TI-Nspire Bytt Applications Tool

December 28  by Eliza

Med bytte Applications verktøyet som ligger i TI-Nspire Sideoppsett-menyen, kan du bytte plasseringen av programmene på skjermen. Selv om Custom Split verktøyet kan hjelpe litt med oppsettet, noen ganger det ville være enda bedre å bytte plasseringen av søknadene.

Følg denne fremgangsmåten:

 1. Trykk [Ctrl] [TAB] inntil en av de programmene du ønsker å bytte er aktive (som indikert av den mørke boksen rundt programmet).

  I det første skjermbildet Grafer programmet er aktivert.

 2. Trykk [DOC] → Page Layout → Bytt Applications for å aktivere Skift applikasjon verktøy.

  Legg merke til at de Grafer applikasjons pulser og et ikon ligger i Kalkulator-applikasjonen. Ved å trykke [ENTER] bytter disse to programmene. Husk imidlertid at du ønsker å bytte Grafer og Lister og regneark-programmer.

 3. Bruk piltastene på styreplaten til å flytte ikonet til Lister og regneark (se den andre skjermen) og trykk deretter på [ENTER] for å gjøre bytte med Grafer programmet.

  Det tredje skjermbildet viser resultatet av denne endringen (etter litt ekstra opprydding). Mye bedre!

  TI-Nspire Bytt Applications Tool

Legg merke til i den tredje skjermen, har forholdet mellom påfølgende elementer i den berømte Fibonacci-sekvensen en verdi (det gylne snitt), som er tilnærmet lik løsningen på x 2 - x - 1 = 0!