TI-Nspire Kalkulator Application Meny sin matrisekommandoer

May 9  by Eliza

Åpne Catalog i TI-Nspire kalkulatorprogrammet. Trykk [MENU] → Matrix & Vector å få tilgang til Matrix kommandoer. Mange av elementene som finnes i Matrix & Vector menyen arbeid med en matrise som du må først definere.

TI-Nspire Kalkulator Application Meny sin matrisekommandoer

Trykke [MENU] → Matrix & Vector → Determinant å limer Det kommandoen på kommandolinjen. Den enkleste måten å definere en matrise som argument for Det kommandoen er via Expression maler.

Følg disse trinnene for å utføre denne oppgaven:

 1. Åpne Expression maler.
 2. Markere Definer format Matrix mal (se første skjermbilde).
 3. Trykk [ENTER] for å åpne Opprett en Matrix dialogboksen som vist på den andre skjermen. Bruk

  TI-Nspire Kalkulator Application Meny sin matrisekommandoer


  tastene til å angi antall rader og kolonner.

 4. Trykk [ENTER] for å lime inn en blank matrise med de angitte dimensjoner til argumentet i Det kommandoen.
 5. Skriv inn hvert element i matrisen, trykke [TAB] hver gang for å gå til neste felt.
 6. Trykk [ENTER] for å utføre kommandoen.

  I det siste skjermbildet to matriser multipliseres og det siste svaret funksjonen brukes med Transponere kommandoen for å transponere rader og kolonner med mitt svar.