Temperatur-trykkforhold for Trykkoking

January 16  by Eliza

Trykkoking er akkurat hva navnet sier - tilberedning av mat under press. Du koker mat på en lavere temperatur, men under mye høyere trykk enn i konvensjonell matlaging. Tabellen nedenfor overs trykket innstillingen på trykkoker til temperaturer og trykk nivåer:

Trykkinnstilling Matlaging Temperatur Trykknivå i Pounds per Square Inch (psi)
Høytrykk 250 grader 13-15 psi
Middels trykk 235 grader 10 psi
Lavtrykk 220 grader 3 psi