Telle Odds og Evens

October 22  by Eliza

Pini har en rekkevidde på hele tall (la oss si C2: J2) og noen av tallene kan være merkelig og noen enda. Han vil gjerne ha en formel for å telle antall odde verdier i området og en annen for å telle antall selv verdier i området.

Det er et par måter å utlede de ønskede teller, uten å ty til mellomliggende verdier eller makroer. En måte er å bruke en matriseformel, slik som følgende, for å avgjøre en telling av odde verdier:

= SUM ((MOD (K2: J2,2) <0>) * 1)

Skriv inn formelen ved hjelp av Ctrl + Shift + Enter, og du får den ønskede teller. Bare en liten forandring er nødvendig for matriseformelen for å returnere telle av like tall:

= SUM ((MOD (K2: J2,2) = 0) * 1)

Hvis du foretrekker å ikke bruke en matriseformel, kan du bruke SUMPRODUCT å returnere samme telling, som en vanlig formel. For eksempel, her er formelen for å returnere en telling av odde verdier:

= SUMPRODUCT (- (MOD (K2: J2,2) = 1), - (C2: J2 <> ""))

Dette er formelen for like verdier:

= SUMPRODUCT (- (MOD (K2: J2,2) = 0), - (C2: J2 <> ""))

En annen fordel med å bruke SUMPRODUCT tilnærmingen er at det kompenserer for eventuelle tomme celler i området ditt. De tidligere matriseformler vil alltid telle tomme celler som om de inneholder en enda verdi.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (7985) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Telle Odds og Evens.