Tegn verdien av aksjeopsjoner kunne vokse

May 4  by Eliza

Verdien av aksjeopsjoner kan svinge, og ofte verdien er direkte knyttet til hvor godt selskapet drives. Kvalitetene i følgende liste er tegn på at dine aksjeopsjoner kan være økende i verdi:

  • En stadig voksende selskap
  • En høyt kvalifisert og motivert ledelse
  • En aktiv og interessert styret
  • Lav turn priser
  • Markedsledende produkter eller tjenester
  • Retur, fornøyde kunder
  • Solid, funksjonell infrastruktur
  • Myndiggjorte medarbeidere
  • Grundige opplæringsprogrammer for nyansatte