Tegn på at Konflikt på arbeidsplassen avtar

April 6  by Eliza

Når du prøver å løse konflikter på arbeidsplassen, ønsker du å se tegn på at situasjonen er i ferd med å bedre seg. Dine mekling strategier fungerer når du begynner å legge merke til at dine ansatte

  • Har avslappede samtaler og interaksjoner
  • Samarbeide om oppgaver og prosjekter
  • Endre sine ordvalg (for eksempel "dem" blir "oss")
  • Redusere deres sladder
  • Forbedre sin tone i stemmen og slappe av deres kroppsspråk
  • Holde sine avtaler
  • Vise en vilje til å løse nye problemer