofte kan denne straffen for en konstruksjon forsinkelse innkreves i store monetære trinn som vil bli vurdert hver time eller dag at jobben ikke klarer å bli ferdig. Den ultimate prisen som er betalt for en konstruksjon forsinkelse er omdømmet til et selskap. Gjentatte tilfeller av bygging forsinkelse kan koste entreprenøren en enorm pris i form av å bli svartelistet fra å bli ansatt for ytterligere byggemuligheter i umiddelbar nærhet.

 • Omdømmet til byggefirmaet som står på spill når forsinkelser oppstår.
 • En konstruksjon forsinkelse er noe hinder som stopper et prosjekt eller kaster den av planen.

Hva er en konstruksjon Joint?

September 15 by Eliza

Ved legging av sement eller betong, en byggmester noen ganger ikke kan legge hele skive på en gang. Vær, tidspress, eller mangel på materialer kan stoppe prosjektet midtveis. Når dette skjer, må byggherren å forlate en enda stoppested, kalt en støpeskjøten. Dette leddet er i utgangspunktet en rett linje i betongen. Hvis det gjøres riktig, kan en konstruksjon joint doble som en sammentrekning felles, en felles plassert i betong for å hindre sprekkdannelser i skive.

Kanten av en støpeskjøten er opprettet ved hjelp av et skott. Skott kan være laget av forskjellige materialer, fra plast til stål for å fordannet betong. Ved fylling og planering prosessen, kan skott doble som screed rails. Støpes mellom avretter skinner, er toppene som deretter brukes som veiledning når utjevning betongen. Normalt er skott og screed rails fjernet etter skive er fullført.

Utformingen av en felles konstruksjon avhenger av belastningen betongen er forventet å bære. For gangtrafikk eller lite biltrafikk, er en enkel rumpe felles enkleste. En rumpe felles består av to plater av betong lagt noen millimeter fra hverandre og avgrenset med skott. Hvis tungtrafikk er forventet, bør støpeskjøten være forsterket med en lastoverføringsinnretning.

Lastoverføringsinnretninger hindre sement blokker fra skiftende under tung belastning. Flytting kan forårsake ujevne plater og sammenbrudd i leddene. Plugger, last plater, eller spor kan bygges inn i betongen til å opptre som lastoverføringsinnretninger. Disse enhetene er lagt vinkelrett på støpeskjøten, som strekker seg inn i begge plater på tvers av fugen. Deres formål er å fordele belastningen jevnt mellom plater.

I mange tilfeller kan støpeskjøter doble som sammentrekning ledd. Som sement tørker, krymper de, noe som resulterer i sprekkdannelse. Skjønt sprekkdannelse er nesten umulig å hindre at det kan bli kontrollert. Ukontrollert cracking kan føre til en ujevn overflate, som er gjenstand for økt slitasje over tid og vann innsig, som kan skade underlaget. Sammentrekning ledd er satt inn i plater for å lede sprekker langs en forutbestemt linje.

Sammentrekning ledd kan dannes ved å skjære et spor i platen, eller ved å bygge inn i plaststrimler skive. Formålet med skjøten er å svekke platen langs den godkjente linje slik at dekke sprekker der i stedet for et annet sted. For å være effektiv, må den felles sammentrekning være minst en fjerdedel så dypt som den skive er tykk.

 • Ved legging av sement eller betong, en byggmester noen ganger ikke kan legge hele skive på en gang.

Hva er vannpumping?

February 16 by Eliza

Vann pumpe er et begrep som brukes for å beskrive prosessen med å flytte vann fra ett område - som regel en kropp av vann, en brønn, eller en container - til et annet område. Fra å skaffe vann til drikke, matlaging og bading til drenering vann fra et basseng, innsjø, eller en oversvømt kjeller, kan vann pumpe brukes til et bredt spekter av oppgaver. Pumping kan også brukes til å utføre funksjoner som vanning, plen vanning, og kloakkbehandling. Energi er nødvendig for å bevege vannet for disse formål, og vann pumpe arbeider vanligvis ved hjelp av trykkpumpesystemer som er utformet for å forskyve vann.

Noen av de vanligste pumper som brukes i vann pumping inkluderer solenergi, vann godt, og elektriske pumper samt nedsenkbar, hånd, sump, og kjøretøyvannpumper. En solfanger vannpumpe fungerer vanligvis ved hjelp av solcellepaneler for å få ut vann. Solar pumper er designet for å være mer miljøvennlig enn andre typer pumper, og de er ofte billigere i det lange løp. En vann godt pumpe er en enhet som brukes til å fjerne vann fra en brønn. Vel pumper kan betjenes manuelt, mekanisk, eller ved hjelp av luft eller solenergi.

En elektrisk vannpumpe er en pumpeenhet drevet av elektrisitet. Mange nedsenkbare vannpumper faller i denne kategorien. En nedsenkbar vannpumpe er en gadget som er plassert under vann for å pumpe. De fleste har hermetisk forseglet motorer, og de fungerer ved fremføring av vann til overflaten. Nedsenkbare vann pumpe er ofte brukt i akvarium filtre eller svømmebassenger samt i drenering og kloakksystemer.

En hånd vannpumpe er avhengig av mekanisk design så vel som menneskelig makt for å transportere vann fra ett sted til et annet. Det er ofte den primære kilde for å skaffe vann til drikke, matlaging og vasking i landsbyer som ikke har tilgang til moderne VVS. I mange utviklingsland, er hånd vann pumping foretrekkes fremfor andre metoder for sikring av vann, slik som en bøtte og tau-systemet, fordi det gir en mer hygienisk måte å skaffe vann.

Sump pumper er enheter som brukes til å kvitte seg med vann som har samlet inn i noen form for hule. De er ofte brukt i bolig kjellere når flom inntreffer. De virker ved å pumpe vannet vekk fra den hule og til et annet område som et godt eller storm avløp. Et kjøretøy vannpumpe er vanligvis plassert i et kjøretøy kjølesystem for formålet av sirkulerende fluid, mens motoren er i gang for å holde kjøretøyet kul.

 • Vannpumper flytte vann inn i et hjem eller bedrift.
 • Solar pumper bruke photovoltaic paneler for å fange solens lys, produsere energi.
 • En hånd vannpumpe bruker kraften av suge å levere vann fra en underjordisk godt.
 • Sump pumper arbeid ved å pumpe vannet vekk fra ett område til et annet område, som en storm avløp.
 • Nedsenkbare pumper brukes ofte i svømmebassenger.
 • Folk som bor i distriktene kan stole på vann pumpe for drikkevann.

En bygge trailer er en bærbar struktur som fungerer som et midlertidig kontor på en byggeplass. Bygge trailere ofte ligne et stort skur eller transportbeholder, og mange er faktisk bygget ved hjelp av en lagringsbeholder som base. Disse strukturene kan variere i størrelse, og er generelt identifisert ved deres lengde, som kan bli gitt i fot eller meter, avhengig av området. Hver byggeplass kan omfatte én eller flere bygge trailere, avhengig av bemanning og lagringsbehov.

Byggingen trailer generelt fungerer som hjertet av arbeidsplassen, og en stor del av aktiviteten foregår inne. Det inkluderer vanligvis et kontor for prosjektleder og inspektør, samt et møterom. Fremdriftsmøter med arkitekter og underleverandører blir holdt i møterommet, og tilhengeren kan omfatte ytterligere rom for filer eller materialer. På større arbeidsplasser, kan hver underleverandør ha sin egen konstruksjon trailer, spesielt de i de mekaniske eller elektriske handler.

Tradisjonelt, bygging trailer hadde ingen bad, ledninger, eller varme. I dag er disse trailere inkluderer ofte bad ligner de man finner i en bobil. De er også kablet for elektrisitet, og kan omfatte bærbare oppvarming og kjøling enheter. Hvis tilhengeren har vinduer, blir de ofte sperret for sikkerhet. Hver trailer kan også kobles til lokale energilinjer for å gi telefon eller Internett til bygging team.

I tillegg til å fungere som en midlertidig felt kontor, kan en konstruksjon trailer også brukes til å lagre materiell eller utstyr som skal brukes på arbeidsplassen. Store prosjekter krever ofte separate tilhengere for ting som rør, gips og dører. Tilhengeren holder disse materialer beskyttes mot regn og tyveri, samt andre ytre faktorer. Mange lagrings tilhengere er luftkondisjonering eller oppvarming for å holde stoffer som lagres på ønsket temperatur.

Mange områder krever entreprenører å få en tillatelse før bringe en konstruksjon trailer til området. Entreprenøren kan flytte tilhengeren ved hjelp av en trailer eller jernbane, og noen bruker en kran for å sette traileren på ønsket sted på nettstedet. Avhengig av størrelsen, kan tilhengeren kreve bunntekster eller andre støtter. Noen entreprenører legger også midlertidige tretrapper eller dekk rundt traileren som trengs for tilgang. På områder med begrenset plass, kan enkelte typer bygge tilhengere stables oppå hverandre for å gi tilstrekkelig kontor og lagringsplass.

 • En bygge trailer inkluderer vanligvis et kontor for prosjektleder og inspektør, samt et møterom.

Hva er en konstruksjon Barrel?

February 11 by Eliza

En bygge fat er en trafikk-kontroll enhet som kan brukes i veiarbeid eller områder hvor veiarbeid pågår. Hovedformålet med en konstruksjon fat er å kanalisere trafikken vekk fra sin normale banen for å imøtekomme byggeprosjekter, utstyr og arbeidere. Trafikkjegler, sement barrikader og en rekke andre enheter kan også tjene det samme generelle formål i ulike situasjoner. Konstruksjons fat vanligvis er laget av plast og kan være fylt med enten vann eller sand for å gjøre dem mer solid. Mange jurisdiksjoner har krasjtestkrav som bygge fat må passere slik at de vil bidra til å redusere sjansen for dødsulykker.

Når et byggeprosjekt trenger seg inn på en kjørebane, er det vanligvis noen form for forsøk på å omdirigere trafikken vekk fra arbeidere, utstyr og selve prosjektet. Dette er også tilfelle med veien byggeprosjekter der veibanen som er under arbeid. I noen tilfeller kan en hel veien bli sperret av med barrikader, selv om det er nok plass, er noen type trafikk channelizing ofte forsøkt. Dette kan innebære å stenge ett kjørefelt og la alternerende strømmer av trafikk gjennom den resterende kjørefelt eller guiding flere baner slik at de kan bo i bruk samtidig unngå et byggeprosjekt. Konstruksjons fat kan anvendes i hvert av disse tilfeller.

En konstruksjon fat er et stort plastfat som vanligvis er oransje i fargen. Lokale jurisdiksjoner ofte regulere den eksakte fargevalget av disse trafikk kontroll enheter, men de ofte er oransje med vannrette hvite striper. Striper på en konstruksjon fat er ofte reflekterende også, for å øke sin synlighet. I noen tilfeller er en ytterligere reflektor eller lys som er montert på toppen av sylinderen for ytterligere å øke synligheten under alle forhold.

Bygge fat tendens til å være hul og laget av plast, så de er ofte fylt med vann eller sand for å holde dem på plass, spesielt hvis de måtte være beitet av forbipasserende biler. Sikkerhetsforskrifter er ofte pålagt utforming av bygge fat, og de vanligvis ikke vil stå opp til en head-on effekt fra et kjøretøy. Før innføringen av plastkonstruksjon fat, disse trafikkstyreinnretninger vanligvis var laget av metall og fylt med vann eller sand. De eldre fat, fordi de var metall, vanligvis utgjorde en større risiko for bilistene i tilfelle en ulykke.

 • Sand kan brukes til å fylle bygge fat for å gi stabilitet.

Forholdet mellom industriell design og konstruksjon er avledet fra det faktum at industriell utforming er en forløper for industriell utførelse. Det vil si at konseptet utviklet under den industrielle designprosessen vil bli gjennomført i løpet av byggefasen av prosjektet. Må alle byggeprosjektet først og fremst starte med en designfase der planen for bygging vil bli lagt ut i en klar format for å gi de ulike bygge- og anleggs fagfolk en visuell med å jobbe. Denne koblingen mellom industriell design og konstruksjon kan sees i trekningen av en plan for et byggeprosjekt, detaljering ulike forslag til attributtene til sluttproduktet.

Med tanke på at industriell design innebærer foreningen av de kreative eller kunstneriske og tekniske talenter av industridesignere, må enhver byggeprosjekt nødvendigvis innebære noen form for bruk av kreativitet og tekniske ferdigheter for å oppnå virkeligheten i konstruksjonen. Et eksempel på anvendelse av industriell design og konstruksjon kan sees i tilfelle av å bygge et raffineri hvor de forskjellige attributter av prosjektet vil bli vurdert av designeren for å komme opp med en unik design som vil være spesifikke for prosjektet i henhold betraktning. I et slikt tilfelle vil en analyse av området hvor den foreslåtte konstruksjonen vil forekomme gjøres av designer basert på resultatet av en omfattende undersøkelse. Etter dette er gjort, vil designeren vurdere andre faktorer, som for eksempel de tilgjengelige byggematerialer, omfanget av budsjettet avsatt til byggeprosjektet, og andre relaterte faktorer for å komme opp med et forslag til design.

Denne utformingen vil vanligvis være i form av en modell som simulerer en prototyp for et produkt og videre viser koblingen mellom industrielle design og konstruksjon. Det vil si at dersom prosjektet var å være utformingen av en bestemt forbrukerprodukt, vil det industrielle designer bruke en prototype for å vise en realistisk visuell av designen. På samme måte, vil modellen av det ferdige byggeprosjektet være et visuelt med som designer kan vise kundene hva den foreslåtte byggeprosjektet vil se ut etter at byggingen er ferdig. På dette stadiet, hvis det er noen misnøye med noen del av planen, vil kundene og designer jobbe sammen for å gjøre noen mulige endringer for å komme fram til den endelige utformingen for byggeprosjektet.

Kommersielle byggelån skaffe kapital for kommersielle byggeprosjekter. Dette kan være for eksempel en ny detaljhandel, industri, eller bygård. Enhver konstruksjon ment for virksomheten, eller som en penger å lage venture vil bli vurdert kommersiell bruk. Kommersielle byggelån er bare ett av de kjøretøy som kan være tilgjengelige for et selskap. Andre muligheter er å selge egenkapital om aksjer, eller ta på gjeld ved utstedelse av obligasjoner.

Prosessen med å få en kommersiell byggelån er vanligvis mye mer involvert enn det som kreves for en privat eiendom lån. Det finnes en rekke tester banker ofte krever ved utstedelse av kommersielle byggelån. Ikke alle banker vil kreve de samme testene, men flere er svært vanlig. Mens en individuell kredittvurdering er fortsatt svært viktig, disse testene ofte er forskjellen mellom godkjenning og fornektelse. I tillegg kan de bidra til å fastsette renten.

Lånet til belåningsgrad er en av testene et lån offiser vil typisk gjelde ved behandling av kommersielle byggelånesøknader. Dette forholdet bør være et sted mellom 60% og 85%. Forskjellen er normalt på grunn av type prosjekt det er. For eksempel, vil forholdet trolig være lavere for et hotell, sammenlignet med en bygård. Å finne ut av lånet til belåningsgrad, dele lånebeløpet ved den anslåtte verdien ved ferdigstillelse. For eksempel kan et prosjekt lån for $ 850 000 amerikanske dollar (USD) brukes til å finansiere et prosjekt utbygd på $ 1.000.000 USD. Lånet til belåningsgrad er 0,850, eller 85%.

En annen vanlig test for kommersielle byggelån er kjent som resultat test. Dersom den forventede resultatmargin på en utvikling er for lav, er risikoen ikke attraktivt til banken. I de fleste tilfeller må bankene se en potensiell resultatmargin på minst 20% for å investere i et kommersielt lån. Dette gir nok av en pute i tilfelle av en moderat eiendomsmegling krasj slik at banken kan gjenopprette sin pris. For eksempel på et prosjekt finansiert for $ 400,000 USD, bør den forventede overskudd være minst $ 500,000 USD, som ville være 20%.

Kommersielle byggelån kan også kreve en høyere forskuddsbetaling enn bolig lån, som kan ha en betydelig innvirkning på begge testene som tidligere nevnt. Forskuddsbetaling er en god måte å vise lån offiser utvikleren er virkelig investert og engasjert i prosjektet. En større forskuddsbetaling vil representere mindre risiko for banken, og dermed øke sjansene for en mer gunstig interesse for den som låner.

 • Leilighetene er blant næringsbygg utviklet med hjelp av kommersielle byggelån.
 • Kommersielle byggelån kan brukes til å lage nye kjøpesentre.

Rammekonstruksjonen er en byggeteknikk som innebærer å bygge en støttende rammeverk av stendere, bjelkelag og sperrer, og feste alt annet til dette rammeverket. Denne byggestil kan oppnås svært raskt med en dyktig mannskap, og det er svært vanlig over hele verden. De fleste trehus, for eksempel, er laget med denne stilen av konstruksjonen, spesielt i USA.

Prosessen med rammekonstruksjonen starter med å bygge opp en terskel på bakken, med karmen er festet til et fundament. Lange pigger er festet til karmen på angitte tidspunkter for å skape et nettverk som kan festes til bjelkene og sperrene som utgjør taket eller flere historier. Rammen kan i tillegg støttes med avstivninger og andre teknikker. I hovedsak skaper ramme-stil konstruksjon et skjelett, og en rask mannskap kan ramme et hus i bare noen få dager.

Når rammen er ferdig, vegger og andre funksjoner kan legges til. Strukturen blir progressivt mer stabil så stiv gulv og vegger er tilsatt, og skaper ekstra støtte og motstandsdyktighet mot vær og vind. Innenfor strukturen, kan byggere skille fra kritiske strukturelle vegger, som gir støtte for å holde bygningen trygg, og skillevegger som kan brukes til å dele seg og endre formen på forskjellige områder inne i strukturen for verktøyet.

Plattformrammekonstruksjon, i hvilken en struktur er bygget etasje etter etasje, er den vanligste typen av denne konstruksjonen stil. Noen eldre bygninger utnytte ballong rammekonstruksjon, hvor lange bjelkene kjøre hele veien fra karmen til topplaten, som møter taket, uansett hvor høye bygningen er. Av praktiske grunner er ballong rammekonstruksjon vanligvis begrenset til 2-3 etasjer, og det er uvanlig å se i nye strukturer, på grunn av tømmer tilgjengelighet problemer.

Klassisk, er rammekonstruksjon utføres med tre, som må være nøye skjæres og håndteres for å sikre at integriteten av rammen er opprettholdt. Tre som ikke har blitt kurert på riktig måte, for eksempel, vil utvikle fordreining og kronglete som kunne trekke strukturen ut av stilling. Metall bjelker kan også brukes i innramming, og de kan redusere kostnadene betydelig i områder hvor tømmeret er dyrt.

Det er noen problemer med rammekonstruksjon som må tas opp nøye av utbyggere. En av de største problemene er at mellomrommene mellom bjelkene og veggene kan være ideelle kanaler for brann, slik at brann å hoppe raskt fra etasje til etasje. Denne type konstruksjon er også utsatt for råte og andre typer skader. Selv om stenderne er utformet for å være overflødig, slik at konstruksjonen kan stå hvis man svikter, kan svikt i flere nabobjelker være katastrofale.

 • Treramme boligbygging.