TI-Nspire Kalkulator Application Kalkulus og finans Tools

April 10  by Eliza

Selv om du ikke er i en kalkulus klasse, kan du finne noen av verktøyene i TI-Nspire Kalkulator Application menyens Kalkulus undermeny nyttig. Bruke Numerisk funksjons Minimum verktøyet, kan du finne et minimum av en funksjon uten grafen tegnes. Sum mal finner summen av en sekvens, og produkt mal beregner produktet av en sekvens.

TI-Nspire Kalkulator Application Kalkulus og finans Tools


For å finne den numeriske deriverte i et punkt, trykk [MENU] → Matematikk → numerisk deriverte i et punkt. En veiviser starter automatisk for å hjelpe deg å gå inn i syntaksen på riktig måte. På baksiden, har Kalkulus undermeny også en Numerisk Integral kommando, som bruker en mal for å finne det bestemte integralet. (Se den andre skjermen.)

Finansløser er en av de mest allsidige verktøy på TI-Nspire. I den tredje skjermen, er Finansløser brukes til å beregne hvor mange år det vil ta å spare en million dollar på 10 prosent rente hvis du lagret $ 5 om dagen (litt over 42 år).

I tillegg kan du opprette en amortiseringsplan for et boliglån. Og ved hjelp av de mest obskure verktøyet på TI-Nspire, kan du finne ut hvor mange dager det er igjen i skoleåret med Days mellom Datoer kommando.