Telle Ikke-tomme celler

February 23  by Eliza

Du har kanskje allerede vet at du kan bruke COUNTBLANK funksjonen til å returnere antall tomme celler i et område. Hva hvis du ønsker å telle antall ikke-tomme celler i det samme området? En måte er å bruke COUNTA funksjon, som vist her:

= ANTALLA (B1: B13)

Det eneste problemet med denne formelen er at den ikke returnerer den komplementære verdien til hva COUNTBLANK avkastning. Med andre ord, produktet av COUNTA tilsatt til produktet av COUNTBLANK ikke er lik det totale antall celler i det opprinnelige område. Grunnen til dette er at både COUNTBLANK og ANTALLA behandle formler annerledes. COUNTBLANK omfatter, som blank, formler som returnerer en tom verdi. COUNTA tar ikke hensyn til slike celler tomme (selv om en blank returneres), slik at den inkluderer dem i sin telling.

Hvis du vurdere ikke-tomme celler til å være de som ikke er returnert av COUNTBLANK, da blir du nødt til å bruke en lengre formel:

= (PINNER (B1: B13) * kolonner (B1: B13)) - COUNTBLANK (B1: B13)

Denne formelen subtraherer COUNTBLANK resultatet fra det totale antall celler i det samme området.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2996) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Counting Non-tomme celler.