Telle forekomster av en tekststreng

December 2  by Eliza

Når du jobber i et stort dokument, kan du ønsker å vite hvor mange ganger en bestemt tekststreng skjer innenfor en del av dokumentet. En måte du kan finne denne informasjonen er å skape en makro som vil undersøke et valgt område av tekst for å se hvor mange tilfeller det inneholder. Vurdere følgende makro:

Sub CountString ()
Dim MyDoc As String, txt As String, t As String
MyDoc = ActiveDocument.Range.Text
txt = InputBox ("Tekst å finne")
t = Erstatt (MyDoc, txt, "")
MsgBox (Len (MyDoc) - Len (t)) / Len (txt) og "forekomster av" & txt
End Sub

Velg teksten du ønsker analysert og deretter kjøre makroen. Det tildeler den markerte teksten til MyDoc variabel (så ingenting i selve dokumentet er påvirket) og deretter bedt om å angi tekststrengen du ønsker å finne. Erstatt-funksjonen er så brukt til å erstatte alle forekomster av denne strengen innenfor MyDoc variabel. Teksten, etter utskifting, er tilordnet den variable t. Lengden av "før" tekst (MyDoc) og "etter" tekst (t) blir sammenlignet og antall erstatninger beregnet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (3788) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Telle forekomster av en tekstlinje.