Tekst avkortet i pivottabell

March 5  by Eliza

Anil klaget over at når han skapte en pivottabell, noe av teksten i noen av kildecellene ble avkortet når den ble plassert i pivottabellen. Han lurte på om det var en vei rundt dette.

Det første du må gjøre er å sørge for at teksten er faktisk blir avkortet. Når teksten er overført til en celle i en pivottabell, det fungerer mye på samme måte som tekst i den opprinnelige regnearket. Dette betyr at teksten blir "kuttet av" når det er data i cellen til høyre for teksten cellen. Hele teksten er der fortsatt, men det kan ikke vises, fordi det ikke er nok plass til å gjøre det inne i cellen.

Testing har imidlertid vist at pivottabeller vil bare overføre opptil 255 tegn fra en kilde celle. Noe etter det blir avkortet. Denne grensen synes å være hardkodet inn i Excel, og det er ingen vei rundt det at jeg kunne oppdage. Grensen på 255 tegn kan virke vilkårlig, og det er. Jeg kan bare anta at Microsoft for å etablere en lengdegrense på tekst, og skjønte at 255 tegn bør være tilstrekkelig for de fleste formål.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3394) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Tekst avkortet i pivottabell.