Telle et bestemt ord

December 25  by Eliza

Det er tider som jeg trenger å vite hvor ofte jeg har brukt et bestemt ord i et dokument, eller til og med i en del av et dokument. Ordet telleverktøy ikke tillater deg å begrense en telling til et bestemt ord, men det er en pen liten løsning du kan gjøre.

  1. Hvis du ønsker å telle bare i et bestemt område av dokumentet, markerer du teksten du vil ha med i tellingen. (Du kan velge flere ikke-sammenhengende områder av tekst ved å holde nede Ctrl-tasten mens du gjør dine valg med musen.)
  2. Trykk Ctrl + H. Word viser Erstatt fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Telle et bestemt ord

    Figur 1. Bytt fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  3. I boksen Finn, skriv inn ordet du vil telle.
  4. I feltet Erstatt med, skriv det samme ordet.
  5. Klikk Erstatt alle.

Word erstatter alle forekomster av ordet med seg selv, så det virkelig er ingen endringer gjort i dokumentet. Men, vises en dialogboks som angir hvor mange endringer ble utført; dette er ditt ord teller.

Hvis du er skvetten om å gjøre å finne og erstatte operasjoner, må du lagre dokumentet før du bruker denne løsningen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (12038) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Telle et bestemt ord.