The Role of legfolket i den katolske kirke

May 22  by Eliza

Den katolske kirke opererer på et hierarki med paven på toppen og lekfolk nederst. Til tross for bunn rung status, lekfolket komponere flertallet av Kirken.

Selv om ikke av presteskapet, lå folk i den katolske kirke er fortsatt forventes å arbeide for å legemliggjøre Kirkens læresetninger og å dele gave av den katolske tro; lay menn og kvinner bør være aktive medlemmer av sin egen menigheter og i større verden. Legfolk kan fungere som hverdagsministrene i troen, og bringer prinsippene om kristendommen og katolisismen til jobb, skole og hjem.

Lekfolk kan også ta del i noen av de hellige ritualer av Kirken ved å være ministranter, readers, og lå statsråder som kan hjelpe distribuere den hellige nattverden under messen og bringe den hellige kommunion å stenge-ins og de i sykehus.

Medlemmer av lekfolket tilhører samme religion og høste de samme fordelene ved å leve et liv i tro og hengivenhet som gjør medlemmer av presteskapet, selv om de okkuperer et lavere trinn i den hellige hierarkiet.

Som for presteskapet, deres jobb er å veilede, gi næring, og vokte lekfolket - presteskapet er den hyrde for flokken som er lekfolket.